Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.10.21. Alakuló ülés jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 20/2019.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 21-én 17.00 órai kezdettel a Tatay Sándor Általános Iskola aulájában megtartott Alakuló üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                          képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                             (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                      költségvetési- és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás                    műszaki ügyintéző

Szabóné Szakács Judit             VMKH Tapolca Járási Hivatal vezetője

Tóth Csaba                             Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke

Dr. Gerencsér Ottó                jegyző

Lichtneckert Gyula                 HVB elnök

Földi István                            esperes

Krisztin N. Lászlóné               Tatay Sándor Általános Iskola igazgató

Bolfné Tóth Melinda               Pipitér KFNO Óvoda és Bölcsőde intézményvezető

Bolla József                             VN Kft. ügyvezető

Nagy László                            BVKI intézményvezető-helyettes

Lesz Ferenc                             BSE elnök

Sall Csabáné                            SE elnök

Molnár Péter                           tűzoltó parancsnok

Lukács Antalné                       Nyugdíjas Egyesület elnöke

Simonné Visi Erzsébet            BÖÉE elnök

Fekete Ferenc                         Horgászegyesület elnöke

Borbély Tamás                        Hegyközség elnöke

Bolf Károlyné                         Karitasz

Szántainé Ruzsa Mariann        Boldog Gizella Kör

Cseh Ervinné                          Badacsonytomajét Közalapítvány elnöke

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                                         (22 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 70 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester a közösen elénekelt Himnuszt követően tisztelettel köszönt mindenkit, aki a mai rendezvényt megtisztelte a jelenlétével. Köszönti a megválasztott települési képviselőket, a Jegyző asszonyt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, Lichtneckert Gyula urat. Megkülönböztetett tisztelettel köszönti Szabóné Szakács Juditot, a Tapolca Járási Hivatal vezetőjét, Tóth Csaba urat, Lesenceistvánd polgármesterét és egyben a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnökét. Köszönti Badacsonytomaj város polgárait, illetve a messzebbről érkezőket, akik azért jöttek, hogy részt vegyenek az Alakuló ülésen, együtt ünnepeljenek velünk. Az Alakuló ülés egyúttal egy Képviselő-testületi ülés is, ezért néhány formaságban dönteni kell. Megállapítja, hogy a megválasztott képviselő-testület teljes létszámban jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

328/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 10 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy a napirend módosítására van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az Alakuló ülés napirendjét a meghívó szerinti 10 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

329/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Alakuló ülés napirendjeinek elfogadásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 21. napi alakuló ülésének napirendjét az alábbiak szerint – a meghívóban szereplő napirendekkel azonos tartalommal – elfogadja:

 

 1. 1. Helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
 2. 2. Képviselő-testület tagjainak eskütétele
 3. 3. Polgármester eskütétele

 1. 4. A polgármesteri program ismertetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Alpolgármester megválasztása és eskütétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. A polgármester, alpolgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Egyebek:

10.1. összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről    tájékoztatás

10.2. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás

10.3. gazdasági program előkészítése

10.4.  feladat vállalásának előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

 1. 1. Napirendi pont

Helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Lichtneckert Gyula urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás végleges eredményét.

 

Lichtneckert Gyula a Választási bizottság nevében köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy 2019. október 13-án tartott választáson a névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1896 fő, melyből megjelent 1180 fő, a részvétel 62,24 %-os volt.

Ismerteti a polgármesteri eredményeket, az alábbiak szerint:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1180

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 26

Érvényes szavazólapok száma: 1154

A választás eredményes volt.

A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma és aránya:

Krisztin-Németh László Illés 733 érvényes szavazat (szavazatok 63.52%-a)

Orbán Péter 421 érvényes szavazat (szavazatok 36.48%-a)

Mandátumot nyert: Krisztin-Németh László Illés.

A HVB 31/2019.(X.13.) határozata október 16. napján 16 órakor jogerőre emelkedett.

Ismereti az egyéni listás eredményeket, az alábbiak szerint:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1179

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 16

Érvényes szavazólapok száma: 1163

A választás eredményes volt.

A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma és aránya:

Borbélyné Galambos Gabriella 570 (49.01%)

Hartai Béla 524 (45.06%)

Forintos Ervin Gyula 497 (42.73%)

Török Zoltán 479 (41.19%)

Mékli Bernadett 457 (39.29%)

Takács Lajos 403 (34.65%)

Nagy Lajos 402 (34.57%)

Kun István 370 (31.81%)

Horváth Éva 339 (29.15%)

Majerné Gulácsi Tünde Katalin 339 (29.15%)

Kozári Beáta 332 (28.55%)

Hrabovszki László Pál 303 (26.05%)

Vincze Péter 292 (25.11%)

Szombathelyi Ferenc 273 (23.47%)

Bolla József 266 (22.87%)

Fedő Róbert 211 (18.14%)

Harmati Miklós 137 (11.78%)

Tihanyi Gusztáv 50 (4.3%)

Mandátumot nyertek:

Borbélyné Galambos Gabriella

Hartai Béla

Forintos Ervin Gyula

Török Zoltán

Mékli Bernadett

Takács Lajos

 

Gratulál a Polgármester úrnak és minden megválasztott képviselőnek.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a választási eredmények ismertetését.

 


 

 1. 2. Napirendi pont

Képviselő-testület tagjainak eskütétele

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselő-testület előtt a törvény 1. melléklete szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá.

Felkéri a HVB elnökét, vegye ki az esküt a képviselő-testület tagjaitól.

 

Lichtneckert Gyula HVB elnöke előmondásával a képviselők leteszik az esküt.

 

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a BADACSONYTOMAJ fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

 

6 fő képviselő az esküt letette.

Az esküokmányok jelen jegyzőkönyv 2. melléklete

 

 

 1. 3. Napirendi pont

Polgármester eskütétele

Hozzászólások

 

 

Lichtneckert Gyula HVB elnök felkéri Krisztin N. László polgármester urat, hogy tegye le az esküt.

 

Krisztin N. László polgármester leteszi az esküt.

 

„Én, Krisztin-Németh László Illés becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye vagy település vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

 

Az esküokmány jelen jegyzőkönyv 3. melléklete.

Lichtneckert Gyula HVB elnök átadja a megbízóleveleket. A Választási Bizottság nevében a megválasztott polgármesternek és a képviselő-testületnek jó egészséget és sikeres munkát kíván.

 

