Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2023.02.27 rendkivüli PÜB jk.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2023. február 27-én 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Hartai Béla                                      bizottsági tag

                           Mékli Bernadett                              bizottsági tag

                           Rádulyné Halász Ibolya                     bizottsági tag                      

                           Takács Lajos                                     bizottsági tag                     

                           Vercz Attila                                      bizottsági tag                      (6 fő)

                           

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Török Zoltán                                  alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

                             Tamás Lászlóné                             osztályvezető

                             Gyimesi Mónika                             ügyintéző

                             Molnár Mihály                               pályázati referens

                             Rakics Anna                                  VN. Kft. ügyvezető

                             Nagy László                                   BVKI igazgató

 1. Fekete Balázs                             iskolaigazgató

                             Dr. Végh József                              ügyvéd

                             Laposa Bence                                 vállalkozó

                             Nagy Miklós                                   vállalkozó   

                                            

                             Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent: 1 fő      

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin bizottsági tag hiányzik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

57/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 31 nyílt és 2 zárt napirendi pont szerepel.  Kérelem érkezett a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződés meghosszabbításáról tárgyú előterjesztés megtárgyalására. Kéri, hogy aki az előterjesztés tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

58/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pont felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága dönt arról, hogy 2023. február 27-i soros nyílt ülésén 32. napirendi pontként a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződés meghosszabbításáról tárgyú előterjesztést megtárgyalja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a kiegészített napirendi sor tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

59/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. február 27-i soros ülésének napirendjét 32 nyílt és 2 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 

1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ VN Kft. 2023. évi Üzleti Terve

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./Háromoldalú megállapodásról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ Bányász Strand hasznosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Kisfaludy-ház hasznosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Badacsonyi büfé hasznosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7./ Felső-bazársori üzletek hasznosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./BVÖKI 2023. évi Szolgáltatási és Rendezvényterve

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ BVÖKI 2023. évi továbbképzési terve

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ Város Könyvtár éves beszámolója és munkaterve

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ Településrendezési eszközök módosítása -Hableány TRE – partnerségi lezárása – Záró

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ Gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó önkormányzati ingatlanokat érintő fejlesztésekhez való hozzájárulás kérése

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Bérleti díj mérséklési kérelem

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ Alsó-bazársori üzletek bérleti díjával kapcsolatos megkeresés

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ Badacsonytomaj Város 2023. évi közbeszerzési terve

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ Beszerzési Szabályzatról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény – együttműködési megállapodás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./2023. évi lakossági víz és csatorna pályázat benyújtásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./Kisfaludy úti ivóvízhálózat bővítésről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21./Bogyay úti zöldterület karbantartás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22./Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában lévő bazaltkövek eladásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23./ Kőfejtő utcával kapcsolatos lakossági megkeresés

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24./ Jégpálya elbontásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25./Badacsonytomaj települést érintő sportrendezvényekről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26./ Fogorvosi rendelőbe sterilizáló eszköz vásárlása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27./ MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28./ Pályázatokról tájékoztató

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

29./ Törvényességi felhívásról

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

30./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

31./Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

32./Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződés meghosszabbításáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Kitüntetési javaslatok

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ Tájékoztató jogi ügyek állásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Forintos Ervin bizottsági tag 14.10 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy Dr. Végh József ügyvéd jelezte, hogy nem tudja megvárni az ülés végét, kéri, hogy a bizottság a zárt üléssel kezdje a munkát. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

60/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Zárt ülés előrehozatala

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága dönt arról, hogy 2023. február 27-i soros nyílt ülését Dr. Végh József ügyvéd kérelmére 14.12 órakor felfüggeszti, elsőként a ZÁRT ülését tartja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

A bizottság nyilvános ülése 15.05 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 7 fő

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy sorrendiségi módosításokra érkezett kérés. 7. napirendként a meghívó szerinti 24. napirendi pontot, 8-9-10. napirendként pedig a meghívó szerinti 12.13.,14. pontot javasolja tárgyalni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

71/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sor módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága dönt arról, hogy 7. napirendként a meghívó szerinti 24. napirendi pontot, 8-9-10. napirendként pedig a meghívó szerinti 12., 13., 14. pontot tárgyalja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

     Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az utolsó testületi ülésen elfogadott módosítások egységes szerkezetben való elfogadásáról szól az előterjesztés.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy hogyan áll a parkolóórák beszerzése.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a Bogyay útra decemberben megtörtént. A Művelődési házhoz most szándékoznak megrendelni, 3-4 hónap múlva érkezik. A megrendelésre nem került sor, mert az üzleti tervet most fogadja el a testület, a megrendelésnél egyösszegben előre kell fizetni. Az átmeneti időszakra az ABC parkolóból át tudják helyezni az egyik órát. Az országban jelenleg két cég foglalkozik parkoló automaták forgalmazásával, más típust nem szeretne rendelni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a Jegyző úr felkérést kapott, hogy nézzen utána egyéb lehetőségeknek.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy három ugyanilyen típusú automatát tudunk vásárolni Zalaegerszegről, illetve a Keszthelyi Városüzemeltetőtől, nulla km-rel, valószínű negyede áron.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy az ügyvezető asszony ne rendelje meg az órát, így egy árán hozzájutunk a szükséges parkolóórákhoz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy emiatt kell-e módosítani az üzleti tervet.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nem, a betervezett 4 óra vásárlása ily módon bele fog férni.

 

Rakics Anna ügyvezető megköszöni a segítséget, a lehetőséget ők is látták, a szoftver részével vannak problémáik. Reméli, hogy működni fog.

 

Laposa Bence kéri, hogy a testület módosítsa a Bogyay útra megállapított díjszabást. Furcsának találja, hogy más, jóval magasabb tarifa lett megállapítva ezen a részen, kéri, hogy alkalmazkodjon a többi díjszabáshoz. A vendégei számára komoly plusz terhet jelentene, szerinte nem reális. A második legdrágább zónát el tudja fogadni, ami 400 Ft. Ellenkező esetben a Balaton legdrágább parkolódíját kellene itt megfizetni. Kéri, hogy fogadják el az érveit, nem a 14 db parkolóhely fogja befolyásolni a VN. Kft. üzleti tervét.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy az a cél, hogy minél kevesebben menjenek fel autóval a hegyre.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a Kisfaludy út forgalmát csökkenteni kell, a Bogyay út kiemelt frekvenciájú hely. A lenti parkolók esetében is magasabb díjszabást javasol, 400-500 Ft mértékben, a Bogyay úton pedig 600 Ft-ot. Éves parkolás esetében különbséget kell tenni a nyári és egyéb időszakok között is, bár a díjszabás nem változik.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ők tettek egy javaslatot 600 Ft-ra, a testület magasabb kategóriáról döntött, mellyel egy forgalomszabályozás is végbe menne.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 15.20 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint fontos, hogy idejöjjön a vendég. Nem fognak megállni, illetve annyi időt itt tölteni, ha túl drága a parkolás.

 

Laposa Bence kéri a bizottságot, hogy ne hozzon olyan diszkriminatív döntést, ami 80 %-ban az ő vendéglátó egységét érinti, az egész folyamatot nem látja indokoltnak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 15.27 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 7 fő

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke Takács Lajos módosító javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

72/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Parkolási díj

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Takács Lajos bizottsági tag módosító javaslatát nem támogatja, miszerint a település alsó részén 400-500,- Ft/óra legyen a parkolási díj, a Bogyay úton pedig 600,- Ft/óra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javaslatként teszi fel, hogy az alsó részen egységesen 400 Ft, a Bogyay úton 500 Ft legyen a parkolás. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

73/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Parkolási díj

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnökének módosító javaslatát nem fogadja el, miszerint a település alsó részén 400,- Ft/óra, a Bogyay úton 500,- Ft/óra legyen a parkolási díj.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Laposa Bence elmondja, hogy első perctől támogatta a kezdeményezést, nem érti, hogy ezek után miért nincs meg a méltányosság a bizottságban.

 

Török Zoltán alpolgármester módosító indítványa, hogy a Művelődési ház előtti parkló jelenlegi állapotára tekintettel maradjon 250 Ft/óra a javasolt 300 Ft/óra helyett. Ebben az évben valószínűleg nem lesz leaszfaltozva, a kátyúzást és a felfestést meg kell csinálni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag javasolja a 350 Ft/óra díjakat 400 Ft-ra emelni, a Bogyay úton is legyen 400 Ft, így a kiesett összeg kompenzálódik. Tehát egységesen mindenütt 400 Ft/óra legyen a parkolás.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 15.33 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

74/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Parkolási díj

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Mékli Bernadett bizottsági tag módosító javaslatát nem fogadta el, miszerint egységesen mindenütt 400,- Ft/óra legyen a parkolási díj.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy hogy Laposa Bencétől nem térítésmentesen kérték az óra helyét és az áramot sem. Nem feltétlenül a legjobb indokolás a kérésére, hogy biztosítja a helyet. Javasolja, hogy az alsó részen legyen egységesen 400 Ft, a Bogyai úton 500-550 Ft a díjtétel. Vannak olyan parkolók, ahol a napijegyet kivették, hogy a rotáció biztosítható legyen, illetve a napijegy csökkenti a bevételt.

Forintos Ervin bizottsági tag 15.36 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 7 fő

 

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy pld. Tapolcán a városban több fizetési zóna van. Nem tudja elfogadni, hogy az Egry sétányon és Bogyay úton vagy a Hableány előtt és a Művelődési ház előtt ugyanannyit kelljen fizetni. Az egységesítés nevetség tárgya lenne.

 

Laposa Bence elmondja, hogy a második legdrágábbat kérte, nem szeretné, ha önálló díjazású zóna lenne. Még Balatonfüreden sincs sehol 500 Ft-nál drágább jegy.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke felkéri Rakics Anna ügyvezetőt, hogy ismertesse javaslatát.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy 3 zóna lenne, ha valaki megveszi a napijegyet, akkor egész nap ott parkolhat.

Halászkert parkoló 400,- Ft/óra és nincs napijegy

ABC parkoló 400,- Ft/óra és nincs napijegy

Móló parkoló 400,- Ft/óra a 350,- Ft/óra helyett, napijegy 2.400,- Ft

Egry sétány 300,- Ft/óra, napijegy 1.800,- Ft

Strand parkoló 300,- Ft/óra, napijegy 1.800,- Ft

Művelődési ház 300,- Ft/óra és napijegy 1.800,- Ft

Bogyay út 500,- Ft/óra és napijegy nincs

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy így is a legdrágább a Bogyay úti parkolás.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igen, de 100 Ft-os különbségről beszélünk, így gondolja, hogy ez elfogadható. Ez lesz az első év a Bogyay úton, a tapasztalatok alapján kiderül, hogy megfelelő-e ez az összeg, a későbbiekben lehet rajta módosítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ügyvezető asszony által elmondott díjszabással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

75/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Parkolási díj

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Rakics Anna ügyvezető javaslatára az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a parkolók díjszabását a Képviselő-testületnek:

 • Halászkert parkoló 400,- Ft/óra és nincs napijegy
 • ABC parkoló 400,- Ft/óra és nincs napijegy
 • Móló parkoló 400,- Ft/óra a 350,- Ft/óra helyett, napijegy 2.400,- Ft
 • Egry sétány 300,- Ft/óra, napijegy 1.800,- Ft
 • Strand parkoló 300,- Ft/óra, napijegy 1.800,- Ft
 • Művelődési ház 300,- Ft/óra és napijegy 1.800,- Ft
 • Bogyay út 500,- Ft/óra és napijegy nincs

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a fenti módosítással a parkoló rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

76/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet a 75/2023. (II.27.) számú határozatban foglalt módosító javaslattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

2./ Napirendi pont

      VN Kft. 2023. évi Üzleti Terve

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a testület elfogadta az üzleti tervük főszámait. Ez alapján átdolgozták, majd ismét a testület elé terjesztették tájékoztatásul.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy azokkal az üzleti bevételekkel, melyek most az önkormányzathoz folynak be, hogyan számolnak.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az üzletbérleti soron 24 milliós összeggel, ezeket eddig ők adták bérbe.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy ez átadott pénzeszközként az önkormányzattól át fog kerülni.

 

Vercz Attila bizottsági tag kérdezi, hogy a módosított parkolódíjak miatt mennyiben fog változni a bevétel.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a díjszabást az előző évhez viszonyítva próbálták összerakni, több tényező fogja befolyásolni, pld. az órák száma is.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az ellenőrzés gyenge volt, erre jobban rá kell készülni az idén.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy naponta 8.00 – 20.00 óra között egy ember folyamatosan ellenőriz. Ha nincs a szélvédőn parkolójegy, az nem jelenti azt, hogy nem fizetett az autó tulajdonosa. A mobiljegy vásárlás aránya 50-60 %. Figyelmeztetést igen, de büntetést eddig nem állítottak ki.

 

Krisztin N. László polgármester 15.49 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az üzleti tervet a tagi kölcsön miatt kellett visszahozni, illetve a parkoló órák nem voltak benne. Ebben a formában elfogadhatónak tartja.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ha másként alakul a bevétel, illetve a kiadás, a beszámolók alkalmával az önkormányzattal ezt közölni fogják.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

77/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi üzleti terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a VN. Kft. 2023. évi üzleti tervét 29 526 000 Ft,- támogatással és  szükség szerint 20 000 000,- Ft tagi kölcsönnel,  az előterjesztés szerinti határozati javaslatban megfogalmazottak szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

3./ Napirendi pont

      Háromoldalú megállapodásról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a VN. Kft. teljes szortimentjét lefedi-e ez az előterjesztés.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kéri a szavazásból való kizárását, érintettsége okán.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül (Mékli Bernadett nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

 

78/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szavazásból való kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Mékli Bernadett bizottsági tagot érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

79/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Háromoldalú megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

4./ Napirendi pont

      Bányász Strand hasznosítása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy mi alapján lett összeállítva a feltételrendszer, illetve amit a testület 2019-ben összeállított pontrendszert, az miért nem került bele.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megjegyzi, hogy az előző napirend után a Képviselő úr helyében nem tette volna fel ezt a kérdést.

 

Hartai Béla bizottsági tag megjegyzi, hogy rá tartozik, hogy mit kérdez meg. Határozottan kéri, hogy ne minősítse a kérdést a Jegyző úr, mert nem azért ülnek itt. Jegyző úr csak egy önkormányzati alkalmazott, ő pedig egy megválasztott képviselő. Úgy látja, hogy a kiírásban vannak módosítások, a másik két anyagban is. Kérdezi, hogy ki állította össze.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ő, de nem gondolt arra, hogy 2019-es előzmények alapján szükséges összeállítania a pályázatot.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy Sipos Ügyvéd úr megcsinálta a pontrendszer, melynek egyik alappillére a helyi vállalkozók preferálása, lehetőség szerinti támogatása. A Badacsonyi büfénél megtapasztaltuk, hogy egy messziről jött vállalkozó kiveszi és adósságokkal itt hagyja az egészet. Ezt egy helyi vállalkozó nem tudja megtenni. Módosító javaslatként teszi fel, hogy az akkor kidolgozott pontrendszert a testület nézze át, az ügyvéd úr 2023-nak megfelelően aktualizálja. Javasolja minden esetben bevenni a döntésbe.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja egy időpont megjelölését, amikor az érdeklődők megtekinthetik az ingatlanokat. Fontos, hogy megfelelő szakmaisággal funkcionáljon a strand és a büfé, ezért tapasztalattal rendelkező, hasonló üzemeltetést már végzett jelentkezőket várunk. Kérdezi, hogy a büfé megfelel-e a feltételeknek, van-e rá engedély.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy melegkonyhás büfének nem alkalmas az épület, de büfé üzemeltetésére alkalmas helyiséggel rendelkezik. Ha fejlesztés történne, akkor kialakítható. A pályázati kiírást ennek megfelelően kell összeállítani. Jelenleg a fürdőhely kijelölés a VN. Kft. nevére szól.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy felmerülhet-e még egyszer, hogy amikor a vállalkozó kérte az engedélyt, megkapta, az önkormányzat viszont nem. Kéri, hogy az ügyvéd úr szerdáig ezt is vizsgálja meg.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a szerződéstervezetet a pályázat alapján készítette el. A H pontban szerepel a büfé üzemeltetés, azt nem tudja, hogy az épület mire alkalmas. Jogosnak tartja Forintos Ervin felvetését, ne szaladjunk ilyen helyzetbe bele. Ha nem alkalmas melegkonyhás büfé üzemeltetésére, akkor a bérleti szerződéstervezetet is módosítani kell. Megoldás lehet, hogy a bérleti díjba beszámításba kerül az átalakítás költsége. Ha ez nem így lesz, akkor nincs melegkonyhás büfé.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mi lesz az ott lévő tárgyak sorsa.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a jelenlegi bérlő tulajdona. A fürdőhely kijelölés a 78/2008-as kormányrendeletben van leírva, jelenleg a VN. Kft. nevére szól, az önkormányzat nevére átírható. A felújítás során minden létesítmény kialakításra került, ami szükséges, de a büfé üzemeltetése nem feltétel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy az ügyvéd úr által elmondottakra figyelemmel kell lenni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a bérleti szerződést a pályázati felhívás alapján készítette el. A pályázati felhívás H. pontja tartalmazza a büfé üzemeltetését, ezt a szerződés 10. pontjában rögzítette. Ezt törölni vagy módosítani kell. Kötelezettségként nem írható elő a büfé, ha alkalmatlan rá az épület.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mederhasználatot kell-e fizetni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem, csak akkor, ha műtárgyat akarunk elhelyezni benne. A Bányász strandon jelenleg nincs ilyen. A bérlőnek kell gondoskodni az engedély megszerzéséről is, ha ilyen akar.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kéri, hogy aki Dr. Végh József ügyvéd módosító javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A pályázati felhívás H. pontja tartalmazza büfé üzemeltetését a strandon, ez a bérleti szerződés 10. pontjában rögzítésre került. Javasolja törölni a H pontot, illetve a bérleti szerződés 10. pontját, mivel kötelezettségként nem írható elő olyan feltétel, amire alkalmatlan az épület.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

80/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász Strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Bányász Strand hasznosítása napirend keretében Dr. Végh József ügyvéd módosító javaslatát elfogadja. A pályázati felhívás H. pontja tartalmazza büfé üzemeltetését a strandon, ez a bérleti szerződés 10. pontjában rögzítésre került. Javasolja törölni a H pontot, illetve a bérleti szerződés 10. pontját, mivel kötelezettségként nem írható elő olyan feltétel, amire alkalmatlan az épület.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Mékli Bernadett bizottsági tag egyetért a javaslattal, de a lehetőséget adja meg a testület, hogy ha szeretne melegkonyhás büfét üzemeltetni a bérlő, akkor megcsinálhatja, és a bérleti díjból leszámításra kerül a költsége, megfelelő keretek között.

     

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság fél órája azon dolgozik, hogy hogy ne lehessen kiadni a strandot. Más a bevételi lehetőség a melegkonyhás büfével és nélküle. Eddig nem okozott problémát, hogy milyen körülmények között működött a büfé. Ki kell mondani, hogy legyen vagy ne. Ha nincs büfé, akkor senki nem fogja kivenni, a belépőkből nem tartható fenn. Még akkor sem, ha 200 aláírással bead valaki támogató nyilatkozatokat. Próbáljunk egyértelműen fogalmazni, hogy milyen partnert szeretnénk. A pályázati kiírásban szerepel, hogy a testület érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot.

 

Laposa Bence elmondja, hogy alapvetően jogilag nem a testületen múlik, hogy lehet-e büfét üzemeltetni, hanem a hatóságokon. Nem lehet kikötni, hogy ott melegkonyhás büfé lesz.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy a későbbi jogviták elkerülése a lényeg.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a polgármester úr által elmondottak indokolhatók, de más Balaton-parti településekből kiindulva, ha azt várja el a testület, hogy jelentősen beruházzon valaki, az nem öt év bérletet jelent.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri a bizottság javaslatait a határozati javaslathoz. Kérdezi, hogy mi legyen a pályázat beérkezésének határideje.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a pályázati felhívást minimum 15 napra szükséges közzétenni. Ha a következő soros ülésen a testület tárgyalni akarja, akkor március 20. körüli időpontot javasol.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki 2023. március 20-án 10.00 órát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

81/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász Strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a pályázat beérkezésének határideje 2023. március 20. 10.00 óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadja, hogy a pályázat bontásának ideje 2023. március 20-án 12.00 óra legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

82/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász Strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a pályázat bontásának ideje 2023. március 20. 12.00 óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a bérletek vonatkozásában a pályázatok Dr. Végh József ügyvéd úrhoz fussanak be, nem pedig a hivatalhoz. A bontást is az ügyvéd úr végezné, így nem érhet senkit semmilyen gyanúsítás.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke felveti, hogy esetleg közjegyző jelenlétében történjen a pályázatok bontása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy közjegyzőnek más mértékű díjai vannak, úgy gondolja, hogy az ügyvéd úr jelenléte minden képviselő számára megfelelő lehet.

 

Dr. Végh József ügyvéd kéri, hogy a beérkezési határidő utáni napon legyen a bontás, tehát március 21-én.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadja polgármester úr módosító javaslatát, hogy az ügyvéd úrhoz érkezzen be a pályázat és jelenlétében történjen a bontás március 21-én 10.00 órakor a Rózsakő teremben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

83/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász Strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a pályázatok Dr. Végh József ügyvéd úrhoz kerüljenek benyújtásra. A bontás az ügyvéd úr jelenlétében, 2023. március 21-én 10.00 órakor történjen meg a Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a bérleti szerződés időtartama 2023. május 1-től 5 évre szól, tehát 2028. május 1-ig. Kérdezi, hogy mennyi legyen a bérleti díj összege.

 

Takács Lajos bizottsági tag induló árként 2,5 milliót javasol évente.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint törekedni kell arra, hogy legyen pályázó. Ezért alacsonyabb összeget, 1,5 – 2 milliót javasol.

 

Laposa Bence elmondja, hogy a szezonra veszik ki, egyszerűbb lenne, ha a bérlet 2027. december 31-ig szólna.

 

Dr. Végh József ügyvéd szerint a Balatoni idegenforgalom a nyári szezonon már túllépett, máskor is lehet rendezvényt szervezni ott. Az 5 éves időtartam május 31-ig tart, oda kell majd figyelni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy Takács Lajos bizottsági tag 2,5 millió/év összeget javasolt. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

84/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász Strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Takács Lajos bizottsági tag javaslatát nem fogadja el, miszerint a Bányász Strand éves bérleti díja 2,5 millió Ft/év + rezsiköltség legyen.  

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki Török Zoltán alpolgármester javaslatát a 2 millió/év összegre elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

85/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász Strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Török Zoltán alpolgármester javaslatát nem fogadja el, miszerint a Bányász Strand éves bérleti díja 2 millió Ft/év + rezsiköltség legyen.  

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, hogy tegyenek javaslatot.

 

Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tag 1,8 millió Ft/év bérleti díjat javasol.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki ezt a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 3 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

86/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász Strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tag javaslatát nem fogadja el, miszerint a Bányász Strand éves bérleti díja 1,8 millió Ft/év + rezsiköltség legyen.  

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Vercz Attila bizottsági tag 2,4 millió Ft/év bérleti díjat javasol.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki ezt a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

87/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász Strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Vercz Attila bizottsági tag javaslatát elfogadja, javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Bányász Strand éves bérleti díja 2,4 millió Ft/év + rezsiköltség legyen.  

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke 16.40 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 16.50 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 7 fő

 

5./ Napirendi pont

      Kisfaludy-ház hasznosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a Kisfaludy ház jelenlegi bérlőjét, Nagy Miklós urat. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Nagy Miklós megköszöni a lehetőséget, hogy mint jelenlegi bérlő, néhány észrevételt tehet a pályázati felhívás és bérleti szerződés tervezethez. A formai részeket a Jegyző úrral szeretné egyeztetni. Tartalmi dolgoknál célszerű lenne belevenni, hogy pontosan mit ad bérbe az önkormányzat. A jelenlegi berendezés, a hűtőkamrák és pultok az ő tulajdonukban vannak. Tehát épületet és falakat ad bérbe az önkormányzat. Nyilván vannak problémák, de nincs olyan állapotban az épület, hogy ne lehetne bérbe adni. Fontos viszont a víznyomás, mert anélkül nem lehet üzemeltetni, ezzel kapcsolatban megoldást kell találni. Megfogalmazódott üzleti terv, koncepció terv és színvonal növekedési ütemterv. Ezeket konkrétabb formában kellene önteni, így nehezen értelmezhetők. A kiírás szerint jellegzetesen magyar étterem az elvárás. Érti miről lenne szó, de ezt egy kiírásban komplikált megfogalmazni. Olvasható, hogy a legmagasabb összegű ajánlat nyer. Így felesleges a szempontrendszert beleírni. A korábbi pontrendszerről nem tudott. Szeretné, ha valamiféle szempontrendszer alapján történne a döntés, nemcsak az ár lenne a mérvadó. Érdemes lenne árnyaltabban kezelni, az anomáliák elkerülése miatt.

 

Hartai Béla bizottsági tag megjegyzi, hogy a bizottság elnöke az előbbi módosító indítványát a pontrendszerre nem tette fel szavazásra. Javasolja módosító indítványként, hogy az ügyvéd úr kapjon megbízást a meglévő pontrendszer 2023. évnek megfelelő aktualizálására. A pályázatok elbírálásában a pontrendszer kapjon szerepet, azt az ügyvéd úr illessze be a pályázati kiírásba, a márciusi testületi ülésre így kerüljön be az anyag.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

88/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága támogatja, hogy a korábban megalkotott pontrendszert aktualizálva Dr. Végh József ügyvéd úr illessze be a pályázati kiírásba, a márciusi testületi ülésre így kerüljön be az anyag.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a márciusi testületi ülésre a pontrendszert beépíti.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy kardinális kérdés a bérleti díj és a szerződés időtartama, a többi a pontrendszeren belül kerül meghatározásra. Erről javasolja az ajánlást a testület felé megtenni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy amikor a Bíró-Mányai Kft-től átkerült az objektum az önkormányzathoz, a bérlő ajánlata úgy került elfogadásra, hogy kisebb összegű bérleti díjat fizetett az első évben, majd fokozatosan növekedett a fizetendő összeg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ennek megvolt az oka. Az akkori képviselő-testület nagy reményeket fűzött az objektum bérbeadásához, kétszer pályáztattunk, eredménytelenül. A vagyonrendelet lehetővé tette, hogy két érvénytelen pályázati eljárás után az önkormányzat szabadon tárgyalhatott bárkivel. A szezon elején érkezett a jelenlegi bérlő ajánlata, ezzel a fizetési lehetőséggel, amit akkor a testület elfogadott.

 

Nagy Miklós elmondja, hogy licitre is sor került, ők ajánlottak többet, 65 millió Ft-ot. Javasolja, hogy most a licit 11,5 millió Ft körül induljon, ha sor kerül rá, illetve infláció követő legyen a bérleti díj.

 

Hartai Béla bizottsági tag évi 12 millió forintos bérleti díjat javasol meghatározni. A bérlet időtartama 2023. május 1-től 2028. május 1-ig tartson. Az anyag több technikai hibát tartalmaz, ezeket javítani kell.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a licitlépcsőt 200 eFt-ra megemelni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki Forintos Ervin bizottsági tag javaslatára a 200 eFt-os licitlépcsőt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

89/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Forintos Ervin bizottsági tag javaslatára támogatja, hogy a licitösszeg emelésének mértéke 200.000,- Ft legyen.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki Hartai Béla bizottsági tag javaslatát a bérletid íjra vonatozóan elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

90/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Hartai Béla bizottsági tag javaslatára támogatja, hogy a bérleti díj évi 12 millió forint + rezsiköltség legyen, inflációkövető módon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fenti kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

91/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a határozati javaslatot egyebekben elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

6./ Napirendi pont

      Badacsonyi büfé hasznosítása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a pályázati felhívásban szerepel egy 80 m2-es raktározási lehetőség, ez jelenleg nincs, nem része az épületnek. Jelenleg csak a 130 m2-es épületrész a releváns. Az üzlet előtti 127 m2-es területet azért tették bele korábban, mert nem tudja különben a bérlő az asztalokat és székeket elhelyezni, szükség van rá a büfé üzemeltetéséhez.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a szerződést az elmondottak szerint pontosítani fogja.

 

Hartai Béla bizottsági tag javasolja a pontrendszert itt is belevenni. Ennek része a szakmai tapasztalat és végzettség is, illetve, hogy nem adhatja további albérletbe. Ezeket kéri a kiírásba beemelni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy a bérleti szerződés 10. pontjában van a végzettségre utalás.

 

Hartai Béla bizottsági tag javasolja, hogy a szakmai végzettséget a pályázónak igazolni kelljen, legyen minimum éttermi vagy büfében szerzett tapasztalata.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a 7-es pont b., és e., pontja tartalmazza, hogy nem adhatja albérletbe, ellenkező esetben az önkormányzat az azonnali kártérítés nélküli felmondás jogával élhet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy nagyobb óvadék kerül megállapításra, amit, ha ő marad a bérlő, akkor 2027. évi bérleti díjba számolhat el. Ellenkező esetben 15 évig nem kapja vissza.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tévét nézők többsége úgy gondolhatja, hogy itt analfabéták ülnek. Kéri az ügyvéd urat, hogy mondja el, mi történt.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a badacsonyi büfé esetében a bérlő cége átírásra került egy másik személy nevére, ettől a ponttól kezdve teljes egészében elérhetetlenné vált. Nem fizetett, egyértelműen eltűnt, semmit nem lehet vele kezdeni. A veszteség csökkentése ilyen esetekre az óvadékkal lehetséges, ezért javasolja 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megállapítását. A tervezetbe beleírta, hogy ezekre figyelni kell. Kérdezi, hogy van-e biztosítás az épületre.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az önkormányzat kötött biztosítást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy módosító indítvány érkezett, hogy a pontrendszer mindenképpen legyen beépítve a kiírásba és a szerződésekbe. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 3 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

92/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem támogatja Hartai Béla módosító indítványát, miszerint az aktualizált pontrendszer itt is kerüljön beépítésre a pályázati kiírásba és a szerződésbe.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázat beérkezésének határideje 2023. március 20-án, 10.00 óra legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

93/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy a pályázat beérkezésének határideje 2023. március 20. 10.00 óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázat bontásának időpontja 2023. március 20-án, 12.00 óra legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

94/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy a pályázat a pályázat bontásának időpontja 2023. március 20. 12.00 óra legyen.

 Határidő: azonnal

 Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a tárgyalás helye az önkormányzati hivatal épülete, időpontja 2023. március 21-én 10.00 óra legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

95/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy a pályázati tárgyalásra Badacsonytomajon, a Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. március 21-én 10.00 órakor kerüljön sor.

 Határidő: azonnal

   Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bérleti szerződés 5 évre szóljon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

96/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy a bérleti szerződés időtartama 5 év legyen.

 Határidő: azonnal

   Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a bérleti díj összegére milyen javaslat van.

 

Takács Lajos bizottsági tag 5 millió Ft/év + rezsit javasol induló árként.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

97/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy az induló bérleti díj 5 millió Ft/év + rezsiköltség legyen.

 Határidő: azonnal

   Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Hartai Béla bizottsági tag 17.30 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a licit mértékére van-e módosító indítvány.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 150 eFt-ot javasol licitlépcsőként meghatározni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

98/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy a licitlépcső 150.000,- Ft legyen.

 Határidő: azonnal

   Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Hartai Béla bizottsági tag 17.3 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 7 fő

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki fenti kiegészítésekkel és módosításokkal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

99/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága fentiek figyelembevételével az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra a képviselő-testületnek.

 

 Határidő: azonnal

                        Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy az iskola igazgatója kéréssel fordult hozzá, hogy a meghívó szerinti 24-es napirendi pont tárgyalását a bizottság hozza előre, mert el kell mennie. Kéri, hogy aki az igazgató úr kérését befogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

100/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek sorrendiségének módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága dönt arról, hogy D. Fekete Balázs iskolaigazgató kérésére a meghívó szerinti 24. napirendi pontot „Jégpálya hasznosítása” előre hozza, 7. napirendként tárgyalja meg.

 

 Határidő: azonnal

                        Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

7./ Napirendi pont

      Jégpálya elbontásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az igazgató urat, hogy kíván-e hozzászólni.

 

 1. Fekete Balázs igazgató elmondja, hogy az intézmény udvarán található jégpálya elbontására nyújtott be kérelmet a Balatonfüredi Tankerületi Központ, és a szülők egyetértésével. A 2017-es dokumentumok szerint a megállapodás a Balatonfüredi Tankerületi Központ, Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Hartai Béla képviselő cége, mint a jégpálya tulajdonosa között köttetett. A megállapodás felbontását követően az önkormányzat 15 napon belül köteles a berendezéseket és felszereléseket elszállítani, az eredeti állapotot visszaállítani, ennek költségeit viselni. Kéri, hogy ez történjen meg.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy jogilag ezzel a megállapodással összefüggő mindennemű igény elévült, a feleknek kell eldönteni, hogyan rendezik a továbbiakat. A szerződő felek azt határozták meg, hogy 2017. április 15-ig hatályos a megállapodás, a határozott időtartamra kötött szerződés ezen a napon megszűnt, tavaly eltelt az 5 év bárminemű igény érvényesítésére.

 

 1. Fekete Balázs igazgató elmondja, hogy nem tudja megállapítani, hogy ennek milyen költségei lesznek, a testület méltányosságára bízza az ügyet. Tavaly június 16-án került az intézménybe, 2023. január 23-án vette át az intézmény vezetését, most volt joga benyújtani a kérelmet.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy fel kell mérniük, enélkül nem tud nyilatkozni. Kérdezi, hogy jogilag hozzányúlhat-e.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi Hartai Béla bizottsági tagot, mivel az ő tulajdonában van a pálya.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy akkor a cége nevében írta alá, 2017-ben lett átadva az iskolának használatra. Később nyáron a pálya rekortán burkolatot kapott. A fagyálló eltűnt belőle, az újbóli üzembe helyezés a következő időszakra 1,5 millió forint körül lett volna, az akkori testület Laposa Bence képviselőségének idejében nem vállalta. Erről nehéz most nyilatkoznia, de elmondható, hogy nem a megérdemelt sorsot kapta ez a kezdeményezés, amit akkor a polgármester úrral találtak ki. Úgy gondolja, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a probléma megoldódjon, el kell bontani mindenképpen nem lehet otthagyni balesetveszély miatt. Nem gondolja, hogy a cége anyagi igényt támasztana az önkormányzattal szemben, biztos, hogy partner lesz benne. A jogi menetét az ügyvéd úr tudja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor korrekt, ha most megszólal. Valóban közös megegyezés volt akkor, szeretné megköszönni a felajánlást. Amíg tudott működni a pálya, a gyerekek élvezték és használták. A maga részéről támogatja, hogy az önkormányzat segítse az elbontását. Nyilván tisztázni kell, hogy jelenleg kinek a tulajdona a pálya. Át kellene gondolni, hogy van-e olyan hely, ahol a település javára lehetne hasznosítása, fel lehetne állítani. Hogy teljes legyen az ügy története, elmondja, hogy sor került a felajánlására, miszerint az önkormányzat vásárolja meg és kerüljön a tulajdonába.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a tulajdonjog nem évül el. Fontos, hogy milyen állapotban van és felállítható-e máshol.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a VN. Kft. ügyvezetője szerdáig méresse fel, hogy mennyiért tudják szétbontani és elszállítani. Az igazgató úr mielőbb el szeretné távolítani, mert balesetveszélyes. Javasolja, hogy a tulajdonos nyilatkozzon, hogy hová kívánja elvitetni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 17.46 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

 

Hartai Béla bizottsági tag érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a kizárásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hartai Béla nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

 

101/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

szavazásból való kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága dönt arról, hogy Hartai Béla bizottsági tagot érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

 Határidő: azonnal

                        Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke Török Zoltán alpolgármester módosító javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint a testületi ülésig a VN. Kft. mérje fel, hogy mennyibe kerül a jégpálya elbontása. Vizsgálja meg, hogy adott esetben máshol felállítható-e a jégpálya, van-e realitása, hogy a jégpálya hasznosuljon a városban. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hartai Béla nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

 

102/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jégpálya elbontásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Török Zoltán alpolgármester módosító javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint a testületi ülésig a VN. Kft. mérje fel, hogy mennyibe kerül a jégpálya elbontása. Vizsgálja meg, hogy adott esetben máshol felállítható-e a jégpálya, van-e realitása, hogy a jégpálya hasznosuljon a városban.

 

  Határidő: azonnal

                         Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyebekben a határozati javaslattal – a jégpálya elbontásával - egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hartai Béla nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

 

103/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jégpálya elbontásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága egyebekben az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

  Határidő: azonnal

                         Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy másként lehet elbontani a pályát, ha felállítható még, illetve, ha nem lesz hasznosítva. Érkezett egy megkeresés az önkormányzathoz, hogy béreljünk pályát, a cég felállítja és üzemelteti nettó 15 millió forintért. Javasolja megkérdezni a hozzáértőket, hogy ennek van-e realitása, illetve az elbontandó pálya hasznosulhat-e valahol a városban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy most Laposa Bence kérésére a meghívó szerinti 12., 13., és 14. napirendek következnek, a sorrendiségi módosításról a bizottság már döntött.

 

 

8./ Napirendi pont

      Településrendezési eszközök módosítása -Hableány TRE – partnerségi lezárása – Záró

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megvizsgáltuk a lehetőségeket a területcserét illetően, Németh Ferenc tervező átvezette, a hatóságok véleményezték. Ha a testület elfogadja, akkor az Állami Főépítészhez kerülhet végleges jóváhagyásra.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

104/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Településrendezési eszközök módosítása -Hableány TRE – partnerségi lezárása – Záró

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

  Határidő: azonnal

                         Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

9./ Napirendi pont

      Gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó önkormányzati ingatlanokat érintő fejlesztésekhez való hozzájárulás kérése

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még az előző testület döntött arról, hogy támogatná egy gyalogátkelő hely kialakítását, melyhez Laposa Bence akkori képviselő felajánlást tett, miszerint a terveket saját költségén elkészítteti. Ez megtörtént, az engedélyeztetést is lefolytatta. Abban kér segítséget, hogy az önkormányzatot érintő részeken a fejlesztéseket az önkormányzat végezze el, a többit ő megoldja. Sokáig reménykedtünk abban, hogy kiemelt zebrát engedélyeznek, de a mi oldalunkon süllyesztett zebra lesz, az ő oldalukon pedig járdát kell kiépíteni egészen a buszok megállójáig. Ahol a zebra lesz, ott a legrosszabb az aszfalt és van egy víznyelő rács is. Ezt a 15-20 méteres szakaszt meg kell előtte csináltatni, érdemes lenne megvizsgálni, hogy mennyibe kerül. Erre felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét.

 

Hartai Béla bizottsági tag 17.56 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Laposa Bence elmondja, hogy ennek a gyalogátkelő helynek az engedélyeztetése két évig tartott, és sok pénzébe került. Nyilván kiemelt gyalogátkelőhelyet preferáltunk volna biztonságtechnikai szempontból, de így is figyelemfelkeltő, a kereszteződést biztonságosabbá fogja tenni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

105/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó önkormányzati ingatlanokat érintő fejlesztésekhez való hozzájárulás kérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

  Határidő: azonnal

                         Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

10./ Napirendi pont

        Bérleti díj mérséklési kérelem

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a Laposa Fesztivál Kft. és Istvándi Gergely a Badacsony központjában lévő üzlethelyiségek bérleti díjának mérséklésére adtak be kérelmet. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint, ha a testület engedélyezi, akkor ezzel egy lavinát indít el. Javasolja, hogy kérelmezők részletfizetési kérelmet nyújtsanak be, a bérleti díj mérséklését nem támogatja.

 

Hartai Béla és Forintos Ervin bizottsági tagok 18.07 órakor érkeztek vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 7 fő

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a bérlők teljesítettek-e határidőben eddig.

 

Laposa Bence elmondja, hogy részükről biztosan. Azért adták be a kérelmet, mert úgy érzik, hogy rosszul lett meghatározva az üzletek bérleti díja, a másik két üzletnek a mai napig nincs bérlője. Saját meglátásuk és üzleti számításaik alapján helytelenül mérték fel a lehetőségeket, kérik, hogy a testület is gondolja át. Nem szeretnének kibújni a szerződés alól, továbbra is annak megfelelően fognak teljesíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rezsiköltségek nagyon magasak lettek, van olyan bérlemény, melynek a januári rendszerhasználati díja 70 eFt. Nagyon nehéz időszak elé nézünk. Az órák átírása nem történt meg a bérlők nevére, az önkormányzat fizeti ki a számlát és tovább számlázza. Ennek mindig van kockázata, sajnos az sem kizárt, hogy kiürülnek ezek az üzletek, mert nem várt negatív dolgok történnek.  Maga részéről támogatja, hogy valamiféle halasztott fizetés legyen az üzletbérletek esetében, de bérleti díjat a pályázati rendszer miatt sem tudunk csökkenteni. Közösen kell gondolkodni azon, hogy maradjon bérlő, ki tudja fizetni a bérleti díjat és a közüzemi díjakat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy elfogadható-e, ha szezon elején és végén két részletben kell fizetni.

 

Laposa Bence elmondja, hogy nem kéri, maradjon így.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a bérleti díj inflációkövető-e, mert azoknak az idén 14,5 %-kal magasabb lesz a fizetendő összeg. Tudná támogatni, hogy egy egységes támogatási rendszer kerüljön kidolgozásra, valamiféle rezsitámogatást biztosítva a vállalkozásoknak. Tisztában van azzal, hogy az önkormányzatnak is egyre nehezebb. Azt javasolja, hogy az egyéni kérelmeket ne támogassa a testület, de ezt a támogatási rendszert dolgozza ki, mellyel a keletkező problémák enyhíthetők.

 

Laposa Bence elmondja, hogy talán fix összeget fizetnek. Elegendő lesz, ha lesz erről egy fórum vagy megfelelő kommunikáció. Még nem látnak teljesen tisztán.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az emberek olyan feladatokat várnak el az önkormányzattól, ami nem feltétlenül ide tartozik. Például, hogy legyen egy bevásárló centrum, amiért eddig mindent megtettünk. Az önkormányzat nem üzemeltethet ilyen üzletet, legfeljebb megpróbál idevonzani olyan cégeket, akik üzemeltethetnek. Egyelőre ez nem sikerült. Legutoljára a Mecsek Fűszérttel folytattunk tárgyalásokat, eredménytelenül. Az egyedi kérelmek kezelésére a két részletben való fizetés hangzott el, ezt a kérelmező nem kéri.

 

Laposa Bence elmondja, hogy a szezon végi, szeptemberi fizetés kicsit segítene.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy ő is jelezte több hónapja, hogy a strandon nonszensz januárban kifizetni a teljes bérleti díjat, közben június 1-től nyithatnak ki. Egységesen javasolja a fizetési könnyítést, illetve vizsgálni kell, hogy infláció követés van-e a szerződésekben.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke összefoglalja a javaslatot, miszerint az egyéni kérelmeket most ne támogassa a bizottság, viszont meg kell nézni a lehetőségeket, és egységesen kell kezelni a problémát.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ehhez szerződésmódosításokra lenne szükség.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nincs mindenhol lehetőség rá, van olyan pld., hogy úgy nyerték el a pályázatot, hogy havonta fizetnek.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy ha nincs mód a szerződésmódosításokra, akkor nincs miről beszélni. Az inflációkövetés sincs benne mindenkinek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdez, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az egyéni kérelmek támogatásával nem ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

106/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bérleti díj mérséklési kérelmek

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Laposa Fesztivál Kft. és a Juventas 365. Kft. bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét nem támogatja, viszont javasolja megvizsgálni a lehetőségeket a problémák egységes kezelésére.  

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 1. Napirendi pont

     Felső-bazársori üzletek hasznosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a pályázatok többször kiírásra kerültek, változatlan tartalommal.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja Laposa Bence által elmondottak szerint módosítani a bérleti díjat és feltételeket, ő meghatározó vállalkozó Badacsonyban. Ha a vállalkozóknak gondot okoz a fizetés, javasolja az óvadék bevezetését, illetve a szezon utáni fizetést. Badacsonyban ilyenkor nincs mozgás, egy kezdő vállalkozó nem tudja kifizetni a havi részletet, vagy a szezon előtti részt.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy egyik oldalon próbálkozunk az egységesítéssel, másutt nem. Érti a felvetést, hogy ne álljon üresen az üzlet. Az inflációkövetést mindenütt bele kellene tenni, illetve az óvadék is legyen benne. Azt látná inkább megoldásnak, hogy a testület meghatározza a bérlet díjat, a pályázó nyilatkozhatna, hogy hogyan tudna fizetni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy évek alatt a testületek a fizetés minden formáját megpróbálták. Most is vannak olyan tartozások, melyek soha nem kerültek befizetésre, mert a szezon végén kellett csak kifizetni a teljes összeget, a messziről jött vállalkozó eltűnt. Véleménye szerint ez a legrosszabb megoldás. Egységesítéskor viszont mindenkinek meg kell adni a lehetőséget.

 

Hartai Béla bizottsági tag megjegyzi, hogy ezért lett volna jó a pontrendszer, illetve a szezon végi egyösszegű fizetés fel sem merült. A szerződéseket inflációkövetővé kell tenni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy nagyon régen május 31-ig kellett az első részletet, július 31-ig a második részletet befizetni, ez mindenkinek megfelelt. Módosító indítványként ezt javasolja, inflációkövető módon. A szezon közepén nem fog eltűnni senki.

 

Takács Lajos bizottsági tag 18.30 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy meg kell határozni a pályázat beérkezésének, bontásának idejét. A pályázat beérkezésének határidejét 2023. április 5-én 10.00 órakor, a bontás idejét április 5-én 12.00 órakor javasolja. Az induló bérleti díj összege 1.150.000 Ft/év + rezsiköltség, 5 éves időtartam, 20.000,- Ft-os licitösszeg emelés. A fizetésre Mékli Bernadett bizottsági tag módosító javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki fentiekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

107/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori üzletek hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fenti kiegészítésekkel, módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

 • a pályázat beérkezésének határideje 2023. április 5-én 10.00 óra
 • a pályázat bontásának ideje 2023. április 5-én 12.00 óra
 • induló bérleti díj: 1.150.000,- Ft/év + rezsiköltség, infláció követéssel
 • bérleti jogviszony időtartama 5 év
 • licitösszeg emelésének mértéke 20.000,- Ft
 • a fizetés két részletben, első részlet május 31-ig, a második részlet július 31-i határidővel történjen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

12./ Napirendi pont

       Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy Férhezli Kálmán és felesége a Badacsonytomaj 2949. hrsz-ú és 2945. hrsz-ú ingatlanok megvásárlására adott be kérelmet, mezőgazdasági hasznosítás céljából.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja értékbecslés készítését, egyebekben támogatja az ingatlanok értékesítését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja azzal, hogy készüljön értékbecslés a megvásárolni kívánt ingatlanokra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

108/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot – értékbecslés készítésének elrendelését - elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Mékli Bernadett bizottsági tag 18.36 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

 

13./ Napirendi pont

       BVÖKI 2023. évi Szolgáltatási és Rendezvényterve

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Nagy László BVÖKI igazgató elmondja, hogy érkezett javaslat a szüreti rendezvény időpontjának megváltoztatására. Mindig szeptember második hétvégén került megrendezésre, nem merik felvállalni ennek módosítását. A mai napig több civil szervezet nem adta le a programját, márciusban egy fórumra kerül sor velük. Kéri, hogy a testület mondja ki, hogy a nagyobb rendezvények dátuma 2024-ben sem változik, mert a szolgáltató katalógusokban már a 2025. évi ajánlatok készülnek. A Kéknyelű virágzás programról is beszélni kellene.

 

Takács Lajos bizottsági tag 18.38 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

 

Hartai Béla bizottsági tag kéri megjelölni azokat a rendezvényeket, ahová biztonsági szolgálatra van szükség. A kolbásztöltő rendezvényen az egyik képviselőtársunkat megfenyegették. Nem fogadható el, ha a másik képviselő sem áll mellé, nem védi meg. Az alpolgármester úr is megélte ezt az egyik alsó bazársori rendezvénynél, ott a többiek mellé álltak.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a kolbásztöltő rendezvényen versenyzőként vett részt. Ismerteti, hogy mi történt. Kikéri magának, hogy ő bíztatott volna valakit, ne keverjék bele. Ha látta volna, hogy mi történik, odament volna, de nem érzékelte.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy a történteken mélységesen fel volt háborodva. Jól sikerült a rendezvény, de nagyon csúnyán beszéltek vele, és senki nem védte meg. Ha nincs biztosítva a védelem, ezek után sehová nem fog elmenni. Senki nem reagált a levelére sem. Ő senkit nem támadott hátba, olyan maradt, amilyen mindig is volt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag sajnálja a történteket, nyilván tanulni kell minden hasonló esetből. Ha szükség van biztonsági őrre, akkor legyen. Kérdezi, hogy a napirendhez van-e még hozzászólás.

 

Hartai Béla bizottsági tag módosító javaslata, hogy a művelődési ház igazgatója a testületi ülésre gyűjtse ki, hogy melyik rendezvényre kell biztonsági szolgálat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 18.40 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 7 fő

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy fenti javaslattal kiegészítve az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

109/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVÖKI 2023. évi Szolgáltatási és Rendezvényterve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a BVÖKI 2023. évi Szolgáltatási és Rendezvénytervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a BVKI igazgatója a testületi ülésig vizsgálja meg, és adjon tájékoztatást arról, hogy melyek azok a rendezvények, melyek biztonsági őr jelenlétét teszik szükségessé.  

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

14./ Napirendi pont

        BVÖKI 2023. évi továbbképzési terve

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy a településnek szakmailag szüksége van-e a kolléga továbbképzésére.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy a továbbképzési tervet minden évben, kötelező jelleggel le kell adni. A mesterképzés utolsó évéről van szó, eddig a testület támogatta a média marketing szakirányú tanulmányait. A képzés ingyenes, az útiköltséget és a szállást fizetjük neki. Ha találunk segédkönyvtárosi képzést, akkor ezt a feladatot ellátó kollégát is be kívánjuk iskolázni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

110/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVÖKI 2023. évi továbbképzési terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a BVKI 2023. évi továbbképzési tervét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

15./ Napirendi pont

        Város Könyvtár éves beszámolója és munkaterve

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy péntektől újra megkezdik a kölcsönzést, heti egy alkalommal. A fűtési szezon után a régi rendszer szerint fog működni a könyvtár.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

111/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Város Könyvtár éves beszámolója és munkaterve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Városi Könyvtár éves beszámolóját és munkatervét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

16./ Napirendi pont

        Alsó-bazársori üzletek bérleti díjával kapcsolatos megkeresés

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a bérlő azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a bérleti díjat szeretné két részletben fizetni.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a szerződés szerint eddig megtörtént-e a fizetés. Van-e szerződésszegési állapot.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a számlát a hivatal kiküldte, eddig még nem fizetett a bérlő. A testületi ülésig megnézzük a határidőket.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag javasolja, hogy rá is vonatkozzon az előbbi döntés azon része, hogy hogyan fizethetnek a bérlők, amennyiben a szerződés lehetővé teszi.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag javasolja, hogy az első részletet május 31-ig, a másodikat július 31-ig kelljen befizetnie. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

112/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Alsó-bazársori üzletek bérleti díjával kapcsolatos megkeresés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadja Mékli Bernadett módosító indítványát, miszerint a Felső bazársori vállalkozókhoz hasonlóan a bérleti díjat kérelmező két részletben fizesse be, az első részt május 31-ig, a második részletet pedig július 31-i határidővel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

17./ Napirendi pont

       Badacsonytomaj Város 2023. évi közbeszerzési terve

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

 

Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

113/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város 2023. évi közbeszerzési terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Badacsonytomaj Város 2023. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

18./ Napirendi pont

       Beszerzési Szabályzatról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a múltkor érkezett egy képviselői javaslat, hogy az értékhatárt emeljük meg 10 millió forintra. Kérdezi, hogy ez módosító indítvány, vagy a 3 millió megfelelő-e.

 

Hartai Béla bizottság tag elmondja, hogy az alapjavaslata 1 millió forint volt. Azt javasolta, hogy ha azt nem támogatják a képviselők, akkor legyen 10 millió forint. Ha van egy rendeletünk, akkor az önkormányzati szabályzat az alacsonyabb rendű jogszabály. A rendeletnek és a szabályzatnak összhangban kell lenni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy van egy beszerzési értékhatár, ami nem keverendő össze azzal, hogy a költségvetési rendeletben mely tételek vannak meghatározva saját határkörben 3 millióval. Nem a beszerzési értékhatár szerepel a költségvetési rendeletben.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, ha meg lesz szavazva a 3 millió és a sorok között átcsoportosítható a testület döntése nélkül, akkor maradjon így. Fontosnak tartja, hogy maradjon meg a nyomon követhetőség.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a Beszerzési szabályzatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

114/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszerzési Szabályzatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

19./ Napirendi pont

       Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény – együttműködési megállapodás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Tapolcai járás területén működő önkormányzatok részére megkeresését küldött a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet a településeken élő pszichiátriai és szenvedély betegséggel élők megsegítése érdekében. Az együttműködési megállapodás megkötésével lehetőség nyílna az ellátási terület bővítésére, állami normatíva leigénylésére.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

115/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény – együttműködési megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

20./ Napirendi pont

 1. évi lakossági víz és csatorna pályázat benyújtásáról

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ezt a pályázatot minden évben benyújtja az önkormányzat, majd a támogatást 3 napon belül a DRV felé átutalja. A pályázat beadásának határideje március 20. Az elszámolást a DRV. készíti elő, az önkormányzat a beszámoló tárgyalásakor számol el vele.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

116/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 1. évi lakossági víz és csatorna pályázat benyújtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

21./ Napirendi pont

        Kisfaludy úti ivóvízhálózat bővítésről

         Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a beszerzési eljárás a második körben is felfolytatásra került, csak két ajánlat érkezett, ezért eredménytelen, új ajánlattételi felhívás kiküldése szükséges.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

117/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy úti ivóvízhálózat bővítésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a beszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek és új ajánlattételi felhívást küldjön ki az előterjesztésben foglalt határozati javaslatnak megfelelően.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

22./ Napirendi pont

        Bogyay úti zöldterület karbantartás

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy helyi vállalkozótól érkezett ajánlat a Bogyay úti zöldterületek karbantartására. Szó volt arról, hogy ha a Bogyay úti felújítás és a Kálvária elkészül, akkor azok karbantartásáról is gondoskodni kell, erre egy fő felvétele szükséges. Közben tisztázódott, hogy a Kálváriát építő vállalkozónak karbantartási kötelezettsége is van. Átgondolva arra jutottak, hogy kedvezőbb, ha a Bogyay utat adott időpontokban egy helyi vállalkozó rendezi, a korlát mellett, a támfal tövében és a tetején 1-2 méter szélességben kitisztította a növényzetet. Felvetette, hogy a korlát oldalán van egy mély rézsű, amit szintén rendbe kellene tenne, erre adta az ajánlatát. A 400 méter hosszú rézsű egyszeri tisztítása, a levágott ágak összedarabolása és helyszínen való elterítése szerepel az ajánlatban. Kérte, hogy a fák tövét ne szedje ki, mert statikai problémákat okozhat a rézsűben.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a VN. Kft. meg tudná-e csinálni. Javasolja tőlük is árajánlatot kérni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly azt mondták, hogy nincs rá kapacitásuk. Egyébként 1 millió forintig nem kell ajánlat. Azért gondolta a testület elé hozni, mert ez a teendők egy szelete. Maga az út alatti tartórész is le van szakadva egy részen, illetve kockázatot jelent a növényzet leszedése, bizonytalan benne, hogy szabad-e hozzányúlni. Esztétikailag kívánatos lenne.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy rendben, a VN. Kft. ne adjon ajánlatot, de tisztázni kell, hogy a vállalkozónak van-e felelősségbiztosítása. Ha probléma lenne az omlással, az anyagilag ne az önkormányzatot terhelje.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kér, hogy aki egyetért Nagy Gábor vállalkozó ajánlatának elfogadásával, mely az előterjesztés szerint 400 m hosszabban, 4 méter szélességben, 1.600 m2-en jelenti a zöldterület kipucolását, kézfelemeléssel jelezze. Amennyiben felelősségbiztosítással rendelkezik, a munkálatok a 2023. évi költségvetés működési kiadásai terhére rendelhetők meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

118/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bogyay úti zöldterület karbantartás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja a vállalkozó ajánlatának elfogadását, a munkálatok megrendelését az 1600 m2-es területre vonatkozóan a 2023. évi költségvetés működési kiadásai terhére, amennyiben a vállalkozó felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

23./ Napirendi pont

        Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában lévő bazaltkövek eladásáról

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy 3 árajánlat érkezett, a legkedvezőbb a Vértes-Út Kft. bruttó 330 Ft/db ajánlata. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

119/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában lévő bazaltkövek eladásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó Vértes-Út Kft-vel a bazaltkövek értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötését 330 Ft/db áron.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

24./ Napirendi pont

       Kőfejtő utcával kapcsolatos lakossági megkeresés

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a Kőfejtő utcából érkezett kérelem szerint kérelmezők az ingatlanuk előtti közterületi szakaszt szeretnék saját költségen leaszfaltozni, mintegy 50 méteren, mert rossz állapotban van. Ehhez kérik az önkormányzat hozzájárulását.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

120/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kőfejtő utcával kapcsolatos lakossági megkeresés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elviekben támogatja a kérelmező ügyfél beadványát, javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

25./ Napirendi pont

        Badacsonytomaj települést érintő sportrendezvényekről

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tourinform Iroda vezetője jelezte, hogy ezen a hétvégén lesz a Bortriatlon rendezvény is, amikor a vendégek a pincészeteket látogatják végig. Lehet, hogy a két rendezvény akadályozza egymást. Másik gond, hogy a Fő utca és a Balaton utca a jelzett időpontban fel lesz bontva, ott felújítás zajlik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Bortriatlon Szürkebarát túráján buszokkal lehet megközelíteni a különböző állomásokat, de nő a gyalogos forgalom is. A Fő utcai munkálatok is zavarók lennének.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendezvény szervezőjével a testületi ülésig egyeztetni fog. Ha jól érti, a két program megoldható egymás mellett, de a Fő utcán nem tudnak áthaladni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a testületi ülésre a Turisztikai Egyesület véleményét is kikéri. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a döntésre a testületi ülésen kerüljön sor, az egyeztetések lefolytatását követően, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

121/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj települést érintő sportrendezvényekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadja, hogy a verseny szervezőjével a testületi ülésig a polgármester úr egyeztet, mivel a versenyzők a Fő utca felújítása miatt a tervezett útvonalon nem tudnak haladni. Borbélyné Galambos Gabriella a Turisztikai Egyesület véleményét kikéri, mert ezen a napon kerül megrendezésre a Bortriatlon túra is.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

26./ Napirendi pont

        Fogorvosi rendelőbe sterilizáló eszköz vásárlása

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetésben szerepel az 1,6 milliós sterilizáló eszköz. Arról kell dönteni, hogy történjen meg a beszerzés.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

122/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Fogorvosi rendelőbe sterilizáló eszköz vásárlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja a sterilizáló berendezés megvásárlását, a szükséges fedezet biztosítását a költségvetés beruházások jogcíme terhére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

27./ Napirendi pont

        MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évente megjelenő kérelemről van szó. Sajnos előfordult, hogy Badacsonytomajon is be kellett avatkozniuk, szükség volt a segítségükre. Évek óta nem támogattuk az Alapítványt, lehet most kellene javalatot tenni bizonyos összegű támogatásra.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy először azt kell megnézni, hogy a helyi vállalkozóknak tud-e az önkormányzat támogatást adni. Ha a költségvetésben van még mozgástér, akkor egyetért a támogatásukkal, de a sorrendiségre oda kell figyelni. Javasolja a döntés elhalasztását.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az év második felében visszatérni a kérelemre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

123/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy elsősorban a helyi vállalkozók támogatását kell megoldani. Amennyiben marad a költségvetésben lehetőség, akkor az év második felében javasolja a kérelmet újra tárgyalni.  

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

28./ Napirendi pont

        Pályázatokról tájékoztató

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

124/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a pályázatokról szóló beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

29./ Napirendi pont

        Törvényességi felhívásról

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a 2022. november 28-i Pénzügyi bizottsági jegyzőkönyv határidőn túli megküldése miatt kaptunk törvényességi felhívást. A jegyzőkönyv felküldésekor jeleztük, hogy a kolléganő hosszabb ideig beteg volt, illetve december 22-től január 8-ig igazgatási szünet került elrendelésre. Javasolja a felhívásban foglaltak elfogadását.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

125/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Törvényességi felhívásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a törvényességi felhívásban rögzítettekkel egyetért, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

30./ Napirendi pont

       Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

126/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

31./ Napirendi pont

       Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Római úti közlekedéssel komoly gondok vannak. A sok építkezés miatt az autók az úton állnak meg, javasolja megállai tilos táblák kihelyezését. Kérdezi, hogy az önkormányzat által kiírandó bérletekkel összefüggő pályázatok szélesebb körben meg lesznek-e hirdetve.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a nehéz időkben kell inkább összezárni, a helyieket előnybe hozni, pld. a pontrendszerrel. A bizottság javasolta megvizsgálni, hogyan lehetne a vállalkozásokat segíteni elsősorban a rezsi kifizetésében. A tapasztalat az, hogy ha messziről hozunk vállalkozót, az kapufa volt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ha a testület a helyieket akarja segíteni, akkor nem kell nagyobb körben meghirdetni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy van lehetőség a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Az első kérdéssel kapcsolatosan elmondja, hogy a Római úton helyszíni szemlét tartottak, a Neptuntól Badacsonytördemic irányában rendben van. Badacsonytomaj felé felmérték, hogy hány megállni tilos táblát kellene kihelyezni, a megvásárlásukra 1.100 eFt bruttó ajánlat érkezett, mely tartalmazza a Strand utca forgalomcsillapítását is.  A Római út az utolsó három évben egy szlalompályává vált. A tábláknak a közterületfelügyelet és a rendőrség segítségével próbálunk érvényt szerezni.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy sebességkorlátozással lenne hatékony az intézkedés.  Az engedélyezett 40 km-t soknak tartja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sebességkorlátozásról nem volt szó. Az ajánlatban néhány fényvisszaverő csík szerepel még. Az ellenőrzésről beszélt az új rendőrkapitánnyal, aki megígérte, hogy a meglévő kereteken belül segítenek. A hivatalban jelenleg két személy rendelkezik közterület felügyelői vizsgával, egyiküket a jelenlegi adminisztratív munkaköréből nem tudjuk kivenni. A megállni tilos tábla hatálya alól kivenné a Gyurkovics köz közelében lévő két vállalkozó ingatlanát, mert nem lehet őket ellehetetleníteni a parkolás megtiltásával.

 

Hartai Béla bizottsági tag javasolja kiegészítő táblával megoldani, illetve a már nyugdíjas kollégát visszafoglalkoztatni közterület felügyelőként, ha erre van lehetőség.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy 5 évente továbbképzésen kell részt venni, ez nincs meg a volt kollégának.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a Római útra célforgalom táblát kitenni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a jövő héten egy szemétszedési akciót próbálnak szervezni Váli Péter borásszal. Kérdezi, hogy a VN. Kft. tud-e segíteni az összegyűjtött szemét elszállításában. Váli Péter pincészetéhez vezető úton, illetve a Káptalantóti úton a körforgalomig tervezik a szemétszedést.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ilyen akciók célját pontosan kell megfogalmazni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy el fogják szállítani. Tavaly ők hirdettek ilyen akciót a Föld napja alkalmából, mindössze két civil szervezet jelentkezett rá.  Most felajánlás érkezett a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület nevében is szemétszedésre, ott is ők fogják elszállítani. Ebben tudnak segíteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

127/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

32/ Napirendi pont

       Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződés meghosszabbításáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelem reggel érkezett. A Kuratórium helyettes elnöke jelezte, hogy az ingyenesen biztosított teremhasználati szerződés 2023. augusztus 31-én lejár, kérte annak további 5 évre történő meghosszabbítását. Az anyagot kiosztottuk. Évek óta két problémával küzdenek. Az állami támogatások nem fedezik a működési költségeiket, hiába foglalkoznak sok gyerekekkel, nem tudják, hogy meddig tudják fenntartani ezt a lehetőséget. Másik, hogy tevékenységük további engedélyezéséhez be kell mutatni a kért szerződést.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

128/2023. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződés meghosszabbításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a haszonkölcsön szerződés 5 éves időtartamra kerüljön meghosszabbításra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 20.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                        Rádulyné Halász Ibolya

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!