Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.09.25 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 19/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember
25-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                     alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                       képviselő

Nagy Lajos                                       képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                                (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Laposa Bence                                   képviselő                                (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                  jegyző                                     (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Rakics Anna                                    VN. Kft. képviseletében

Dr. Gáli Mihály                               ügyvéd

Dr. Scheller György                         háziorvos

Dr. Karasszon Diána                       gyermekorvos

Bíró László                                      vállalkozó

Demjén Tamás                                vállalkozó

Szántai Zoltán                                  vállalkozó

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető                 (9 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy távolmaradását Laposa Bence képviselő bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

312/2019. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 15 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy napirendi módosításra van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a nyilvános ülés napirendjét 15 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

313/2019. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 25-i nyílt ülésének napirendjét 15 nyílt napirendi ponttal elfogadja

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karaszon Diána, Poszlovszky Krisztina

 1. 2. Hegyi irányjáratok közterület ügyéről II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bíró László, Demjén Tamás, Szántai Zoltán, Szőke Gábor, Vízkeleti István

 1. 3. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 4. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 5. A közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/20126. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Egry József Emlékmúzeum (Badacsonytomaj 1334. hrsz.) vagyonértékelése, vagyonkezelési adatok módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. BaBi üzemeltetési feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10.Kultúrház külső terasz felújítási munkáira – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Mészáros Gábor és társai kérelme tűzcsap kiépítése tárgyában Badacsonytomaj Móricz Zsigmond utca és Zalai köz kereszteződésében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12.Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14.Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15.Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karaszon Diána, Poszlovszky Krisztina

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Dr. Karasszon Diána és Dr. Scheller György orvosokat. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kéri az ülés előtt kiosztott anyagot is figyelembe venni. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Karasszon Diána gyermekorvos kérdezi, hogy van-e érdeklődő a praxisra.

 

Dr. Scheller György háziorvos elmondja, hogy évek óta kéri a rendelő ajtajának hang szigetelését. Számára és a betegek számára is kínos, hogy minden kihallatszik a váróhelyiségbe.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnos nem kerültünk olyan helyzetbe az elmúlt időszakban, hogy bárkivel tárgyalhattunk volna a praxisról. Két telefonhívás volt mindösszesen. Az országos helyzet sem jobb, nagyon nehéz gyermekorvost találni. A doktornő december 31-ig vállalta a helyettesítést, ezt a beszámolójában is leírta. Az új képviselő-testületnek nehéz és sürgető feladata lesz ezt a problémát megoldani.  Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


314/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

2./ Napirendi pont

Hegyi irányjáratok közterület ügyéről II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bíró László, Demjén Tamás, Szántai Zoltán, Szőke Gábor, Vízkeleti István

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent vállalkozókat. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a szerződésben a gépjárművek típusai és rendszámai kerüljenek rögzítésre.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a taxis vállalkozók közterület foglalási engedélye lejár, ezért kezdeményezték a meghosszabbítását, illetve új szerződés kötését. Időközben Bíró László úr is jelezte, hogy szívesen folytatna taxis tevékenységet. Több egyeztetést történt, talán most van a testület abban a helyzetben, hogy az érdemi döntést meghozza. Kérdezi, hogy van-e olyan körülmény, amit ebben a fázisban el kell mondani.

 

Demjén Tamás vállalkozó megköszöni, hogy a testület ennyi időt szánt rájuk, és hosszas egyeztető tárgyalások után létrejöhet a kompromisszumos megállapodás. Reméli, hogy működni fog, és a szerződés a következő évekre biztosítja a helyi vállalkozóknak a munkalehetőséget.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy korábban javaslat született arra, hogy az útburkolaton a taxik helyét a 2019. évi költségvetés terhére felfestetjük. Kérdezi, hogy ez mikor fog megtörténni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottsági ülésen is hangsúlyozta, hogy a rendőrséggel egyeztetett módon szeretnénk ezt megtenni, ha mód van rá, akkor a téli időszakot megelőzően, ha nem, akkor átcsúszik jövőre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával, illetve az elhangzott kiegészítésekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

315/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Hegyi irányjáratok közterület ügyéről II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a „Hegyi irányjáratok közterület ügyéről II.” szóló előterjesztést megismerve javasolja az 5 fő helyi vállalkozó – Demjén Tamás, Szántai Zoltán, Vizkelety István, Szőke Gábor József, Bíró László – hegyi irányjáratok üzemeltetésére vonatkozó bérleti keretszerződés megkötését, Dr. Gáli Mihály ügyvéd által előkészített és jelen előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet szerint a 2020. január 1. és 2024. december 31. napja közötti határozott időtartamra a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletben foglalt díjtétel figyelembe vételével és azzal kiegészítve, hogy a szerződésben a gépjárművek típusai és rendszámai kerüljenek rögzítésre.
 2. 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közterület bérleti szerződéseket előbbiek ismeretében készítse elő, melynek aláírására felkéri a hatáskört gyakorló polgármestert.
 3. 3. a bérleti keretszerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a bérlet és tárgyban érintett közterület vonatkozásában a vonatkozó és szükséges közlekedési táblákat és útburkolati felfestés megrendelését készítse elő, melyhez szükséges forrást az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja. A megrendelő aláírására a polgármestert felhatalmazza.
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a 4. pontban rögzítettek végrehajtását megelőzően a rendőrséggel előzetesen egyeztessen.
 6. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal

szerződéskötésre 15 nap

rendőrségi egyeztetésre 15 nap

útburkolati jelek felfestésére és közlekedési táblák kihelyezésére 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a következő kiegészítésekkel:

-       beépítési kötelezettség adásvételi szerződés ingatlannyilvántartásban történő bejegyzésétől számított 2. év végéig jogerős használatba vételi engedélyt köteles benyújtani a pályáztató felé

-       15 napon belül adásvételi szerződést köteles aláírni a nyertes pályázó, ellenkező esetben a pályázatot semmisnek tekinti

-       tervdokumentációban foglaltak szerinti megépítés vállalását javasolja

-       kikiáltási árként javasolja az értékbecslésben meghatározott összeget és a terv dokumentáció arányosított költsége

-       az ingatlan vételára tartalmazza a tervdokumentáció árát is

-       pályázat beadási határidejére javasolja a 2019. október 18. 10,00 óra

-       javasolja, hogy a pályázó bankgaranciát vállaljon a beruházás bekerülési értékének 50%-ára

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő kéri, hogy a tervdokumentáció szerinti megépítést írja elő a testület.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

316/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú telek hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítés útján történő hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen területre vonatkozó pályázat kiírását rendeli el azzal, hogy az előterjesztés melléklete szerinti felhívást a következő kiegészítéssel rendeli el meghirdetni:

-       beépítési kötelezettség adásvételi szerződés ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 2. év végéig jogerős használatba vételi engedélyt köteles benyújtani a pályáztató felé,

-       15 napon belül adásvételi szerződést köteles aláírni a nyertes pályázó, ellenkező esetben a pályázatot semmisnek tekinti,

-       tervdokumentációban foglaltak szerinti megépítés vállalását írja elő,

-       kikiáltási árként az értékbecslésben meghatározott összeget és a terv dokumentáció arányosított költségét határozza meg,

-       az ingatlan vételára tartalmazza a tervdokumentáció árát is,

-       pályázat beadási határideje: 2019. október 18. 10,00 óra,

-       a pályázó bankgaranciát köteles vállalni a pályázó a beruházás bekerülési értékének 50%-ára.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 

4./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő kéri az ügyvéd urat, hogy a televízió nézőinek a kisörshegyi viziközmű kapcsán adjon tájékoztatást. Ez a téma mintegy 150 fogyasztót érint, többen nem tudnak róla semmit. Mikorra várható a vége.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy általában 1 év a döntéshozatali eljárás a Kúria esetében, mely lassan letelik. A Fővárosi Törvényszék több eljárásban a badacsonyörsi kisörshegyi vízhálózat viziközművé nyilvánítását megtagadta, egy törvényi feltétel fennállását nem látta megállapíthatónak. Vannak törvényi konjuktív együttálló feltételek ahhoz, hogy viziközművé lehessen nyilvánítani a hálózatot. Álláspontunk szerint valamennyi törvényi feltételnek megfelel, jogilag és műszakilag megfelelő módon megvalósítható. Más kérdés, hogy a régi hálózat alapján, vagy hogyan. Esélyes, hogy viziközműnek nyilvánítsák, ha kizárólag szakmai szempontok szerint fognak dönteni ebben a kérdésben.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

317/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

A peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

5./ Napirendi pont

A közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/20126. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete

közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

6./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18./2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

7./ Napirendi pont

Egry József Emlékmúzeum (Badacsonytomaj 1334. hrsz.) vagyonértékelése, vagyonkezelési adatok módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

