Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.11.27 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 23/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                          képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                             (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Gerencsér Tamás                    műszaki ügyintéző

Bolla József                             VN Kft. ügyvezető

Nagy László                            BVKI intézményvezető-helyettes

Molnárné Keller Csilla             ügyvezető

Dr. Gáli Mihály                       ügyvéd

Vargáné Szőke Judit                VN. Kft. könyvelő

Slang Henrietta                        ügyintéző

Mogyorósi Katalin                   ügyintéző

Gyimesi Mónika                      ügyintéző

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                                         (11 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

378/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 39 nyílt napirendi pont szerepel. Javasolja felvenni a Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról, illetve a Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról című napirendi pontokat. Javasolja a meghívó szerinti 22. napirendi pontot „GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése projekt keretében tervezési szolgáltatás beszerzése elnevezésű közbeszerzési eljárásról” levenni a napirendről. Kérdezi, hogy további módosítási javaslat van-e.

 

Hartai Béla alpolgármester a sorrendiség megváltoztatására tesz javaslatot. Javasolja a meghívó szerint 4. napirendet elsőként, a meghívó szerinti 7. napirendet pedig másodikként megtárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további javaslat van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javasolt napirendi módosításokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

379/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele/sorrendiségi csere

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 27-i nyílt ülésének

 1. 1. napirendi pontjához felveszi

-          Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

-          Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

című napirendeket.

 1. 2. meghívó szerinti 22. napirendet A GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése projekt keretén tervezési szolgáltatás beszerzése elnevezésű közbeszerzési eljárásról napirendjéről leveszi.
 2. 3. napirendi sorrendjét módosítja a következők szerint:

-          1. napirendként tárgyalja a Badacsonytomaj VN. Kft-vel kapcsolatos dologi és személyi ügyek

-          7. napirendet Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 2. napirendként

című napirendeket.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

380/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 27-i ülésének módosított napirendjét 40 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK:

 1. 1. Badacsonytomaj VN. Kft-vel kapcsolatos ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft., Vargáné Szőke Judit könyvel VN. Kft.

 1. 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2019. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2020-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

 1. 6. Badacsonytomaj VN. Kft. téli üzemeltetési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 7. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról IV.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 8. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők)  szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2020. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. 2020. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. 2020. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2020. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú pályázatról döntések – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Napelemes lámpák kihelyezése iránti kérelem a Kiserdő utcába

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Ladányi Gabriella kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Móricz Zsigmond utcai csapadékvíz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Tölli Árpádné kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. 2019. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Keressük 2019. év Veszprém Megye Önkéntesét

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 35. Útfelújításhoz kapcsolódó többletmunkáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 36. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 37. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 38. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 39. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 40. Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft-vel kapcsolatos ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft., Vargáné Szőke Judit könyvel VN. Kft.

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság valamennyi napirendet áttekintette. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a vonatkozó határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a beszámoló a jövőben részletesebb legyen.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a testületnek kell megadni azokat a szempontokat, melyek segítik az anyag részletesebb összeállítását. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy a jövőben közölje ki ezeket a felkérő levélben. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

381/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. beszámolóiról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2019. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a Badacsonytomaj VN Kft. 2019. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 3. a Badacsonytomaj VN Kft. 2019. évi karbantartási feladatairól szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 4. kéri, hogy a beszámoló a jövőben részletesebb legyen.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a VN KFT vezetőjét értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester a napirend keretében javaslatot tesz az ügyvezető úr foglalkoztatásával kapcsolatosan. Kérdezi az ügyvezető urat, hogy szeretné-e, ha a tárgyalás zárt ülés keretében folyna.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nyilvános ülésen kéri a tárgyalást.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a mai nappal visszahívni az ügyvezető urat. Erre a szerződés indokolás nélkül lehetőséget ad. Értelemszerűen a jogszabályban meghatározott pénzeket meg fogja kapni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy azért kérte a nyilvános tárgyalást, mert szeretné tudni a visszahívás okát. A polgármester úrral a nyár elején közölte, hogy a december 31-én lejár a szerződése. Ezt követően nyugdíjba szeretne vonulni, nem akar tovább dolgozni. Ezt minden érintettnek elmondta. Nem kapott sem előzetesen, sem most magyarázatot arra, hogy 1 hónappal korábban miért történik meg a visszahívása. Nyilvánvalóan ezzel kapcsolatosan vannak benne érzések. Az elmúlt 5 évet pozitív eredménnyel zárta a Kft. Kéri, hogy a polgármester úr indokolja meg a javaslatát. Készült arra, hogy valószínű ez lesz az utolsó nyilvános fellépése, ennek kapcsán szeretné megköszönni az előző testület bizalmát. A közügyektől vissza fog vonulni, nyugodtan és feszültségmentesen kíván élni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem köteles megindokolni a javaslatot. Úgy gondolja, hogy egy szavazásra van szükség. Ha a testület támogatja, akkor megtörténik a visszahívás. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ügyvezető úr azonnali visszahívásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

382/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Ügyvezető visszahívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) ügyvezetőjét, Bolla Józsefet 2019. november 27. napi hatállyal (azonnali hatállyal) az ügyvezető tisztségből a Ptk. 3:25.§ (1) bekezdés c) pontja alapján visszahívja és ezzel egyidejűleg munkaviszonyát 2019. november 27. napi hatállyal a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79.§ (1) bekezdés b) pontja alapján azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – megszünteti és a munkavállaló részére 2019. december 31. napjáig hátralévő időre járó távolléti díjának kifizetését elrendeli. A Munkáltatót indokolási kötelezettség arra alapítottan sem terheli, hogy a munkavállaló vezető állású.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd munkaügyi iratok előkészítéséért teljeskörűen

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnálja, hogy a több éves közös munka így ér véget, de ha az ügyvezető úr magába néz, akkor bizonyára meg fogja találni a magyarázatot.  Javasolja, hogy a vezetői feladatok ellátására 2020. május 31-ig határozott időre Rakics Anna, a jelenlegi helyettes kapjon megbízást, aki a feladatot elvállalja. Az előzetes egyeztetések szerint pályázatot fogunk kiírni a feladatra. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért Rakics Anna megválasztásával, illetve azzal, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr az iratokat készítse elő és a gazdasági társaság összes iratanyagán a változás átvezetéséről gondoskodjon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

383/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Ügyvezető megbízásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) ügyvezetőjének határozott időtartamra, 2019. november 27. napjától 2020. május 31. napjáig megválasztja Rakics Anna 8258 Badacsonytomaj, Petőfi utca 26. szám alatti lakost.

Felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a megbízáshoz kapcsolódó iratok elkészítéséről haladéktalanul gondoskodjon, továbbá felkéri, hogy a gazdasági társaság összes iratanyagán a változás átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd munkaügyi iratok előkészítéséért és cégbírósági dokumentumok elkészítéséért teljeskörűen

 

Krisztin N. László polgármester javasolja Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. vonatkozásában az alapító Badacsonytomaj Város Önkormányzata, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő testület az ügyvezetői feladatok teljesítésére vonatkozóan azonnali hatállyal alapítói határozat elfogadását. A mai naptól utasítja Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy mindennemű gazdasági esemény és munkaszervezetet érintő intézkedés esetén az ügyvezető köteles a tulajdonos előzetes hozzájárulását kikérni, illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben rögzítettek betartására köteles. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

384/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Alapítói határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) vonatkozásában az alapító Badacsonytomaj Város Önkormányzata, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület alábbi intézkedést adja ki ügyvezetői feladatok teljesítésére vonatkozóan azonnali hatállyal:

A mai naptól, azaz 2019. november 27. napjától és a határozat kézhezvételtől kezdődően utasítja  Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy mindennemű gazdasági esemény és munkaszervezetet érintő intézkedés (pl. szerződésmódosítás, munkakör átadás, helyettesítési feladatok ellátása, javadalmazást érintő intézkedések, munkavállalót érintő intézkedések, stb.) esetén az ügyvezető (távollétében helyettesítéssel megbízott munkavállaló) köteles a tulajdonos előzetes hozzájárulását kikérni.

