Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

Pályázati kiírás műszaki ügyintéző 2023.02.03

 Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdésealapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalműszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Veszprém megye, 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet: 32 Település, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetésifeladatkör

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és intézményei üzemeltetéssel, karbantartással összefüggőberuházásainak előkészítése és lebonyolítása. Közreműködés az önkormányzat ésintézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladatokban. Teljes körű szervezési, koordinálási, ellenőrzési feladatokellátása a beruházási munkákban. A megvalósulás folyamatosságának, minőségének, ahatáridők betartásának ellenőrzése. Az építéssel járó dokumentáció folyamatoskövetése. Az önkormányzati beruházások, felújítások munkáinak előkészítésében valórészvétel, a kivitelezés lebonyolításának segítése, műszaki előkészítése, egyeztetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Település-, terület- és vidékfejlesztési, településüzemeltetési, környezetvédelmifeladatok ellátása, beruházások, fejlesztések és felújítások megvalósításánakelőkészítése, döntések végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkrőlszóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzettépítész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó,gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfusszakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség éskörnyezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedésifelsőfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolaivégzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti,közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.,
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnökszakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus,földrajztanár, geográfus szakképzettség, vagy felsóoktatásban szerzettszakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési,vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű együttműködési készség,
 • Jó szintű önállóság, megbízhatóság, felelősségtudat,,
 • Jó szintű precizitás, pontosság, nagy munkabírás,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodnár Attila jegyző nyújt, a87/571-270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalcímére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. ). Kérjük aborítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:2/132/2023 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: , Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés.Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottóleltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsibizonyítvány hiányában csatolni kell annak megkéréséről szóló igazolást. Akinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának avisszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 14.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!