Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.01.30 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 3/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 30-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                     alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                                   képviselő                             (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                 jegyző

Tamás Lászlóné                              osztályvezető

Bolla József                                   ügyvezető

Berecz Nikolett                              BVKI igazgató

Molnárné Keller Csilla                   ügyvezető

Vargáné Szőke Judit                       könyvelő

Part Andrásné                               jegyzőkönyvvezető               (7 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Távolmaradását bejelentette Nagy Miklós képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

7/2019. (I.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 24 nyílt napirendi pont szerepel, melyeket a Pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalt. Ehhez sürgősségi indítványként javasolja felvenni a következőket:

25.   Településrendezési eszközök módosításáról – 199/2018.(IV.25.) határozat kiegészítéséről

26.   A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről.

Kéri, hogy aki a „Településrendezési eszközök módosításáról – 199/2018. (IV.25.) határozat kiegészítéséről” tárgyú napirend felvételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

8/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 30-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi a „25. Településrendezési eszközök módosításáról” című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről” című napirend felvételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

9/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 30-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi a „26. „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről” című napirendeket.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy sorrendi módosításra van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosított napirendet 26 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

10/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 30-i soros ülésének módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

 1. 2. Badacsonytomaj város önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Menü Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 4. VN. Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 5. VN. Kft. 2019. évi Karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 6. Biztonság Éve 2019.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által kötendő feladatellátási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Fő utca rekonstrukciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Intelligens gyalogos átkelőhely

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Kamerarendszer telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 15. 046/23. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 16. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsonytomaj, Fő u. 1. sz. alatti ingatlan felajánlása megvételre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Dr. Szmodits Zsolt oszlopáthelyezési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Pályázatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Zárt ülés

 1. 1. Badacsonytomaj 0121/19, és 0121/16 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

11/2019. (I.30.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő:   elfogadásra azonnal,

tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a 2019-es költségvetéshez az alábbiakat:

-          Egry Múzeum nyitva tartását javasolja felülvizsgálni

-          könyvtár átköltöztetését vizsgálja meg az intézmény

-          3+1 fő közterületfelügyeleti iroda helyett 1+1 fő közterületfelügyeleti iroda létrehozását javasolja

-          Tátika 2019-es bérbeadását javasolja 2019. szeptember 15-ig

-          önkormányzati reprezentáció 1 millió Ft-tal javasolja tervezni

-          SE támogatását 3 millió Ft-tal javasolja támogatni

-          Közalapítványt 1 millió Ft-tal javasolja támogatni

-          A Pipitér KFNO költségvetését 70 millió Ft főösszeggel javasolja tervezni

-          javasolja Badacsonyörs esetében: temetőnél parkoló kialakítása, játszótér felújítása, Csigáskúti út - körforgalom közötti járdaépítés, Csigáskúti út - körforgalom közötti közvilágítás, "egy rossz állapotú" örsi utca aszfaltozása, ivóvíz program

-          településfejlesztési célok megvalósításához javasolja: önkormányzati ingatlanok állagmegóvó felújítása (egészségház, hivatal, ravatalozó) ~5 M Ft összeggel, művelődési ház terasz felújítása mintegy 5 M Ft összeggel, kamerarendszer telepítését mintegy 5 M Ft összeggel, római úti aszfaltprogram folytatását mintegy 5 M Ft összeggel, napelemes közvilágítás program mintegy 10 M Ft összeggel, Hableány melletti járda, zebratervezés mintegy 1 M Ft összeggel, LED közvilágítás program megvalósítása hosszútávú kötelezettségvállalás.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségvetési rendelet tervezet és a stabilitási törvény szerinti mellékleteket az osztályvezető asszony átdolgozta, a szükséges egyeztetéseket az intézményekkel lebonyolította. Kéri a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy ismertesse a költségvetési főszámokat, és mondja el, hogy az egyeztetések kapcsán milyen tételek kerültek még beépítésre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén elhangzottakon kívül számszerűsítve lettek a még beépítésre került tételek. Az óvoda 70 milliós költségvetéséről az egyeztetés megtörtént, a Társulás részére átadandó pénzeszközt ennek megfelelően csökkentettük. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése több mint 9 millió forinttal, a Kulturális Intézmény költségvetése 4.669.100 Ft-tal csökkent. A költségvetés főösszege 4.284.882.883 Ft-ra módosult. Ebből több mint kétmilliárd forint pályázati feladatokra érkezett.

 

Krisztin N. László polgármester vitára bocsátja az anyagot. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy sok fejlesztési javaslat érkezett emailben, ami még ebbe a programba beleilleszthető. Pld. Magyar falu program keretében közintézmények felújítása, új építések + fejlesztések 90 %-a, stb. Ezeket adott esetben javasolja beütemezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a program altételei már említésre kerültek, pld. az utak felújítása tekintetében. Viszont nem tudjuk még, hogy mi lesz a mozgástér. A Magyar falvak programból az idén nem tudnak megvalósulni az építkezések, legfeljebb támogatási szerződéskötésig lehet eljutni. A testület szilárdan elhatározta, hogy 25-30 millió forint körüli saját erős fejlesztést megvalósít még ebben a ciklusban.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy februártól indul a program és 60 napon belül lesz döntés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a különböző szervezetek önként vagy kérésre csökkentették a költségvetésüket, üzleti tervüket. Az óvoda kapcsán kérdezi, hogy az egyeztetést követően kikerült-e a költségvetésből az 1 fő óvónő. A 70 milliós költségvetésben még szerepelnek a helyettesítési díjak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a plusz óvónő kikerült a költségvetésből. Az óvodavezető leírta, hogy a 70 milliós költségvetést elfogadja, de szeretne élni a helyettesítés vonatkozásában a törvény adta lehetőséggel ebben az évben.

 

Krisztin N. László polgármester a Kulturális Intézményre rátérve kérdezi az intézmény igazgatóját, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy január 1-től emelkedett a minimálbér. A költségvetés tartalmazza egy fő közművelődési szakember és 1 fő adminisztrátor bérét a meglévő állományon kívül. Egy fő jelenleg a felmentési idejét tölti, nyugállományba vonul. Az intézménynek 3 kötelezettségvállalása van, ezek a kiadási és bevételi oldalon is szerepelnek. Dologi kiadások kapcsán elsősorban a városi TV működéséhez szükséges eszközök kerültek kalkulálásra.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a VN. Kft. illetve a Menü Kft. ügyvezetőjét, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közterületfelügyeleti iroda létrehozása csökkentett létszámmal fog megtörténni. A minimálbér növekedés és illetmény növekedés beépítésre került a költségvetésbe. A dologi kiadások a bázisévi adatoknak figyelembe vételével kerültek tervezésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudott végig jelen lenni a bizottsági ülésen. Kérdezi, hogy a bizottság javaslatai között az Egry Múzeum felülvizsgálata, a könyvtár átköltöztetése mit jelent.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a bizottság azt szeretné, ha a tavalyi évhez hasonlóan 3 hónap lenne a múzeum nyitvatartása a most tervezett április 1-től szeptember 30-ig tartó időszak helyett. A könyvtár művelődési házba történő átköltöztetése merült fel, de ennek a költségvonzata nem ismert.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a könyvtár fenntartási költsége nagyon magas, ezért merült fel, hogy költséghatékonyabban kell megoldani ezt a kötelező feladatot. Csak a rezsiköltség 800 eFt.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a könyvtár költségvetése 5.666.867 Ft, ebből a bér 3.524 eFt. Szerepel a könyvtár állomány kötelező gyarapítása, irodaszer és munkába járás költsége.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a könyvtáros kolléga bevonása sokkal hatékonyabb lehetne, ha egy épületbe kerülne az intézmény többi szervezetével.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy erről önálló előterjesztés készüljön. A Tátika kapcsán az utolsó testületi állásfoglalás arra vonatkozott, hogy 2019-ben nem legyen bérbe adva. Most a bizottság javasolja a bérbe adását. Megjegyzi, hogy a javasolt reprezentációs költség nem elegendő ekkor költségvetéshez. Kérdezi, hogy a Sportegyesület működtetése megoldható-e a javasolt összegből.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a bizottság egyelőre 3 millió forintot javasolt azzal, hogy ha szükséges, akkor a további kéréseket a testület meg fogja vizsgálni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a költségvetésben mekkora a pénzmaradvány terhére történt kötelezettségvállalás.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 80.800 eFt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt fontos tudni. A pénzmaradvány tárgyalásának időpontja áprilisban várható. Kérdezi, hogy ebből mennyi a működésre szánt összeg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy mintegy 23 millió forint.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a plusz reprezentációs költség biztosítását, ha év közben a pályázatok és beruházások kapcsán arra szükség lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt el tudja fogadni. Téved az, aki úgy gondolja, hogy 4,5 milliárdos költségvetéshez nincs szükség ilyen költségekre. Elmondja, hogy a balatoni hajózással kapcsolatos anyag beküldésre került az MNV. Zrt-hez és megkapta minden érintett önkormányzat, a képviselők részére is kiosztásra került. Az eredeti és a módosított változatról várják az MNV. Zrt. válaszát. Ha pozitív, akkor holnap 13.00 órakor folytatódik a felfüggesztett közgyűlés. 20 önkormányzat szóban úgy nyilatkozott, hogy az eredeti megállapodást is el tudják fogadni, ha az MNV. Zrt. nem tolerálja a javaslatokat. Siófok nem fogadja el. Ha az önkormányzatok között nincs egység, akkor holnap beáll a fizetési kötelezettség. Ez Badacsonytomajt nem érinti, de 10-11 önkormányzatnak be kellene fizetnie 1,5 milliárd forintot. Az állam a megállapodás szerint elengedné ezt az összeget, de részt kér a balatoni hajózásból. Van lehetőség napirendek után megtárgyalni ezt a kérdést, vagy holnap délelőtt rendkívüli ülést összehívni, mivel az aláírásra holnap 13.00 órakor kerül majd sor. A határozat mintát várjuk vagy az eredeti vagy a módosított megállapodás elfogadására. Ha nem kerül sor a megállapodásra, és az önkormányzatok nem fizetnek, akkor további 300 milliós büntető kamat lép életbe. A legrosszabb verzió, ha Siófok befizeti egyedül, mások helyett, mert akkor egyetemleges felelősség lép életbe, bár ezzel nem számol senki. Kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e még észrevétel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy határozat elfogadásáról és az átdolgozott költségvetési rendeletről kell dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

12/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

12/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat melléklete

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

 

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

 

 

 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

 

 

 

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

 

 

 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

 

 

 

ebből: befektetési jegyek

B8121

 

 

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

 

 

 

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

 

 

 

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821

 

 

 

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

 

 

 

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

 

 

 

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

 

 

 

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

 

 

 

ebből: más kormányok

B824

 

 

 

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

 

 

 

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

 

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2019.

saját bevételek 2020

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

 

 

 

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

231 600 000

236 845 000

239 687 140

239 687 140

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

 

28 029 300

40 513 982

41 324 261

42 563 989

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

 

 

 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

 

 

 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

1 100 000

1 414 000

1 435 210

1 463 914

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

 

 

 

ÖSSZESEN:

260 729 300

278 772 982

282 446 611

283 715 043

 

 

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

97 131 544

97 131 544

 

 

 

 

 

 

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 920 497 641

1 920 497 641

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

500 000

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

85 626 388

85 626 388

 

 

 

 

 

 

Részesedések beszerzése

K65

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

516 985 813

516 985 813

 

 

 

 

 

 

Beruházások

K6

2 620 741 386

2 620 741 386

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

337 316 867

337 316 867

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök felújítása

K72

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

91 076 188

91 076 188

 

 

 

 

 

 

Felújítások

K7

428 393 055

4428 393 055

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az önkormányzat 2019. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Krisztin N. László polgármester megköszöni mindazok munkáját, akik lehetővé tették az a ritka helyzetet, hogy a testület januárban el tudja fogadni a költségvetést.

 

3./ Napirendi pont

Menü Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző a határozati javaslatot javasolja kiegészíteni azzal, hogy az üzleti tervet a Képviselő-testület elfogadja azzal, hogy 2.286 eFt támogatást támogatási szerződés keretében biztosít a gazdasági társaság részére, melynek aláírására felhatalmazza a polgármester urat.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság által támogatott, a Jegyző asszony által kiegészített határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

13/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.; képviseli: Molnárné Keller Csilla ügyvezető) 2019. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal, 2.286.000,- Ft összegű támogatási összeg biztosítása mellett elfogadja, mely támogatást az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosít.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 2.286.000,- Ft összegben, azaz kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint összegben az Általános tartalék terhére.
 3. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 4. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 5. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 6. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 30-ig köteles elszámolni.
 7. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 8. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 9. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 10. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2019. február 15.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

4./ Napirendi pont

VN. Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja 142.320 ezer Ft főösszeggel a képviselő-testületnek, 58.920.000,- Ft összegű támogatási összeg biztosítása mellett elfogadja, mely támogatást az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosít.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának új tagjaiként

-       Fekete Ferenc (an.: Németh Anna) 8258 Badacsonytomaj, József Attila utca 20.

-       Lesz Ferenc (an.: Ruzits Irén) 8258 Badacsonytomaj, Római út 89.

-       Szántai Ferenc (an.: Nagy Erzsébet) 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 7.

határozott időtartamra 2019. január 17. napjától 2020. június 30. napjáig megválasztani.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását bruttó 23.190 Ft/hó/fő összegben javasolja megállapítani.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető kéri, hogy a likviditási tervben szereplő finanszírozással legyen a támogatás éves szinten megadva.

 

Wolf Viktória jegyző a támogatási szerződés szerinti kiegészítést javasolja 58.920 eFt-tal elfogadásra, mely a likviditási tervvel összhangban van. Kéri a testületet, hogy az előterjesztésben szereplő mindkét határozati javaslatról foglaljon állást.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az I. határozati javaslatot a Jegyző asszony által tett kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

14/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal és 142.320 ezer Ft főösszeggel, 58.920.000,- Ft összegű támogatási összeg biztosítása mellett elfogadja, mely támogatást az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosítja a következők szerint:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.; képviseli: Bolla József ügyvezető) részére 2019. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 58.920.000 Ft összegben, azaz ötvennyolcmillió-kilencszázhúszezer forint összegben,
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése három részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)    a támogatás első részletének kifizetése: szerződéskötéstől számított 5 napon belül

b)   a támogatás második részletének kifizetése: 2019. április 30.

c)    a támogatás harmadik részletének kifizetése: 2019. szeptember 30.

 1. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 30-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben szerződés szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető,

Bolla József ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a II. határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak a mandátuma 2019. január 17-től 2020. június 30-ig legyen meghosszabbítva, mivel a mérleget még a jelenlegi bizottságnak célszerű tárgyalnia, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Felügyelő Bizottságának új tagjaiként

a)         Fekete Ferenc (an.: Németh Anna; adószáma: 8312363343 ) 8258 Badacsonytomaj, József Attila utca 20.

b)        Lesz Ferenc (an.: Ruzits Irén; adószáma: 8275553210) 8258 Badacsonytomaj, Római út 89.

c)         Szántai Ferenc (an.: Nagy Erzsébet; adószáma: 8344393701) 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 7.

szám alatti lakosokat határozott időtartamra 2019. január 17. napjától 2020. június 30. napjáig megválasztja, illetve kijelöli.

 1. Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását személyenként havi bruttó 23.190 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

5./ Napirendi pont

VN. Kft. 2019. évi Karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Javasolja elfogadni a karbantartási tervet. Kéri, hogy aki ezzel  egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


16/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi Karbantartási Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi Karbantartási Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal,

egyebekben a 2019. évi költségvetési év

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető,

Bolla József ügyvezető

 

6./ Napirendi pont

Biztonság Éve 2019.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a programnak vannak olyan elemei, melyek további intézkedést igényelnek. Dönteni kell majd a kamera rendszerről, illetve Laposa képviselő úr javaslatára a szilárd tüzelőanyaggal kapcsolatos környezetszennyezés is vizsgálandó probléma. A légszennyezettségi mérést megrendeltük. A Badacsony-hegyen tartózkodás biztonságával összefüggésben is van egy kezdeményezés. Fentiek fontosságára egy sajnálatos eset hívta fel a figyelmet. A témában külön előterjesztés készül, mely februárban kerül megtárgyalása.

 

Nagy Lajos képviselő 8.48 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

17/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Biztonság Éve 2019.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Biztonság Éve 2019” programot, figyelembe véve a társszervezetektől beérkezett javaslatokat az előterjesztés mellékletét képező táblázatba foglalt ütemezés szerint javasolja megvalósítani.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

7./ Napirendi pont

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a döntés meghozatalát a képviselő-testület ülésén.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy elsősorban a reklámtáblákról és az azokkal kapcsolatos költségtételekről van szó. Ismerteti, hogy 2018. január 1-től lépett életbe az a törvényi szabályozás, mely az építményadó körébe emelte a reklámtáblák utáni fizetési kötelezettséget, max. 12 eFt/m2 meghatározással.  A Képviselő-testület 2017-ben ezt a mértéket fogadta el. 2018-ban már nem volt lehetőség közterülethasználati díj fizetésére e tárgyban. A jogszabály önbevallást tesz lehetővé, mely nem volt eredményes. Az érintettek jelezték, hogy az adó mértékét soknak tartják, a felülvizsgálata megtörtént. Szakmai javaslat, hogy maradjon meg a rendeletben ez a lehetőség, mert a közterülethasználati díjak kiesését kompenzálni kell. A felsőbb rendű jogszabályok az adómérték csökkentését megengedik. Kéri a testület javaslatát azzal elfogadni, hogy a rendeleti rendelkezést 2019. január 1-től kell majd alkalmazni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közösség egy része nehezen fogadja el, hogy saját kapun, illetve kerítésen lévő hirdetőtáblák után is fizetni kell, illetve az adó mértékét túlzottnak tartják. Ábrahámheggyel közös hivatalt tartunk fenn, ott ezer Ft/m2 az adó.  A kettő közötti mértéket javasol.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nemcsak a reklámtáblák vonatkozásában vizsgálandó az építményadó kötelezettség. A jogalkotó olyan jogszabályokat bocsátott ki, melyek a településképet védik. Mielőtt valaki a közigazgatási területen reklámhordozót helyez ki, meg kell keresnie az önkormányzati hivatalt, a településkép védelme, az egységes arculat érdekében. Mindenki önbevallást köteles tenni. Aki nem tesz eleget a kötelezettségének, az egy felszólító levelet fog kapni, első körben nem bírsággal, hanem megelőző céllal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület fontosnak tartja a településkép javítását, a színben és tartalomban egységes megjelenést, bizonyos mértékig megadva az egyediség lehetőségét is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy fentieket a településarculati kézikönyv, a városarculati kézikönyv, a HÉSZ és a reklámrendelet is szabályozza. Ebben az évben átfogóan módosultak az előírások.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy ha a városarculati kézikönyv elfogadásra kerül, akkor építhető be a Jegyző asszony által említett rendeletekbe a településarculati kézikönyv iránymutatásaival. Akkora adótételt javasol, hogy a bevétel legalább az adminisztrációs költségeket fedezze.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az anyaghasználat, méret, szín, megjelenési forma, illetve a helyszínek és az elhelyezés időszaka lesz meghatározva. A kollégák részéről első körben 6 eFt/m2-es ár hangzott el. A gazdasági társaságokkal elektronikusan történik a levelezés, az állampolgárok számára előfordulhat, hogy több levelet kell majd küldeni. A többletadminisztrációt nem lehet előre kiszámolni. 2017-ben megtörtént a reklámhordozók felmérése, de azóta újak kerültek ki engedély nélkül. A nyilvántartást aktualizálni kell. Fontos, hogy ne legyenek zavaró plakátok a településen.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy az iparűzési adót fizetőkre lehet-e külön adómértéket meghatározni.

 

Wolf Viktória jegyző nem javasolja, mert törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után.

 

Laposa Bence képviselő 4 eFt/m2-ben javasolja meghatározni az adót.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a fizetendő adó mértéke megkezdett m2-enként 4 eFt legyen azzal, hogy a rendeletmódosítás előírásait 2019. január 1-től kell alkalmazni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019.(II.01.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által kötendő feladatellátási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

18/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményével által kötendő feladat-ellátási szerződés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményével kötendő feladatellátási szerződéskötést támogatja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

9./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, azzal, hogy a 2. pontot egészítse ki Kisapáti és Nemesgulács településekkel.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

19/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2019/2020. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2019/2020. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld, Káptalantóti, Nemesgulács és Kisapáti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának vezetőjét értesítse.

Határidő: azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

10./ Napirendi pont

Fő utca rekonstrukciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lakosság a helyi tévén keresztül követte a testület munkáját, de az néhány hónapja nem üzemel. Badacsonytomaj TV. néven engedélyeztetésre került egy új csatorna, melyen az engedélyben szereplő paraméterekkel megindul az adás. A Képviselő-testület sokat dolgozott azért, hogy a Fő utca rekonstrukciójára sorra kerülhessen. Elsőként az engedélyes és kiviteli terv elkészítésére került sor. Az engedélyezési eljárás során felmerült problémákat kezelni kell. Bizonyos utakat át kell vennünk kezelésbe, viszont a Közút jóindulatúlag hívta fel a figyelmet arra, hogy bizonyos útszakasz átvétele esetén az engedélyeztetési eljárás nehézkes lesz. Helyette más szakaszok átvételét javasolják az önkormányzat kezelésébe. A DRV. pedig azzal a feltétellel adja meg a hozzájárulását, ha az önkormányzat megtervezteti és a kivitelezés során a Fő útra vonatkozó viziközművet kiváltja és újat hoz létre. Ez érdeke az önkormányzatnak, mert az új út megépítése után nagy problémát jelentenének a csőtörések. Erre igyekszünk állami forrást szerezni. Mindkét témát javasolja elfogadni azzal, hogy a tervezési feladatot saját erőből vállaljuk fel.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy melyik útszakasz átvételéről van szó, a térképen nem egyértelmű számára.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Húsbolt előtti kanyarról van szó. A 71-es útból az önkormányzat nem vesz át semmit. Kéri, hogy a műszaki ügyintéző jöjjön be az ülésre, és pontosan mondja el, hogy miről van szó. Kérdezi, hogy az előterjesztés szerinti II. határozati javaslathoz van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

20/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Fő utca rekonstrukcióról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca rekonstrukció projekt vonatkozásában vállalja, hogy a beruházás megvalósítása esetén a viziközmű kiváltást is megvalósítja a projekt keretében. A szükséges tervezési engedélyezési feladatokat megrendeli Lasancz Tamás tervezőtől, bruttó 850.000,- Ft összegben.

 

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mikor kezdődik meg a TV. közvetítés.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy január 25-tel kaptuk meg a csatorna engedélyt, a költségvetés elfogadása után tudják a szükséges eszközöket megvásárolni. Ehhez az egyeztetésekre csütörtökön kerül sor.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pontosan meg van határozva, hogy mennyi és milyen anyagot kell leadni, melyhez a költségvetés is igazodik.

 

Laposa Bence képviselő Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző megérkezését követően megkérdezi, hogy a Magyar Közúttal való megállapodás érinti-e a 71-es út bármely szakaszát. Véleménye szerint ez nem derül ki egyértelműen sem a térképből, sem a kapott szövegből.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Balaton utca 71-es útig tartó szakasza, illetve a Fő utca Petőfi utca csatlakozásáig tartó szakasza érintett.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy „a 71-es főút kivételével”, így teljes mértékben kizárható a tévedés.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítéssel az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

21/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Fő utca rekonstrukcióról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca rekonstrukció projekt vonatkozásában elrendeli, hogy a Fő utca, a Balaton utca és a Római út projekt által érintett szakaszát – 71. számú főút kivételével – az Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. által 708. tervszámon készített lehatárolási terv szerint, a beruházás megvalósítását követően közútkezelésbe Badacsonytomaj Város Önkormányzata átvegye a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től.

 

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

11./ Napirendi pont

Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közvilágítás karbantartására eddig az EON-nal szerződtünk. A bizottság javasolta, hogy ebben az évben mástól is kérjünk be ajánlatot.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy elhangzott az is, hogy van-e lehetőség az EON szerződés-tervezetének módosítására.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úrnak megküldtük a tervezetet, de még nem adott választ.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közvilágítási rendszerünk rossz állapotban van, sok a meghibásodás. Javasolja az EON. nyilatkozatát kérni, hogy mi az oka a rendszeres meghibásodásoknak. Ha nem rendszerhibáról van szó, akkor foglalkozni kell a közvilágítás fejlesztésével. Ezt rendkívüli ülés keretében javasolja, az adott szervezettől érkező anyagok alapján a LED-esítés irányában folytassuk le az eljárást.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy azokon a részeken, ahol még nincs közvilágítás, lényegesen költségtakarékosabb a napelemes közvilágítás, mint a hálózat kiépítése.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a javaslatokat, hogy hol kell még a közvilágítást megoldani.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy 10 milliós keret szerepel, a döntést követően kerülhet sor a pályáztatásra és a kivitelezésre. A vezetékes hálózat újraépítése külön napirendként kerüljön a testület elé legkésőbb a márciusi ülésen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 10 milliós költségen belül kell maradni, ezért azokat a szakaszokat vesszük előre, melyekre kérelem érkezik.

 

Kun István képviselő felveti, hogy ha az érintett lakosok a költségek 50 %-át átvállalják, akkor az adott szakasz megvalósítását a testület támogassa.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közműalap tekintetében a testület a csatornázások miatt nagy elkötelezettségeket tett. A testületnek mérlegelni kell, hogy pénzügyileg mit tud vállalni. Javasolja a karbantartási szerződéssel kapcsolatosan a bizottsági javaslatot figyelembe venni, illetve felkérni az EON-t, hogy nyilatkozzon, hogy mi lehet az oka a rendszer folyamatos meghibásodásának.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy Badacsonytomaj teljes közvilágítás korszerűsítése ledes, az esetleges hálózatbővítés ledes napelemes megoldással készüljön-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

22/2019.(01.30.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az EON Északi-Dunántúli Áramhálózati Zrt. által küldött 2019. évre szóló közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés tervezetét, és nem fogadja el a szolgáltató által javasolt díjat.
 2. felkéri a Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a közvilágítás aktív berendezés eszköz további üzemeltetésére vonatkozó ajánlatokat kérjen be.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a szolgáltatót értesítse a döntésről.
 4. felkéri az E.ON-t, hogy nyilatkozzon a közvilágítási rendszer (egy-egy lámpa, szakaszos) folyamatos és rendszeres meghibásodás okáról.
 5. felkéri a hivatalt, hogy Badacsonytomaj teljes közvilágítás korszerűsítése (ledes) és esetleges hálózatbővítés (ledes napelemes) tárgyában ajánlatot kérjen be és azt készítse elő egy rendkívüli ülésre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

ajánlatkérésre 5 nap

tájékoztatás kérésére (4. pont szerint) 5 nap

előkészítésre rendkívüli testületi ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

12./ Napirendi pont

Intelligens gyalogos átkelőhely

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 1.237.322 Ft összegű támogatással.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő szerint célszerűbb lenne az iskola és a vasút közötti gyalogátkelőhelyet bevonni, itt nagyobb sebességgel haladnak az autók, nagyobb és egész éves a forgalom, rosszabb a megvilágítás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy el tudja fogadni a javaslatot, de ha megváltozik a helyszín, akkor újabb engedélyeztetésre lehet szükség, ismét tárgyalni kell a pénzügyi fedezetről.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy típustervről van szó, amit 2-4 sávos utak esetében kellene módosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a strandi és a badacsonyi átkelőt jelölték meg a rendőrségtől induló megkeresésben. A badacsonyit nem javasoltuk, mivel a pályázatban szerepel. A testület dönthet mindkettőről is, de ez dupla költséget jelent.

 

Kun István képviselő jelen gazdasági helyzetben nem javasolja mindkét átkelőt.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nyáron a strandnál van komoly forgalom. Javasolja lépéseket tenni arra, hogy valamikor ide is kerüljön.

 

Kun István képviselő szerint a strandnál indokoltabb lenne egy forgalomlassító berendezés. Az egész szakaszon kellene lassítani pld. egy ideiglenes mobil fekvőrendőrrel.

 

Krisztin N. László polgármester elfogadja a javaslatot, kéri a határozati javaslatba belefoglalni. Ha lehet, akkor a vasútnál, ha nem, akkor az eredeti terv szerint történjen meg az intelligens gyalogátkelő kiépítése, majd a tapasztalatok birtokában döntsön a későbbiekben döntsön a testület a következőről. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az elhangzottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

23/2019.(01.30.) Képviselő-testületi határozat

Intelligens gyalogos átkelőhely

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az Intelligens gyalogos átkelőhely tárgyú előterjesztést, és az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 1.237.322,- Ft összeget biztosít a projekt támogatására, melynek megvalósítási helyszíne Badacsonytomaj közigazgatási területén a 71-es számú főútvonalon a Badacsonytomaj vasútállomás Kert utca közötti kijelölt gyalogátkelőhely. Amennyiben ezt a Rendőrkapitányság nem fogadja el, akkor a Badacsonytomaj strand előtti kijelölt gyalogátkelőhelyhez történő megvalósításához járul hozzá.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot tájékoztassa a döntésről.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további intézkedések megtételére és a szükséges nyilatkozatok aláírására.
 4. a 71-es számú főútvonal forgalomcsillapítása okán megfontolásra ajánlja, például fekvőrendőr szezonális kihelyezésével.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

13./ Napirendi pont

Kamerarendszer telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a következő helyszínekre:

-          1 db Badacsonytomaj József Attila és Borostyán utca kereszteződés

-          1 db Badacsonytomaj Káptalantóti útra (Méregraktárhoz)

-          1 db a 71. sz. főút Badacsonyörs Kemping

-          1 db Badacsony Dísztér, Rizling sor

-          1 db Badacsony Halászkert parkoló

-          1 db Badacsony 71. sz. főút Badacsony kemping

-          1 db Badacsony Kisfaludy u. - Római út kereszteződése

-          1 db Badacsony ún. Gróf domb

Az ajánlatot javasolja megkérni úgy, hogy a rendszer bővíthető legyen és wifi, illetve GSM rendszerrel üzemeltethető legyen.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Biztonság éve programban vállaltuk a kamerarendszer telepítését, most kerül sor a helyszínek meghatározására, majd az ajánlatkérésre. A költségvetésben erre 5 millió forint van előirányozva. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő javasolja az ajánlatokat wifi vagy GSM rendszerre is megkérni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

24/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Kamerarendszer telepítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a kamerarendszer telepítésére vonatkozó előterjesztést megismerte, és elfogadja.
 2. a Rendőrség által javasolt telepítési helyszínek közül az alábbi elhelyezési pontokon kíván kamerarendszert telepíteni:

-     1 db Badacsonytomaj József Attila és Borostyán utca kereszteződése,

-     1 db Badacsonytomaj Káptalantóti útra (Méregraktárhoz),

-     1 db a 71. sz. főút Badacsonyörs Kemping,

-     1 db Badacsony Dísztér, Rizling sor,

-     1 db Badacsony Halászkert parkoló,

-     1 db Badacsony 71. sz. főút Badacsony kemping,

-     1 db Badacsony Kisfaludy u. - Római út kereszteződése,

-     1 db Badacsony ún. Gróf domb

Az ajánlatot kéri úgy bekérni, hogy a rendszer bővíthető legyen és wifi vagy GSM rendszerrel üzemeltethető legyen.

 1. elrendeli a 2. pontban felsorolt helyszínekre vonatkozó kamerarendszer kiépítésére vonatkozó ajánlatok bekérését.
 2. felkéri a Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a terveztetés, és engedélyeztetés érdekében a szükséges egyeztetéseket folytassa le.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben a következő soros ülésre

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

14./ Napirendi pont

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Telekom is megkereste az önkormányzatot, ugyanoda szeretne elhelyezni egy bázisállomást. Kéri, hogy a műszaki osztály és az ügyvéd úr bevonásával legyen előkészítve ez a program.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a két szolgáltató egyeztessen egymással.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

25/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Sziget-Com Zrt. kérelmét, és elviekben támogatja a bázisállomás telepítését azzal a kiegészítéssel, hogy a végleges döntést a jóváhagyott kiviteli tervek, és közös helyszíni bejárás alapján hozza meg.
 2. felkéri a Hivatal Műszaki Osztályát – Dr. Gáli Mihály ügyvéd bevonásával és szakmai álláspontjának kialakítását követően – az előzetes állásfoglalás előkészítésére, Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

következő soros ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

15./ Napirendi pont

046/23. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megkeresés érkezett egy 2700 m2-es külterületi legelő ingatlanra vonatkozóan, melyre az önkormányzatnak elővásárlási joga van, mivel Nemzeti Parkhoz tartozó területről van szó. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen az elővásárlási jogával.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület nem talált olyan stratégiai célt, melybe az ingatlan beilleszthető.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

26/2019.(I. 30.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 046/23 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 046/23 hrsz-ú legelő megnevezésű 2704 m2 területű külterületi ingatlan tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal;

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

27/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)   területe: 19 m2

c)    megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)    vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. február 13.  10,00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2019. évre”)

b)   Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. február 13. 10,00 óra óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 3.300.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)   Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)    Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)     Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)    A bérleti jogviszony időtartama: a következő Képviselő-testületi döntést követő 15. nap - 2019. december 31., határozott időtartamra.

h)   Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)      Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m) Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

 1. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő:       pályázat kiírására azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Fő u. 1. sz. alatti ingatlan felajánlása megvételre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen és a képviselői megbeszélésen is jelezte, hogy valószínűleg a közösség számára megmarad ez az objektum akkor is, ha az önkormányzat nem vásárolja meg. Egy badacsonytomaji alapítvány érdeklődik utána. Nem látja az önkormányzatnál a funkcióját és a megvásárlásához szükséges fedezetet. Kettős érintettsége van az alapítványban való részvétele miatt, ezért tartózkodni fog a szavazástól. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

28/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Fő utca 1. sz. alatti ingatlan felajánlása megvételre

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte Józsvai Dániel és Józsvai Tamás 8380 Hévíz, Vajda Á. u. 10/5. szám alatti lakosok a tulajdonukat képező, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 1. szám alatti ingatlan adásvétel útján történő értékesítése tárgyában tett megkeresését.
 2. az 1. pontban körülírt ingatlant nem kívánja adás-vétel útján megszerezni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

értesítésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

18./ Napirendi pont

Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra nem  javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

29/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nemzeti Regattáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 1-2-án megrendezendő Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja versenyen nem kíván részt venni.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

19./ Napirendi pont

Dr. Szmodits Zsolt oszlopáthelyezési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy kérelmező ingatlanán van az EON közvilágítási oszlopa.  Szeretné ezt az ingatlanon kívül helyeztetni, akár földvezetékes megoldással. Ez jelentős anyagi teher, ezért kéri az önkormányzat támogatását. Az EON-nak a szolgalmi joga be van jegyezve, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonos saját költségén megcsinálja, de nem ad hozzá segítséget. Meg kell terveztetni, a nyomvonalat kiváltani, a mellette lévő oszlopokat is megváltoztatni, ami nagy költséggel jár.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy egyedül a DRV. vághatja fel az utat csőtörés esetén, az EON-nak hozzájárulást kell kérni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

30/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

dr. Szmodits Zsolt oszlopáthelyezési kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte dr. Szmodits Zsolt 1094 Budapest, Viola utca 4. V/2. szám alatti lakos Badacsonytomaj 904 helyrajzi számú ingatlanon levő oszlopáthelyezési kérelmét.
 2. az érintett ingatlanon az oszlopáthelyezés tervezési, kivitelezési költségeihez nem áll módjában hozzájárulni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt.

Határidő:  azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

20./ Napirendi pont

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

31/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. 2018. évi – előző évben igénybe vett – szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 39 munkanapban állapítja meg, melyből a ki nem adott szabadság mértéke 5 munkanap.
 2. 2019. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban állapítja meg, melyből időarányosan – a helyi önkormányzati választásokra figyelemmel – időarányosan a szabadság mértékét 32 munkanapban állapítja meg.
 3. 2019. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester 9.50 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

21./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-IV. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és javasolja a Kisfaludy turisztikai koncepció átdolgozását a beérkezett vélemények figyelembevételével és kezdeményezi egyeztető megbeszélés megtartását Badacsonytomajon e tárgyban.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő javasolja kiírni a badacsonyi strandon készülő büfék bérletére a pályázatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez a vagyonkezelő feladata, a VN. Kft. pályáztathat.

 

Kun István képviselő javasolja felkérni a Kft. ügyvezetőjét a pályázat kiírására úgy, hogy a szerződést a testület szeretné majd megismerni. Történjen egyeztetés a kivitelezővel, hogy ne kelljen utólag a büféket a működtetés érdekében átalakítani.

 

Laposa Bence képviselő szerint a felelősségi viszonyok jogilag nehéz helyzetet eredményezhetnek. Az önkormányzat kötelezettséget vállal olyan dolgokra, melyek csak részben függnek tőle.

 

Orbán Péter alpolgármester egyetért a pályázat kiírásával. Fontos, hogy nyáron ne maradjanak üresen a büfék.

 

Krisztin N. László polgármester 9.53 órakor érkezett vissza a terembe, az ülés vezetését visszaveszi.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az alsó bazársor épületében és a Tájház udvaron is lesznek üzletek. Javasolja elfogadni a turisztikai koncepcióval összefüggésben elhangzott javaslattal az előterjesztés szerinti I-IV. határozati javaslatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

32/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. 2. felkéri a strandi büfék pályázati eljárásának előkészítését a VN Kft-től azzal, hogy a pályázati kiírást meg kívánja ismerni annak közététele előtt. Kéri az ügyvezetőt, hogy a szerződések előkészítését az önkormányzat ügyvédjének jóváhagyásával készítse elő.
 3. 3. Alsó-bazársor és a Tájház udvari üzletek pályázati kiírásainak előkészítését elrendeli.
 4. 4. elrendeli a Kisfaludy turisztikai koncepció átdolgozását a beérkezett vélemények figyelembe vételével és kezdeményezi egyeztető megbeszélés megtartását Badacsonytomajon e tárgyban.
 5. elrendeli pályázat benyújtását a „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázati konstrukció keretében az alábbi tartalommal:

-       pályázat összköltsége 3.000.000,- Ft

-       tervezett tevékenységek: Badacsonytomaj közigazgatási területén lévő közterületeken fellelhető illegális hulladéklerakók felszámolása

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, illetve a pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződés aláírására.

 1. a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú Zöld város kialakítása II. ütem” című pályázattal kapcsolatban szerződésmódosítást kezdeményez a projekt befejezési határidő 2019. november 30. napjára történő módosítása érdekében.

Felhatalmazza, Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

 1. a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00025 azonosítószámú A badacsonytomaji PIPITÉR Óvoda fejlesztése és új mini bölcsőde kialakítása” című pályázattal kapcsolatban a rehabilitációs szakmérnök díjazásának bruttó 80.000,- Ft költségét saját forrás keretében, a 2018. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

pályázati kiírások előkészítésére 15 nap

egyebekben a pályázati felhívás alapján

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.

22./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

33/2019 .(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

23./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Javasolja a Badacsonytomaj, Római – Pöltemberg – Kápolna utcai csatornaszakasz kivitelezési munkáinak kiviteli költségét 50% mértékig átvállalni azzal, hogy a fennmaradó 50%-ot az érintett lakosság teljes körűen megfizeti. A kivitelezés költsége mindösszesen 56.300.000 Ft. A 28.150.000 Ft összeget – a lakossági befizetések beérkezését követően – a 2019. évi költségvetésben a tartalék keret terhére biztosítja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szükséges összeg a 2018. évi pénzmaradvány terhére biztosítható a lakossági befizetések beérkezését követően.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy az önkormányzat kötelezettségvállalása egy gesztus a lakosság felé.

 

Kun István képviselő szerint ez olyan, mintha az önkormányzat kérné meg a lakosságot, hogy a költségek felével járuljon hozzá a beruházáshoz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak is érdeke, hogy a teljes csatornázás megtörténjen. Mintegy 500 ingatlant érintő szakaszra évek óta nem tudunk forrást szerezni. Ez a 72 ingatlant magába foglaló projekt ennek a szakasznak a része.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy vállalja fel a testület, hogy ha a befizetések megtörténnek, a kivitelező kiválasztása, közbeszerzés, munkaterület átadása után a 2020. évi közműalap terhére történhet a támogatás biztosítása.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez 2019-re is vállalható.

 

Wolf Viktória jegyző a lakossági befizetésekre egy határidőt javasol kitűzni.

 

Forintos Ervin képviselő a szezont követően, szeptember - október hónapot javasolja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a lakossági befizetések beérkeznek, minden érintett tulajdonossal megállapodást kell kötni. Ebbe bele kell vonni a DRV-t is. Ha megtörténik a közmű kivitelezése, át kell adni a Magyar Állam tulajdonába és a DRV. üzemeltetésébe. Egy viziközmű társulat létrehozását kell kezdeményezni, ennek gesztori szerepköre még kérdéses. A lakosságnak is el kell ezt mondani informális ülésen, ebben az önkormányzati hivatal partner.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy az önkormányzat mentorálja a folyamatot. Javasolja jövő tavasszal megkezdeni a fizikai kivitelezést.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja október 30-i határidővel a lakossági befizetések és a tájékoztató levél kiküldését. A lakossági fórumot 2019. nyarára irányoznánk elő, amikor már egy viziközmű társulat összehívására is teszünk lépéseket. Minden tulajdonossal meg kell kötni a megállapodást, mivel a közmű nem az önkormányzat vagyonát fogja képezni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a csatornaszakaszra vonatkozó határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

34/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Római – Pöltemberg – Kápolna utcai csatornaszakasz kivitelezési munkáinak kiviteli költségét 50% mértékig átvállalja azzal, hogy a fennmaradó 50%-ot az érintett lakosság teljeskörűen megfizeti. A kivitelezés költsége mindösszesen 56.300.000 Ft. A 28.150.000 Ft összeget – a lakossági befizetések beérkezését követően – a 2019. évi költségvetésben a 2018. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítja. A tájékoztató levél előkészítésére felkéri a Hivatalt azzal, hogy a levél tervezetét a képviselő-testület meg kívánja ismerni.

Határidő: azonnal

lakossági befizetésekre 2019. október 30.

lakosság tájékoztatására 2019. nyara (informális tájékoztató fórum)

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a napirend kapcsán további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

35/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

24./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hogy a beszámolót eljuttatta a képviselők részére. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

36/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester beszámolóját a két ülés között történt fontos eseményekről az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

25./ Napirendi pont

Településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy érkezett egy kérelem a Laposa Borbirtok Kft-től. Szakmai javaslatunk, hogy a kérelmet fogadja be a Képviselő-testület. Az HÉSZ módosítás egyszerűsített eljárással lebonyolítható. A határozati javaslat tartalmaz a szerződés megkötésére vonatkozóan egy kötelmet.

 

Laposa Bence képviselő érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

37/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök módosításáról - Laposa Bence kizárásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a napirenddel összefüggésben kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

38/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását. A HÉSZ normaszövegét és az annak mellékletét képező szabályozási tervet érintő módosítás: Badacsonytomajon a 1232/1 hrsz-ú és 1232/2 hrsz-ú ingatlanok valós használat szerinti övezeti határainak megállapítása és ennek során a 1232/1 hrsz-ú ingatlan Vt-2* övezetbe történő átsorolása, ezzel egyidejűleg az önkormányzat tulajdonát képező 0163/102 hrsz-ú ingatlanból 2017 m2-es zöldterület kijelölése történjen meg.
 2. 2. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezővel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadott tervezési program alapján tervezési ajánlatok bekérésére és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével a településrendezési szerződések megkötésére.
 3. 3. a Laposa Borbirtok Kft. kérelmében szereplő 1232/1 hrsz-ú övezetváltását a 2018. évi CXXXIX. törvény március 15-i hatályba lépése után kezdi el, de a megvalósítást kizárólag a hatályos jogszabályok figyelembe vételével tudja eszközölni, arra előzetesen garanciát nem vállal.
 4. A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) b) pontja szerinti "egyszerűsített" egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint, eljárás megindítására 2019.03.16.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Wolf Viktória jegyző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 

Forintos Ervin képviselő 10.14 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

26./ Napirendi pont

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a pályázati ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az első körös közbeszerzési eljárás lezárult, az ajánlatok beérkeztek. Mindkét részre egy érvényes ajánlat érkezett. Az ajánlati ár a pályázati költségvetésbe belefér, az üzemeltetési díjat kivéve. Az 5 éves fenntartási időszakra fizetni kell a kölcsönző, kerékpártároló üzemeltetéséhez, illetve a szoftveres háttértárak díja havi 100 eFt + ÁFA, melyek a VN. Kft-t terhelik.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy képződik-e bevétel.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy 5 évig ingyenes. Ismerteti, hogy az első résznél a kerékpárkölcsönzőre a T-Systems Magyarország Zrt. adott érvényes ajánlatot, nettó 25.539.710 Ft összegben, ebből 5.994 eFt az üzemeltetés költsége. A 2. részfeladat tekintetében a Cycleme Bérkerékpár Kft ajánlata érvényes, 16.850 eFt nettó ajánlati árral, a pihenők, csomagmegőrző, kerékpár tároló vonatkozásában. A kerékpárkölcsönzőben 30 kerékpár bérelhető.  Fedett pihenőt három helyre kell telepíteni, 8 fő leülési lehetőséggel, szervízponttal ellátva. Ezek az örsi elágazónál a kerékpárút mellett, Káptalantóti út és a József Attila útnál lévő körforgalom mellett, illetve az Iskola mellett lesznek. A fontos intézmények elé 15 kerékpártámasz is kerül. Ezek nem fedett kerékpártárolók.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy név szerinti szavazás szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Wolf Viktória jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

 

Wolf Viktória jegyző névsor szerint olvassa a képviselők nevét és jegyzőkönyvben rögzíti a szavazást:

 

Krisztin N. László polgármester      igen

Kun István képviselő                      igen

Laposa Bence képviselő                  igen

Orbán Péter alpolgármester             igen

(A név szerinti szavazásról készített jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 26. melléklete.)

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal a határozat elfogadásáról döntött.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – név szerinti szavazással – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

Név szerinti szavazás:

Krisztin N. László polgármester   igen

Kun István képviselő                   igen

Laposa Bence képviselő               igen

Orbán Péter alpolgármester          igen

39/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján indulított közbeszerzési eljárásban meghozza a közbenső döntését.

1. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

I. részfeladat

a)         T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.)

b)        ME Embedded Kft. (1119 Budapest, Petzvál József u. 44.)

II. részfeladat

a)         Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft. (2500 Esztergom, Mátyás király u. 45.)

b)        ME Embedded Kft. (1119 Budapest, Petzvál József u. 44.)

2. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő és érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

I. részfeladat: T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.)

II. részfeladat: Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft. (2500 Esztergom, Mátyás király u. 45.)

3.  Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni:

Az ME Embedded Kft. ajánlattevő I. és II. részfeladatra benyújtott ajánlata a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt:

 1. Ajánlattevő az I. és a II. részfeladat tekintetében az ajánlatához csatolt, Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozatai nem megfelelően került kitöltésre, mivel nincs összhangban ajánlattevő www.e-cegjegyzek.hu honlapon megtalálható cégkivonatával, ugyanis ebben a nyilatkozatban azokat a természetes személyeket kell szerepeltetni, akik a jogi személyben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával rendelkeznek.

Erre tekintettel kértük ajánlattevőt, hogy mindkét részfeladatra a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatát megfelelően kitöltve szíveskedjen benyújtani.

Ajánlattevő az I. és II. részfeladat tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást.

 1. Ajánlattevő az I. és II. részfeladatra benyújtott ajánlatához nem csatolta be a kötelezően előírt aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.

Az I. és a II. részfeladat tekintetében az ajánlat részeként csatolni kell az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (a Kiegészítő dokumentumok III/12.,) pontjában részletezettek szerint). Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.

Ajánlattevő az I. és II. részfeladat tekintetében nem nyújtott be  hiánypótlást.

 1. Ajánlattevő az I. részfeladat tekintetében benyújtott ajánlatában a csatolt nyilatkozatok esetében a megpályázni kívánt részfeladatnál a 2. részfeladatot tüntette fel az 1. részfeladat helyett, valamint hiányoznak a cégszerű aláírások.

Erre tekintettel kértük Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen az ellentmondást feloldani és az 1. részfeladat vonatkozásában a megfelelő részfeladat számával ellátott és cégszerűen aláírt M.1. műszaki és szakmai alkalmasság követelménynek történő megfelelésről szóló nyilatkozatát (V/2. sz. minta), a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát (V/3. sz. minta), valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát (V/4. sz. minta) nyújtsa be,

Kértük, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjai szerinti nyilatkozatát (V/1. sz. minta) cégszerű aláírással ellátva nyújtsa be.

Ajánlattevő az I. részfeladat tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást.

 1. Ajánlattevő a II. részfeladat tekintetében benyújtott ajánlatához csatolt nyilatkozatairól hiányoznak a cégszerű aláírások.

Kértük Ajánlattevőt, hogy a II. részfeladat tekintetében a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjai szerinti nyilatkozatát (V/1. sz. minta), az M.1. műszaki és szakmai alkalmasság követelménynek történő megfelelésről szóló nyilatkozatát (V/2. sz. minta), a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát (V/3. sz. minta), valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát (V/4. sz. minta)  cégszerűen aláírva szíveskedjen benyújtani.

Ajánlattevő a II. részfeladat tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást.

 

 1. 4. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont.

-       az 1. részfeladat esetében 60 ponttal a T -Systems Magyarország Zrt.

-       a 2. részfeladat esetében 70 ponttal a Cycleme Bérkerékpár Kft.

 1. 5. Ajánlatkérő Badacsonytomaj Város Önkormányzata kijelenti, hogy

-       a T -Systems Magyarország Zrt. ajánlata az I. részfeladat tekintetében és a Cycleme Bérkerékpár Kft. ajánlata a II. részfeladat tekintetében érvényes,

-       az ME Embedded Kft. ajánlata mindkét részfeladat tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,

-       az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő az 1. részfeladat esetében 60,00 ponttal a T -Systems Magyarország Zrt., a 2. részfeladat esetebén 70,00 ponttal a Cycleme Bérkerékpár Kft.

 

 1. 6. Ajánlatkérő Badacsonytomaj Város Önkormányzata elrendeli, hogy a T -Systems Magyarország Zrt. az I. részfeladat tekintetében és a Cycleme Bérkerékpár Kft. a II. részfeladat tekintetében kerüljön felkérésre a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. Amennyiben pedig ajánlattevők az ajánlatukban becsatolták az utólagos igazolások körében benyújtandó dokumentumokat, úgy a Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében ezek a dokumentumok kerüljenek bírálatra, mivel úgy kell tekinteni mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bíráló Bizottság

Határidő: azonnal

 

 

 

NAPIRENDEK UTÁN

 

Krisztin N. László polgármester napirendek után kéri a BAHART-tal kapcsolatos előterjesztés megtárgyalását. Elmondja, hogy az MNV. Zrt. anyagáról van szó, melyet Siófok várossal egyeztetett, véglegesnek tekinthető azzal, hogy elfogadta azokat a pontokat, melyeket az önkormányzatok javasoltak.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Jegyző asszony által összefoglalt határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

40/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Bahart megállapodás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. és többek között Badacsonytomaj Város Önkormányzatával kötendő megállapodás tartalmát megismerte, illetve Siófok Város Önkormányzata által 2019. január 30. napján megküldött módosító indítványaival kiegészített – előterjesztés melléklete szerinti – megállapodás tervezetét úgyszintén megismerte.
 2. Siófok Város Önkormányzatának módosító javaslatait elfogadva azzal, hogy az MNV ZRt-vel történt egyeztetését követően a megállapodás tartalma változhat, felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.
 3. abban az esetben, ha az MNV ZRt., vagy bármely érintett önkormányzat, a módosításokkal kiegészített megállapodást nem fogadja el, úgy az eredetileg megküldött megállapodás aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert.

Határidő: azonnal,

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                        Orbán Péter                          Laposa Bence

polgármester                          alpolgármester                              képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!