Fentiek értelmében az ügyvezető, a tulajdonos képviseletében eljáró munkáltató írásbeli jóváhagyása (engedélye) nélkül gazdasági feladatok körébe tartozó kifizetéseket, szerződésmódosításokat, üzletszerű vállalkozási tevékenységet nem engedélyezhet.

A képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét arra is, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben rögzítettek betartására köteles.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Badacsonytomaj VN Kft ügyvezető

 

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet terveztet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A témához kapcsolódóan elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság úgy döntött, hogy az éves munka elismeréséül szolgáló jutalmazás keretszámai kerüljenek előkészítésre. Ismerteti a keretösszegeket, melyet a tegnapi napon tartott képviselői fórum keretében egyeztettek. Az általános vezérelv szerint 1 havi bért tartalmazó keret erejéig lehet jutalmazást eszközölni. A vonatkozó előírások szerint a vezetők jutalmazását a polgármester, az alkalmazottak jutalmazását az adott szervezet vezetője irányítja és végzi. Az előkészítés során ettől egy esetben tértek el. A VN. Kft. esetében a korábbi ügyvezető úr 3.540 eFt-ot és annak járulékait javasolta jutalmazásra, melyet saját keretből tud finanszírozni. A képviselői fórumon elhangzott módosítás arra vonatkozott, hogy a gazdasági vezetők ne kapjanak jutalmat, a szervezet dolgozói viszont igen. Ezekkel az összegekkel csökkenetették a keretet, illetve, ha személyének a jutalmazása lenne téma, azzal viszont növelni szükséges.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy információja szerint 2019-ben a polgármester úr munkáját a Képviselő-testület nem ismerte el. Ennek megfelelően 2 havi jutalmat javasol a polgármester úrnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről szavazni szükséges. Kéri a szavazásból való kizárását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

385/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Polgármester kizárása jutalmazásról szóló döntéshozatalából

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését átadja Hartai Béla alpolgármester úrnak.

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármester úr 2 havi jutalmat kapjon a 2019. évi munkája elismeréseként, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

386/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Polgármester jutalmazása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert 2019. éves munkájának elismeréséül 2 havi illetménynek megfelelő összegű jutalomban részesíti

Határidő: azonnal

Felelős: Hartai Béla alpolgármester

 

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Közös Hivatalnál, a Kulturális Intézménynél, a VN. Kft.-nél és az Óvodánál is keletkezett megtakarítás. Ezen összegeket figyelembe véve önkormányzati szinten 4.276 eFt pluszforrásra van szükség, a rendeletet ezzel kell módosítani. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

387/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Költségvetés módosításához

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindösszesen 4.276 ezer Ft összegű előirányzatot a jutalom keret előirányzatot biztosít és ennek a költségvetési rendelettervezeten történő átvezetését elrendeli jelen módosítás kapcsán.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tegnap Ábrahámhegy Önkormányzat polgármesterétől megkeresés érkezett, melynek lényege, hogy átmeneti likviditási problémáikat segítendő visszatérítendő támogatást kérnek Badacsonytomaj Önkormányzatától, mint közös hivatali partnertől, 50 millió forint összegben, melyet 2020. május 31-ig visszafizetnek. A levelet a képviselők megkapták. Az eredetileg 320 milliós TOP-os fejlesztési programjuk 500 millió forintba kerül, a projekt végrehajtása a tartalék keretet teljes egészében kimerítette. További állami segítségre van ígérvényük, ez alapozza meg a visszafizetést.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy más önkormányzatot is megkerestek-e ezzel a problémával.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tud ilyenről. A banki vonalat az idő rövidsége miatt nem tudják végigjárni, a számlát ki kell fizetni. Banki hitelt a konszolidáció óta csak Belügyminisztériumi engedéllyel lehet igényelni. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy volt olyan eset, hogy ez fordítva történt. Badacsonytomaj Önkormányzatának egy pervesztés kapcsán több 10 milliót kellett visszafizetnie, ekkor a partner önkormányzatok nyújtottak segítséget, többek között Ábrahámhegy is. A számlánkon lekötve rendelkezésre áll az összeg, a felbontása pár ezer forintot jelent. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a partner önkormányzat kisegítésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

388/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 50 millió forint összegű visszatérítendő támogatást biztosít 2020. május 31. napjáig történő visszafizetési kötelezettséggel, és ennek a költségvetési rendelettervezeten történő átvezetését elrendeli jelen módosítás kapcsán.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy költségvetés módosításával kapcsolatosan van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

23/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.


3./ Napirendi pont

MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy itt is részletesebb beszámolóra van szükség a jövőben, melyhez az instrukciókat meg fogjuk adni. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

389/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-IX. havi beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2019. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a MENÜ KFT vezetőjét értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

4./ Napirendi pont

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két javítás szükséges. A megállapodás 2. pontjában 6 fő az intézményvezető tájékoztatása szerint. A 3. pontban a felek rögzítik, hogy 2020. január 1-től 6 fő további foglalkoztatását biztosítja a 11. pont értelmében.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a távozó kolléga pótlása megtörtént-e.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

390/2019.(XI.27.) Képviselő-testület határozata

Tájékoztatás intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról szóló megállapodást elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2019. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2020-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester 8.38 órakor távozik a Képviselő-testületi ülésről.

Az ülés vezetését átadja Hartai Béla alpolgármester részére.

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést, nem talált olyan mértékű problémát, melyet fel kellett volna vetni. A Borfesztivál tervezett időpontjának a javítása megtörtént. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy László mb. intézményvezető elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy korábban és más szemlélettel kellene tervezni a rendezvényeket. Most a 2021. évi rendezvényekről kellene beszélni, bízik benne, hogy a jövőben így lesz. A Művelődési ház belső átalakítására szükség lenne, így tudná ellátni a funkcióját, illetve egyéb helyszínek behatárolása után könnyebb lesz a tervezés és a programok végrehajtása.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a programokat a közösség felé jobban kellene propagálni. Esélytelennek tartja, hogy az első félévben a rendezvénytér elkészüljön. Jó lenne negyedévente ütemezni a programokat, azokra megfelelően rászervezni.

 

Krisztin N. László polgármester 8.45 órakor érkezik vissza a terembe.

