VN. Kft. felhívása az ingatlantulajdonosok felé

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) számú önkormányzati rendelete meghatározza azon feladatokat, szabályozásokat, melyek irányt mutatnak az állandó lakhellyel és az üdülő ingatlannal rendelkező ingatlantulajdonsoknak.

 

Ilyen rendelkezés, a 4. § Az ingatlanok és közterület tisztántartása

 (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

 

a.) Az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá, ha a járda és az út között kiépített vagy kiépítetlen terület van, annak gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítésről.

b.) A járdaszakasz melletti vagy a tulajdonos terültén átvezető nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról, független annak tulajdonjogától.

c.) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására szolgáló terült tisztántartásáról és csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

d.) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyom mentesítéséről.

e.) A telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló, valamint az elektromos vezetékeket megközelítő növényzet megfelelő nyeséséről.

f.) A telek tulajdonosa a telkén áthúzódó természetes úton kialakult vagy épített vizes árkot meg nem szüntetheti, annak folyásirányában akadályt nem építhet.

 

(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetén a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50%-ban oszlik meg.

 

(3) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátóegységek, intézményeik és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet - a nyitva tartás ideje alatt - a tulajdonos köteles tisztántartani.

 

(4) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7.00 óráig köteles letakarítani és a hulladékot az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállíttatni.

(5) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka időbeni korlátozás nélkül végezhető.

 

(6) A közterült rendeltetéstől eltérő célra (szerelési munka, építés, árusítás stb.) történő használata esetén a használattal érintett közterült közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani.

 

  1. § A levegő tisztaságának védelme ( égetés )

(1) A település belterületén a védett területekre meghatározott kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezéssel járó tevékenység nem végezhető.

 

(2) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék elégetésére a külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján van lehetőség. Május 1. és szeptember 1. között az égetés tilos! Égetni csak október 1-je és április 30-a között, megfelelően kialakított helyen, vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon 8.00 – 18.00 óra között szabad.

 

(3) Az égetésre szánt hulladék kommunális, ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai), valamint veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.

 

(4) A Balaton parton, vagy egyéb náddal benőtt helyeket kizárólag téli időszakban, egyszerre legfeljebb 0,2 ha területen lehet égetni. Mezőgazdasági, növényi eredetű hulladék, avar, égetéssel történő megsemmisítése során a megsemmisítésre szánt mennyiség egy alkalommal legfeljebb 1 m3 lehet. Az égetéshez be kell szerezni a természetvédelmi hatóság hozzájárulását és be kell tartani az érvényes tűzvédelmi előírásokat.

 

(5) A tűzvédelmi hatóság által kihirdetett időszakokban, valamint az erőszélektől számított 200 m-en belül tüzet gyújtani tilos!

 

(6) A (2) bekezdés első mondatában foglalt tilalom alól növényegészségügyi érdekből (amerikai szövőlepke, tűzelhalás fertőzés stb.) a Polgármester - kérelemre - felmentést adhat.

 

8/C. § A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkeltő tevékenységekre vonatkozó szabályozás

 

(1) Kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevékenység végezhető:

 

  1. a) munkanapokon 7:00 óra és 20:00 óra között,

 

  1. b) szombaton 8:00 óra és 20:00 óra között,

 

(2) Lakóépületekben a lakás tisztántartására szolgáló a szokásosnál nagyobb zajhatással járó háztartási gépek, az épület, vagy építmény építésével, felújításával, helyreállításával kapcsolatos zajos szerszámok, berendezések használata az (1) bekezdésben meghatározott időszakokban engedélyezett.

 

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a fenti rendelkezéseket szíveskedjenek betartani, ezzel segítve a településfenntartási munkák elvégzését, hogy egy szebb településképet kapjunk.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!