318/2019.(IX. 25.) képviselő-testületi határozat

az Egry József Emlékmúzeum (Badacsonytomaj 1334 hrsz) vagyonértékeléséről, vagyonkezelési adatok módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 1334 hrsz-ú ingatlan (Egry József Múzeum) tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatását tudomásul veszi.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az önkormányzat vagyonnyilvántartásában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által megadott számviteli adatokat rögzítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

a vagyonnyilvántartásban történő rögzítésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

8./ Napirendi pont

BaBi üzemeltetési feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a T-Systems Zrt. felé fizetendő 126.873 Ft/hó összeget 2019. december 31. napjáig biztosítsa és javasolja a VN Kft. felé, hogy az üzemeltetéshez szükséges költségeket építse be a következő évi üzleti terveibe.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

319/2019. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

BaBi üzemeltetési feladatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a BaBi elnevezésű kerékpáros kölcsönző rendszer üzemeltetési költségei tekintetében üzemeltetési szerződést köt a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) és a T-Systems Zrt. felé fizetendő 126.873 Ft/hó összeget 2019. december 31. napjáig biztosítja, továbbá javasolja a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. felé, hogy az üzemeltetéshez szükséges költségeket építse be a következő évi üzleti terveibe.
 2. az üzemeltetési szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: azonnal

szerződés hatálya: 2019. december 31. napjáig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Bolla József ügyvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

9./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

320/2019. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2019/2020. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Salföld település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 0 fő.
 3. 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalt (8200 Veszprém, Mindszenty József tér 3-5.; veszprem.hatfo@veszprem.gov.hu) értesítse.

Határidő: azonnal

értesítésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

10./ Napirendi pont

Kultúrház külső terasz felújítási munkáira – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a legkedvezőbb ajánlattevővel, a GY-VILL Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) kössön szerződést bruttó 5.833.697 Ft összegben, melyből a 833.679 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi tartalék terhére biztosítsa.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a vállalkozó az elbontandó terasz szegélykövet a VN. Kft. telephelyére depózza be.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elnök úr kiegészítésével a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

321/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Kultúrház külső terasz felújítási munkára – ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Kultúrház külső terasz felújítási munkáira – ajánlatok elbírálása” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. 2. a benyújtott árajánlatok alapján a GY-VILL Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) bízza meg bruttó 5.833.697 Ft összegen a terasz felújítási munkáinak elvégzésére, mely összegből az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 5.000.000 Ft összeget a 2019. évi felhalmozási keret terhére és 833.679 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi tartalék terhére biztosítja.
 3. elrendeli, hogy az elbontandó bazaltkövet a kivitelező a VN Kft. telephelyére depózza be.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 

11./ Napirendi pont

Mészáros Gábor és társai kérelme tűzcsap kiépítése tárgyában Badacsonytomaj Móricz Zsigmond utca és Zalai köz kereszteződésében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

322/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

a Mészáros Gábor és társai kérelme tűzcsap kiépítése tárgyában Badacsonytomaj Móricz Zsigmond utca és Zalai köz kereszteződésében

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Mészáros Gábor 8261 Badacsonytomaj Móricz Zsigmond u. 23. szám alatti lakos és társai kérelmét megismerte és a Badacsonytomaj, Móricz Zsigmond utca és Zalai köz kereszteződésében, közterületre történő tűzcsap létesítés költségeihez nem járul hozzá.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

