Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.06.24 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 8/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2019. június 24-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                  bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag                                  (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                  (2 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László     polgármester

Orbán Péter               alpolgármester

Wolf Viktória            jegyző                                             (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné         pénzügyi osztályvezető

Bolla József                ügyvezető

Dr. Gáli Mihály          ügyvéd

Pordán Katalin          intézményvezető

Part Andrásné            jegyzőkönyvvezető                          (5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Lajos és Nagy Miklós bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

177/2019. (VI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 20 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

178/2019. (VI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2019. június 26-i soros ülésének napirendjét 20 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Rendőrkapitány kinevezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

 1. 3. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

 1. 4. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Krisztián Sorgos Fuvar Kft, Balogh Zoltán Perfektum Kft, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Településkép védelemről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. HÉSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Beszámoló az önkormányzati Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Majer Péter Alsó-bazársori 2. sz. üzlet átalakítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Bölcsőde fejlesztésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Régi hivatal oldalfalának felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Turistakalauz hirdetési ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Rendőrkapitány kinevezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Rausz István rendőrezredes úr 2019. június 1-től a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság vezetője. A Tapolcai Rendőrkapitányság vezetésével Loránd György alezredes urat bízta meg a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője. A képviselő-testületi ülésen sor kerül a régi rendőrkapitány úrtól az elköszönésre, megköszönve a jó együttműködést, illetve az új rendőrkapitány úr bemutatására.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

179/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Rendőrkapitány kinevezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hol kaphat tájékoztatást a lakosság a tűzgyújtási előírásokról.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat honlapján, illetve az országos tűzgyújtási előírásokról a Katasztrófavédelem honlapján. A tűzoltók kül- és belterületen élhetnek a büntetés lehetőségével, ahol észlelik az engedély nélküli tűzgyújtást, ott szankcionálhatnak is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a nyári locsolásról történt-e egyeztetés a tűzoltósággal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még nem.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

180/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Pordán Katalin intézményvezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy intézményük állami normatívából és önkormányzati hozzájárulásokból működik. Kötelező feladatuk prevenciós programok szervezése a hátrányos helyzetű gyerekek részére, melyhez kérik az érintett önkormányzatok anyagi hozzájárulását, segítségét.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a költségvetésben van-e erre külön keret.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nincs.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 50 eFt támogatást javasol biztosítani az általános tartalék terhére a határozati javaslat szerint. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

181/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 50.000 Ft összeggel elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Pordán Katalin intézményvezető megköszöni a bizottság támogatását, és távozik.

 

 

4./ Napirendi pont

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Krisztián Sorgos Fuvar Kft, Balogh Zoltán Perfektum Kft, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ülés előtt kiosztott nagy terjedelmű mellékletet nem volt idő áttanulmányozni. Ezért javasolja, hogy a testületi ülésen történjen meg a döntés. A pótmunkák szükségessége a múltkori testületi ülésen vetődött fel, a műszaki ellenőrrel az egyeztetés megtörtént. Az anyagban pontosan látható, hogy mit fogadott el.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint Balogh úrnak már korábban tájékoztatni kellett volna a testületet, az építési naplóban is szerepeltetni kellett volna a pótmunkákat, illetve szerződésmódosításra is szükség lett volna.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr által megküldött tervezetet a BFT. részére továbbítottuk. A közbeszerzési szakértő is visszajelzett, hogy részéről a szerződésmódosításban foglalt feltételek elfogadhatók. A pályázatban van tartalék keret.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy komplett pályázatról van szó, átcsoportosításra van mód.

 

Nagy Krisztián vállalkozó elmondja, hogy nem jó a terv, ezért villany és ivóvíz nyomvonal kiépítése történt pluszban. Több vízvezeték kiváltására volt szükség, ami csak a régi vezetékek feltárásakor derült ki.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a támfalak különböző stílusban készülnek, az ötből kettő minősíthetetlenül rossz. A WC-vel szemben és a lépcsőfeljárónál nagyon gyenge munkát végeznek. Az alsó bazársoron felrakott függesztett lámpákat kéri lecserélni, mert az esztétikai feltételeknek nem felelnek meg.

 

Nagy Krisztián vállalkozó elmondja, hogy a kiírásban ez a típus szerepelt, a műszaki osztály elfogadta.

 

Kun István bizottsági tag szerint a tervezett drótfonat helyett rendes kerítést kell építeni, ezt kéri Balogh úrral szerdáig egyeztetni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy valamilyen döntésre szükség van, legalább a határidő módosításról kell állást foglalni. Műszaki, megfelelőségi alátámasztás mindenképpen kell a műszaki ellenőr részéről a testületi ülésig. A vállalkozási szerződés módosításáról a testületi ülésen dönteni kell. Badacsonytomaj részéről a pályázatban van mintegy 10 milliós összeg, költségvetés átcsoportosítással átvihető lehet kb. 14 millió forint. A közbeszerzési értékhatárra figyelni kell, nem szabad meghaladni a közbeszerzési értékhatárt.  Javasolja, hogy a bizottság előzetes jóváhagyásra javasolja az anyagot azzal, hogy további előkészítést kér.

 

Bolla József VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a badacsonyi strand bejárathoz dupla körforgós kaput terveztek, de így a második pénztár ablaka nem használható. Ezért csak egy elhúzható kaput lehet beépíteni.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a műszaki ellenőrrel leegyeztetni és jegyzőkönyvezni. Elmondja, hogy ha a pályázati tartalom módosul, akkor 5 évig nem változtatható meg, úgy kell használni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

182/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte, azt előzetesen jóváhagyásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat és intézményei pénzmaradványának felhasználásáról döntött a testület, most ennek az átvezetése történt meg. A pénzmaradványból 114 millió került a tartalékba, a testületi döntések beépítésre kerültek, így a tartalék 11 millió forinttal csökkent. A fennmaradó rész szabad.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a 24 milliós pótmunka mennyiben terheli a pénzmaradványt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy bruttó 10 milliós tartalékunk van, a többiért rákérdez, hogy fordulhatunk-e a Konzorciumhoz.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a 10 millió felette részt tőlük megigényelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az óvoda pénzmaradványából vásárolható-e klímaberendezés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az óvoda vezetőjével az egyeztetés megtörtént. A pénzmaradványból 3 beltéri klíma lesz beszerezve, egy a csoportszobába, egy a bölcsődébe és egy az irodai részhez.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint az üvegfelületek cseréje is megoldaná a problémát.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyi, hogy a felújított Művelődési ház átadása előtt a pirosra festett részeket át kellene festeni más színre. Sokak véleménye szerint nagyon rossz az összhatás.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a teraszt is meg kellene csinálni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

183/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Településkép védelemről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mintegy 215 önkormányzat kapott törvényességi felhívást a rendelet kapcsán. A rendelet tervezet szerdán a testület elé kerülhet jó esetben és a partnerségi egyeztetés megindulhat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

184/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Településkép védelemről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

HÉSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy több kérelem érkezett az elmúlt félévben az önkormányzathoz. Főépítész úrral történt egyeztetés alapján a befogadhatókat pirossal jelezték az előterjesztésben. Első körben ezekről kérnénk ajánlatot, megkeresve az érintetteket, hogy vállalják-e a szerződés megkötését, a költségek rájuk eső részének befizetését.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a Táncsics utca felső szakaszán hogyan értelmezendő az önálló garázsépület.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a HÉSZ jelenleg különálló egységet nem enged, a házzal egybe kellene építeni a garázst.  Főépítész úr szerint a külön egység engedélyezése reális lehet. Megjegyzi, hogy ha valamelyik módosítási igényt az illetékes szakhatóság nem engedélyezi, akkor az nem oldható meg. Az önkormányzat a 4/a. pontban érintett. Ajánlatot kell kérni, hogy a településtervezők mennyiért vállalják a munka elvégzését, értelemszerűen azok a kérelmezők kerülnek be a rendelet módosításba, akik vállalják a rájuk eső költségeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

185/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kulturális Intézmény vezetője javasolta, hogy a Borhéthez hasonlóan a Szüretre vonatkoztatva is készüljön Részvételi Szabályzat. Ez szakmai szempontból indokolt lehet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem támogatja a javaslatot. A borászatok vonuljanak fel, az önkormányzat mindenben segíti őket, ez elvárható.

 

Kun István bizottsági tag nem javasolja szűrni a jelentkezőket, a felvonulásról nem kell kizárni senkit, úgy sincs sok jelentkező.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a 13. pont a kitelepülőkre vonatkozik, nem pedig a felvonulókra. Az ah. pont arról szól, hogy aki három éven keresztül részt vett a felvonuláson, plusz pontot kap. Itt javasol több pontot adni, például 15 pontot. Aki nem vállalja a felvonulást, az tulajdonképpen nem tud bejutni a kitelepülők közé.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az ah. pont 5 pont/évre, az ai. pont pedig 15 pontra módosuljon.

 

Kun István bizottsági tag a Céh Turisztikai Egyesület hároméves állandó tagságát nem javasolja pontozni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

186/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a Részvételi Szabályzatban a 13. ah) ponthoz 5 pontot, a 13. ai) ponthoz 15 pontot javasol rögzíteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a pályázat benyújtását.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy tavaly és tavaly előtt eredménytelen volt a pályázat, nem kaptunk támogatást. Ennek ellenére javasolja ismét megpróbálni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

187/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Beszámoló az önkormányzati Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közműalap vonatkozásában egy automatikus feltöltési mechanizmus lenne célszerű, mert egyre komolyabb összegeket igényelne például a csatornázási program. Eddig kisebb összegekről volt szó.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

188/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló az önkormányzati Alapok működéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Horváth Norman 2,5 milliós pályázata érvénytelen. Kérdezi, hogy miért.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati kiírás szerint csatolni kellett volna az önkormányzattal szemben fennálló tartozásról az igazolást, ami nem történt meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyintézővel ő bontotta fel az ajánlatokat, meglepődött, amikor a jegyzőkönyvet olvasta. Kérdezi, hogy kimondhatja-e az önkormányzat, hogy a pályázónak nincs vele szemben tartozása.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint adjuk ki az igazolást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a múltkori nyilvános ülésen a testület Majer Péter 2. számú üzletre vonatkozó pályázatát eredménytelennek nyilvánította azzal, hogy kerüljön sor egyeztetésre a felvetett módosítási igényeikről. Az egyeztetés megtörtént, komoly átalakításokban gondolkodnak. Kérelmük külön napirendként szerepel jelen ülésen. Akkor még nem volt szó arról, hogy másik pályázó is van.

 

Kun István bizottsági tag szerint nem biztos, hogy jó lenne, ha mindként üzletet ugyanazon személy üzemeltetné. Kérte Majer urat, hogy látványképeket és költségvetést készítsen, és úgy forduljon a testülethez, csak ezek birtokában van értelme az egyeztetésnek.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy személy szerint el merné fogadni mindkét pályázatot, a nyilvános WC-re is, melyekből az önkormányzattal szemben fennálló tartozásról hiányozott az  igazolás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a döntés a testület kezében van, de a pályázatban nem volt kizárt a hiánypótlás lehetősége.  A testületi ülésig bekérhető az igazolás.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint ez egy praktikus javaslat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ki sem kellene írni, hogy van-e tartozása a pályázónak az önkormányzattal szemben, hiszen azt tudjuk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy hasonló ügyekből volt már probléma, ezért az önkormányzattal szemben fennálló tartozást igazolni kell.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint egy új épületet ne alakítsunk át. Ha valaki kiveszi, azt saját költségén esetleg megteheti.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az ügyvéd urat, hogy a javaslat törvényes-e.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy erre kapásból nehéz válaszolni, kérdés, hogy a kiírásban szerepeltetni kell-e. Ha benne van, akkor ragaszkodni kell hozzá, a jövőre nézve lehet megfontolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tájház udvari két üzletet is meg kellene hirdetni.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy oda kell figyelni arra, hogy az új üzletek esztétikailag ne csússzanak le. Ha nincs olyan szervezet, aki ezt jogkörrel ellátva felügyeli, akkor nem lesz változás a 100 milliós fejlesztések után sem, a strandon az első üzlet tekintetében semmi nem javult.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a városarculati előírásokat alkalmazni kell. A szerződésben szerepeltetni kell, hogy ha hatályosul a vonatkozó rendelet, azt köteles figyelembe venni a bérlő, melyet három fős bizottság érvényesít. Javasolja a bizottságba Laposa Bence képviselőt is.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a bizottságba egy belső építész és egy dizájner beválasztása lenne célszerű.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja Bérczi Lászlót levélben megkeresni azzal, hogy mikor tud az ígért csapat munkába állni.

 

Kun István bizottsági tag kéri, hogy a bizottság folyamatosan jelezze, ha valami nem elfogadható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ha az első évben nem felel meg a megjelenés az önkormányzati rendeletnek, akkor az önkormányzat elállhat-e a bérleti szerződéstől.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a pályázati kiírásban és a szerződésben nincs megjelölve pontosan, akkor az önkormányzat nem állhat el egy 5 éves szerződéstől azért, mert pld. szubjektív alapon nem tetszik a kirakott bútor. Javasolja, hogy ha új pályázati kiírás mellett dönt a testület, akkor kerüljön bele, hogy az önkormányzat által kért feltételeket köteles vállalni a pályázó.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd egyetért a javaslattal.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint döntsön az új testület, az idén nem fognak kinyitni az alsó bazársori üzletek.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy a tomaji üzletek bérlete is lejár az idén, újra kell pályáztatni jövőre.

 

Wolf Viktória jegyző összegezi az elhangzottakat, miszerint a bizottság a határozati javaslatot támogatja azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje július 16. Támogatja a 3 fős bizottság létrehozását a városarculati rendelkezéseknek való megfeleltetésre.

 

Laposa Bence bizottsági tag ezt az új és felújított épületek esetében javasolja a szerződésbe beletenni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kiegészített javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

189/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést

-       I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy 3 fős bizottság létrehozását javasolja, akinek állásfoglalását a pályázó köteles előzetesen beszerezni és az abban foglaltakat betartani a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt a városarculati kérdések, rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre vonatkozóan.

-       javasolja július 16-i beadással a pályázat benyújtását

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a pályázat eredménytelennek nyilvánítását és új pályázat kiírását, mivel a pályázó itt sem csatolta be az önkormányzattal szembeni tartozásról az igazolást. Kérdezi a bizottság véleményét a nyitvatartást illetően.

 

Kun István bizottsági tag javasolja az üzletekkel összhangban. Az illemhely téliesített, javasolja egész évben üzemeltetni. Fontos, hogy igénybe lehessen venni, mindegy, hogy az üzemeltető ezt hogyan oldja meg, esetleg a kulcsot a büfékben hagyja-e. Ha nincs nyitva az illemhely, akkor lehessen szankcionálni a bérlőt, akár legyen bontó feltétel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az a cél, hogy az üzletek ne csak a szezonban legyenek nyitva, üzemeltetésükhöz a WC-t biztosítani kell, illetve a rendezvények idején is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha az alsó parkoló rendezvénytér lesz, akkor ezt szabadon kell értelmezni. A tér a rendezvényeken túl üresen áll, ezért javasolni fogja legalább három szakaszra osztani. Ha ott megállhatnának a buszok, akkor szükség lesz az illemhelyre. Lehet bármikor ott forgalom, ezért célszerű lenne automatizálni az illemhelyet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az I-II. határozati javaslat elfogadását, a 3 fős bizottság létrehozását javasolja, illetve az illemhely éves nyitvatartásával az üzletekhez és rendezvényekhez igazodóan egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

190/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést

-       I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy 3 fős bizottság létrehozását javasolja, akinek állásfoglalását a pályázó köteles előzetesen beszerezni és az abban foglaltakat betartani a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt a városarculati kérdések, rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre vonatkozóan.

-       javasolja július 16-i beadással a pályázat benyújtását

-       javasolja, hogy a pályázó vállaljon kötelezettséget január 1. – december 31. közötti (egész éves) nyitvatartási időre a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt, illetve vállalja az alsó-bazársori üzletek nyitvatartási ideje alatti és rendezvények ideje alatti nyitvatartást is azok engedélyéhez igazodóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a pályázó – hasonlóan a korábbi napirendekhez - itt sem nyújtotta be az igazolást. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

191/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Majer Péter Alsó-bazársori 2. sz. üzlet átalakítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több lehetőség van. A testület kinyilatkozza, hogy az üzlethelyiséget a jelenlegi formájában kívánja bérbeadni, vagy a kérelmező a műszaki osztály segítségével, esetleg önállóan a kívánt módosításokat beárazza, és további egyeztetésekre kerül sor.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a jelenlegi, megtekintett formában legyen az üzlet bérbeadva. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

192/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Majer Péter Alsó-bazársori 2. sz. üzlet átalakítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, mivel a jelenlegi formájában kívánja bérbeadni az üzlethelyiséget.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Bölcsőde fejlesztésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mivel nem érkeztek még be az ajánlatok, a döntést a testületi ülésen javasolják meghozni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

193/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bölcsőde fejlesztésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a testületi ülésen javasolja a döntés meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyeztetésen vett részt a Magyar Falvak programmal kapcsolatosan. Számolnak azzal, hogy Badacsonytomaj 50 millió forint erejéig pályázni fog a bölcsőde fejlesztésére.

16./ Napirendi pont

Régi hivatal oldalfalának felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja új árajánlatok bekérését, egyelőre nem érkezett be ajánlat.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint mintegy 4 millió forint lenne az oldalfal teljes felújítása. Inkább az épület bontására kellene ajánlatot kérni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a lehullott vakolatot kitalicskázták a szomszéd területéről.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a szomszéd érdekében legalább a vakolatot le kellene verni, bár ehhez is szükség van az állványozásra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslat szerint új ajánlattételi felhívás kiküldésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

194/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Régi hivatal oldalfalának felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Turistakalauz hirdetési ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem javasolja a hirdetési ajánlat elfogadását. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

195/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Turistakalauz hirdetési ajánlat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a művelődési ház terasz felújításával mi lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kb. 10 millió forint lenne. A költségvetésben 5 millió forint áll rendelkezésre a festésre és az ablakokra. Javasolja újabb ajánlatokat kérni. A testület láthatja, hogy semmilyen munkára nem lehet vállalkozót találni.

 

Kun István bizottsági tag az óvoda konyhájáról kér tájékoztatást. Arról volt szó, hogy a nyári szünetben fogják megcsinálni.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy augusztus 15-re módosult a határidő. A műszaki tartalmat illetően nem tudunk egyezségre jutni. A módosításokat plusz forrásból kell bevállalni. Amit a pályázatban vállaltunk és az intézményvezetővel le volt egyeztetve, meg kell csinálni. A kis étkezőrészt saját forrásból kell megoldani. A vállalkozó szerint kéthetes munkáról van szó. A Kormányhivatal azt a műszaki tartalmat fogja keresni, amire a pályázat be lett adva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy el kell dönteni a testületnek, hogy elindítja-e a módosítást a pályázat kiírója felé. Ha a vállalkozó elkezdi a munkát, akkor saját zsebből kell kifizetni. Az óvodavezető kéréseinek egy része jogos.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint az óvodavezetőnek a pályázat beadása előtt kellett volna jeleznie az igényeit, javasolja a munkát a pályázatnak megfelelően megcsinálni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e egyetértés abban, hogy az eredeti elképzelés szerint valósuljon meg a fejlesztés. Megállapítja, hogy igen. Megjegyzi, hogy a pályázatok folyamatosan jelennek meg december 31-ig.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, azzal, hogy a Művelődési ház teraszfelújítására kérjünk be ajánlatokat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

196/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, azzal, hogy javasolja ajánlatok bekérését a Művelődési Ház teraszfelújítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a Római útra, Nagy Tímea ingatlanának környékére megállni tilos táblát ki lehetne-e rakni. Az út mindkét oldalán állnak az autók, nem lehet közlekedni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Három fenyő alatti szakaszra kértük, mert a panzió előtt végig parkolnak az autók. A jobb oldalra nem tenné ki a táblát.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a Hableány épületéhez is kellene egy megállni tilos tábla.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egyeztetni fog a rendőrséggel. A BonVino tulajdonosa is kérte, hogy a megállni tilos tábla legyen kiegészítve várakozni tilos táblával.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

197/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke az elektromos kisbuszokról kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nyugdíjasokkal szeretnénk a buszok vezetését megoldani. Kérdezi, hogy milyen óradíjat javasol a bizottság. Megjegyzi, hogy ez a munka felelősséggel jár. A busz útvonala alkalmanként kb. 1 óra alatt járható be.

 

Laposa Bence bizottsági tag 1.500 Ft/óra díjazást javasol.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 2.000 Ft/ óra díjazást javasol. Kérdezi, hogy a taxisokkal történt-e egyeztetés.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a Díszteret lezárni, hogy oda ne parkolhasson be senki. Megjegyzi, hogy hivatalosan nem taxisokról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester a 2.000 Ft/óra díjazást támogatja. Elmondja, hogy 4 vállalkozóval van megállapodásunk a „taxis” szolgáltatásra, de közterületfoglalásnak minősül, így nincs meghatározva, hogy hány hely adható ki. Látható módon növekszik a forgalmuk, ezért jelentkezett be újabb vállalkozó. Másik út, hogy kivesszük a közterületfoglalási szabályok alól, és úgy írjuk ki a pályázatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ebben a témában egyeztető fórumra lenne szükség

 

Kun István bizottsági tag szerint majd a következő testület tárgyalja újra és tegye rendbe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a kamerarendszer kiépítését mikor kezdi el a vállalkozó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerződés elkészült, a vállalkozó megkezdte az előkészületeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

198/2019. (VI.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Kruchina Károly a Szörfklub elnöke a badacsonytomaji strandon lévő szörftároló további bérletére nyújtott be kérelmet. Javasolja, hogy napirendek után tárgyalja meg a bizottság.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság a kérelem tárgyalásával egyetért.

 

 

NAPIRENDEK UTÁN

 

Kruchina Károly Szörfklub elnökének kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester felolvassa a kérelmet a szörftároló további bérletére. Megjegyzi, hogy a testületi ülésen a kérelmező jelen lesz. A szerződés az év végén jár le, de szeretnék, ha még ez a testület döntene.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mikor jár le a szerződés.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az idén. A strand 90 %-ban megújult, ildomos lenne a Szörfklub által használt épületet és a jelenlegi strandcikk üzletet is felújítani. Ha ezt bevállalják, akkor javasolja a további bérbeadást. A strandcikk üzlet szerződése is lejár a 3 büfével együtt, a következő bérlővel ennek felújításáról is egyeztetni kellene.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy álláspontja szerint a VN. Kft-nek a strand kezelőjeként kell a pályáztatásokat lefolytatni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az Egyesület nem fizet, használatra kapták a testülettől már régen a helyiséget.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy az épület felújítására tegyék meg a vállalásukat.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a felújítás határidejét jövő szezon kezdésig megszabni.  Kérdezi, hogy 5 éves szerződés esetén lehet-e kezelni, ha nem teljesítik a vállalásukat.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Szörfklub tagjai korábban speciális kedvezményes jeggyel mehettek be a strandra. Kérdezi, hogy ez még érvényben van-e.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy már nincs.

 

Krisztin N. László polgármester a körülmények tisztázását követően a testületi ülésen javasolja a döntés meghozatalát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Forintos Ervin                                                                         Kun István

bizottság elnöke                                                                 jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!