Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012. október 11. testületi ülés jegyzőkönyv

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Sorszám:35/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október
11.-én
08.03 órai kezdettel megtartott soros nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Csanádi Csanád                       alpolgármester

dr. Magó Ágnes                       képviselő

Forintos Ervin                          képviselő

Orbán Péter                             képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet              képviselő

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás           jegyző

Tamás Lászlóné                        Költségvetési- és adóosztály vezető

Cseh Ervinné                            Badacsonytomajért Közalapítvány

Rakics Anna                             VN Kft. mb. ügyvezető

Kövessiné Müller Katalin          belső ellenőr

Fodor József                            BVKI igazgató

Kiss Nándor                             Remondis Tapolca Kft.

Farkas László                           Nagytérségi Társulás

Tasner Mónika                         Tourinform irodavezető

Gerencsér Tamás                      pályázati referens

Szőllősi Tamás                          Vanessia Kft.

 

Lakosság részéről megjelent: 1  fő

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület soros nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a Hivatal munkájukat segítő munkatársait, a meghívott vendégeket, az egyes napirendi pontok kapcsán megjelent érdeklődőket, valamint a Televízió nézőit.

 

Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóth Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Csanádi Csanád alpolgármestert és dr. Magó Ágnes képviselőt megválasztani.

 

A személyekre vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mielőtt a napirendekre sort kerítenének, egy köszöntésre kerül sor. Marton Istvánné aljegyző asszony 40 év megérdemelt közszolgálat után november első napjaiban nyugdíjba vonul. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy itt, a TV nyilvánossága előtt köszöni meg az ő tevékenységét. 40 év nagyon hosszú idő, amit Aljegyző asszony ezen az első és egyetlen munkahelyen dolgozott végig a település javára. Nagyon fog hiányozni a szaktudása, a lelkesedése, a bölcsessége. Hiányozni fog az embersége, a munkatársi szeretete, amellyel fordult minden kollégájához. Megköszöni a Képviselő-testület nevében a településért végzett munkáját, nagyon jó egészséget és boldogságot kíván családja körében. Megérdemelt pihenőidő következik most. Egy másik alkalomból is köszönti őt és a másik két meghívott vendéget Szántainé Ruzsa Mariannt és Nagy Lajosnét. Mindhárman a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulástól kitüntetést vehettek át jó munkájuk elismeréseként. Marton Istvánné a Tapolcai Kistérség Közszolgálatáért, Szántainé Ruzsa Mariann ugyancsak hosszú, eredményes pályafutása elismeréseként a Kistérség Közművelődéséért, Nagy Lajosné pedig a Kistérség Szociális Munkahely Ellátásáért nevű elismerésben részesült. Megköszöni mindhármuknak azt a tevékenységet, amit végeztek. Elmondja, hogy büszkeséggel tölti el, hogy településükön egyszerre három ember részesült kitüntetésben. A Testület nevében egy virágcsokor átnyújtásával gratulál az ünnepelteknek.

 

8.09 órakor Forintos Ervin megérkezik. Szavazók száma 7 fő.

 

Marton Istvánné aljegyző valamennyijük nevében megköszöni a jókívánságokat és a Képviselő-testületnek további jó munkát kíván.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még napirend előtt szeretné kihasználni a TV adta lehetőséget, egy olyan ügyben, amely félreértésre adott okot és nagyon kellemetlen volt neki és azon képviselőtársainak, akik részt vettek ezen a településfejlesztési fórumon. A Képviselő-testületi döntés értelmében összehívták azokat a lakosokat, akik érintettek lehetnek a csatornaépítési pályázat kapcsán. Úgy tűnt, hogy lehetőség van egy pályázatra. Miután elolvasták a pályázati kiírást, és nem a szokványos paraméterekkel volt kiírva – az ÁFÁ-t ez a pályázat nem finanszírozta – ezért mintegy 105 M Ft-ot kellett volna összeadni az érintett közösségnek ahhoz, hogy ezt a pályázatot egyáltalán be lehessen nyújtani. Úgy döntöttek, megkérdezik az állampolgárokat, vállalnak-e ilyen nagy terhet. Augusztus 23.-án készült a tájékoztató előterjesztés, szeptember 13.-án tárgyalta a Képviselő-testület, és szeptember 5.-én vették ki a települést a kedvezményezettek listájáról. Erről, akkor értesültek, amikor már összehívták az érintetteket. Ezért kellett közölni a fórumon megjelentekkel, hogy sajnos feleslegesen jöttek el, nem tudnak pályázni.  Egyébként a pályázati önrész nagyon magas, - 614 e Ft/porta – összegre jött ki.  De mire megkérdezhették volna a lakosokat, addigra kivették Badacsonytomajt a kedvezményezettek köréből. Úgy érzi, hogy ezt fontos volt elmondani.

A másik téma, amiről szeretne beszélni az, hogy a képviselők egy korábbi egyeztetésen meghatároztak néhány kiemelt célt, - ami a településfejlesztési koncepcióba is be fog épülni – amelyet szeretnének megvalósítani az elkövetkező 2 évben. Nincs még testületi felhatalmazás a dolgok továbbvitelére, erre a javasolt 5 pontra sem. Készül a megyei fejlesztési terv, és ha az ő dolgaik nem épülnek be ebbe, akkor értelemszerűen nem kaphatnak támogatást. Ma 9 óráig e.mail-ben el kell küldenie ezt a döntést az elnök úrnak.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a TV nézők kedvéért olvassa fel ezt az öt pontot.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy legyen egy 6. pont is a vízparti sétány kialakítása

 

Krisztin N. László polgármester felolvassa, hogy kiemelt céljuknak tekintik az alábbiakat:

 

1./ Badacsonyörs strand- és vízparthoz jutás lehetőségének megteremtése, a településünkön megtalálható egykori kempingek újbóli üzemeltetésének megteremtése.

2./  Templom előtti tér és Fő utca rekonstrukció

3./  Egry József Művelődési Ház felújítása /kulturális művészeti és szabadidőközpont kialakítása/

4./ Badacsony Alsó-bazársor megújítása /Közösségi tér és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló egységek kialakítása/

5./  A Szénégető dűlőben egy szabadidő centrum kialakítása

6./  Vízparti sétány kialakítása

 

Nem napirend, csak egy megerősítő kézfelemelést kér, mivel fontos, hogy ezt a 6 pontot egyhangúlag támogassák.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a 6 pont kiemelt célként való kezelését.

Elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 30 napirendi pont szerepel, ez nem változott. Egy zárt ülés lesz később.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a 18. napirendet vegyék le, mivel már rendkívüli ülésen tárgyalták.

 

Krisztin N. László polgármester a 18. pontot visszavonja. Aki a 29 napirendet elfogadja, kéri, szavazzon most:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 29 napirend nyilvános ülésen való tárgyalását.

 

Megkérdezi van-e valakinek a napirend sorrendjére vonatkozó módosító javaslata?

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a napelemes pályázattal kapcsolatos napirendhez kb. egy óra múlva érkezik meg a képviselő, kéri, akkor tárgyalják meg a témát. A másik kérése az, hogy zárt ülésen legyen tárgyalva az üzleti érdekek miatt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nincs semmi akadálya, ha az úr megérkezik, megszakítják a nyilvános tárgyalást és zárt üléssel folytatják. A pályázatokról szóló beszámolónak csak ezen részét emelik át.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a lejárt határidejű határozatok közül a honlappal kapcsolatos témát is zárt ülésen tárgyalják, mivel a bizottsági üléseken is zárt ülés keretében tárgyalták.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirenddel együtt, akkor ez a három napirend lesz tárgyalva zárt ülésen. Aki hozzájárul ehhez, kéri, erősítse meg szavazatával:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirend sorrendjére és a zárt ülésre vonatkozó javaslatot

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy további javaslat nem lévén, ezzel a napirendi sorral fognak dolgozni:

Napirendi javaslat:

 1. Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről beszámoló
 2. Badacsony-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. bérleti szerződés ügye
 3. Torja-Dent Fogászati és Egészségügyi Bt. bérleti szerződés ügye
 4. Tájékoztató Badacsonytomaj Város Önkormányzatnál 2012. évben végzett belső ellenőrzésről
 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi belsőellenőrzésére javaslat
 6. A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés megkötés
 7. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2012. évben lebonyolított rendezvények értékelése
 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzat által tervezett turisztikai programok javasolt időpontjai
 9. A Céh Turisztikai Egyesület kérelme pályázat benyújtásához

10.  Idegenforgalmi idény, strandok és parkolók üzemeltetési tapasztalatai

11.  A 2012/2013. évi téli felkészülés feladatai

12.  Badacsonytomaj VN. Kft. további működésének felülvizsgálatához kiegészítés

13.  Vagyonkezelési szerződés tervezete

14.  Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. BM. rendelet szerinti pályázat benyújtásáról szóló döntés

15.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének módosítására javaslat

16.  Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelet tervezet

17.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat BAHART részvényeinek eladására javaslat

18.  Balatoni Hajózási Zrt. megállapodás

19.  Tájékoztató az ÁSZ részére megküldött intézkedési terv elfogadásáról

20.  Pályázatokról tájékoztatás

21.  Weller András bérleti szerződése a 988/4 hrsz-ú ingatlanrészre vonatkozóan

22.  SZMSZ módosítására javaslat

23.  Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

24.  A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelet tervezet

25.  Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, útalap képzése

26.  Az állattartás szabályairól szóló 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelt tervezet

27.  Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

28.  Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

29.  Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

 

 

 1. Napirendi pont: Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről beszámoló (előterjesztés 1. sz. melléklet)

 

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony Újságban jelenjen meg felhívás az adók 1 %-ának felajánlásáról a Badacsonytomajért Közalapítvány részére.

Javasolja, kérjék fel Cseh Ervinnét, a Badacsonytomajért Közalapítvány elnökét a cikk megírására.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló beszámolót fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Cseh Ervinnét és megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Cseh Ervinné Badacsonytomajért Közalapítvány elnöke kérdezi, mi a határideje a cikk megírásának, mert csak jövő év márciusban lesz aktuális az adó 1 %-át kérni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nem csak az 1 % miatt gondolták, azt szeretnék, hogy jobban ismertje meg a lakosság az alapítványt.

 

Cseh Ervinné Badacsonytomajért Közalapítvány elnöke elmondja, hogy akkor félreértették, mert ő csak az adó 1 %-ára gondolt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az adó 1 %-áról mindig megjelenik az újságban egy felhívás, de nagyon sokan nem ismerik a Badacsonytomajért Alapítványt.

dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy fokozottan hívják fel a figyelmet az adó 1 %-nak az Alapítvány felé való utalására. A hirdetést a vállalkozók adóbevallása idején is meg lehet jelentetni.

Cseh Ervinné Badacsonytomajért Közalapítvány elnöke megragadja az alkalmat, hogy  kérje, akik megtehetik, és úgy érzik, hogy 1-2 ezer Forinttal tudják támogatni az Alapítványt, - tegyék meg. Sokaknak okoz gondot télen a tűzifa megvásárlása, ezen kívül más feladataik is vannak: a közbiztonság, a művelődés, az egészségügy segítése. Kéri, aki megteheti, egyéni vagy céges felajánlással - az adóalapjából leírhatja – segítse a munkájukat.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, a Képviselő-testület nevében megköszöni a Közalapítvány kuratóriumának eddigi tevékenységét és az elkövetkező időszakra eredményes munkát kíván. Javasolja a beszámoló elfogadását és kéri az Elnök asszonyt, hogy az elkövetkezendő 1-2 hónapban vegye fel a helyi újsággal a kapcsolatot és jelentessen meg a működésükről egy cikket, és kérje a támogatást. Aki ezt a határozati javaslatot elfogadja, kéri, szavazza meg:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

212/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri Cseh Ervinnét a Badacsonytomajért Közalapítvány elnökét, hogy az elkövetkezendő 1-2 hónapban a helyi újságban jelentessen meg a működésükről egy cikket és kérje a lakosság támogatását az SZJA 1 %-ának felajánlásáról a Badacsonytomajért Közalapítvány részére.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Cseh Ervinné Badacsonytomajért Közalapítvány elnöke

Határidő: Azonnal illetve 1-2 hónapon belül

 

 

 1. Napirendi pont: Badacsony-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. bérleti szerződés ügye (előterjesztés    2. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, hogy ismertessék határozati javaslataikat.

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471 hrsz-ú, természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

felnőttorvosi kezelő:       25,42 m2

felnőttorvosi rendelő:         25,42 m2

felnőtt váró:                      18,54 m2

férfi WC:                            6,72 m2

női WC:                             6,72 m2

közlekedő folyosó:              6,3   m2

térmértékű helyiségeket egészségügyi szolgáltatás (belgyógyászati szakorvosi tevékenység) nyújtása céljából 2012. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig, határozott időre adja bérbe Bérlő részére, magánrendelés folytatására. Javasolja, hogy a magánrendelés mértéke a szerződés időtartama alatt heti 2 óra legyen.

Javasolja továbbá, hogy a magánrendelés időpontját a Bérlő határozza meg, annak változásáról a Bérbeadót előzetesen köteles legyen tájékoztatni.

Szerződő felek a helyiségek bérleti díját 5.200,- Ft/hó, azaz: havi Ötezer-kettőszáz forintban állapítsák meg 2012. november 1-től. Az e pontban meghatározott bérleti díj havonta utólag minden tárgyhót követő hó 10. napjáig számla ellenében legyen esedékes. A bérleti díj összege évente a KSH által megállapított infláció mértékével automatikusan változzon.

Javasolja, hogy a helyiségek működésével kapcsolatos valamennyi rezsiköltséget Bérbeadó viselje.

Javasolja továbbá, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti tartalmú bérleti szerződés aláírására.

Javasolja, hogy a bérleti díjból befolyt összeget az önkormányzat különítse el az egészségház világításának korszerűsítésére és szociális helyiség kialakítására.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság bérleti szerződését az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal,  5.200 Ft./hó bérleti díjjal fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek?  Hozzászólása?

 

Csanádi Csanád alpolgármester elmondja, hogy a bérleti díj az egy órára átszámított rezsiköltség. A fogalmat tisztázni kell, mert a Humán Bizottság határozatában is úgy szerepel, hogy a doktor urak vállalnak minden más rezsiköltséget. Ők nem bérleti díjat kérnek, csak a rezsiköltséget. A helyiséget ingyen biztosítják továbbra is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt ő is szóvá tette volna. Ezért a világításra félrerakás miatt külön szavazást kér, mert ez nem egy többletbevétel az önkormányzatnak, hanem a költségek megtérítése..

Megkérdezi, további észrevétel van-e?

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy őt zavarja az 5 év határozott idő, úgy gondolja, határozatlan időre kellene bérbe adni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja,  a 28/2004. önkormányzati rendelet 27 § (1) bekezdése szabályozza, hogy helységet milyen módon és milyen időtartamra lehet bérbe adni; legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. Ha mást szeretnének, ahhoz rendeletet kellene módosítani, de jelenleg az 5 év van érvényben.

 

Krisztin N. László polgármester: Aki a világítás tekintetében egyetért a javaslattal, hogy a magánrendelésből befolyt közüzemi díjakat és amortizációt rakják félre a világításra, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elfogadja a javaslatot.

Krisztin N. László polgármester: Aki a bizottságok javaslatát elfogadja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

213/2012. (X.11.) sz. határozatot:

 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471 hrsz-ú,  - természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő - 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

felnőttorvosi kezelő:       25,42 m2

felnőttorvosi rendelő:        25,42 m2

felnőtt váró:                      18,54 m2

férfi WC:                           6,72 m2

női WC:                            6,72 m2

közlekedő folyosó:  6,3   m2

térmértékű helyiségeket egészségügyi szolgáltatás (belgyógyászati szakorvosi tevékenység) nyújtása céljából 2012. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig, határozott időre bérbe adja Bérlő részére, magánrendelés folytatására. A magánrendelés mértéke a szerződés időtartama alatt heti 2 óra.

A magánrendelés időpontját a Bérlő határozza meg, annak változásáról a Bérbeadót előzetesen köteles tájékoztatni.

A szerződő felek a helyiségek bérleti díját 5.200,- Ft/hó, azaz: havi Ötezer-kettőszáz forintban állapítják meg 2012. november 1-től. Az e pontban meghatározott bérleti díj havonta, utólag, minden tárgyhót követő hó 10. napjáig, számla ellenében esedékes. A bérleti díj összege évente a KSH által megállapított infláció mértékével automatikusan változik.

A helyiségek működésével kapcsolatos valamennyi rezsiköltséget a Bérbeadó viseli.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti tartalmú bérleti szerződés aláírására.

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal a bérleti szerződésből befolyt összeget a költségvetésbe az Orvosi Rendelő világításának korszerűsítésére és szociális helyiség kialakítására elkülöníti.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. október

 

 1. Napirendi pont: Torja-Dent Fogászati Egészségügyi Bt. bérleti szerződés ügye (előterjesztés 3. számú melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471 hrsz-ú, természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

fogorvosi váró:        18,54 m2

fogorvosi rendelő: 24,42 m2

férfi WC:                 6,72 m2

női WC:                  6,72 m2

közlekedő folyosó: 6,3   m2

térmértékű helyiségeket egészségügyi szolgáltatás (fogászati tevékenység) nyújtása céljából 2012. november 1. napjától 2017.október 31. napjáig, határozott időre adja bérbe a Torja-Dent Fogászati és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 32., képviselő: Dr. Szörtsey Zoltán fogszakorvos) részére, magánrendelés folytatására. Javasolja, hogy a magánrendelés mértéke a szerződés időtartama alatt heti 3óra legyen.

Javasolja továbbá, hogy a magánrendelés időpontját a Bérlő határozza meg, annak változásáról a Bérbeadót előzetesen köteles legyen tájékoztatni.

Szerződő felek a helyiségek bérleti díját 6.000,- Ft/hó, azaz: havi Hatezer forintban állapítsák meg 2012. november 1-től. Az e pontban meghatározott bérleti díj havonta utólag minden tárgyhót követő hó 10. napjáig számla ellenében legyen esedékes. A bérleti díj összege évente a KSH által megállapított infláció mértékével automatikusan változzon.

Javasolja, hogy a helyiségek működésével kapcsolatos valamennyi rezsiköltséget Bérbeadó viselje.

Javasolja továbbá, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti tartalmú bérleti szerződés aláírására.

Javasolja, hogy a bérleti díjból befolyt összeget az önkormányzat különítse el az egészségház világításának korszerűsítésére és szociális helyiség kialakítására.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Torja-Dent Fogászati Egészségügyi Szolgáltató Bt. bérleti szerződését az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal, 6.000 Ft./hó bérleti díjjal fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester már nem szavaztat külön, mivel az előbb olyan többség volt, hogy feleslegesnek tartja. Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a két bizottság által egyhangúlag elfogadott javaslatot támogatni tudja, kéri, szavazzon most:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

214/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471 hrsz-ú, - természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő - 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

fogorvosi váró:                                  18,54 m2

fogorvosi rendelő:                              24,42 m2

férfi WC:                                             6,72 m2

női WC:                                               6,72 m2

közlekedő folyosó:                              6,3   m2

térmértékű helyiségeket egészségügyi szolgáltatás (fogászati tevékenység) nyújtása céljából 2012. november1. napjától 2017. október 31. napjáig, határozott időre bérbe adja a „TORJA-DENT” Fogászati és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 32., képviselő: Dr. Szörtsey Zoltán fogszakorvos) részére, magánrendelés folytatására. A magánrendelés mértéke a szerződés időtartama alatt heti 3 óra.

A magánrendelés időpontját a Bérlő határozza meg, annak változásáról a Bérbeadót előzetesen köteles tájékoztatni.

A szerződő felek a helyiségek bérleti díját 6.000,- Ft/hó, azaz: havi Hatezer forintban állapítják meg 2012. november 1-től. Az e pontban meghatározott bérleti díj havonta, utólag, minden tárgyhót követő hó 10. napjáig, számla ellenében esedékes. A bérleti díj összege évente a KSH által megállapított infláció mértékével automatikusan változik.

A helyiségek működésével kapcsolatos valamennyi rezsiköltséget a Bérbeadó viseli.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti bérleti szerződés aláírására.

A bérleti díjból befolyt összeget az önkormányzat elkülöníti az Egészségház világításának korszerűsítésére és szociális helyiség kialakítására.

 

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. október

 

 1. Napirendi pont: Tájékoztató Badacsonytomaj Város Önkormányzatnál 2012. évben végzett belső ellenőrzésről (előterjesztés 4. számú melléklet)

Krisztin N. László polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottsági elnököt, ismertesse a határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Önkormányzatnál 2012. évben végzett belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy:

- a megállapított hiányosságok javítása az intézmények és az önkormányzat vonatkozásában 2012. október 31-ig történjen meg,

- a belső ellenőr pótolja az anyagban a dátumokkal kapcsolatos hiányosságot.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kiegészíti, hogy időközben utánajártak és szeptember közepén érkeztek meg az anyagok az Önkormányzathoz. A belső ellenőrzési tervek az intézményekhez kikerültek. Az intézmények a jogszabálynak megfelelően az intézkedési tervüket el fogják készíteni ezekre a belső ellenőrzési megállapításokra vonatkozóan, ha szükséges. A jogszabály szerint a Képviselő-testület is tárgyalni fogja legkésőbb április 30-ig.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tegnap a kistérségi ülésen fajsúlyos téma volt a Társulás jövője. Nagyon úgy néz ki, hogy a belső ellenőrzést is az önkormányzatok döntő többsége a meglévő keretek között szeretné folytatni. Nekik is át kell tekinteni a döntésüket, hogy pénzügyileg melyik konstrukcióval jönnek ki jobban. Eseti megbízással, vagy részei maradnak egy társulásnak. Tisztelettel köszönti Kövessiné Müller Katalin belső ellenőrt, kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Amennyiben nem, megkérdezi, kérdés van-e témával kapcsolatban?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szóvá teszi, hogy minden dátum hiányzik az anyagban, kéri pótolni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elnézést kér, mert amikor a belső ellenőr leadta az anyagot, nekik kellett volna beírni a dátumot, ez véletlenül lemaradt. Pótolni fogják.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy további észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor megköszöni a munkát a belső ellenőrzési csoportnak. Javasolja, ezzel a dátumra vonatkozó kiegészítéssel fogadják el a tájékoztatót. Aki elfogadja, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

215/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót az alábbi kiegészítéssel elfogadja:

- a megállapított hiányosságok javítása, az intézkedési tervek elkészítése az intézmények és az önkormányzat vonatkozásában 2012. október 31-ig történjen meg,

- pótolják az anyagban a dátumokkal kapcsolatos hiányosságot.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. október 31.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy az is legyen benne a határozatban, hogy intézkedési tervet  kell kidolgozni a belső ellenőr által észlelt hiányosságokra vonatkozóan.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a jogszabály azt mondja ki, hogy legkésőbb április 30.-áig kell róla beszámolni. Arra is  meg van a magasabb rendű jogszabály, hogy mennyi időn belül kell elkészíteni az intézkedési tervet, és arra is, hogy mikor kell beszámolni. Erről lehet dönteni, de ettől függetlenül is be kell számolni róla.

Krisztin N. László polgármester a Képviselőasszony megnyugtatására, - aki úgy értette az előző szavazását -  oda kéri a jegyzőkönyvbe belefoglalni,  ahol az intézkedési tervről van szó.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy ő csak a Pénzügyi Bizottság határozatából azt az egy mondatot szeretné belevenni, ami az intézkedési tervre vonatkozik.

 

Orbán Péter képviselő: Nem volt benne a Pénzügyi Bizottság határozatában. Újra felolvassa a határozatot.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy ezt fogadták el az imént..

 

5.  Napirendi pont: Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi belsőellenőrzésére javaslat (előterjesztés 5. számú melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervet az alábbi témákban és ütemezéssel fogadja el:

Április hó: az Önkormányzat gépkocsi használatának vizsgálata, 2008-2012. Szabályszerűségi ellenőrzés

Május hó:    A VN Kft. szerződéskötéseinek (megbízási és vállalkozási)szabályozottsága és a teljesítésigazolások ellenőrzése. Szabályszerűségi ellenőrzés a 2011 és 2012. évre vonatkozóan.
Szeptember hó: Az önkormányzat költségvetésének megalapozottsága és a költségvetés teljesülésének átfogó ellenőrzése. Szabályszerűségi ellenőrzés 2011. és 2012. évre vonatkozóan. 
Október hó: Az önkormányzat és intézményei (iskola, óvoda, kulturális int.) költségvetés készítés megalapozottságának és a teljesítésnek az átfogó ellenőrzése szabályszerűség és pénzügyi szempontból 2011. és 2012. évekre vonatkozóan. 

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek?

 

Orbán Péter képviselő elmondja, nem tudja ki tette ezt az előterjesztést gépkocsi használat vizsgálata 2008. évre. Akkor itt újabb vizsgálódás kezdődik megint a Képviselő-testület részéről?

 

dr. Magó Ágnes képviselő azzal indokolja ezt az előterjesztést, hogy van egy olyan határozata a Képviselő-testületnek, hogy gépkocsi vásárlás, mely alaposabb döntés előkészítést kíván. Nem olyan az Önkormányzat helyzete, hogy megtehetnék, hogy egy rosszul megválasztott  gépkocsi fenntartására költenek komoly összeget, amit esetleg nem megfelelően tud használni a hivatal. Felvetődött a kisbusz vásárlás lehetősége, de a feladatok is változni fognak, nem biztos, hogy az lenne a megfelelő választás. Egy olyan komplex előterjesztésre lenne szüksége a Képviselő-testületnek, amelyben dönteni tud, mi az a célszerű jármű, amit a legjobban ki tud használni. Mi az a feladat, amit saját gépkocsival oldanak meg stb.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy saját gépkocsi használatra a dolgozó nem kötelezhető. Amennyiben engedik és használja, akkor meg kell téríteni az ezzel kapcsolatos költségeit.

 

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóoszt. vezető elmondja, hogy a Képviselő asszony elmondása szerint akkor nem szabályszerűségi, hanem célszerűségi vizsgálatot kellene végezni. Abból derülne ki, mennyi autóra volt szükség és mennyire voltak kihasználva.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a Képviselő-testületnek a jövőbeni feladatokhoz kellene alkalmazkodni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő úgy gondolja, hogy semmilyen ellenőrzéstől nem kell félni, abból tanulni lehet, ha valami nincs rendben. Ha rendben van, akkor meg mi a gond?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat gépkocsi használati szabályzatában a következő szerepel: a településhatáron kívül vonattal, vagy busszal kellene utazni. Megkérdezi, van-e még hozzászólás? Ő két dolgot tenne hozzá: Áprilisban van az ellenőrzés és elvileg ma döntenek arról, hogy vesznek-e járművet vagy sem. Így nyilvánvaló, hogy nem ez a célja az előterjesztésnek. A másik az, ha ma nem döntenek, akkor január 1-től a két Kistérségi jármű nincs - marad a piros Suzuki. Ő azért veszi személye ellen irányulónak a felvetést, mert az egyik dolog a szükségesség. Egy utazás hatékonyságát elég nehéz lemérni. Két példát említ, ami bizonyítja, hogy az utazás hatékony is lehet, de van olyan, hogy a hatékonysága utólag nehezen értelmezhető. Ő megírta, hogy mostantól kezdve sehova nem megy, mert nem akar magyarázkodni, hol járt és mit csinált. Vagy van bizalom, vagy nincs. Ezután kiküldi az adott programot a képviselőknek, ha a képviselő visszaír, hogy hatékony lenne a részvétele, akkor elmegy, ha nem, akkor nem megy el.

 

dr. Magó Ágnes képviselő szerint ez mindenképpen félremagyarázása az egésznek. Szó sem volt arról, hogy ennek vagy annak az útnak a hatékonyságát vizsgálják. Egy hivatal munkájával kapcsolatosan természetes, vannak olyan feladatok, hogy távolra kell utazni. Nem szeretné ezt tovább folytatni. Olyan dolgokat magyaráznak bele ami nincs, kéri, szavazzanak melyeket vegyék bele.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azt írták bele, hogy szabályosságát és szükségszerűségét. Természetesen szavaznak, csak úgy érezte, ezt el kell mondania.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a Polgármester szavait, lehet, hogy ő félreértelmezi, vagy nem érti. Az 1994. évi LXIV. tv-ben az szerepel, hogy a polgármesternek a felmerülő költségeire van a költségtérítés. Az nem természetes, hogy egy budapesti, vagy tapolcai út a költségtérítésből megy? Nem értette, hogy miért küldi azokat az e-maileket. Azt miért neki kell eldönteni, hogy részt vegyen-e egy kistérségi gyűlésen. Ha pozíciót tölt ott be, akkor természetes, hogy részt kell vennie. Nem gondolja, hogy ezt nekik kellene eldönteniük. Ő azt nem érti, hogy ez nem a költségtérítésből megy? Akkor Polgármester úr számára mit jelent a költségtérítés? Akkor itt nagy félreértés van szerinte.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha azt jelenti, akkor tényleg nem fog többet kimozdulni a hivatalból. Például, azt jelenti, hogy a Képviselő-testület felrúgta a lengyel kapcsolatot – akik ennek ellenére saját költségükön idejöttek – és neki 70 e Ft-jába került az, hogy vendégül látta őket azért, hogy a becsületük megmaradjon.

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint klasszikus értelemben ez nem azt jelenti.  Ő úgy értelmezi a költségtérítést, ha neki el kell utazni, akkor leadja a számlát arról. De a Polgármester úrnak számlát sem kell adni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ez a Képviselőasszony szerint olcsóbb lesz a Képviselő-testületnek? Van lehetőség a tételes elszámolásra is, de ha ilyen határozat születik, akkor természetesen végrehajtja a Képviselő-testület akaratát. Kicsinyesnek tartja ezt a felvetést.

 

Rajzó Ildikó képviselő a lengyel kapcsolatról elmondja, nem arról van szó, hogy felrúgták, de ilyen költségvetési helyzetben nem engedhetik meg maguknak ezt a testvérvárosi kapcsolatot. Messze vannak tőlük és nyelvi nehézségek is költségesebbé teszik a kapcsolattartást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor meg kell mondani világosan nekik, hogy nem akarják ezt a kapcsolatot, az sokkal becsületesebb. Saját költségén idejön egy 40 fős csoport, és keresi a Polgármestert és a képviselőket.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy hozza be ezt a kérdést a következő testületi ülésre.

 

Krisztin N. László polgármester szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát. Aki a négy pontot elfogadja, kéri, szavazzon most:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

216/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi Belsőellenőrzési ütemtervet az alábbi javasolt témákban és ütemezésben állapítja meg:

Április hó: az Önkormányzat gépkocsi használatának vizsgálata, 2008-2012. Szabályszerűségi ellenőrzés

Május hó: A VN Kft. szerződéskötéseinek (megbízási és vállalkozási) szabályozottsága és a teljesítésigazolások ellenőrzése. Szabályszerűségi ellenőrzés a 2011 és 2012. évre vonatkozóan.
Szeptember hó: Az önkormányzat költségvetésének megalapozottsága és a költségvetés teljesülésének átfogó ellenőrzése. Szabályszerűségi ellenőrzés 2011. és 2012. évre vonatkozóan. 
Október hó: Az önkormányzat és intézményei (iskola, óvoda, kulturális int.) költségvetés készítés megalapozottságának és a teljesítésnek az átfogó ellenőrzése szabályszerűség és pénzügyi szempontból 2011. és 2012. évekre vonatkozóan. 

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Folyamatos

6.  Napirendi pont: A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés megkötés (előterjesztés 6. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: A napirendet tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által a Közbeszerzési Értesítőben a 6168/2009. számú közbeszerzési eljárás alapján nyertes pályázó – az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium – közötti nagytérségi közszolgáltatási szerződés aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármester urat azzal a kiegészítéssel, hogy a nagytérségi közszolgáltatási szerződésben szereplő feltételek – a jelenlegi Remondis Tapolca Kft. szerződésének lejártát követően – 2013. január 1. napjától legyenek hatályosak.

Felelősnek Krisztin N. László polgármestert, határidőnek 2012. november 30. napját javasolja.

Javasolja továbbá az anyagot egy záradékkal kiegészíteni, miszerint Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezze az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásnál, hogy az új hulladékgazdálkodási törvény életbe lépését követően a hulladékszállítási díjképzést vizsgálja felül.

Javasolja továbbá, hogy az Önkormányzat kérje be a Társulás összes anyagát, keressék meg a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséget és az ombudsmant. Javasolja továbbá, az Ötv. 101. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, hogy az önkormányzat keresse meg az Állami Számvevőszéket a Társulás működési költségeinek vizsgálata tárgyában, mivel nagyon magasnak tartja a hulladékszállítási díj alapját képező költségeket.

Javasolja, kezdeményezze a Képviselő-testület a Társulási Tanács ülését a Társulás működési költségeinek csökkentése érdekében.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a körükben megjelent Farkas László urat a Hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat végző Tanácstól és Kiss Nándor urat a Remondis Tapolca Kft-től.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző figyelmezteti a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy rossz határozatot olvasott fel, mert a Bizottság elutasította.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke utánanéz és helyesbíti. Két határozat volt, a határozati javaslat elfogadásában nem hozott döntést a Bizottság.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Jegyző urat, mint előkészítő, kíván-e kiegészítést tenni?

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy tegnap az Országgyűlés elfogadta a hulladékgazdálkodási törvényt. Ennek az elfogadásával az összes magyar önkormányzatnak a feladatai összeszűkültek a hulladékgazdálkodás területén. Ennek a törvénynek az alapelve az, hogy  a lehető legkevesebb hulladék képződjön és kerüljön a hulladéklerakókba. Emiatt ez az új jogszabály a következő nagyon fontos dolgokat fogalmazza meg, amelyek nem egy időpontban lépnek hatályba. Az első változás, ami 2013. január 1-től a NAV hatáskörébe kerül köztartozásként a szemétdíj behajtása. 2014-től hatósági árként a Magyar Energetikai Hivatal fogja megállapítani az egész országra vonatkozóan egységesen a szemétdíjat. 2014-től csak Nonprofit Kft-k végezhetik a szemét begyűjtését. 2015-től már a háztartásoktól lesz kötelező a szelektív szemét elszállítása. Annak idején, 2005-ben Badacsonytomaj Város Önkormányzata alapító tagként csatlakozott az Észak-Balatoni Nagytérségi Hulladékkezelő Társuláshoz. Az volt a céljuk, hogy létrehozzanak egy uniós elvárásoknak megfelelő hulladékkezelő lerakóhelyet, illetve egy rendszert ráépítsenek. Ez a lerakóhely elkészült, de közben le is égett. Az idén július 1-től már normális üzemmódban üzemel.

 

09.16 órakor Krisztin N. László polgármester elhagyja a helyiséget. Szavazók száma 6 fő.

 

Az Önkormányzat egy későbbi határozatában megbízta a Társulást, hogy helyette és nevében folytasson le egy közbeszerzési eljárást. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyertes közbeszerzési vállalkozóval megkötött nagytérségi közszolgáltatási szerződést a mai napig nem írta alá. Törvényi kötelezettsége a miatt van, hogy ha egy közbeszerzési eljárást lefolytatott, akkor köteles a nyertes céggel szerződést kötni. A másik téma az, hogy az önkormányzatnak a jelenleg érvényben lévő hulladékkezelési szerződése 2013. december 31.-én lejár. Erre közbeszerzést  kiírni még egyszer nem lehet, mert az törvénysértés. Emiatt került a Testület asztalára ez a határozati javaslat, ami a nagytérségi közszolgáltatási szerződésnek az aláírására szolgál. A másik egy rendelet-tervezet, amely módosításra szorul.

Farkas László Nagytérségi Társulás képviselője elmondja, hogy az Észak-Balatoni Hulladéktársulás 185 települése közül egyedül Badacsonytomaj nem írta alá a közszolgáltatási szerződést. Erről a Képviselő-testület ma dönt, kéri, hogy a  Polgármester urat hatalmazzák fel ennek az aláírására. Ez a közszolgáltatási szerződés, ami 2009-ben köttetett, valamilyen szinten Badacsonytomaj nevében már alá van írva, mert a hulladékkezelésre vonatkozó részt a Tanács saját jogkörében folytatta le a közbeszerzési eljárást, és a Társulás elnökének aláírásával ez a rész érvénybe lépett minden településre vonatkozóan. Amihez a Polgármester aláírása kell, az a gyűjtés-szállításra vonatkozó része ennek a közszolgáltatási szerződésnek. Annak idején úgy döntöttek, hogy ezt a közbeszerzési eljárást egyben folyatja le. Ennek az aláírásnak az elmaradása már azzal jár, hogy ez teljes mértékben ellehetetleníti a hulladék közszolgáltatást és negatív következményekkel is jár a város életében. A településen keletkező hulladéknak a végpontja is Királyszentistván.  Ez csak akkor teljesíthető, ha a szerződés alá van írva, és a közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület elfogadja. Erre az évre még a 2009-ben elfogadott és 2011-re számolt díjak 12 %-kal csökkentett mértéke az érvényes. Ha kérdése van valakinek, szívesen válaszol.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy több aggálya is van az aláírással kapcsolatban. 2009-ben volt a közbeszerzés. Elgondolkoztatja az, hogy ha ő nem írja alá 40 vagy 60 napon belül, akkor a gyakorlat szerint a közbeszerzés semmissé válik. Kérdezi, hogy a közbeszerzési eljárás még érvényben van-e? Miért kell elfogadni a kéttényezős díjat? Miért kell külön szerződést kötni, hogyha már a Társulási Tanács megkötötte a Konzorciummal? Nem tud így döntést hozni, mert a település életében ez egy nagyon hosszú távú teher. Az új Hulladékgazdálkodási törvény szerint legfeljebb 8 évre lehet társulási szerződést kötni, ez pedig 20 évre szóló diktátum. Ezekre szeretne választ kapni.

Farkas László Nagytérségi Társulás képviselője az első kérdésre válaszolva elmondja, addig nem jelent problémát, amíg nincs aláírva a közszolgáltatási szerződés. Annak idején úgy szóltak a Képviselő-testületi határozatok, hogy  felhatalmazzák a Társulást, a közbeszerzési eljárás lefolytatására és polgármestert felhatalmazza arra, hogy a szerződést aláírja a hatályos Közszolgáltatási szerződés lejártát követően.

 

09.26 órakor Krisztin N. László polgármester visszaérkezik. Szavazók száma 7 fő.

A gyűjtés-szállításra a szerződés aláírásra került a testületek felhatalmazása szerint. A kéttényezős díjra a jogszabály lehetőséget ad, a rendszer működéséhez a kéttényezős díj illeszthető leginkább. A jogszabály leírja, hogy milyen tételek lehetnek a kéttényezős díjban. A hulladékgazdálkodási törvény jelenleg nem hatályos. A szerződés megkötésekor az akkori jogszabályokat alkalmazták. Ha január 1.-én írja alá a Polgármester, akkor január 1-től számított 8 évre lehet kötni. Azt még nem tudja, hogy a Hulladékgazdálkodási törvénynek milyen hatásai lesznek a Társulásra, a közszolgáltatásra. A törvényi rendelkezéseket be fogják tartani. Milyen kérdés volt még?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy szövegszerűen hol van a Közszolgáltatási szerződésben, hogy a Polgármesternek is alá kell írnia.

 

Farkas László Nagytérségi Társulás képviselője elmondja, hogy a Közszolgáltatási szerződés utolsó oldalán található meg.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő Kiss Nándor úrtól kérdezi, hogy sikerült-e megszerezni az 51 %-ot?

 

Kiss Nándor Remondis Kft igazgatója elmondja,  folyamatban van, 2013 január 1-től van 6 hónap arra, hogy megszerezze. Ez meg fog történni a többségi önkormányzati tulajdon elérése is.

 

Csanádi Csanád alpolgármester megkérdezi, hogy egyéb hozzászólás van-e?

 

Kiss Nándor Remondis Kft igazgatója egy-két apróbb részlet módosítását kéri a rendelet-tervezetben. Az egyik, hogy három féle edény áll rendelkezésre (60, 80, 120 l-es). A másik, hogy a 11. oldalon a 13. § (1) bekezdésének a végére oda kell írni, hogy „azaz a Királyszentistváni Hulladéklerakóban.” Az (5) bekezdés az más, a szelektív rendszernél az van definiálva, hogy a „önkormányzat által kialakított rendszerben szabályozott feltételek szerint”. Az, hogy Tapolcán van egy hulladékválogató és ők 44 település szelektív szemetét továbbadják, az ide nem vonatkozik. A rendelet-tervezet indokolásánál az 1 §, a lap alján gyakorlatilag az, hogy a lakatlan ingatlanok után is meg kell fizetni a rendelkezésre állási díjat, ezzel kellene pontosítani.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy lenne egy határozati javaslata: Ne most döntsenek, hanem egy hónapot halasszák el a döntést, akkor még nem futnak ki a határidőből. A legközelebbi bizottsági ülésre szeretné, ha az urakat meghívnák. Az összes ezzel kapcsolatos anyagot kérik, hogy a Képviselő-testület tudjon úgy dönteni, hogy az minden tekintetben felvállalható legyen. Ez nagyon fontos kérdés, ezt jobban át kell gondolni. Ezt javasolja feltenni szavazásra.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az igazgató úrnak válaszol a rendelet tervezet 1 §-val kapcsolatban. A szövegkörnyezetben nincs az, hogy lakott, vagy lakatlan, pontosan azt jelenti ez a része a tervezetnek, hogy a rendelkezésre állási díjat mindenkinek meg kell fizetni attól, hogy ott lakik, vagy nem lakik ott.

 

Kiss Nándor Remondis Kft igazgatója elmondja, hogy úgy helyes a megfogalmazás, a közszolgáltatási díjat mindenképpen meg kell fizetni, lakatlan ingatlan esetén pedig a rendelkezésre állási díjat.

 

Csanádi Csanád alpolgármester úgy látja, hogy ezen lehetne még mit átbeszélni. Feltenné Simonné Visi Erzsébet képviselő indítványát, hogy egy hónappal halasszák el és előtte egy bizottsági ülésen beszéljék meg. Kérik, hogy feltétlenül jöjjenek el a bizottsági ülésre az urak, és az összes anyagot kapják meg ezzel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző úgy gondolja, hogy ezek az anyagok már mind kiküldésre kerültek, legalábbis ami az ő rendelkezésére állt. Kérdezi, hogy még milyen anyagokat küldjenek ki, milyen anyagra irányul a kérdés.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy ezekre a Képviselő-testületi határozatokra. A szerződést is tegnap kapták meg, és az nem biztos, hogy két nap alatt ekkora anyagot át tudnak nézni.

 

Csanádi Csanád alpolgármester szavazásra teszi fel a Képviselőasszony indítványát. Aki azzal egyetért, kéri, szavazzon most:

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

217/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló napirend tárgyalását egy hónappal elhalasztja. Előtte a  Bizottsági ülésre feltétlenül elvárják Farkas László urat, a Nagytérségi Társulás képviselőjét és Kiss Nándor urat, a Remondis Tapolca Kft. igazgatóját. Kérik, hogy a témával kapcsolatos, az összes született Képviselő-testületi döntés anyagát bocsássák rendelkezésükre.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Következő Pénzügyi Bizottsági ülés

 

Csanádi Csanád alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Krisztin N. László polgármesternek.

 

 1. 7. Napirendi pont: Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2012. évben lebonyolított rendezvények értékelése (előterjesztés 7. sz. melléklet)

 

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2012. évben lebonyolított rendezvények értékeléséről szóló beszámoló fogadja el.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2012. évben lebonyolított rendezvények értékeléséről szóló beszámolót fogadja el.

Krisztin N. László polgármester elmondja, ezt a napirendet a Pénzügyi Bizottság egyik tagjának a kijelentése generálta, hogy mit is csinálnak egész évben ebben az intézményben. Megkérdezi Fodor igazgató urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Fodor József BVKI igazgató elmondja, mivel a Pénzügyi Bizottságban merült fel, ezért anyagi jelentőségét is érzi a dolognak. Szeretné tájékoztatni a jelenlévőket és a TV nézőket, hogy a 2012. évi rendezvényterveknek megfeleltek, az abban foglaltak szerint tettek eleget minden feladat tekintetben. A kultúra nem jár pénzügyi bevétellel, hanem a ráfordított anyagi eszközöket felhasználva teremt közösséget, eszmei, kulturális értéket. Tisztában vannak településük nehéz gazdasági helyzetével. Elmondja, hogy a rendezvények és a Múzeumok ellenőrzése alkalmával saját gépjárműveiket használják, térítés nélkül. Egyetlen dolgozójának sincs céges telefonja. A Könyvtár kivételével nincs számítógépük, saját eszközeiket használják. Kolléganője, Deákné Andrea saját gépét használva, térítésmentesen, szabadidejében tudósít a város életéről. A művészvilággal és a médiával való kapcsolata ismeretsége révén több százezer forintot eredményezett. Ezzel a pár gondolattal szerette volna érzékeltetni aktivitásukat a költség megtakarításra. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Könyvtár pályázatot eredménytelennek kellett minősítenie. A törvényi jogszabályok figyelembevételével új pályázatot kell kiírniuk. 3 hónapra felvették Kovács László Krisztiánt, aki rendelkezik a feltételekkel. A Leader pályázatról tájékoztatva elmondja, hogy próbálják úgy megvalósítani az őszi rendezvényt, hogy sikerüljön valamennyi pénzt visszanyerni a pályázatból. A búcsúi rendezvényről annyit mond el, hogy mivel közel van Mindenszentekhez, nem tartják célszerűnek a hangos ünnepet. Besegítenek a Márton napi rendezvénybe, utána meg Katalin bált rendeznek. Ha más javaslat lesz, akkor megteszik.

 

Csanádi Csanád alpolgármester kérdezi, hogy miért nem sikerült könyvtárost találni a jelentkezők közül, hiszen úgy hallotta, több mint húsz pályázó volt?

 

Fodor József BVKI igazgató elmondja, sok pályázó volt, aki nem tudta mire jelentkezik. Volt rá alkalmas ember, de a jogszabályi előírások szerinti végzettséggel kell rendelkeznie. A héten új pályázatot írnak ki.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek?

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy nem érti, a búcsú egy mise lesz és semmi más?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a búcsú az évszázadok óta egyházi rendezvény. Az más kérdés, hogy különböző okok miatt, ők belekényszerültek abba, hogy segítsenek. Javasolja, hogy rakják helyre és tegyék vissza oda, ahonnan indult.

 

Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy ők a VN Kft-vel közösen – mivel a terület a Kft.-hez tartozik - hajlandóak arra, hogy a vasárnapi rendezvényt megszervezzék, de a bál megrendezését nem javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel? Amennyiben nincs, akkor javasolja, hogy az értékelésről szóló beszámolót a Testület fogadja el. Aki elfogadja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

218/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2012. évben lebonyolított rendezvények értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

8.  Napirendi pont: Badacsonytomaj Város Önkormányzat által tervezett turisztikai programok javasolt időpontjai (előterjesztés 8. számú melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat által tervezett turisztikai programok javasolt időpontjairól szóló előterjesztést azzal, hogy az egyházi ünnepek kerüljenek felvételre a turisztikai programok közé.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a turisztikai programok javasolt időpontjait az egyházi ünnepekkel kiegészítve fogadja el.

 

Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy a tervezetet több időponttal kiegészítve, minden képviselőnek elküldte. Kéri, ezt most anyagi opciók nélkül, elvi síkon fogadják el.

Krisztin N. László polgármester: Kérdés? Hozzászólás? Amennyiben nincs, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő programok időpontját, a kiegészítéssel, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

219/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a turisztikai programok időpontjait az egyházi ünnepekkel kiegészítve az alábbiak szerint állapítja meg.

JANUÁR                01.                              ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

JANUÁR                22.                              MAGYAR KULTÚRA NAPJA

JANUÁR                25.                              KULTÚRA NAPI MEGEMLÉKEZÉS

FEBRUÁR             02                               JÉGKARNEVÁL

FEBRUÁR              09.                             FARSANGI BÁL

FEBRUÁR              10.                             FARSANG VASÁRNAP

FEBRUÁR               12.                            ASSZONYFARSANG

FEBRUÁR              13.                             HAMVAZÓ SZERDA – BÖJT KEZDETE

MÁRCIUS              08.                             NŐNAPI KÁVÉHÁZI EST

MÁRCIUS              15.                             VÁROSI  NEMZETI ÜNEPI MEGEMLÉKEZÉS

MÁRCIUS               24.                             BADACSONY TEHETTSÉGKUTATÓ VERSENY KÖZÉPDÖNTŐ

MÁRCIUS              31.                             HÚSVÉTI BÁL

ÁPRILIS                  11.                             VERSFELOLVASÓ RENDEZVÉNY A VÁROSBAN

ÁPRILIS                  12.                             KÖLTÉSZET NAPJA-KÁVÉHÁZI EST-50-ÉVES A KÖNYVTÁR

ÁPRILIS                  19.                             HAJÓZÁSI ÉVADNYITÓ

ÁPRILIS                   21.                            BADACSONY TEHETTSÉGKUTATÓ VERSENY DÖNTŐ

ÁPRILIS                  27.                             MÚZEUMOK MEGNYÍTÓJA

MÁJUS                   01.                              SPORTMAJÁLIS

MÁJUS                   05.                              II. JÁNOS PÁL LITÁNIA-MEGEMLÉKEZÉS

MÁJUS                    11.                             ZENÉS IRODALMI KÁVÉHÁZ

MÁJUS                   18.                              RANOLDER EMLÉKTÚRA

MÁJUS                   19-20.                         PÜNKÖSDIKESZEGFESZTIVÁL

MÁJUS                   25-26.                        VÁROS ÉS GYERMEKNAP-BADACSONY TEHETTSÉGKUTATÓ

GÁLA

JÚNIUS                  01-02.                         KÉKNYELŰ FESZTIVÁL

JÚNIUS                  04.                              TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

JÚNIUS                  07.                              ZENÉS IRODALMI KÁVÉHÁZ-PEDAGÓGUSOK NAPJA

JÚNIUS                  15                               SZT. ANTAL NAPI BÚCSÚ

JÚNIUS                   22.                             MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA-ZENÉS IRODALMI KÁVÉHÁZ

JÚLIUS                   13.                              MÚZEUM KÁVÉHÁZI EST

JÚLIUS   20-AUGUSZTUS 04.               BADACSONYI BORHETEK

JÚLIUS                  27.                               SZENT ANNA NAPI BÚCSÚ

AUGUSZTUS        03.                              SZENT DONÁT NAPI BÚCSÚ

AUGUSZTUS        10.                              MÚZEUM KÁVÉHÁZ-ZENÉS IRODALMI KÁVÉHÁZ

AUGUSZTUS       16-20.                          RÓZSAKŐ FESZTIVÁL

AUGUSZTUS       19.                               BADACSONYI FÉNYVARÁZS

AUGUSZTUS       20.                               VÁROSI  NEMZETI ÜNEPI MEGEMLÉKEZÉS

AUGUSZTUS       24- 25.                        LÁNYI EMLÉKÜNNEPSÉG

SZEPTEMBER     07-08.                         BADACSONYI SZÜRET

OKTÓBER           06.                               ARADI VÉRTANUK NAPJA

OKTÓBER            11.                              ZENÉS IRODALMI KÁVÉHÁZ

OKTÓBER           22.                               II. JÁNOS PÁL BOLDOGGÁ AVATÁSÁNAK ÜNNEPE

OKTÓBER           23.                              VÁROSI ÜNEPI MEGEMLÉKEZÉS- NAGY IMRE EMLÉKSZÜRET

NOVEMBER        01.                              MINDENSZENTEK-HALOTTAK NAPJA

NOIVEMBER       09.                              BÚCSÚI BÁL

NOVEMBER       10.                               BADACSONYTOMAJI SZENT IMRE NAPI BÚCSÚ

DECEMBER        01.                               MIKULÁS NAPI ÜNNEPSÉG

DECEMBER        21.                               ADVENT

DECEMBER        22.                               IDŐSEK KARÁCSONYA

DECEMBER         31.                              RETRO SZILVESZTER AZ EGRY J. MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

9.  Napirendi pont: A Céh Turisztikai Egyesület kérelme pályázat benyújtásához

(előterjesztés 9. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottsági elnököt, ismertesse határozati javaslatukat.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelmét pályázat benyújtásához, az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület tagja, javasolja az egyesület felé kiadás csökkentő intézkedések bevezetését. Továbbá kezdeményezze együttes ülés összehívását a helyi TDM pályázattal érintett önkormányzatok részére

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Tasner Mónikát, a munkaszervezet vezetőjét, megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése?

Tasner Mónika Tourinform irodavezető elmondja, mi motiválta az Egyesületüket ezen pályázat kapcsán. Az első sikeres TDM pályázat után újabb közép- és hosszú távú irányokkal töltődtek fel. Ez a második TDM pályázat lenne a lehetőség arra, hogy ezt az utat folytassák. Jók a feltételei: 15 %-os önrész, előleglehívási lehetőség stb. Sokkal könnyebben megvalósítható, mint egy Leader-es pályázat, amelyik utó finanszírozott. Ehhez kérték az Önkormányzat Képviselő-testületének a segítségét. A pályázat benyújtása az Önkormányzatra plusz anyagi terhet nem ró. A kötelezettségvállalás arra terjedne ki, hogy a pályázat fenntartási időszakára kellene azokat a feltételeket tovább vállalni 1-2 évvel, mint amit a jelenleg érvényben lévő együttműködési megállapodásban már úgyis felvállalt a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdés? Hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja, hogy ne támogassák ezt a programot, kéri, szavazzon most:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

220/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a CÉH Turisztikai Egyesület kérelmét pályázat benyújtásához, - az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel - nem támogatja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület tagja, javasolja az Egyesület felé kiadás csökkentő intézkedések bevezetését.

Kezdeményezi egy együttes ülés összehívását a helyi TDM pályázattal érintett önkormányzatok részére.

Felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 15 nap

09.58 órakor Krisztin N. László polgármester szünetet rendel el. Zárt ülés következik.

10.52 órakor nyilvános ülés folytatódik

10.  Napirendi pont: Idegenforgalmi idény, strandok és parkolók üzemeltetési tapasztalatai (előterjesztés 10. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az idegenforgalmi idény, a strandok és parkolók üzemeltetési tapasztalatairól készült beszámolót.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az idegenforgalmi idény értékelés, a strandok és parkolók üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámolót fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kérem, szavazzon most:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

221/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi idény, a strandok és parkolók üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

11. Napirendi pont: A 2012/2013. évi téli felkészülés feladatai (előterjesztés 11. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatóját a 2012/2013. évi téli időszakra történő felkészülésről elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hívja fel az állandó lakosság és az ingatlantulajdonosok figyelmét a téli síkosság mentesítés, hóeltakarítás – önkormányzati rendeletnek megfelelően – időben történő elvégzésére.

Javasolja továbbá, hogy hóeltakarítási munkák elvégzésére írjanak ki pályázatot, tekintettel arra, hogy a korábbi években a munkát végző vállalkozó az idei évben nem kíván szerződést kötni a Badacsonytomaj VN. Kft-vel.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2012/2013. évi téli felkészülés feladatairól szóló beszámolót fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy árajánlatokat kell bekérni a visszalépett vállalkozó feladatellátásának zavartalan biztosítása érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása?  Ha nincs, a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát teszi fel szavazásra

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

222/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. mb. ügyvezetőjének a tájékoztatóját elfogadja a 2012/2013. évi téli időszakra történő felkészülésről.

Felhívja az állandó lakosság és az ingatlantulajdonosok figyelmét a téli síkosság mentesítés, hóeltakarítás – önkormányzati rendeletnek megfelelően – időben történő elvégzésére.

A  hóeltakarítási munkák elvégzésére pályázatot ír ki, tekintettel arra, hogy a korábbi években a munkát végző vállalkozó az idei évben nem kíván szerződést kötni a Badacsonytomaj VN Kft-vel.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. november 30.

12. Napirendi pont: Badacsonytomaj VN. Kft. további működésének felülvizsgálatához kiegészítés (előterjesztés 12. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: A napirendet tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. további működésével kapcsolatos napirendi pontot a korábbi képviselő-testületi határozatnak megfelelően rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg.

Javasolja, hogy közfeladatok ellátására (pl.: parkfenntartás, fűnyírás) összehasonlítás céljából kérjenek árajánlatokat.

Javasolja, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. üzemanyag felhasználására vonatkozóan végezzenek felülvizsgálatot.

Javasolja, vizsgálják meg a Badacsonytomaj VN. Kft. Felügyelő Bizottságának jövedelmezését, járjanak utána, hogy a feladatot a Felügyelő Bizottság tagjai elvégeznék-e társadalmi megbízatásban.

Javasolja, hogy a badacsonyi strandon vizsgálja meg kerékpár tároló kialakításának lehetőségét, valamint javasolja meghatározni az épületek jövőbeni sorsát.

Javasolja megvizsgálni, hogy a bértámogatási pályázattal mekkora összeget tudna megtakarítani a Badacsonytomaj VN. Kft.

Javasolja továbbá megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a strandokon az alacsony vízszintet kihasználva van-e lehetőség markológépekkel a mederkotrásra.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. további működésének felülvizsgálatához készült kiegészítő anyag tárgyalásakor az alábbi javaslatokat vegye figyelembe:

- A Képviselő-testület határozatának megfelelően külön ülés keretében tárgyalja a Testület a napirendi pontot.

- Költség hatékonnyá kell tenni a működést. A bevételekhez kell igazítani a kiadásokat.

- Létszámgazdálkodás: személyi állomány rugalmas kezelése (ideiglenes elbocsátás, fizetés nélküli szabadság, keretidős foglalkoztatás).

- Számolja ki a Kft., hogy keretidős foglalkoztatással mekkora összeg spórolható meg.

- Nem használt gépek, berendezések kerüljenek értékesítésre.

- Üzemanyag felhasználás átvilágítása.

- Munkaügyi Központ bértámogatás igénybevételének megvizsgálása

- versenyképesség növelése a jelenlegi árak csökkentésével (fuvarozás, fűnyírás, daruzás, stb.)

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint, először arról kellene dönteni, hogy most tárgyalják-e, vagy külön ülés keretében. Ha a többségvéleménye az, hogy külön ülés keretében, akkor most nem érdemes ezekbe a javaslatokba belemenni.

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy külön ülés keretében tárgyaljanak azzal, hogy akkorra a két bizottság javaslataira készüljön fel az ügyvezető válasszal.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel? Amennyiben nincs, akkor aki úgy gondolja, hogy külön ülés keretében történjen meg a további vizsgálat, kéri, szavazzon most:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

223/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. működésének további vizsgálatának napirendjében a jelen ülésen döntést nem hoz, azt külön ülés keretében tárgyalja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Következő rendkívüli Képviselő-testületi ülés

13.  Napirendi pont: Vagyonkezelési szerződés tervezete (előterjesztés 13. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Vagyonkezelési Szerződés tervezetét az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi Jegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tervezetben a jelenlegi hatályos önkormányzati rendeletnek a 4. sz. melléklete szerint összefoglalásra kerültek a Kft.  ingatlanokra vonatkozó főbb szabályai. Sok esetben az volt a probléma, hogy a vagyonkezelési feladatokat milyen mértékben, milyen módon és milyen körben kellene a Kft-nek ellátnia.  Ebben a szerződésben ezek a kérdések megválaszolásra kerültek. A Kft. működésének a hatékonyság érdekében karbantartási tervet kellene készíteni. Ha ez elfogadásra kerül, akkor az ügyvezetőnek ezt el kell készíteni, a Testületnek pedig el kell fogadnia.

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van valakinek? Hozzászólása?

 

Rakics Anna VN Kft. ügyvezetője kéri, hogy ezt a napirendet csak azután fogadja el a Testület, amikor megszületett a VN Kft. működéséről szóló döntés. Ez a vagyonkezelési szerződés szerinte szorosan összefügg a VN Kft jövőbeni működésével. Arról szól, a kötelezően ellátandó feladatokat hogy fogja ellátni a cég. Szó volt arról is, hogy esetleg feladatcsökkenések fognak keletkezni. A Vagyonkezelési szerződésben ez pontosan meg van határozva. Ha a Testület úgy dönt, hogy a bevétel arányában fogja tudni a kiadásokat fedezni, akkor valószínű, feladatcsökkenés fog keletkezni. Akkor a Vagyonkezelési szerződés sem fogja megállni a helyét ebben a formában.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, Rakics Anna véleményét módosító indítvánnyá emeli, amely úgy szól, hogy az ezzel kapcsolatos döntést a Képviselő-testület halassza el arra a rendkívüli ülésre, amely a VN Kft. további működésével kapcsolatos vizsgálatot végzi. Aki ezt támogatja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

224/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. Vagyonkezelési szerződés tervezetéről szóló döntést elhalasztja arra a rendkívüli ülésre, amely a Kft. további működésével kapcsolatos vizsgálatot végzi.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Következő rendkívüli ülés

14. Napirendi pont: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. BM. Rendelet szerinti pálkyázat benyújtásáról szóló döntés (előterjesztés 14. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 3/2012. (III.01.) BM rendelet alapján az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására nyújtson be pályázatot az előterjesztés „A” határozati javaslatában megfogalmazottak szerint.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi kérdése van-e valakinek?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletből kigyűjtötte és kiküldte a felhalmozási kiadásokat egy táblázat formájában. Ezeket, a felhalmozási kiadásokat nagyon mozgatni nem lehet. A Közösségi tér Városháza plusz munka 20 M Ft, ezzel szemben van egy 30 M kötbér a bevételi oldalon, amiből 10 M céltartalékba van helyezve. Ezzel szemben bírósági per van. Van egy 32,5 M Ft-os a Pincegazdaság vásárlásra elhelyezett összeg, ami az óvadéki betétből került betervezésre. Az óvadéki betétet, csak felhalmozási célú dolgokra lehet felhasználni. A többi tételből már van, ami megvalósult, a megmaradó fejlesztési célú felhalmozási kiadások olyan mértékűek, hogy a működési illetve a felhalmozási előirányzatok közötti különbséget a jelen pillanatban 10.943 e Ft-ot nem tudják lecsökkenteni. Ez az ÖNHIKI pályázatnál nem kizáró ok, de a pályázatíró biztos figyelembe fogja venni. Azt még nem tudja megmondani, hogy milyen összegre tudnak pályázni, de majd az EBR 42 program alapján kikalkulálják, hogy mire jogosultak. A pályázatot november 5-ig lehet benyújtani.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdés? Hozzászólás?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy átnézte ő is a pályázatot. Az a véleménye, hogy ha szeretnének benyújtani ÖNHIKI pályázatot, akkor azt a 32,5 M Ft-ot mindkét oldalról ki lehet venni, az nem lehet probléma. Kérdezi, hogy a hulladékgazdálkodási terv milyen állapotban van, azt ki lehet-e venni? Szerinte ebben az évben az egyensúly javítása érdekében a gépkocsi vásárlásra szánt összeget is ki lehetne venni. A költségvetési rendeletben a CÉH Turisztikai Egyesület támogatását is pontosítani kellene. A december 31.-ével lejáró folyószámlahitellel kapcsolatban kéri, hogy minél előbb vegyék fel a kapcsolatot a bankkal és hosszabbítsák meg azt. Továbbá javasolja, hogy október 31-ig kerüljön sor a benyújtásra. Mielőtt elküldésre kerülne, szeretné, ha a Képviselő-testület átnézhetné a pályázatot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a folyószámla hitellel kapcsolatban már felvették a bankkal a kapcsolatot és kérték, nyilatkozzanak, hogy ha rászorul az önkormányzat, milyen formában tudják biztosítani. A 32,5 M Ft-ra azért mondta amit mondott, mert óvadéki betétből került a költségvetésbe. Nem lehet elkölteni, csak felhalmozási célú felhasználásra. A hulladékgazdálkodási tervet betervezték, mert lejárt. Ezt felül kell vizsgálni, de még nem rendelték meg, mivel megvárták az új Hulladékgazdálkodási törvény  megjelenését.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel?

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy ez a két téma nem kapcsolódik össze? Módosítani kellene már most a költségvetést. A Tájháznál a képviselői díj is benne van, bár azt nem tudja mennyi, mert nem kapott róla tájékoztatást. Az nem költségvetési pénz.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy azt felhalmozási kiadásként kell kezelni. Az ÖNHIKI pályázat csak tényadatokkal dolgozik, egy folyamatot kezel. A 2010 évi tényekre, a 2011. évi tényekre és a 2012. évi eredeti költségvetési előirányzatokból indul ki. Lehet, hogy be kell írni, hogy módosítottak rajta, de elsősorban egy folyamatot néz. Az összes anyag a Kincstárnál van, ők fogják közölni az összegyűjtött anyagot. Az előző években is jelentős beruházásaik voltak, még több támogatás volt, mert azok folyamatosan lettek csökkentve. Azt vizsgálják, hogy milyen folyamat során jutott el az önkormányzat ahhoz, hogy ÖNHIKI támogatásra szorul.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát egyenként szavazzuk meg.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, - mivel a következő napirendi pont lesz a költségvetés módosítása - csak azt a részét kéri megszavaztatni, hogy a pályázat benyújtását október 31-ig a Hivatal tegye meg, illetve előtte a Képviselő-testület részére kerüljön kiküldésre az anyag.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, szavazás következik, annak ellenére, hogy világosan látszik, hogy ennek a pályázat beadásának értelme nincsen, de a Képviselő-testület döntésén múlik. Aki támogatja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

225/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2012. (III.01.) BM rendelet alapján, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 2012. október 31-ig pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be  az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

 

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

X

 

b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő alatti, és a ............... székhelyű körjegyzőséghez tartozik.

 

c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. melléklet 2. pontja szerint felmentéssel rendelkezik.

 

d) Megyei önkormányzat esetében az a)-c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns.

 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 131.550 ezer forint összegű bevételt tervez.

X

 

b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.

 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 38.552 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

X

 

IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.

 

b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

X

 

c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

X

 

d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.  X

 

 

A pályázat elküldése előtt az anyagot áttekintésre kéri kiküldeni a Képviselő-testület tagjainak részére.

 

Felelős: Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztály vezető

Határidő: 2012. október 31.

15. Napirendi pont: Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének módosítására javaslat (előterjesztés 15. sz. melléklet

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgáltassák meg a testületi ülésig az év végéig várható kiadásokat, tudják-e úgy módosítani a költségvetést, hogy a felhalmozási kiadások és bevételek egyensúlyban legyenek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi a napirend előkészítőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Nem kíván

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdés? Hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri azokat a módosító indítványokat, amelyeket megtettek az előző napirendi pontban.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy javaslata az, hogy a felhalmozási kiadások módosításra kerüljenek az alábbiak szerint: kerüljön ki a 32,5 M Ft, illetve a bevételi oldalon is a Pincegazdaság épületéből 32,5 M Ft. A gépjármű vásárlás erre az évre a 2,620 e Ft is kerüljön ki a felhalmozási kiadásokból és az 5,5 M Ft támogatás a rendeletből. Kérdezi, hogy a rendelet szövege konkrétan, hogy hangzik.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző segít a megfogalmazásban: A CÉH-nek a támogatását az Önkormányzat 6 M Ft-ra módosítja, a rendeletének a 34 § (3) bekezdését, ami arról szól, hogy „a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi költségvetési támogatásából 5,5 M Ft kifizetése olyan időpontban, ütemezésben folyósítható a szervezet számára, ahogy az önkormányzat idegenforgalmi bevétele a 20 M Ft-ot meghaladta.” Akkor ez értelmét veszti. Ez a javaslat.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy rosszul emlékszik, nem 24 M Ft-ról volt szó?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, igen, rosszul emlékszik és a rendelet is rosszul emlékszik, ugyanis megnézte annak az ülésnek a jegyzőkönyvét a CÉH-hel való megbeszélés után, ahol markánsan előjött, hogy ők számítanak erre az 5,5 M Ft-ra. Emlékezett, mert ő tette azt a javaslatot, hogy 11,5 M Ft-tal támogatják ők a CÉH Egyesületet, ebből 6 M Ft-ot adtunk a költségvetésben, 2 M Ft-ot várnak a 3 partner önkormányzattól és ennek a leszámításával, a különbözet 3,5 M Ft-ot fogják odaadni akkor, ha ezt a pénzügyi számaik lehetővé teszik. Ez így is van a jegyzőkönyvben, ennek ellenére a rendeletbe rosszul került bele. Kéri, hogy ezt így kommunikálják, ha erről beszélnek. Igazából az lenne a korrekt, ha ebből még leszámítanák az idegenforgalmi adó ellenőrzésre fordított önkormányzati pénzt, hiszen csak nekik keletkezett kiadásuk, a partnernek nem. A Pincegazdaságra vonatkozóan ez a lépés, amit Simonné képviselő javasol, azt jelenti, hogy feladják az összes tárgyalási pozíciót. Ott tart az ügy, hogy ők kezdeményeztek az önkormányzat ellen egy pert, amit közösen szüneteltettek 6 hónapig. Nekik kellene tovább lépniük, de ez nem történt meg. Így olyan helyzetben van a Testület, hogy holnap megvásárolja ezt az ingatlant. Ő egyeztetni szeretett volna Demján úrral, de ez nem jött létre, mivel egyenlőre nem kíván ebben az ügyben tárgyalásokat folytatni. Nem úgy van, hogy csak kiveszik, ez nem jelenti az egyensúlyi helyzet javulását, csak becsapja az ellenfelet. Érdemes azt is vizsgálni, hogy a folyószámla hitelkeret megállapításánál a bank a költségvetési főösszeget veszi figyelembe. 2013. január 1-től úgy néz ki, hogy nem lesz folyószámlahitel, nem tudja, hogyan fognak működni az önkormányzatok.  Most úgy néz ki, hogy újragondolja ezt a Kormány.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az nem úgy működik, hogy a Pincegazdaságot kiveszik a bevételi oldalról, hiszen az a pénzmaradvány része. Azt nem tüntethetik el. Esetleg a kiadási oldalon lehet azt mondani, hogy nem felhalmozásra, csak tartalékba teszik át. Az 5,55 M-nál is, ami a támogatás oldalon van, azt is csökkenthetik, de az is meggondolandó, hogy kivegyék-e a bevételből és átrakják egy másikhoz, ami nem teljesül. Az nem biztos, hogy csökkenteni kell a főösszeget. A gépjármű vásárlásnál is tartalékba javasolja áttenni. A 32,5 M Ft-ot tartalékba tegyék, az továbbra is az óvadéki betét része lesz.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az elmúlt ülésen volt róla szó, hogy itt lesz az asztalukon az intézmények energiafelhasználásából származó plusz kiadás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem küldték meg, vagy csak ő eléje nem került, majd felhívja a figyelmet rá.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő módosítaná a javaslatát, hogy a tartalékba tegyék át ezeket az összegeket, ne a felhalmozásban legyenek.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy akinek tartaléka van, az nem hátrányos helyzetű. Ennek az egésznek a logikáját kell megérteni. Már ők 2-3 éve próbálkoztak ezzel.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy akkor mit lehet tenni. Ő azt szeretné, hogy látszódjon, hogy valójában ezeket az összegeket nem fogják kifizetni. Nem ért hozzá, kérdezi, van-e arra mód, vagy hogyan lehet eltüntetni?

 

Dr.Weller-Jakus Tamás jegyző a könnyebb érthetőség kedvéért újra elmondja, hogy az ÖNHIKI azt nézi, hogy az önkormányzatnak a működése biztosított-e. Ha nem biztosított, akkor az milyen okra vezethető vissza. Azért nem biztosított az adott önkormányzat működése, mert a működési bevételeit elveszi és felhalmozásra fordítja, és ezért mutatkozik meg neki a működésében az a hiány. Vagy azért van működési hiány, mert a működési bevételei nem érik el azt a kiadási szintet, ami neki az alapvető működéséhez kell. Ezért nagyon fontos a felhalmozási és a működési bevételi oldalak egyenlegeinek milyensége. Ez az ÖNHIKI-s rendszer nemcsak a 2012. évet nézi, hanem a 2011. és 2010. évet is. A megelőző évek, azok tények, már volt zárszámadás. Ez egy speciális pályázat, mivel nem lehet tudni előre, hogy milyen összegre pályáznak. Ha úgy dönt a testület, hogy pályáznak, akkor Kincstártól lekérik a szükséges adatokat, és ott ki fog jönni egy plusz vagy egy mínusz szám. Akkor derül ki, hogy jogosultak-e vagy sem. Azt is kimondja ez a 3/2012 BM rendelet, hogy már nem kizáró ok, ha valakinek a felhalmozási kiadásai meghaladják a működési bevételeit. A döntéshozó vizsgálni fogja, hogy egy önkormányzat tartalékol, és ennek ellenére működési hiánnyal számol, vagy sokat felhalmoz, és hiánnyal számol. Az óvadéki betétet, csak fejlesztési célú jövedelemtermelő beruházásra használhatják fel. Azt nem lehet a működési oldalra áttenni. Azt nem ajánlja, hogy növeljék meg a működési kiadásokat azért, hogy kapjanak esetleg támogatást. Próbálják meg, adják be, aztán majd kiderül, sikerül-e valamit elérni vele. Feleslegesnek tartja a javasolt módosításokat is elvégezni, mert attól ez független, még a főösszeg sem fog csökkenni. Ha egyik helyről leveszik, attól még ugyanúgy szerepel a költségvetésben, csak más címszó alatt.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ennek az lesz a lényege, hogy az ÖNHIKI-nél teljesen le fogják csupaszítani a költségvetésüket. Ha a bevételi oldalról is kiveszik azokat a bevételeket, amelyek a nem kötelező dolgokból jönnek, akkor a kiadási oldalról is kiveszik a nem kötelezőket. Akkor nézik meg, hogy azok az elvárt bevételek, hogyan arányulnak a kötelező kiadásokhoz. Lehet, hogy az fog kijönni, hogy nincs is hiány, és nem is lehet pályázni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ettől függetlenül ezeket a módosításokat feltegye szavazásra? Igen, akkor, aki elfogadja az egyenként felsorolt módosítást, kéri, szavazza meg:

-      a 32,5 M Ft kivételét

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással nem fogadja el a javaslatot.

-      A gépkocsi vásárlással összefüggő összeget kivételre javasolja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elfogadja a javaslatot.

-      Aki a CÉH Turisztikai Egyesület 5,5 M Ft tartalékban történő feltüntetését javasolja a kezdeményezésnek megfelelően

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elfogadja a javaslatot.

-       Aki egyébként a költségvetés módosítását elfogadja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal megalkotja az alábbi:

 

35/2012. (X. 26.)

Önkormányzati rendeletét

Az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 09.) rendelet módosításáról

(Jegyzőkönyv:16. sz. melléklete)

16. Napirendi pont: Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelet tervezet (előterjesztés 17. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet tervezetet az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester  megkérdezi Jegyző urat, van-e szóbeli kiegészítése?

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző nem kívánja kiegészíteni.

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, a Pénzügyi Bizottság határozatát teszi fel szavazásra. Aki támogatja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

 

36/2012. (X. 26.)

Önkormányzati rendeletét

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(Jegyzőkönyv:18. sz. melléklete)

17. Napirendi pont: Badacsonytomaj Város Önkormányzat BAHART részvényeinek eladására javaslat (előterjesztés 19. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben a BAHART részvények értékesítéséről dönt, azt az alábbi kiegészítéssel tegye:

-   A vagyontárgy értékesítéséből befolyt összegből ki kell váltani a folyószámlahitelt,

- A fennmaradó összeget el kell különíteni és szigorú szabályok között kell termelő beruházások céljára fordítani.

- Működésre a részvények ellenértékét felhasználni nem szabad.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy itt ellentmondást lát.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság ezt úgy értette, hogy a fennmaradó összeget nem szabad felhasználni működésre.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdés? Hozzászólás?

 

Orbán Péter képviselő elmondja, ő már két éve mondta, hogy el kell adni. Ha akkor eladják, akkor az elmúlt 2 év alatt nem kellett volna hitelkeretből gazdálkodni, ami kb. 20 M Ft-ba került az önkormányzatnak.

 

Rajzó Ildikó képviselő nem tudja szó nélkül hagyni, akkor a működést ebből finanszírozták volna?

 

Orbán Péter képviselő elmondja, akkor nem kellett volna likvidhitelt felvenni és a fennmaradó 100 M Ft-ot leköthették volna.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előző ülésen döntött úgy a Képviselő-testület, hogy eladja ezeket a részvényeket. Kérdése van valakinek? Hozzászólása?

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy elég sok a bizonytalanság a pénzügyi dolgok miatt 2013. évi költségvetés alkotásakor. Olyan javaslata van, hogy a novemberi testületi ülésen már sok olyan pénzügyi mutató látható lesz, ami befolyásolja, hogy milyen mértékben nyúljanak hozzá. Ő úgy gondolja, hogy ez a település vagyona, ezt nem ennek a hét embernek kellene eldönteni, szerinte ki kell kérni a lakosság véleményét.

 

Orbán Péter képviselő kérdezi, hogy egyáltalán van még a BAHART részvényre igénye valakinek és milyen áron? Képviselőasszonynak pedig azt mondja, hogy nem kell közvélemény kutatás, azért választották meg őket az emberek, hogy gazdálkodjanak a város vagyonával. Ha nincs igény rá, hogy részvényt vásároljanak, akkor pedig okafogyottá vált a napirend.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy nem régi siófoki BAHART értekezleten kérdeztek rá a Polgármester úrra, aki mondta, hogy már nem kívánnak vásárolni. Ha többséget kap ez a javaslat, akkor kiküldik a 21 településre. Ők megtárgyalják és nyilatkoznak, úgy ahogy eddig ők is tették, ha volt ilyen megkeresés.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy korábban ő is a tartalékolás mellett döntött, de elismeri, tévedett. Akkor kellett volna megkérdezni a lakosságot, és akkor nem okoztak volna ilyen nagy kárt a településnek. Most jött el az ideje, hogy ezt a lépést megtegyék.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtja a kérdést a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, mert módosító indítvány nem érkezett. Magó képviselőasszonyt kérdezi, hogy az ő véleményének mi is volt a lényege?

 

dr, Magó Ágnes képviselő elmondja, az, hogy egy hónappal halasszák el, mert a mértékére vonatkozóan javasolta, hogy addigra látják azokat a számokat, ami alapján el tudják dönteni, hogy 100 %-ban vagy 50 %-ban kell, vagy milyen arányban szükséges a lépést megtenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy pontosítást szeretne tenni: 3 csomagja volt az önkormányzatnak. Legelőször kapott egy csomagot, amikor a MAHART-ból kivált a BAHART. Utána vásárolt egy második csomagot az önkormányzat, majd „ingyenesen” (a tőkeemelésekre gondolva elég nagy ára van) kapott az államtól valamennyit. Ezt a korábbi Képviselő-testület elég bölcsen,  mindjárt el is adta. Így megszabadult a tőkeemeléstől és bevételhez is jutott.  Jelenleg a birtokukban van az első csomag, ami egészen elenyésző, és van a középső csomag, amiért 2-3 évig 18 M Ft-ot fizetett évente. Őt zavarja az említett 100 %, mert az ő szemében az mind a két csomagot jelenti, de jelentheti azt is, hogy valamelyiknek akárhányad részét. Lehetőségük van arra, hogy vagy mind a két csomagot teljesen, vagy csak az egyik csomagot teljes egészében, vagy valamelyiknek valahányad részét adják el. Magó képviselőasszony módosító javaslatát teszi fel szavazásra, amely azt jelenti, hogy egy hónappal halasszák el a döntést, hogy véleménye szerint a költségvetés tekintetében akkor már lesznek valamilyen irányszámok és látni fogják, milyen mértékű értékesítésre van szükség. Aki ezt támogatja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  3 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

226/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BAHART részvényeinek eladásáról szóló döntést egy hónappal elhalasztja, mivel addigra várhatóak a költségvetésben olyan irányszámok, amelyek segítenek eldönteni, milyen mértékű értékesítésre van szükség.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. novemberi soros Képviselő-testületi ülés

18. Napirendi pont: Balatoni Hajózási Zrt megállapodás (előterjesztés 20. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.) részére a balatoni vízi turizmus fejlesztése és megfelelő szinten tartása érdekében 337.000 Ft támogatást biztosítson a 2012. évi költségvetés terhére, mely összeget 2012. 10.31-ig kell megfizetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a balatoni hajózás vendégeket fogad, amiből Badacsonytomajnak is bevétele származik. Ezért viszonzásul támogatják a turisztikai programokat és feladatokat. Az idén is végzett a Balatoni Hajózási Zrt. ilyen feladatot, a mederkotrást, mert a hajók nem tudnak már kijárni. A vita végére ő ezt a támogatási összeget szeretné pontosítani; az a javaslata, hogy ennél magasabb összeget adjanak. Kérdése van-e valakinek?

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a költségvetésben szerepel-e már ez az összeg?

 

Krisztin N. László polgármester: Nem szerepel. Észrevétele van valakinek?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kiegészíti a határozati javaslatot: Amennyiben a Képviselő-testület támogatni kívánja a BAHART Zrt-nek az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztését a településen az előterjesztésben szereplő összeggel, akkor javasolja annak a fedezetére az Idegenforgalmi adó bevételét megjelölni. és ha történik módosítás, akkor annak a terhére történjen.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy korábbi években volt-e már erre példa? Ez nem azonos a csere-szerződéssel?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szinte minden évben, attól függően, hogy mennyi volt az a feladat, amit bevállaltak. Ez nem a csere-szerződés. Tárgyalt a vezérigazgatóval és ő azt kéri, hogy 383 e. Ft-tal segítsék ezt a fejlesztési projektet.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy egy ilyen tárgyalás vagy beszélgetés során nem lehetne egy olyan kéréssel fordulni a vezérigazgatóhoz, hogy a kikötő jobb oldali betonszegélyét tegyék rendbe?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hamarosan jönnek hozzá az üzleti tervet egyeztetni, akkor fogja kérni.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a BAHART partner-e abban, - ha esetleg megnyernék az Alsó-bazársor pályázatát - hogy akkor egységesen kezeljék a területet?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt már többször lenyilatkozták, sőt felajánlották a tervező gárdájukat is.

További észrevétel nem lévén a Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, számszakilag 383 e Ft-tal az idegenforgalmi adóbevétel terhére. Aki ezzel egyetért, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

227/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat a Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.) részére a balatoni vízi turizmus fejlesztése és megfelelő szinten tartása érdekében 383.000 Ft támogatást biztosít, az idegenforgalmi adóbevétel terhére, mely összeget 2012. 10. 31-ig fizeti meg.

Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztésben szereplő tartalommal, a megállapodás aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. október 31.

 

19. Napirendi pont: Tájékoztató az ÁSZ részére megküldött intézkedési terv elfogadásáról (előterjesztés 21. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Állami Számvevőszék részéről megküldött válaszlevélről szóló tájékoztatást fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, aki elfogadja ezt a javaslatot, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

228/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék részéről megküldött válaszlevélről szóló tájékoztatást elfogadja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

20. Napirendi pont: Weller András bérleti szerződése a 988/4 hrsz-ú ingatlanrészre vonatkozóan (előterjesztés 22. sz. melléklet) (sürgősségi indítvány)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 194/2011. (VIII.31.) sz. határozatát vonja vissza, kezdeményezze közös megegyezéssel a szerződés módosítását Weller Andrással a 988/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az alábbiak szerint:

- a szerződésben szereplő bérleti díjba az inflációkövetés kerüljön beépítésre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a bizottság nem foglalkozott a többi haszonbérleti szerződéssel? Arról volt szó, hogy az összes haszonbérleti szerződésre terjedjen ki a vizsgálat.

 

Orbán Péter képviselő: Az összes többi haszonbérleti szerződés is legyen inflációkövető

 

Forintos Ervin képviselő nem érti, ezért kérdezi, hogy a hektáronkénti 10 mázsa 16 fokos olaszrizling felvásárlás éppen akkori ára. Ezek az összegek emelkedtek, változott az ár? Akkori összegen van, mint 10 évvel ezelőtt?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a napirendnek az volt a célja, hogy egységes legyen. Így is voltak eltérések, mert ha valaki szőlőtelepítést vállalt, akkor arról egyedileg döntött a testület.  Ezért mondta a Pénzügyi Bizottság, hogy legalább inflációkövető legyen belevéve. Azoknál a szerződéseknél, ahol a szőlő felvásárlási ára szerint volt, ott meg minden évben változott.

 

12.04 órakor Orbán Péter képviselő elhagyja a helyiséget. Szavazók száma 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy akkor értelmetlen az inflációkövetés.

 

Csanádi Csanád alpolgármester elmondja, hogy most 90 Ft volt a felvásárlási ár, akkor az hektáronként 90 e. Ft, a régi 10 e Ft helyett. Ez már kilencszeres ár. Nehéz igazságot tenni. Akik hosszú távú szerződéssel rendelkeznek, vállalták, hogy szőlőt telepítenek. A HÉSZ is csak szőlőtelepítésre jelölte a területet, épületet nem lehet rá építeni. Így viszont ma, lehet, nekik kicsit magasabbra ugrott az összeg. Ezen a területen 2 h van az Önkormányzat tulajdonában. Ha ide újabb szállodát szeretnének építeni, akkor a mezőgazdasági besorolás ezt nem engedné. Ezért kerül felülvizsgálatra 2 évente.

 

12.08 órakor Orbán Péter képviselő visszaérkezik. Szavazók száma 7 fő

dr. Magó Ágnes képviselő az utolsó mondatra reagálva elmondja, hogy a határozott idejű bérleti szerződés helyén az építési szabályzat értelmetlen, ezt át kell gondolni.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata úgy szólt, hogy a testület vonja vissza azt a határozatát. Ha az önkormányzat ott szeretne beruházást, mire olyan szintre eljutnak, a haszonbérleti szerződés addigra le is jár. Kiegészíti a javaslatot, hogy külön keretek között kell kezelni. Vannak az Önkormányzatnak olyan ingatlanai is kiadva, ami nem szőlőterület.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy már kezdi érteni. Ezek a haszonbérleti szerződések azokat a díjakat tartalmazzák, ami a szerződésben rögzítve van. Jött egy 2001. április 1-ei határozat, ami ezt megváltoztatta, akkor az a bérleti szerződésben nem lett megváltoztatva. Ezért a 16 fokos olaszrizling áron lett elszámolva.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészíti, hogy egy meglévő szerződést közös akarattal lehet módosítani. Ha ez egyoldalú akarattal történik, akkor felmerülhet a kártérítés igénye. Ezért a 2001-es határozat arra vonatkozott, hogy azokra a szerződésekre alkalmazza ezt a önkormányzat, amelyek az adott határidő után köttetnek. Valószínű akkoriban is elkövette a Testület azt a hibát, hogy egyenként nem vizsgálta meg. A Weller úrnak október 31-ig végre kell hajtani egy testületi határozatot, ami annyit jelent, hogy fel kell bontani a szerződést vele és vissza kell követelni a bérleményt. Ezt már egy másik határozattal módosították. Az mondták, hogy azt megsemmisítik és áttekintve az összes szerződést kezdeményezik a szerződés módosítását.

 

Csanádi Csanád alpolgármester szerint a mustfokot el kell felejteni, itt a két szám régi ültetvénynél a 30 e Ft, az új telepítésnél 10 e Ft. Akkor ez lesz egy javaslat, kezdeményezik a módosítást.

 

Krisztin N. László polgármester akkor összefoglalja a határozati javaslatot: minden haszonbérlővel, akinek van érvényes szerződése, kezdeményezi a Képviselő-testület a szerződések felülvizsgálatát, a 2001. évi 46 sz. határozat szerint.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, az a probléma, hogy mindenki mást bérel pl. parkolót, vagy üzemképtelen autónak területet stb. Nem csak szőlőterületet bérelnek, hanem sok minden mást is.

 

Krisztin N. László polgármester úgy véli, hogy ez az előterjesztés akkor kidolgozatlan. Erre akkor tényszerű javaslatokat kellett volna tenni. Az nyilvánvaló, hogy ezt a határozatot nem hozhatják meg, de azt meghozhatják, ami sürgős, a Weller úr esetében, akinek október 31-ig módosítani kell a szerződést.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő egy másik témát említ. A 296/2006-os határozattal van gondja. Szabó Szilárd térítésmentesen kapott egy ingatlanrészt és benne van a szerződésben, hogy nem kerítheti le. Ő úgy látja, az el van kerítve. Ha ezt feltételhez szabták, akkor miért történt meg?

 

Krisztin N. László polgármester megkéri a Műszaki Osztály, ezt tekintse át.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy vannak mezőgazdasági területek és vannak más, az Önkormányzat tulajdonában lévő egyéb területek, amelyek nem közterületek. Az inflációkövetésnek mindegyik szerződésbe bele kell kerülni. A határozott idejű szerződéseknél csak egység-akarat mellett lehet a szerződéseket módosítani. Ennek bírósági úton is érvényt lehet szerezni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a különböző területeknek a bérleti díját, - hogy mit határoznak meg - azt emeljék be a közterület rendeletbe. Lehetne ez külön kategória.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet, hogy a közterületnek meg van a fogalma

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, ezt nem lehet beletenni, mert nem közterületek, csak az önkormányzat tulajdona. Az önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló rendelet szabályozza, hogy ezeket pályázat útján hogyan lehet bérbe adni. Ez a napirendi pont a már kiadott és jelenleg érvényes szerződéssel rendelkező ingatlanokra vonatkozik. Átnézték, és azt állapították meg, hogy az hiányzik belőle, hogy inflációkövető legyen. A javaslat az volt, hogy kezdeményezzék ezeknek a szerződéseknek a módosítását. Van olyan ingatlan, amelyik még a mai napig is 900.- Ft/év bérleti díjjal van kiadva, pedig azóta az árak változtak. A módosításhoz szükség van mindegyik fél beleegyezésére, de ha nem sikerül megegyezni, akkor még bírósági úton érvényt tudnak szerezni az elvárásaiknak.

 

Csanádi Csanád alpolgármester elmondja, hogy az Önkormányzat a határozatát bármikor megváltoztathatja, és akkor a 16 évvel ezelőtti szerződés szerint kellene fizetni, ami nem 5 e Ft, hanem 90 e. Ft. Egy 16 évvel ezelőtti szerződést fel lehet már frissíteni.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja a szövegszerű határozati javaslatot. A Pénzügyi Bizottság javaslata azzal, hogy minden az Önkormányzat által jelenleg érvényben lévő bérleti szerződésnek a felülvizsgálatát kezdeményezi, ami nem közterület – azzal, hogy ezekbe a szerződésekbe a bérleti díjaknál kerüljön bele az infláció követés. Azok úgy módosuljanak, hogy amióta megköttetett, azt az inflációt vegyék figyelembe.

Krisztin N. László polgármester: Aki ezt támogatja szavazatával, kéri, tegye meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyetért a javaslattal.

Van egy határozati javaslat, hogy a 194/2011. (VIII.31.) sz. határozatát vonja vissza a Képviselő-testület és kezdeményezze a szerződés módosítását Weller Andrással a 988/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. Aki ezzel egyetért, kéri, szavazzon most:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

229/2012. (X.11.) sz. határozatot:

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2011. (VIII.31.) sz. határozatát visszavonja és kezdeményezi közös megegyezéssel a szerződés módosítását Weller Andrással a 988/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, az alábbiak szerint:

-      a szerződésben szereplő bérleti díjba a megkötéstől számított inflációkövetés kerüljön beépítésre.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse és a bérleti szerződést készítse elő.

2. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, az Önkormányzat által jelenleg érvényben lévő összes, - nem közterületre vonatkozó – bérleti szerződésnek a felülvizsgálatát kezdeményezi azzal, hogy úgy módosuljanak, hogy amióta megköttettek, az inflációkövetést vegyék figyelembe.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012.október 31. ill. Folyamatos

21. Napirendi pont: Pályázatokról tájékoztatás (előterjesztés 23. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a pályázatokról szóló beszámolót.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat kilátó pályázat közbeszerzési eljárás miatt a VÁTI által visszatartott összeget a kamataival együtt kérje be a dr. Illés és Sipos Ügyvédi Irodától.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi a pályázati referenset, van-e szóbeli kiegészítése.

 

Gerencsér Tamács pályázati referens nem kívánja kiegészíteni.

Krisztin N. László polgármester: Kérdés? Hozzászólás? Amennyiben nincs, aki elfogadja a pályázatokról szóló tájékoztatót, kivéve a zárt ülésen tárgyalt résszel, kéri, szavazza meg:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

230/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.

Az Önkormányzat Kilátó pályázat közbeszerzési eljárás miatt a VÁTI által visszatartott összeget a kamataival együtt kérje be a dr. Illés és Sipos Ügyvédi Irodától.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. december 31.

22. Napirendi pont: SZMSZ módosítására javaslat (sürgősségi indítvány)(előterjesztés 24. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §-a, mely úgy szól, hogy a szavazás eredményének megállapítása után a Polgármester kihirdeti az elfogadott határozatot, egészüljön ki azzal, hogy a kihirdetett határozatot a jegyzőkönyvben változtatás nélkül, szó szerint kell rögzíteni.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy elkészítette a szövegkörnyezetét és mindenkinek továbbította.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdés? Hozzászólás? Amennyiben nincs, aki támogatja a Jegyző úr szövegszerű határozatát, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

37/2012. (X. 26.)

Önkormányzati rendeletét

Badacsonytomaj Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010. (XII.13.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

(Jegyzőkönyv: 25. sz. melléklete)

23. Napirendi pont: Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (előterjesztés 26. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet tervezetet fogadja el azzal, hogy a 18. § d) pontja az alábbiak szerint kerüljön kiegészítésre:

d) Badacsonyi Nyár ünnephez kapcsolódó, az ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, valamint nép- és iparművészeti termékek:

Javasolja továbbá, hogy a képviselő-testületi ülésig gondolják át azoknak a termékeknek a körét, melyek árusítását nem szeretnék Badacsonyban a Badacsonyi Nyár ünnep ideje alatt.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet tervezetet fogadja el. A 18 § d) pontjára vonatkozóan a Képviselő-testület azt határozza meg, hogy milyen termékek ne legyenek árusíthatóak.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi Jegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előző testületi döntés alapján teljesen más alapokra kerülne a közterület használatnak a metódusa. A joggyakorlat két fajta lehetőséget tesz lehetővé: az egyik hatósági határozati úton, a másik polgárjogi alapokon működhet. Bármelyik megoldást is alkalmazza a Képviselő-testület, az Ötv.-nek a 109. §.-a alapján akkor is önkormányzati hatósági ügynek kell tekinteni. Ha polgári úton kívánná kezelni az önkormányzat a közterületeit, akkor pedig a Ket.-ben  a hatósági szerződésnek a szabályait kellene alkalmazni. Ha valaki közterületet akar bérelni, akkor egy hatósági szerződést kötnek, ha a kérelmét elutasítják, akkor jogorvoslati lehetősége van a Képviselő-testület felé. Két változás van a rendeletben, az egyik az, hogy az I-es övezetben lévő közterületeket a tervezet szerint liciten értékesítené az önkormányzat, a másik az, - ha elfogadja a Képviselő-testület – hogy az eddig az útfelbontások után u.n. igénybevételi díjat kellene az útfelbontást végző cégnek megfizetni. Mértéke attól függ, mekkora területet és milyen minőségű utat akar felbontani. A két bizottság által javasolt 18 § is bekerült a rendeletbe, hogy mely termékkörök nem árusíthatók a Badacsonyi nyár ünnepén..

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogyan értelmezi Jegyző úr a 20 § (5) bekezdését? Igénybevételi díjról van szó. Nem kell útfelbontási díjat fizetni, ha valaki közművet fejleszt. Szerinte ez éppen ellenkezőleg van. Beletenné, hogy kivéve, ha csőtörés, vagy egyéb vis major helyzet van. Számára ez ellentmondásos, szeretné, ha ezt kijavítanák.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ezt ő is így érzi. Az első felével egyetért, a második felére viszont reagálni szeretne. Ha nem kérnének pénzt a közmű bekötés esetén, - tisztelet a kivételnek - akkor nagy valószínűséggel fél-, egy évig is ott marad az útfelbontás, helyreállítás nélkül. Ő nagyon kevésnek tartja a 100 Ft/m2 árat, javasolja 1000 Ft/m2-re felemelni. Ha pl. egy házépítésnél 5 m2 utat vágnak fel, akkor ne 500 Ft legyen annak a díja, hanem legalább 5000 Ft. Szerepel az anyagban, hogy a Polgármester adja ki ezeket az engedélyeket, erről ő szívesen lemond, hátha egy későbbi időpontban ennek a hatékonyságára indul vizsgálat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy több javaslata is lenne. A Badacsonyi nyár helyi ünnep keretében azt, hogy mit lehet, és mit nem lehet árusítani, ő úgy gondolja, hogy a Vagyongazdálkodási Osztály javaslatára, vagy a bevonásával Polgármester úr járjon el ebben az ügyben. A 12. ponthoz  a mutatványosi tevékenység, utcai zenélés mellé ő betenne egy cirkuszi tevékenységet, 100 Ft/m2-el, a portré rajzolás és festésnél a 260 e Ft/m2-ot megtartva, javasolja melléje a 2000 Ft/m2/ nap-ot is bevenni.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy ez a sokféle egység nem okoz problémát? Nem lehet találni egy olyan egyszerűbb megoldást, ami jobban kezelhető?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, mindenféle nehézséget okoz, mert igyekszik az igénybevételt úgy meghatározni, hogy az Önkormányzatnak jobb legyen, csak ez nem mindig tetszik az igénybe vevőnek.

 

Csanádi Csanád alpolgármester kérdezi, hogy a /szezon mennyi ideig tart?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, az ő értelmezése szerint a szezon maga a nyár ideje. Belerakják az értelmező rendelkezésekbe.

 

Csanádi Csanád alpolgármester véleménye szerint az a gyakorlat, hogy a nagyobb egység olcsóbb szokott lenni. Ahogy lefele haladnak a kisebb egység pedig drágább szokott lenni. Ezért ez így nem jó, hogy ha csak havit kér a három hónapra, akkor 3 x 20 e Ft = 60.e Ft, ha a szezonra kéri, akkor pedig 122 e Ft. Ha így kétszerese, akkor miért kérne szezont?

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ezt a táblázatot dolgozzák át a következő ülésre. Azokat a paramétereket fogadják el, amelyek elfogadhatók, és javítsák ki azokat, amelyek helytelenek. Ezek jó felvetések, csak ettől hosszú a Testületi ülés. A bizottsági üléseken kellene ezt kivesézni. Javasolja, ne foglalkozzanak most a táblázattal, hanem fogadják el a Jegyző úr által elhangzott paramétereket és tegyék be a határozatba, hogy következő alkalommal erre visszatérnek. Csak a mellékletre és Jegyző úr visszamenőleg módosítani fogja a rendeletet.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, ha csak a díjtételek tekintetében tárgyalják újra, akkor neki lenne még javaslata.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: Neki is lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor ezzel befejezték ennek a napirendnek a tárgyalását és akkor fogja legközelebb előterjeszteni, ha már a sok vélemény bele lesz építve. Javasolja, hogy ezt az anyagot most ne fogadják el, hanem beépítve az elhangzott véleményeket hozzák vissza a novemberi Testületi ülésre.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

231/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló napirendet a novemberi Képviselő-testületi ülésen újratárgyalja oly módon, hogy addig az elhangzott javaslatok és vélemények be lesznek építve az előterjesztésbe.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Következő soros Képviselő-testületi ülés

 

24. Napirendi pont: A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011. (X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelet tervezet (előterjesztés: 27. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet tervezetet fogadja el azzal, hogy az 1. § (3) bekezdés e) pontja kerüljön kivételre a tervezetből.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint fogadja el:

- a 7. § (3) bekezdés e) pontja kerüljön ki a tervezetből.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi Jegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, azért került benyújtásra ez a napirendi pont, mert az előző testületi ülésen határozatot hoztak arról, hogy a közutak műszaki állapotának javítására létrehoznak egy útalapot. Ez az útalap már tavaly is létezett, csak eddig az egyetlen bevételi forrása a súlykorlátozás alóli felmentéseknek az ellenértéke volt. Most kiegészül a 7/2011.(II.16.) sz. rendelet által előírt parkolóhely megváltás bevételével, a 22/2012.(V.20.) rendelet alapján kiszabott igazgatási bírságok bevételeivel, az előbb tárgyalt útfelbontásból származó igénybevételi díjak összegével. Az építmény- és iparűzési adó célirányosan felajánlott részét a bizottságok nem támogatják.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, kérdése van-e valakinek?

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy Köböl-kútra miért nem került ki súlykorlátozó tábla? Beszélt a Rendőrséggel, ők mondták, hogy ezt a behajtást szabálysértésként kell kezelni. Kérdezi, hogy nekik van-e olyan jogkörük, amit a behajtókkal szemben ezen kívül le kell folytatni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy aki behajt egy ilyen súlykorlátozással ellátott útszakaszra, akkor többfajta szabálytalanságot követ el. Egyrészt megsérti a KRESZ-t, másrészt az önkormányzati rendeletet. Ha a KRESZ-t nem tartja be, az szabálysértést követ el. Az is előfordulhat, hogy van engedélye, de a rendelet előírásainak nem megfelelően, akkor igazgatási bírsággal sújtják, de KRESZ szabálysértést nem követ el.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel? Amennyiben nincs, ő javasolja, ne vessék el annak a lehetőségét, hogy az építményadó, az iparűzési adó, sőt szerinte még az idegenforgalmi adó is hatással legyen a dologra. Ha a turizmus érdekében tenni akarnak, akkor az utakkal foglalkozni kell. Minden évben a Képviselő-testület az adórendeletében meghatározza, hogy a befolyt adó mekkora részét lehet ilyen célra fordítani a mindenkori költségvetés függvényében.

A két bizottság egybehangzó javaslatával, aki egyetért, kéri, kézfelemeléssel jelezze:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megalkotja az alábbi:

 

38/2012. (X. 26.)

Önkormányzati rendeletét

a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Jegyzőkönyv:28. sz. melléklete)

 

Forintos Ervin képviselő figyelmeztet, hogy volt egy módosító javaslata a Köböl-kútra vezető úttal kapcsolatban, hogy az kerüljön bele.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a múltkor azon az alapon utasították el a kérelmet, hogy nem önkormányzati tulajdonban van az az út. Csak a volt dögkútig önkormányzati, a többi a BEFAG tulajdona. Attól még emberek járnak rajta. A BEFAG nem ad hozzá forrást, ezért fordultak hozzájuk az út használói. Mielőtt beemelnék a rendeletükbe, ennek utána kell nézni.

 

25. Napirendi pont: Az állattartás szabályairól szóló 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelet tervezet (előterjesztés 29. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága az állattartás szabályairól szóló 20/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Az állattartás szabályairól szóló 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi Jegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az állattartás szabályai nagymértékben megváltoztak felsőbb szintű jogszabályok miatt. Állatokat korlátozás nélkül lehet tartani, övezeti korlátozás sincs. A szabályokat be kell tartani. Ha valakinek a szomszédjára panasza van, mert nem az előírásoknak megfelelően tartja az állatokat, akkor a jegyzőnél birtokvédelmet kérhet.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, aki egyetért a rendeletmódosítással, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

 

39/2012. (X. 26.)

Önkormányzati rendeletét

az állattartás szabályairól szóló 20/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(Jegyzőkönyv: 30. sz. melléklete)

26. Napirendi pont: Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (előterjesztés 31. sz. melléklet)

 

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

232/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

13.01 órakor Krisztin N. László polgármester ebédszünetet rendel el.

13.55 órakor a soros nyilvános ülés folytatódik.

Forintos Ervin képviselő nem érkezett vissza. Szavazók száma 6 fő.

27. Napirendi pont: Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, útalap képzése (előterjesztés 32. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, útalap képzése rendelet tervezetet fogadja el azzal, hogy a tervezet 2. §-a kerüljön kivételre.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, útalap képzése rendelet tervezetet az alábbiak szerint fogadja el:

A 2. § (építményadó meghatározott részének célirányos felhasználása) kerüljön ki a rendelet tervezetből.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi Jegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, a 159/2012. sz. határozat alapján került módosításra. Az egyik részében azt mutatja meg, hogy az építményadó különböző százalékai alapján milyen összegek kerülhetnek be az útalapba. Ezeket a mértékeket addig, - amíg nem ismerik a 2013. évi költségvetés egyéb kiadási bevételi oldalait konkrétan – nem lenne célszerű beforgatni. Ezen kívül még tartalmaz az előterjesztés olyan kiegészítéseket és pontosításokat az adórendelettel kapcsolatban, ami az idei évben merül fel az adóztatás terén problémaként. Ezen kívül tartalmazza a mentességekre vonatkozó módosítást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ettől függetlenül foglalkoznak még a rendelettel a koncepciónál. A költségvetés tervezést ezután teljesen más alapokra kell helyezni. Egyik része a törvényjavaslathoz való igazodás lesz, a másik része pedig az, hogy minden olyan kiadást, amely nem kötelező feladat, csak a többletbevételek terhére lesz célszerű tervezni. Javasolja, úgy feltölteni az útalapot, hogy elsősorban az adó keretszámok túlteljesítésére alapozzon. Szerinte az útalapban van a helye a parkolóhely megváltásnak, úthálózatnál előforduló bírságok, az útfelbontásért fizetendő pénzek, pályázatból befolyó források, az önerők felajánlásából befolyó összegek. Ő el tudja képzelni az építményadó 1 %-át, a tervezett idegenforgalmi adó felett befolyt összegből minden befizetésből 50 Ft-ot, az állami támogatást, a parkoló bevételek egy részét. Ezen felül az építményadó tervezett részén felüli összeg 30 %-át is el tudja képzelni. Így évente összegyűlhetne 5-6 M Ft az útalapba. Ezek alapján ő el tudja képzelni ifjúság- és sport alap képzését stb. Kinek van kérdése?

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy ezeknél a pontoknál 2013-tól gondolja-e a megvalósítást?

 

Krisztin N. László polgármester: Igen. További észrevétel?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, nem lehetne-e egy olyan féket beleépíteni a rendszerbe, hogy csak a költségvetés számainak az ismeretében döntenének erről. Nem biztos, hogy fel tudják vállalni. Amíg milliós kint levőségek vannak, addig ő tart ettől.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő ezt egy alap-felhasználás mellett gondolta. Mindig a Képviselő-testület dönt a bevételek felhasználásáról az adott helyzetnek megfelelően.

dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy a számszerűsített mértéket most határozzák meg, ami mindig bekerülne az építményadóból és az idegenforgalmi adóból. A többi mértéket a költségvetés tárgyalásakor határozzák meg. Úgy is dönthetnek, hogy a parkoló bevétel bizonyos százalékát mindig a parkolókra kell fordítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezzel csak részben ért egyet. Amit ő tett javaslatot, abban egyedül az építményadó 1 %-a standard, a többi az a többletbevételre kalkulál. Az idegenforgalmi adónál pl. 16 M Ft lett beállítva, ha ezt meghaladja, akkor kerülne be az alapba.

 

14.13 órakor Forintos Ervin visszaérkezett. Szavazók száma 7 fő

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy ő a költségvetés tervezésénél határozná meg a mértéket, nem akkor, amikor már befolyt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nincs kifogása ellene, mindig az aktuális adó tervezésénél határoznák meg. Ha kevesebb folyik be, akkor nincs ilyen.

 

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztály vezető hozzáteszi, hogy van egy másik lehetőség is, amikor a normatív állami támogatást elszámolják. A plusz bevétel sorsáról a pénzmaradványnál akkor is tudnak dönteni. A normatíva rész, az mindig a zárszámadáskor derül ki.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, van-e még valakinek javaslata? Amennyiben nincs, összegzi az elhangzottakat: A bizottságok javaslata az volt, hogy kerüljön ki belőle az a pont, ami az építményadó bizonyos százalékát akarja felvetni. Befogadta Magó képviselőasszony javaslatát, amely azt mondta ki, hogy az adórendelet tárgyalásakor döntsenek a mértékről. Egyelőre azt teszi fel szavazásra, amit a Humán Bizottság javasol. Aki egyetért azzal, hogy ez a rész kerüljön ki, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy a rendelet tervezet 2. §-a kerüljön kivételre.

Az úthálózattal kapcsolatos bírságok szerepelnek a tervezetben. Még nem fogadták el, de most ne szavazzanak előre. Az útfelbontás kérelem is szerepel, a parkolóhely megváltás is szerepel, a lakossági befizetések az nem szerepel. Aki el tudja fogadni, hogy a lakosság, ha siettetni akarja saját utcájának a felújítását, és ehhez pénzügyi támogatást ad, akkor ez az útalapba bekerül és a műszaki osztály ezt koordinálja, kéri, támogassa:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy a lakosság befizetések kerüljenek bele az útalapba.

 

Az építményadó és az idegenforgalmi adó bizonyos százalékáról a novemberi ülésen döntenek. A parkoló bevételeknél a pótdíjak, büntetések vannak még neki felírva. A parkoló bevételek a VN Kft-nél keletkeznek. Magó képviselőasszonytól kérdezi, hogy az ő üzleti tervükben szeretné meghatározni ezt a százalékot? Ezt ebben a formában most nem szavaztatja. A következő javaslata is az építményadóra vonatkozott, így azt is a novemberi ülésen szavaztatja. Aki ezen később meghozandó feltöltött forrásokkal együtt el tudja fogadni, hogy az útalap létrejöjjön és képződjenek benne összegek, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az útalap létrejöjjön és képződjenek benne összegek.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az volt a bizottságok javaslata, hogy a 2. § jöjjön ki.

 

Krisztin N. László polgármester: Aki ezzel egyetért, kéri, támogassa:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4  igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 nem szavazattal egyetért azzal, hogy a rendelet tervezetből a 2. § kerüljön ki.

Aki ezzel a módosítással a rendeletet el tudja fogadni, kéri, szavazzon igennel:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

 

40/2012. (X. 26.)

Önkormányzati rendeletét

a helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Jegyzőkönyv: 33. sz. melléklete)

28. Napirendi pont: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról (előterjesztés 34. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat szakképesítési követelménye az eddigi felsőfokú végzettség kerüljön kibővítésre felsőfokú szakképesítéssel.

Javasolja továbbá, hogy a pályázati kiírás határideje 2012. október 31. napjáig legyen meghosszabbítva.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el az alábbiak szerint:

- Képviselő-testületi ülésre tegyenek a Képviselők javaslatot a gépjárműbeszerzéssel kapcsolatban.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői álláshelyre vonatkozó pályázati felhívás kerüljön javításra:

-felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakmai végzettség (technikusi, OKJ-s végzettség)

 

Krisztin N. László polgármester kéri, először a VN Kft-s problémakörrel foglalkozzanak. Véleménye szerint az okozza a problémát, hogy amilyen végzettségek elhangoznak, azok mind léteznek, csak egymástól különbözőek. Egy szónak a pongyola kifejezése félreértésre adhat okot. Más dolog a felsőfokú szakképzés, más dolog az OKJ-s képzés, más dolog a technikusi végzettség és más a felsőfokú szakmai végzettség. Ez négy különböző dolog. Belerakhatják az összeset a pályázatba, csak pontosan fogalmazzák meg, miről van szó. Visszahallgatta Jegyző úr is és Simonné Visi Erzsébet képviselő is az előző ülés hanganyagát. Abban egy olyan kifejezés hangzik el, ami nem módosítja azt, ami előtte le volt írva. Most kéri pontosan megfogalmazni. Egy OKJ-s végzettséget szerez pl. az, aki nyolc általános után elmegy boltvezetői OKJ-s képzésre. Minden szakmához lehet már ilyen OKJ-s képzéssel oklevélhez jutni. A technikusi végzettség azt jelenti, hogy az illető elvégzett egy szakközépiskolát, amely után még egy évet tanult, és megszerezte a technikusi oklevelet. Ez még mindig nem felsőfokú végzettség. A felsőfokú szakképzésen való részvételt, hozzákötik valamihez, pl. érettségihez. Az általában egy két éves program, és felsőfokú szakképzettnek minősíti azt az embert, de ez nem főiskolai végzettség. A felsőfokú szakmai végzettség pedig több irányú lehet, vagy főiskolán szerzi meg az illető, vagy egyetemen. Megkérdezi Simonné képviselőasszonyt, ő melyikre gondolt, amikor a javaslatát megtette?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, ő nem konkrétan gondolt valamelyikre. Őt az vezérelte, hogy ha minél jobban kibővítik a kört, - mindkét bizottság javaslatát összevetve – annál több jelentkezőre számíthatnak, abból bajuk nem lehet. Nyilván könnyebben döntenek, ha nem egy pályázat érkezik.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy akkor írják le világosan, hogy milyen végzettségtől felfele lehet csak pályázni. Ne csapjanak be embereket. Kérdezi a Jegyző urat, hogy mivel egy élő pályázati kiírás van, abba bele lehet avatkozni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, eddig egy pályázat érkezett be. Jelenlegi pályázati kiírás 15.-éig érvényes, azt meg lehet hosszabbítani, és ki lehet terjeszteni. Bővíteni lehet, csak szűkíteni nem. Ezzel könnyítve van, az nem probléma.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az sem mindegy, hogy felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai végzettséget írnak elő. Ha a felsőfokú végzettséget írják elő, akkor akár egy tanár is pályázhat az állásra. Ezt ő nem tudja elfogadni. Úgy gondolja, hogy valamilyen szintű szakmai kvalitást azért csak elő kellene írni.

 

Orbán Péter képviselő kérdezi képviselőtársaitól, hogy az előző igazgatót azért küldték el, - ez volt az egyik szempont - mert nem volt felsőfokú végzettsége, akkor most újra visszatérnek oda?

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy fogalmazzák meg, hogyan legyen: A jelenlegiben felsőfokú végzettség van, erre akár ő is pályázhat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, arról próbálnak meg gondolkodni közösen, hogy az előző pályázati kiírás során is belefutottak egy olyan dologba, hogy volt egy pályázat, de azért nem felelt meg, mert nem felsőfokú végzettsége volt, csak felsőfokú szakképesítése. Azt kéri, ne kössék csak diplomához, mondják azt, hogy minimum érettségi. A felsőfokúnál alacsonyabb szintű is lehessen, ne ragaszkodjanak az egyetemi vagy főiskolai képesítéshez.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző összegzi az elhangzottakat. Tehát az lenne a javaslat: felsőfokú végzettség vagy minimum érettségi és OKJ-s, felsőfokú műszaki szakképesítés.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy ez a Humán Bizottság javaslata

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, ha a főiskolánál nem tette kötelezővé a műszaki végzettséget, akkor itt miért?

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy nézzék meg, hogy a jelenlegi ügyvezető milyen szakképesítéssel rendelkezik, és próbáljanak meg úgy pályázati kiírást megfogalmazni, hogy azért nevetség tárgya ne legyenek.

 

Krisztin N. László polgármester szerint Forintos képviselő úr azt akarja mondani, hogy van egy megfelelő kvalitású, végzettséggel rendelkező vezetőnk és nem szeretné, ha ez alatt lenne.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, ezek után nem, ha már egyszer idáig eljutottak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha emlékeznek, ezt ő sem támogatta. Őt és az előző Testületet azért kezdték ki, mert a Bolla urat választották annak idején a cég vezetőjévé, akinek csak technikusi végzettsége volt. Az mindegy, hogy kirántotta a bajból a céget, és milyen lett a pozitív mérleg, Most akkor ő nem fog visszalépni, hogy újra kitegye magát külső emberek ilyen irányú támadásának.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megnyugtatja, hogy most majd őket támadják.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pillanatnyilag az a lényeg, hogy a jelenlegi kiírás beengedne mindenkit, akinek felsőfokú végzettsége van. Szövegszerű javaslatot kér, ha ezen módosítani kívánnak. Odáig eljutottak, hogy felsőfokú végzettség vagy érettségi és felsőfokú szakképesítés. A felsőfokú szakirányú végzettség eleve érettségihez kötött. Akkor a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát teszi fel szavazásra. Aki támogatja, kéri, szavazzon most:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal támogatja, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat szakképesítési követelménye: felsőfokú végzettség vagy érettségi és felsőfokú szakképesítés. A pályázati kiírás határideje 2012. október 31.

A következő témakör a gépkocsi vásárlás. A Képviselő-testület határozata értelmében kutatást végeztek a kollégák, a lehetséges ajánlatok eljutottak a képviselőkhöz, abból kell választani most, vagy mást kell mondani.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő jelzi, hogy az imént vették ki a költségvetésből.

 

Krisztin N. László polgármester: Igen, áttették a tartalékba.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy egy része eddig is a tartalékban volt, a másik része pedig a felhalmozási kiadásoknál.

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy egy ideig napolják el ezt a kérdést.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy a 2013. évi költségvetés tárgyalásáig napolják el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt egy hónappal ezelőtt is lehetett volna tudni, és akkor néhány embernek nem kellett volna feleslegesen dolgozni. Ettől függetlenül természetesen felteszi szavazásra. Kíván még valaki szólni?

 

dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy amit megkaptak ez kisbuszokról szól. Tudja, hogy erről szól a döntés, de ő már korábban is jelezte, hogy olyan feladatokat kell ellátni, amit kisbusszal nem lehet megoldani, pl. a hegyre felmenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezért volt két autója az Önkormányzatnak, amíg a Skoda megvolt, mert rájöttek, hogy azzal a hegyre nem lehet felmenni. De azzal is tisztában kell lenni, hogy a piros Suzuki rengeteget fogyaszt, sokáig nem lehet tartani. További észrevétel? Ha az a cél, hogy a hegyre tudjanak felmenni, akkor meg kell tartani a Suzukit. De ami most van, az biztos nem jó, hogy ezzel menjenek mindenhova. Lehet, hogy váltani kellene, de ettől megszabadulni csak úgy tudnak, hogy a kereskedő beszámítaná. Eddig hétszer volt meghirdetve, de senkinek nem kellett. Eddig ezt pozitívan kezelte a Testület, nem érti, most miért torpant meg ez a dolog. További észrevétel?

 

Gerencsér Tamás pályázati referens felhívja a figyelmet, hogy a közterület felügyelőnek kellene egy kisebb autó, mert neki rengeteget kell mennie nyáron. A kisbusszal ebédet hordanak, vért szállítanak. Ők a műszaki osztályról rengeteget helyszínelnek, az adósok is sokat mennek az adó- és értékbizonyítványok miatt. Most van három autó, abból egy lesz, azzal nem tudja, hogy lehet mindezt megoldani.

 

Krisztin N. László polgármester felteszi szavazásra Rajzó Ildikó képviselő javaslatát. Aki támogatja, hogy a 2013-as költségvetés tárgyalásáig halasszák el ezt a napirendet, kéri, szavazzon:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 3 nem szavazattal elutasítja a javaslatot a napirend elhalasztására.

Ez nem kapott többséget, akkor szavazzanak a vételről. Három ajánlat van, az elsőt teszi fel szavazásra, ha valakinek nincs más javaslata. Megkérdezi az Alpolgármester urat, - akinek az elmúlt ülésen volt a kisbusz a javaslata - hogy látja ezt a kérdést?

 

Csanádi Csanád alpolgármester véleménye szerint az Önkormányzat feladataiból kiindulva egy kilenc személyes kisbusznak lennie kell.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő jelzi, hogy nincs internet kapcsolata, nem tudja megnézni az ajánlott autókat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amíg képviselőtársai tájékozódni tudnak a témában, addig folytassák más témával.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mi a helyzet azzal a pályázattal, amit az októberi bizottsági ülésen kellett volna felbontani, a 0257 hrsz. számú ingatlannal kapcsolatban. Ez már másodszor lett megpályáztatva.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy nem érkezett egy pályázat sem. De beszélt azzal az úrral, aki ajánlatot tett. Ő elmondta, hogy elkésett a pályázat megírásával, de a pénze megvan, a vásárlási szándék is megvan. A héten be fog jönni a Hivatalba és rendezni fogják a vásárlást. Ha kétszer meg volt már pályáztatva, akkor harmadszor nem kell.

Rajzó Ildikó képviselő jelzi, hogy a településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban képviselőként még nem voltak megszólítva, és nem szeretné, ha akkor kerülne erre sor, amikor már előrehaladott állapotban van az ügy. A másik téma, amit kérdezni szeretne, hogy mi a helyzet a Ranolder villával kapcsolatban? Továbbá kérdezi, hogy a két útlejegyzési ügy hogyan áll?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy tudomása szerint az építési eljárással van valami gond. A Ranolder ház műemlék, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal már átadta a hatáskört az Önkormányzathoz, de az anyagot még nem küldték meg. A másik kérdésre annyit tud mondani, hogy továbbra sincs változás az útlejegyzés ügyében.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy a Halászkert tulajdonosa megkereste, mivel a Nemzeti Park nem akarja neki megadni az építési engedélyt, mert nagynak találja a tetőt. Kéri, hogy erre az egy épületre módosítsák a HÉSZ-t, - amely 35 fokos tetőt ír elő -  mivel ha elkészül a szálloda  az jelentős idegenforgalmi és építményadót jelent az Önkormányzatnak. A másik téma, hogy Folly Réka a Tapolcai Városüzemeltető Kft-vel pályázik a Folly Arborétum felújítására, mivel ők elutasították. Nekik miért nem törvénytelen? Miért jó Badacsonytomajnak, hogy tapolcai munkások dolgoznak itt?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, utánanéznek, a Halászkert esetében hogyan orvosolható.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a Halászkert tulajdonosa nyújtson be egy írásbeli kérelmet.

A Vulkán kötvénnyel kapcsolatban kerestek egy szakértőt. Denkler Miklós vállalná ezt a munkát. Kértek tőle egy árajánlatot. Az ajánlatban vagy költségmegtakarítás adott százalékát, vagy többlet adott százalékát kéri munkadíjként. Ezzel kapcsolatban kérdés van-e?

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, azzal tisztában voltak, hogy nem fogja ingyen senki sem elvégezni ezt a munkát. Tudja, hogy hajtja őket az idő, de ő a maga részéről nem tud ilyen gyorsan ebben a kérdésben dönteni. Egy kicsit át kellene tanulmányozni, hogy mi mit takar.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a személyes találkozó idején jelzett-e a szakértő úr valamit? Mondott az elképzeléséről valamit?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ismertették vele a testületi határozatokat, átadtak neki egy iratcsomagot, ami mindent tartalmaz. Azzal váltak el, hogy ezt áttanulmányozva tesz egy javaslatot. Átnézi, hogy mi a mozgástér. Vállalja, hogy a kötvényforgalmazói díjat tudja csökkenteni, az óvadék betéttel elért kamatot növelni tudja általa az Önkormányzat. A devizaügyletekkel kockázatcsökkentés pótlólagos bevétel elérésében is tud segíteni. Ők kérték, hogy a testületi ülésig küldje meg a javaslatát. Ha a Testület ezt támogatja vagy ma, vagy bármikor, akkor ezekkel a paraméterekkel egy szerződéskötésre kerül sor.

 

Orbán Péter képviselő kéri, hogy minél előbb hozzanak ebben döntést, mert valószínű, hogy az Önkormányzatnak ez megtakarítást jelent.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy minél előbb tenni kell valamit, de volt egy olyan határozatuk is, hogy próbálják meg más bankhoz átvinni és minél előbb átváltani forintra. Ezzel kapcsolatban volt-e döntés? Azt tudja, bizottsági ülésen vetődött fel, hogy az OTP Bankhoz, ha sikerülne átvinni. Utána kellene nézni, hogy a Raiffeisen Banknál lenne-e valaki, aki tudna segíteni, mert lehet, hogy sikerülne jó konstrukcióban átvinni. A határozatban az volt, hogy két bank esetében megvizsgálja az átváltást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mint alternatíva ezt is vizsgálja. Ő úgy gondolja, hogy ezt ismertették vele, de vagy nem látott benne költségcsökkentési lehetőséget, vagy beleérti a 30-60 % költségcsökkentésbe. Azt ő vállalta, hogy részt vesz a tárgyalásokon.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy átadott anyagban benne van, hogy ők mit szeretnének.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy le van írva, „vállalom az Önkormányzat betétjeinek bankok közöttimegversenyeztetését minden lejárat alkalmával.”

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy kérjék meg, hogy a megbízási szerződés tervezetet készítse el. Azt nekik el kell fogadni. A megbízásban azokat a lehetőségeket is vizsgálja, ami a határozatban benne volt. A forintra váltást nem javasolja, mert abban a pillanatban realizálná az árfolyam veszteséget. Ez az árfolyam annyi soha nem lesz, mint a kibocsátáskor. Jövőre el kell kezdeni törleszteni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy úgyis kell tartani egy rendkívüli ülést, a VN Kft témájában, addigra elkérik tőle a szerződés tervezetet, a kérdésekre választ kérnek, akkor egy előterjesztés formájában fogják előhozni és akkor dönteni.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy hiányolja a jelenlétét.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy évente  új szerződést kell vele kötni?

 

Krisztin N. László polgármester kéri, ha ezzel a megoldással egyetértenek, akkor szavazzák meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Vulkán kötvény tárgyában jelen ülésen döntést nem hoz. A Vulkán kötvény kezelésével kapcsolatos ajánlatot rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg, amelyre az árajánlatot adó szakértőt meg kell hívni.

A következő téma a tantárgy felosztás. Ezt mindig az iskolaigazgató és a nevelőtestület fogadta el, de most ha elfogadják, akkor ezzel ratifikálják azt a megoldást, hogy az oktatás már a csoportbontásban működik, aminek a pénzügyi fedezetét az Alapítvány biztosítja. Aki ezt elfogadja, kéri, szavazzon:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül tudomásul veszi a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012/2013. tanév I. félévének tantárgy felosztását a megfelelő tantervi keretek között.

A templomvilágítással kapcsolatban Földi István atya írt egy levelet, miután a VN Kft. takarékossági szempontból éjfél és 3 óra között lekapcsolja a világítást. Kéri, hogy ezt a határozatukat vonják vissza, mert 80 éves a templom az idén.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy miért olyan nagy probléma az, ha éjjel le van kapcsolva a világítás. Több százezres költségről van szó.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az egyházi ünnepek alkalmával megoldható lenne-e esetleg, hogy megmaradjon a világítás?

 

Krisztin N. László polgármester nem tudja, hogy ezt technikailag meg lehet-e oldani. Elmondja, hogy rossz érzései vannak amiatt, hogy nincsenek pozitív mércével mérve. Adtak a közelmúltban 1 M Ft-ot a Ranolder kereszt kivilágítására. Más önkormányzat is adott 30 e. Ft-ot. Az újságban mégis úgy jelent meg, hogy két Önkormányzat támogatásával készült el. Akkor a Magó képviselőasszony javaslatának utánanéznek, megoldható-e.

Gáli úr levelét megkapta mindeni, melyben a peres ügyek állásáról tájékoztatott.

A Folly Arborétummal kapcsolatban annyit tud mondani, hogy előfordulhat olyan, amelyik nem személyfüggő, hanem témafüggő, akkor 8-10 M Ft itt marad a településen.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a VN Kft ügyvezető pályázata meghosszabbításra kerül október 31-ig. A paraméterek is változnak emiatt.  Emiatt a módosítás miatt a vezetői megbízás időtartama 2012. december 1.-től 2017. november 30-ra módosulna a pályázati kiírásban. A pályázat beadási határideje 2012. október 31. lenne.

 

Krisztin N. László polgármester: Még a gépkocsi ügy van vissza.

Csanádi Csanád képviselő megkérdezi a Jegyző úrtól, hogy ha vásárolnak gépjárművet, akkor az önhibájukon kívüli nehéz helyzetben lévő önkormányzati pályázatot a szemétbe is dobhatják? Ezt nem tudja értelmezni. A céltartalék az más, mint ha vásárolnának.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy úgy döntött a Testület, hogy tartalékba helyezi ezt az összeget. A tartalék az tartalék, a gépjárművásárlás pedig felhalmozási kiadás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az 1. sz. gépjárművet a Peugeot Expert-et fel kell tennie szavazásra. Az előbbi módosító indítvány nem kapott többséget. Aki úgy gondolja, hogy ezt a gépjárművet vásárolják meg, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem támogatja a javaslatot.

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a Folly Arborétummal kapcsolatban tiszta a lelkiismerete, hogy nem fogadták el. Jegyző úr felhívta rá a figyelmet, hogy nem pályázhatnak úgy, ahogy elő volt terjesztve. Lehet, hogy ők találtak kiskaput és meg tudták oldani. Az ő saját tulajdonú Kft-jük az Nonprofit Kft. Az Arborétum itt marad és látogatható lesz.

 

Orbán Péter képviselő szerint nem volt kizáró ok, hogy Nonprofit Kft ne pályázhasson. Az Arborétum itt marad természetesen, de a 10 M Ft az Tapolcáé lesz.

 

Forintos Ervin képviselő nem érti mi a Rajzó képviselőasszony felvetése. Az, hogy a Jegyző úr nem talált erre kiskaput, az nem jelenti azt, hogy más se találhatott. Ugyanarról a pályázatról van szó. Ha már kiskapuról beszél, akkor nem tudja, hogy milyen törvénytelenség történhetett ebben az ügyben Tapolcán, de úgy látszik ezt a problémát más kezelni tudta. Hallgattak valamire, ami nem is biztos, hogy a valóságot tükrözte.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy mindenki a saját döntéseinek az ódiumát, következményét  vállalja. Ha Tapolca így döntött, akkor vállalják a döntésüknek az esetleges következményeit is. Ehhez ennyit szeretett volna hozzáfűzni. Ha valaki valamit csinál, azért nem fogják másra hárítani a felelősséget. Aki azt döntötte, az biztos meggondolta, hogy miért döntött úgy. Amikor ez napirenden volt, akkor elmondta a véleményét, hogyan látja a dolgot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben a levélben az együttműködési megállapodás aláírását kéri, nemcsak az Önkormányzattal, hanem az Iskolával, az Óvodával, és a Múzeummal. Ezzel kapcsolatos anyagot aláírták, mert Jegyző úrnak az volt a véleménye, hogy ehhez nem kell testületi határozat. Mindenesetre a tanulságát mindenki vonja le ennek az esetnek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő figyelmezteti Polgármester urat mielőtt szavaztat, hogy a napirend egy részét zárt ülésen tárgyalják. Nehogy az egész napirend lezáruljon.

Krisztin N. László polgármester: Azt a témát leszámítva, ami a honlapokkal összefüggő, aki a  lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kéri, szavazzon most:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

233/2012. (X.11.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, az alábbi kiegészítéssel:

-  A Képviselő-testület, a Vulkán kötvény tárgyában jelen ülésen döntést nem hoz. A Vulkán kötvény kezelésével kapcsolatos ajánlatot rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg, amelyre az árajánlatot adó szakértőt meg kell hívni.

- A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal dönt arról, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázatot meghosszabbítja. A pályázati feltételeket módosítja az alábbiak szerint: Szakképesítési követelmény felsőfokú végzettség vagy érettségi és felsőfokú szakképesítés. A pályázat kiírás határideje: 2012. október 31.

-  A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül tudomásul veszi a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012/2013. tanév I. félévének tantárgy felosztását a megfelelő tantervi keretek között.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

29. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Krisztin N. László polgármester megkérdezi van-e kérdése valakinek?

Ő a Többcélú Társulással kapcsolatban szeretné elmondani, hogy tegnap úgy döntött a Polgármesterek Tanácsa, hogy előkészítenek egy olyan anyagot, amelyben az szerepel, -  számszakilag is – hogy mibe kerülne az önkormányzatoknak, ha túlélné a Többcélú Társulás a december  31-et, ha nem is ezzel a névvel, és nem is ezzel a feladatkörrel. Több önkormányzat a szociális területen, a belső ellenőrzés területén lát együttműködési lehetőséget. Az a javaslat, hogy munkaszervezetet alkalmazottakkal és intézménnyel láttassák  el a jövőben csökkentett létszámmal. Minden önkormányzat olyan mértékben támogatja a rendszert, amennyiben részt vesz a folyamatokban.

Megköszöni az Egészségház 30 éves fennállásának ünnepségén részt vett képviselőknek a jelenlétét. Kéri, hogy a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót vegyék tudomásul, és azt kézfenntartással jelezzék:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

234/2012. (X.11.) sz. határozatát:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester úr tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 15.21 órakor bezárja. Zárt ülés következik.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Krisztin N. László                                                             dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                 jegyző

Csanádi Csanád

dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

Zárt ülés határozatai:

 

235/2012.(X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat honlapjának működtetésére 2012. október 15. napjától, határozatlan időtartamra a beérkezett pályázatok közül  Hoffer Péter egyéni vállalkozót bízza meg a benyújtott árajánlata alapján.

Felkéri Jegyző urat a szerződés előkészítésére, Polgármester urat a szerződés előterjesztés szerinti tartalommal való aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 5 nap

236/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Újság, valamint a Badacsony TV működtetésére vonatkozó megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítja:

-      A Badacsony Újság megbízási díja a szerződés hátralévő időszakában: Bruttó 253.875 Ft/hó.

-      A Badacsony TV esetében: Bruttó 247.110 Ft/hó

Felkéri Jegyző urat a szerződés módosítás átdolgozására, valamint felhatalmazza Polgármester urat a módosított megbízási szerződés aláírására.

A megbízott személye 2012. 10. 15. napjától Kalmár Györgyné egyéni vállalkozó (8300 Tapolca, Kazinczy tér 13/C.).

A megbízási szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 15 nap

237/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja a napelem beszerzésére irányuló pályázat benyújtásának az előkészítését.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal megbízza a Vanessia Magyarország Kft-t az előzetes, feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolításával abban az esetben, ha azt az Önkormányzat részére térítésmentesen vállalja. Az előkészítő anyagok birtokában a Képviselő-testület későbbi időpontban dönt a pályázat benyújtásáról.

A pályázat sikeressége esetén megvalósítja a beruházást, valamint a fenntartási időszakban üzemelteti azt. A pályázathoz szükséges önrészt a támogatási döntést követően a 2013. évi költségvetésébe betervezi.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 10 nap

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!