 1. 4. Napirendi pont

A polgármesteri program ismertetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a törvény szerint 6 hónapon belül kell megalkotni a gazdasági és ciklusprogramot. Most röviden arról tud tájékoztatást adni, hogy melyek voltak a személyes gondolatai a település érdekében. Azzal a csapattal, mellyel közösen indult a választáson, kidolgozták az „ezerarcú Badacsonytomaj” elnevezésű programcsomagot. Köszönetet mond mindazoknak, akik segítették az elmúlt 5 évben, illetve a kampány során, majd rá szavaztak a választáson. Megköszöni a támogatásukat, hogy végig mellette álltak, bátorították és erőt adtak ahhoz, hogy ezt a nem könnyű három hónapot végig csinálja. Fenti szlogen mellé az alapvető célokat meghatározták. Azt szeretnék, ha városunk kis túlzással önfenntartó közösséggé tudna válni. Példaként említi egyes ausztriai településeket, ahol a városon belül mozgatják a rendelkezésre álló pénzt, egymás szolgáltatásait veszik igénybe. Más ország, más hagyományokkal, de úgy gondolja, hogy amit lehet, ebből a szemléletből át kell venni.  Kéri a testületet, hogy ahol lehet, a helyi vállalkozóknak adjanak feladatot, a helyi szolgáltatásokat vegyék igénybe. Egyik legfontosabb feladat a környezetvédelem és a fenntarthatóság, vigyázni kell a környezetünkre, hogy az unokáink is élvezhessék azt. Olyan fejlesztéseket szabad bevállalni, melyek hozzátesznek a város tartalékaihoz, szeretnénk minden lépésünket az itt élők szolgálatába állítani. Badacsonytomaj – mindhárom településrészt beleértve - nem csak egyeseké, hanem mindannyiunké. A településrészek harmonikus együttműködése alapkérdés a település jövője szempontjából. Badacsonyörssel kapcsolatosan vannak még adósságaink, ezeket szeretné a testület teljesíteni. Badacsonytomaj ezerarcú, hiszen jelen van a víz, a hegy, a bor, a kultúra és művészet, ezekre kell építeni a jövőnket, ezeket kell további értékekkel kiegészíteni. Ezerarcúság legyen a tulajdonviszonyokban, a vendégkörben. Badacsony nemcsak a gazdagoké, hanem minden vendégé, aki idelátogat és becsületesen viselkedik. Ezerarcúság legyen a kínálatban, pld. a hagyományos és új hullámos ételek kapcsán is. A településrészeken lakossági konzultációkra kerül sor a következő hetekben, illetve kérdőíves felmérés lesz, ahol az ezerarcúság lebontása lesz a feladat. A lakosság a pontos időpontokról és helyszínekről szórólapos értesítést fog kapni. Fontos a közösségépítés. A „lövészárkokat” be kell temetni, közös felelősségünk, hogy ez sikerül-e és milyen gyorsan. Szeretné, ha az a szeretet és lelkesedés, mellyel a választópolgárok a jelölteket kitűntették, megmaradna a jövőben is. Szeretné, ha minél többen vennének részt a rendezvényeken és újabbakat kezdeményeznének, a különböző ünnepségeken együtt ünnepelne a település lakossága. Nyilván lesznek további fejlesztések is. Az tapasztalta, hogy az embereket elsősorban a megvalósításra váró dolgok érdeklik, ami már elkészült, az természetessé válik. Egy sikeres ciklust ezért sem lehet csak a fejlesztésekre alapozni. Megköszöni a döntéshozóknak, hogy a fejlesztési forrásokhoz hozzájuttatták a települést. Folyamatban van a Zöld Város II. pályázati program, mely a Tourinform Iroda, a Borteraszt tartalmazó tér, a Halászkert parkoló és a nagypark felújítását tartalmazza mintegy 200 millió forint összegben. Egy 2,5 milliárdos GINOP program vár megvalósításra, illetve befejezéséhez közeledik a szintén GINOP-os pályázati program, mely a Kisfaludy út megszépítését célozta meg. Pályáztuk a jelenleg 7 fős bölcsőde 19 főre történő bővítésére. Az MTÜ támogatásával az elmúlt 3 évben nagyösszegű fejlesztési csomagot készítettünk elő, melyből a közeljövőben 2 projekt látszik megvalósíthatónak. Egyik a Fő utca és Hősök tere rekonstrukciója, melynek az építési engedélye és a kiviteli tervei készen vannak. Ha az MTÜ biztosítja a forrást, a munka elkezdődhet. A másik az un. „kálvária” projekt, mely a bazalt templomtól a hegyen lévő Szent István kápolnáig kerülne megépítésre 14 stációban. Előrelátható fontos projekt 5 lakás megépítése, elsősorban fiatalok számára un. fecskelakásként, melyhez a tervek már rendelkezésre állnak. Lakótelkek kialakítására jelenleg nincs megfelelő területe az önkormányzatnak, ehhez megfelelő területeket szeretnénk vásárolni, mivel úgy érezzük, hogy nagy szükség lenne lakásokra. Támogatnánk olyan befektetőket, akik társasházakat hoznának létre, ezzel is segítve a fiatalok letelepedését. Az elmúlt években történt fejlődés az ingatlanárakat annyira megemelte, hogy a saját fiataljaink nem tudnak itt letelepedni, a szomszédos településeken vesznek harmada áron házakat. Reméli, hogy a testület javaslataival ezen a területen is tovább tudunk lépni. A felvázolt programhoz kéri a testület és a lakosság támogatását, javaslatait. Kéri, hogy senki ne bántódjon meg azon, ha egyes javaslatokat nem tudunk megvalósítani, azokat át kell szűrni, és amit lehet megoldani.

 

 

 1. 5. Napirendi pont

Alpolgármester megválasztása és eskütétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert. Elmondja, hogy volt példa arra, hogy a képviselő-testület 6 hónap után fogadta el azt az általa javasolt személyt, akivel együtt kívánt dolgozni. Most Hartai Béla képviselőt javasolja megválasztani az alpolgármesteri tisztség betöltésére. Felkéri Hartai Béla képviselőt, hogy nyilatkozzon, hogy az előbbiekre tekintettel hozzájárul-e a nyilvános tárgyaláshoz.

 

Hartai Béla képviselő nyilatkozik, hogy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a titkos szavazás lebonyolításához a képviselő-testület tagjai sorából Szavazatszámláló Bizottság létrehozását, aki felel a szavazás technikai lebonyolításáért és a szavazatok megszámlálásáért. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai közé javasolja: Mékli Bernadett és Török Zoltán képviselőket, elnökének Forintos Ervin képviselőt. Kéri, hogy aki ezzel egyet ért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

330/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás lebonyolítására a következő tagokból álló Szavazatszámláló Bizottságot hozza létre:

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Forintos Ervin képviselő

Mékli Bernadett képviselő

Török Zoltán képviselő

A Szavazatszámláló Bizottság elnökének Forintos Ervin képviselőt jelöli ki.

 

A Képviselő-testület utasítja a Szavazatszámláló Bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szavazatszámláló Bizottság tagjai

Krisztin N. László polgármester – amíg a szavazatok számlálása folyik – köszönti Földi István atyát, illetve Ravasz Tibor urat, aki a Veszprém Megyei Közgyűlés tagja lett. Elmondja, hogy Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő úr parlamenti elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az Alakuló ülésen.

 

Forintos Ervin képviselő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét. Jelenlévő képviselők száma 7 fő, leadott szavazólapok száma 7 db. Érvénytelen szavazatok száma 0, érvényes szavazatok száma 7. Igen szavazatok száma 7 db, rontott szavazólapok száma 0. A titkos szavazás eredménye: Hartai Béla alpolgármester.

 

A titkos szavazás jegyzőkönyve és a szavazólapok jelen jegyzőkönyv 4. melléklete.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

331/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester megválasztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 78.§-a alapján főállású alpolgármesternek 2019. október 21. napjától Hartai Béla 8257 Badacsonyörs, Orgona u. 15. szám alatti lakos képviselőt választja meg.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a titkos szavazással, minősített többséggel megválasztott alpolgármester esküt tesz e minőségében a képviselő-testület előtt. Felkéri Hartai Béla alpolgármestert, hogy az esküt tegye le. Kéri a jelenlévőket, hogy az eskü idejére álljanak fel. Előmondásával az alpolgármester leteszi az esküt.

 

„Én, Hartai Béla becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat BADACSONYTOMAJ fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

 

Az esküokmány jelen jegyzőkönyv 5. melléklete.

 

 

 1. 6. Napirendi pont

A polgármester, alpolgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása

Elterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester felkéri jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást a vonatkozó előírásokról.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a polgármester és alpolgármester illetményéről és egyéb juttatásáról az alakuló ülésen van lehetőség dönteni, melyek mértékét a jogszabály kötelezően szabályozza. Röviden ismerteti a jogszabályi hátteret és azt, hogy az illetményt 100 Ft összegre kerekítve kell megállapítani, és a törvény értelmében a főállású polgármester illetménye 2019. október 13. napjától 548.400 Ft, az ehhez igazodó költségtérítés összege 82.260 Ft.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Krisztin N. László polgármester havi bruttó illetménye 2019. október 13. napjától bruttó 548.400 Ft/hó, költségtérítése bruttó 82.260 Ft/hó legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

332/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Polgármester illetményéről és költségtérítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Mötv. 71.§ (4) bekezdése alapján Krisztin N. László polgármester illetményét 2019. október 13. napjától bruttó 548.400 Ft/hó, azaz bruttó ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz forint/hó összegben állapítja meg.
 2. a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján Krisztin N. László polgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától bruttó 82.260 Ft/hó, azaz nyolcvankettőezer-kettőszázhatvan forint/hó összegben állapítja meg.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alpolgármester úr illetményének és költségtérítésének megállapítása következik. Felkéri jegyző asszonyt, hogy erről is adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a főállású alpolgármester részére, megválasztása után illetményt állapít meg a képviselő-testület. Röviden ismerteti a jogszabályi hátteret és azt, hogy a főállású alpolgármester illetményét a polgármester illetményéhez igazodóan 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg, így 383.880 – 493.560 Ft között, költségtérítését ehhez igazodóan 57.582 – 74.034 Ft között.

 

Krisztin N. László polgármester 383.880,- Ft illetményre és 57.582,- Ft költségtérítésre tesz javaslatot. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Hartai Béla főállású alpolgármester illetménye 2019. október 21. napjától havi bruttó 383.880,-, költségtérítése havi bruttó 57.582,- Ft legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

333/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Mötv. 80.§ (1) bekezdése alapján Hartai Béla főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 2019. október 21. napjától bruttó 383.880,- Ft/hó, azaz bruttó Háromszáznyolcvanháromezer-nyolcszáznyolcvan forint/hó összegben állapítja meg.
 2. a Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján Hartai Béla alpolgármester költségtérítését 2019. október 21. napjától bruttó 57.582,- Ft/hó, azaz ötvenhétezer-ötszáznyolcvankettő forint/hó összegben állapítja meg.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 1. 7. Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete/

 

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most egy ponton módosulna az előzetes egyeztetések alapján az SZMSZ, mely a későbbiekben is módosítható lesz. A korábbi testület tanácsnoki rendszerben dolgozott. Ez kerülne megszüntetésre, mert nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előzetesen kiküldött előterjesztés szerint az SZMSZ módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2019.(X.22.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

28/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete.

 1. 8. Napirendi pont

Bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztés: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy volt olyan időszak, amikor 4 bizottság segítette a testület munkáját, ez sok gonddal és munkával járt. Az előző testület 1 bizottságot működtetett. Ez bevált, javasoljuk a jövőben is a Pénzügyi bizottság fenntartását. A bizottság 5 fős, a polgármester és az alpolgármester nem lehet a tagja.  A testület elé a bizottság véleményezése után kerülhetnek a napirendek.

Javasolja, hogy a bizottsági elnök és tagok megválasztása nyílt ülésen nyílt szavazással történjen.

Az előzetes egyeztetés alapján a bizottság tagjainak Forintos Ervin, Mékli Bernadett, Takács Lajos, Török Zoltán képviselőket, a bizottság elnökének Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt javasolja. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

334/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjainak megválasztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése, 57.§ (1) bekezdése és az 58.§ (1) bekezdése alapján a Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság elnökének Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt, tagjának

-        Forintos Ervin képviselőt

-        Mékli Bernadett képviselőt

-        Takács Lajos képviselőt

-        Török Zoltán képviselőt

választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


 

 1. 9. Napirendi pont

Képviselők tiszteletdíjának megállapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíját az Mötv. és a képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete szabályozza. A képviselőt havonta bruttó 100.000 Ft tiszteletdíj illeti meg, a bizottság elnökének tiszteletdíja havi bruttó 120.000 Ft.  Javasolja ezt a struktúrát megtartani. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a tiszteletdíjak mértékét továbbra is a hatályos rendeletnek megfelelően fogadja el a testület, kézfeltartással szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

335/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Képviselői tiszteletdíjakról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletében foglaltakat tudomásul veszi.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 1. 10. Napirendi pont

Egyebek

10.1. összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről    tájékoztatás

10.2. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás

10.3. gazdasági program előkészítése

10.4.  feladat vállalásának előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Mötv. 36-38.§-ai alapján készített tájékoztató előzetesen minden képviselő részére kiküldésre került. A testület túlnyomó többsége nyilatkozott arról, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megállapítja, hogy a tájékoztatót határozathozatal nélkül a Képviselő-testület tudomásul veszi.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre történő felhívás a Mötv. 39.§ alapján előzetesen kiküldésre került. A vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges nyomtatványokat a képviselők részére átadja. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a megválasztásuktól számított 30 napon belül kötelesek eleget tenni önmaguk és az egy háztartásban élő hozzátartozók vonatkozásában. Fontos megemlíteni, hogy csak a képviselői vagyonnyilatkozat nyilvános. A következő vagyonnyilatkozatot január 1-30 között kell majd megtenni. Elmondja, hogy a vagyonnyilatkozat vizsgálatát az SZMSZ-ben meghatározott Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság végzi. A vagyonnyilatkozatokat szintén az erre kijelölt Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi az idevonatkozó jogszabályi előírások alapján. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő jogait nem gyakorolhatja, és a meghatározott juttatásokban sem részesülhet.

Elmondja, hogy a gazdasági program megalkotása szintén jogszabályi kötelezettség, azt az Mötv. 116.§ (5) bekezdése szerint az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell elfogadni, illetve felülvizsgálni. Célszerű az alakuló ülésen meghatározni a gazdasági programmal kapcsolatos feladatokat. Kéri a Képviselő-testületet, határozza meg, hogy az önkormányzat gazdasági programja milyen szempontok alapján és határidővel kerüljön előkészítésre. Elmondja azt is, hogy az önkormányzat jelenleg több társulásnak is tagja, melyekből nem jeleztük kiválási szándékunkat. Van lehetőség újabb társulások létrehozására is, ha arra igény van.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági programját a polgármesteri program szempontjainak figyelembevételével készítse elő és azt legkésőbb 2020. április 16. napjáig terjessze a Képviselő-testület elé, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

336/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Gazdasági Programról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági programját a polgármesteri program szempontjaninak figyelembevételével készítse elő és azt 2020. április 16. napjáig terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2020. április 16.

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy célszerű az új testületnek átgondolnia a feladatátvállalást és a későbbiekben erről rendelkezni. Átadja a szót Ravasz Tibor úrnak, a Megyei Közgyűlés megválasztott tagjának.

 

Ravasz Tibor sok szeretettel köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy elkezdődött a Parlamentben az őszi ülésszak, Fenyvesi Zoltán képviselő úr ezért nem tudott eljönni erre a felemelő eseményre. Tolmácsolja üdvözletét, a polgármester úrnak a következő 5 évre sok erőt és sok sikert kíván. A választópolgárok a polgármester úr elmúlt 5 éves munkájáról kiállították a bizonyítványt, és ismét bizalmat előlegeztek neki. Kéri, hogy ezt a bizalmat a polgármester úr és a képviselők szolgálják meg, ígéri, hogy a maguk részéről Badacsonytomajnak még többet fognak segíteni az elkövetkezendő időszakban.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni mindazoknak a segítségét, akik a mai rendezvény előkészítésében részt vettek. Megköszöni az Iskola igazgatójának, hogy a helyszínt rendelkezésre bocsátotta, hiszen a Művelődési házat belül még fel kell újítani, itt méltóbbak voltak a körülmények. Megköszöni Vodenyákné Boros Henriettának a szép tortát, melyet erre az alkalomra készített. A jelenlévőket egy közös konccintásra invitálja. Kéri, hogy az ülés zárásaként közösen énekeljék el a Szózatot. Ezt követően az alakuló ülést 18.20 órakor bezárja.

 

k.m.f.

Krisztin N. László

polgármester

Wolf Viktória

jegyző

Borbélyné Galambos Gabriella

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!