Pipitér KFNO Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde

 

 

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde

Intézményvezető: Bolfné Tóth Melinda

Cím: 8258, Badacsonytomaj, Kert u. 14.
Telefon: 87/471-835
OM azonosító: 036928
E-mail cím: btomajovoda@gmail.com

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK ---->>>>

  

 

Óvodánk a városban a fő útvonalaktól távolabb, csendes, nyugodt zöld környezetben helyezkedik el. Intézményünket Badacsonytomaj, Salföld, Ábrahámhegy önkormányzatai fenntartói társulás keretében működtetik. A gyermekek felvételi körzete a Társulási Tanács területe, de szabad férőhelyek esetén más település gyermekeit is szívesen felvesszük. 75 férőhelyen, három homogén összetételű óvodai, 7 férőhelyes mini bölcsődei és 14 fős bölcsődei csoportban neveljük a gyermekeket.

 

Az intézmény személyi feltételei a törvényi előírásnak megfelelően:

 

 7 fő óvodapedagógus (ebből 1 fő intézményvezető, aki óvodapedagógusként a szakhelyettesítést, gyógypedagógusként az óvodai készség- és képességfejlesztést is ellátja)

 3 fő óvodai dajka, 

 3 fő kisgyermeknevelő,

 2 fő bölcsődei dajka (kisgyermeknevelői végzettséggel szakhelyettesítést is ellátnak)

 1 fő gyógypedagógiai asszisztens

 1 fő pedagógiai asszisztens (közgazdasági és számítógépes végzettséggel az adminisztratív teendőket is végzi)

 1 fő konyhai alkalmazott (óvodai dajka végzettséggel szakhelyettesítést is ellát)

 

 

A jelenlegi épületet 1993-ban vettük birtokunkba, 2018-ban pályázat segítségével mini bölcsőde kialakítása mellett felújításra kerültek az óvodai mosdók és a tálalókonyha, 2022-ben pedig új bölcsődei csoportszobával bővült az épület. Az intézményben a csoportszobákhoz külön mellékhelyiségek, ebédlők, tágas előtér tartozik, ahol lehetőség van közös rendezvények lebonyolítására. A csoportszobák bútorzata az utóbbi években megújult, vásárlásuk során előtérbe helyeztük a természetes, környezetbarát anyagokat, vidám, barátságos színeket.  A tágas, világos és jól szellőztethető csoportszobák rossz idő esetén is lehetőséget biztosítanak a mindennapos testmozgásra.

 

Az udvar felszereltsége természetes anyagok felhasználásával készült, a mozgásfejlesztő, kültéri játékok bővítése, cseréje, karbantartása folyamatos, legutóbb a szülők segítségével mezítlábas ösvényt hoztunk létre, fészekhintát vásároltunk. A csoportszobák előtti teraszok sorban felújításra kerültek. A játszóudvar egész éven át lehetővé teszi a gyermekek szabad levegőn történő mozgását. A kertészkedés, növényápolás mindennapi tevékenységeink részét képezik. Magaságyásainkban gyakorolhatják a konyhakert művelését, megkóstolhatják munkájuk gyümölcsét.

 

A Pedagógiai Program célkitűzéseit a helyi sajátosságok, és környezet adta lehetőségek figyelembe vételével fogalmaztuk meg.

 

Kiemelt területek:

 

anyanyelvi nevelés,

környezet megismerésére, védelmére nevelés

felzárkóztatás, készség- és képességfejlesztés

 

Az Alapító Okirat szerint vállaljuk SNI gyermekek óvodai ellátását. Haladásukat az óvodában dolgozó gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógiai asszisztens segíti. A beszédfejlődésben akadályozott gyermekek felzárkóztatását utazó logopédus végzi, szükség esetén pszichológus segítsége is igénybe vehető az intézményben.

 

Az óvoda környezettudatos elkötelezettségét, és az itt folyó nevelő-oktató munkát a már két alkalommal odaítélt "Zöld Óvoda" mellett a "Madárbarát Óvoda" cím is jelzi. Intézményünk 2017-ben a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt Virágos Magyarország Országos Környezetszépítő Versenyben a benevezett 312 település öt kitüntetett oktatási intézménye között volt.

Lendülettel, nyitottsággal, rugalmassággal fogadjuk gyermekeinket, Örökös Boldog Óvodaként nagy hangsúlyt fektetünk érzelmi nevelésükre, pozitív életszemléletük kialakítására.

 

Óvodás gyermekeinkkel rendszeres résztvevői vagyunk városunk programjainak, rendezvényeinek (Idősek Karácsonya, Városnap, Badacsonyi Szüret).

 

Az intézményi alaptevékenységünkből adódóan biztosítjuk azokat a feltételeket, amelyek elősegítik az iskolai tanuláshoz szükséges készségek, képességek kialakulását. Figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságokat, valamint a gyermekek eltérő fejlődési ütemét.

 

Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola nevelőmunkájának összehangolását, a két intézmény együttműködését. Az iskolával való kapcsolattartás formái: közös rendezvények, "Ismerkedés az iskolával" program, első osztályosok látogatása.

 

Igyekszünk szoros kapcsolatot ápolni a szülőkkel. A napi szintű találkozásokon túl szülői értekezleteket és fogadóórákat tartunk.

Fontosnak tartjuk és megjelenítjük munkánkban régmúltunk hagyományait. Településünkön és környezetünkben élő kézműves mesterek munkáival helyszíni foglalkozásokon ismerkedhetnek a gyermekek. A hagyományőrző tevékenységünkhöz kapcsolódóan játszóházakat, és heti egy alkalommal a középső- és nagycsoportos gyermekeink részére néptáncoktatást szervezünk. Az óvodai élet eseményeit, jeles ünnepeket kiállításokkal tesszük színesebbé.

 

Természeti értékeink megismerése érdekében közös kirándulásokat, túrákat szervezünk szűkebb és tágabb környezetünkben. A környezetvédelmi zöld napok megemlékezései elsősorban az élmény és tapasztalatszerzésre épülnek.

 

Óvodásainknak választható jelleggel lehetősége nyílik zeneovi, és hittan, illetve havi rendszerességgel, délelőtti tevékenységként angol és gyermekjóga foglalkozásokon részt venni.

 

 

Rendszeres programjaink:

Badacsonyi szüret-szüreti felvonulás
Márton-napi lámpás felvonulás - nyílt
Mikulás ünnepély - zárt
Karácsonyváró játszóház - zárt
Karácsonyi ünnepély - zárt
Vince-napi játszóház - zárt
Gyermekfarsang – zárt

Télbúcsúztató kiszebáb égetés - nyílt
Március 15-i megemlékezés - zárt          
Húsvét - Zöldágjárás - zárt
Anyák napja - nyílt
Gyermeknap - nyílt
Nagycsoport búcsúztatója - nyílt


Jeles napokhoz kapcsolódó játszóházak
Környezetvédelmi zöld napok

 

 

Link a közzétételi listához:

https://kir2info.kir.hu/pub/Index/036928

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!