Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

Badacsonyi BOR7 Részvételi Szabályzata 2019

Badacsony Bor7 Részvételi szabályzata

2019.

A Badacsony Bor7 rendezvény legfőbb feladata elsősorban, hogy egy olyan koncentrált turisztikai rendezvény kerüljön lebonyolításra, ami előtérbe helyezi és segíti a borfogyasztási kultúra minőségi javulását, másodsorban az idelátogató turistáknak változatos és minőségi programkínálatot nyújt, megteremtve ezzel a kulturált szórakozás lehetőségét.

Konkrét lehetőséget teremt a helyi borászoknak a bemutatkozásra, marketing tevékenysége révén a térség turisztikai vonzerejét növeli, ezáltal kihatással van a vendégéjszakák növelésére, tömegvonzása növeli a helyi vállalkozók bevételeit.

 1. 1. Rendező: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (a továbbiakban: BVÖKI)
 2. 2. Felügyeleti szerve: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 3. 3. Felügyeleti szerv elérhetőségei:

Székhely:    8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon:     +36-87-571-270

e-mail:       onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

 1. 4. Szervező: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye - 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., képviseli: Berecz Nikolett intézményvezető; adószám: 16883770-2-19; bankszámlaszám: 11748052-16883770-00000000 - (a továbbiakban: Szervező)
 2. 5. Szervező hivatalos elérhetőségei:

Telefon:     +36-87-571 115

Mobil:       +36-30 693 44 20

e-mail:       vmk@badacsonyiprogramok.hu

Weblap:     www.badacsonyiprogramok.hu

 1. 6. A rendezvény hivatalos honlapja: www.badacsonytomaj.hu
 2. 7. Közreműködők:

a)          Badacsony Hegyközség (székhely: 8261 Badacsonytomaj, Római út 2.; képviseli: Borbély Tamás elnök)

b)    Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület (székhely: 8261 Badacsonytomaj, Park utca 14.; képviseli: Borbélyné Galambos Gabriella elnök)

c) CÉH Turisztikai Egyesület (székhely: 8261 Badacsonytomaj, Park utca 14., képviseli: Illés Zoltán elnök)

 1. 8. Badacsony Bor7 ideje: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján 2019.07.12.-2019.07.28.
 2. 9. Badacsony Bor7 helye: Badacsony-Badacsony Park. A rendezvény helyszíne Badacsonyban, a Park utca és a „borozó sor” által közrefogott közpark.
 3. 10. A Badacsony Bor7 kötelezően alkalmazandó, hivatalos arculati elemei, melyeket minden hivatalos kiadványnak tartalmaznia kell:

a)     Badacsonytomaj város címere, illetve címeres zászlaja;

b)    “Badacsacsony első látásra” logo;

c) Badacsonyi Borvidék hivatalos logo;

d)    támogatóként kötelező Badacsonytomaj Város Önkormányzatának feltüntetése.

 1. 11. A rendezvény előkészítésének, lebonyolításának és eredeti állapot visszaállításának hatékonysága érdekében az Ellenőrző Bizottság tagjai:

a)     Badacsonytomaj város önkormányzatának alpolgármestere

b)    Badacsonytomaj város önkormányzata pénzügyi bizottságának elnöke

c)     Badacsonytomaj város önkormányzatának turisztikáért felelős tanácsnoka

d)    CÉH Egyesület elnöke

e)     Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetője, vagy az általa írásban meghatalmazott személy

f)     Badacsony Hegyközség elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott személy

g) Badacsonyi Borút Egyesület elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott személy

 1. 12. Engedélyezett kitelepülők száma:

a) A kialakított borászati kiállító területen: 14 férőhely

A 19 férőhelyből a szervezőnek minimum 14 (borászatok) férőhelyet a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő borászatok részére kell biztosítani, továbbá ezen a területen, illetve környezetében kap lehetőséget pohármosó felállítására, valamint kézműves bemutató foglalkozások levezetésére. Amennyiben a borászatok nem töltik ki a 14 férőhelyet, úgy pálinkaház, sajt, sonka, kenyér, kürtöskalács, pogácsa árusító részére felhasználhatja a rendező vagy a szervező.

b) Borkaputól a borászatok felé eső területen: 5 férőhely a következők szerint:

1-1 pálinka, sajt, sonka, kenyér, pogácsa, kürtöskalács stb. részére, amennyiben a központi helyen nem került kitelepülésre

c) Gesztenyesor: egyéb kitelepülők számára (édesség, pogácsa, fagylalt, kézműves, stb.), az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, úgy mint szőlőtermesztés és a szőlőből előállított, ahhoz kapcsolódó termékek, nép- és képzőművészeti termékek.

d) A kiállító pavilonok, kézművesek és egyéb árusok a mellékelt helyszínrajz alapján kerülnek elhelyezésre.

 

 1. 13. 2019. évi részvételi díjak, melyeket a Bor7 viszonylatában legkésőbb 2019. június 10. napján 16,00 óráig kötelező befizetni a rendező/szervező részére:

a) A résztvevő – borászati kiállító területen lévő – borászatoknak (jelen szabályzat 12.a) pontja szerinti 14 férőhely), illetve a Borkaputól a borászatok felés eső területen (jelen szabályzat 12.b) pontja szerinti 2 férőhely) kiállítóknak a rendezvényen történő részvételért részvételi díjat kell fizetniük a szervező részére. A részvételi díj mértékét a szervező határozza meg. A részvételi szándékot a szervezőknél kell jelezni jelen szabályzat idevonatkozó pontjai alapján. A befolyt bérleti díjakat a szervező kizárólag a rendezvényre, illetve a rendezvény után az esetleges helyszín helyreállítási munkálataira fordíthatja.

b) A Gesztenyesoron kitelepülő árusoknak, kézműveseknek a részvételért közterület használati díjat kell fizetniük az önkormányzat részére. A közterülethasználati díj mértékét Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete határozza meg. A közterület használatára vonatkozó szabályokat az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet szabályozza.

c) Azon, jelen szabályzat 13.a) pontja szerinti résztvevő, aki a szabályzatban szereplő határidőig a részvételi díjat a szervező felé nem fizeti meg, automatikusan kizárásra kerül és helyébe a jelentkezési listán a soron következő lép.

 

 1. 14. Bortermelők részvételének feltételei:

a) Badacsony Bor7 jelentkezői közül előnyben kell részesíteni azokat a borászatokat, akik minél több szállal kötődnek Badacsonytomajhoz az alábbiak szerint:

aa) Badacsonytomaj közigazgatási területén belül szőlő területtel rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és adott gazdasági társaság tagjai (igazolás a HEGYÍR-ből) 15 pont

ab)   Badacsonytomaj közigazgatási területén belül rendelkezik egyszerűsített adóraktárral, vagy “kisüzemi bortermelő” státusszal (NAV engedély hitelesített másolata/Kisüzemi bortermelő státusz hiteles igazolása)                                                                                                                                                                                                                                                            15 pont

ac)   Badacsonytomaji állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély vagy bejegyzett székhellyel/telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és adott gazdasági társaság tagja (igazolása lakcímkártyával, vállalkozói engedéllyel, hatályos cégkivonattal)                                                                                                                                                             10 pont

ad)   2014-2018. években a Bor7 rendezvényen való részvételért (2 pont/év)                                  10 pont

ae)   CÉH Turisztikai Egyesületnek legalább három éve állandó tagja (igazolás)                              2 pont

af)    Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrendnek legalább három éve állandó tagja (igazolás)                                                                                                                                            2 pont

ag)   Badacsonyi Borút Egyesületnek legalább három éve állandó tagja (igazolás)                                                                                                                                                                   2 pont

ah)   A 2019. évi, illetve az előző kettő év valamelyikében Badacsony Város Bora cím birtokosa                                                                                                                                              5 pont

ai)    Az a résztvevő aki külön nyilatkozatában vállalja előzetes regisztráció alapján (amelyet hitelt érdemlően igazol) a 2019. évi Badacsonyi Szüreten a hagyományőrző viseletet, vagy a felvonuláshoz kapcsolódó beöltözést, illetve a felvonuláshoz kapcsolódó költségeket, és traktorral/ lovasfogattal vonul ki, valamint saját költségére bort kínál, felvonul, névtáblát készíttet

vagy

Az a résztvevő, aki külön nyilatkozatában vállalja a 2019. évi Badacsonyi Szüreten a hagyományőrző viseletet, vagy a felvonuláshoz kapcsolódó beöltözést és a felvonuláshoz kapcsolódó költségeket, és a 2019. évi Badacsonyi Szüreten felvonul, névtáblát készíttet                                                                                                                                                              5 pont

b) A Badacsony Bor7-en való részvételt kizáró ok: résztvevő vállalkozása telephelye szerinti adóhatósága felé fennálló bármi nemű adó-, vagy köztartozás (nullás/nemleges igazolás az önkormányzattól)

c) A borhéten árusítani kívánt borokat a Badacsony Hegyközség borversenyén szerepeltetni kell. A legalább bronz minősítést el nem érő borokat a borhéten árusítani nem lehet.

Az elért eredményeket be kell számítani a részvételi rangsorba a következők szerint:

A rangsorba a 2019. évi borverseny eredményei számítanak:

ca)   Nagyarany minősítés          10 pont

cb)   Arany minősítés                 8 pont

cc) Ezüstminősítés                  5 pont                                                  maximum  30 pont

d) A részvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentumok benyújtási határideje a szervezőhöz: 2019. május 6. (hétfő) 16,00 óra.

A jelentkező az alábbi dokumentumokat köteles csatolni:

da)   Jelen szabályzat 1. melléklete szerinti aláírt jelentkezési lap (számítógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel kitöltött) eredetben,

db)  A részvételi feltételeket igazoló 14. a)-c) pontja szerinti és azokban felsorolt hiteles dokumentumok,

dc)   A borhétre benevezett palackos borok listája.

e) Túljelentkezés esetén az Ellenőrző Bizottság dönt a résztvevők köréről, az érvényben lévő pontrendszer és jelen szabályzat alapján, amely döntésről a döntést követő 3 munkanapon belül a jelentkezőt írásban értesíti, továbbá összesített kimutatáson tájékoztatásul megküldi azt Badacsonytomaj város jegyzőjének.

f) A Bor7-en a bortermelők kizárólag azokat a palackozott és Badacsonyi borvidéken termelt szőlőből készült, saját előállítású boraikat árusíthatják, amelyek a NÉBIH Borminősítő Igazgatósága által kiadott forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek. (A minősítéseket megszerezni és azt a szervezőnek 2019. június 10. napján 16,00 óráig szükséges bemutatni.)

g) Kivételesen engedélyezhető termelőként egy “más nem Balatoni borrégióhoz tartozó borvidék” márkanéven és három- négy Balatoni márkanéven forgalmazott saját előállítású palackozott bor árusítása is.

h) Engedélyezett az ásványvíz, fröccs, szőlőlé (must) árusítása is, de kizárólag csak üvegpohárból.

i) A Bor7-en saját szőlőboron, pálinkán és pezsgőn kívül egyéb jövedéki termék nem árusítható.

j) A rendezvényen a – szervezők által meghatározott –“Folyékony szerelem” logo-val ellátott üvegpohár használata kötelező.

 1. 15. Egyéb kiállítók részvételének feltételei:

a) Csak olyan árusok, kereskedők vehetnek részt, akik a kitelepülés formai, esztétikai előírásainak és a hatályos jogszabályokban, egyéb szabályzatokban megfogalmazott feltételeknek, továbbá az önkormányzat által támasztott etikai és esztétikai követelményeknek megfelelnek.

b) Az élelmiszer árusoknak a 210/2009.(IX.29) Kormányrendeletnek megfelelően a kitelepülésre vonatkozó tevékenységre szóló működési engedéllyel kell rendelkezniük és a kitelepülés szakmai kritériumainak meg kell felelniük

c) Túljelentkezés esetén a szervező a részvételi díjra történő licitálás útján dönt a részvételéről. Eredménytelen licitálás esetén sorsolás dönt.

d) A kézművesek, népi-iparművészek részvétele a Bor7-en jelentkezés alapján, de meghívásos alapon is lehetséges a minőségi javulás érdekében. A résztvevőnek a közterület használatára vonatkozó engedélyt az önkormányzat ide vonatkozó hatályos rendelete alapján kell kiadni különös figyelemmel a rendezvény színvonalához igazodó árufajtákra és a kiállító stand megjelenési formájára is.

 1. 16. A kiállítók a park környezetébe illeszkedő, esztétikus kivitelezésű, természetes anyagok felhasználásával készült építményekkel jelenhetnek meg. Az építmények saját kivitelezésben is készülhetnek, oly módon, hogy a kulturált fogyasztás és árusítás elemi feltételei biztosítva legyenek. A kijelölt területen kívül egyéb marketing eszköz, anyag nem helyezhető el. Az árusítóhelyek és környezetük tisztántartásáról minden kiállító a rendezvény teljes időtartama alatt folyamatosan és maga gondoskodik. Az összegyűjtött szemét elszállításáról a szervező napi rendszerességgel köteles gondoskodni. Szemétszállítási szerződésének másolatát a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályára a rendezvény megkezdése előtt, de legkésőbb 2019. június 10. napján 12,00 óráig köteles megküldeni, vagy személyesen leadni.
 2. 17. A bor és egyéb elárusító helyek (amelyeknek erre szüksége van – előzetesen egyeztetve a szervezővel) folyóvízzel, szennyvízelvezetéssel és villanyáram rácsatlakozási lehetőséggel legyenek ellátva.
 3. 18. Köteles minden kiállító önállóan a hatósági előírásokat betartani és a szükséges engedélyeket beszerezni, azokat a helyszínen magánál tartani.
 4. 19. Az árusító pavilonok építését a kitelepülést megelőző 4. napon lehet megkezdeni, az elbontásukat pedig a zárás utáni 4. napon kell befejezni. A napi nyitvatartási idő hétfőtől – csütörtökig, illetve vasárnap 10,00 – 24,00 óra között tart, 24,00 óra után a kiszolgálás tilos. Péntek és szombati napokon 10,00 – 02,00-ig javasolt és engedélyezett, de 14,00-22,00-ig minden esetben kötelező!
 5. 20. Áruszállítás céljából a sétány zöld területére gépkocsival behajtani tilos!
 6. 21. Zöld területen gépjárművel mozogni és tartózkodni tilos!
 7. 22. A borászati árusítóhelyek sorrendjét sorsolás útján kell meghatározni az érintettek jelenlétében. A faház kisorsolásánál, előnyt élvez a tárgyévi borverseny győztese (Champion), amennyiben részt vesz a Bor7-en kiállító borászként. Először a győztes választ elárusító helyet, majd a többiek névsor szerint, azaz A –Z-ig húznak. Aki a sorsoláson nincs jelen, az a sor végére kerül. Több hiányzó esetén a névsor szerinti beosztás fogadható el.
 8. 23. A kiállító borászatok és a jelen szabályzatban meghatározott árusok, kereskedők tudomásul veszik, hogy a részvételi díj az őrző-védő szolgálat díját nem tartalmazza.
 9. 24. A kitelepülés feltétele, hogy a kitelepülésre vonatkozó érvényes jogszabályoknak minden esetben megfeleljenek.
 10. 25. A részvételi szabályzat, illetve a rendezvény(vásár)rend, valamint a borminőség biztosítására vonatkozó előírások megszegése a következő évi Bor7-ből való kizárást vonja maga után.
 11. 26. Azon résztvevő, aki a szabályzat egyéb rendelkezései ellen vét, attól a következő évi pontozásnál 15 pontot le kell vonni, a szabály megsértésének tényét a szervező bizottságnak jegyzőkönyvben rögzítenie kell.
 12. 27. A NAV-nál a kitelepülés előtt történő bejelentésre minden, jogszabály hatálya alá tartozó érintett köteles. 
 13. 28. Aki az előző pontok kritériumainak nem felel meg, vagy súlyosan vét a rendezvény alatt, annak a Bor7-en való részvételét (árusítását) a szervező, illetve az önkormányzat ezen ügyekért felelős ügyintézője – kártérítés nélkül – korlátozhatja, illetve azonnal megszüntetheti.
 14. 29. A részvételi szabályzat pontjainak betartásáért egyetemlegesen a szervező felelős, az ezen ontok be nem tartásából való eredendő és egyéb károkért teljes felelőséggel a szervező köteles jótállni.

Jelen szabályzatot Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2019. (II.27) határozatával jóváhagyta.

 

Badacsonytomaj, 2019. ....

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 1. melléklet

JELENTKEZÉSI LAP

Alulírott

neve/képviselője:                                           ………………………………………………

lakcíme:                                                          ………………………………………………

vállalkozás/gazdasági társaság székhelye:       ………………………………………………

vállalkozás/gazdasági társaság telephelye:       ………………………………………………

adószám/adóazonosító:                                 ………………………………………………

cégjegyzékszám:                                             ………………………………………………

elérhetőség (email/telefon):                           ………………………………………………

számlázási név, cím:                                       ………………………………………………

nyilatkozom, hogy a 2019.évi Badacsonyi Bor7-en kiállítóként részt kívánok venni.

 

Kijelentem, hogy a Badacsony Bor7 Részvételi szabályzatában foglaltakat tudomásul vettem, az abban foglaltakat betartom és azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem.

 

A szabályzatban rögzített és a részvételhez kapcsolódó dokumentumokat beszerzem és határidőben a szervező részére átadom.

 

Badacsonytomaj, 2019. év ……..……….hó………nap

 

 

 

 

………………………………………………

Cégszerű aláírás


 1. melléklet

 

Név: …………………………………………….. Cím:………………………………………

Bor7re benevezett (palackos borok) listája

Bor megnevezése

Igazolt mennyiség (palack)

Évjárat

Termőhely

OBI (NÉBIH) engedély kódja

 1. 1.

 

 

 

 

 

 

 1. 2.

 

 

 

 

 

 

 1. 3.

 

 

 

 

 

 

 1. 4.

 

 

 

 

 

 

 1. 5.

 

 

 

 

 

 

 1. 6.

 

 

 

 

 

 

 1. 7.

 

 

 

 

 

 

 1. 8.

 

 

 

 

 

 

 1. 9.

 

 

 

 

 

 

 1. 10.

 

 

 

 

 

 

Badacsonytomaj, 2019. év …..……….hó…………..nap

……………………..

aláírás

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!