Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Ügyintéző Műszaki Osztály Műszaki Osztály Építmények használatbavételi engedélye
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Építmények használatbavételi engedélye

Az építési engedéllyel felépített építmény akkor vehető használatba, ha az az építkezés következtében rendeltetésszerű és biztonságos használatra már alkalmassá vált. Használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni. 

Mikor kell használatbavételi engedélyt kérni?  

A használatbavételi engedélyt az építtetőnek kell kérnie az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, a használatbavétel előtt. Az építési engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két év elteltével - ha az építésügyi hatóság nem állapít meg rövidebb határidőt - érvényét veszti, tehát az építkezést már nem lehet elkezdeni. Ha az építkezést két éven belül elkezdték, akkor öt éven belül az építményre még eredményesen lehet kérni használatbavételi engedélyt. 
Egy telken egyidejűleg megvalósított több építményre, illetőleg többfajta építési munkára a használatbavételi engedélyt együttesen kell kérni. Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az egyes szakaszokban megépített építményekre, építményrészekre szakaszonként külön-külön is lehet engedélyt kérni. 
A még befejezetlen építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra önállóan is alkalmas részére (pl. az épületben lévő egyes lakásokra, üzlethelyiségekre) ideiglenes jellegű használatbavételi engedélyt is lehet kérni. Ilyen esetben a használatbavételi engedélyt végleges jelleggel csak az építmény teljes befejezése után adják meg. 

A használatbavételi engedély iránti kérelem mellékletei  

A kérelemhez mellékelni kell: 

1. a felelős műszaki vezető nyilatkozatát 1 példányban arról, hogy az építési munkákat a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentációnak, valamint a külön jogszabály szerint rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósítási) terveknek megfelelően, az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával, szakszerűen végezték el, és az építmény a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas;
2. ha az építési munkát a jogerős és végrehajtható építési engedélytől, valamint a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentációtól eltérően végezték, de az eltérés nem minősül építési engedélyhez kötött építési munkának, a felelős műszaki vezető eltérést ismertető nyilatkozatát 1 példányban, valamint szükség szerint az ezt ábrázoló állapottervet 4 példányban;
3. az érdekelt közművek és a kéményseprő nyilatkozatát 1-1 példányban;
4. szükség szerint az építmény rendeltetésszerű használatra alkalmasságát és biztonságos használhatóságát bizonyító szakvéleményeket 1-1 példányban.

Az engedély iránti kérelem benyújtása  

Az építtető (illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazottja) kérheti a fennmaradási engedély kiadását az építésügyi hatóságnál beszerezhető - és a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 1. számú melléklete szerinti - nyomtatványon terjesztheti elő. 
Az engedélyt az építmény fekvése szerint illetékes kiemelt építésügyi hatósági ügyeket intéző önkormányzat jegyzője fogja kiadni, ezért az engedély iránti kérelmet is itt kell benyújtani. A polgármesteri hivatal épületében általában az építési irodát, vagy az építési ügyekkel foglalkozó ügyintézőt kell keresni. A kiemelt építésügyi hatósági ügyekben első fokon - a 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott illetékességi területtel - a városi (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője jár el (a 2004-ben városi címet szerző települések jegyzőinek nincs kiemelt építésügyi hatósági jogköre, kivéve, ha korábban már kijelölt hatóságok voltak). Van néhány olyan jegyző és körjegyző is, amely kizárólag a saját - vagy a körjegyzőséghez tartozó - településén látja el a kiemelt építésügyi hatósági feladatokat (ezek felsorolását a 2. számú mellékletben találhatjuk meg). 

Mennyibe kerül az engedély iránti kérelem?  

A kérelemhez - önálló rendeltetési egységenként - 10 000 forint illetéket kell leróni. 

Jogorvoslati lehetőségek  

Az építésügyi hatóság határozatával szemben - annak kézbesítésétől számított 15 napon belül - a sérelmezett határozatot hozó építésügyi hatóságnál lehet fellebbezni. Ha az építési hatóság a fellebbezésben foglaltakat nem fogadja el, vagy nem intézkedik a fellebbezésben kérteknek megfelelően, a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül felterjeszti a területileg illetékes regionális közigazgatási hivatalhoz, amely a másodfokú határozatot hozza. 
A fellebbezésen illetékbélyeg formájában le kell róni 30 000 forint illetéket. 
Amennyiben az arra jogosult személy fellebbezéssel élt, a határozatot annak elbírálásáig nem lehet végrehajtani, kivéve, ha a határozatot hozó szerv azonnali végrehajtást rendelt el. A határozat jogereje és végrehajthatósága tehát bizonyos esetekben különválhat. A határozat akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt, a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi okból szükséges, a végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna, a határozat valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik, illetve azt törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, közegészségügyi, járványügyi, munkaügyi, munkabiztonsági, kulturális örökségvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból, továbbá a közérdekű közlekedési infrastruktúra kialakítása, illetve az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében lehetővé teszi. 
Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával. A keresetindítás határidejét törvény eltérően is meghatározhatja. Ha törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, az ügyfél, továbbá a kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti a jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát. Az elsőfokú végzés közvetlenül a bíróság előtt támadható meg, ha a végzést olyan hatóság hozta, amelynek - a kormányt ide nem értve - nincs felügyeleti szerve, továbbá akkor, ha törvény az ügyben az elsőfokú határozattal szemben is kizárja a fellebbezést, és a határozat bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A bíróság a végzést nem peres eljárásban vizsgálja felül. 

Az engedély nélküli használatba vétel következményei  

Ha valaki elmulasztotta a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtását, az építésügyi hatóság a kérelem és mellékleteinek benyújtására kötelezheti, és köteles megtiltani az építmény engedély nélküli használatát köteles. 
Aki használatbavételi engedélyhez kötött építményt ilyen engedély nélkül ad vagy vesz használatba, illetőleg az építményt nem a rendeltetésének megfelelően használja, illetve az építési tevékenység elkészültét a hatóságnak nem jelenti be, az az építmény engedély nélküli használatba vételének szabálysértését követi el, és 50 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Ügyintéző:

Ügyintéző: Horváth Béla
Cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.
Telefon: 87/571-278
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Kapcsolódó jogszabályok:

* 1990. évi XCIII. törvény
* 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
* 1997. évi LXXVIII. törvény
* 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet
* 2004. évi CXL. törvény

 


Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!
Ma 2017. december 17., vasárnap, Lázár és Olimpia napja van. Holnap Auguszta napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

2015. évi Borbarangolás
2015. évi Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat