Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012.12.10

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Sorszám: 45/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.12.10-én

15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                     polgármester

Folly Péter                                képviselő

Forintos Ervin                           képviselő

Dr. Magó Ágnes                       képviselő

Orbán Péter                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet              képviselő

Rajzó Ildikó                              képviselő

 

Meghívottként jelen vannak:

 

Dr. Weller-Jakus Tamás           jegyző

Tamás Lászlóné                        osztályvezető

Horváth Márta                          osztályvezető

Pásztor László                          VN. Kft. ügyvezető

Kiss Angéla                              Remondis Kft. főkönyvelő

Illés Csaba                               Remondis Kft.

 

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőket, meghívottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóthné Sáfár Zsuzsát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Folly Péter és Forintos Ervin képviselőtársait megválasztani. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, szavazzon:

 

A személyekre vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

 

Krisztin N. László polgármester: Ismerteti a napirendi javaslatot. Kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

  1. 2013. évi hulladékszállítási díjakról szóló rendelet tervezet
  2. Háziorvosok feladat ellátási szerződéseinek felülvizsgálata
  3. Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció véleményezése
  4. Neolit Kft. peres ügye
  5. Napelem beszerzésére irányuló pályázat közbeszerzési eljárása
  6. Badacsony-Fonyód kompberuházás
  7. Badacsonytomaj VN. Kft. Alapító Okirat módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendekre vonatkozó javaslatot.

1./ Napirendi pont:

2013. évi hulladékszállítási díjakról szóló rendelet tervezet (1 sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Köszönti a Remondis Kft. képviselőit. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság nem tudott javaslatot tenni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az elmúlt ülés alkalmával az Önkormányzat csatlakozott a közszolgáltatási szerződés aláírásával a nagytérségi hulladékkezelő rendszerhez 100 %-ban. A jelenleg hatályos 18/2012. rendeletünk szerint az abban szereplő hulladékszállítási díjak Badacsonytomaj esetében 2012.12.31-ig érvényesek. 2012.01.01-től meg kell határozni a hulladékszállítási díjakat, ezért került az anyag a Testület elé. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem 4-el, hanem 4,3-al kell számolni a rendelkezésre állási díjnál, így 961 Ft.+áfa/hó. A mai nap folyamán a Szolgáltatótól kaptunk egy levelet, azokra a kérdésekre vonatkozóan, melyeket nem tudott a rendelet tervezetbe belefogalmazni: Ebben a rendszerben a zsák elszállítással együtt mennyibe kerül. A rendeletet ezzel lehet bővíteni.

Elmondja, hogy a rendelet elfogadásánál a Testület részéről minősített többség szükséges. Amennyiben ez nem valósulna meg, akkor 2013-ban nem lesz érvényes hulladékszállítási díj a településen, ami a Szolgáltatónál biztosan gondot fog okozni. Olyanra is van lehetősége a Testületnek, hogy a kiküldött anyaghoz képest olcsóbban határozza meg a hulladékszállítási díjat a 64/2008. Kormányrendelet 3. § (5) bekezdése alapján. Ez alapján, ha az Önkormányzat alacsonyabb díjat állapít meg, akkor köteles díjkompenzáció formájában a Szolgáltatónak megtéríteni. Még nincs elfogadva a 2012. évi költségvetés, akkor abban ennek helyet kell szorítani.

 

Krisztin N. László polgármester: A Remondis Kft. részéről van-e szóbeli kiegészítés?

 

Illés Csaba Remondis Kft. képviseletében: Elmondja, hogy végig ülte a bizottsági ülést és vannak olyan dolgok, melyek nem egészen igazak. Ilyen például, hogy a Remondis Kft. 573 Ft-ra emelte a díjat, ők 269 Ft-os díjjal mennek most. Az összes többi díj abból keletkezik, hogy az Önkormányzat belépett egy társulásba, és a megépült létesítmény költségeit finanszírozni kell. Az ő díjuk 14.000 Ft. az idei évben. Nem bontják meg ezt a dolgot két részre. A Társulás tulajdonosai az önkormányzatok. Végig lehetne számítani, hogy hány %-ot emeltek ők, amíg a 159 Ft-os díjtól eljutottak az évek alatt a 269 Ft-ig. Erre az összegre rárakódott díj az Önkormányzat tulajdonosi körébe tartozó cégnek, a Társulásnak a díja. A Testület megállapíthat mindenféle díjat, de a különbözetet az Önkormányzatnak kell kifizetnie. Ha 2014-ben bejön a hatósági ár, amely a megcélzott 650 Ft-on fog mozogni, hogyan fogják megmondani a lakosságnak, hogy 80 %-os emelkedés jön?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Kérdése, hogy amennyiben ez igaz, akkor a Remondisnak az idei fizetett díj inflációval megemelve kiegyenlítené az ő követelésüket, a felettes összeg pedig a Társulás eltartását jelenti. Ez is okozza a problémát, hogy nem tudják, hogy milyen jogokkal bízták meg ezt a Társulást, amelynek képviselnie kellene a mi lakosaink érdekét. Szeretne tájékoztatást arról, hogy a díj hogyan válik külön.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Megerősíti az elhangzottakat. 2 tényezős a díj. A gyűjtés és szállítás a Remondis díja. Az üzemeltetés költsége: a királyszentistváni lerakónak a pályázatban vállalt szelektív gyűjtőrendszer kialakítása, a projektmenedzsmentig bezárólag.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum E.: A jelenlegi hulladékgazdálkodás nem ösztönöz a szelektív gyűjtésre, komposztálásra, pedig az EU erre szeretne ösztönözni. Az a baj, hogy a Remondis mindennel elmegy a maximumig, kéttényezős díj, 40 % rendelkezésre állási díj. 14 m. Ft-ba kerülne a Remondisnak, ha a mostani árak maradnának. 2014.01.01-től a Szolgáltatónak nonprofit üzembe kell kapcsolnia. Az uniós elvárásokat úgy kell teljesíteni, hogy a lakosság érdekei is teljesüljenek, a környezeti állapotok javuljanak. Ha ő képviselő lenne, nem tudná elfogadni ezeket az árakat, mert nem tudná megmagyarázni a lakosságnak.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ezért alkottak új hulladékgazdálkodási törvényt, mert a korábbi Hgt. nem ösztönzött arra, hogy kevesebb szemetet termeljünk. Az új jogszabály szerint a Konzorciumnak olyan díjat kell fizetni, hogy arra ösztönözzön, hogy a lehető legkevesebb szemetet juttasson a lerakóba a Szolgáltató. Kötelezővé teszi a háztartásoktól történő szelektív elszállítást. 2014-től hatósági áras lesz a szemétszállítás díja, nem a Testület hatáskörébe fog tartozni a díj megállapítása. A díj nagyobb részben nem azért emelkedik, mert a Szolgáltató drágán viszi el a szemetet, hanem azért, mert Királyszentistvánra kell bevinni, a rendszer üzemeltetés költségei miatt. Mivel az Önkormányzatnak van egy 2005-ből származó kötelezettsége, teljesíteni kell az ezzel kapcsolatos vállalásokat. Nem lehet egy polgárjogi szerződést csak úgy felrúgni, hogy a szerződésszegésből eredő okozott kárt meg kellene téríteni. Ettől óvja a települést, ha lehet, ne csináljanak olyan dolgot, amiből a településnek kára származhatna.

 

Krisztin N. László polgármester: További vélemény van-e a jelenlévők részéről?

 

Illés Csaba Remondis Kft. képviseletében: Ismételten elmondja, hogy nem a Remondis Kft. ment el 40 %-ig. A rendelkezésre állási díjat sem a Remondis találta ki és emelte meg. A Társulást az Önkormányzatok hatalmazták fel, őket képviseli, ők határozták meg a díjakat. A beruházás működtetését, fenntartását ki kell gazdálkodni, akkor is, ha nonprofit működés lesz. Nem igaz az sem, hogy a Remondis Kft. nem ösztönzi a lakosságot a kevesebb szemét termelésére, mert a 60, 80 literes edényzettel meg van a lehetőség, hogy kevesebbet fizessenek. Az valóban igaz, hogy ettől az egész rendszernek a működtetési díja nem lesz kevesebb.

 

Kiss Angéla Remondis Kft. főkönyvelő: 2009-ben kalkulálták a rendszer működésének a költségét, eddig ez alapján dolgoztak. Ha lesz teljes év, ami konkrét költségeken alapul, akkor a szerint tervezik meg a díjat. Elmondja, hogy a szelektív gyűjtőszigeteknek is van működési költsége. Emlékeztet arra, hogy a 2011-es díjelőterjesztésük már tartalmazta ezt az összeget, tehát 3 éves dologról van szó, nem 2 nap alatt találták ki.

 

Illés Csaba Remondis Kft. képviseletében: Elképzelhető, hogy 2013. II. félévétől megvalósul, hogy a háztartásoktól szállítják szelektíven a szemetet.

 

dr. Magó Ágnes képviselő: Megértették a díjképzés alapját. A Társulás egy vízfej, nem biztos, hogy ilyen költségekkel kellene, hogy menjen és az egész, uniós pályázattal megvalósult beruházást mi fizessük meg.

 

Illés Csaba Remondis Kft. képviseletében: Egy beruházás arról szól, hogy a működési időszak alatt elő kell teremteni a következő időszak működési feltételeit.

 

dr. Magó Ágnes képviselő: Ha a lakosság szelektív gyűjtésre alkalmas zsákot kapna, sok „értékes” anyag is összegyűjthető lenne, amit fel lehetne használni azon a helyen, ahol felépült a rendszer.

 

Orbán Péter és Forintos Ervin képviselő 15,46 órakor kimegy az ülésről.

Szavazók száma: 5 fő

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum E.: Az embereket rá kell vezetni a környezettudatosságra. A Konzorciummal kapcsolatban folyamatban van a Szentgáli per, leégett a királyszentistváni létesítmény. A lakosság úgy érzi, hogy ezeket a költségeket is beépítik a szemétszállítási díjakba. Nyáron nagyon sok a szemét, télen pedig kevés. Nem tartja szerencsésnek a nyugdíjasokkal megfizettetni a turisták után keletkező szemét elszállítási díját.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Szeretné, ha név szerinti szavazás lenne az ügyben. Véleménye szerint az idei árakat emeljék át a rendelet tervezetbe és azokat számítsák át 2 tényezősre. A Testület rendeletében megállapíthat eltérő összeget. A Társulás működését egyelőre nem látják. Nem lehet a lakosságot évi 10 e. Ft-os többletkiadással terhelni. Ha az adó témánál nem szavazta meg a Testület az emelést, akkor ezt az emelést sem lehet elfogadni.

 

Rajzó Ildikó képviselő: A 2 tényezős díjjal kapcsolatban komoly rizikó faktor, hogy mindenki azt mondja, hogy elég lesz számára a 60 literes edényzet. Javasolja, hogy ne 2 tényezős díjról szavazzanak, hanem a tavalyi paraméterekről.

 

Illés Csaba Remondis Kft. képviseletében: Ha a Testület meghozza ezt a döntés, hogy 10 e. Ft-tal kevesebbet fizessen a lakosság és figyelmen kívül hagyja azt, hogy ezt a 10 e. Ft-ot neki kell fizetni, ez nem kevés összeget jelent a 800 állandó lakosra és az üdülőtulajdonosokra vetítve. Felhívja a figyelmet a Jegyző úr által már említett 64/2008. Kormányrendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra. A Testület olyan döntést hozhat, amilyet akar. Dönthet arról is, hogy nulla forint legyen a szemétszállítás Badacsonytomajon. De a városnak jót kell állnia és a különbözetet ki kell fizetnie. Ezt a pénzt a Társulás fogja minden joggal felruházva követelni, nem a Remondis Kft.  A Remondis Kft. 269 Ft-ig követelhet. Döntse el a Testület, hogy a fennmaradó összeget hogyan teremti elő.

 

Orbán Péter képviselő 15,54 órakor visszaérkezik az ülésre.

Szavazók száma: 6 fő

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Javaslata, hogy a társulási szerződést egy független, ilyen témában jártas szakértővel vizsgáltassák meg, záros határidőn belül. Nem kaptunk jegyzőkönyvet a Társulástól, nem tudjuk hogyan működik a Társulás. Mi is kérjük ezeket az anyagokat.

 

dr. Magó Ágnes képviselő: A legvégső esetben a Testületnek azon lakosok kompenzálásáról kell majd gondolkodni, akiknél ez tényleg súlyos helyzetet teremthet.

 

Krisztin N. László polgármester: Többször elhangzott a vitában, hogyan magyarázzuk meg az embereknek a díjemelést. Valószínű ugyan úgy, mint a másik 156 településen.

Sokkal többet fő a feje, hogyan magyarázzák meg azt a 3,5 m. Ft. közpénzt, melyet a múltkori ülésen megszavaztak, azon emberek helyett, akik nem fizették be a szemétszállítási díjat. Véleménye szerint ezt sokkal nehezebb megmagyarázni. Jegyző urat kérdezi, hogy ez a lista nyilvános-e attól kezdve, hogy közpénzből lett kifizetve?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy a lista nem nyilvános, mert nem adóról van szó, hanem tartozásról, (melyet átvállaltunk a VN. Kft-től), amit ki fogunk adni bírósági végrehajtónak. Erről a Badacsony újságban a lakosságot kell majd tájékoztatni.

 

Krisztin N. László polgármester: Sajnálja, hogy nem nyilvános, mert listában sok olyan nevet is felfedezett, aki a jelenlegi helyzet kialakulásában szerepet játszottak.

Simonné Visi Erzsébet javaslata volt, hogy név szerinti szavazás legyen a napirendre vonatkozóan.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Név szerinti szavazás vagy a Polgármester kezdeményezésére, vagy 3 képviselő indítványára történhet.

 

Simonné Visi Erzsébet kezdeményezéséhez csatlakozott dr. Magó Ágnes és Folly Péter képviselő.

 

Krisztin N. László polgármester: Kiegészítések hangzottak el a javaslathoz.

1./ A társulási szerződést vizsgáltassuk felül független szakértővel.

2./ A 2012. évben érvényes díjakat fogadják el, de alakítsák át 2 tényezős díjra.

 

Ki vállalja, hogy átalakítja 2 tényezőssé a díjat?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A díj átalakítására a Szolgáltató lenne kompetens.

 

Illés Csaba Remondis Kft. képviseletében: Elmondja, hogy nem készültek ezzel a mai ülésre.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ismételten elmondja, hogy a kettő közti különbséget jövőre az Önkormányzatnak kell kompenzálnia. Nem tudja, hogy a számoláshoz kitől kell kérni adatot.

 

Kiss Angéla Remondis Kft.: A január 01-el megállapított díj 573 Ft. lesz., abból levonják a 420 Ft-ot, 153 Ft. lesz, 120 literes edényzettel számolva. Elmondja, hogy 2 tényezős lesz a díj, akkor a 60, 80 literes edényzetek esetében nem arányosan fog megjelenni, mert az alapdíj mindegyik edényzetnél ugyan annyi lesz, a liter díj fog változni.

 

Krisztin N. László polgármester: Tehát a mai napon számszerű döntést nem tudnak hozni, csak az elvet tudják megfogalmazni, amennyiben a módosító indítvány többséget kap.

 

Kiss Angéla Remondis Kft. főkönyvelő: Ha kapnak erre vonatkozó határozatot, kiszámolják.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri, emelje fel a kezét, aki a név szerinti szavazást támogatja.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a névszerinti szavazásra vonatkozó javaslatot.

Krisztin N. László polgármester: A módosító indítványt teszi fel szavazásra, melynek lényege, hogy a 2012-es díjakat fogadja el a Testület azzal, hogy a Szolgáltató 2 tényezős díjra alakítja át és a vonatkozó szerződésekben szereplő díj, és az ily módon keletkező különbözetet az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében, mint kötelezettség vállalással terhelt összeg szerepelteti.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Név szerinti szavazás következik.

Simonné Visi Erzsébet: igen

dr. Magó Ágnes:            nem

Folly Péter:                     igen

Rajzó Ildikó:                  igen

Orbán Péter:                   nem

Krisztin N. László:         nem

 

A szavazás eredménye: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasítja a módosító indítványt.

 

Krisztin N. László polgármester: A hulladékszállítási díjakkal kapcsolatos előterjesztésben szereplő összegeket teszi fel szavazásra, azzal a kiegészítéssel, hogy az alapdíj 961 Ft.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Név szerinti szavazás következik.

Simonné Visi Erzsébet: nem

dr. Magó Ágnes:            igen

Folly Péter:                    nem

Rajzó Ildikó:                  nem

Orbán Péter:                   igen

Krisztin N. László:        igen

 

A szavazás eredménye: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasítja a javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester: Javaslatként hangzott el, hogy a társulási szerződést független szakértővel vizsgáltassuk felül, melynek pénzügyi fedezetét a Polgármester saját hatáskörben, az erre vonatkozó költségvetési rendelet alapján biztosítja.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Név szerinti szavazás következik.

Simonné Visi Erzsébet: igen

dr. Magó Ágnes:            igen

Folly Péter:                    igen

Rajzó Ildikó:                  igen

Orbán Péter:                   igen

Krisztin N. László:         tartózkodik

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

271/2012. (XII.10) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzat Társulás Tanáccsal megkötött szerződést független szakértővel felülvizsgáltatja annak gazdaságos működése céljából, melynek pénzügyi fedezetét a Polgármester saját hatáskörben, az erre vonatkozó költségvetési rendelet alapján biztosítja.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2013. januári 31.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Emlékeztet arra, hogy a napirend elején elmondta, hogy 2012. december 31-ig van érvényes hulladékszállítási díja a városnak.

 

 

2. Napirendi pont

Háziorvosok feladat ellátási szerződéseinek felülvizsgálata (2. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.

 

Orbán Péter Püb elnök:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal fogadja el az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet tervezetet.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2013. január 01-i hatályba lépéssel hagyja jóvá a határozat 1-3. mellékletében található feladat-ellátási szerződés tervezeteket, egyúttal 2012. december 31-el hatályon kívül helyezi Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a feladatellátó háziorvosi szolgálatok között megkötött feladat-ellátási szerződéseket, azok mellékleteit és módosításait.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A napirend 2 részből áll, külön kell a rendeletről és a feladat ellátási szerződésekről szavazni.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? (nincs) Kéri, hogy aki a rendeletet elfogadja, szavazzon igennel.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a:

48/2012. (XII.17) sz.

Önkormányzati rendeletét

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

(Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy aki el tudja fogadni az orvosokkal kötendő feladat ellátási szerződést, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

272/2012. (XII.10) számú határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 01-jei hatálybalépéssel jóváhagyja a határozat 1-3. mellékletében található feladat-ellátási szerződés tervezeteket, egyúttal 2012. december 31-vel hatályon kívül helyezi Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a feladatellátó háziorvosi szolgálatok között megkötött feladat-ellátási szerződéseket, azok mellékleteit és módosításait.

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott feladat-ellátási szerződéstervezet alapján a szerződéseket kösse meg valamennyi felnőtt háziorvossal, gyermek háziorvossal és fogorvossal.

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a megkötött feladat-ellátási szerződések 1 példányát küldje meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Veszprém Megyei Területi Hivatala felé.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2013. január 15.

 

Forintos Ervin képviselő 16,09 órakor visszaérkezik az ülésre.

Szavazók száma: 7 fő

 

3. Napirendi pont

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció véleményezése (4. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

 

Orbán Péter Püb elnök: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  Badacsonytomaj Város Önkormányzatának még el nem fogadott, de már elfogadás előtti stádiumban lévő városfejlesztési koncepcióját küldje meg, hogy a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció véglegesítése előtt azt figyelembe tudják venni, és be tudják építeni.

 

dr. Magó Ágnes képviselő: Kérdése, hogy az anyag mikor kerül elküldésre?

 

Horváth Márta osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy 2013. január 11-ig kell megküldeni.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel? (nincs) Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

273/2012. (XII.10) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepciót a Veszprém Megyei Önkormányzat számára elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítéssel:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának még el nem fogadott, de már elfogadás előtti stádiumban lévő városfejlesztési koncepcióját megküldi a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció véglegesítése előtt, hogy azt a Veszprém Megyei Önkormányzat vegye figyelembe, és a végleges Veszprém Megyei területfejlesztési koncepcióba építse be.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Azonnal

4. Napirendi pont

Neolit Kft. peres ügye (5. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

 

Orbán Péter Püb elnök: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Neolit perben a 16.140.000 Ft. összeg kifizetését december 12-e előtt. A Testületnek gondolja át, hogy érdemes-e II. fokra vinni az ügyet, van-e olyan szakértői vagy egyéb dokumentum az Önkormányzat birtokában, amely lehetővé teszi, hogy II. fokon több késedelmi napot lehessen elismertetni.

 

Krisztin N. László polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy több verzió van ennek a helyzetnek a rendezésére, mert 2 elemből áll a probléma kör. Egyik eleme a soha nem vitatott többletmunka, melynek értéke 16.140.207 Ft. Miután ez a per miatt nem lett kifizetve a felperes kamatra is igény tart, melynek összege: 2.202.349 Ft. Ez az egyik elem.

A másik elem a kötbér követelésünk, amely az I. fokú ítélet szerint 3.672.000 Ft.

Az ügyvéd úr azt várja tőlünk, hogy mint ügygazda a Képviselő-testület meghatározza a további feladatait. Ez lehet többirányú.

Egyik lehetőség, hogy az Önkormányzat az elismert tartozását kamattal növelve és leszámítva belőle a kötbér okán hozzá eljutó 3.672.000 Ft-ot a különbözetet kifizeti, és ezzel az ügy mindkét szintje lezárul.

Másik megoldási lehetőség, hogy kettéválasztja a problémakört a Testület. Kifizeti a tartozását és a kamatot, kb.18,3 m. Ft., és eldönti, hogy elfogadja-e a 3,7 m. Ft-os kötbért, vagy II. fokra megy, hiszen a Bíróságon, illetve előttünk 2 szakértői vélemény van, melyek eltérnek egymástól. A Neolit Kft-vel közösen felkért szakértő 33 m. Ft. (52 nap) kötbért ítélt meg. A Bíróság által kirendelt szakértő pedig 1 napot, a Bíróság pedig 3 napot állapított meg. Tehát az álláspontok messze vannak egymástól.

A Pénzügyi Bizottság javaslata is kimenetele lehet az ügynek. Tárgyaljunk a Neolittal, hogy a kamat tekintetében legyen elnéző velünk szemben, annak érdekében, hogy a holnapi napon a 16.140.207 Ft-ot megkapja.

Jegyző úr fontos hozzászólása volt a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy a 2012. évi költségvetésben szerepel ez a 16,2 m. Ft. és vele szemben a elvárt kötbér követelés is. Amennyiben kifizetésre kerül, akkor a folyószámla hitelkeretünk terhére ez megoldható.

A kötbér követelésnél Folly Péter bizottsági ülésen elhangzott véleményét említi, hogy kétélű a fegyver, a II. fok másként is dönthet. Járhatunk jobban, de rosszabbul is.

Kérdés van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Folly Péter képviselő: Véleménye szerint ennek a kérdésnek az eldöntése jogi kérdés, hogy milyen esélyünk lenne II. fokon. dr. Gáli Mihály ügyvéd sem ad erre választ levelében. Döntést a Képviselő-testület fog hozni, de megnyugtatóbb lenne, ha az esélyekről egy ügyvéd mondana valamit.

 

Krisztin N. László polgármester: További hozzászólás?

 

dr. Magó Ágnes képviselő: A képviselők közül többen részt vettek azokon a tárgyalásokon, melyen különböző szakértők jelenlétében történtek. Az ügy sok ellentmondást tartalmazott a szakértők hozzáállásában is. A Bíróság az általa kirendelt szakértő véleményét fogadta el, ezért ő elbizonytalanodott abban a kérdésben, hogy zárják le, ne menjenek tovább, mert bízzanak benne, hogy az esélyeink javulhatnak. Az ügy minden tételében viharos vélemények és ellenvélemények merültek fel. Ember legyen a talpán, aki ebben döntést hoz, de egy másik bíró másként is dönthet.

 

Forintos Ervin képviselő: Visszatekintve úgy látja, hogy a kilátó kötbér ügyében annak idején rossz döntést hoztak. Ebben az ügyben a bíróság 52 napból 3 napot ismer el. Nem ismeri a bírói gyakorlatot, de ha pl. meg lett volna felezve lehetne mérlegelni, de ezt nevetségesnek tartja. Egy független szakértő letett 52 napról szóló anyagot, érvet szeretne arra vonatkozóan, hogy ez a 3 nap hogyan jött ki. Véleménye szerint fussanak neki még egyszer az ügynek, mert úgy érzi, hogy az Önkormányzatnak ebben az ügyben vesztenivalója már nincsen.

 

Krisztin N. László polgármester: A szerdai napon már lesz vesztenivalónk.

 

dr. Magó Ágnes képviselő: Attól, hogy II. fokra megyünk a 16 m. Ft-ot ki kell fizetnünk. Ő a kötbéres dologra gondolt.

 

Folly Péter képviselő: Kérdés, hogy miért nem tudjuk a kötbér igényt érvényesíteni. Erre a bírónak is hivatkoznia kell a végzésben, a szakértőnek le kell írni. Ezek egzakt dolgok, igazgat ad Forintos Ervinnek.

 

Krisztin N. László polgármester: Annyira egzakt a szakértők véleménye, hogy az egyik 52 napot lát benne a másik 1 napot. Ez nem csak ebben az ügyben fordul elő,  példát említ, ahol 3 szakértői anyagban 5-8-10 m. Ft-os különbségek voltak az érték meghatározásnál. Folly Pétert kérdezi, hogy a jogi véleményt kitől várja? Jegyző úrtól, vagy dr. Gáli Mihály ügyvédtől?

 

Folly Péter képviselő: Mindkettőtől. Semmiképpen nem a Testület tagjaitól. Azoktól az emberektől, akik valamilyen szinten jogképzettek.

 

Krisztin N. László polgármester: Példaként elmondja, hogy 10 év alatt itt dolgozó ügyvéd soha olyat nem mondott, ami 100 %  biztos. Egy hete annak a tudatában döntöttek 250 e.Ft-ról, hogy onnantól „irányba állt a hajó”.

 

Folly Péter képviselő: Forintos Ervin véleményét támogatja, mert matematikailag nézve igaza van abban, hogy az esetlegesen bejövő összeg és az elbukható összeg aránya, az előző javára szólhat.

 

Krisztin N. László polgármester: Tehát a javaslat az, hogy a kötbér tekintetében a per folytatódjon. Ha ezt eldöntötték, akkor dönthetünk még abban, hogy nem fizetjük ki a pluszmunkát, mert a testületi határozat azt mondja ki, hogy azt a kötbér követelésből kell kifizetni. Ez a határozat köti egyelőre az utalás visszatartásáról, illetve a pénzügyi fedezet pillanatnyi hiánya. Ezt, a korábbi testület által hozott határozatot, akkor módosítani kell. A Pénzügyi Bizottság ülésén arról volt szó, hogy a kötbérrel kapcsolatos döntés érintheti a kamat ügyet.

 

dr. Magó Ágnes: Nem biztos, hogy most azzal kell kezdeni, hogy közöljük a kötbér perünket folytatjuk, hanem azzal, hogy kifizetjük ezt a számlát, és egyezkedjünk a kamat ügyében.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Egy perhez kapcsolódó dologról van szó. A 16 m. Ft-os elismert követelés azért nem lett kifizetve a Neolitnak, mert azt mondták, hogy ennek a fedezete a 30 m. Ft-os kötbér. Az említett javaslati megoldást részegyezségnek nevezik. Felkínálja az Önkormányzat, hogy a Neolit követelését elismeri, kifizeti, így a per egyik oldala megszűnik. A mások oldal továbbra is ott fog lebegni a levegőben.

 

Rajzó Ildikó 16,29 órakor kimegy az ülésről.

Szavazók száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester: Arra gondolt, hogy SMS-ben megírja az ügyvezetőnek, ha tudjuk, hogy mit akarunk, elküldi és addig átlépünk egy másik napirendre, s a megérkező választ követően tudunk végleges döntést hozni. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e szólni még valaki?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: A határozati javaslatban úgy szerepeljen, hogy először döntenek a 16 m. Ft. kifizetéséről, az utolsó mondat legyen, hogy az ügyvédet felhatalmazzák, hogy II. fokra vigye az ügyet.

 

Folly Péter képviselő: Az utolsó mondatnak az SMS-ben nem biztos, hogy benne kell lennie.

 

Orbán Péter képviselő:  Úgy gondolják a Képviselők, hogy nem ez lesz a legelső kérdésük? Az elhangzott javaslatot támogatja.

 

Forintos Ervin képviselő: Úgy gondolja, hogy örülnek, ha megkapják ezt a pénzt.

 

Krisztin N. László polgármester: Megfogalmazza a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azt mondja, hogy a kötbér tekintetében II. fokra kell menni, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

274/2012. (XII.10) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a Neolit Kft. által indított perben, a kötbér ügyében az I. fokú bírósági ítélet ellen fellebbezéssel él.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyő

Határidő: Azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester: A második szavazást az SMS elküldése után javasolja megtenni. Felolvassa az SMS-ben elküldendő szöveget: Most tárgyalunk a per jövőjéről, részegyezséget ajánlunk. Ha holnap megkapjátok a 16,15 m. Ft-os tartozást el tudsz-e tekinteni a kamattól?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Véleménye szerint ez nem hivatalos.

 

Krisztin N. László polgármester: Nyilván ezt egy irat fogja megerősíteni. Kérdezi a jelenlévőket, hogy jó lesz-e ha így küldi el az SMS-t?

 

Folly Péter képviselő: Véleménye szerint jó így, nem lehet ezt tovább ragozni.

 

Krisztin N. László polgármester: Ha az a válasz jön vissza, hogy nem, akkor 2 döntési lehetőség van: Ezt is hozzá tesszük az előző perhez és nem fizetünk, vagy kifizetjük kamatostól.

 

dr. Magó Ágnes képviselő: Az alapszámla értékét senki nem vitatta.

 

Krisztin N. László polgármester: Felfüggeszti a napirend tárgyalását. Felkéri dr. Magó Ágnes képviselőt, hogy vegye át az ülés vezetését.

 

Rajzó Ildikó képviselő visszaérkezik az ülésre 16,34 órakor.

Folly Péter képviselő kimegy az ülésről 16,35 órakor.

Szavazók száma: 6 fő

 

 

5. Napirendi pont

Napelem beszerzésére irányuló pályázat közbeszerzési eljárása (6. sz. melléklet)

Dr. Magó Ágnes korelnök: Kéri a Pénzügyi Bizottság javaslatának ismertetését.

 

Orbán Péter elnök: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Napelemes rendszer telepítése Badacsonytomaj Város Önkormányzat fenntartásában működő épületeken” tárgyú közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek.

 

Horváth Márta osztályvezető: A KDOP-s pályázat nem került még kiírásra, nincs más lehetőség, mint eredménytelennek nyilvánítani a pályázatot.

 

dr. Magó Ágnes korelnök: Kéri, hogy aki az „A” határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

275/2012. (XII.10.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napelemes rendszer telepítése Badacsonytomaj Város Önkormányzat fenntartásában működő épületeken” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattételi határidő lejártáig nem érkezett be ajánlat.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

dr. Magó Ágnes korelnök: Kéri, hogy aki az „B” határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

276/2012. (XII.10.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Vanessia Magyarország Kft-t, a „Napelemes rendszer telepítése Badacsonytomaj Város Önkormányzat fenntartásában működő épületeken” tárgyú közbeszerzési eljárás” lebonyolítására, abban az esetben, ha azt az Önkormányzat számára térítésmentesen vállalja.

 

Felelős: Krisztin N. László

Határidő: Azonnal

 

Folly Péter képviselő 16,40 órakor visszaérkezik az ülésre.

Szavazók száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester visszaveszi az ülés vezetését.

 

 

Rajzó Ildikó képviselő: Figyelmezteti Krisztin N. László polgármestert, hogy még nem járt el az Ötv. alapján, nem jelölt alpolgármestert, holott erre a legutóbbi testületi ülésen Jegyző úr figyelmeztetett. Úgy gondolja, hogy törvényesen tudjanak működni, erre mihamarabb sort kell keríteni.

 

Krisztin N. László polgármester: Válaszában elmondja, hogy erre a soros testületi ülésen fog sor kerülni.

 

6. Napirendi pont

Badacsony-Fonyód kompberuházás (7. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

 

Orbán Péter elnök: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a II. Balatoni Kompátkelő tárgyában 2012. augusztus 09-én hozott 167/2012. (VIII.09.) számú határozatát erősítse meg a megvalósíthatósági tanulmány egyeztetésével kapcsolatban érkezett megkeresésre.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Rajzó Ildikó képviselő: Az elkerülő út ügyéről lehet-e tudni valamit?

 

Krisztin N. László polgármester: Semmilyen kormányzati szinten nem számolnak ezzel.

 

Rajzó Ildikó képviselő: Véleménye szerint a MOL kutat a város szélére, ha kivinnék, segítené a komp átkelő megvalósítását, mert nagyobb teret jelentene.

 

Krisztin N. László polgármester: A megvalósíthatósági tanulmány számol a MOL kúttal. Véleménye szerint meg tud férni egymás mellett ez a 2 dolog. A kiküldött anyagban szerepel, hogy a 2 parti önkormányzatnak önerőt kell vállalni, mely Badacsonytomaj esetében 140 m. Ft. A Pénzügyi Bizottság ülésén szó volt arról, hogy támogassuk a beruházást, mert az állam be fog segíteni, vagy az önerő alapon keresztül, vagy területfejlesztési pénzekből, vagy direktben. Addig tartani kellene magunkat ehhez a fejlesztéshez, mert viszonylag kis pénzből nagy változást tudna hozni az alsó részen. Ami itt marad a nyakunkban az Alsó-bazársor és a park 1/3-a, illetve a strand bejárat. Ez a mi kezünkben marad, melyben lépni kell.

 

Forintos Ervin képviselő: Szeretné, ha a pályázati önerőről készülne egy anyag, hogy kinek, milyen összegű tulajdonrésze lesz ebben a projektben. Kérdése, hogy pl. a Bahart-nak mennyivel kell beszállnia?

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a Bahartnak 370 m. Ft. körüli összeggel. (3 hajó, 2 parti mű) Kérdezi, hogy a jelenlévők részéről további észrevétel van-e? (nincs) A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszi fel szavazásra, mely szerint a 2012.08.09-i határozatot megerősítik és támogatják a beruházást.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

277/2012. (XII.10) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hogy a II. Balatoni Kompátkelő tárgyában 2012. augusztus 09-én hozott 167/2012. (VIII.09.) számú határozatát megerősíti, a beruházást támogatja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

7. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. Alapító Okirat módosítására javaslat (8. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság határozatát.

 

Orbán Péter elnök: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. alapító okiratát akként módosítsa, hogy az 10./ a) 2. bekezdését törli és annak helyébe az alábbi rendelkezést lépteti:

10/ A Nonprofit Társaság ügyvezetője:

A Nonprofit Társaság jelenlegi ügyvezetője 2012. december 01. napjától 2017. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra  Pásztor László (születési családi és utóneve: Pásztor László, anyja születési neve: Marich Ida, születési helye és ideje: Budapest, 1953. április 6., adóazonosító jele: 8315064479.) 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 13. szám alatti lakos.

Krisztin N. László polgármester: Kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban? (nincs) Hozzászólás? (nincs) Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

278/2012. (XII.10) számú határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VN. Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A 10./ a) 2. bekezdését törli és annak helyébe az alábbi rendelkezést lépteti:

A Nonprofit Társaság ügyvezetője:

A Nonprofit Társaság jelenlegi ügyvezetője 2012. december 01. napjától 2017. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra  Pásztor László (születési családi és utóneve: Pásztor László, anyja születési neve: Marich Ida, születési helye és ideje: Budapest, 1953. április 6.) 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 13. szám alatti lakos.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Határidő: 2012. december 28.

 

 

Krisztin N. László polgármester: Egyenlőre nem kaptunk választ a Neolit üggyel kapcsolatban. Kér egy sorrendiséget a Képviselő-testülettől, mit tegyen ha igen, és mit, ha nem lesz a válasz? Ha igen választ kapunk, akkor kifizetjük holnap a kb. 16,2 m. Ft-ot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Ha nem, akkor is fizessük ki, mert jövőre –akármit is ítél meg nekünk a II. fok- miből fizetjük ki. Most inkább van esély arra, főként, hogy a költségvetésbe be van építve. Másrészt egy elfogadott számláról van szó.

 

Folly Péter képviselő: A kamat a kérdés.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Nem a kamat a kérdés.

 

Krisztin N. László polgármester: Simonné Visi Erzsébet úgy érti, hogy a kamattal együtt?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Csak a 16 m. Ft-ot.

 

Krisztin N. László polgármester: Akkor a Neolit is folytatja a pert.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Van egy 16 m. Ft-os számla, ami nincs kifizetve. Ő csak azt javasolja.

 

Orbán Péter elnök: Ennek a számlának meg van a kamata a mai napig.

 

Krisztin N. László polgármester: Ha nemleges választ kapunk, akkor 2 út van. Egyik, Simonné Visi Erzsébet javaslata: 16,1 m. Ft.-ot kifizetni, kamatot nem. Másik út, hogy azt is és a kamatot is kifizetjük. Kérdése, hogy van-e annyi pénzünk?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Ha az összes adószámlát összeszedi, akkor talán van annyi pénze az Önkormányzatnak. 7 m. Ft. a folyószámlán, 9 m. Ft. pedig az építményadón és 1,3 az idegenforgalmi adó számlán.

 

Orbán Péter elnök: Pereskedjünk tovább és majd meglátjuk hogyan jön ki a kötbérünk.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Nem vetkőztetné nullára az Önkormányzatot, mert jövőre is valamiből élni kell. Hiába van az OTP, januárban nem lesz egyből folyószámlahitel.

 

Krisztin N. László polgármester: Van-e más javaslata valakinek? (nincs) Simonné Visi Erzsébet javaslatát teszi fel szavazásra: Aki azt mondja, hogy nem válasz esetén az alaptartozást fizessék ki, a kamatot ne a holnapi napon, kéri szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

279/2012. (XII.10.) számú határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben, ha a Neolit Kft. részéről a pluszmunkák összege után megítélt kamat elengedése tárgyban küldött megkeresésre nemleges választ kap, a plusz munka díját (16.140.207 Ft.) 2012. december 11-én kifizeti, az ehhez kapcsolódó kamatot (2.202.349 Ft.) nem.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. december 11.

 

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi a Képviselőket, hogy van-e közérdekű hozzászólásuk a napirenden kívül?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Pálffyné Halász Nóra több szervezetet megkeresett, mivel elfogy a tüzelőjük.

 

Rajzó Ildikó képviselő: A mai napon a szociális ügyintézővel egyeztetett. Pálffyné Halász Nóra szerepel azon az 5 fős listán, akik 1 erdei m3 fát fognak kapni. Nem tudja, hogy kinek az aláírása szükséges ehhez, kinek a hatáskörébe tartozik az ügy.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Humán Ügyek bizottságának hatáskörébe tartozik ez az ügy. Kérte az ügyintézőt, hogy Rajzó Ildikóval a bizottság elnökével egyeztessen egy időpontot a rendkívüli ülésre vonatkozóan.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum E.: Telefonon jelezték feléje, hogy a mai napra van még tüzelőjük. Úgy döntött, hogy a mai napon intézkedik, hogy legkésőbb holnapra legyen ott fa és majd megpróbálja összegyűjteni ennek az árát. Ezt az ügyet gyorsan meg kell oldani.

 

Krisztin N. László polgármester: Bejelentést tesz, mert Jegyző úr úgy tájékoztatta, hogy a Testületet tájékoztatni kell arról a helyzetről, hogy Jegyző úr és ő ellene, illetve időközben a Képviselő-testület ellen is, Horváth Ferenc bizottsági kültag pert indított. Ha ezzel kapcsolatos iratot kapnak a Képviselők, akkor ne lepődjenek meg.

 

Forintos Ervin képviselő: Bejelenti, hogy ő is, mint alperes, megkapta a feljelentést a Veszprémi Törvényszéktől.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel, hozzászólás van-e a Képviselők részéről? (nincs)  Több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület munkáját és az ülést, 17.00 órakor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                                 dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                                   jegyző

 

Folly Péter

 

 

 

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítők

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!