Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.04.29 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 6/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2019. április 29-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                  bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                      (5 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László     polgármester

Orbán Péter               alpolgármester

Wolf Viktória            jegyző                                             (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné         pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás       pályázati-műszaki ügyintéző

Bolla József                ügyvezető

Dr. Gáli Mihály          ügyvéd

Horváth József           r. alezredes

Illés Zoltán                 CÉH Egyesület elnöke

Kóczián Géza            cégtulajdonos

Part Andrásné            jegyzőkönyvvezető                             (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

114/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 20 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

Wolf Viktória jegyző javasolja a következő napirendi pontok felvételét:

21.   Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

22.   Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

23. Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a fenti napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

115/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a 2019. április 29-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

21.    Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

22.    Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

23. Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

tárgyú napirendeket.

 

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

116/2019. (VI.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2019. április 29-i soros ülésének módosított napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

 1. 2. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről (2018. év)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, Horváth József r.alezredes, Sztrik Ákos r.százados

 1. 3. Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Badacsonyi CÉH Egyesület támogatási kérelme (feladat finanszírozás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán CÉH Egyesület elnöke

 1. 5. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme Tatay napok támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 6. G-Guard Security támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kóczián Géza cégtulajdonos

 1. 7. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (III)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 9. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Vagyonrendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése napelemes lámpákkal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 450. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2019.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonyi nyilvános illemhely hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

117/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről (2018. év)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, Horváth József r.alezredes, Sztrik Ákos r.százados

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Horváth József alezredes urat. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Horváth József r.alezredes elmondja, hogy a tavalyi év nehézségei ellenére Badacsonytomaj közbiztonsága kedvezően alakult, a sajátos halálesetet kivéve. A növekvő idegenforgalom ellenére a bűncselekmények száma nem nőtt. Problémát jelenthet a gyorshajtás és az ittas vezetés, melynek következtében a közigazgatási bírságok száma emelkedett. Fontos az ellenőrzés, a további szűrő tevékenység.  A szezonban Badacsony központjában járőr szolgálatot terveznek, melynek során a közterület felügyelet segítségére számítanak. A vendéglátó helyek üzemeltetőivel egyeztettek, örömmel fogadják a rendőri jelenlétet. A gépkocsi lopások és feltörések száma csökkent. Egy komoly elkövetői kört sikerült kivonniuk, de továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni erre a területre. A családon belüli erőszak a településen minimális, a közösség életére nem jelent befolyásolást. A kábítószer nincs jelen, kereskedelmi tevékenység formájában sem. Köszönetet mond a civil szervezeteknek, biztonsági szolgálatoknak, az önkormányzatnak a jó együttműködésért. A polgárőrök a rendőrség stratégiai partnerei, ezt az ideérkező bűnözői körök is elfogadják.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy régebben Badacsonyban 24 órás rendőri szolgálat volt. Kérdezi, hogy erre lenne-e lehetőség.

 

Horváth József alezredes elmondja, hogy a létszámhelyzetről nem nyilatkozhat. Az elmondottak szerint tudnak működni az előzetes tervek szerint, Badacsonyban egy járőrt tudnak biztosítani. A rendőriskolások jogállása megváltozott, nem helyezhetők ki területre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

118/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről (2018. év)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

119/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Badacsonyi CÉH Egyesület támogatási kérelme (feladat finanszírozás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán CÉH Egyesület elnöke

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Illés Zoltán elnök urat. Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésébe egy keretösszeg került beállításra, melyből az egyesület működési költségei részarányosan finanszírozásra kerülnek. Most 3,6 millió forint támogatást kérnek a felsorolt programokra. Fekete Ferenc úr, a Sporthorgász Egyesület elnöke jelezte, hogy konfliktushelyzetbe került a CÉH egyesülettel a horgászjegyek árusítása miatt. Úgy gondolja, hogy a CÉH Egyesületnek ezt korrekt módon kellett volna kezelnie.

 

Illés Zoltán elnök elmondja, hogy jóval több munka keletkezett a jegyárusítás kapcsán, mint előzetesen gondolták. Megoldásként beléptették a CÉH Egyesületbe a horgászokat, ezzel nőtt a taglétszám, melyhez szerény jutalékot, éves szinten 250 eFt-ot szerettek volna kérni. Viszont ezt a orgHHorgászegyesület nem fogadta el, és úgy döntöttek, hogy nem akarnak együtt dolgozni a jövőben. Úgy gondolja, hogy az egyesület elnöke nem volt elég rugalmas.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a kért támogatással kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag úgy látja, hogy a konkrét programokhoz megfelelő a tervezett összeg, az hatékonyan felhasználható és reális.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

120/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi CÉH Egyesület támogatási kérelme (feladat finanszírozás)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme Tatay napok támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy tavaly mennyi támogatást kapott az iskola erre a célra. A költségvetés készítésekor itt volt-e a kérelem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tavaly jubileumi Tatay napok voltak, ezért magasabb összegű támogatást kaptak.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy jelezték, hogy majd kérnek támogatást, de összegszerűen nem volt meghatározva.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az igazgató asszony vegyen részt a testületi ülésen, és adjon tájékoztatást. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

121/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme Tatay napok támogatására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága felkéri Krisztin N. Lászlóné igazgató asszonyt, hogy a testületi ülésen adjon tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

G-Guard Security támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kóczián Géza cégtulajdonos

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy egy főt szeretnének még felvenni, melyhez az önkormányzattól napi 5 eFt-ot kérnek. Ez a költségvetésben a tartalék terhére 971.550 eFt-ot jelentene. Kérdezi, hogy a vendéglátó egységeket megkeresték-e, milyen hozzáállást tanúsítottak.

 

Kóczián Géza cégtulajdonos elmondja, hogy este 8 órától reggel 6 óráig tartanak szolgálatot, tapasztalatai szerint a bűnelkövetések elsősorban ebben az időszakban történnek. A vendéglátó egységek tulajdonosainak a hozzáállása pozitív, a szolgáltatáshoz hozzájárulnak. Egy-egy rendezvényhez 2-3 főre van szükség, telefonon történő jelzésre is ki fognak vonulni. A vagyonvédelmet biztonsági őrrel oldják meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a kamerarendszer megépül-e a szezonra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület által javasolt paraméterekről tárgyalt a pályázóval. Bruttó 6 millió forintra kért műszaki tartalmat. Ezen összegért 5 ponton lehetne kiépíteni a kamerákat. A kidolgozott anyagot a napokban kapjuk meg, rendkívüli ülés keretében történik meg a döntés.

 

Kun István bizottsági tag Biztonság éveként támogatandónak tartja a kérést azzal, hogy az érdekelt vállalkozói kör is vegye ki a részét.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a strandokon is fizetnek-e a vállalkozók az őrzésért.

 

Kóczián Géza cégvezető elmondja, hogy részben. Aki megkereste őt, hogy figyeljenek az ingatlanára, azzal megkötötte a szerződést.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy lehet-e kötelezővé tenni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja átgondolni ezt a kérdést. Elmondja, hogy aki a csendrendeletben meghatározott időszak meghosszabbítását kéri, az köteles a vonatkozó szabályok szerint megfelelő számú biztonsági személyzetet is alkalmazni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a közterületfelügyelői iroda felállítása milyen stádiumban van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati határidő lejárt, nem volt pályázó. A pályáztatás folyamatos.

 

Krisztin N. László polgármester szerint jó lenne, ha minél többen vigyáznának a rendre, de meg kell maradni a realitás talaján. Figyelembe véve a lekötött forrásokat, a 6 milliós kamerarendszerrel, a tervezett plusz két fő közterületfelügyelővel már meghaladtuk a lehetőségeinket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közterületfelügyelő intézkedhet, a biztonsági őr nem. Ha hétvégére kirendeli a jelenlegi két közterületfelügyelőt a rendőrséggel leegyeztetetten, akkor hét közben nem fognak dolgozni. Bruttó 971 eFt-ról van szó.

 

Kóczián Géza cégtulajdonos elmondja, hogy a biztonsági szolgálat jelenléte 98 %-ban megelőzi az esetleges bűncselekmények elkövetését. A plusz emberrel kontrolálni tudnák a helyzetet, a közterületfelügyelet és a rendőrség közreműködésével.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja 971.550 Ft összegű támogatással a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

122/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

G-Guard Security támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy Kóczián Géza ev. G-Guard Security (8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 12.; adószám: 67011557-2-19; Nytsz.: 42332887) részére 971.550 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az orvosi rendelőben rendelkezésre áll-e a támogatási kérelemben jelzett készülék.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen, és a Sportpályán is.

 

Laposa Bence bizottsági tag nem javasolja a támogatást.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint mindenki kerülhet életveszélybe, legalább 50 eFt-ot javasol.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy Nagy Lajos bizottsági tag módosító indítványával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

123/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja 50.000 Ft vissza nem térítendő összegű támogatással a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (III)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a jogi észrevételeit a Telekom beépítette a tervezetbe. Ismerteti a még felmerült kisebb módosító javaslatait a 4.3. pontra, a 4.9. pontra, az 5.7 pontra és a 8.4. pontra vonatkoztatva.

 

Kun István bizottsági tag a 4.5 ponttal kapcsolatosan javasolja, hogy a bérlő saját költségén gondoskodjon külön áram főmérőről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

124/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (III)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat felkéri a szerződés további pontosítására a testületi ülésig, majd javasolja felhatalmazni polgármester urat a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

125/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

126/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

127/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a polgármester urat fel kell hatalmazni arra, hogy a szerződéstervezetet a Kormányhivatalnak küldje meg, a települési cél meghatározása mellett.  A telekcsere a településfejlesztés kategóriába tartozik, turisztikai cél megvalósítását szolgálja.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy szabályozza-e a szerződés, hogy ki köteles rendben tartani a Bahart területet. A VN. Kft. nem kapta meg feladatként a terület gondozását. A Tátika bérlője és vendégköre sok szemetet hagy a közterületen, amit a VN. Kft. a saját költségén szed össze.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy a Bahartnak átadott volt önkormányzati parkolónál takarásként növényzet legyen, ne pedig pld. OSB lapok.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

128/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése napelemes lámpákkal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy három ajánlat érkezett, melyek közül a legolcsóbb elfogadását javasolja, bruttó 10 millió forint összegben. Meg kell határozni, hogy hová legyen a 30 db lámpa kihelyezve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről az egyeztetés megtörtént.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy ha a Bogyai útra is kerülhetne a lámpákból, akkor az ott érintett tulajdonosok a költségek 50 %-át felvállalnák.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző a kerékpárút elejére és végére, illetve egy pihenő helyhez is javasol lámpát kihelyezni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy szó volt arról, hogy a települést bejárva határozzák meg, hogy hová milyen lámpa kerüljön. Eddig 33 helyszín merült fel.

 

Wolf Viktória jegyző felveti a 10.469.880 eFt-os ajánlat elfogadását, a lámpák kihelyezését az alpolgármester úr által megadott helyszínekre. Ebből 10.000.000 Ft összeget a 2019. évi felhalmozási kiadások keret terhére, 469.880 Ft.ot az általános tartalék keret terhére tud biztosítani az önkormányzat. Amennyiben plusz igény merül fel, azt a polgármester úr saját hatáskörében 1 millió forintos összeghatárig tudja rendezni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

129/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése napelemes lámpákkal

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és az Autocontroling Kft. árajánlatát elfogadásra javasolja bruttó 10.469.880 Ft összeggel, ebből 10.000.000 Ft összeget a 2019. évi felhalmozási kiadások keret terhére, 469.880 Ft-ot az általános tartalék keret terhére javasolja biztosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 1 ajánlat érkezett, a bérlet időtartama 5 év.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy vendéglátó egységet kíván üzemeltetni a pályázó, közterületet is igénybe véve. Összefoglalja az elhangzottakat, miszerint a vasúti sínek és a felépítmény közötti terület adható használatba, a dísztéri szobor és az ABC felé nem pakolhat ki semmit.  Az átjárást nem korlátozhatja.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 10.15 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a vitában elhangzott kiegészítésekkel a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

130/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a vasúti sín és a felépítmény közötti területen a közterületet használhatja, de a Badacsony ABC felé, illetve a Dísztér szobor felöli részén nem pakolhat ki, Badacsony ABC felé eső részen az átjárást sem korlátozhatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

450. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy ne éljen az önkormányzat az elővásárlási jogával. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

131/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

450. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, javasolja, hogy az önkormányzat az elővásárlási jogával ne éljen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2019.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Bolla József VN. Kft. ügyvezetője nem javasolja a versenyen való részvételt, a településen folyó felújítások miatt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki nem javasolja a versenyen való részvételt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

 

132/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2019.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, a versenyen nem javasolja az részvételt.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 10.25 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a kerékpáros pihenők látványtervét megküldte a képviselők részére. 3 pihenőhely kerül kialakításra, az iskola melletti illemhelynél, a József Attila utcai körforgalomnál és a Kisörsi út mellett. A Fő utca rekonstrukciójával kapcsolatosan a gyengeáram tervezést meg kell rendelni, erre nettó 500 eFt-os tervezési ajánlat érkezett. Az engedély várhatóan októberben lesz meg, a munkát szeptemberben tudnák megkezdeni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ebbe miért folyik bele az önkormányzat.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy másként nem adják meg az engedélyhez a közmű szolgálatók a hozzájárulásukat.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd egyetért Gerencsér Tamás ügyintézővel. Véleménye szerint is az a cél, hogy a legkevesebb kellemetlenséggel és költséggel érje el a célját az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 3 éve adtunk megbízást a Fő utca rekonstrukciójának tervezésére. Evidens lenne, hogy a tervező egyeztetést követően olyan anyagot tesz le, ami mindennek megfelel, és csak engedélyeztetni kell. Bosszantó, hogy ez nem így van.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy új pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések az utakra vonatozóan. Kérdezi, hogy a testület akar-e az idén is pályázni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. A Magyar Falvak pályázati program keretében egyeztetések történtek, reális esélyünk van a bölcsőde fejlesztésre az idén. Rendkívüli ülésre tervezői ajánlatok bekérést javasolja, az óvoda tervezőjét, Papp Zoltán urat is bevonva. Jövőre az óvoda udvarának felújítására és a művelődési ház belső fejlesztésére kerülhetne sor.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.30 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki polgármester úr által tett kiegészítéssel az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, azzal, hogy a Fő utca rekonstrukciója című projekthez kapcsolódóan a kiépített gyengeáramú hálózat tervezését és engedélyeztetését javasolja nettó 500 ezer Ft összegen megrendelni. Javasolja továbbá a Magyar Falu programban a bölcsőde felújításhoz kapcsolódó tervezésre az ajánlatok bekérését, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

133/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a Fő utca rekonstrukciója című projekthez kapcsolódóan a kiépített gyengeáramú hálózat tervezését és engedélyeztetését javasolja nettó 500 ezer Ft összegen megrendelni. Javasolja továbbá a Magyar Falu programban a bölcsőde felújításhoz kapcsolódó tervezésre az ajánlatok bekérését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Badacsonyi nyilvános illemhely hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy éves nyitva tartás lenne célszerű, az ott lévő vállalkozók is csak úgy tudnának működni.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.35 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja szezonon kívül az üzletekkel összhangban való nyitva tartást. Úgy gondolja, hogy az éves nyitva tartás a bérleti díjat nagymértékben leviszi.

 

Laposa Bence októbertől márciusig hét végén, a fennmaradó időszakban naponta javasolja az illemhely nyitva tartását.

 

Kun István bizottsági tag szerint a folyamatos nyitva tartás és állagmegóvás a fontosabb. Akár egy automata beléptető is felszerelhető. A bérleti díjat 1 millió forint/évben javasolja meghatározni. Az alsó bazársor esetében a raktár megosztásáról egyeztetést javasol.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a pályázat beadásának határidejét május 22-re módosítani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 5 év helyett egy éves próbaidőre javasolja kiírni a pályázatot.

 

Wolf Viktória jegyző 2020. december 31-ig javasolja, a töredék évre időarányosan meghatározva a bérleti díjat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

134/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi nyilvános illemhely hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a pályázati kiírásban javasolja közzétenni:

-       a nyilvános illemhely egész éves nyitva tartását (január 1. – december 31.),

-       pályázat beérkezésének határidejét 2019. május 22. napjában javasolja meghatározni,

-       a bérleti jogviszony időtartamát a jogerős használatbavételi engedélytől kezdődően 2020. december 31-ig javasolja meghatározni,

-       bérleti díj összegét 1.000.000 Ft/év összeggel javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

135/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az ügyvéd urat, hogy a badacsonyi strandcikk üzlet pályázati felhívása hogyan áll.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy elkészült, az ügyvezető úrral egyeztette.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a bizottság tagjait, hogy tudtak-e a pályázatról és annak paramétereiről, mert ő nem kapott tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták a tájékoztatást. Döntés született arról, hogy a két strandi büfével együtt ezt is meg kell pályáztatni, erre az ügyvezető felhatalmazást kapott.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint a határozati javaslat mást fogalmaz meg. Úgy gondolja, hogy nem volt megfelelő az intézkedés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület mondhatta volna, hogy mint tulajdonos nem engedi kiadni az üzletet, kompenzálja a cégnek az ebből kieső bevételét. Másik lehetőség, hogy megadja a felhatalmazást az ügyvezetőnek, hogy a pályázati eljárást folytassa le.

 

Bolla József ügyvezető mindenki előtt visszautasítja a bizottság elnökének a vádjait. Az önkormányzat ügyvédje a testület meghatalmazása alapján a szerződéstervezetet és a pályázati felhívást előkészítette, március 7-én pedig megküldte a strandcikk üzletre vonatkozóan. Az anyagban szerepel, hogy a pályázat beadási határideje megegyezik a bontás időpontjával.  A pályázat az önkormányzat és a Kft. honlapján és a hirdetőtáblákon jelent meg. A határidő lejárta után a pályázatok bontása megtörtént, Orbán Péter alpolgármester, Rakics Anna kolléganő, Takácsné mint jegyzőkönyvvezető és az ügyvezető jelenlétében. Úgy gondolja, hogy a kialakult helyzetet a tájékozatlanság motiválta.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy ő nem kapta meg az anyagot. Nem elfogadható, hogy mint képviselő, neki kelljen érdeklődnie, hogy hogyan áll a pályázati kiírás. Kérdezi, hogy ki határozta meg a keretszámokat. Úgy gondolja, hogy nem korrekt az eljárás, az ügyvéd úr a strandcikk üzletre nem készített konkrét kiírást. A pályázat az önkormányzat honlapján nem jelent meg.  Az ingatlan még nincs az önkormányzat tulajdonában.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy alapvetően a korábbi időszakban a testület nem szólt bele az ügyvezető ilyen irányú feladataiba. Egyetlen eset jelent kivételt a ciklusidőszakban, a badacsonytomaji strandon a Mékliékkel kapcsolatos vitát illetően, mely nem volt egy szokásos ügymenet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vonatkozó rendelet bérleti díjat nem szabályoz, maximum viszonyítási alap lehet a közterület használati díjak mértéke. A tervezetet a strandi büfékre készítette el az ügyvéd úr, melyhez kapcsolódott a kiegészítés.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy fentiek értelmében a testület azt várta volna, hogy a kiírás előtt a tervezetet a VN. Kft. ügyvezetője visszahozza eléjük. Mivel ezt az instrukciót nem kapta meg, ezért a március 7-én kézhez kapott anyag alapján elindította a pályázati eljárást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismét megjegyzi, hogy úgy tudta, hogy a strandcikk üzletre még nincs kiírva a pályázat. Kérdezi, hogy további kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 6 ha-os területen a buszparkoló kialakítására a VN. Kft. 2 millió forintos ajánlatot adott, mely gépi munkát, jelentős mennyiségű zúzalékot és a munkadíjat tartalmazza. Személy szerint max. 3-400 eFt-ot javasol erre költeni. A parkolást meg kell oldani, Húsvétkor pld. káosz volt Badacsonyban. Szóba került korábban a Hartai féle terület, illetve a Pláne terasz és a benzinkút melletti terület is.

 

Kun István bizottsági tag szerint nem kerülhet ennyibe 2-3 busznak megfelelő hely lezuzalékolása.  Az ajánlatban árok burkolása is szerepel, illetve 1.150 m2 terület 10 busz részére. Úgy gondolja, hogy erre nincs szükség. Kérdezi, hogy a Vasút és az Egry sétány között meg tudna-e állni néhány busz. A Kutató Intézet kerítése mellett is elférne több busz.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az Egry sétánynál a hely szűk, oda nem tudnak beparkolni. Ha a Vízmű mellett kapnak helyet, akkor az ott lévő szelektív gyűjtőket el kell távolítani.

 

Nagy Miklós bizottsági tag kérdezi, hogy a BonVino dolgozói parkolhatnának-e a Tourinform Iroda mögött, természetesen az éves parkolójegyet megveszik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Óvodában tervezett kivitelezési munkákra nem volt pályázó. Az udvar felújítására és a bölcsőde fejlesztésére eséllyel pályázunk, ezért javasolja, hogy a korábbi beruházás most ne készüljön el.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a 6 ha-os területre 5 autó murvát szállítani, hogy meg tudjanak ott állni a buszok.

 

Bolla József ügyvezető szerint 150 m3 anyag elterítése lenne szükségszerű.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a VN. Kft. 200 eFt értékű murvát terítsen el. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

136/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az ún. 6 hektáros területen 200 ezer Ft értékű murvát terítsen el a VN Kft.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a GY-Vill Kft. a közvilágítás kiépítésére 1.210.516 eFt-os ajánlatot adott. A ZEBU 2005. Bt. a parkoló kivitelezése tekintetében adott be ajánlatot, a pótmunkaként jelentkező fakivágással együtt a parkoló kivitelezése 2.029.835 eFt-ba kerülne.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy ezen összegek a pályázatban elszámolhatók.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

137/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy

-       a közvilágítás kiépítése tárgyában a GY-VILL Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) javasolja szerződés megkötését és az 1.210.516 Ft összeget a támogatási keret terhére biztosítsa a projektben elszámolható mértékig,

-       a parkoló kivitelezése tekintetében a munkák ellenértékeként felmerült bruttó 2.029.835,- Ft összeget a támogatási keret terhére biztosítsa a projektben elszámolható mértékig.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mindkét üzletre egy-egy pályázat érkezett. Az 1. üzletre a pályázat érvényes, a 2. üzletre eredménytelen, mivel nagyon hiányosan érkezett. Az érvényes pályázatot Horváth Normann adta be, 2.500 eFt + rezsi/év összegben.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a testület korábban döntött arról, hogy a településarculati előírásokat minden pályázónak be kell tartani, a kinézetre és eszközökre vonatkozó képeket nem látja a pályázatban.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a testületi ülésig, illetve a szerződés aláírása előtt mutassa be.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bérleti szerződésben szerepelnek a kitételek, ha aláírja a pályázó, azzal vállalja azokat. A pályázati kiírásnak része volt a helyszínrajz, a pályázók látták, hogy a raktár közös. Ebben egyeztetés szükséges. Elmondja, hogy az előterjesztés szerinti 1.-2.-3. határozati javaslatról kell dönteni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a folyosó szerű raktár középen elválasztható, az egyik oldalon az ablak helyett ajtót kell beépíteni. Így két külön raktár alakítható ki.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I-II-III. határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

138/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I.-II.-III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy az ingatlan megvásárlására nincs kerete az önkormányzatnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

139/2019. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, mely szerint az elővásárlási joggal ne éljen az önkormányzat.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Forintos Ervin                                                                         Kun István

bizottság elnöke                                                                 jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!