Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2015. jegyzőkönyvek 2015. 05. 26. soros PÜB jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 05. 26. soros PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 12/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. május 26-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence               bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag                                  (4 fő)

 

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László          polgármester

Orbán Péter                    alpolgármester

Wolf Viktória                 jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné              pénzügyi osztályvezető

Rakics Anna                   VN. Kft. ügyvezető helyettese

Berecz Nikolett              BVÖKI igazgató

Lukács Antal                  Menü Kft. képviseletében

Székely István                könyvvizsgáló

Mórocz István                PEB elnök

Szabó-Fekete Mónika     kertészmérnök

Tóthné S. Zsuzsa           jegyzőkönyvvezető                         (12 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

165/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban 15 napirendi pont szerepel. Megkérdezi, hogy van-e módosító javaslat.

 

Mórocz István PEB elnök elmondja, hogy lehetőség nyílott a Polgárőr Város cím elnyerésére szóló pályázat benyújtására, melynek határideje 05.29-e. Kéri az ehhez kapcsolódó napirendi pont tárgyalásának előbbre vételét.

 

Forintos Ervin elnök kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja azzal a módosítással, hogy a jelzett téma 6. pontként kerüljön megtárgyalásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

120/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

166/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok sorrendjének módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.05.26-án megtartott soros, nyílt ülésének módosított napirendjét 15 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

Varga Lajosné családgondozó

 1. 2. MENÜ Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója és tájékoztató a 2015. I. negyedévi gazdálkodás adatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 3. MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 5. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása és Róza bál megrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 6. Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. VN. Kft. 2014. évi mérleg beszámolójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Székely István könyvvizsgáló

 1. 9. Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 10. Nyári Napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Sági Gyula kérelme a tulajdonában álló út ingatlanok önkormányzati általi megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradvány felosztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont:

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

Varga Lajosné családgondozó

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Pordán Katalin intézményvezető asszony jelezte, hogy egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a bizottság ülésén, a Képviselő-testületi ülésen jelen lesz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy kérdés van-e a napirenddel kapcsolatban.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kinek a kötelessége az ebéd kiszállítása?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy a házi gondozás keretében látják el az érintetteket a gondozónők, ebbe több esetben bele tartozik az ebéd kiszállítása is.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy ettől függetlenül nem számolhatják el az erre fordított időt a gondozónők.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

167/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést fogadja el.
 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti szolgálata által készített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját fogadja el.
 3. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére az értékelés 30 napon belül küldje meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont:

MENÜ Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója és tájékoztató a 2015. I. negyedévi gazdálkodás adatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Lukács Antalt a Menü Kft. képviseletében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kft. ügyvezetője jelezte felé, hogy nem tud részt venni a bizottsági és testületi ülésen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kiegészítése az anyaghoz. Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.  Kéri, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

168/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója és tájékoztató a 2015. I. negyedévi gazdálkodás adatairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. A Menü Kft. 2014. évi üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.
 2. A Menü Kft. 2015. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató adatait fogadja el.
 3. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri Tamás Lászlónét, hogy röviden ismertesse az előzményeket.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy még az előző testület szavazta meg a tagi kölcsönt likviditási problémák áthidalására. Ennek felét tudta vissza fizetni a Kft., így még 865.510 Ft. tartozása fennáll. Ezen felül a rezsiből is van tartozása, melyet likviditási problémák miatt nem tud visszafizetni. Ezért nyújtotta be a Kft. ügyvezetője a Képviselő-testület felé az előterjesztés mellékletét képező támogatási kérelmet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a bizottsági tagok véleményét a kérelemmel kapcsolatban.

 

Kun István bizottsági tag szerint az anyagokból az tűnik ki, hogy rossz gazdálkodásból fakad ez a helyzet. Nem javasolja a tartozás elengedését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint áthidaló megoldást kellene találni. Emlékeztet arra, hogy az előző testületi ülésen elhangzottak alapján érkezett be a Kft. kérelme.

 

Nagy Lajos bizottsági tag Kun Istvánnal ért egyet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy a bizottsági tagok tegyenek határozati javaslatokat.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, hogy egy mentor, vagy szakember mellé rendelésére nincs-e lehetőség? Másik lehetőségnek azt látja, hogy le kell válltani az ügyvezetőt és pályázatot kiírni a helyére. A kérelemben szerepel, hogy régóta görgetik a tartozást. Régóta érkeznek panaszok a minőséggel kapcsolatban. Badacsonytördemic már nem innen veszi igénybe a szolgáltatást, információja szerint Ábrahámhegy is máshol akarja megoldani a szociális étkeztetését. Úgy véli, hogy ezek a dolgok biztosan összefüggnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a két intézmény vezetőjétől olyan információja van, hogy az étkeztetés minősége kifejezetten javult. Tájékoztatásul elmondja, hogy a belső ellenőr által 2014. augusztusában készített jelentésben is szerepel, hogy ez a fajta tevékenység alapban veszteséges, mert amennyiben az állami normatíva és a tényleges költség közti részt a fenntartó, ha nem finanszírozza le, akkor mínusz keletkezik a gazdálkodásban. Abban lehet, hogy rossz volt a vezető, hogy az elmúlt 4 évben nem merte kezdeményezni ennek a résnek a kezelését a Képviselő-testület korábbi időszakban meglévő nehéz anyagi helyzete miatt. Tehát évekig nem nőtt az az összeg, amivel a cég gazdálkodni tudott. Ő a gazdálkodás negatívumát abban látja, hogy több mindent lehetne házon belül megoldani. Pl. a zöldségek „házon belüli” megtermelése, amelyet szeretne a Képviselő-testület a VN. Kft-vel megvalósíttatni. Ezáltal csökkenthetnék az önköltséget.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy más vállalkozók beszállítókkal szállíttatnak, 8-10 napos fizetési határidővel. Nem érti, hogy miért nem jelenik meg ez a probléma az éves üzleti tervben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a beszállítás már korábban is felmerült javaslatként. Az ügyvezető arról tájékoztatta, hogy nem működik már az ilyen fizetési megoldás, készpénzt kérnek a szállítók. Válaszában elmondja, hogy más dolog az üzleti terv és más a likviditási helyzet. Emlékeztet a VN. Kft. helyzetére, hozzátéve, hogy tudomása szerint nem lehet negatív szaldóval tervezni. Megoldás lehet, hogy besegít az Önkormányzat, és előírja, hogy attól a ponttól nem lehet a Kft. gazdálkodása ennyire negatív. Megkérdezi Lukács Antalt, hogy a korábbiakban jelzett létszám többlet rendezve lett-e?

 

Lukács Antal a Menü Kft. képviseletében elmondja, hogy 1 kolléga került rehabilitációs járadékra, már nem a cég alkalmazottja. Jelenleg 6 dolgozóval működnek.

 

Nagy Lajos bizottsági tag emlékeztet arra, hogy a Kft. jelenlegi helyzetét nem a Képviselő-testület idézte elő. Nem javasolja a támogatást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy gondolja át a bizottság, hogyan oldhatnák meg a problémát. Véleménye szerint egy áthidaló megoldást kellene hozni, hiszen napi szolgáltatásról van szó.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy ugyan azok a gondolatok fogalmazódnak meg minden ülésen az utóbbi időszakban. Javasolja, hogy üljenek le és beszéljék meg ezeket, mert nem jutnak egyről a kettőre ebben a témában.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kft-nek az Önkormányzat a 100 %-os tulajdonosa. Addig van hatáskörük, amíg megpróbálják az ügyvezetőt befolyásolni, de ha negatívum van, akkor az Önkormányzatnak kell bele tenni a pénzt. Úgy látja, hogy azért jön mindig vissza a téma, mert nem adnak olyan instrukciót, ami ebből a helyzetből kilöki a rendszert.

 

Székely István könyvvizsgáló az elmúlt időszak tapasztalatai és a jelenlegi helyzet alapján azt látja, hogy ennek a konyhának sokkal több adagot kellene főznie, akkor lenne hatékonyabb a gazdálkodása. A normarendezése azt eredményezi, hogy nem lesz akkora mínusza a Kft-nek. Emlékeztet arra, hogy az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak is van kötelezettsége.

 

Kun István bizottsági tag megállapítja, hogy ezek szerint azzal kell számolni, hogy évről évre bele kell tenni a pénzt a Kft. működtetésébe.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre utalt a napirend elején, amikor elmondta, hogy ez a tevékenység nem nyereséges.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri Jegyző asszony véleményének ismertetését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az elmúlt években is volt hasonló felvetés, véleménye szerint amennyiben egy szakértőt megkérdeznének, két véleményt fogalmazna meg: növelje a főzőkonyha a kapacitását vagy az önkormányzat oldja meg az ellátást külső vállalkozó bevonásával.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Kft. működésével kapcsolatban megkérdezte a belső ellenőr véleményét, aki azt mondta, hogy az, aki jelenleg intézményként végzi a feladatot az gazdasági társaságot akar és fordítva, azért, mert norma szintjén alul van finanszírozva a gyermekétkeztetés.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, ha az Önkormányzat tartja fent, akkor az alacsony kapacitás miatt így is úgy is veszteséges. Egyetlen kiút van, ezt kell átgondolni, foglalkoztatás-politikai szempontból. Ha külső vállalkozót vonnának be, az azzal jár, hogy a helybeni munkaerő alkalmazása csökkenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy külső szolgáltatók árait ismerve az Önkormányzatnak továbbra is bele kellene tenni pénzt.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, hogy a környező települések hogyan oldják meg ezt a feladatot?

 

Lukács Antal a Menü Kft. képviseletében elmondja, hogy Nemesgulácsra pl. Tapolcáról szállítják ki az ételt, helyben 2 dolgozót alkalmaznak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tudomása szerint tálaló-melegítő konyhán, külső vállalkozótól való megrendeléssel oldják meg.  Többször javasolták már az ügyvezetőnek, hogy próbálják meg az adag számot növelni, mivel a konyha kapacitása 400 fős. Piacot kellene teremteni, hogy a működés rentábilis legyen.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megkérdezi, hogy Ábrahámhegyre jelenleg hány ebédet szállít a Kft.

 

Lukács Antal Menü Kft. képviseletében elmondja, hogy jelenleg 7 adagot szállítanak.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, hogy hány százaléka a gyermekétkeztetés a tevékenységüknek?

 

Lukács Antal a Menü Kft. képviseletében elmondja, hogy 70 %.

 

Forintos Ervin bizottság elnök véleménye szerint amennyiben a Menü Kft. képes lesz arra, hogy 400 főre főzzön, akkor a kérelem maradjon támogatási kérelem, mert ha nem tesznek lépéseket, akkor nem fog változni a helyzet. A tagi kölcsön visszatérítendő támogatásként maradjon év végéig, addig kapna a Kft. haladékot. Ha nem tudják rendezni, akkor legyen váltás, amire Laposa Bence bizottsági tag is utalt. Felhívja a figyelmet arra, hogy a VN. Kft-nél is ugyan ez a helyzet.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi Székely István könyvvizsgálót, hogy milyen százalékban alulfinanszírozott ez a dolog meglátása szerint.

 

Székely István könyvvizsgáló válaszában elmondja, hogy a korábbi időszak adatait ismeri, az alapján 5-10 %-osnak látja az alulfinanszírozottságot.

 

Kun István bizottsági tag javasolja az 5 %-os adagonkénti támogatást, azzal a kikötéssel, hogy év végére szűnjenek meg a Kft. tartozásai. A tartozás elengedését nem javasolja.

 

Wolf Viktória jegyző megkérdezi, hogy milyen jogalapja lenne az emelésnek, hiszen a gyermekétkeztetésben az Önkormányzat érintett.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető kéri, hogy a Menü Kft. kérelméhez ne keverjék hozzá a normatívát. Kiállítják a teljes étkezésről a számlát, az Önkormányzatnak keletkezik a mínusza a normatíva és a számla közti különbözetből.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, hogy ki fogadja el az alapárat?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy a Képviselő-testület állapítja meg. A Szolgáltató jelzi, hogy kéri a térítési díj emelését, vagy sem. A Kft. többször kérte az elmúlt években is az emelést, amit a Képviselő-testület nem támogatott. Az idei évben került újra az asztalra a téma, ez alapján rendeletben fogadta el a testület a térítési díjakat.

 

Kun István bizottsági tag ezek alapján visszavonja az 5 %-os emelésre vonatkozó javaslatát.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy pótbefizetéssel az eddigi veszteségek befizetésére van lehetősége az Önkormányzatnak, melyet szállítói finanszírozással a Kft. rendezne, tehát nem lenne elveszett pénz.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető emlékeztet arra, hogy a Kft. a tagi kölcsönt amúgy is megkapta, a rezsi tartozásokról kellene dönteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag felveti, hogy honnan szerezne a Kft. új piacot, amikor úton-útfélen hirdetik a vállalkozások ajánlataikat.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, arról dönthet a bizottság, hogy javasolja-e a testületnek a támogatás megadását vagy nem.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, hogy a jelenlegi tartozás növekedhet-e kamatköltségekkel?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy természetesen késedelmi kamat fog keletkezni.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök megfogalmazza határozati javaslatát: Ha a Menü Kft. szeptember 30-ig nem tud kapacitásbővítést elérni a jelenlegi 70 %-ról 90 %-ra szerződésekkel igazoltan, akkor ezt a támogatást nem tudják folyósítani és más utat választanak az étkeztetés jövőjét illetően. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

169/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje a Menü Kft.-től 2015. szeptember 30-ig a kapacitásbővítést a jelenlegi 70 %-ról 90 %-ra megnövelni. Amennyiben ezt nem tudja szerződésekkel igazolni, akkor a támogatást ne biztosítsa a képviselő-testület, hanem vizsgálja felül az étkeztetés biztosítását a jövőre vonatkozóan.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Berecz Nikolett igazgatót. Megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Megkérdezi az igazgatót, hogy a Keresztury ház jövőbeni sorsára vonatkozóan van-e koncepció?

 

Berecz Nikolett BVÖKI igazgató válaszában elmondja, hogy a létesítményben 05.27-én helyi, amatőr fotósok képeiből álló kiállítás fog megnyílni. Havonta szeretnének 1-1 újabb kiállítást nyitni addig, amíg a Képviselő-testület nem dönt a ház sorsáról.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, hogy belépőt szednek-e, ha igen nem lehetne-e összekötni valamilyen formában az Egry Múzeumos belépővel?

 

Berecz Nikolett BVÖKI igazgató válaszában elmondja, hogy nem tudják jelenleg megoldani, mert az intézmény egy pénztárgéppel rendelkezik. Megvizsgálja a lehetőséget.

 

Kun István bizottsági tag javaslatként felveti, hogy a kiállítók, amennyiben alkotásuk értékesítésre kerül, támogatással segíthetnénk az intézmény működését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 3 határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

170/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.
 2. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 3. Kérje fel a koncepció végrehajtására és végrehajtásának megszervezésére Berecz Nikolett intézményvezetőt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

5./ Napirendi pont

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása és Róza bál megrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy nem tudja támogatni a Róza bál megrendezését, mert úgy véli, hogy abból konfliktus lenne.

 

Berecz Nikolett BVÖKI igazgató elmondja, hogy a rendezvény megszervezéséhez előre kell finanszírozni pl. étkezést, de tervezhetik úgy is, hogy bevételt generáló legyen, 8.000 Ft-os jegyárat elfogadhatónak tartana.

 

Forintos Ervin bizottsági tag úgy véli, hogy ennek a bálnak nem lenne a helyi emberekhez kötődése.

 

Kun István bizottsági tag támogatja a bál megrendezését. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy nem csak az intézményvezetőn múlik a rendezvények sikere, hanem a helyiek részvételén is.

 

Orbán Péter alpolgármester emlékeztet az elmúlt időszakra, amikor hiányolták a rendezvényeket.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a legutóbbi zenés, szórakoztató rendezvényen, ahol csak 600 Ft. volt a belépő nagyon kevés helyi ember jelent meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

171/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása és Róza bál megrendezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi Róza Bál megrendezését támogassa a BVÖKI szervezésében és rendezésében, melyhez kapcsolódóan 2015. évi költségvetéséből a pénzmaradvány terhére a rendezvény megvalósításához szükséges 1.750.000 Ft. összeget biztosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 2. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

172/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása és Róza bál megrendezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy rendelje el az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontjában javasolt, az előzőekben elfogadott és a bizottság 171/2015.(V.26.) határozatában javasolt összeg – előirányzat – átcsoportosítását BVÖKI költségvetésébe, melyhez kérje fel Wolf Viktória jegyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 3. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

173/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása és Róza bál megrendezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a 2015. évi Badacsonyi Szüret – rendezvénytervben elfogadott – helyszínének módosításához és fogadja el a rendezvény helyszínéül a Badacsony Halászkert parkoló helyszínt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

6./ Napirendi pont

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a napirendhez.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Polgárőr Egyesülettel közösen beadandó ’”Polgárőr Város” című pályázat benyújtásához is szükséges az előterjesztést képező Bűnmegelőzési Koncepció. A pályázathoz nyilatkozni kell, hogy az Önkormányzat együttműködik a helyi Polgárőr Egyesülettel, ahhoz támogatását biztosítja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a Bűnmegelőzési Koncepció elfogadásával az előterjesztésben foglaltak szerint, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

174/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

7./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló beszámoló

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy megjelent egy új pályázati lehetőség, mely nem szerepel még az anyagban, azonban kiküldte a Képviselő-testületnek véleményezésre. Egyedül Forintos Ervin írt vissza, illetve Laposa Bence képviselővel beszéltek róla.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy Badacsonyban a Hársfa Fogadótól a Kisfaludy útig terjedő járdaszakasz megvalósítását javasolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke emlékeztet arra, hogy korábban a József A. utca járdafelújításáról volt szól.

 

Laposa Bence bizottsági tag véleménye szerint mindkét fejlesztés beleférne a pályázatba. Kéri, hogy a Műszaki Osztály nézzen utána, hogy a Kisfaludy úti járdaépítés engedélyköteles lenne-e.

Forintos Ervin bizottság elnöke a kiküldött anyag alapján az óvoda energetikai fejlesztése pályázatot javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

175/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról beszámoló - Óvodai energetikai intézményfejlesztési pályázat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése pályázati kiírás alapján az óvoda energetikai korszerűsítésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnök kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért Laposa Bence bizottsági tag javaslatával, hogy Badacsonyban a Hársfa Fogadótól a Kisfaludy útig terjedő járdaszakasz kiépítése, vagy szilárdburkolattal ellátása, illetve a Képviselő-testület által korábbiakban meghatározott József Attila utcai járdaépítésre kerüljön pályázat benyújtásra.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

176/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról beszámoló - Belterületi utak, járdák pályázat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése pályázati kiírás alapján a belterületi utak, járdák felújítására az alábbiak szerint:

A bizottság javasolja:

 1. a badacsonyi Hársfa Fogadótól a Kisfaludy út kereszteződéséig járda felújítását, vagy szilárd burkolattal való ellátását aszerint, hogy szükség van-e építési engedélyre és közútkezelői, vagy állami tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra,
 2. József Attila úti járdafelújításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, aki támogatja, hogy az Önkormányzat a Polgárőr Egyesülettel közösen nyújtson be pályázatot a „Polgárőr Város” cím elnyerése érdekében, Polgármester úr támogató nyilatkozatával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

177/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról beszámoló – „Polgárőr Város” pályázat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a „Polgárőr Város” cím elnyerése érdekében, hatalmazza fel ehhez a polgármestert támogató nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

8./ Napirendi pont

VN. Kft. 2014. évi mérleg beszámolójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy kiegészítés van-e a napirenddel kapcsolatban.

 

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetőjének helyettese elmondja, hogy amennyiben a bizottsági tagok részéről kérdés van, azt Székely István és Vargáné Szőke Judit megválaszolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a mérlegbeszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

178/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2014. évi mérleg beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2014.01.01-2014.12.31. jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.
 2. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a bizottság tagjainak véleményét.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy ő a vidékiekkel szemben a helyi árajánlatot tevő vállalkozót támogatja.

 

Laposa Bence bizottsági tag 9,34 órakor kimegy az ülésteremből.

A jelenlévő szavazók száma: 3 fő

 

Kun István bizottsági tag szintén a Székely Könyvvizsgáló Kft-t javasolja, tekintettel arra, hogy az ő árajánlatuk a legkedvezőbb.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javaslatot kér a megbízás időtartamára, a határozati javaslatban 5 év szerepel. Javasolja, hogy a ciklus végéig, 2015. szeptember 30-ig, bízzák meg a feladattal a Kft.-t. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatát a Székely Könyvvizsgáló Kft. végezze 2019. szeptember 30-ig, az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

179/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok értékelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatával a beérkezett árajánlatok alapján 2015. június 01. napjától 5 éves időtartamra 2019. szeptember 30-ig a Székely Könyvvizsgáló Kft-t (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) bízza meg bruttó 360.000 Ft. + ÁFA/év díjazásért.
 2. hatalmazza fel a szükséges intézkedések megtételére Bolla József ügyvezetőt.
 3. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Laposa Bence bizottsági tag 9,37 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

A jelenlévő szavazók száma: 4 fő

10./ Napirendi pont

Nyári Napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaghoz. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

180/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nyári napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 

 1. 2015. évben megszervezésre kerülő nyári napközihez járuljon hozzá, a felügyeletet biztosító pedagógus foglalkoztatásának költségét, max. 300 e. Ft-ot erejéig az általános tartalék terhére biztosítsa.
 2. hatalmazza fel a polgármestert, hogy a döntésről az iskola igazgatóját értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

11./ Napirendi pont

Sági Gyula kérelme a tulajdonában álló út ingatlanok önkormányzat általi megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy kiegészítés van-e a napirenddel kapcsolatban.

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztatásul elmondja, hogy a terület útként nem funkcionál.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, kézfeltartással jelezze, aki az I. sz. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, mely szerint ne támogassák az érintett terület megvásárlását.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

181/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sági Gyula kérelme a tulajdonában álló útingatlanok önkormányzat általi megvételére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek Sági Gyula (7435 Somogysárd, Árpád u. 15/b.) kérelmének támogatását, a területvásárlást.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi zárszámadásának elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

182/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi zárszámadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti tartalommal Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi zárszámadásáról szóló rendeletét.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradvány felosztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy utalják vissza a BVÖKI pénzmaradványát azzal, hogy azt az intézmény a Róza bál megrendezésére fordítsa.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

183/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradvány felosztása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BVÖKI szabad pénzmaradványát a Róza Bál megszervezésére fordítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Tamás Lászlóné osztályvezető az Önkormányzat pénzmaradványát javasolja tartalékba helyezni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért Tamás Lászlóné javaslatával, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

184/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradvány felosztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzata szabad pénzmaradványának tartalékba helyezését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy Laposa Bence képviselő nézzen utána, hogy a Borhét részvételi szabályzatában foglaltak szerint a befizetések megtörténtek-e. Szeretné továbbá, ha a testületi ülésen bemutatnák a rendezvénytervet. Megkérdezi Wolf Viktória jegyzőt, hogy az Óvoda megküldte-e a második árajánlatot?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy nem érkezett újabb árajánlat az Óvodától.

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy az Altnerék előtti virágágyás megújításának határidejét szeretnék módosítani szeptemberre, tekintettel arra, hogy a Főber üdülő előtti virágosításnál felmerült, hogy készüljön térkövezés is.

 

Forintos Ervin bizottság elnök elmondja, hogy Polgármester úrral személyesen megtekintették a helyszínt, s ezt követően javasolták, hogy az érintett terület kerüljön térburkolásra, hogy egy befejezett dolog legyen. Elnézést kér a bizottsági tagokról, hogy erről most tájékoztatja őket. Egy tervet kér, összeggel az Altingerék előtti virágágyás megújítására Szabó-Fekete Mónikától térburkolattal, ivókúttal, utcabútorral a másnapi testületi ülésre.

 

Szabó-Fekete Mónika elmondja, utána nézett, csak díszkútról lehet szó, számításai szerint a terület megújítása 443.000 Ft. lenne.

 

Laposa Bence bizottsági tag nem javasolja, hogy az Altnerék előtti virágágyás felújítását elhalasszák a szezon végére, véleménye szerint, ha nincs rá kapacitása a VN. Kft-nek, akkor bízzanak meg egy helyi vállalkozót.

 

Kun István bizottsági tag emlékeztet arra, hogy amikor elfogadták Szabó-Fekete Mónika ajánlatát, akkor a környezet felújításáról nem volt szó. Így ennek szükségessége a többi helyszínen is fel fog merülni.

 

Orbán Péter alpolgármester a badacsonyörsi kemping ügyében kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem érkezett még meg a területre vonatkozó értékbecslés, az Önkormányzatnak nem áll fenn elővásárlási joga a területre. Vételi szándékot kezdeményeztünk, de nem az elővásárlási jog alapján.

 

Kun István bizottsági tag szerint tisztázni kellene a sorrendet, hogy mi az első teendő az ügyben, a BM kérelem, melyben kérjük, hogy nyújtsanak segítséget a vásárláshoz?

 

Szabó-Fekete Mónika a badacsonyörsi központi ágyás megújítására 3 hetes halasztást kér engedélyezni.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri, hogy a kiemelt turisztikai útvonalakat mérjék fel, és amelyeknél nincs rendben a terület, indítsák el a felszólítások kiküldését, legyenek szankciók.

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy a külterületi ingatlanok tulajdonosait a Földhivatal szólíthatja csak fel, de természetesen írásban tájékoztatást adunk részükre.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy csak belterületen járhat el ebben az esetben a hivatal.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy kerüljön megküldésre minden ingatlantulajdonos részére a rendelet ide vonatkozó része.

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy az a gondjuk, hogy nincs alkalmas ember az egyes feladatok elvégzésére.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megkérdezi, hogy nincs-e lehetőség plusz foglalkoztatásra?

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, hogy nincs-e lehetőség túlóra elrendelésére?

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy bizonyos gépekkel dolgozóknak (pl. fűkasza) hivatalosan, folyamatosan 4-5 órát lehet munkát végezni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy a VN. Kft. írja le, hogy mennyibe kerülne, hogy rendben legyen a település és akkor a Képviselő-testület hozzá teszi a pénzt.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy véleménye szerint az Önkormányzat jelen anyagi helyzetében nem engedheti meg, hogy így nézzen ki a település. Változtatni kell, olyan embereket kell felvenni, akik alkalmasak az egyes feladatok hatékony elvégzésére és számukra meg kell határozni, hogy az egyes rájuk bízott feladatot mennyi idő alatt kell elvégezni.

 

Kun István bizottsági tag is úgy vélekedik, hogy rá kell költeni azt a pénzt, ami szükséges, hogy az önkormányzati részek rendben legyenek.

 

Wolf Viktória jegyző szerint jelző rendszer lenne jó, ha működne. A kényszerkaszálásokkal a Kft. vállalkozási tevékenységét bővíthetné és pénzért nyírhatnának, ha kapnának humánerőforrásra pénzt.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, ha van rá lehetőség, vegyen a Kft. gépeket, mert több ember munkáját tudnák helyettesíteni. Tudnia kell a Testületnek, hogy mi, mennyibe kerül, hogy lehessen tervezni. Ha meg vannak a feltételek, akkor lehet az elvárásokat is megfogalmazni.

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében kéri, tekintettel arra, hogy az ügyvezető nem tudott jelen lenne a bizottsági ülésen, egy képviselői fórum keretében ezeket a felvetéseket beszéljék meg vele a Képviselő-testület tagjai.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

185/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

186/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

16./ Napirendi pont

Sürgősségi indítvány

Badacsonytomaj Város Helyi Építési szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a bizottság tagjainak, hogy tekintsék át az anyagot, az azzal kapcsolatos véleményeket pedig a soros testületi ülésen ismertessék. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

187/2015. (V.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sürgősségi indítvány: HÉSZ módosítása, véleményezési szakasz lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a HÉSZ módosítása, véleményezési szakasz lezárása tárgyában előkészített sürgősségi indítványt a képviselő-testület 05.27-i ülésén megtárgyalni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 10.45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                                                     Kun István

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő