Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról

Hatályos: 2023. 07. 01
 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotó felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytomaj közigazgatási területén állandó lakóhellyel (Badacsonytomaj, Badacsonyörs, Badacsony) rendelkező lakosokra, akik megfelelnek az egyes juttatási formáknál előírt feltételeknek.

(2) A Képviselő-testület az alábbiak részére biztosít jövedelemtől függetlenül, alanyi jogon járó évente egyszeri pénzbeli támogatást:

a) óvodások

b) iskolások

Óvodakezdési támogatás

 

2. § (1) A Képviselő-testület évi egy alkalommal óvodakezdési támogatásban részesíti a szülői felügyeletet gyakorló szülőt vagy a családba fogadó gyámot, akinek az állandó lakóhelye tárgyév január 1. napján a település közigazgatási területén van.

(2) Az óvodakezdési támogatás összege első alkalommal a kiscsoportba lépéskor 30.000 Ft gyermekenként, az ezt követő években 20.000 Ft gyermekenként.

(3) Az óvodakezdési támogatásra a jogosult a kérelmet a tárgyév augusztus 15. napjáig nyújthatja be.

(4) Az óvodakezdési támogatásra való jogosultságot az óvoda által kibocsátott felvételi határozattal, vagy az óvoda által kibocsájtott óvodalátogatási igazolással, valamint a szülő vagy gyám és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványával kell igazolni az 1. mellékletben foglalt nyomtatvány kitöltésével.

(5) A képviselő-testület e hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

Iskolakezdési támogatás

 

3. § (1) A Képviselő-testület évi egy alkalommal iskolakezdési támogatásban részesíti Badacsonytomaj közigazgatási területén állandó lakóhellyel (Badacsonytomaj, Badacsonyörs, Badacsony) rendelkező lakosokat Badacsonytomaj városban lakóhellyel alap-, és középfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló gyermek eltartóját, illetőleg nagykorú személy esetében a nagykorú személyt. Az iskolakezdési támogatás összege az első évfolyamba lépéskor (általános iskola 1. osztály, középfokú tanintézmény 9. évfolyam) 50.000 Ft gyermekenként, az ezt követő évfolyamokon 30.000 Ft gyermekenként.

(2) Az iskolakezdési támogatásra a jogosult a kérelmet a tárgyév augusztus 15. napjáig nyújthatja be.

(3) Az iskolakezdési támogatásra való jogosultságot az iskola által kibocsátott felvételi határozattal, vagy az iskola által kibocsájtott iskolalátogatási igazolással, valamint a szülő és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványával kell igazolni az 1. mellékletben foglalt nyomtatvány kitöltésével.

(4) A képviselő-testület e hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

 

4. § (1) E rendeletben foglalt támogatási formákra nyújtott pénzbeli támogatás a Képviselő-testülete fedezetként a mindenkori költségvetésben elkülönített forrás áll rendelkezésre.

(2) A pénzbeli támogatás alanyi jogon, jövedelemhatártól függetlenül jár az egyes juttatási formáknál előírt feltételek fennállása esetén.

(3) A támogatások nyújtása az 1. melléklet szerinti kérelem és a szükséges mellékletek Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásával történik.

(4) A támogatás folyósítása a jogosultsági feltételek fennállása esetén bankszámlára történő utalással, vagy postai kifizetési utalvány útján történik.

 

5. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!