12./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

323/2019. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

13./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

324/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

14./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Az Alsó-bazársor üzlethelyiségeire vonatkozó szerződésekről a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő soros ülésen javasolja újra tárgyalni az ügyet.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd urat felkérte a bizottság, hogy keresse meg az Alsó-bazársori nyertes pályázókat azzal, hogy meg kívánják-e kötni az említett bérleti szerződést. Az ügyvéd úr ígéretet tett arra, hogy ezt intézi. Válaszukat megismerve a következő soros ülésre ismét előkészítjük ezt a témát.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy az egészségháznál megtörtént-e a felmérés a külső homlokzat felújítása kapcsán. Az ügyvéd urat kértük, hogy a társasházi szerződést nézze át, a kötelezettségeket és jogokat, illetve a közműveket illetően. Továbbra is az önkormányzat fizeti-e a számlákat és tovább számlázzuk, vagy almérőkkel rendelkeznek.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy olyan hírek terjedtek el, hogy hamis határozatot vitt ki a gyerekszállítással kapcsolatosan a szülőknek. A 283/2019. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozatot 7 igen szavazattal hozta a meg a testület arra vonatkozóan, hogy továbbra is szállítja az önkormányzat a gyerekeket. Kéri kimondani, hogy a határozat nem hamis, ezzel őt senki ne támadja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy reméli, hogy aki ezt a vádat kitalálta, elgondolkodik a kijelentés tartalmán. A jegyzőkönyvet nem hamisítottuk meg.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az elektromos buszok télen fognak-e működni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az utolsó menetrend is a helyére került, a szerződéseket a sofőrökkel megkötöttük. A lakosság részére egy tájékoztató van még hátra, egyébként a buszok indításának nincs akadálya.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az egészségház felújításával kapcsolatosan a felmérést a műszaki ellenőr elkészítette, a költségvetés készítése folyamatban van. Kérdezi, hogy az ügyvéd úr a társasházi alapító okiratot átnézte-e.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy szeptember 16-án megküldte a Jegyző asszonynak a 298/2019. (VIII.28.) határozatban foglaltak végrehajtása kapcsán az álláspontját. Amikor megépítésre került az egészségház épülete, a tulajdonostársak csekély száma miatt nem hozott döntést az alapító arra, hogy a társasházi törvény hatálya alá helyezze, ezért a polgári törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályai kerülnek alkalmazásra. Ez azt jelenti, hogy a közös tulajdonból a rájuk vonatkozó eszmei tulajdon arányában terhelik a költségek a feleket. Amennyiben a rendes gazdálkodás körét meghaladó mértékről van szó, akkor a tulajdonostársak egyhangú elfogadása szükséges. Ha a kisebbség számára sérelmes az adott határozat, akkor meghatározott határidőn belül keresetet indíthatnak ellene. Ez a fő szabály, melyet ebben az esetben alkalmazni kell.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy tegnap tárgyalt Lasancz Tamás tervezővel, aki arról tájékoztatta, hogy legkésőbb két héten belül beadja a Római úthoz csatlakozó utcák csatornázásának terveit engedélyeztetésre.

 

Kun István képviselő aggályosnak tartja az egészségházzal kapcsolatosan elmondottakat, miszerint egyhangúlag mindenkinek hozzá kell járulni, vagy az önkormányzatnak kell bevállalni. Ezt a jövőben rendezni kellene.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

325/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. az Alsó-bazársor üzlethelyiségeire vonatkozó szerződéseket a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő soros ülésen újra tárgyalja az ügyet.

Határidő: azonnal

2.pontban foglaltakra soron következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd 2. pont vonatkozásában

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző 2. pont vonatkozásában

 

15./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a taxisok ügye rendeződött. Szekeres Norberttel és társaival tárgyalt, ezzel foglalkozni kell. A Kisfaludy úton az ivóvíz gerincvezetéket az önkormányzat a világörökségi pályázat keretében elkészíttette, egy kis csonkkal a leágazó utcák felé. Valószínűleg az érintett lakosok kezdeményezni fogják, hogy velük együtt az önkormányzat építse tovább a vezetéket. A Kisfaludy Forrás PJT. által üzemeltetett, Kisfaludy forrásra alapozott vízvételezési lehetőség hamarosan lejár, információink szerint nem fogják megkapni ezt a jogot a jövőre nézve.  A ZÖLD Város I. programnak megtörtént az időközi ellenőrzése, hiánypótlás nélkül lezajlott. Mintegy 1,5 -2 éve kezdeményeztük, hogy a hiányzó bringakörút szakaszt építse meg az állam. Többször járt a Minisztériumban, tárgyalt a Kormánybiztos úrral Badacsonytördemic polgármesterével együtt. A tanulmányterv készítése elkezdődött a NIF gondozásában. Több egyeztetés történt, legutóbb egy hete járták be a nyomvonalat. Az erről készült jegyzőkönyvet a képviselőknek ki fogjuk küldeni. A tervező nem lát más megoldást, mint a vasút felett elvinni a kerékpárutat a Park utcáig, mely nyilván kisajátítással, illetve telekvásárlásokkal jár. Kérte, hogy a tervező az érintett lakosokkal ismertesse az elképzeléseit, számolja ki, hogy melyik ingatlanból pontosan mekkora területre lenne szükség, stb. Fontos lenne, hogy olyan programba ne menjünk bele, ami több kárt okoz, mint hasznot. Eredeti javaslat az volt, hogy a Park utcától induljon a vasút és a közút között a kerékpárút. Miután ez eurovelo út is lesz, ezért nem lehet szakaszokat kihagyni, nem szakadhat meg Badacsonytomajon a kerékpárút. A szakemberek nem fogadják el, hogy a hídtól a Park utcáig a 71-es úton menjenek a kerékpárosok, és onnan legyen kiépített kerékpárút. Keresik a megoldást. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

326/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a testületi ülés végéhez érve köszönetet mond mindenkinek, aki segítette az önkormányzat munkáját az elmúlt 5 évben. Megköszöni a Hivatal munkatársainak, az intézmények és cégek vezetőinek és dolgozóinak, minden lakosnak, aki javaslatával, véleményével hozzájárult az elmúlt 5 év eredményeihez. Megköszöni a televízió nézőinek, hogy követték a testület munkáját, jegyző asszony segítségét és a képviselőtársak munkáját. Mindenkinek további jó egészséget kíván.

 

Kun István képviselő csatlakozik az elmondottakhoz. Néha parázs viták mellett, de igyekeztek elvégezni a munkájukat. Megköszöni a hivatali dolgozóknak, az intézményeknek a munkáját, akik mindig segítették őket. Úgy gondolja, hogy sikeres volt az elmúlt 5 év. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy egyöntetűen minden dolgozónak egy jelképes, nettó 40 ezer forintos jutalmat szavazzon meg a költségvetés tartaléka terhére.

 

Nagy Lajos képviselő egyetért a javaslattal. Kéri a testület támogatását a jutalom kifizetésére.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy készült-e erre számítás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy ő nagyjából kiszámolta. A hivatal részéről 17 fővel, az óvoda részéről 14 fővel, a Menü Kft. részéről 6 fővel, a BVKI részéről 5 fővel, a VN. Kft. részéről 34 fővel számolt. Így 5.440.080 Ft lenne.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a fedezet rendelkezésre áll-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igen, a tartalék terhére.

 

Wolf Viktória jegyző megköszöni a képviselő-testület és a polgármester úr szakmai, erkölcsi és egyéb támogatását, mely a Hivatal munkáját lehetővé tette. A választási kampány időszakára mindenkinek sok sikert kíván. Megköszöni a jutalmazásra irányuló javaslatot, megjegyzi, hogy a hivatal létszáma 20 fő feletti. Elmondja, hogy az intézmények felé a szükséges fedezetet költségátcsoportosítással lehet biztosítani a soron következő költségvetésmódosítás során. Határozati javaslatként javasolja megfogalmazni, hogy az önkormányzat és intézményei részére nettó 40 eFt-os jutalom kifizetését javasolja a testület a tartalék keret terhére, melynek járulékos költségei is vannak.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy az általa kiszámolt összeg tartalmazza a járulékos költségeket is.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a létszámot pontosítani. Elmondja, hogy tudomása szerint a VN. Kft-nél saját hatáskörben történt jutalmazás, ettől függetlenül a cég dolgozóit is javasolja belevenni.

 

Rakics Anna ügyvezető-helyettes elmondja, hogy szezon végi jelképes prémium kifizetés történt, kisebb összegben, mint amiről itt szó van.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy azt a jutalmat a cég saját költségvetéséből adta a dolgozóinak, ezzel viszont a képviselők szeretnék megköszönni mindenkinek, hogy segítette a testület munkáját.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a határozatban a jegyző asszony úgy fogalmazzon, hogy elrendeli a képviselő-testület, mert úgy gondolja, hogy 2019-re vonatkoztatva néhány esetben ez a kifizetés nem indokolt. De mivel a javaslat szerint a ciklusban végzett munka elismeréséről beszélünk, nyilván támogatni fogja. A cégvezetők és intézményvezetők esetében az ő hatásköre a jutalom kifizetése, ezért javasolta, hogy olyan legyen a szóhasználat, ami megfelelő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem tudja elrendelni a testület, ez hatáskör elvonás lenne. A Képviselő-testület kéri a munkáltatói jogkör gyakorlóit, hogy a nettó 40 eFt kifizetéséről intézkedjenek.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a kifizetés októberben történhet meg, külön számfejtéssel.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy nem kívánja a választási ciklushoz kötni a kifizetést, de ha megoldható, akkor a ciklus végéig legyen meg.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzottak szerint a jutalmazással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

327/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati dolgozók jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati és intézményi munkavállalók, intézményvezetők és gazdasági társaságok vezetői, munkavállalói részére nettó 40.000 Ft/fő összegű jutalom kifizetését kéri a munkáltatói jogkör gyakorlójától, és felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy ennek kifizetéséről intézkedjen. Az ehhez szükséges összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

intézményvezetők, ügyvezetők

Tamás Lászlóné osztályvezető


Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 9.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                            Kun István

polgármester                                                                                  képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!