Az ülés vezetését visszaveszi.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a hozzá érkező információk szerint a Kulturális intézmény szervezésében tartott rendezvények jók, de meg kellene újítani azokat. A foci fieszta című rendezvény megmutatta, hogy az embereknek van igényük az együttlétre. A Városnap az idén kiemelten sikeres volt, javasolja, hogy ha az időjárás engedi, a jövőben is a strand legyen a helyszíne. A Badacsonyi szüret és a Borhetek vonatkozásában is szükség lenne az innovációra, apró dolgokat hozzátéve. Ha van rá igény, javasolja egy ötletbörze megtartását. Az Intézmény által szervezett programok három csoportba oszthatók, a hagyományos népművelői jellegűek, a nemzeti ünnepek és a turizmust szolgáló rendezvények. Mindhárom csomagban van megújítani való, nem szabad megijedni attól sem, hogy ha másoktól szerzünk ötleteket. Azt tapasztalta, hogy az új testületnek sok ötlete van. Elmondja, hogy pályázatot írtunk ki az intézményvezetői feladatok ellátására, a beérkező pályázatok értékelése januárban lesz. Az átmeneti időszakban Nagy László látja el az intézmény vezetését, megköszöni, hogy ebben a nehéz időszakban jól helyt állt. Az elmúlt néhány hónap bebizonyította, hogy a város kulturális élete így is jól működik. Új programokkal próbálkoztunk, de ez nem könnyű feladat. Úgy gondolja, hogy a nagyobb volumenű rendezvények sikeréhez több időre van szükség, úgy érzi, hogy kicsit lemaradtunk a környező településekhez képest.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a hét végén a Művelődési házban tartott rendezvényük jól sikerült, nemcsak a fiatalok, de az idősebb korosztály is jól érezte magát. A BVKI-val együttműködve céljuk a közösségi élet felfrissítése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Művelődési ház korábbi állapota, majd az átalakítása korlátozta a lehetőségeket. Most az energetikai felújítás elkészült, a Magyar Falvak program keretében jó eséllyel tudunk pályázni 15 millió forintra a belső rész felújításához. A terasz 5 millió forintból megújul. A korábbi testület a régi városháza helyén képzelte el az új művelődési házat, ehhez a tervek elkészültek, de a megépítéséhez nem tudtunk forrást szerezni. Ezért a meglévő Művelődési ház esetében kell egyelőre gondolkodni. Eddig a fiatalokkal nehezen tudtunk kapcsolatot teremteni, csak a hét végéken vannak itthon. A testület segíteni fogja a kezdeményezést. Kérés hangzott el a telephely vonatkozásában, ha írásos anyag érkezik, a testület támogatni fogja, hogy a fiatalok részére a klub az épületbe legyen bejegyezve.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a testület támogatja a fiatalok egyesületté szerveződését, de kéri, hogy ha különböző programokban gondolkodnak, ne csak a művelődési intézménnyel, hanem a turisztikai egyesülettel is vegyék fel a kapcsolatot, mert ők is sok rendezvényt szerveznek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

391/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

BVÖKI által 2019. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2020-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BVÖKI által 2019. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését elfogadja.
 2. a BVÖKI szervezésében 2020-ban megvalósuló városi rendezvények programtervét előzetesen jóváhagyólag tudomásul veszi.
 3. utasítja a mb.intézményvezetőt a közművelődési alapszolgáltatások, intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és infrastrukturális követelményeinek felülvizsgálatára.
 4. utasítja az mb.intézményvezetőt, hogy a 20/2018.(VII.9.) EMMI rendeletnek megfelelően az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készítsen a tárgyév március 1- jéig.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy László mb.intézményvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Hartai Béla alpolgármester 8.57 órakor távozik a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. téli üzemeltetési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület egyeztetett arról, hogy a Tájház udvari tér díszkivilágításával összefüggő költségeket a VN. Kft-re hárítja. Az eszközök a céghez tartoznak, a Fő utcát is ők díszítik fel. Az I-IX. havi gazdálkodásukról készített kimutatást látva a 440 eFt a Kft. költségvetésébe belefér. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

392/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. téli üzemeltetési terv

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a „Badacsonytomaj VN Kft. téli üzemeltetési terv” tárgyban készített beszámolóját elfogadja.
 2. felkéri a Hivatalt, hogy a téli üzemeltetési terv közzétételéről gondoskodjon.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

VN Kft. ügyvezető

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról IV.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázatra nem volt érdeklődő, a bizottság új eljárás indítását javasolja. Kéri a jelenlévőket és a televízió nézőit, hogy segítsenek a lehetőség kommunikációjában, akár direktben meg kell keresni olyan vállalkozókat, illetve családokat, akik érdeklődhetnek egy ilyen program iránt. Azért próbáltuk kisebb körben meghirdetni, mert nem szeretnénk, ha valaki üzleti céllal távolról jönne ide. Ha most sem jelentkeznek a helyiek, akkor a mikro-térség vagy az országos hirdetés következhet. Az engedélyek rendelkezésre állnak, a jelenlegi kiírás szerint mintegy 40 millió tőkére lenne szükség. Az önkormányzat azt várja el, hogy saját terveink szerint építse meg úgy, hogy illeszkedjen a Tájház udvar jelenlegi arculatához. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

393/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú telek hasznosításáról IV.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítés útján történő hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen területre vonatkozó pályázat kiírását rendeli el az előterjesztés melléklete szerinti felhívás alapján.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

pályázat benyújtására 2020. január 16.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

8./ Napirendi pont

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző megköszöni a jelenlegi és az előző képviselő-testület erkölcsi és anyagi támogatását, mely lehetővé tette a stabil működést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy legközelebbről ő látja a hivatal munkáját. Nyilvánvalóan vannak kisebb problémák, de büszke ara a tevékenységre, ami itt zajlik. Megköszöni Jegyző asszony és a kollégák konstruktív együttműködését. A hivatalban egy generáció váltás van folyamatban, sokan nyugdíjba mentek. A fiatal kollégák többsége nagyon pozitívan áll a munkához és a településhez. Aki nem tudja felvenni a ritmust, attól a legjobb szándékkal is meg kell válni. Ábrahámheggyel a Közös Hivatal jól működik, Balatonrendestől is megkeresés érkezett, hogy szeretnének a hivatalhoz csatlakozni. Ez a bővülési tendencia azt mutatja, hogy ide jó tartozni.

 

Mékli Bernadett képviselő megköszöni a részletes beszámolót. Reméli, hogy az új testület tudja támogatni az itt folyó munkát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elismerés része a jutalmazási javaslat. Örül annak, hogy a képviselői fórumon az új testület pozitívan állt ahhoz, hogy a kollégákat motiválni kell. A kapott javaslatok a 2020-as év vezérfonalai lehetnek, bízik abban, hogy ez még sikeresebbé fogja tenni a rendszerünket. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

394/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

9./ Napirendi pont

A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

A bizottság javasolja, hogy a rendelkezésre álló fedezetet a képviselő-testület az általános tartalék terhére egészítse ki, és minden igénylő, aki a feltételeknek megfelel, kapja meg a 2 m3 tűzifát.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy határozat és egy rendelet elfogadása szükséges. A rendelet vonatkozásában kértük a határidő módosítását, illetve a határozati javaslat arra vonatkozik, hogy a pályázatban elszámolható mérték feletti összeget az önkormányzat a tartalék keret terhére biztosítja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tavalyi mennyiségnek a felét kaptuk, ugyanakkor az igénylők száma megduplázódott. A bizottság azt javasolta, hogy az önkormányzat álljon helyt a város pénzéből. A mindenkori testület azt támogatta, hogy a rászorulók konyhakész állapotban kapják meg a tűzifát. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

395/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Szociális tüzifa igényekről és forrás biztosításához

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati támogatásban elszámolható szociális tüzifa mértéken felüli és jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelem vonatkozásában az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére kiegészíti a kiadások teljesítéséhez szükséges forrásokat.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

A rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete

10./ Napirendi pont

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

A bizottság javasolja továbbá, hogy a VN. Kft. a következő testületi ülésre vizsgálja meg a temetők telítettségét, és tegyen javaslatot a szükséges fejlesztésre. (helyszín, kapacitás, temetkezési forma)

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a városüzemeltetéssel egyeztettet. A javasolt ingatlanokat összevetjük a Helyi Építési Szabályzattal, a Főépítész úr bevonásával.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a temetkezési szokások változnak. Előtérbe kerül a kolumbárium, illetve nagyobb helyeken a szórásos módszer is működik, de Nemzeti Park területen vizsgálandó, hogy ennek van-e realitása. Badacsonyörsön a ravatalozó melletti füves terület tulajdonosa megkereste az önkormányzatot azzal, hogy szeretné eladni azt az önkormányzatnak. Ez adna egy lehetőséget az örsi temető vonatkozásában. A badacsonytomaji temető bővítésére komplett terveink vannak, melynek eddig a középső része valósult meg. Itt is szükség van a további bővítésre. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

396/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól

szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 8/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet mellékletében szabályozott sírhely-megváltási díjakat felülvizsgálta és a sírhely-megváltási díjakat nem módosítja.
 2. felkéri a VN. Kft-t, hogy a következő testületi ülésre vizsgálja meg a temetők telítettségét, és tegyen javaslatot a szükséges fejlesztésre (helyszín, kapacitás, temetkezési forma).

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

11./ Napirendi pont

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az 1. szakaszban történt módosítás, illetve a 6. szakasz második bekezdése módosult. A tervezetet a Kamara, illetve a Veszprém Megyei Állami Főépítészi Iroda kivételével az érintettek véleményezté. A Kormányhivatal által feltárt törvénysértő állapotot megszüntettük.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete

12./ Napirendi pont

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

397/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

„Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a „Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására” elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné ov.

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

13./ Napirendi pont

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a belső ellenőr jelezte, hogy a szabályzatot a fenntartó önkormányzatnak javasolt fogadnia. A szabályzat betartása minden önkormányzati intézményre és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságra is vonatkozik.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

398/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzat”-át elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné ov.

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2020. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a koncepció határozza meg a költségvetés készítés során a következő évi működés paramétereit. Jegyző asszony elmondta, hogy már nem kötelező elkészíteni, de ugyanakkor minden tervezésnek ez az alapja. Javasolja plusz pontként beilleszteni olyan premizálási feltételeket, mely alapján adott feladatok teljesülése esetén kvázi automatikussá teszi az adott dolgozó, illetve szervezet elismerését.  Ha sikerül ezt a rendszert kialakítani, akkor a motiváció kiszámíthatóvá válik, nem feltételezi a jóindulatot. Ugyanakkor vannak olyan szervezetek, melyek nem tudnak megtakarítani, de ott is lehet előírásokat tenni. Kéri, hogy aki egyetért ennek a pontnak a beillesztésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

399/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

2020. évi költségvetési koncepcióról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepciójához kapcsolódóan elrendeli, hogy vizsgálja meg olyan premizálási feltétel kialakításának lehetőségét, ami adott feladatok teljesülése esetén automatikussá teszi az adott munkavállaló elismerését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a kiegészített koncepciót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

400/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

2020. évi költségvetési koncepcióról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket határozza meg: 

 1. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények biztonságos működését, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.
 2. A 2019. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.  Törekedni kell új bevételi források felkutatására, a bevételek növelésére és a kiadások optimalizálására.
 3. A helyi adóbevételek tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése.
 4. Az önkormányzat működési és sajátos működési bevételei tekintetében a kintlévőségek, tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azok végrehajtását figyelemmel kell kísérni.
 5. A 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési időszakban a pályázati lehetőségek további feltárásához, valamint a pályázatok előkészítéséhez forrás szükséges. A fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt a 2020. évi költségvetésben meg kell tervezni.
 6. A fejlesztési kiadások tekintetében a 2019. évről áthúzódó, folyamatban lévő, kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult célokra is.
 7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli, illetve hasznosítható tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell a felhalmozási célú bevételek növelésére.
 8. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a hatékonyabb, magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.
 9. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges személyi és dologi kiadásokat az önkormányzat költségvetésében úgy kell megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg.
 10. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2020. évi tervezése során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.
 11. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően azokat a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.
 12. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat, melynek célcsoportjai az idősek, a fiatalok, a fogyatékkal élők és rászoruló családok.
 13. A 2020. évi költségvetési rendeletben a letelepedési támogatás elkülönítése szükséges.
 14. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 2020. évi előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni, az év közben visszautalt támogatásokat is.
 15. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a települési közrend erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő önkormányzati rendészeti tevékenységet a jövőben is indokolt fenntartani.
 16. A városi rendezvényterv 2020. évi előirányzata a képviselő-testület, BVKI és Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján tervezhető.
 17. Az általános tartalék összege legalább a 2019. évi eredeti előirányzat legyen.
 18. A karbantartási, felújítási, felhalmozási céltartalékot tervezni kell.
 19. A civil szervezetek és non-profit szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére fordított támogatásának 2020. évi előirányzata a 2019. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.
 20. Az uniós pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell
 21. A költségvetésben útfelújítási céltartalék elkülönítése javasolt.
 22. Az önkormányzat és intézményei feladatellátásának racionálisabb megszervezése kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a természetes létszámfogyás adta lehetőségeket a közszférában dolgozók teljes körére vonatkozóan.
 23. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének. A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a megváltozott finanszírozási körülményekre.
 24. A nevelési-oktatási intézmény üzemeltetési-, illetve karbantartási feladataihoz szükséges fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés feladatfinanszírozásból kell biztosítani.
 25. Az intézményi térítési díjak tervezésénél az önköltségszámításon túlmenően az ágazati törvények szabályozását, a várható infláció mértékét, valamint a piaci viszonyokat kell alapul venni, törekedni kell az igénybevett szolgáltatások tényleges árának megfizetésére.
 26. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell tervezni kiadásként a közfoglalkoztatottak munkabérköltségeit, bevételként az igényelhető pályázati támogatást.
 27. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.
 28. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a kedvezőbb feltételek elérése érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási, határozott idejű munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást felmondjanak, újratárgyalva megkössenek, ha indokolt, versenyeztessenek.  A több intézményt érintő szolgáltatások esetén önkormányzati szintű versenyeztetés szükséges.
 29. vizsgálja meg olyan premizálási feltétel kialakításának lehetőségét, ami adott feladatok teljesülése eseten automatikussá teszi az adott munkavállaló elismerését.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2020. évi költségvetési tervezés

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző, Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

15./ Napirendi pont

A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogszabály a 2019. évi előirányzatokhoz igazodóan felhatalmazást ad a kiadások teljesítésére, illetve a bevételek beszedésére. A rendelet a költségvetési rendelet kihirdetéséig van hatályban. Nem utolsó szempont, hogy az ASP működési szakrendszerében a MÁK-kal egyetértésben csak így történhet meg a könyvelés jogszerűen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról

A rendelet a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete.

16./ Napirendi pont

2020. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A civil szervezetek költségvetést érintő beszámolóját a költségvetés elfogadása előtt javasolja tárgyalni, esetlegesen a februári ülésen.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a támogatott civil szervezeteknek be kell számolniuk a szakmai munkájukról, és el kell számolniuk a kapott támogatással. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

401/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

2020. évi munkatervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az önkormányzat 2020. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja azzal a módosítással, hogy a civil szervezetek költségvetést érintő beszámolóját a költségvetés elfogadása előtt javasolja tárgyalni, esetlegesen a februári ülésen.
 2. 2. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

 

Határidő: azonnal, egyebekben munkaterv szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Munkatervben megjelölt felelősök

 

17./ Napirendi pont

2020. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kapcsolatban vagyunk egy belső ellenőrzést végző szervezettel, aki a gazdálkodás és működés szabályszerűségének ellenőrzésére jogosult. A testület határozza meg, hogy az adott évben mit vizsgáljanak, illetve külön díjazásért ad-hoc jellegű feladatokra is megbízást kaphatnak. Most feladatként kapták annak vizsgálatát, hogy a két gazdasági társaság által ellátott feladatokat hogyan lehetne hatékonyabban megoldani. Nyilván ez az intézmények esetében – óvoda és kulturális intézmény - is felmerülhet majd. Most az előterjesztés szerinti ellenőrzési prioritásokról kell dönteni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

402/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

2020. évi belső ellenőrzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

egyebekben terv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


18./ Napirendi pont

A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kérésünknek eleget téve 2019. évre a képviselő-testület megemelte az illetmény alapot, melyre pályázatot kellett benyújtani, a megítélt összeg leutalásra került. A 38.650 Ft mértékű illetményalaptól csak a költségvetési évben lehetett eltérni. 2020. évre a költségvetési törvény nem pályázati forrás keretében biztosítja, hanem 54.500 Ft-ra tesz javaslatot. A központi költségvetés 38.650 Ft-tal számol. Ha sor kerül az illetményalap megemelésére a határozati javaslatnak megfelelően 46.380 Ft-ra, akkor a dolgozók a tavalyi bérüket kapják meg. Néhány dolgozó bére még a minimálbért sem éri el, 20 éve itt dolgozó, érdemi munkát végző kollégák kevesebbet keresnek, mint egyes intézmények alkalmazásában álló szakipari dolgozók.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2020.  évi illetményalapjáról

A rendelet a jegyzőkönyv 23. sz. melléklete.

19./ Napirendi pont

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2020. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Felkéri a jegyzőt és a pénzügyi vezetőt, hogy tekintse át az intézmények gazdálkodását és javasoljon olyan keretet minden intézmény esetében, amellyel a 2019. évi jutalmazás megvalósulhat.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

403/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi cafeteria juttatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2020. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. az 1. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal 2020. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2020. január 15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

20./ Napirendi pont

Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendeket a bizottság megtárgyalta, azon minden képviselő részt vett, az érdemi vita ott folyt. Ez teszi lehetővé, hogy belátható időn belül a testületi üléseket be tudjuk fejezni. Ez nem zárja ki, hogy időközben új információk merüljenek fel, és újabb vita bontakozzon ki.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a Zrt. irodát szeretne, mely jelzi, hogy az ígért beruházásokat komolyan lehet venni. Javasolja az igényüket támogatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a nagy összegű badacsonyi fejlesztési csomag lebonyolítására jött létre a nonprofit Zrt. A cég vezérigazgatója itt volt, reméli, hogy hamarosan nyilvános sajtó bejelentésre kerül sor a programmal kapcsolatosan.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozati javaslat első része a székhely bejegyzésre irányul, a második pontjában javasoljuk felkérni az ügyvéd urat a szerződéstervezet előkészítésére.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

404/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj, Kert utca 120/1 hrsz. alatti ingatlant a Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprfit Zrt. székhelyként megjelölhesse.
 2. Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprfit Zrt. kérelmét megismerte és elrendeli az ingatlanban található irodahelyiség használatára vonatkozó szerződés tervezet előkészítését.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.
 4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő: azonnal

egyebekben 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tóth Lászlóné ügyintéző

21./ Napirendi pont

Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy néhány hegyi utat átvennénk az MNV. Zrt-től egyelőre vagyonkezelésbe, majd később tulajdonba. A Kormány 465 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít Badacsonytomaj részére egyedi döntéssel a hegyi utak megújítására.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy kaphat-e a testület egy részletes kimutatást arról, hogy ez az összeg fedezi-e a teljes költséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ilyen nem áll rendelkezésre. A programmal kapcsolatosan gyorsan kellett reagálni mindenre. A költségeket a Kisfaludy út felújítás számainak figyelembevételével magunk határoztuk meg. Esetleg a műszaki tartalom tekintetében lehet engedményeket tenni. A programot jogszerűen kell végrehajtani, az uniós közbeszerzési határokat meghaladja, a határidő betartása jelenthet problémát. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

405/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében levő ingatlanok Badacsonytomaj Város Önkormányzatának vagyonkezelésébe kerüléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. önkormányzati vagyonkezelésbe vétel tárgyában a Badacsonytomaj 040 hrsz, 030 hrsz, 028/22 hrsz, 028/17 hrsz, 028/13 hrsz, 026 hrsz ingatlanok tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által benyújtott vagyonkezelési szerződés tervezetet megismerte, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

22./ Napirendi pont

A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú pályázatról döntések – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pad és hulladékgyűjtők beszerzésére Badacsonytomaj VN Kft-től 4.655.111 Ft összegben javasolja a szerződés megkötését.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

406/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú pályázatról döntések - ajánlatok elbírálása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a BABU megállókba telepítendő 20 db pad és 20 db hulladékgyűjtő beszerzése és telepítése tárgyában Badacsonytomaj VN Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) szerződést köt bruttó 4.655.111,- Ft (azaz bruttó négymillió-hatszázötvenötezer-száztizenegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

23./ Napirendi pont

Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek javasolja a döntés meghozatalát azzal, hogy a költségvetést a Műszaki Osztály dolgozza át a beérkezett kérelemnek megfelelően.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a helyszínt a testület több tagjával megtekintette. Az ajánlatkérés a kritikus útszakaszra vonatkozik. A módosított költségbecslés 3.553.587 Ft.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a Hegyalja úton is zajlik az építkezés. Azon lehetne spórolni, ha a gép egyidőben kerülne a két helyszínre.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a vállalkozó úgy nyilatkozott, hogy az idén már nem biztos, hogy meg tudja csinálni. A szakmai megoldásokról a vállalkozóval egyeztetni kell, pld. más-más aszfaltra adtak ajánlatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kisörsi útra a pályázathoz kapcsolódóan történt előkészítés. Itt az ajánlati felhívást a műszaki ellenőr készítette. Ha ilyen jellegű anomáliák vannak, akkor célszerű lenne újabb ajánlattételi felhívást tenni, a műszaki ellenőrrel egyeztetve. A 3,5 milliós összegben 9 tételre tudunk leszerződni.

 

Krisztin N. László polgármester 9.52 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Az ülés vezetését Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnök veszi át.

 

Forintos Ervin képviselő szerint nehéz lesz a kivitelezőnek összehozni a munkákat. Azt tartja a legfontosabbnak, hogy a Kisörsi utat csinálja meg mielőbb.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a vállalkozóval nem történt egyeztetés, hogy vállalja-e ezen az áron.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a műszaki ellenőr állásfoglalását kérni és egyeztetni a kivitelezőkkel, hogy esetleges műszaki tartalom módosítással is tartják-e az árat. Ebben az évben már csak a tartalék keret terhére tudnának rendelkezni, a munkaterületet nem biztos, hogy át tudnák adni. Javasolja a II. határozati javaslat elfogadását és új ajánlat kérését.

 

Forintos Ervin képviselő további cégek bevonását javasolja a felhívásba.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

407/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Felsőbüki utca felújításával kapcsolatos előterjesztést megismerte és a kiviteli munkákra vonatkozóan a módosított műszaki tartalom okán új ajánlatkérés lefolytatását rendeli el.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Gaál Arnold műszaki közreműködő

24./ Napirendi pont

Beszámoló a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. melléklete)

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság.

Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

408/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Tanácsot a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

25./ Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. melléklete)

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Elmondja, hogy megalakult a Társulás új elnöksége, a polgármester urat alelnöknek választották, melyhez gratulál a testület nevében. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

409/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot a mellékelt tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítását elfogadó képviselő-testületi határozatot küldje meg a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnökének további intézkedés végett.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a módosított Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében írja alá.

Határidő: elfogadásra azonnal

megküldésre 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

26./ Napirendi pont

Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. melléklete)

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

410/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2019. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

27./ Napirendi pont

BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 32. melléklete)

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság.

Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy kérje a BAHART ZRt-től

-          a kérelem részletesebb kifejtését,

-          a területcserére vonatkozó szerződésmódosítás beterjesztését és

-          a tekintetben a BAHAR ZRt. megkeresését, hogy hozzájárulna-e buszparkoló céljából a terület egy részének megnyitásához.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

411/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

a BAHART ZRT támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BAHART ZRt. kérelmét támogatja és részére 850.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére azzal, hogy kérelmező a támogatást köteles a Badacsonyi kikötő fejlesztése és szinten tartása érdekében felhasználni és a felhasználással elszámolni.

Felkéri és megkeresi a BAHART ZRt-t továbbá

-       a kérelem részletesebb kifejtésére,

-       a területcserére vonatkozó szerződésmódosítás beterjesztésére és

-       hogy hozzájárulna-e buszparkoló céljából a terület egy részének megnyitásához.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát a támogatási szerződés előkészítésére a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

28./ Napirendi pont

Napelemes lámpák kihelyezése iránti kérelem a Kiserdő utcába

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33. melléklete)

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek javasolja, hogy Badacsonytomaj teljes közvilágítási rendszerének felmérése történjen meg az E.ON bevonásával kiemelten a közvilágítás fejlesztése és el nem látott területek tekintetében.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy az örsiek régóta kérik a közvilágítás kiépítését, ez a szakasz még hiányzik. Javasolja, hogy az EON építse meg. Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, akkor 6 db napelemes lámpát javasol ide kihelyezni, de most erről ne döntsön a testület.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

412/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Napelemes lámpák kihelyezése iránti kérelem a Kiserdő utcába

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy Badacsonytomaj teljes közvilágítási rendszerének felmérése történjen meg az E.ON bevonásával, kiemelten a közvilágítás fejlesztése és el nem látott területek tekintetében. Erre tekintettel a Kiserdő utcába 6 db napelemes közvilágítási lámpa kiépítésére vonatkozó kérelem elbírálását elnapolja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

előkészítésre a soron következő testületi ülése

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

29./ Napirendi pont

Ladányi Gabriella kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 34. melléklete)

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság.

Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Elmondja, hogy a Kisörshegyi Ivóvízrendszer működéséhez kér segítséget a kérelmező, melyhez két EON számlát nyújtott be. A bizottság javasolja a kérelem elutasítását, mert ez precedens értékű lenne. Az előzetes információk alapján az a véleménye, hogy az érintett ingatlantulajdonosoknak kell rendet tenni az ügyben, mert különben folyamatosan újabb tartozások generálódnak.

 

Mékli Bernadett képviselő megjegyzi, hogy 2 x 14 eFt-os számlát nyújtott be a kérelmező, de a kérelemben ennél sokkal nagyobb összeg szerepel. A számlák a hölgy nevére szólnak, az önkormányzat nem is tudná kifizetni azokat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

413/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Ladányi Gabriella kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Ladányi Gabriella Badacsonyörsi Kisörshegyi ivóvízellátását biztosító rendszer működéséhez szüksége E.ON számláinak kifizetésére irányuló kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a kérelem nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, kérelmező részére a kérelem tárgyát képező vissza nem térítendő támogatás a közpénzekből nyújtott támogatásokra vonatkozó előírásoknak nem felel meg.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

30./ Napirendi pont

Móricz Zsigmond utcai csapadékvíz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 35. melléklete)

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság.

Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága helyszíni bejárást kezdeményez és kéri, hogy a hivatal vizsgálja meg a feltöltés jogszerűségét és ha bizonyíthatóan a csapadékvíz elvezetés megváltoztatása magánberuházás miatt következett be, kérje fel ügyvéd urat a szükséges intézkedések megtételére és költségek behajtása érdekében az eljárás megindítására.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Takács Lajos képviselő szerint nem az önkormányzat hibájából keletkezett a probléma. Nem javasolja a kérelmet támogatni.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a helyszíni bejáráson tapasztaltak alapján ne a hivatal vizsgálja a feltöltés jogszerűségét, hanem a műszaki szakértő adjon állásfoglalást főként azért, mert a későbbiekben egy peres eljárásra is sor kerülhet. Az ajánlat összege 355 eFt + ÁFA.

 

Krisztin N. László polgármester 10.07 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Forintos Ervin képviselő szerint az ügyet kezelni kell, akár részmegoldással, mert az út állapota katasztrofális.

 

Török Zoltán képviselő javasolja egy vízelvezető árkot ásni, így 100 eFt alatti költséggel meg lehetni oldani a problémát.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja azzal kiegészíteni, hogy a csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó rendkívüli munkák elvégzéséhez is adjon a műszaki szakértő egy költség kiírást, és ennek ismeretében a polgármester úrnak van lehetősége 1 millió forintig saját hatáskörben rendelkezni.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy ha az önkormányzat bármilyen intézkedést hajt végre a helyzet orvoslására, azzal beismeri, hogy hibás az ügyben. Ez nem így van, kifejezetten az ingatlantulajdonos miatt van probléma.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi az ügyvéd úr véleményét arról, hogy célszerű-e ad-hoc jelleggel a csapadékvíz elvezetésére ajánlatot kérni, vagy meg kell várni a műszaki szakértő állásfoglalását. Kapjon-e felszólítást az ingatlan tulajdonosa az intézkedésre.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ha az önkormányzat tud segíteni a tulajdonosnak, akkor tegye meg. Jogilag alátámasztható, hogy ez mégsem jelenti a felelősség felvállalását.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő szerint gyors megoldásra van szükség, ha az útnak az a része az önkormányzat tulajdona.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy nem lehet közlekedni az úton. Meg kell védeni az utat a további károsodástól egy olcsó megoldással.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő javasolja, hogy a testület ne szavazza meg a 355 eFt + ÁFA összeget, hanem egy más megoldást keressen. Javasolja, hogy a műszaki ellenőrtől újabb állásfoglalást kérjünk be. Kéri, hogy aki az olcsóbb megoldással történő javítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

414/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Móricz Zsigmond utcai csapadékvíz

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Móricz Zsigmond utcai csapadékvíz” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. felkéri Gaál Arnold műszaki közreműködőt, hogy vizsgálja meg a feltöltés jogszerűségét, arról szakmai állásfoglalását adja meg és ha bizonyíthatóan a csapadékvíz elvezetés megváltoztatása magánberuházás miatt következett be, kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat a szükséges intézkedések megtételére és költségek behajtása érdekében az eljárás megindítására.
 3. gyors intézkedés megtételére felkéri a Hivatalt a műszaki szakértő bevonásával.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gaál Arnold műszaki szakértő

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését 10.13 órakor visszaveszi.

31./ Napirendi pont

Tölli Árpádné kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 36. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a vállalkozó a garancia keretében oldja meg.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

415/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Tölli Árpádné kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Tölli Árpádné kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte és a József Attila utca 32. szám előtti ingatlanhoz tartozó kapubejáróhoz kapcsolódó bejelentés tekintetében felkéri Gaál Arnold műszaki szakértőt, hogy vizsgálja meg, hogy garanciális javítás keretében szükséges-e a kivitelezés megrendelése.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gaál Arnold műszaki szakértő

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

32./ Napirendi pont

2019. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 37. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a közmeghallgatás ma este 17.00 órakor lesz a Rózsakő teremben. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

416/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

a 2019. évi közmeghallgatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 2019. évi közmeghallgatás időpontját 2019. november 27. napján 17 órában határozza meg.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

33./ Napirendi pont

Keressük 2019. év Veszprém Megye Önkéntesét

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 38. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a döntés meghozatalát.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy nem rendelkezünk megfelelő információkkal, ezért esetleg jövőre találhatunk alkalmas személyt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy most ne tegyünk ajánlást a díjra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

417/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Veszprém Megye Önkéntese Díj/Veszprém Megye Ifjú Önkéntese Díj adományozásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület, a Veszprém Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház által alapított Veszprém Megye Önkéntese Díj/Veszprém Megye Ifjú Önkéntese Díj adományozására nem tesz javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

34./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 39. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot és az MTÜ által kiírt strandok fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat benyújtását elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző kérdezi, hogy a strandfejlesztéssel összefüggő pályázathoz sikerült-e összegyűjteni a javaslatokat.

 

Krisztin N. László polgármester 1017 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 10.42 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a strandfejlesztés II. ütemével kapcsolatosan egyeztettek. Kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e még kérdés.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ügyvéd úr állásfoglalását a kerékpáros szerződéssel kapcsolatosan megkapta. Nem tudja elfogadni az éves fenntartást, a havi keretösszeg megfizetését. A fenntartási időszak alatt 6 millió forintot kellene kifizetni.

 

Török Zoltán képviselő javasolja megvizsgálni, hogy felbontható-e a szerződés. Legalább télen ne kelljen fizetni azért, hogy a biciklik a garázsban vannak.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy más helyet kell keresni a kerékpároknak, a garázsban az autót kell tartani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a kerékpárok bírják a szabadban való tárolást, nyáron bevétel fog keletkezni belőlük.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tekintetben is vizsgálni kell, hogy egy közbeszerzési eljárás részét képezi. Vannak olyan jellegű problémák a szerződésbontás vonatkozásában, melyet a lefolytatott közbeszerzési eljárás is befolyásolhat.  Kéri a teljes iratanyagot soron kívül átadni az ügyvéd úrnak.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja felvenni a kapcsolatot a céggel, hogy az ügyvéd úrnak küldjék meg a dokumentumokat, és közösen olvassák át újra a pályázatot.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a pályáztatás lezárult, az elszámolást beadtuk, most a fenntartási időszak következik. A pályázat szerint üzemeltetni kell, de éves üzemeltetést nem vállaltunk. A cég a szerver hátteret, honlapot, gps-t egész évben üzemelteti.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A három pontos javaslatot teszi fel szavazásra a pályázati tájékoztató elfogadása mellett. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

418/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázat lebonyolítása során felmerült 835.660,- Ft saját forrást a 2019. évi tartalék terhére biztosítja.
 3. MTÜ által kiírt strandok fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat benyújtását elrendeli.
 4. BABI szerződések felülvizsgálatát kéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd úrtól.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

35./ Napirendi pont

Útfelújításhoz kapcsolódó többletmunkáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 40. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága kéri helyszíni bejárás lefolytatását Gaál Arnold műszaki szakértő és Forintos Ervin képviselő úr bevonásával és javasolja a döntés meghozatalát a testületi ülésen.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a helyszíni bejárás megtörtént, a műszaki ellenőr a javaslatát letette a testület elé.

 

Takács Lajos képviselő megjegyzi, hogy azt a vállalkozó nem látta.

 

Wolf Viktória jegyző feltételes határozatot javasol olyan formában – mivel valószínűleg a kivitelezővel nem történt egyeztetés -, hogy a többletmunkát akkor rendeljük meg, ha a csökkentett tartalommal vállalja a kivitelező a kivitelezést.

 

Krisztin N. László polgármester szerint, ha a 2.376.056 Ft-os keretösszeget elfogadja a testület maximumként, akkor megköthető a szerződés a feltételes határozat értelmében.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy mielőbb történjen meg, hogy még tudjon a vállalkozó aszfaltozni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

419/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

BM pályázathoz kapcsolódó többletmunkáról

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. a "BM pályázathoz kapcsolódó többletmunkáról" tárgyú előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a benyújtott árajánlat alapján a kivitelezésre elrendelt ajánlatokat megismerte és a beruházás megvalósításával a ZEBU 2005 Bt-t. (8256 Ábrahámhegy, Cseresznye utca 12., képviseletében Pintér Domonkos ügyvezető) bízza meg bruttó 2.376.056,- Ft összegen, mely összeget a tartalék keret terhére biztosítja azzal, hogy a hivatal keresse meg a kivitelezőt, hogy a csökkentett műszaki tartalommal a szerződéskötést vállalja-e.
 2. kivitelezői vállalás esetén felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Gaál Arnold műszaki közreműködő

 

 

 

36./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 41. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

420/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

37./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 42. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

421/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

38./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 43. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban két megbeszélésre került sor a GINOP pályázattal összefüggésben. Egyébként pedig az új rendszerek felállása zajlott, új polgármesterekkel, járási védelmi bizottsággal, társulásokkal, melyek alakuló ülésén és egyéb értekezleteken vett részt. A GINOP pályázatról ma dönteni kellett volna, de az időközben felmerült újabb fejleményekről rendkívüli ülés keretében, egy közeli időpontban szeretne tájékoztatást adni. A hivatalon belül is elindult egy újabb időszak, apparátusi értekezletet tartottunk. Márton napi rendezvény volt, illetve a CÉH Turisztikai Egyesület is szervezett egy sikeres rendezvényt a Művelődési házban, mely sikeresebb volt, mint a korábbi helyszínen. Távlatilag lehet, hogy ebben kellene gondolkodni. Megköszöni a szervezők és a támogatók munkáját. Két alkalommal tárgyalt az NHSZ-nél az alpolgármester úrral együtt arról, hogy együttműködve egy szelektív udvart hoznánk létre. Az NHSZ vállalná az engedélyeztetési és üzemeltetési feladatot, az önkormányzat biztosítaná a helyszínt. Egy bekerített, kamerával ellátott, betonozott felületre van szükség, ahol a lakosság a kihelyezett konténerekbe elhelyezheti a hulladékot. A hulladékudvar a zöldhulladék befogadására is alkalmas lenne, illetve a boros palackokat is be lehetne vinni. Háztartási méretben ingyenes, egyébként térítési díjat kellene fizetni az elképzelések szerint. Erről a testületnek még tárgyalni kell. Lakossági fórumokra került sor, nagy érdeklődés mellett. Tárgyalt az EON vezetőjével. Ingyenesen felmérik a településen a közvilágítás helyzetét, a szükséges cseréket elvégzik, az indokolt LED-esítéseket megcsinálják, a hiányzó közvilágítást kiépítik. Egy ajánlatot adnak az önkormányzat részére a fejlesztésre, mely várhatóan közbeszerzés köteles lesz, így nem garantálható, hogy az EON lesz a nyertes. Vonzó az ajánlatban, hogy az önkormányzatnak most nem kell pénz beletenni, hanem hosszabb távú szerződés keretében az energia megtakarításból lenne a fejlesztés kifizetve. Vállalnák, hogy a rendszert karbantartják, akár helyi vállalkozó bevonásával is. Elindult a Magyar Falvak Program 2020-as időszakának az előkészítése. Ebben érdekeltek lehetünk a Művelődési ház belső terének a megújításában 15 millió forint erejéig, illetve 5-6 millió forintig az óvoda udvarának felújításában. A bölcsőde bővítésére is beadtuk a pályázatot, ígéret van arra, hogy az idén megtörténik a döntés és a szerződéskötés. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

422/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a tájékoztatóját a két ülés között történt fontos eseményekről elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

39./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 44. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 780 ezer Ft/év + rezsiköltség bérleti díjjal és a bérleti díj havi rendszerességgel történő megfizetésével, a pályázat beadására 2020. január 9-i határidővel.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a két üzletet érdeklődés hiányában nem tudtuk bérbe adni. Felmerült, hogy a bérleti díj magas, a bizottság alacsonyabb bérleti díjat javasol.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a TEOR számok bővítését, egyéb hasznosítási lehetőségek engedélyezését, amennyiben ez a pályázati kör is eredménytelen lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szerettünk volna olyan szolgáltatásokat idevonzani, melyek a kisvárosi jelleget erősítik. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

423/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról IV.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)         8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/2 (Tájház udvari 1. sz. üzlet)

b)        területe: 26,23

c)         megnevezése: kivett bolt, udvar

d)        műszaki állapota: új

e)         vagyon jellege: forgalomképtelen

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. január 9. 10,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Tájház udvari 1. sz. üzlet bérbeadására”)

b)   Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. január 9. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 780.000,-Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havonta egyenlő részletekben történik.

d)   Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

e)    A bérleti jogviszony időtartama: a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történő birtokbavétel – a birtokbavétel napjától számított 5. év vége

f)     Licitösszeg emelésének mértéke: 20.000,- Ft

g)    NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.

h)   Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.

i)      Nyilatkozat az egy évre megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 780.000,- Ft/év bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

j)      Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét évente két részletben (január és június hónapban) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.

k)    A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

l)      Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

m) A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

n)   Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

 • o)   Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

p)   Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége gyakorlásához szükséges átalakításokat az önkormányzat előzetes engedélye alapján saját költségén végzi el, ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását nem engedélyezi és forrást nem biztosít.

 

A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:

 1. 1. Bérleti díj mértéke: 780.000,- Ft/év + rezsiköltség                             50 pont
 2. 2. Magánszemély állandó lakóhelye legalább 10 éve Badacsonytomaj
  városban van (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Ennek vizsgálata során a 2009. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe, onnan számítandó a tíz év. Igazolási módja:

-          személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata vagy

-          személyi igazolvány másolata

 1. 3. Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe 5 éve legalább Badacsonytomaj városban van. (Képviselő-testület döntés alapján) 20 pont
  Ennek vizsgálata során a 2014. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe.
  Igazolási módja:

-     egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről dokumentum másolati példánya

-     jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

 1. 4. Pályázó egyéb személyi szolgáltató tevékenységet végez (TEÁOR 9601, 9602, 9603, 9604, 9609                                                                            10 pont

Igazolás módja:

-          vállalkozó igazolvány/társasági szerződés

-          pályázó érvényes és 4. pont szerinti érvényes engedélye a tevékenység gyakorlásáról

-          pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata

 1. 5. Pályázó Badacsonytomaj Város Önkormányzatával szerződésben áll, vagy állt önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Igazolási módja: szerződés másolata

A pályázatok elbírálásának szempontja: Az adott üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer. Egyforma pontszám esetén licitálással kerül kiválasztásra a nyertes.

 

II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

40./ Napirendi pont

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 45. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, 720 ezer Ft/év + rezsiköltség bérleti díjjal és a bérleti díj havi rendszerességgel történő megfizetésével, a pályázat beadására 2020. január 9-i határidővel.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

424/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról IV.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 2. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)         8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/2 (Tájház udvari 2. sz. üzlet)

b)        területe: 24,85 m2

c)         megnevezése: kivett bolt, udvar

d)        műszaki állapota: új

e)         vagyon jellege: forgalomképtelen

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. január 9. 10,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Tájház udvari 2. sz. üzlet bérbeadására”)

b)   Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. január 9. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 720.000,-Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havonta egyenlő részletekben történik.

d)   Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

e)    A bérleti jogviszony időtartama: a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történő birtokbavétel – a birtokbavétel napjától számított 5. év vége

f)     Licitösszeg emelésének mértéke: 20.000,- Ft

g)    NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.

h)   Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.

i)      Nyilatkozat az egy évre megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 720.000,- Ft/év bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

j)      Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét évente két részletben (január és június hónapban) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.

k)    A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

l)      Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

m) A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

n)   Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

 • o)   Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

p)   Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége gyakorlásához szükséges átalakításokat az önkormányzat előzetes engedélye alapján saját költségén végzi el, ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását nem engedélyezi és forrást nem biztosít.

 

A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:

 1. 1. Bérleti díj mértéke: 720.000,- Ft/év + rezsiköltség                            50 pont
 2. 2. Magánszemély állandó lakóhelye legalább 10 éve Badacsonytomaj
  városban van (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Ennek vizsgálata során a 2009. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe, onnan számítandó a tíz év. Igazolási módja:

-          személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata vagy

-          személyi igazolvány másolata

 1. 3. Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe 5 éve legalább Badacsonytomaj városban van. (Képviselő-testület döntés alapján) 20 pont
  Ennek vizsgálata során a 2014. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe.
  Igazolási módja:

-     egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről dokumentum másolati példánya

-     jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

 1. 4. Pályázó egyéb személyi szolgáltató tevékenységet végez (TEÁOR 9601, 9602, 9603, 9604, 9609                                                                           10 pont

Igazolás módja:

-          vállalkozó igazolvány/társasági szerződés

-     pályázó érvényes és 4. pont szerinti érvényes engedélye a tevékenység gyakorlásáról

-     pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata

 1. 5. Pályázó Badacsonytomaj Város Önkormányzatával szerződésben áll, vagy állt önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Igazolási módja: szerződés másolata

A pályázatok elbírálásának szempontja: Az adott üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer. Egyforma pontszám esetén licitálással kerül kiválasztásra a nyertes.

 

II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 11.08 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                      Wolf Viktória

polgármester                                                                                  jegyző

Takács Lajos

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!