Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2018. évi jegyzőkönyvek 2018.01.29. soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2018.01.29. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 1/2018.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. január 29-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.


Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                    (4 fő)


Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (1 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Bolla József                 NV. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett            igazgató

Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály             ügyvéd

Illés Zoltán                    CÉH egyesület elnöke

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (10 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő
 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós bizottsági tag jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

1/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 31 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére vagy a sorrendiségre vonatkozóan van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

2/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. január 29-i soros ülésének napirendjét 31 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

 1. 2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról, 2018. évi tervekről, rendezvényekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 1. 4. Tájékozató Badacsonytomaj Város 2018. éven megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 5. Közbeszerzésről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 7. VN. Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 8. VN. Kft. 2018. évi Karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 9. Tátika üzletház hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Az ABC mögötti kisajátított út kialakítása során felmerült pótmunkák

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. AKCIÓ Kft. – 2017. évi Városkommunikációs kampányról, 2018. évi ajánlatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 12. BAHART kerékpáros járat indítása 2018. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Balaton Napja

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázathoz kapcsolódó Alsó-park projekthelyszín kiviteli terv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” – villamoshálózat korszerűsítése munkarész villamos terveire beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Világörökség helyszínek fejlesztése című pályázatról – GINOP-7.1.6-16-2017-00004

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. EFOP-1.5.2-16-2017-00032 – Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. TOP nyertes pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. 457/2017. (XI.27.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Szociális célú tűzifáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Remetei József kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Piri József fellebbezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester napirendek előtt elmondja, hogy az elmúlt hetekben több egyeztetés történt a költségvetéssel kapcsolatban. Az önkormányzat gazdálkodása stabil, van tartaléka, 250 millió forint van lekötve, azonban ennek majdnem 80 %-a kötelezettséggel terhelt.  Az elmúlt években a stabil gazdálkodásra alapozva haladtunk előre, komoly összegeket fordítva különböző ügyek támogatására, fejlesztések előkészítésére.


Nagy Miklós bizottsági tag 9.15 órakor érkezett meg az ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fejlesztések végrehajtása megkezdődött. Azt tapasztaljuk, hogy egyetlen pályázaton alapuló beruházásunk sem tud megmaradni a pályázatban szereplő költségkeretben.  A legnagyobb volumenű beruházás, a Zöld Város még el sem kezdődött. Ezenkívül felmerülnek olyan költségek is, melyekkel terveztünk, de most kellene fizetni, mint pld. a Bíró féle ügyben mintegy 20 millió forintot.  A tartalékok előreláthatóan nem lesznek elegendőek a pályázati program finanszírozására. Ha a javaslatként letett irányelveket a testület nem követi, akkor bajba kerülhet az önkormányzat.  2007-2010. között hasonló volt a helyzet, az önkormányzat majdnem 2 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztéseket, ami komoly gondokat okozott.  Óvatosabbnak kell lenni. Egyik irány a maximális takarékosság. Nincs mód nagyvonalú gesztusokra, az intézmények és cégek költségvetésének 10-20 %-os csökkentése szükséges. A programokat is szűkíteni kell. A hivatali apparátus tekintetében valamiféle bérfejlesztési, illetve egyéb pénzügyi megoldás szükségessége merült fel, ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell. A másik út a bevételek növelése, ingatlanok értékesítése. A költségvetés 61 millió forint erejéig számol ezzel.  Megtakarítás és többletbevétel tekintetében összesen mintegy 150 millió forintra lenne szükség.  Javaslatokat kérünk arra, hogy az ingatlanértékesítésekre milyen lépéseket tegyünk, hiszen 2017-ben nem sikerült nagyértékű ingatlant értékesíteni. Lehetőségként felmerül a fejlesztési hitel is, melyet megtérülő beruházásokra szoktak fordítani. A mi beruházásaink nem tartoznak ebbe a körbe. A költségtakarékosság egyik módja a pályázaton alapuló beruházások ütemezése is. Reálisan nézve a Zöld Város program egy része a kifizetések tekintetében átcsúszik 2019. évre. Kéri ezen igazodási pontok figyelembevételét, kiemeli, hogy nagy megértésre van szükség egymás iránt.


Laposa Bence bizottsági tag alapvetően egyetért az elmondottakkal. Vannak olyan helyzetek, amikor nemet kell mondani, tudomásul kell venni, hogy nem fog így minden tovább menni. Egyetért a bérfejlesztéssel, meg kell találni rá a forrást. A rendezvényköltségek csökkentésével szintén egyetért, ha az elengedhetetlen. A VN. Kft. költségvetésének jelentős csökkentését nem támogatja, hiszen az összes fejlesztés a kulturáltabb állapotok létrehozására irányul. Az egyéb kiadások csökkentésével egyetért, az ingatlanértékesítést sokkal több energiával kell végezni, csak így lehet megteremteni a hiányozó forrásokat.


Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a következő pályázatoknál komolyabb hozzáállás szükséges. A strandi közbeszerzésnél gondok voltak, nem szeretné, ha ez a közbeszerző a jövőben az önkormányzatnak dolgozna.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közbeszerző céggel szerződésben vagyunk, kezdeményezni kell annak felmondását. A közbeszerző szerint a testület látta a kiírásra szánt anyagot, nem tett észrevételt.


Kun István bizottsági tag szerint a testület tagjai nem szakemberek ezen a téren, ezért neki kellett volna jelezni, hogy mi várható.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha egyéb intézkedés nem történik, akkor minden hétfőn 8.00 órakor a beruházások témájában kooperációs értekezlet van az irodájában, melyen a képviselők részt vehetnek.  Ott került megállapításra, hogy minden problémának a tervezési folyamat az alapja.


Forintos Ervin bizottság elnöke reméli, hogy a jövőben nem lesz ilyen gond, a terveket Gaál Arnold műszaki szakember veszi át.


Orbán Péter alpolgármester szerint a szociális segélyekkel kapcsolatosan új szabályozásra lenne szükség. Javasolja egy bizottság felállítását a kérelmek elbírálására és kezelésére. A rendezvények támogatására az idén valószínű kevesebb fedezet lesz, a tavaszi és őszi rendezvényeket nem tudjuk finanszírozni. Kéri a Rózsakő fesztivál szervezőjét is időben értesíteni a lehetőségekről. A minimálbéren lévő dolgozók esetében javasolja, hogy ne kiegészítésként, hanem más címen kapják meg a hiányzó összeget.


Nagy Lajos bizottsági tag szerint is változtatni kell a települési támogatások rendszerén. Szinte heti rendszerességgel fordulnak egyesek az önkormányzathoz, és a Közalapítványhoz szintén. Az ügyintézővel meg nem engedhető hangnemben beszélnek. Tudomása szerint más településeken ritkábban és kisebb összegben adnak segélyt.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2017-ben 4 millió forintot fordítottunk erre a célra. Korábban már tartozott bizottsághoz ez a kérdés, havonta egy alkalommal döntöttek a kérelmekről.  Ez nem vinné előbbre az ügyet, a feltételrendszeren kellene változtatni. Egyetért azzal, hogy többen visszaélnek a lehetőséggel, de nem tudjuk felvállalni a környezettanulmányok készítését. Korábban az évi igényelhető összeg 57 eFt volt, most a törvény erejénél fogva nincs felső határ.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hatósági igazgatási jogkörben az ügyintéző sommás eljárásban 8 napon belül dönt, ha a jogszabályi előírásoknak nem felel meg a kérelem, akkor módosulhat a határidő. A bizottságnak havonta többször ülésezni kellene, a nagy adminisztrációs teher miatt plusz egy főre lenne szükség, melyek visszatartó erővel bírhatnak. A jövedelemhatárok módosítása is lehetséges, de ezzel olyanok kerülhetnek kizárásra, akik valóban rászorulnak a segítségre.  Ügyel arra, hogy az állami normatívában biztosított összegen túl ne történjen kifizetés, a rendszer negyedévente szigorú ellenőrzésen megy keresztül.


