Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012.11.28.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Sorszám:41/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november
28.-án
16.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

dr. Magó Ágnes                       képviselő

Folly Péter                               képviselő

Forintos Ervin                          képviselő

Orbán Péter                             képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet              képviselő

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás           jegyző

Tamás Lászlóné                        Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                          Vagyongazdálkodási és Ép. Hatósági oszt. vez.

Kiss Nándor                             Remondis Tapolca Kft. ig.

Farkas László                           Nagytérségi Társulás

Székely István                          könyvvizsgáló

Rakics Anna                             VN Kft. mb. ügyvezető

Csizmarik Béláné                      iskolaigazgató

Lukács Antalné                         Menü Bt. vezetője

Kárpáti Lajos                           T.E.T.T. Fórum Egyesület

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóth Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter és Rajzó Ildikó képviselőtársait megválasztani.

 

A személyekre vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ülés technikájával kapcsolatban javasolja a következőt: A kiküldött meghívóban 6 napirendi pont szerepel. Ezt a 6 napirendet, most elfogadják és az első napirendi pontot, a hulladékkezeléssel kapcsolatos napirendet  megtárgyalják, utána a zárt üléssel folytatják. Felfüggesztik a rendkívüli ülést és 5 órakor megtartják az Iskolával kapcsolatos együttes ülést, majd a Céh Egyesülettel kapcsolatos együttes ülést. Ezután folytatódna a rendkívüli ülés.

 

Az ülés forgatókönyvére vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Egyéb észrevétel nem lévén, aki elfogadja a 6 napirendi pontot a nyilvános, és 2 napirendi pontot a zárt ülésen a mai munkájuk alapjának, kéri, szavazza meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 6 napirend nyilvános ülésen és a 2 napirend zárt ülésen való tárgyalását.

 

Napirendi javaslat:

 1. A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés megkötése
 2. A Badacsonytomaj VN Kft. további működtetése
 3. Vagyonkezelési szerződés tervezete
 4. Badacsonytomaj VN Kft. javadalmazási szabályzata
 5. Helyi adórendelet felülvizsgálata
 6. Menü Bt. kérelme étkezési nyersanyagnormák emelésére

 

 1. Napirendi pont: A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés megkötése (előterjesztés: 1. sz. melléklet)

 

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződését ne írja alá.

Kezdeményezze a Képviselő-testület a társulási megállapodás felülvizsgálatát a társult önkormányzatok felé.

A Képviselő-testület a jelenleg érvényben lévő szerződést, illetve a Társulási Tanács által elfogadott díjmegállapítás rendszerét vizsgálja felül tekintettel arra, hogy új Hgt. lépett életbe

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi Kiss Nándor urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése?

 

Kiss Nándor Remondis Kft igazgatója kérdezi, hogy lesz még másik bizottságnak is állásfoglalása?

 

Krisztin N. László polgármester: Nem, csak a Pénzügyi Bizottság vizsgálta. Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a javaslat második felével egyetért, de az első felével nem. Nem emlékszik, hogy az pontosan így hangzott-e el. Azt javasolja, hogy - mivel január 1-vel nincsen a településen élő szerződés a szemét elszállítására – ezért a Közszolgáltatási Szerződést írja alá Polgármester úr, de nem „javasolják”, hanem a 37./2009. (III.19.) sz. határozat alapján, az előző Testület által megfogalmazottak szerint kerüljön erre sor.

 

Krisztin N. László polgármester: Akkor most megkeresik azt a tavalyi Testületi határozatot, amelyikben nem engedték, hogy ezt aláírja.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Az nem kérdés, mert az előző testület eldöntötte, hogy felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy amint lejár a szerződés, akkor írja alá.

 

Krisztin N. László polgármester: Hozzászólása van-e valakinek?

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum Egyesület elnöke elmondja, hogy 3 éve harcolnak a díjképzés ellen, mert a Remondis Kft. szolgáltatásaival elégedettek voltak. Beszélt Bősze ügyvéd úrral, aki nem lát lehetőséget arra, hogy ne írják alá a közszolgálati szerződést, mert elkövették azt a hibát, hogy a társulást bízták meg azzal, hogy a közbeszerzési pályázatot kiírják helyettük, és a nevükben 20 évre. Ő nem tehet módosító indítványt, csak elmondja gondolatait. Az egyedüli lehetőség, hogy visszavonják a 2011-es nemleges határozatokat, ami az aláírásra vonatkozik, és akkor érvénybe lép a 2009-es régi Testület határozata, így a Polgármester aláírhatja. Amit ő szeretett volna, hogy vizsgálják felül a határidejét ennek a szerződésnek, és a minimálisra csökkentsék a díjat, technikailag megoldhatatlan.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy mielőtt bűnbaknak kiáltanák ki a régi Testületet, elmondja, hogy még 158 ilyen testület volt, aki ezt megtette.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kiegészíti Kárpáti urat, hogy amit a bizottság is javasolt, azt mindenképpen nagyon rövid időn belül kezdjék el. Ma már minden Képviselő-testület szinte másképpen látja. Hallotta, hogy Rendesen is próbálnak valamit tenni, mert ez nem biztos, hogy jó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Rendesen azért elégedetlenkednek, mert Badacsonytomajon kevesebbet fizetnek, mint náluk. Ott előbb érvénybe lépett ez a megállapodás. Nekik nem a rendszerrel van problémájuk, csak nem értették, hogy fordulhat elő, hogy van egy nagy rendszer 158 önkormányzattal, és valaki ebből kevesebbet fizet. Nyilván nem ismerik az ő szerződéseiket.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum Egyesület elnöke elmondja, hogy a 2012. évi Hulladéktörvény kiegészítése kimondja, hogy azokon a településeken, ahol 650 Ft + Áfa alatt van a szemétszállítás díja 120 l-es kukánként, ott az eredeti árral kell dolgozni, ahol magasabb, ott vissza kell venni ezt a díjat 650 Ft + Áfa összegig. Ők jóval ez alatt vannak. 2013. évben kár nem érheti őket, 2014-től pedig hatósági árak lesznek. Bősze dr. azt javasolta, hogy vizsgálják meg azokat a településeket, akik nem írták alá ezt a szerződést, és közös platformot alakítsanak ki, de ő közölte vele, hogy csak Badacsonytomaj nem írta alá.

 

Kiss Nándor Remondis Kft igazgatója annyit szeretett volna elmondani, hogy ismerve a lehetőségeit a Testületnek és ismerve a rendszer eddigi működését és a jövőbeni lehetőségeket, szerette volna felhívni a figyelmét a Testületnek bizonyos kényes kérdésekre. De az által, hogy Simonné képviselőasszony ehhez a határozati javaslathoz hozzátette a saját javaslatát, ő úgy gondolja, hogy ez egy bölcs előterjesztés volt.

 

Farkas László Nagytérségi Társulás elnöke elmondja, hogy a szerződés aláírásával a Társuláson belüli rendezése megtörténik a dolognak, és mint társulási tag, kezdeményezéssel élhet Badacsonytomaj is. A Társulási Tanács nyilvánvalóan fog is erre sort keríteni, és a szükséges lépéseket megtenni, hogy elháruljanak a problémák.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozati javaslat Simonné képviselőasszony javaslatával kezdődik és a Pénzügyi Bizottság javaslatával végződik. Kéri, keressék meg a Simonné által említett határozat számát, mert addig nem tudja feltenni szavazásra. A rendelet-tervezettel kapcsolatban is volt javaslata a Pénzügyi Bizottságnak.

 

Kiss Nándor Remondis Kft. igazgatója szerint nem volna célszerű újra nekilátni a rendeletnek. A legjobb, a leghasználhatóbb, a lakosság érdekeit képviselő változtatási javaslatokat építették be. Úgy gondolja, ez nagyon nagy visszalépés lenne a mostani állapothoz. Ő azt kéri, hogy a Jegyző úrral egyeztetett, többször átdolgozott, a mai nap folyamán, korrekt módon kielemzett változat kerüljön elfogadásra.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy nekik ugyan volt módosító javaslatuk, de mivel ők azt a javaslatot tették, hogy ne írják alá a tervezetet, így az okafogyottá vált.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az igazgató előterjesztésben szereplő javaslatán kívül, nincs más javaslat, van-e valakinek módosító indítványa? Az előterjesztésé úgy szól, hogy fogadják el.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy fogadják el így, de tartsák fenn a jogot arra, hogy - a Társulási Tanáccsal, ha meg tudnak egyezni és a lakosság előnyére válik - akkor változtatnak a rendeleten.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez evidencia, mert egy rendeletet akár minden héten módosíthat a Képviselő-testület.

 

Kiss Nándor Remondis Kft. igazgatója: Keretek között, mindent lehet.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy szóba került az Iskola szemétszállítási szerződése, illetve az, hogy az nem létezik. Ezt a kérdést rendbe kellene tenni, mielőtt az állam átveszi az Iskola működtetését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az intézményi költségvetésekben a Kiss úrék jóvoltából nincsen ilyen tétel, mert amikor a hosszú távú szerződést megkötötték, ezt ingyen kapták tőlük. Kéri, hogy ezt majd erősítse meg, mert sokan még most sem hiszik el. Az állam úgy veszi át az iskolákat, hogy az átvétel alapja az előző évi költségvetésben lévő adat lesz. Ami abban szerepel, az létezik, ami nem, az nem. Ezért lehet, hogy az iskolai szemétszállítás az Önkormányzatra marad. Ezt a vitát egy perc alatt le tudják zárni, ha kapnak az Igazgató úrtól egy ígérvényt, hogy a felajánlás a jövőben is áll.

 

Kiss Nándor Remondis Kft. igazgatója megkérdezi, az a probléma, hogy nem kellett fizetni?

 

Krisztin N. László polgármester: Ez a vállalás tartható a Közszolgáltatási Szerződés aláírása után is? Mi ebben a gyakorlat? Aki ezt felvetette, azért tette, mert egyes lakosok érezhetik úgy, hogy ezt nekik kell megfizetni. Az érveléseket, ha visszahallják a Televízióban, - hogy egy település szemétdíja úgy alakul ki, hogy a beszállított előző évi szemétmennyiség alapján portákra leosztják, és nem tudják, hogy ebbe az Iskoláét is beleveszik, vagy sem – úgy is értelmezhetik, hogy ők fizetnek az Iskola helyett is.

 

Kiss Nándor Remondis Kft. igazgatója elmondja, hogy amikor a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy írja alá a szerződést, akkor a lakossági jövőbeni dolgokról beszélnek. Hogy ezt a kedvezményt megadja-e, az, mint cégvezetőnek, az ő döntési felelőssége.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nekik az adna biztonságot, - megköszönve ismételten az eddigi, sok éven keresztüli ilyen típusú felajánlását – ha megerősítené, hogy ezt a jövőben is megkaphatnák.

 

Kiss Nándor Remondis Kft. igazgatója elmondja, természetesen megígéri, hogy megadja.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megfogalmazza a határozati javaslatot. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés aláírásáról 2011. április 27.-ei ülésén született határozatát visszavonja, egyúttal felkéri Krisztin N. László polgármester urat, hogy a szerződést a 37/2009. (III.19.) sz. határozata alapján írja alá.

 

Krisztin N. László polgármester: Aki a határozati javaslat Jegyző úr által ismertetett első felével egyetért, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a javaslattal.

Krisztin N. László polgármester: A határozat a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatának a második felével folytatódik. Kéri Jegyző urat, olvassa fel ismét a már ismertetett javaslatot.

 

Farkas László Nagytérségi Társulás elnöke kéri, hogy a Társulási Tanácsot tegyék előre, mert a Társulási megállapodás szerint ők a döntéshozó szerv. Ha ez nem eredményes, akkor kellene az önkormányzatok felé továbbtenni. Most egy párhuzamosságot lát, ami a Társulási megállapodásban nem intézményesített kör; tehát a társulási tagönkormányzatok.

 

Forintos Ervin képviselő 16.41 órakor megérkezik. Szavazók száma 7 fő.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Társulás, Társulási Szerződését az azt létrehozó önkormányzatok módosíthatják. A Társulási Tanács pedig azokban dönthet, amit átruházott számukra az alapító, a 158 önkormányzat. Ez két különböző dolog. Tehát a határozati javaslat a következő: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Nagytérségi Társulásban lévő önkormányzatok felé a Nagytérségi Társulás Társulási Szerződésének a módosítását, illetve a Társulási Tanács felé kezdeményezi az általa elfogadott díj-politikának a felülvizsgálatát.

 

Krisztin N. László polgármester: Aki egyetért a Jegyző úr által összefoglalt javaslattal, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

263/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés aláírásáról 2011. április 27.-ei ülésén született határozatát visszavonja, egyúttal felkéri Krisztin N. László polgármester urat, hogy a szerződést a 37/2009. (III.19.) sz. határozata alapján írja alá.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal kezdeményezi a Nagytérségi Társulásban lévő önkormányzatok felé a Nagytérségi Társulás Társulási Szerződésének a módosítását, illetve a Társulási Tanács felé kezdeményezi az általa elfogadott díjpolitikának a felülvizsgálatát.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

 

A rendelettel kapcsolatban nincs más, mint hogy fogadják el a rendeletet ezzel a szöveggel?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy neki volt módosító indítványa, akkor is, ha az evidencia. Nyugodtabb lenne és a lakosság felé könnyebben tudna kommunikálni, ha ez benne lenne.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyzőt, hogy fogalmazza meg azt a szöveget, amit fel tud tenni szavazásra.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Azt kellene beleírni, hogy fenntartják a jogot a rendelet módosítására.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Rendeletbe ilyent nem lehet beleírni, akkor ez egy külön határozat lesz az alábbi szövegezéssel: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulat felé kezdeményezett díjpolitikai felülvizsgálatát követően a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályokról szóló rendeletét módosítani kívánja.

Ez arra vonatkozik, hogy az előbb megszavazta a Testület, hogy szeretné ezt felülvizsgáltatni, és azt követően pedig az esetlegesen kialakuló új pozícióban felül kívánja vizsgálni az erre vonatkozó rendeletét.

 

Krisztin N. László polgármester: Aki ezt támogatja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

264/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulat felé kezdeményezett díjpolitikai felülvizsgálatát követően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletét módosítani kívánja.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos

 

Megköszöni Kiss Nándor és Farkas László úr közreműködését, és kifejezi reményét, hogy az együttműködés a jövőben is zökkenőmentesen fog működni a kölcsönös érdekek alapján.

A rendelet elfogadása van még hátra. Aki a rendeletet elfogadja, kéri, szavazzon most:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

 

46/2012. (XII. 10.)

Önkormányzati rendeletét

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(Jegyzőkönyv: 2. sz. melléklete)

Krisztin N. László polgármester 16.48 órakor a nyilvános ülést felfüggeszti. Zárt ülés következik.

 

 

19.28 órakor a nyilvános rendkívüli Képviselő-testületi ülés folytatódik. Folly Péter képviselő 17.05 perckor eltávozott az ülésről. Szavazók száma 6 fő.

 

 1. Napirendi pont: A Badacsonytomaj VN Kft. további működtetése (előterjesztés: 3. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottsági elnököt, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. továbbra is jelenlegi formájában működjön.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Könyvvizsgáló úr nem kíván hozzászólni? Amennyiben nem, aki egyetért a bizottság határozatával, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

271/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-vel kívánja elláttatni a jövőben is a gazdasági társaságra átruházott kötelező önkormányzati feladatait.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Folyamatos

 

 

 1. Napirendi pont: Vagyonkezelési szerződés tervezete (előterjesztés: 4. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Vagyonkezelési szerződés tervezetet az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

A Vagyonkezelő a 100 e Ft-ot meghaladó összegű vállalkozói és bérleti szerződés tervezeteket ismertesse a Tulajdonossal a szerződés megkötése előtt.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint ez rendkívül lelassítja a munkát.

Forintos Ervin képviselő: Azt nem mondták, hogy ülésezzenek, csak azt, hogy ismertesse.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezért össze kell hívni egy rendkívüli bizottsági ülést, egy rendkívüli testületi ülést. A bizottsági ülés 1,5 óra alatt kiválasztja a megfelelő ajánlatot, utána ugyanezt megteszi a Testület. Ha a tervezetet vitatják meg az is egy plusz Testületi-ülés. Nem érti a javaslatot.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, részben ő is ezt javasolta, ezért mondja el a véleményét. A Képviselő-testület úgy képviseltetné magát, hogy megbíz valakit azzal, kontrollálja le, de ezt csak bizonyos összeghatárig. Ha pl. 1 M Ft-os szerződésről van szó, akkor természetesen a Képviselő-testület elé kerül.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ő egyetért a 100 e Ft-os határral, de valaki akkor vállalja el. Ebben az esetben annyit tud tenni a megbízott személy, hogy ellenőrzi, megkérték-e a 3 árajánlatot és a legkedvezőbb lett-e kiválasztva. Néha viszont olyan feladat adódik, hogy azonnal intézkedni kell.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, arról szó sem volt, hogy mindenről be kelljen számolni. De a VN Kft. nem egy magántársaság, ahol az ügyvezető szabad kezet kaphat, mert itt a közpénzek elosztásáról is szó van. Ez egy javaslat volt, nem azt jelenti, hogy ezt kell elfogadni. Nem úgy van, hogy egy Önkormányzat Nonprofit Kft-je teljesen szabadon rendelkezik. A felsőbb vezetésnek ezt valahogy korlátozni kell, ez így helyes. Ilyen szoros gazdálkodási helyzetben ennek működni kell.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint a napirend tárgyalása 60 %-ban arról szólt, hogyan lehetne egy profi céget létrehozni a Kft-ből. Nem a mb. ügyvezető gazdálkodik rosszul, hanem 20 M Ft-tal kevesebb pénzt kapott az idén. Nagyon nehéz azt megoldani, hogy profi módon gazdálkodjon, közben meg állandóan belesodródik a közpénz. Kinek van javaslata?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint egy 500 e Ft-os határ megjelölésével jobban elfogadható lenne a javaslat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő azzal is egyetért, hogy 100 e Ft-nál is mutassa meg, de akkor valaki vállalja. Talán aki felvetette és ért is hozzá.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, felvetődött a Felügyelő Bizottság kérdése is és egy képviselő, aki hozzáértő. Üljenek le és vizsgálják meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az nem lehetséges. Megváltoztak a jogszabályok, továbbá a Felügyelő Bizottságnak sem az a dolga, hogy ajánlatokat nézegessen.

 

Orbán Péter képviselő javasolja, hogy aki felvetette, Folly Péter, ő vállalkozó, és aki támogatja, dr. Magó Ágnes képviselő vállalja el ezeknek az ellenőrzését.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ha elő van neki írva, hogy 3 ajánlatot be kell kérnie, és azok közül a legolcsóbbat kell választania, akkor mit fog vizsgálni az illető?

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, nem biztos, hogy a felvetés csak erre vonatkozott, hanem annak a megvizsgálására, hogy akkor és ott szükség van-e arra a beruházásra.

 

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető elmondja, hogy ő egyetért ezzel az 500 e Ft-os határral, de szerinte a Műszaki osztályvezető lenne a legalkalmasabb erre a feladatra. Szakmailag ez lenne a megalapozott döntés.

 

Krisztin N. László polgármester: Akkor már van módosító indítvány.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy amiről szó van, azt a Szervezeti és Működési Szabályzatban kellene szabályozni. Szerinte nem a Vagyonkezelési szerződésnek kellene, hogy része legyen.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző egyetért a felvetéssel.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy egyelőre szabályzat nélkül legyenek szívesek végrehajtani, a következő alkalommal pedig beterjesztik az SZMSZ módosítást. Addigra az új ügyvezető is át tudja nézni, véleménye szerint ez úgyis már január közepe lesz.

 

Rakics  Anna VN Kft. mb. ügyvezető elmondja, hogy tegnap egy megbeszélésen felvetődött, hogy december 31.-én lesz az éjféli mise, és éjfélkor kikapcsolódik a világítás. Felmerült egy olyan kérés, hogy ki lehetne-e tolni ezt a határidőt. Kérdezte a vállalkozót, aki azt mondta, hogy ezt az átállítást csak akkor tudja plusz költség nélkül megoldani, amikor rakják fel a díszkivilágítást. Akkor viszont egy hónapig, amíg fenn van a díszkivilágítás, ez is tovább fog égni. Erről szerette volna tájékoztatni a Képviselő-testületet.

Krisztin N. László polgármester: Szavazás következik, egyelőre becsületbeli alapon, e szemlélet szerint, az SZMSZ módosítást pedig beterjesztjük a januári soros Testületi ülésre, és abba belefoglaljuk. Ez egy részhatározat, aki ezt támogatja, kérem, segítse szavazatával:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a javaslattal.

Most a Vagyonkezelési szerződés következik. Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, aki elfogadja a Vagyonkezelési szerződést az előterjesztés szerint, kérem, támogassa szavazatával:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

272/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonkezelési szerződés tervezetet, az alábbi kiegészítéssel elfogadja:

A 2013. januári soros Képviselő-testületi ülésre SZMSZ módosítási javaslatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy a Vagyonkezelő ezentúl,  az 500 e Ft-ot meghaladó összegű vállalkozói és bérleti szerződés-tervezeteket ismerteti a Tulajdonossal. A szerződések ellenőrzését a Műszaki Osztály vezetőjének a bevonásával egy képviselő végzi.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármester urat a fenti tartalmú vagyonkezelési szerződés aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

 1. Napirendi pont: Badacsonytomaj VN Kft. javadalmazási szabályzata (előterjesztés:  5. számú melléklet)

Krisztin N. László polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottsági elnököt, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. Javadalmazási Szabályzatát a jelenlegi állapotra vonatkozóan küldje meg a Cégbíróság részére. Javasolja, hogy fogadják el az előterjesztést az alábbi módosítással:

-      javítsák ki az elírásokat, mindenhol Tulajdonos szerepeljen a Taggyűlés helyett.

 

Krisztin N. László polgármester annyi megjegyzést fűz az előterjesztett anyaghoz, amikor tavaly ő hozta elő, hogy próbáljanak meg premizálási feltételeket kidolgozni, akkor szóba sem jöhetett, de tudomásul veszi, hogy most lehetnek premizálások.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az anyagot ki készítette el?

 

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető elmondja, hogy ő készítette el, utána e-mailben átküldte jegyző úrnak, nézze át, megfelelő-e ebben a formában. Ezt az anyagot december 9.-éig el kell küldenie.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy átnézte és a jogszabályi hivatkozásokat kijavította benne.

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint volt olyan javaslata is a bizottságnak, hogy a könyvvizsgálóra való hivatkozást ki kell hagyni. Ez lenne az egyik javaslata, a másik pedig az, hogy a javadalmazásoknál az 1.2 és az 1.3 pont között nem látja a különbséget, az egyik felesleges. Jogi segítséget kért a törvény értelmezéséhez és azt az információt kapta, hogy közvagyonos cégnél van a javadalmazásnál felső limit határ, nem tudja, hogy ezt nem kellene-e beleépíteni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, nem kell beleépíteni, mert a Munka Törvénykönyve kimondja, hogy a köztulajdonban lévő szervezetnél a vezető beosztású személynek a javadalmazása maximum mennyi lehet.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a cégnél ki tartozik a Munka Törvénykönyve alá, mert szerinte az ügyvezető nem.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A vezetőt kivéve. A Munka Törvénykönyv 208. § (1) és (2) bekezdése kiterjed a vezetőre és a vezető helyettesére, azokra, akik a céget képviselhetik. Lehet díjazni munkaszerződéssel és lehet megbízási díjjal.

 

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető elmondja, hogy ez majd az új vezető személye miatt változni fog. A melléklet, ami az anyaghoz lett csatolva, a jelenlegi helyzetet vázolja fel, de ez december elsejével változni fog.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy Vargáné Szőke Judit nem részesül semmilyen javadalmazásban?

 

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető elmondja, hogy egyelőre csak úgy szerepel, hogy főkönyvelő, ezért nem járul hozzá a jövedelme közzétételéhez, de majd a végleges változatba belekerül. A helyettes ügyvezető tisztség még nem szerepel a munkaköri leírásában. Közli a Testülettel, mennyi a főkönyvelő fizetése.

 

Krisztin N. László polgármester figyelmezteti, hogy ezzel személyességi jogokat sért.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, ő a PROBIO Zrt. honlapján látta, hogy egy ilyen nonprofit Kft-nél közzétételi kötelezettség van, a törvény értelmében.

 

Krisztin N. László polgármester: Csak a vezető beosztásúnak van ilyen kötelezettsége, de ő nincs kinevezve helyettesnek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Akkor miért szerepel a Javadalmazási Szabályzatban úgy, mint vezető beosztású munkavállaló?

 

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető elmondja, hogy mint főkönyvelő aláírási joga van, ezért a törvény szerint vezetőnek számít.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a mb. ügyvezetőt, hogy akkor tegyék közzé a jövedelmét. Aki a javításokkal együtt elfogadja, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

273/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. Javadalmazási Szabályzatát elfogadja, és az alábbi módosítások elvégzése után a jelenlegi állapotnak megfelelően küldi meg a Cégbíróság részére:

-      a könyvvizsgálóra való hivatkozás törlésre kerül a Szabályzatból

-      az elírások kijavításra kerülnek, a Képviselő-testület helyett Tulajdonosra

-      a javadalmazásoknál az 1.3 pont törlésre kerül, mivel azonos tartalmú az 1.2 ponttal

-      Vargáné Szőke Judit főkönyvelő javadalmazása bekerül a Szabályzatba

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető

Határidő: 2012. december 15.

5.  Napirendi pont: Helyi adókról szóló önkormányzati rendelethez az építményadó  felülvizsgálata (előterjesztés: 6. számú melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottsági elnököt, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az építményadó mértékét 2013. január 01.-től valamennyi nem lakás céljára szolgáló épület/épületrész esetén: 600 Ft./m2 összegben állapítsa meg.

Krisztin N. László polgármester szeretne egy más jellegű javaslatot tenni. A közelmúltban volt egy polgárvédelmi egyeztetés, ahol elhangzott, hogy a Polgárvédelmi Törvény szerint, azoknak a tagoknak, akik kötelezően be vannak sorozva, és a közösség érdekében töltik el az idejüket, adhat az Önkormányzat adókedvezményt. Arra szeretne javaslatot tenni, hogy adjanak egy gesztus értékű kedvezményt, hogy az illető 5-10 e Ft-ot leírhat az adójából. Megközelítőleg 40-45 főről van szó. Katasztrófahelyzet idején ők vannak riasztva elsőnek.

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy az építményadóval kapcsolatban név szerinti szavazást szeretne kezdeményezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, megérti a helyzetet, de arra várna javaslatot, hogyan oldják meg. Nem eshet ki a költségvetésből 1 M Ft, ezért választják a másikat.

 

Forintos Ervin képviselő véleménye szerint, ha nincs ösztönözve a vállalkozó, sorra el fog menni a szomszédos településekre.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy ezért szeretnének kidolgozni egy vállalkozásokat segítő programot, nem érti, miért kételkedik ebben a képviselőtársa.

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy ő Forintos képviselővel ért egyet, mert tavaly, amikor az adót kategorizálták, akkor arról volt szó, hogy a garázs, pince műhely 500 Ft/m2 legyen. Amikor kiderült, hogy vannak olyan adótárgyak, amelyek után 600 Ft/m2-t kell fizetni, akkor ő ezt úgy fogta fel, hogy a Hivatal nem jól tájékoztatta őket, mert akkor kimondták volna, hogy mindegyikre vonatkozik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az adósoknak e miatt egyesével át kellett nézni, hogy kinek van külön helyrajzi számon, és kinek nincs.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az építményadónál az építmény az adó tárgya. Olyan adat nincs náluk, hogy melyiket, mire használják. A vállalkozónak az Uniós csatlakozás óta nem lehet kedvezményt adni a versenyhelyzet miatt. A kedvezményadás feltételeit az iparűzési adónál jelöli meg a jogszabály, sőt azt is megmondja, hogy mennyit, kinek és milyen keretek között lehet adni. Arra született döntés az elmúlt Testületi ülésen, hogy állítsanak össze egy csomagot, hogy milyen lehetősége van az Önkormányzatnak, a kisvállalkozónak kedvezményt nyújtani. Ha a vállalkozásokat szeretnék támogatni, azt az iparűzési adónál lehet megtenni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, három dolgot szeretne: 1. Kéri a könyvvizsgáló urat, hogy mondja el a véleményét ezzel kapcsolatban. 2. Aki azt mondja, hogy csökkentsék le az összeset 500 Ft/m2-re, az tegyen javaslatot arra is, hogyan oldják meg a költségvetést. Nem tudnak még a költségvetésről semmit, csak azt, hogy feladatfinanszírozás lesz, csak azt, hogy nagyon kevés pénzük lesz, mert elvisznek az adóbevételekből bizonyos százalékokat. A költségvetés számainak ismerete nélkül nem lehet azt mondani, hogy 1 M Ft-ot dobjanak ki. 3. A Hivatalnak megint olyan munkát adnak, amit nem fog tudni időre elvégezni.

 

Székely István könyvvizsgáló egyetért a képviselőasszonnyal, egyelőre az Önkormányzat nem engedheti meg magának, hogy 1 M Ft-ról lemondjon. Másrészt viszont a jövő évi iparűzési adótörvényben az 500 M Ft forgalom feletti vállalkozások több adót fognak fizetni. Az ebből eredő többlet bevételt még nem tudják, de lehet, hogy lesz 1 M Ft, amivel tudnák csökkenteni az iparűzési adónak a mértékét.  Vannak olyan szolgáltató cégek, amelyek ebbe bele fognak esni. Szerinte meg lehet becsülni, milyen összeg várható ebből.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy ő nem támogatja, mert tavaly nekik kellett volna egy szintre hozni a kettőt, akkor most nem kellene azzal menni a lakossághoz, hogy adót emelnek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi osztályvezetőt, nézzen utána, hogy a nagy Mobil cégek mennyi adót fizetnek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, azt is vegyék figyelembe, hogy az adóosztályról a kolléganő elmegy, még nem tudja, hogyan fogják pótolni. Személyi kérdésekben a problémáik sajnos még nem oldódtak meg.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a helyi vállalkozók nincsenek olyan helyzetben, hogy ilyen emelésnek alávethetnék őket. Kérdezi, hogy az iparűzési adónál fel lehet-e olyan kedvezményrendszert építeni, hogy kisvállalkozó 1-5 fő, középvállalkozó 6-25 fő, nagyvállalkozó 25 fő felett. A kisvállalkozó 1,8 %-ot fizetne, a középvállalkozó 1,9 %-ot, stb. Ő ezt szeretné látni, akkor lenne nyugodt.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, ha lesz erről testületi döntés, akkor ő el fogja készíteni a januári Testületi-ülésre a tervezetet. Azt már említette, hogy kedvezményt visszamenőleg is lehet adni, de csak december 2.-áig lehet adómértéket változtatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előző Testületi-ülésen ez már meg lett szavazva. Összefoglalja a határozati javaslatot. Célszerűségi okokból az a javaslat, hogy a 61 db adótárgy esetében 500-ról 600 Ft/m2-re emelkedjen az építményadó. A kis- és középvállalkozások támogatására pedig a Testület a januárban tárgyalandó vállalkozás-támogató csomagjában az iparűzési adó sávos változtatásával számol, azt kéri kidolgozni. Aki ezt támogatja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elutasítja a javaslatot.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, ő nem úgy gondolta, hogy javasolja, hanem kompenzálja azt az adótételt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy számszakilag 125 e Ft-ról beszélnek.

Forintos Ervin képviselő: Ő nincs arról meggyőződve, hogy ez csak ennyi lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor kénytelen lesz feltenni a másik javaslatot, mert minden módosító indítványt meg kell szavaztatni, akkor is, ha egyik már többséget kapott.

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy már van egy határozatuk, ami érvényben van.

 

Krisztin N. László polgármester: A következő szavazás az alap-indítványról szól, amely azt mondja, hogy a 61 db adótárgy esetében emelje 500-ról 600-ra kiegészítő gondolatok nélkül.

Aki ezzel egyetért, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elutasítja a javaslatot.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy tartsanak 5 perc szünetet, mert már nem értik, hogy miről szavaznak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető szerint azt kellene eldönteni, hogy minden nem lakás céljára szolgáló helyiség 500 Ft/m2 maradjon, - mert arra már módosították – vagy 2013-tól 600 Ft/m2 legyen.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy azon gondolkodik, hogyan fogják ezt megoldani, mert a CÉH-nek ki kell fizetni a támogatást, 11 M Ft-ot, az Óvodánál egy fő munkabérét nekik kell fizetni. Ezekhez, a feladatokhoz, ha nem lesz finanszírozás, akkor ezt az 1 M Ft-ot miből fogják pótolni? Csak 120 e Ft-ról van szó!

 

Krisztin N. László polgármester: Az van érvényben, hogy leszállítják valamennyit 500 Ft/m2-re, életben van a 40-es rendelet. Így elveszítenek 1 M Ft-ot. Tavaly ilyen időszakban hoztak egy rossz döntést.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, ha megnézik a határozati javaslatoknál, az első esetben nincs is odaírva a rendeletmódosítás, csak az, hogy valamennyi 500 Ft/m2. Akkor él a 40. sz. rendelet. Ha megemeli a Testület 600 Ft/m2-re, ami egyébként a mostani állapothoz képest 61 ingatlannál jelentene emelkedést, - év elején úgy lett kiszámlázva a többinek - akkor kell új rendeletet alkotni, amiben 600 Ft/m2 lesz. Ezért mondta, hogy csak azt kell eldönteni, hogy legyen 600, vagy maradjon 500 Ft/m2.

Krisztin N. László polgármester: Ezért, - mivel az 500-as alap él – tette fel a két módosító indítványt az érkezés sorrendjében. A legutolsó volt Forintos képviselő úr indítványa, az nem kapott többséget. Ezután feltette azt, amivel kevesebbet veszítenek és módosítja a 40-est, hogy a 61 esetben legyen 500-ról 600-ra emelve. Ez sem kapott többséget, tehát él az eredeti határozat, minden 500 Ft/m2.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy akkor tegyék fel más megfogalmazásban, nehogy 15 napon belül újra ülésezzenek e miatt.

 

Székely István könyvvizsgáló szerint, ha ez a döntés fog megszületni, és az 519 adótárgyat kell átdolgozni, akkor nem lesz, aki végrehajtsa.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy sokkal nagyobb gesztus lenne, ha a 61 emelés mellé odatennék a vállalkozássegítő csomagot.

 

Orbán Péter képviselő véleménye szerint nem mindenki vállalkozó azok közül, akinek emelkedne. Most hogyan mondja el annak az öreg néninek, hogy mégis megemelik az adóját? Ő ezt nem szavazza meg.

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy ebben a dologban mindenki ragaszkodik a véleményéhez, de kéri, hogy egyszer már hallgassanak a könyvvizsgálóra, mert Polgármester úr úgyis visszahozza és akkor 15 nap múlva újratárgyalhatják.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy ha esetleg az adóívek átírása okoz problémát, ő megkérdezte az új Aljegyzőt és ő azt mondta, hogy be tud állni a távozó adós helyére.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy amit ő mondott, szó szerint szerepeljen a jegyzőkönyvben.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy a településen szúrópróbaszerűen végezzenek ellenőrzést építményadó ügyben. Szerinte a bírságokból be is jönne a kieső összeg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a nagyobb cégek eddig is 600 Ft/m2-rel fizettek. Akkor lesz probléma, ha a Földhivatalnál átíratják műhelynek a gazdasági épületet. Akkor milliókat veszíthetnek.

 

Krisztin N. László polgármester a polgárvédelmi kedvezmény témát szeretné megszavaztatni. Aki egyetért azzal, hogy 5 e Ft legyen ez az adójóváírás, kéri, támogassa szavazatával:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

274/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi   adórendelet építmény adó vonatkozására készített előterjesztés alapján az építményadó mértékét nem kívánja megváltoztatni.

2.  Felkéri a Jegyzőt, készítse elő a helyi adórendelet módosítását az alábbiak szerint:

- a polgári védelembe besorozottak 5.000 Ft/év  adójóváírásban részesülnek

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2013. január 1.

 

6.  Napirendi pont: Menü Bt kérelme étkezési nyersanyagnormák emelésére (előterjesztés: 7. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottsági elnököt, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az állami átvétel miatt a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola és a Menü Bt. mérőóráinak szétválasztását oldja meg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy készüljön egy előterjesztés a Menü Bt. működéséről, költségcsökkentési javaslatokról. A Képviselő-testület ezt követően hozzon döntést a nyersanyagnorma emeléséről.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kiegészíti, hogy a mérőórák leválasztását a VN Kft. oldja meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN Kft az intézmények karbantartásával megbízott szervezet, erre van költségvetése, az üzleti tervében van pénze, oldja meg.

 

Lukács Antalné Menü Bt. vezetője elnézést kér amiatt, hogy a bizottsági ülésen nem megfelelően viselkedett. A Menü Bt. normaemelésére vonatkozó kérelmét visszavonja.

 

Krisztin N. László polgármester elfogadja a bocsánatkérést és a visszavonást, majd megkérdezi Jegyző urat, hogy mi a teendő a határozati javaslattal? Megállapítja, a normaemelést nem kell feltenni szavazásra.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Azt kellene elfogadni, hogy a VN Kft. az Általános Iskolánál a konyha közmű csatlakozását válassza le, tekintettel arra, hogy az Iskola állami fenntartásba kerül.

 

dr. Magó Ágnes képviselő szerint ez egy komoly munkával fog járni, addig a konyha nem tud működni, azt meg kell oldani.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a téli szünet kiváló alkalom lesz ennek az elvégzésére.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint az nem biztos, hogy meg fog valósulni, mert a gázt terveztetni kell, és az E.ON-nál lassú az ügyintézés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ők az elhatározást megtették. Aki támogatja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

275/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál a Menü Bt. által működtetett konyha közmű csatlakozását a Badacsonytomaj VN Kft. közreműködésével leválasztja, tekintettel arra, hogy az Iskola állami fenntartásba kerül.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető

Határidő: Folyamatos

 

Van-e még a Menü Bt-vel kapcsolatban valakinek javaslata?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Menü Bt jövőjét illetően is valamennyi szó esett a bizottsági ülésen, a könyvvizsgálónak is voltak javaslatai, erről kéri, hogy egy külön napirend keretében tárgyaljanak.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy erről született egy döntés november 16.-án, aminek a következő ülésen lesz a határideje.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy kicsit komplexebben mutassa be a Bt. tevékenységét, hogy lássák a helyzetet. Egy statisztikát kér, hány főt étkeztet, ebből mennyi a szociális stb.

 

Lukács Antalné Menü Bt. vezetője elmondja, hogy ezt akár most el tudná mondani, de majd leírja. Ha meglesznek a mérőcserék, szerinte az egy hónapos leállás a Menü Bt jövő évi gazdálkodásában megmutatkozik.

 

Krisztin N. László polgármester: Az elhatározás megvan, amikor tudják, elvégzik a munkát. További észrevétel? Amennyiben nincs, akkor szeretné jóvátenni egy mulasztásukat. A napirendi sorból kimaradt a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló javaslat.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy benne volt az együttes ülésen, ott csak az általános iskoláról volt szó, rendelet alkotásra nem került sor.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, szavazatukkal segítsék hozzá, hogy ezt napirenddé emelje.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló javaslat napirenddé emelésével.

 

 1. 7. Napirendi pont: Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének módosítására javaslat (előterjesztés: 8. sz. melléklet)

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy először az anyagban leírt témákban döntsenek - a beérkező pályázati források okozta átcsoportosítás, a Kiss József Alapítvány, a CÉH Egyesület, - hogy ezeket tudomásul veszik. Elmondja, hogy utoljára nézi el azt a helyzetet, hogy elmaradjon a Testület egyedi döntése. Pl. az Óvodánál, ha pályázati pénz jön be, ha volt ugyanazon tételre költségvetési támogatás is – azt elvonja. Itt van 350 e Ft eszközbeszerzés, most nem forszírozza, de jövőre nem fogja ezt megengedni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy pályázaton kívül nem voltak ilyen beszerzések, egyedül az irodaszerben volt olyan tétel. A többi kimondottan célirányos volt.

Krisztin N. László polgármester: Ő azért lát itt irodaszer- és kis értékű beszerzéseket. Kérdése van-e valakinek a leírt anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést.

Kéri Tamás Lászlóné osztályvezetőt, próbálják összeszedni azokat a tételeket, amelyeket valamilyen ok miatt muszáj, vagy célszerű utalni. Egyesével fognak szavazni róla.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a VN Kft.-nek volt két kérése: a 3.6 M Ft kintlévőség szemétszállításból, illetve a 2.9 M Ft, amit a pénzmaradványnál az előző évi támogatás elvonás. Ez a két tétel összesen a VN Kft-nek 6,5 M Ft.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi a Könyvvizsgáló urat, hogy az védhető-e, hogy a kintlévőséget finanszírozza az Önkormányzat egy ilyen állami elszámolás során?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a szemétszállítási rendeletben benne van, hogy ezt vállalták.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy ez vissza van vonva, de a visszavonás előttire érvényes, ez egy kötelezettség vállalás.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az Iskolánál gáz-felhasználásra többletfinanszírozás kérés van, 2 M Ft.

A bizottság nem javasolta, de feltették a Sportegyesület 673 e Ft-os vízdíj tartozását, ami a korábbi időszakban keletkezett arra a vízórára, amely egyébként már a Városüzemeltető nevére került.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy mielőtt megszavaztatná, hadd mondja el a többit is, hogy lássanak egy számot, mi a mozgásterük: elhangzott Simonné képviselőasszony javaslata, hogy a CÉH Turisztikai Egyesületnek az eddig megszavazott 3,5 M Ft-on felül, még 2 M Ft-ot biztosítsanak, ezzel még számolni kell. Megkeresés érkezett a Településfejlesztési Koncepció készítőitől, hogy szerződésmódosítási kérelmük van, amelynek az a lényege, hogy miután ünnepek vannak, - minden háztartásba eljuttatják ezt a koncepciót, - így bizonyára nem tudja a Testület december 31-ig elfogadni. Ők eddig, szeptembertől fogva hitelben dolgoztak, ezért kérik, úgy módosítsák a szerződést, hogy az 1 M Ft nekik járó összeget bontsák két részre, 800 e Ft legyen az az összeg, amit akkor kapnak, amikor az anyagot leteszik (ez megtörtént), 200 e Ft-ot pedig akkor, amikor az elfogadás megtörténik. Ebben is dönteni kellene. Felmerült, hogy a HÉSZ-szel kapcsolatosan van egy kifizetési kötelezettségük, és van erre félretett pénz is az idén, csak az a probléma, hogy olyan mértékű teljesülés nem történhetett még, hogy ezt elő merné terjeszteni. Még téma volt a Menü Bt, de az előző anyagban az már szerepelt. Még neki van egy kérése, hogy a reprezentációs költségek elfogytak, de volt 100 e Ft polgárvédelmi feladatokra. A polgári védelmi összejövetelt 25 e Ft-ból megoldották, ott maradt 75 e Ft, továbbá a Kistérségtől nyertek rendezvényekre 100 e Ft-ot. Most ezt a 175 e Ft-ot kéri, hogy csoportosítsák át a reprezentációs költségekre. A nyugdíjas karácsonyhoz, a mostani rendezvényekhez stb. illetve, ha egy csomagban rendeli meg az újév köszöntő költségeit a Menü Bt-nél, akkor tud előleget kifizetni, kedvezőbb pozíciót teremt.

Van-e még, ami kötelezettség?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a polgári védelemnél megmaradt 75 e Ft, csak dologi átcsoportosítást igényel. A Polgármesteri Hivatalnál megnövekedett áramdíj is megoldható dologin belüli átcsoportosítással, mert az ÁFA befizetési kötelezettségre többet terveztek, és abból ezt meg tudják oldani.

Ami elkülönítve van, a 2,9 M Ft mozgatható tartalék, illetve a CÉH Egyesület 2 M Ft-ja, ezen felül csak az egyensúlyi félretett tartalék, ami mozgatható.

Összeadva durván 13 M Ft, így maga a készpénz összeg a mínuszba belefér.

 

Krisztin N. László polgármester: Vannak még kifizetni való számláink.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a december 12.-ei állapotnak megfelelően átutalásra kerül az az összeg, amennyi a folyószámla hitelkeret. Az OTP tájékoztatása szerint, ami képződik egyéb bevétel, állami támogatás, azt már otthagyják a számlán. Ezzel a kiinduló pénzzel számolhat az Önkormányzat, tehát a december 12. után keletkező bevételeit már ezzel kapcsolatban nem vonják el, hogy legyen mivel indulni. Ezt az információt ma kapta. Erre szükség is lesz, mert a 2013. évi folyószámlahitelt, csak a 2013. évi költségvetési adatok ismeretében fogják folyósítani. Az első 3 hónapot kell kihúzni az éven belüli folyószámlahitelből. Ami mostantól keletkezik, illetve ami az adószámlán van, és az iparűzési adó feltöltésből és az állami támogatásból keletkezik, azt a konszolidáció előtt ki kell fizetni. Arra kell törekedni, hogy minél kevesebb szállító maradjon.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy holnap tárgyaljon-e a Palackozó ügyében? Igen, erről majd ülés után beszélnek pár szót. Most egyenkénti szavazás következik:

- Aki a Településfejlesztési Koncepció készítő cégnek a kérését elfogadja, és az 1 M Ft-nak a 800 e -200 e Ft-os bontásához hozzájárul, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

 

- Aki az Iskola esetében a 2 M Ft-ot a gázköltségre biztosítja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja a javaslatot.

 

- Aki a VN Kft-nek a 6,5 M Ft-ot átutalni javasolja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja a javaslatot.

 

- Aki Sportegyesület víztartozását úgy gondolja, hogy rendezni kell, kéri, szavazzon most:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 ellenszavazattal elutasítja a javaslatot.

 

- Aki Simonné képviselőasszony javaslata alapján a Céh Egyesület részére a 2 M Ft tartozás átadásával egyetért, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja a javaslatot.

 

- Aki támogatja a 175 e Ft-os reprezentációs keret bővítésére tett javaslatot, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

 

47/2012. (XII.10.)

Önkormányzati rendeletét

Az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.09.) rendelet módosításáról

(Jegyzőkönyv: 9. sz. melléklete)

 

Van egy-két elmaradt, pótolni való szavazás is:

- Aki az Alsó-bazársor bontási határozatának felfüggesztésével egyetért, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

276/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor bontásának végrehajtását határozatlan időre felfüggeszti.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még egy szavazás van hátra. Mivel nem volt egyértelmű a képviselők számára az építményadó szavaztatása, ezért felteszi más módon, az előterjesztés 2. sz. határozati javaslata szerint:

- Az építmény adó mértékét 2013. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:

a.)  a lakás céljára szolgáló épület (lakás, lakóház) esetén: 100 Ft/m2,

b.)  a külterületen lévő építmény, - ha az ingatlant a Htv. 12. §-a szerinti tulajdonosa, vagy

résztulajdonosa életvitelszerű lakhatás céljára használja, és lakástulajdonnal, lakásra

vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik – esetén

100 Ft/m2,

c.)   - valamennyi nem lakás céljára szolgáló épület/épületrész esetén: 600 Ft/m2

 

Az a.) és a b.) pontokról már állást foglaltak egyszer, most csak a c.) pontra szavazzanak: Aki a c.) pontot el tudja fogadni, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással elutasítja a javaslatot.

Ez azt jelenti, hogy az adórendeletet nem módosítják, marad az 500 Ft/m2.

Megköszöni képviselőtársainak és Jegyző úrnak a munkáját, és a mai ülést 20.51 órakor bezárja.

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László                                                             dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                 jegyző

Orbán Péter

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

Zárt ülés határozatai:

265/2012. (XI.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal aljegyzői álláshelyére 2013. január 01. napjától Wolf Viktória 8200 Veszprém, Rózsa u. 34. sz. alatti lakost nevezi ki, 6 hónapos próbaidő közbeiktatásával. Az Aljegyző illetményét 285.400 Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. december 31.

266/2012. (XI.28.) sz. határozat:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 2012. december 01-től 2017. november 30. időtartamra megbízásos jogviszony keretében, bruttó havi 200.000 Ft ügyvezetői illetménnyel, Pásztor László 8257 Badacsonyörs, Csigáskúti u. 13. sz. alatti lakost bízza meg.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. december 01.

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!