Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.01.22 együttes testületi jk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 22-én 9.30 órai kezdettel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                       polgármester

Forintos Ervin                             képviselő

Kun István                                  képviselő

Laposa Bence                            képviselő

Nagy Miklós                                képviselő                                                               (5 fő)

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                      polgármester

Kovács József                            alpolgármester

Homonnay Zsombor                   képviselő                                                              (4 fő)

Gáspár József                             képviselő

 

Távolmaradását előzetesen jelezte:

Orbán Péter                                 alpolgármester

Nagy Lajos                                   képviselő (Badacsonytomaj)

Zavari Judit                                 képviselő (Ábrahámhegy)                                   (3 fő)

Meghívottak:

Wolf Viktória                           jegyző

Tamás Lászlóné                    osztályvezető                                                             (2 fő)

 

Jegyzőkönyvvezető:

Part Andrásné                                                                                                           (1 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: (0 fő)

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti az együttes ülésen a megjelent polgármester társát, az önkormányzatok képviselő-testületeinek tagjait, és a meghívottakat.

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 5 fő jelen van, Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes. Távolmaradását Orbán Péter alpolgármester és Nagy Lajos képviselő előzetesen bejelentette.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes. Távolmaradását Zavari Judit képviselő előzetesen bejelentette.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Badacsonytomaj részéről Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

1/2019. (I.22.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Gáspár József képviselőt javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

1/2019. (I.22.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vella Ferenc Zsolt polgármester javaslatára Gáspár József képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 1 napirendi pont szerepel a meghívóban. Kéri Badacsonytomaj Város Képviselő- testületét, amennyiben a meghívóban szereplő napirendi pontot el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

2/2019. (I.22.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.01.22-i együttes nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

  1. 1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra szóló pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjait, amennyiben egyetértenek a napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzék.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

2/2016. (I.25.) Képviselő-testületi határozat

-       Napirendi pont elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.01.22-i rendkívüli együttes nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

  1. 1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra szóló pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

II. NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra szóló pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségvetési törvény szabályozza a plusz előirányzatot, melyre a Belügyminiszter a pályázatot kiírta. A pályázat lényege, hogy a jelenlegi 38.650 Ft illetményalap január 1-től 46.380 Ft-ra módosulhat. Ha a pályázat beadására a döntés megszületik, az két rendelet megalkotását vonja még maga után. A pályázatok elbírálásának és az eredmény közzétételének határideje február 25. a kiírás szerint. Amennyiben egy pályázat formai és tartalmi szempontból hibátlan, azt eredményesnek lehet minősíteni, mely kb. 11 millió forintot jelentene a jelenleg lefinanszírozott létszámra. Jelenleg 22 fő van állományban, ebből 20 fő köztisztviselő. Adóerő képességünk szerint 720 eF/fővel lehet számolni a kiírás alapján. A magasabb besorolási fokozatba tartozó közép és felsőfokú végzettségű dolgozók gyakorlatilag nem kaptak béremelést az elmúlt 4 évben. A pályakezdők 21-47 % közötti béremeléssel számolhattak, melynek indoka a minimálbér emelkedése és a soros előre lépések. Az összes intézményünk béradatát áttekintve megállapítható, hogy 2015. január 1-től minimum 19 %-kal, maximum 83 %-kal nőttek a bérek. Átlagban 50 % feletti béremelés történt esetükben. Kéri a testületek támogatását a pályázat beadásához, hogy legalább erre az évre a béremelést dotálni tudjuk.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

3/2019. (I.22.) Képviselő-testületi határozat

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra szóló pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. elrendeli a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőik illetményalapjának megemelése érdekében pályázat benyújtását a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” szóló pályázati felhívásra.

2.  vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (1) bekezdésében 2019. évre meghatározott 38.650 Ft összegű illetményalaphoz képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg 2019. évre.

3.  kijelenti, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletében nem rendelkezett a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról.

4.  kijelenti továbbá, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében 2018. július 1-jén a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (1) bekezdésében meghatározott 38.650 Ft összegű illetményalapot alkalmazta.

5.  felhatalmazza Krisztin N. Lászlót polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázat benyújtására 2019. január 25.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

3/2019.(I.22.) képviselő-testületi határozat

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra szóló pályázat benyújtásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőik illetményalapjának megemelése érdekében felkéri és egyben felhatalmazza Badacsonytomaj Város Önkormányzatát, hogy pályázatot nyújtson be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” szóló pályázati felhívásra.
  2. vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (1) bekezdésében 2019. évre meghatározott 38.650 Ft összegű illetményalaphoz képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg 2019. évre.
  3. kijelenti, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.07.) önkormányzati rendeletében nem rendelkezett a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról.
  4. kijelenti továbbá, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében 2018. július 1-jén a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (1) bekezdésében meghatározott 38.650 Ft összegű illetményalapot alkalmazta.
  5. felhatalmazza Krisztin N. Lászlót, Badacsonytomaj város polgármesterét és a jegyzőt a pályázat benyújtására s a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Felelős: Vella Ferenc   Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázat benyújtására 2019. január 25.

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén, megköszöni mindenkinek a munkáját, az ülést 9,45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                                Vella Ferenc Zsolt

polgármester                                                                       polgármester

Wolf Viktória

jegyző

Kun István                                                                         Gáspár József

képviselő                                                                              képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő                                                        jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!