Kun István bizottsági tag javasolja a kérelmek befogadásának időpontját meghatározni, ezzel szabályozva azok gyakoriságát.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erre nincs mód, mivel sérül a szociális biztonság.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy van olyan, aki több segély kap összesen havonta, mint egy közmunkás bére.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minden segélyezett számlával köteles igazolni, hogy mire költötte el a pénzt.


Forintos Ervin bizottság elnöke lezárja ezt a témát, és rátér a napirendekre.

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a Bercsényi utcából mikor kerül áthelyezésre a szelektív gyűjtő.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az NHSZ ügyintézőjének, Illés Csabának jelezte a testület kérését, eddig nem hajtották végre a kérést. Javasolja utasítani a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy az edző pálya alsó sarkához helyeztesse át a gyűjtőket, vagy kerüljenek megszüntetésre.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a Szolgáltató azért alakította ki a szelektív szigeteket, hogy a lakossági hulladék gyűjtése szelektíven történjen. Az a probléma, hogy csak két hetente szállítják el. Főként az idegenforgalmi szezonban gyorsan megtelnek, majd köré rakják a többi hulladékot. Esetleg a kamera jelenthetne megoldást.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a napelemes kamerarendszer kb. 20 eFt-ba kerül. Meg fogja kérdezni, hogy ennek beszerelése és üzemeltetése milyen költséggel jár, majd a testület elé visszahozza a választ. A terület folyamatos figyelésére más lehetőség nincs.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kötelezhető-e a cég arra, hogy a Káptalantóti úton lévő ingatlanokat is vonják be a szemétszállításba. Legalább 6 hónapot fizessenek ki az ott ingatlannal rendelkezők, az önkormányzatnak sokba kerül a kirakott szemét elszállítása. Javasolja meghívni az NHSZ-es vezetőket az út bejárására.


Krisztin N. László polgármester javasolja a Bercsényi úti szelektív gyűjtő áthelyezését. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy vizsgálja meg a kamerarendszer működtetésének költségét. Ezt követően döntsön a testület a kamera felszereléséről, vagy a gyűjtő megszüntetéséről.


Bolla József ügyvezető kéri, hogy ez a felmérés minden szelektív gyűjtőszigetre vonatkozzon.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a VN. Kft-nek a hulladékkezeléssel kapcsolatosan nincs jogosultsága.  Javasolja az NHSZ illetékesét a következő testületi ülésre meghívni, a feltáró munkát pedig most elkezdeni. Elsőként személyes egyeztetést tart szükségesnek.


Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a kezdeményezéstől mi várható. Van-e jogi megoldás, hogyan lehet szankcionálni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy együttesen kellene egyeztetni a témáról.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


3/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy többször felmerült, hogy minimálbéren vannak foglalkoztatva a dolgozók, ami most 180.500 Ft. Az óvodában és a BVKI-ben nincs ilyen dolgozó, a közös önkormányzati hivatalban 3 kolléga van, ők további végzettséggel nem bírnak. A garantált bérminimumra való kiegészítés megtörtént. A jogszabályi előírások szerint a következő fokozat 192.100 Ft. Képzettségi pótlékkal tudtuk a kollégák bérét emelni. Az intézmények esetén az intézményvezetők a költségvetést bázis alapon tervezték, található még bennük megtakarítás. A dologi kiadásokat átnéztük, a javaslatokat plusz oszlopban jelöltük. Úgy gondolja, hogy most túlzott mértékű eszközbeszerzésre, felújításra az intézmények részéről nincs lehetőség. A rendezvények terén is önmérséklet szükséges. A marketingtevékenység fontos, de nem lesz rá keret, a költségvetés ezzel nem számol, illetve a civil kezdeményezésekkel, alapítványok támogatásával sem túlzó mértékben.  Nagyon megfontolt gazdálkodást javasol, a beruházások ütemezésével. A költségvetési szervek esetében további megtakarításokra javaslat tehető. A gazdasági társaságok esetében a kért összeget javasolja 10 %-kal csökkenteni, év közben is lehet előirányzatot módosítani. A bérfejlesztéssel kapcsolatosan elmondja, hogy a közös hivatalnál az alapilletményt 70 eFt-ra kellene emelni ahhoz, hogy a jelenleg kiegészített bérek elérjék a 180 eFt-os minimálbért, ehhez 20,2 millió forint többletforrás szükséges. A 100 %-os beállítási szint eltérítésére pluszban 50 %-kal, mínuszban 20 %-kal van lehetőség.  A legtöbb kolléga bére több mint 100 %-on van megállapítva. 180 eFt-ra 7 dolgozónak kellett kiegészíteni, közülük 5 fő képzettségi pótlékra jogosult.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az önkormányzat költségvetésében a beruházások, felújítások sorra miért van 472 eFt beállítva.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ami nem valósult meg 2017-ben, az a tétel a 2018-as oszlopban szerepel.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a csónakveszteglő esetében miért ez az összeg szerepel.


Wolf Viktória jegyző elmondja. hogy a szerződés nem változott, ennyi a végösszege, a tervek egyeztetés alatt vannak.


Forintos Ervin bizottsági elnöke kérdezi, hogy a szennyvízcsatorna V. ütem miért ennyi.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a szereplő összeg felét a lakosság fizeti ki, plusz az ÁFÁ-t tartalmazza.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Csendes – dűlő miért így került be.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület vállalt rá kötelezettséget. Amíg a lakosság nem fizeti be a részét, a kivitelezés nem kezdhető meg.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a MENÜ Kft-nél elkészült-e a szagelszívó.


Molnárné Keller Csilla elmondja, hogy nem. A másik pályázatban is szerepel, aminek az eredménye még nem ismert.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy vissza kell-e vonni a jégpályára hozott testületi határozatot.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem. Ott egy kis maradvány lehet.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a József Attila utcai járda folytatására lesz-e mód.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy véleménye szerint nem áll rendelkezésre keret előirányzat az idén.


Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a strandi vizesblokknál beállított 750 eFt mit jelent.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Special Bau Kft-vel kötött szerződés a kiviteli tervre vonatkozóan, melynek teljesülése átcsúszik erre az évre.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a fogorvosi eszközök karbantartását miért az önkormányzatnak kell állnia, hiszen magánrendelés is van. A védőnői szolgálatnál a gázszolgáltatás díja mit jelent.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a teljes egészségház gázszolgáltatása szerepel ezen a soron. A rezsiköltség így tervezhető, mert ő az önkormányzat alkalmazottja, a többiek vállalkozók.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy korábban a testület felajánlotta a fogorvosi eszközök megvásárlásának lehetőségét, mellyel a doktornő nem élt. Így az eszközök egy része az önkormányzat tulajdonában maradt, a karbantartásuk minket terhel. Az órára lebontható rezsiköltségek tekintetében felmérést végzünk. Az évi karbantartási díj 200 eFt, 120 eFt-ot fizet éves szinten. Az alapszolgáltatást az önkormányzat biztosítja a lakosság részére.  A fogorvosi szerződés felülvizsgálatára lehet javaslatot tenni, bár elfogadását majdnem egy éves vita előzte meg, emlékeztet.


Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a villamos energia szolgáltatásnál miért szerepel 100 eFt.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az alapdíjat fizetni kell.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a letelepedési támogatás tervezve van-e. Az edzői személyi juttatás mit jelent, miért emelkedett 300 eFt-tal.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nem. Az idén megbízási szerződéssel dolgoznak az edzők, díjuk a személyi juttatás soron jelenik meg.


Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a testvérvárosi kapcsolatról most kell véleményt formálni. Tervezzük-e. Az együttműködés mire terjedjen ki.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az idén lesz a testvérvárosi kapcsolat 10. évfordulója. Évi egy-egy találkozásról van szó Marcellháza és Czempin esetében is. Felmerült, hogy hogyan lehetne egyszerű szálláshelyet biztosítani a vendégek részére, hasonlóan Marcellházához. A Sportegyesület komoly TAO pályázati pénzekhez jut, ennek keretében talán megoldható lenne a sportpályán lévő épület tetejének az átépítése, ott szálláshelyek kialakítása.


Nagy Lajos bizottsági tag Badacsonyörsön az un. Angol ház hasznosításának lehetőségeit javasolja megvizsgálni. Szálláshelyeket ott is ki lehetne alakítani. Kérdezi, hogy a Központi Statisztikai Hivatal épülete visszakerülhet-e az önkormányzathoz.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tett lépéseket a hasznosítás irányában, idősotthon működtetésére, azonban a vállalkozó az épületet kicsinek tartja ehhez. A tulajdonos annak idején szociális, ifjúsági célokhoz adta át az önkormányzatnak. Felmerült alkotóház kialakítása is. Az akkori önkormányzat vállalta, hogy nem idegeníti el. Az elmúlt időszakban a Központi Statisztikai Hivatal épületet ötször igényeltük, hiába.


Forintos Ervin bizottsági tag a HÉSZ felülvizsgálatra beállított összeggel kapcsolatosan kér tájékoztatást.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy előzetes ajánlatot kértünk, ez a legolcsóbb ajánlat. Új rendezési terv és HÉSZ kerülhet a testület elé. Megrendelés nem történt, csak tervekről van szó.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Badacsony TV. működtetésének költsége miért emelkedett az eredetihez képest.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerződés az idén lejár. Video felvételeket kért a testület, ehhez biztosítva a többletforrást. Át kell gondolni, hogy van-e ennek megfelelő hozadéka az új pályázat kiírása előtt.


Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a civil szervezetek elszámoltak-e a kapott támogatással.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a civil szervezetek a költségvetés elfogadása előtt adják be éves igényüket, nem szeretné, ha folyamatosan érkeznének a kérelmek év közben. Kérdezi, hogy a vásárolt szolgáltatásra beállított 5.044 eFt mit jelent. Kéri ezt részleteiben is kimutatni.  Kérdezi, hogy a Borhét támogatása hogyan fog történni.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy azok a tételek tartoznak ide, amire szerződésünk van, pontosan ki fogja dolgozni.


Wolf Viktória jegyző kiemeli, hogy ez a költségvetés nem számol a rendezvények között a Pünkösdi Keszegfesztivállal, az Összeröffenés rendezvénnyel, a Borhétre is minimális átadandó eszközt biztosít.  A szakmai javaslat az, hogy ebben az évben a Borhét rendezvényszervezői joga legyen megpályáztatva. A Minisztériumtól kapott 700 eFt-ot erre kell költeni, ezen felül 3 millió forint kerülne átadásra.  Ezt egészíthetik ki a szponzorációs támogatások, és a közterületből beszedett díjak.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly a szervezést a Turisztikai Egyesület az utolsó pillanatban visszamondta.  A BVKI végezte el a feladatot. A közterület bérleti díjakat beszedték, ezen felül 5 millió forintot kaptak, illetve az Akció Kft-nek is 5 millió forintot adtunk át.


Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy 6,8 millió forint folyt be a területbérletekből.


Laposa Bence bizottsági tag szerint senki nem fog pályázni, a tervezett összegből nem vállalják a rendezvény megszervezését.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az idei költségvetés nem bír el 5 milliós támogatást, más megoldást kell keresni. Javasolja, hogy aki a rendezvény szervezését vállalja, tegyen javaslatot, hogy hány napos legyen. A BVKI szervező munkája jó, de a szponzorálási tevékenysége nem.  A profi cégtől azt várnánk, hogy ezt az oldalt vigye előre. Jónak tartaná, ha a Turisztikai Egyesület szervezné, bár a feladatfinanszírozás keretében az önkormányzattól várják a pénzt.


Laposa Bence bizottsági tag szerint így csodák nem várhatók, ki fogják számolni a korábbi évek alapján, hogy mennyi támogatásra van szükségük. A 15 milliós rendezvényt nem fogják 8 millióból megoldani.  Nagy mértékű szponzorációs pénzekre nem lehet számítani.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonyi strandhoz kihelyezett molinókon csak a fellépők szerepeltek, a badacsonyi borról nem volt szó.  A fellépők nagyon megdrágítják a rendezvényt, ebben kellene a borászatok részéről valamiféle innováció. Megjegyzi, hogy a fellepők tekintetében sok kritikai érkezett a vendégek részéről.


Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy tavaly már javasolta ketté bontani, egy csendesebb és egy más jellegű részre.


Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy Balatonalmádiban másként történik a szervezés, a színpad nem a borpavilonok között van. Nem a fellépőkkel kell az embereket odavonzani, nem kellenek koncertek.


Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy nem lehet összehasonlítást tenni, ott nincsenek megkötések, akár mátrai borokat is fogadnak. Ha pályáztatva lesz, akkor a rendezvényszervező döntése, hogy milyen irányba viszi el a rendezvényt.


Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a VN. Kft. részére a kért 40 millió helyett 35 millió forint szerepel 2018. évre.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az intézményeknek is önmérsékletre kell szorítkozni. Nem jelenti azt, hogy később nem kaphatják meg a plusz összeget, a szezont követően javasolja erre visszatérni.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy marad-e a dolgozói létszám.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy igen. A nyugdíjba vonulók helyett venne fel dolgozókat. Vállalta, hogy a település megjelenését megfelelő szintre emeli, hiszen az a testület tükre. Az elmúlt három évben nem volt különösebb probléma, az intézmény és az önkormányzat kapcsolata korrekt. Most is korrekt üzleti tervet tett le, mellyel hasonlóan tudják üzemeltetni a települést, feladat elhagyás nélkül. A közhasznú feladatok nőttek, a kisebb önkormányzati munkákat megcsinálják, ha lesz rá szabad kapacitásuk. Egyéb vállalkozási munkát nem terveztek. A testület a strandok pályáztatását rájuk ruházta, annak a költségeit is vállalták. A pályázat nem tartalmazza a közbeszerzés 1,5 milliós díját, illetve a műszaki ellenőr 470 eFt-os juttatását. Erre a 2 millió forintra nincs fedezete. A tavaszi időszakban nincs bevételük, nem szerencsés, ha később kapja meg a finanszírozást, mert most van rá szükség. Ezen indokok alapján is kéri a testületet, hogy az általa előterjesztett üzleti tervet támogassa.  Az ÁFÁ-val kapcsolatosan elmondja, hogy tavaly mintegy 17 milliót fizettek be az államnak, az idén kb. 15 milliót fognak.


Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a strandi bevételeknél 40 millió forinttal számolt az üzleti terv. Mindhárom strand megújul, a Bányász strandot is a Kft. üzemelteti. 29 milliós ráfordítás szerepel, a 11 milliós hasznot kevésnek tartja.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy efelett jelentkezik az üzletekből befolyó 12,5 millió forint. Tavaly rekord évet zártak a bevételek terén.


Laposa Bence bizottsági tag szerint sok olyan terület van, aminek a kipucolása el sem kezdődött, sok helyen folyamatos karbantartásra lenne szükség, a település üzemeltetését magasabb szinten kellene megvalósítani.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy vállalkozókat is be kell vonnia, hogy az elvárásoknak meg tudjanak felelni. Örül annak, ha a meglévő dolgozóit meg tudja tartani. A Badacsonyi strandfejlesztés II. üteme után várható minőségi fejlődés, most nem kérhet magasabb belépődíjat. Úgy gondolja, hogy a Bányász strandot egyelőre ki kell adni üzemeltetésre, mert nekik nem lesz rentábilis.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a települést üzemeltetni kell, a VN. Kft. jövőjét a testület ebben látja. A fejlesztéseink a környezet szebbé tételét szolgálják, ettől várjuk, hogy a turisztikai bevételek növekedjenek. Vagy máshonnan veszünk el fedezetet ennek reményében, vagy olyan attrakciókat hozunk be a rendszerbe, ami bevételt eredményezhet, pld. a libegő. Most a fejlesztéseket kell megfinanszírozni, ezért vagyunk nehéz helyzetben.


Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy nem emelné ki a turizmust, a fejlesztések jelentős része a lakosságot is szolgálja.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a lakosságtól az jön vissza, hogy összességében nem érdeklik őket a fejlesztések, inkább a szociális támogatások, a saját környezet, pld. ingatlan előtti járda, fontos számukra.


Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy elkészültek a temetői beruházások, a virágosítások, a közvilágítás a lakosság részére.  A VN. Kft. munkájával a lakosság igényeinek jelentős részét kiszolgálja. Amíg nincs minden rendben, addig ne törekedjenek vállalkozási bevételre.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a lakosságtól jelzés érkezett felé a játszóterekkel kapcsolatosan. A homokozókat a testület támogatása nélkül megújították, padokat helyeztek ki.


Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy eszközbeszerzésre még tenne be egy tételt. Javasolja a 40 millió forintot beállítani úgy, hogy abból 5 millió eszközbeszerzésre költendő.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy sok munkát kézierővel kell elvégezniük. Egyelőre nem akarnak gépet vásárolni, majd a későbbiek során kell egy multikárt venniük. A szükséges kisebb gépek, a fűnyírók meg vannak, javításokkal a géppark rendben tartható.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetést mindig a bevételi oldalról kellene először tárgyalni, vizsgálva, hogy a jogos igények hátterét hogyan lehet előteremteni. Adóemelés öt éve nem volt, az IFA sem emelkedett két éve.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a kért 40 millióból 2 millióval már nem tud számolni. Ha 35 milliót kap, akkor októberben az évi ÁFA elszámolásakor kéri, hogy érvényesíthessék azt a plusz összeget, melyet a testület most nem biztosított.


Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy előzetes kötelezettségvállalást ne tegyen a bizottság, illetve a testület. Javasolja megvárni a szeptember végét, nem tudható milyen árbevétel lesz a szezonban. Mindenkit rá kell szorítani, hogy ne költekezzen.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az évi támogatást 3 részben kapja meg, tavasszal van szüksége a nagyobb részre.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a foglalkoztatottak egyéb juttatásai miért növekedtek 500 eF-tal. Mik a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások. A közlekedési költségtérítésről is tájékoztatást kér.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az irattárat a kollégák plusz feladatként, munkaidőn túl teszik rendbe, illetve a választások miatt is plusz embereket kell bevonni. Az önkormányzati hivatal létszám előirányzata 2 fővel kevesebb, mint tavaly. A szakmai tevékenységet jelentő szolgáltatásokat eddig is igénybe vettük, ez szerződés szerinti kötelezettséget jelent.  A közlekedési költségtérítés a bejárók részére 15 Ft/km.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az óvodai költségvetés számol-e az idén a bölcsödével.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy még nem. Előirányzat módosításra lesz szükség, a normatívát le tudjuk igényelni.


Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy az óvodában mindenki bére eléri a garantált bérminimumot. Hogyan létezik, hogy az önkormányzatnál vannak olyan dolgozók, akiknek nem éri el a bére ezt a szintet. A hivatali dolgozók az egész települést szolgálják, egy dada mégis többet keres.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közszféra 2008. óta nem kapott béremelést. Az óvodában tavaly kétszer is volt. A hivatali dolgozóknak van lehetőségük plusz pénzt keresni, erre rendelkezésre áll a forrás. Évente kaptak jutalmat és bruttó 200 eFt cafetériát. A minimálbéren lévő 3 főből 2 fő dolgozik idegenforgalmi ellenőrzésben, egy a választási irodában. Az IFA ellenőrök a hét végén is dolgoznak, a közterület felügyelő szintén. Sajnálja, hogy az ezérta többletfeladatért kapott pluszbért irigyli az a kolléga, aki a testülethez megy panaszkodni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bérfejlesztés egyik alternatívája a jutalmazás. A bérfejlesztés örökössé válik, a jutalom egyszeri.  A bérfejlesztés nem tud célszerűen működni, nehezen érhető el, hogy ha valaki nem felel meg, akkor menjen el.


Forintos Ervin bizottság elnöke a BVKI költségvetésével kapcsolatosan kéri a rendezvényekre vonatkozó javaslatot.


Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a tervezetben két rendezvény szerepel, a Borhét 3,7 millióval, a Badacsonyi szüret 8,9 millióval.  Aránytalannak érzi a megállapított összegeket, hiszen a Szüret csak két napos. Inkább fordítva kellene lenni.


Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a Borhéten a területbérletekből is van bevétel, illetve egyebek is hozzáadódnak. Kérdezi, hogy a Város és gyereknapon mi kerül 1,8 millióba.


Berecz Nikolett igazgató megjegyzi, hogy csak a sátor felállítása 395 eFt + ÁFA.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a könyvtár látogatottságáról van-e statisztikai kimutatás.


Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy ez kötelező feladat, mindösszesen 25 eFt van beépítve karbantartásra. A könyvtáros bérét ki kell fizetni, illetve a rezsiköltségeket is, ez 5,3 millió forint. A Múzeumi költségek csökkentésére a BVKI-n belül személyi átszervezést terveznek, heti szinten egy-egy fő a Múzeumban fog dolgozni. A tűzvédelmi rendszerrel gond van, cseréje be van építve a dologi kiadások közé. Tavalyi bevételük 2,5 millió forint volt, ami a jegybevételekből és bizományosi értékesítésből tevődött össze. Az Ajka Kristály viszont 2018-ra megszüntette ezt a tevékenységet.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Múzeum működtetése az önkormányzatnak 6-7 millió forintjába kerül. Javasolja megpályáztatni, bár tavaly sem volt érdeklődő. Kéri, hogy ha valakinek van olyan kapcsolata, aki kiállítást tud idehozni, jelezze.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy miért van szükség 17 milliós reklám és propaganda költségre, hiszen a szüreti rendezvényen túl városi rendezvényeket terveztünk. A szüreti rendezvényre beállított 8,9 milliót túl soknak tartja. A Múzeum tekintetében pályázat kiírását javasolja.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az éves rendezvényekhez beállított 17 millió 15,6 millióra csökkentésére hangzott el javaslat.


Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy egyelőre a kereteket szabja meg a bizottság. Az igazgató döntse el, hogy hogyan alakítja a lehetőségeket, majd a testület a következő alkalommal mondja meg, hogy mit kell változtatni.  A Múzeum vagyonkezelője az önkormányzat. Javasolja a további bérbeadást, esetleg az ott dolgozó személyzettel is egyeztetve. Biztos bevételt jelentene, ha a szálláskiadók partnerek lennének abban, hogy a múzeumjegyet ajánlják a vendégeiknek, a szállásdíjba beépítve azt.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az állam támogatja a diákmunkát. Azért foglalkoztatjuk tovább a dolgozókat, hogy a szabadságot ki lehessen adni. A humánerőforrással való jobb gazdálkodást kérjük az intézménytől, a közfoglalkoztatást és a diákmunkát is kihasználva.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a tavaly foglalkoztatott rendezvényszervező céggel mi lesz.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több lehetőség van. Nem szervezünk rendezvényeket, a tavalyi szinten szervezzük meg őket, vagy egy bizonyos összegért szervezőt keresünk. A három lehetőségből a leghangsúlyosabb javaslat, hogy az idei évben ne legyen. Fórum keretében kellett volna értékelni a tavalyi év programjait, volt-e áttörés települési, illetve turisztikai szempontból.


Kun István bizottsági tag szerint még nem lehet véleményt mondani, több időre van szükség, hogy híre menjen az új rendezvényeknek. Nem várhatunk azonnal eredményt.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha 300 ember jól érzi magát a parkban, az eredmény lehet, de a költségvonzatát is látni kell. Az igazi eredmény bevételben mérhető. A Borhét időtartamára minden szálláshely foglalt. Kérdés viszont, hogy a közösség pénzén kell-e szórakoztatni az embereket.


Forintos Ervin bizottság elnöke szerint inkább a fejlesztésekre kell koncentrálni a rendezvények helyett.


Nagy Miklós bizottsági tag hosszabb távon javasolja a nagyobb szálláshely kiadókat, panzió és kemping tulajdonosokat összehívni, megbeszélni, hogy milyen fajta szórakoztatásra, rendezvényekre van szükség, hogy több vendégéjszaka legyen. Tavaly nagyot léptünk előre. Viszont feleslegesen tettünk a rendezvényszervezésbe pénz, ha most nem tudjuk folytatni. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy a vonatkozó költséget most ki kell venni a tervezetből.


Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a vállalkozói kör tegye hozzá a rendezvényhez a különbözetet. Mindig ugyanaz a 3-4 vállalkozó ad támogatást. Példaként hozza Szigligetet, ahol a várból komoly bevétel van, nálunk nincs ilyen lehetőség. Most a testületnek a beruházásokra kell koncentrálni.


Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a Pünkösdi Keszegfesztivál legyen megtartva, ha a szervezést a Horgász Egyesület vállalja. A Borhétre 3,7 millió forint támogatást javasol.


Laposa Bence bizottsági tag szerint a Rózsakő Fesztivál színvonala nem megfelelő, nem adja a nevét hozzá. Nem javasolja, hogy az önkormányzat támogassa a rendezvényt.


Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy azt kellene eldönteni, hogy az intézmény mennyit költhet ebben az évben, a felosztása az intézményvezető feladata legyen. Például a Lányi emlékünnepséget 5 évente szeretné csak megrendezni, de Fonyód ezt nem fogadja el. A helyi lakosságnak is kell valamilyen programot szervezni, pld. az idősebb korosztálynak operett előadást.


Laposa Bence bizottsági tag egyetért azzal, hogy legyen egy keretszám, amit más logikával kell megtölteni. Ha két rendezvény lesz, és azt sem csináljuk meg jól, az veszélyes lehet.


Nagy Miklós bizottsági tag szerint, ha a borászok kapnak segítséget, akkor a Borhét rendezvényt jól meg fogják csinálni. Javasolja 5 millió forintot a Borhétre, 7 milliót a szüreti rendezvényre biztosítani, a vállalkozókat jobban bevonva.


Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a borászatok fizessenek magasabb bérleti díjat.


Laposa Bence bizottsági tag szerint úgy nem fog senki kitelepedni. A borászatoknak nincs itt komoly bevétele, nem fognak extra dolgokat felvállani.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor másként kell a Borhetet megcsinálni. Most a nyári szezon közepén van, amikor mindenképpen telt ház van. Augusztus 20. után viszont minden ajándék.  Lehetne olyan Borhét, ami a pincészeteknél bonyolódik, nem a parkban.


Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a rendezvényekre 15,6 millió forintot biztosítani, a Borhétre 3,7 millió forintot elkülönítve. Kérdezi, hogy van-e további javaslat.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottság a VN. Kft. részére 40 millió forint finanszírozás átadását 3 részletben javasolta azzal, hogy előzetesen októberben számoljon el a 2018. évi támogatással.


Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatok elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


4/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

VN Kft. részére 40 millió Ft összeget javasol a 2018-ban átadott pénzeszközök előirányzaton szerepeltetni.

VN Kft. részére biztosított támogatással előzetesen javasolja, hogy számoljon el 2018. október hónapban, a finanszírozást 3 részletben javasolja átadni.

Bor7-re javasolja egyelőre 3,7 millió Ft elkülönítését.

15.650 ezer Ft-tal javasolja a rendezvényköltségeket elfogadni.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnökeLaposa Bence bizottsági tag 12.25 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő3./ Napirendi pont

CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról, 2018. évi tervekről, rendezvényekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselő testületeknek az volt az elképzelése, hogy a Tourinform Iroda és az egyesület munkaszervezetének működését finanszírozzák, ezen túlmenően feladatfinanszírozásra van lehetőség. Megköszöni, hogy az elnökség befogadta a gondolatot. Az elkészült anyag egyeztetése után a döntésre most van lehetőség. Egyetértés van abban, hogy a felsorolt rendezvények nem jelentenek nagy áttörést. A folyamatokat abba az irányba kell vinni, hogy azok finanszírozzák meg az adott rendezvényt, akiket érint, pld. a borászatok a Borhetet, ne pedig az önkormányzatok a közösség pénzéből.  2018. a kiadások visszafogásának éve kell legyen, ha a kért összeg csökkentésére van javaslat, akkor az a fejlesztések érdekében történik.


Illés Zoltán elnök elmondja, hogy fontos számukra, hogy a szervezetnek legyen egy alapfinanszírozása, melyhez, ha másként nem tudnak megvalósítani egy feladatot, külön finanszírozást kérnek. Folyamatosan keresik a szponzorokat, illetve a tagoktól is lehetne több pénzt kérni.


Nagy Miklós bizottsági tag a tervezett rendezvényekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a Jégbuli az időjárás miatt elmarad. A Márton napnak hagyományai vannak, a Pünkösdi eljegyzés ár-érték arányban egy jó rendezvény, komoly érdeklődés van rá. Megjegyzi, hogy a Róza bál nem lett beárazva.


Illés Zoltán elnök elmondja, hogy a  bált közösen rendeznék a BVKI-val, egyelőre ötletként merült fel. A Házibuli az idén elmarad, át kell dolgozni, hogy szélesebb legyen a célcsoport. A New York hotelben van lehetőség bemutatkozásra, saját finanszírozással. A Badacsony régió expo az idén ki lett húzva.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a rendezvény marketing munka hogyan lesz megoldva.


Wolf Viktória jegyző pontosan ismerteti a szerződés 7. pontját. A városmarketing feladatok együttműködésben valósulnak meg, nem pluszpénzért. Az átadott 7,4 milliónak is van egy ilyen része, illetve a BVKI költségvetésében is szerepel egy ilyen érték.


Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a Badacsony első látásra facebook oldal üzemeltetése hogyan fog történni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha az Akció Kft-vel 2018. évben nem lesz együttműködés, akkor együttesen lehetne üzemeltetni az Egyesülettel és a BVKI-vel.


Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a kifejezetten boros rendezvényekre az önkormányzat ne adjon támogatást.


Illés Zoltán elnök elmondja, hogy minden borászat 25 eFt-ot fizet, ez nem fedezi a prospektusokat és a kommunikációt. Ezért van szükség a támogatásra.


Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a gyalog és kerékpáros túrák szakvezetését a résztvevő fél fizesse. A régió járó busz jelenlegi formában való működtetésével kapcsolatosan innovációt várunk, így az önkormányzatra eső költség is csökkenhet. A kártyanaptár és a képeslap közül csak az egyik legyen.


Illés Zoltán elnök a kártyarendszert fontosnak tartja.


Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a turisztikai IP rendszerhez az önkormányzat több mint 1 milliót tesz hozzá. Úgy gondolja, hogy az applikációnak nagy szerepe van.


Illés Zoltán elnök szerint a rendszert újra kellene építeni, egy új honlapról van szó. Ezt tartalmazza az 1,8 millió forint.


Nagy Lajos bizottsági tag szerint is változtatás szükséges a buszjárat üzemeltetésében. Esetleg telefonkapcsolat fenntartásával, ha nincs utas, akkor ne menjen feleslegesen a busz.


Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a busznak óra díja van, amit akkor is fizetni kell, ha nincs utas.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a busz mérete is luxus. Az elektromos autók – ha megnyernénk őket –akár erre a célra is használhatók lennének.


Forintos Ervin bizottság elnöke összegezi az elhangzottakat.  A bizottság javasolja az egyéb feladatok ellátására, a rendezvényekre, termékekre és szolgáltatásfejlesztésre 3,6 millió Ft -ot tervezni, illetve a túrák vonatkozásában a benyújtott tervet elfogadni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


5/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról, 2018. évi tervekről, rendezvényekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az egyéb feladatok ellátására, úgy mint rendezvények, termékek és szolgáltatásfejlesztés 3,6 millió Ft összeget javasol tervezni az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, továbbá elfogadásra javasolja a túrák vonatkozásában benyújtott tervet.

4./ Napirendi pont

Tájékozató Badacsonytomaj Város 2018. éven megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy elmondja, hogy a költségvetés tárgyalása során a napirendet a bizottság megtárgyalta. A programtervet az előerjesztésben szereplő keretösszeggel elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


6/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékozató Badacsonytomaj Város 2018. éven megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és a költségvetés-tervezetben szerepeltetett összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Közbeszerzésről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdez az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az óvoda esetében három ajánlat érkezett, melyből 2 érvényes. A Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. ajánlata kedvezőbb, nettó 42.426.934,- Ft. A projektben 33.266.105,- Ft áll rendelkezésre, a különbözet nettó 9.160.,829 Ft. Ezen összeg biztosításáról kell a testületnek dönteni, az előzetes pénzmaradvány terhére.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


7/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közbeszerzésről tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ügyvezető szeretné a jelenlegi létszámkeretét megnövelni. Erre főként azért van szükség, mert az ebédet minden igénylőnek ők szállítják ki. Nyáron a szabadságok kiadása miatt szeretnének 2-3 hétre bezárni. Kérdezi, hogy a szellőző berendezést 2018-ban meg kell-e csinálni.


Molnárné Keller Csilla ügyvezető megjegyzi, hogy a szellőző berendezést a NÉBIH írta elő, 2017. december 31-i határidővel. A páraelszívót csak nyáron lehet beépíteni. Augusztus második felében szeretne bezárni, akkor nincs táboroztatás sem. Révfülöp is bezárt tavaly 1 hónapra, tőlük vitték az ebédet Ez kommunikáció kérdése.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szellőző berendezés részét képezi egy másik pályázatnak, ha az nyertes lesz, abból javasolja megvalósítani. Addig határidő módosítást kell kérni. Az óvodások étkeztetését és a szociális étkeztetést biztosítani kell.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a nyári üdültetéssel összefüggésben bizonyos érdekellentétek alakultak ki az iskola, a Kft. és az önkormányzat között, ezért egyeztetést fog kezdeményezni. Nem kizárt, hogy az iskola nyáron kezdi meg a pályázaton nyert 43 millió forintos fejlesztését, így az üdültetés nem tud megvalósulni. Az üzleti terv tartalmazza a normaemelést. A sorrendnél gépelési hiba történt.


Molnárné Keller Csilla ügyvezető a szociális étkezők esetében kéri az éthordó edényzet alaposabb tisztántartását. Venni fog éthordókat, mindenki kaphat ebédet, de legközelebb higiénikus éthordót kér az étkezőktől.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy igény esetén a környező településekről is rendelhetnek-e ebédet.


Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy idő hiányában a kiszállítást nem tudják megoldani. Ha valaki elviszi, akkor igen. Elmondja, hogy január 1-től szerepel a normaemelés, mely max. 50 Ft-ot jelent a szülőknek és az önkormányzatnak. A kötelező minimálbér emelés miatt a dolgozók bérét is meg kellett emelnie. Fejleszteni nem tud, sokat kifizet javításokra, amit a vendégétkeztetésből tud finanszírozni.


Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a nem helyi gyerekek étkezését is Badacsonytomaj önkormányzata támogatja. Ezen változtatni kellene.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a körzethatárok módosítását többször kezdeményeztük, nem fogadták be. Így lenne rá lehetőség.


Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy havonta 450 eFt hiánya keletkezik, ha nem kapja meg a kért emelést. Évente egy alkalommal van lehetőség normaemelésre, másutt ez január 1-el megtörtént. Felülvizsgálatra általában szeptember 1-el van lehetőség.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy három konkrétum hangzott el. Egyik, hogy a szellőztető rendszer tekintetében a pályázat eredményét meg kell várni. A normaemelés tekintetében a bizottság arra utasítja a Hivatalt, hogy végezzen számításokat, hogy az milyen önkormányzati terhet jelent. A plusz fő foglalkoztatását nem tudja elképzelni. Át kell gondolni az alkalmi munkavállaló vagy részfoglalkoztatott lehetőségét.  Dr. Scheller György háziorvossal ismét egyeztetni kell arról, hogy csak azokhoz legyen kiszállítva az ebéd, akik valóban képtelenek eljönni érte.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a változtatáshoz két másik önkormányzat döntése is szükséges. A magasabb összegű térítési díj bevezetésével az önkormányzattól vesszük el a pénzt, az óvodában 56 gyerekből 50 ingyen eszik.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen eddig nem spóroltunk semmit, olyan javaslatokra van szükség, hogy a testület könnyebb helyzetbe kerüljön. Javasolja kidolgozni, hogy a normaemelés vagy támogatás nyújtása célszerűbb-e. Javasolja, hogy ez legyen a bizottság javaslata.


Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az Egry múzeum működtetése 8,8 millió forint, a bevétele 2,6 millió forint.


Krisztin N. László polgármester szerint vállalkozásba kell adni a Múzeumot. Badacsonyban kultúraként az Egry Múzeum és a Szegedi Róza ház jelenik meg. Nem hasonlítható össze az étkeztetés és ez a tétel.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy teljes létszámmal kell tervezni az étkeztetést. Az iskolai intézményi étkeztetésnél közel 7 millió a különbség, az óvoda esetében pedig 3 millió. Így közel 10 millióval kellene többet tervezni. A valós igénybevétel 60-70 %, tehát min. 6 millióval kellene emelni a normaemelés miatt.


Molnárné Keller Csilla elmondja, hogy ennyire nincs szükség, ő 3,4 – 4 milliót számolt, ami a normaemelést és a béremelést is tartalmazza. A közétkeztetés közfeladat, ő nem 8 órában dolgozik, rengeteg adminisztrációt el kell végezni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy extrém esetben 1 főt el kellene bocsátani, de nem ez a cél. Végső esetben ki lehet mondani, hogy nem volt jó megoldás egy profitorientált cég létrehozása egy eleve veszteséges feladatra. A piacon konkurencia van, Nemesgulácson két menüt kínálnak ugyanazon áron. Ezt látva kell megvédeni a saját céget, vizsgálni, hogy milyen átcsoportosítási lehetőségek vannak. A pályázat részeként az ÁFÁ-t az önkormányzat teszi hozzá, tudva, hogy az soha nem fog megtérülni.


Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a jövő héten fizetést kell adnia, kifizetetlen számlái vanna, a számláján viszont csak 120 eFt van.


Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy az ügyvezető adjon be 2 millió forint visszatérítendő támogatásra kérelmet, melyről a testületi ülésen születhet döntés. A normaemelést csak a két másik önkormányzat hozzájárulásával lehet hatályba léptetni. Ha megérkezik az új autó, a régit el lehet adni.


Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a minőséget mindenképpen tartani kell. Ha a minőség romlik, akkor meg kell szüntetni a Kft-t, és másként megoldani az étkeztetést.


Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy 270-300 főre főznek. Amikor átvette a konyhát, ez 170 fő volt.


Kun István bizottsági tag elmondja, hogy ha beteg a gyermek, akkor az étkezést reggel 8-ig le kell jelenteni. Ha nem így van, akkor a szülőnek ki kell fizetni az ebédet.


Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az üzleti terv átdolgozását az elhangzottak szerint. Javasolja, hogy az ügyvezető nyújtsa be a támogatási kérelmet. A pénzügyi osztályvezető és a jegyző a nyersanyagnorma és a bérek tekintetében készítsen kimutatást a testületi ülésre. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elmondottakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


8/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a MENÜ Kft dolgozza át az üzleti tervét,
 2. 2. a páraelszívó berendezés beszerzését kérje az idevonatkozó pályázat elbírálásáig elhalasztani,
 3. 3. végezzen számításokat a normaemeléssel kapcsolatosan a hivatal, hogy mennyi többletkiadást okoz ez az önkormányzatnak,
 4. 4. vizsgálja meg a hivatal, hogy esetleges humánerőforrás bővítésével kapcsolatosan milyen összeggel növekedne a Kft. kiadási oldala,
 5. 5. javasolja támogatási kérelem benyújtását a MENÜ Kft. részéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

VN. Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendet a bizottság a költségvetés keretében megtárgyalta.


Krisztin N. László polgármester nem javasolja a plusz 5 millió forint átadását.


Kun István bizottsági tag szerint a strandi bevételek tervezésénél gond van, nem tudja elfogadni, hogy a ráfordítás 29 millió, a nyereség 11 millió forint.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha jobb lenne a marketing munka, akkor sem tud több embert befogadni a strand. Lehet, hogy a jegyárakat kellene emelni.


Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy az ábrahámi és szigligeti strandra a belépők ára olcsó a minőségükhöz képest. Nem javasolja a jegyek árát megemelni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 2017. évi strandbevétel nettó 48,5 millió forint, a kiadás nettó 27 millió forint. A parkolókra is bekérte az adatokat. Úgy gondolja, hogy ezekről még egyeztetni kell.


Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a testületi ülésre a VN. Kft. ügyvezetője terjessze be, hogy a 29 milliós ráfordítás miből tevődik össze. A 2018-as üzleti tervben az önkormányzati támogatás összegét 40 millióval javasolja tervezni. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

9/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a VN Kft. ügyvezetője terjessze elő a testületi ülésig, hogy a strandi ráfordítás miből tevődik össze.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Miklós bizottsági tag 14.30 órakor távozott a bizottság üléséről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

8./ Napirendi pont

VN. Kft. 2018. évi Karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


10/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2018. évi Karbantartási tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Korrekt-N 2010. Kft. elfogadta-e a felsorolt pontokat.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bérleti szerződés aláírása még nem történt meg.


Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy az alsó bazársori helyiséget milyen célra kérik.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az árukészlet raktározására. Korábban külön eljárás keretében kapta meg a bérlő, most összevonjuk.


Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy nem szeretné, ha ott lenne a színpad jellegű emelvény, ha mégis, akkor fizessenek bérleti díjat a területért.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BAHART területéről van szó. El kell dönteni, hogy az önkormányzat bérli-e ebben az évben. Tavaly 2.053 eFt bérleti díjat szedtünk be innen.


Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a testület által kért szempontokat a szerződésbe beépítette.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


11/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Az ABC mögötti kisajátított út kialakítása során felmerült pótmunkák

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kerítés építésénél a szintkülönbségből adódóan merültek fel pluszfeladatok, illetve a kerítés vakolása is.


Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ki csinálta a költségvetést, miért merült fel ennyi pótmunka. Meg kell-e építeni pluszban Weller András kerítését. Az anyag a közvilágítást sem tartalmazza.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a projekt irányítója Sütő Árpád műszaki kolléga, ő készítette a költségvetést. Újabb három ajánlatot kértünk be, Sipos Zsolt vállalkozó ajánlata a legkedvezőbb. A pluszkerítést meg kell csinálni, illetve lábazatépítés és egyebek is szerepelnek. A lámpák kiépítése 2 millióval benne volt a költségvetésben. Azonban azok a meglévő oszlopokra feltehetők, így nem kerül ennyibe.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását 2.190.913,- Ft-tal javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


12/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az ABC mögötti kisajátított út kialakítása során felmerült pótmunkák

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

AKCIÓ Kft. – 2017. évi Városkommunikációs kampányról, 2018. évi ajánlatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Akció KFt-vel való együttműködés legsikeresebb eleme a facebook kampány volt. Javasolta a kampány menedzselését rájuk bízni, de most már úgy gondolja, hogy pénzügyi fedezet hiányában nem tudunk velük újabb szerződést kötni. A szerződés lejárt, de januárban még tevékenykedtek, amit ki kell fizetni.


Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy az online kommunikációt és a facebook oldal kezelését a jövőben a BVKI és a Turisztikai Egyesület végezze.


Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az Akció Kft. beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


13/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

AKCIÓ Kft. – 2017. évi Városkommunikációs kampányról, 2018. évi ajánlatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Akció Rendezvényügynökség Kft. 2017. évi beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Akció Kft. az online kommunikáció kezelését végezze a továbbiakban is, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


14/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

AKCIÓ Kft. – 2017. évi Városkommunikációs kampányról, 2018. évi ajánlatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy az Akció Rendezvényügynökség Kft. 2018. évben is kapjon megbízást az Online kommunikáció – facebook és instagram oldal kezelésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Akció Kft. a facebook oldalhoz szükséges képi és vizuális tartalom fenntartásához 4 helyszíni forgatás lebonyolítására kapjon megbízást, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


15/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

AKCIÓ Kft. – 2017. évi Városkommunikációs kampányról, 2018. évi ajánlatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy az Akció Rendezvényügynökség Kft. 2018. évben is kapjon megbízást a facebook oldalhoz szükséges képi és vizuális tartalom fenntartásához és frissítéséhez 4 helyszíni forgatás lebonyolítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

BAHART kerékpáros járat indítása 2018. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségvetésben szerepel a 231 eFt-os támogatás.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az idén nem javasolja. Ha a Turisztikai egyesület jónak látja, adja át az általunk biztosított támogatásból.


Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki javasolja a támogatás biztosítását, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


16/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BAHART kerékpáros járat indítása 2018. évben

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy 2017-ben nem tudtunk elmenni, egyéb programokkal való egybeesése miatt.


Kun István bizottsági tag elmondja, hogy 50 településnél nem tudnak többet befogadni, sok a jelentkező. Nem javasolja, hogy Badacsonytomaj önkormányzata részt vegyen.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy önkormányzatunk ne vegyen részt a Vitorlás Fesztiválon, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


17/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nemzeti Regattáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Balaton Napja

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző külön forrás biztosítását nem javasolja. A határozati javaslat szerint javasolja felkérni a Kulturális Intézmény vezetőjét, hogy készítsen a rendezvényre helyi programjavaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


18/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balaton Napja

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az állami főépítészi vélemény megérkezett, elfogadásra javasolja. Az ITS készítését kormányrendelet írja elő.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


19/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a beérkezett ajánlatok kiértékelése megtörtént, azt az előterjesztés tartalmazza.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozati javaslat a./ pontjára, a nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok és soft elemek ellátása tárgyában a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményével a szerződés megkötését javasoljuk.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat a./ pontjának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


20/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1/a. pontjának és 2. pontjának elfogadását javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1/b. és c../ pontjának elfogadását nem támogatja, ezek tekintetében újabb ajánlatkérést javasol,  kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


21/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1/b. és 1/c. pontja tekintetében újabb ajánlat bekérését javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázathoz kapcsolódó Alsó-park projekthelyszín kiviteli terv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Masszi Építész Iroda Kft. tette a kiviteli tervek elkészítésére, 2.300 eFt + ÁFA összegben. A második legkedvezőbb ajánlat 8.800 eFt + ÁFA volt. Miután a tervező részletesen megismerte a tervezési feladatot, a térplasztikával együtt 6,3 millió + ÁFA összegű ajánlatot tett. A kiviteli tervek elfogadása után lehet a közbeszerzést megindítani. Javasolja, hogy a bizottság most ne hozzon döntést, arra a Képviselő-testület ülésén kerüljön sor. Az ügyintéző a strandi munkaterület átadásán vesz részt, a kérdéseket neki kellene feltenni.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testület döntsön a napirendről, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


22/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázathoz kapcsolódó Alsó-park projekthelyszín kiviteli terv készítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte, javasolja a döntés meghozatalát a testületi ülésen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” – villamoshálózat korszerűsítése munkarész villamos terveire beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy három ajánlat érkezett, melyek közül Szabó Lajos vállalkozó 700 eFt-os ajánlata volt a legkedvezőbb. Ezen összeg a pályázatban elszámolható. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a határidő a testületi ülésen kerüljön meghatározásra, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


23/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” – villamoshálózat korszerűsítése munkarész villamos terveire beérkező ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a tervezési feladatra három ajánlat érkezett, melyek közül Szép Marianna tervező 4.500 eFt-os ajánlata a legkedvezőbb. Javasolja megbízását a projektben elszámolható mértékig. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


24/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a tervezéssel Szép Marianna tervezőt bízza meg bruttó 4.500.000 Ft összegen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Világörökség helyszínek fejlesztése című pályázatról – GINOP-7.1.6-16-2017-00004

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy Viosz Judit féle hozzájárulást csatolni kell-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy bízunk abban, hogy a nyilatkozat a hiánypótlási időszak lejártáig aláírásra kerül az ő részéről is. A többiek aláírják.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


25/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Világörökség helyszínek fejlesztése című pályázatról – GINOP-7.1.6-16-2017-00004

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

EFOP-1.5.2-16-2017-00032 – Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy borász és pálinkafőző képzés lenne az iskolában a pályázat keretében, melyhez eszközbeszerzésre és építési munkákra van szükség. Az előterjesztésben leírtak már változtak, Nagyvázsony módosítást kért. A hétfői projektegyeztetésre nem kapott meghívást, ezért a határidőre vonatkozóan nem tud nyilatkozni.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


26/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

EFOP-1.5.2-16-2017-00032 – Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

TOP nyertes pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a projektek támogatásáról az értesítések megérkeztek, a támogatási szerződések aláírhatók.


Molnárné Keller Csilla elmondja, hogy az egyik pályázat a Menü Kft. gépjárműbeszerzése. Sürgős lenne, mert 8-10 hét, mire az autót legyártják, mivel ez a típus jelenleg nincs az országban. A most használt autó műszakis lesz áprilisban.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


27/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP nyertes pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


28/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja az újra pályáztatásra vonatkozóan a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezzeBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


29/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

457/2017. (XI.27.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy összevonás, tömbösítés történt. A telekösszevonás a más besorolás miatt nem lehetséges, ezért volt szükség a határozat módosítására.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


30/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

457/2017. (XI.27.) határozat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mennyibe került a fa aprítása és kiszállítása.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a fa aprítása 520 eFt volt, a szállításról a számlák egy része érkezett meg, 280 eFt értékben. A testületi ülésre pontosan megnézi.


Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a szociális fát csak a 65 év felettieknek javasolja biztosítani. Tudomása szerint a kiosztható fa már elfogyott. Javasolja jobban megnézni, hogy ki a valós rászoruló,


Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy Farkas Erzsébet által bérelt önkormányzati lakás eladható-e. Mi az eljárás módja.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nem fizetik a lakbért.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jogcím nélküli lakáshasználók jelenleg. Április 15. után nincs kilakoltatási moratórium, az ingatlan értékesítésre megpályáztatható.


Kun István bizottsági tag kéri a pályáztatás előkészítését. Kérdezi, hogy a hátralék behajtható-e.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy adók módjára nem. Eddig nem volt jövedelmük. Az ügyvéden keresztül behajtható a tartozás.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


31/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális célú tűzifáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Remetei József kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy pontosan melyik ingatlanról van szó.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testületi ülésre pontosítjuk a dokumentumokat, a bizottság most ne hozzon javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki határozati javaslatként elfogadja, hogy a testületi ülésen történjen meg a döntéshozatal, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


32/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Remetei József kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte, javasolja a döntés meghozatalát a testület ülésén.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

28./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző javasolja pályázat benyújtását a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt konstrukcióra, az Ibos út felújítása és vadháló telepítése céljából. A projekt összköltségét 10.000.000,- Ft.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot Jegyző asszony kiegészítésével elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


33/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, javasolja pályázat benyújtását a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt ZP-1-2017 kódszámú „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című konstrukcióra, az Ibos út felújítása és vadháló telepítése céljából. A projekt összköltségét 10.000.000,- Ft-ban javasolja meghatározni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

29./ Napirendi pont

Piri József fellebbezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Kun István bizottsági tag az I. fokú határozat helybenhagyását javasolja. Kisebb autókra megkaphatja a behajtási engedélyt.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
34/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Piri József fellebbezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az I. fokú határozat helybenhagyását javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

30./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy egy képviselő előtt miért titkos, hogy ki kap települési támogatást. Egy-egy megnyilvánulás nagyon bosszantó számára.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az adatvédelem miatt.


Kun István bizottsági tag arról kér kimutatást, hogy az önkormányzatnak mennyibe kerül a szociális támogatások kifizetése. Javasolja, hogy a rászoruló ne pénzt, inkább ebédet kapjon.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy normatíván belül vagyunk ezen a téren. A támogatás természetbeni juttatás formájában is adható.


Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy többször előfordult, hogy a szociális ügyintézővel egy adott összegért bevásároltak a kérelmező részére. Javasolja ezt a lehetőséget alkalmazni.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


35/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

31./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az beszámoló elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


36/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 15.50 órakor bezárja.


K.m.f.Forintos Ervin                                                         Kun István

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő