Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.08.26 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 9/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2019. augusztus 26-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                  bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                  (5 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László     polgármester

Orbán Péter               alpolgármester

Wolf Viktória            jegyző                                             (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné         pénzügyi osztályvezető

Dr. Gáli Mihály          ügyvéd

Demjén Tamás

Szántai Zoltán

Szőke Gábor

Vízkeleti István

Bíró László

Part Andrásné            jegyzőkönyvvezető                          (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

199/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 19 nyílt napirendi pont szerepel. Javasolja a „Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetőjének jutalmazására javaslat” tárgyú előterjesztést a napirendről levenni. Kérdezi, hogy további módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 4. napirend levételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

200/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága dönt arról, hogy a bizottság elnökének javaslatára a meghívó szerinti 4. napirendi pontot nem tárgyalja, a „Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetőjének jutalmazására javaslat” tárgyú előterjesztést a napirendről leveszi.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a további napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

201/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2019. augusztus 26-i soros ülésének napirendjét 18 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 2. Hegyi irányjárat közterület ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bíró László, Demjén Tamás, Szántai Zoltán, Szőke Gábor, Vízkeleti István

 1. 3. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2019. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. BAHART Alaptőke emelés és Alapszabály módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10.Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. 899/11. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12.Folly Ágnes kérelme Kápolna utca meghosszabbítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14. hrsz-ú ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14.Egészségház, ravatalozó, hivatal falfelületeinek felületkezelési munkái – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15.Útkopró Építőipari Kft. felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16.Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18.Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz. Kérdezi, hogy az első javaslattal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tapolcáról bejáró 10 gyermek bérletének költségét az önkormányzat a 123.600,- Ft összegben átvállalja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

202/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, bejáró gyermekek bérletének átvállalásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a második javaslat a Badacsony és Badacsonyörs településrészekről bejáró gyermekek szállítására vonatkozik, a korábbi éveknek megfelelően. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a vonatkozó II. számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

203/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, Badacsony és Badacsonyörs településrészekről gyermekek szállítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az iskola 5 szakkört szeretne működtetni az önkormányzat anyagi hozzájárulásával. Kérdezi, hogy a kosárlabda szakkör miért maradt ki a felsorolásból. A szülők jelezték felé, hogy szeretnék a gyermeküket beíratni. A tervezett színjátszó szakkörről tájékoztatást kér, a testületi ülésig választ vár arra, hogy mi lenne annak az anyagi vonzata. A szakkörökhöz minimum gyermeklétszámot kell meghatározni a korábbi éveknek megfelelően.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a szakkörök működését rendszeresen ellenőrizte. Előfordult, hogy a gyerekek csak ímmel-ámmal voltak ott, így nincs jelentősége egy szakkörnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy szeptember 2. hetében lesz tudható, hogy egy-egy szakkörre hány jelentkező van, mire van valós igény. A nyári táboroztatásról kér tájékoztatást, az iskola mire szeretné felhasználni a bevételt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy előzetes írásos felmérés készül tavasszal, majd szeptemberben történik meg a tényleges jelentkezés a szakkörökre. Tavaly is az utolsó pillanatban állt össze a színjátszó szakkör. A nyári táboroztatás szép eredményt hozott, melyből a költségeket még le kell vonni. Az iskola vezetője kérelemmel fog fordulni a Képviselő-testülethez, melyben jelzi, hogy mire szeretnék fordítani a pénzt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az intézményvezető asszony kapjon meghívást a testületi ülésre, addig a bizottság ne tegyen javaslatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

204/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, szakkörök biztosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatról – iskolai szakkörök működtetése – nem hoz javaslatot.

A bizottság javasolja az intézményvezető asszony meghívását a testületi ülésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Hegyi irányjárat közterület ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bíró László, Demjén Tamás, Szántai Zoltán, Szőke Gábor, Vízkeleti István

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület korábban már hozott egy határozatot arról, hogy a szereplőkkel legyen egy egyeztetés. Sms-ben kérte a képviselőket, hogy ennek időpontjára tegyenek javaslatot. Többségében az volt a vélemény, hogy a következő testület foglalkozzon az üggyel.  A kérelmezők jelezték, hogy a képviselők ígéretet tettek arra, hogy foglalkoznak a témával. Úgy nézett ki, hogy ő szabotálja a döntés megszületését, ezért úgy döntött, hogy napirend keretében lesz megtárgyalva. Időközben ismét megérkezett Bíró úr kérelme, értelemszerűen ezt is a testület elé került.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az ügyvéd úr levelét, jogi állásfoglalását - fenntartva a jogot, hogy esetleg valamit félreértett, - egészen felháborítónak tartja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy több napja kérte az állásfoglalást, az ügyvéd úr vasárnap ¾ 12-kor írta meg a választ.

 

Demjén Tamás vállalkozó elmondja, hogy a taxisoknak van egy 4-5 éves keretszerződése, melyet eddig a testület mindig meghosszabbított. Ezen kívül évente egy külön szerződés is készül, mely tartalmazza, hogy ha probléma merül fel az év folyamán, akkor a következő évben a szerződés újratárgyalásra kerül. Úgy gondolja, hogy az ügyvéd úr az éves külön szerződésekre hivatkozik. Amíg a meglévő szerződés életben van, addig bizonyos formában mindkét felet kötik az abban foglaltak. A szerződéssel bizonyos előjogaik vannak a következő szerződésre nézve. Az elmúlt 2-3 ciklus folyamán nem volt velük gond, gyakorlatilag nincs igény több személyszállítóra, melyet az ügyvéd úr levele is alátámaszt. Ha a szerződés lejár, az nyilván egy másik történet lesz. Az, hogy egy másik vállalkozó is beadja az igényét, a mostani ügyet nem érinti. Ők a szerződés meghosszabbítását kérik. Fontos, lenne, hogy az ügyvéd úr ezt pontosan kifejtse.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd 9.25 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi az ügyvéd urat, hogy az állásfoglalása mire vonatkozik. Nem tud az április 19-i megállapodásról. Kérdezi, hogy a mostani szerződéses időszakot elemezte, vagy a szerződés utáni állapotokat. Nem tudja értelmezni az állásfoglalást.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy úgy tűnt számára, hogy a kérelmező még a szezonban szeretne engedélyt kapni, mely polgármesteri hatáskörbe van utalva. A kapott dokumentumok alapján adta meg a véleményét. Az áprilisi szerződést, melyben négy vállalkozó van megnevezve, egyező akarattal lehet módosítani, az azt megkötő vállalkozók érdeksérelme nélkül. Ha befogadják az ötödik kérelmezőt, akkor lehet szó róla.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy meddig van jogi hatálya a keretszerződésnek, és meddig az áprilisi szerződésnek.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy mindkettő 2019. december 31-ig szól.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri az ügyvéd urat, hogy az ezt követő állapotról mondja el a véleményét.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az önkormányzaton múlik, hogy kivel és milyen szerződést kíván kötni. Ha ötödik vállalkozóval is meg kívánja kötni a szerződést, annak sincs jogi akadálya. Úgy gondolta, hogy az új vállalkozás már az idén is szeretné kivenni a részét a szolgáltatásból. A mögöttes érdekeket nem ismeri.

 

Demjén Tamás vállalkozó a régi vállalkozók nevében kérdezi, hogy van-e törvényi akadálya a szerződés meghosszabbításának további 4-5 évre, tekintettel a régi munkakapcsolatra és az eddigi közös munkára. Jelenleg él a szerződés, de december 31-én lejár. Több ciklusban visszamenőleg támogatta kérelmüket a testület.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a közterületekről szóló önkormányzati rendelet szerint határozott időre, 1 évre szólhat a szerződés, egyébként rendelet módosításra lenne szükség.

 

Demjén Tamás vállalkozó elmondja, hogy ők a keretszerződés meghosszabbítását kérik, mely mellett egy éves szerződések is vannak.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ha évente meghosszabbítják a bérleti jogviszonyt, akkor egy előjog keletkezik. Úgy gondolja, hogy a keretszerződésnek nincs akadálya.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a testület többségi álláspontja az volt, hogy nem szeretne ezzel foglalkozni, átadja a döntést a következő testületnek. Személy szerint el tudja képzelni, hogy a keretszerződés a határidő lejárta előtt megújuljon, ha annak nincs jogi akadálya. Nem hiszi, hogy ez ellen a következő testületnek bármilyen kifogása lenne. Bíró László kérelmével kapcsolatosan nem ért egyet a piac beszabályozásával. Gyerekkorában 10 taxi volt Badacsonyban. Személyes véleménye, hogy komoly indok nélkül a piac korlátozást nem biztos, hogy az önkormányzatnak fel kellene vállalni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi Bíró urat, hogy milyen járművel kíván taxizni, illetve, ha másutt, pld. az alsó parkolónál vagy a halászkerti parkolónál kap helyet, az elfogadható-e számára.

 

Bíró László vállalkozó elmondja, hogy új UAZ gépkocsival szeretne dolgozni, ötödikként, azonos feltételekkel, ugyanazon a helyszínen.

Kun István bizottsági tag úgy tudja elképzelni, hogy a taxisok egy helyszínen kapjanak lehetőséget.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint az önkormányzatnak az az érdeke, hogy minél nagyobb bevételt tudjon realizálni. Minden pályázatnál a bérleti díj határozza meg a bérlő sorsát. Nem szeretné a fix bérlőket lecserélni, de nem mindegy, hogy ebből a tevékenységből milyen összeg folyik be a költségvetésbe.

 

Demjén Tamás vállalkozó kérdezi, hogy jól értelmezi-e, hogy a badacsonyi személyszállítás nyitott piac. Ha a kérelmező megfelel az előírásoknak, műszaki feltételeknek, kifizeti a bérleti díjat, akkor megkaphatja a működési engedélyt. Ebből nagy káosz lesz.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint ennek kezelését az ügyvéd úrnak és a jegyző asszonynak meg kell hagyni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület 2017-ben döntött jogszerűen arról, hogy szerződést köt a jelenlévő hegyi járatot üzemeltető vállalkozókkal. Ezen kívül évente közterület használati szerződés kerül megkötésre. Az 5/2016-os rendelet rendelkezik a taxiállomás helyéről, és 500 eFt/db/ év bérleti díjról. Ez a szerződés jár le ez év december 31-én. Közterület használati kérelmet bárki beadhat, aki a rendeleti paramétereknek megfelel. Az 1. melléklet jelöli ki a bérbeadható területeket. Badacsony egész területe I. övezeti kategória, illetve külön létrehozott a testület egy III. övezetet. Ha a testület további bérbeadásra és az árfekvés módosítására tesz javaslatot, akkor azt rendeleti szinten is kezdeményezni kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy szeretné, ha ez a testület döntene. Kérdezi, hogy a testületi ülésig a rendelet módosítást elő lehet-e készíteni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha megkapja az instrukciókat, akkor igen.

 

Demjén Tamás vállalkozó elmondja, hogy amikor a 6 taxis közül ketten távoztak, akkor a maradó vállalkozók egymásért felelősséget vállaltak, hogy amennyiben valaki nem fizet, a többiek helytállnak helyette. Átvállalták a másik két autó utáni fizetési kötelezettséget. 30 éve összeszokott társaság lévén nem szeretnék, ha ezen a területen újabb kolléga jelenne meg, érte már nem tudnak felelősséget vállalni.  Ezért kérik, hogy az eredeti beadványuknak megfelelően egy másik területen kapjon helyet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a bérleti díjra van-e módosító indítvány.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint át kell beszélni ezt a témát, komplexen kezelve. Ezért rendkívüli ülés összehívását javasolja, úgy gondolja, hogy a testületi ülésig nagyon rövid idő áll rendelkezésre.

 

Szántai Zoltán vállalkozó megjegyzi, hogy tudomása szerint sehol nem fizetnek ennyi bérleti díjat Magyarországon ezért a tevékenységért.

 

Demjén Tamás vállalkozó elmondja, hogy az összeg változtatására nyitottak, amennyiben megmaradhat a most fennálló helyzet, 4 fővel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a fórum megtartását, mivel sok anomália merült fel, a soros testületi ülésen nem célszerű tárgyalni ezt a témát.

 

Szebellédi Ferenc vállalkozó elmondja, hogy felmerült a neve a taxis üggyel kapcsolatosan, amennyiben bármi fajta jogellenesség lenne. Elmondja, hogy ő nem fog beleavatkozni.

Krisztin N. László polgármester a fórum időpontjaként jövő szerdát, szeptember 4-én 9.00 órát javasolja azzal, hogy az ügyvéd úr is legyen jelen a tárgyaláson.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja rendkívüli ülés keretében megtárgyalni az ügyet még ebben a ciklusban. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ezt megelőzően kerüljön sor az elhangzott időpontban egy informális fórumra az érintettek részvételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

205/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hegyi irányjárat közterület ügyéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a napirend tárgyában 2019. szeptember 4-én 9.00 órakor tartson informális fórumot az érintettek részvételével.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2019. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

206/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2019. I. félévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

207/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

5./ Napirendi pont

BAHART Alaptőke emelés és Alapszabály módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

208/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BAHART Alaptőke emelés és Alapszabály módosítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a Képviselő-testület befogadja a módosítási kérelmet, akkor kerül sor az ajánlatkérésre. A kérelmező cég a felmerülő költségeket, a településszerkezeti szerződés megkötését átvállalja, az önkormányzatnak nem kerül semmibe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

209/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a pályázatot minden évben benyújtja a Kulturális Intézmény.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

210/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy a választások után foglalkozzon ezzel az új Képviselő-testület.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a módosító javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

211/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a pályázat kiírását az önkormányzati választások utáni időszakra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke hasonlóan az előző napirendhez, javasolja a pályázat kiírását az önkormányzati választások utáni időszakra. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

212/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a pályázat kiírását az önkormányzati választások utáni időszakra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy az alsó bazársoron mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy holnap kerül sor a szerződéskötésre.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy úgy tudta, hogy már erre a szezonra is vonatkozik a bérbevétel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy még nincs meg a használatbavételi engedély. A szerződés úgy íródott, hogy az ingatlan birtokba a jogerős használatbavételi engedéllyel kerül, onnantól számított időarányos bérleti díj megfizetésére köteles a bérlő.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy a birtokba vételtől beszélhetünk tényleges használatról. Nem létező ingatlanra nem lehet szerződést kötni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ha elállnak a szerződéskötéstől, akkor visszajár-e a bánatpénz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelen esetben véleménye szerint már nem.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri rögzíteni, hogy az önkormányzatot semmilyen kár nem érheti. Elmondja, hogy elfogadták egy 3 fős bizottság létrehozását a bérlemények ellenőrzésére. Kérdezi, hogy ezzel mi a helyzet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottság létrehozásáról a testületi döntés még nem történt meg. Minimum két tag képviselő és egy külsős választható be. Polgármester és alpolgármester nem lehet a tagja.

 

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés pontosítása szükséges, értékesítésről, nem pedig bérletről lenne szó. Felvetődött, hogy a tér esztétikuma szempontjából jó lenne, ha ez az objektum is meg tudna épülni, azonban erre az önkormányzatnak nincs forrása. Célszerű lenne megvizsgálni az értékesítés lehetőségét. Az előterjesztésben erre szerettünk volna javaslatot tenni, miután anno ezzel több képviselő is egyetértett. A sürgősséget az indokolja, hogy eredményes eljárás esetén ősszel neki lehetne állni az építkezésnek. A terület, és a tervnek az objektumra eső része jelenik meg, mint érték, azzal a kötelemmel, hogy azt kell megépíteni, ami a tervekben szerepel.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri, hogy a pályázati kiírás nyújtson teljes garanciát arra, hogy ha nem valósul meg a fejlesztés, akkor visszaszáll az önkormányzatra, vagy visszavásárolható lesz.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a szerződéstervezetet szerdáig megküldeni, hogy a kiíráshoz csatolható legyen.  Így a pályázó a szerződés ismeretével bír. Ha a jogerős építési engedély szerinti megépítéssel kerül értékesítésre, akkor ki kell kötni, hogy meddig kell prezentálni a jogerős használatbavételi engedélyt. Azt is bele kellene foglalni a szerződésbe, hogy visszavásárláskor a beruházás megkezdése esetén kizárólag az elismert és ráfordított költségek ismeretében fizet az önkormányzat.

 

Laposa Bence képviselő úgy kéri, hogy ha nem prezentálja a használatbavételi engedélyt, akkor az alapáron vásárolja vissza az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez a bíróságon nem áll meg.

Kun István bizottsági tag szerint, ha valaki a szerződést saját akaratából írja alá, akkor elfogadja a feltételeket, ebből nem lehet gond. Ha a beruházás a vevő hibájából nem valósul meg, akkor a visszavásárlási jogot az önkormányzat telekáron gyakorolja.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy ez így nem megy.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy ha fejlesztési kötelezettséggel kerül értékesítésre az ingatlan, akkor ez nem csökkenti-e az értékbecslő által megadott árat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyelőre arról van szó, hogy ezen a módon kívánja-e az önkormányzat a városfejlesztést végrehajtani. Része volt a Zöld Város I. pályázatnak, de nem maradt rá pénz. Osztatlan közös terület volt, az alatta menő csatornát ki kellett váltani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint ezt ki kell még dolgozni. Javasolja, hogy ne legyen döntés addig, amíg nem talál a testület egy korrekt üzleti partnert.  Javasolja a pályázati kiírás összeállítását, majd addig pályáztatni, amíg nem lesz megfelelő jelentkező.

 

Kun István bizottsági tag felveti, hogy az önkormányzat építse meg a bejövő pénzeszközeiből, majd közben kezdje el az értékesítését, így visszafolyik a befektetett összeg.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a közbeszerzések miatt az önkormányzat 20-30 %-kal drágábban tudja a beruházásait megvalósítani, mint a piaci szereplők.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tárgyalásokat folytatott azért, hogy az önkormányzat pluszforrásokhoz jusson. A TOP-os projektekhez minimális összeget kellett hozzátenni, a strandok esetében komolyabb hozzájárulásra volt szükség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az ügyvéd úr dolgozza át a határozati javaslatot, olyan pályázat álljon össze, melyben nem csalódik senki. A testületnek is egyeztetnie kell az anomáliák tisztázásához.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy az a lényeg, hogy épüljön meg és a tér legyen befejezve.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke értékbecslés bekérését kéri. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokat – pályázat részletes kidolgozást az ügyvéd úr bevonásával, értékbecslés bekérését, a szerződéstervezet előkészítésére az ügyvéd úr felkérését, mely a pályázati kiírás része – támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

213/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

-          a pályázat részletes kidolgozását az ügyvéd úr bevonásával

-          értékbecslés bekérését

-   a szerződéstervezet képezze a pályázati kiírás részét, mely előkészítésére felkéri az ügyvéd urat.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

899/11. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ingatlan ½ tulajdoni hányadáról van szó. A törvény erejénél fogva az önkormányzatnak országos műemlékek esetében elővásárlási joga van, illetve a HÉSZ-ben meghatározott területek esetében is.

 

Kun István bizottsági tag fedezet hiányában nem javasolja az ingatlan megvásárlását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

214/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

899/11. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. sz. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Folly Ágnes kérelme Kápolna utca meghosszabbítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a HÉSZ út kiszabályozást tartalmaz a piros vonal mentén. Ha a testület ezt elfogadja, akkor az a kérdés, hogy az önkormányzat éljen-e megkereséssel az érintett ingatlantulajdonosok felé, hogy partnerek-e abban, hogy egy olyan közlekedésre alkalmas út alakuljon ki, mellyel a terület hátulról is megközelíthető lesz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

215/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Folly Ágnes kérelme Kápolna utca meghosszabbítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14. hrsz-ú ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hol van ez a terület.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Móricz Zsigmond utcában lévő önkormányzati területről van szó, mely egy övezeti telekhatáron található. Ezért a telekegyesítés első körben nem fog működni. Az érintett részt a véderdőből ki kellene venni, de az nem megosztható. Esetleg közös tulajdon jöhet létre, használati szerződéssel. Másik lehetőség, hogy nem kívánja a testület értékesíteni az ingatlant.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, az ingatlant nem kívánja értékesíteni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

216/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14. hrsz-ú ingatlan vételi szándéka

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Egészségház, ravatalozó, hivatal falfelületeinek felületkezelési munkái – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy az előterjesztésben szereplő összesítő táblázat nem mérvadó. Egyik vállalkozó egyösszegű ajánlatot adott, van aki ÁFA mentest, nem egyeznek meg a tételek, stb.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a felületkezelésre és az asztalos munkákra egységes ajánlatot kértünk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az egyik ajánlattevő leírta, hogy felelősséget nem tud vállalni. Javasolja, hogy a hivatal és ravatalozó felületkezelési munkáira Török Zoltán vállalkozó kapjon megbízást. Az egészségház esetében meg kell vizsgálni az épület statikai funkcióit, a munka költségét. Ott komoly beázások vannak. Javasolja felkérni Gaál Arnold műszaki ellenőrt és Orbán Péter alpolgármestert a vizsgálatok elvégzésére, majd újabb ajánlatok bekérését a bádogos és kőműves munkákra vonatkozóan is.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja olyan vállalkozó megkeresését, aki minden munkát felügyel. Fontosnak tartja, hogy ne három különböző csapat legyen.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az egészségház vonatkozásában Gaál Arnoldot felkérni a szükséges munkák felmérésére, majd ezt követően kerüljön sor újabb ajánlatok bekérésére.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az egészségház társasház, a másik két tulajdonosnak is van fizetési kötelezettsége.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri tisztázni, hogy az ingatlant érintő fejlesztéshez milyen mértékben kötelesek hozzájárulni. Kéri, hogy aki az elhangzottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

217/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Egészségház, ravatalozó, hivatal falfelületeinek felületkezelési munkái – ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

-   a ravatalozó és hivatal felületkezelésére Török Zoltán egyéni vállalkozót bízza meg az ajánlata szerinti összegen

-   az egészségház vonatkozásában Gaál Arnold műszaki szakértőt kérje fel az asztalos és bádogozási és egyéb munkák felmérésére, majd ezt követően javasolja újabb ajánlatok bekérését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Útkopró Építőipari Kft. felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy egyeztett az óvoda vezetőjével. Az óvodában az első és második terasz között 10 m2-es területet kellene lebetonozni a készségfejlesztő mesés figurák leragasztásához.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy oda kell figyelni arra, hogy ha a beadott pályázat eredményes lesz, az ne érintse ezt a területet.

 

Kun István bizottsági tag kiszámolja, hogy mintegy 1 m3 betonra van szükség, amit felajánl, amennyiben valaki megcsinálja a munkát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke és Nagy Lajos bizottsági tag jelzik, hogy a költségekben ők is részt vállalnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke felajánlja, hogy a VN. Kft. vezetőjével egyeztetni fog a munka ingyenes elvégzéséről. Kéri, hogy aki az I. határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

218/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Útkopró Építőipari Kft. felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi a helyzet a mini bölcsődei pályázattal.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázatot befogadták, a hiánypótlást teljesítettük.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a BABI-k szerződésével hogyan állunk. Milyen terhet fog jelenteni ez a feladat a Hivatal, illetve a VN. Kft. dolgozóinak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az OTP-től megérkezett a szerződéstervezet, azt aláírta. Megérkezett a költségkimutatás, a VN. Kft. fogja üzemeltetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az elektromos buszokkal mi lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a táblák kihelyezését megrendeltük, az oszlopok már a helyükön vannak. Megrendeltük a padokat, szemeteseket, Lukács Lászlóval a szerződés aláírásra került. Szórólapon kell tájékoztatni a lakosságot a program indításáról. A buszokat megbízási szerződéssel fogják vezetni, - minimum 10 éves vezetői gyakorlattal - a testületi határozatnak megfelelően.

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy B kategóriás jogosítvány elegendő a buszok vezetéséhez.

 

Kun István bizottsági tag a konyhai pályázatról kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vidékfejlesztési pályázat része volt, a héten lezárjuk.

 

Kun István bizottsági tag felveti, hogy sokan jelezték, hogy a járdák mentén nincsenek szemetesek. Kérdezi, hogy ezek kihelyezése lehet-e része a szemléletformáló hulladékgyűjtésnek.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző megjegyzi, hogy eszközbeszerzésre nem lehet pályázni, csak programok vannak abban a projektben. 20 db szemetest fogunk rendelni a BABU program keretében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szemétgyűjtők kihelyezése a VN. Kft. felelőssége, az önkormányzat biztosítja a forrást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az alsó temetőbe bemennek a vadak. Miért nem próbáljuk a védekezést a vonatkozó pályázat keretében megoldani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem lehet a temetőket bekeríteni a program keretében, a Petőfi utca felső részét a vadászok javasolták.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy erről még egyeztetni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat vadriasztó folyadékot és granulátumot szerzett be, melyekből sokan vittek. A hatékonyságáról nem kaptunk visszajelzést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a IV. határozati javaslatban szereplő KEHOP projekt esetében holnap jár le a határidő, a testületi ülésen döntést kell hozni.  6 céget kerestünk meg a GINOP projekt tárgyában, 4 ajánlat érkezett, melyek közül a BVKI ajánlata a legkedvezőbb bruttó 937.260,- Ft összegben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I-II. határozati javaslat elfogadásával, a GINOP projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában a BVKI ajánlat szerinti áron való megbízásával, illetve azzal, hogy a KEHOP projekthez kapcsolódóan a testületi ülésen történjen meg a döntéshozatal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

219/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I.-II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Javasolja a GINOP 7-1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában a BVKI-t ajánlat szerinti áron megbízni.

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00095 kódszámú „Badacsonytomaj klímastratégiájának kidolgozása klímatudatosságot erősítő szemléletformálása” című projekthez kapcsolódóan a projekthez kapcsolódó (tematika szerinti) programsorozat lebonyolítása feladatok ellátása tárgyában a döntést a testületi ülésen meghozni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri, hogy a közterület felügyelő tartassa be a rendeletben foglaltakat, ha valaki 5 m2-t kapott a kipakolásra, akkor az ne legyen több. Az új sétányon nem lehet közlekedni a kirakott műanyag árutól.  A zenés szórakozóhelyek most betartják az éjszaka 2-ig tartó korlátozást, a rendszer korrekt módon működik.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a sétány elején nincs közvilágítás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a közterületekre vonatkozó rendelet módosítását oly módon, hogy azt a testület tagjai hagyják jóvá, ha valaki megszegi a szabályokat, az legyen szerződésbontó tényező.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a következő testület végig tudja vinni azt az elképzelést, hogy a Tátika üzletház az eredeti állapotába visszakerül, akkor megoldódik ez a probléma.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

220/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Miklós bizottsági tag a Városarculati Bizottságba két képviselő és egy külsős kijelölését javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy külsősként Bérczi László neve hangzott el.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy lehetőség van több képviselő jelölésére is. Elmondja, hogy az SZMSZ-ben meg kell határozni, hogy mik azok a feladatkörök, melyekre külön véleményezési jogkörrel bír ez a bizottság.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a Szörf Klub kérelmével mi a helyzet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a dokumentációt településképi konzultációra benyújtották, az építmény vonatkozásában egyeztetés történt a tervezővel és a főépítész úrral. A szerződés október 1-től 5 évre szól. A szerződő fél vállalta, hogy a beruházást ebben az évben befejezi.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az újonnan épített nyilvános WC alkalmatlan a funkcióját tekintve az üzemeltetésre. A település szégyene ahogy kinéz, melyben a tervezői felelősség és a testület oda nem figyelése játszott közre. Ez így fenntarthatatlan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzemeltető nem fordult felénk ilyen problémával.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy esztétikus megoldást kell keresni, nincs egy központi beléptető hely. Egy automatizálás tudna segíteni a helyzeten. Javasolja, hogy a tervező készítsen látványtervet a megoldásról.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 11.20 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy szó volt arról, hogy a mikrobuszoknak is ki lesz alakítva egy parkolóhely, erről egyeztetni kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy még nem érkezett ilyen kérelem. Át kell nézni a rendeletet, hogy hol engedhető meg. Szó volt arról, hogy a Kert utca bal oldalán parkolókat létesít az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egymás közötti beszélgetések során merült fel, nem léptünk tovább.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

221/2019. (VIII.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek

-          az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra.

-   A Városarculati Bizottság létrehozását, tagjainak Kun István, Laposa Bence, Nagy Miklós képviselőket, Bérczi Lászót kültagnak javasolja és kezdeményezi az SZMSZ módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Forintos Ervin                                                                         Nagy Miklós

bizottság elnöke                                                                 jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!