Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2015. jegyzőkönyvek 2015. 08. 07. rendkívüli PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 08. 07. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 16/2015.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. augusztus 7-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag                                  (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentettel:

Laposa Bence             bizottsági tag                                  (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                osztályvezető

Tamás Lászlóné             osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett              BVÖKI igazgató

Farkas Éva                    óvodavezető-helyettes

Bolfné Tóth Melinda       pályázó

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                       (9 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

243/2015. (VIII.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki nyilvános ülés meghívó szerinti 4 napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

244/2015. (VIII.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.08.07-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 4 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

  1. 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázat véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

  1. 3. Magánerős szennyvíz beruházások támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 4. „Badacsony kapuja” pályázathoz beérkezett tervezői ajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázat véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a pályázót. Örül annak, hogy helyi pályázó is jelentkezett. Javasolja megfontolni a Társulási Tanácsból való mielőbbi kilépést. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az AD-HOC bizottság meghallgatta a pályázót, egyhangúlag javasolja Bolfné Tóth Melindát az óvoda vezetőjévé megválasztani. Javasolja a bizottságnak, hogy támogassa a kinevezését.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

245/2015. (VIII.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére Bolfné Tóth Melinda 8258 Badacsonytomaj Nagykör u. 51. szám alatti lakos kinevezését javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

2./ Napirendi pont

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 3 héttel ezelőtt alternatívák előterjesztéséről volt szó, melyek az anyagban nem szerepelnek, csak az összegek lettek megjelölve. Olyan elképzeléseket várt, ami a Badacsonyi Szüretnek visszaadná a régi fényét, az embereket vonzza. Nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat különböző koncertekre milliókat fizessen ki. Kérdezi, hogy Greznár Attila hová akarja elhelyezni a kért faházakat. A borászok úgy nyilatkoztak, hogy nem igazán akarnak kivonulni, mert sok egyéb feladatuk van. Ha viszont ki akarnak települni, akkor fizessék ki ők a faház bérletét, vagy vonuljanak fel és úgy vegyenek részt a rendezvényen.

 

Kun István bizottsági tag úgy érzi, hogy az önkormányzat fizet azért, hogy legyen felvonuló, látogató és műsor. Régen örült, aki részt vehetett a szüreti felvonuláson. Olyan dolgokat kell kitalálni, ami vonzza az embereket, nem pedig ingyenes műsort és étkeztetést biztosítani. A Káli medence településein önszerveződő felvonulások vannak, a résztvevők önszántukból mennek felvonulni. Véleménye szerint az összes Balaton-parti borász felvonulhatna, a 71-es út két oldalán kínálhatná a borát. A támogatás összegéért akár 15 ezer statisztát ide lehetne hozni a felvonulásra, a televízió meghívásával együtt.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint a helyi lakosokat nagyon nehéz megmozgatni, nincs olyan rendezvény, ahol jelentős számban részt vesznek. A felvonulók a környező településekről jönnek ide. Ha nincs érdeklődés, akkor az 50. jubileumi felvonulás után meg kell szűntetni a rendezvényt. Nem ért egyet azzal, hogy másokat támogat a testület, a saját rendezvényét pedig nem. Korábban felmerült, hogy a műsorra szedjünk belépőt, az ebédet mindenki fizesse ki. Megjegyzi, hogy volt, aki nem tudta kifizetni a kóstolót sem.

 

Kun István bizottsági tag szerint három napra nem szabad ennyit kifizetni, 5 millió forint már meg lett szavazva. Ha a belépő 2 ezer forint lenne a koncertre, ezer fővel számolva a bevétel csak kis részét fedezné a költségeknek. Az ügyvezető küzdelmét elismeri, nem ő a hibás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az Ábrahámhegyi Bornapok 2 millió forintba kerülnek, minimális bekerülési összegben oldják meg a rendezvényt. Nincs értelme annak, hogy több ezer ember idejöjjön egy órára a koncert miatt, majd fogyasztás nélkül távozzon.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy az ügyvezetőnek korábban kellett volna jelezni, hogy az 5 millió forint kevés lesz. Alapvetően arról volt szó, hogy a borvidékről az összes borászt át kell hozni, a folyamat elindult. A 15 pince 30 borászattal kibővül, mely jó program lehet, ha megfelelő a kommunikációja. Azt is kérték, hogy a felvonuláson mindenki vegyen részt. Sokba kerül és részben feleslegesnek tartja a sok együttes meghívását. Tisztában van azzal, hogy az előzetes tárgyalások megtörténtek, ezért már nehéz változtatni.

 

Berecz Nikolett igazgató megjegyzi, hogy szombaton nyitott pinceként működnek a badacsonyi borászatok, vasárnap pedig egységesen felvonulnak.

 

Kun István bizottsági tag szerint a látogatók azért jöjjenek ide, mert a borászatok felvonulnak, bejárhatják a környék összes pincéjét, találkozhatnak a borászokkal. Ne pedig az óriási pénzekért megszervezett koncertekért, amit meghallgat a közönség, majd azonnal távozik. Szigligeten is hasonló a helyzet, még a fagyizó előtt sincs sorban állás, tehát másodlagos haszon nem keletkezik. Előnyük, hogy a várban kerül sor a rendezvényekre, így a belépőt az érdeklődők befizetik. Bár kétséges számára, hogy nullszaldósra kihozható-e a rendezvény. Javasolja, hogy legyen egy szűkített verzió, koncentrálva a felvonulásra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a szüreti felvonulás színvonalának emelését az esti koncertek helyett. Nem támogatja, hogy minden este nagy összegeket költsünk a koncertekre, mely csak egy réteget vonz és nem a szürethez való.

 

Nagy Miklós egyetért azzal, hogy legyen egy szűkített verzió, koncentrálva a felvonulásra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem ért egyet a tervezettel abban sem, hogy külön VIP ebédet kapjon 130 fő, plusz a sátor költsége, a terepkiegyenlítés 500 eFt-ért.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a strand hátsó részén a talajt ki kell egyenlíteni, a koncertek után a VN. Kft-nek rendet kell tenni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a szüreti felvonulás színvonalának emelésére még 1 millió forintot biztosítson a testület, ez töltse ki a napot, illetve javaslatot kér, hogy ki legyen a fellépő.

 

Kun István bizottsági tag szerint fontos a marketing, legyen itt a környék összes borásza, inkább erre költsünk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a badacsonyi szüretre 7 millió forint keretösszeget javasol meghatározni az elhangzottak figyelembevételével. Tehát 5 millió, plusz 2 millió a szüreti forgatagra és egy együttesre, melyre javaslatot kér, javasolja továbbá az intézménynek, hogy ezen összeget elsősorban a szüreti felvonulás színvonalának emelésére fordítsa.

Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

246/2015. (VIII.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi Badacsonyi Szüret megrendezését támogassa a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény szervezésében, melyhez kapcsolódóan a 2015. évi költségvetésben biztosított 5 millió forinton felül további 2 millió forintot biztosítson a tartalék keret terhére. Javasolja az intézménynek, hogy ezen összeget elsősorban a szüreti felvonulás színvonalának emelésére fordítsa, illetve egy együttes meghívására kérjen be javaslatokat.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

3./ Napirendi pont

Magánerős szennyvíz beruházások támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a pályázatok benyújtását követően előzetes árajánlatokat kértünk be, mely alapján a testület megszavazta a támogatást. Ezt követően műszaki paraméter változások derültek ki, így a Mandulás úti szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez 937.580 Ft többlet támogatásra, a Helbeck úti szennyvízhálózat kivitelezéséhez 617.997 Ft többlet támogatásra van szükség. A Mandulás út esetében két ingatlan bekötéséről beszélünk, egy ingatlanra levetítve magas a kivitelezés költsége.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Mandulás út végén engedély nélküli munkavégzés történt. Kérelmezők két hetet töltenek itt. Nem javasolja a költségek 50 %-át kifizetni, mert így a másik részen nem tudunk tovább lépni. Badacsonyban több olyan utca van, ahol sok állandó lakos lakik, de magánerőből nem tudják a csatornázást megoldani. Nem támogatja, hogy két embernek az önkormányzat 4 millió forintot kifizessen, hogy legyen csatornája.

 

Kun István bizottsági tag szerint ha a testület elveti ezt a támogatási formát, azzal gátat szab annak, hogy a lakosság a bekerülési költség 50 %-ával hozzájáruljon a kivitelezéshez.

 

Bolla József ügyvezető szerint örülni kell az önerős hozzájárulásnak. Több csatornázatlan utca van Badacsonyban, nekik is fennáll ez a lehetőség. Nem javasolja az eltörlését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Mandulás úti szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez 937.580,- Ft többlet támogatás, illetve a Helbeck út szennyvízhálózat bővítés kivitelezéséhez 617.997,- Ft többlet támogatás biztosítását támogatja a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

247/2015. (VIII.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a Mandulás úti szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez 937.580,- Ft többlet támogatást

-       a Helbeck úti szennyvízhálózat bővítés kivitelezéséhez  617.997,- Ft többlet támogatást biztosítson

a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy helyi vállalkozó tett-e ajánlatot. Megfelelően elő lett-e készítve az ajánlatkérés.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem volt helyi jelentkező, a Csépcső Kft. ajánlata a legkedvezőbb.

 

 

4./ Napirendi pont

„Badacsony kapuja” pályázathoz beérkezett tervezői ajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 5 db tervezői ajánlat érkezett, zárt borítékban.  Ajánlatot nyújtott be:

  1. Wéber Építésziroda Kft. Budapest
  2. Masszi Építész Iroda Kft. Pécs
  3. Építész Stúdió Tapolca
  4. Pagony Táj- és Kertépítész Kft. Budapest
  5. Alfaterv – 2000. Kft. Zalaegerszeg

 

A Wéber Építésziroda Kft. tervezési díja összesen 6.100 eFt + ÁFA.

-       Az új strandbejárati épület, új büféépület tervezése 2.500 eFt + ÁFA

-       Meglévő büfé és bejárati épületek bontása 400 eFt + ÁFA

-       A 71-es főút alatt lévő park tervezési, funkcionális javaslatok megfogalmazása: 200 eFt + ÁFA

-       A felső bazársor épületegyütteseinek áttervezése, hasznosítási javaslatok kidolgozása koncepció tervi szinten 1.200 eFt + ÁFA

 

Masszi Építész Iroda Kft. ajánlata:

-       Új strandbejárat épület tervezése, új büféépület tervezése a strandon

Engedélyezési terv 1.600 eFt + ÁFA

Tenderterv 2.400 eFt + ÁFA

-       Meglévő büféépületek, a meglévő bejárati épület bontási terve 200 eFt + ÁFA

-       A 71-es főút alatt lévő park tervezése

Engedélyezési terv 900 eFt + ÁFA

Tenderterv: 1.200 eFt + ÁFA

-       Felső bazársor épületegyütteseinek áttervezése

Engedélyezési tev 1.100 eFt + ÁFA

Tenderterv: 1.650 eFt + ÁFA

 

PHP Építész Stúdió Púpos Csaba építész ajánlata:

-       Srandbejárat és hátsó büfé épület koncepcióterv: 200 eFt, építési eng. terv: 1.700 eFt + ÁFA

-       71-es út alatti park tervezése koncepcióterv: 300 eFt, építési eng. terv: 1.400 eFt + ÁFA

-       Felső bazársor épületegyüttes koncepcióterv 200 eFt, építési eng. terv.: 1.300 eFt + ÁFA

 

Pagony Táj- és Kertépítész Kft. ajánlata 17.300 eFt + ÁFA:

-       Új strandbejárati épület tervezése, új büféépület tervezése a strand hátsó részére építési engedélyezési és tendertervi szinten

-       Meglévő büféépületek, valamint a meglévő bejárati épületek bontása: 7.500 eFt + ÁFA

-       A 71-es főút alatt lévő park tervezése, funkcionális javaslatokkal kidolgozva építési engedélyezési és tendertervi szinten: 6.800 eFt + ÁFA

-       Az un. Felső-bazársor épületegyütteseinek áttervezése, hasznosítási javaslatok kidolgozása építési engedélyezési és tendertervi szinten: 3.000 eFt + ÁFA

 

Alfaterv-2000 Kft. ajánlata 20.000 eFt + ÁFA:

-       Új strandbejárati épület tervezése 6.300 eFt + ÁFA

-       Meglévő büfé épületek valamint bejárati épületegyüttes bontása tervezési díj 500 eFt + ÁFA

-       A 71-es út alatti park tervezése funkcionális javaslatokkal kidolgozva: 9.700 eFt + ÁFA

-       A felső bazársor épületegyütteseinek áttervezése 3.500 eFt + ÁFA

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja egy egyeztető fórumra meghívni a Masszi Építész Iroda Kft., a  PHP Építész Stúdió és a Wéber Építésziroda Kft. képviselőjét.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy mutassák be koncepció szinten, hogy mire gondolnak. Javasolja meghallgatni a büféseket, alapvető igényeiket figyelembe kell venni, hogy használható legyen az épület.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy senkitől nem várható el, hogy ingyen készítsen koncepció tervet. Elmondja, hogy a tervezők a helyszínt megismerték.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint az ár alapján nem biztos, hogy ki lehet választani a legjobb ajánlatot.  Ezért fontos, hogy az elképzelésüket mutassák be. Kérdezi, hogy mi történik, ha nem készül el az engedélyes terv, ha szeptemberben kiírják a pályázatot a Badacsony kapuja projektre. Még az A. variációra sincs engedély.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az eljárás különböző hatósági akadályok miatt lett felfüggesztve. A tervező abban hibázott, hogy nem jelezte, hogy telekösszevonásra van szükség.

 

Kun István bizottsági tag szerint mielőbb dönteni kell, javasolja a jövő héten meghallgatni a tervezőket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Masszi Építész Iroda, a PHP Építész Stúdió és a Wéber Építésziroda KFt. tervezője fórum keretében személyesen mutassa be elképzelését, kézfelemeléssel jelezze. Kéri a műszaki osztályvezetőjét, hogy a meghallgatás időpontjáról egyeztessen.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

248/2015. (VIII.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a Masszi Építész Iroda, a PHP Építész Stúdió és a Wéber Építésziroda KFt. tervezője fórum keretében személyesen mutassa be elképzelését. A meghallgatásra időpontja tekintetében kérje fel a műszaki osztály vezetőjét, hogy egyeztessen a tervezőkkel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 8.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Nagy Lajos

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő