Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2015. jegyzőkönyvek 2015. 05. 22. rendkívüli PÜB jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 05. 22. rendkívüli PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 10/2015.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. május 22-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (4 fő)

 

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                    bizottsági tag                                  (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Farkas Éva                    óvodavezető helyettes

Végh László                   BÖÉE vezetőségi tag

Solcz Sándorné             BÖÉE

Solcz Sándor                 BÖÉE

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                       (11 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

154/2015. (V.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki nyilvános ülés meghívó szerinti napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

155/2015. (V.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.05.22-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 6. napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda játszótéri eszközeinek felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva óvodavezető-helyettes

 1. 2. Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a badacsonyörsi fürdőhelyen végzendő fűnyírási, szemétszállítási, illemhely szerelvényezési munkák költségéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 3. Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a „Termeléssel és értékesítéssel az öneállátásért” c. pályázatról

Előterjesztő: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 4. Badacsonytomaj, József A. utcai járda felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Bahart Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda játszótéri eszközeinek felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva óvodavezető-helyettes

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti az óvoda-vezető helyettest.  Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Farkas Éva óvodavezető-helyettes köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy az előző testületi ülésen is elmondta, illetve az anyagból is kitűnik, hogy a játékeszközök cseréje szükséges. Az árajánlatokat áttanulmányozva látható, hogy melyik a legkedvezőbb. Kéri a testületet, hogy a felújításhoz szükséges keretet biztosítsa.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az ajánlatok műszaki tartalma eltérő. A mászó torony bővítése közel 300 eFt, Javasolja, hogy ehelyett inkább 400 eFt-ért vegyünk újat az első ajánlat szerint.

 

Farkas Éva óvodavezető-helyettes elmondja, hogy a legszükségesebb feladatokra -  melyet személyes egyeztetés során határoztak meg -  az árajánlat bruttó 924 eFt, mely nem tartalmazza pld. a függőhidas részt. A másik ajánlat 1.975 eFt.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy az előző testület működése alatt miért nem jöttek elő ezek a problémák, miért nem rendezte el az előző óvodavezető. Ha a testület biztosítja a szükséges összeget, akkor mikorra újulhat meg a játszótér.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az első verzió támogatását, mely tartalmazza az ütéscsillapító homokot, a babaházat, a mászó várat, fészek hintát, és egy egyéb fontos tételeket. Új mászó torony beszerzését támogatja.

 

Farkas Éva óvodavezető-helyettes megjegyzi, hogy a veszélyessé vált játékelemeket mielőbb ki kell cserélni. A játszótérre főként nyáron lenne szükség, a nyár elején, folyamatosan kellene felújítani.  Az ajánlatban fa és fém kombinációjú játékeszközök szerepelnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha fából készülnek a játékok, akkor folyamatosan jelentkezni fognak a problémák, nem véletlenül készülnek a badacsonyi játszótéren saválló festett játékok, melyek örökéletűek. Javasolja ezt is átgondolni.

 

Farkas Éva óvodavezető-helyettes megjegyzi, hogy erre is kértek ajánlatot, de többe kerül, 3 milliós ajánlatot adtak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a soros ülésen szülessen ebben döntés. Kérjünk ajánlatot fém játékokra is a most legjobb ajánlatot adó cégtől. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

156/2015. (V.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda játszótéri eszközeinek felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetője a legkedvezőbb ajánlatot adó Játszótér 2006. KFT-től fém játékokra is kérjen be árajánlatot a képviselő-testület soron következő üléséig,
 2. a Képviselő-testület az ajánlat birtokában a májusi soros ülésén hozza meg döntését a játszótéri eszközök cseréjéről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a badacsonyörsi fürdőhelyen végzendő fűnyírási, szemétszállítási, illemhely szerelvényezési munkák költségéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BÖÉE elnök asszonya megkereste azzal, hogy a badacsonyörsi fürdőhellyel mi a helyzet. Elhangzottak felajánlások az elnök asszony részéről, akár a teljes körű üzemeltetés tekintetében is azzal, hogy a pénzügyi helyzet megteremtéséhez kénytelen az önkormányzat segítségét kérni. Megkérte a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy gyűjtse össze, mi szükséges a felkészüléshez és folyamatos üzemeltetéshez, majd erről tárgyaljon a testület. Az elnök asszonytól érkezett egy kiegészítő levél, melyet ismertet.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy korábbi tapasztalatai alapján a Kft. üzemeltetési vezetője összeállította e témában a költségvetést. A megbeszélésen tisztázták, hogy takarításról nem lehet szó, hiszen ezt jelen pillanatban a másik strandokon sem tudják megoldani létszámproblémák miatt. Ehhez képest a levélben az áll, hogy a tavalyi évhez hasonlóan szeretnék a takarítást elvégeztetni, a vizesblokk felszerelésének egy részét pedig kicserélték. A költségvetésben 98.700 Ft-os tétel szerepel az illemhely szerelvényezésére, tudva, hogy tavaly 4-5 alkalommal is dugulás elhárításra volt szükség. Ettől a feladattól szívesen eltekintenek az idén. A szemétszedést és elszállítást tavaly is megoldotta a Kft, a fűnyírást 6 alkalommal tervezik elvégezni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy 15 közfoglalkoztatottat igényeltünk a Munkaügyi Központon keresztül, de csak 5 főt biztosítottak, melyből 4 fő kerül a Kft-hez. Ez a korábbi évekhez képest jelentős visszalépés, nehezen fogjuk tudni ellátni az egyéb kötelező feladatokat is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint meg kell határozni, hogy a jogszabályban előírt elszámolás mellett milyen összegből tudná az üzemeltetést megoldani a BÖÉE.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy lesz-e belépődíj a fürdőhelyen. A többi strandról is  oda fognak járni a vendégek, ha  ingyen fürödhetnek, így csökken az önkormányzat bevétele.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a működtetéshez szükséges pénzt be kell szedni a fürdőhely látogatóitól. Az üzemeltetés az önkormányzat részéről nem lehet mínuszos,

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy mivel fürdőhelyről van szó, nem szedhető belépődíj.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még nem is fürdőhely, mivel nem kaphat semmilyen minősítést.

 

Forintos Ervin bizottsági tag strandkártya bevezetését, vagy valamiféle beléptető rendszer működtetését javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy gyakran 50-60 fős kerékpáros csoportok vették igénybe a strandot, a vízdíjat pedig a helyi közösség fizeti. Ő is egyetért azzal, hogy csak a helyi lakosok és a Badacsonyörsön ingatlannal rendelkező vendégek használhassák a strandot, jelképes díj ellenében.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja kiszámítani az üzemeltetés költségét, ennek alapján pedig a belépődíj megállapítását úgy, hogy a szezon végén minimum nullszaldós legyen a működtetés.

 

Végh László BÖÉE vezetőségi tag egyetért a javaslattal, hiszen sokan azért jönnek, mert nem kell fizetni. A BÖÉE tagsága nevében nyilatkozik, hogy szívesen fizetnek valamennyit. A költségek is csökkenthetők, a szemétszállítás 2 naponta, a fűnyírás 4 alkalommal elég lenne, a főidény kivételével. A vízszolgáltatásról a Badacsonypark Kft-vel újra szerződést kell kötni, ennek költségeit elő kell teremteni. Kérdezi, hogy van-e jogszabályi lehetőség arra, hogy akinek nincs egyesületi kártyája, az pld. karbantartási költséget fizessen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy sem az önkormányzat, sem a VN. Kft. nem rendelkezik engedéllyel ezen fürdőhely, illetve strand működtetésére Badacsonyörsön, így nem lehet belépődíjat sem szedni. A terület jogszerű használója tudomása szerint a BÖÉE, neki kellene esetlegesen egy finanszírozási rendszert kitalálni. Az Egyesület vállalja a felelősséget, őt tudomása szerint megilleti a birtokvédelem, a VN. Kft-vel jogszerűen tud szerződést kötni. Mindkét szervezetnek van lehetősége alkalmazott foglalkoztatására, a működtetés mechanizmusát kell kidolgozni.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy az önkormányzat strandjain 12-13 alkalommal nyírják egy szezonban a füvet, és naponta elszállítják a szemetet. Nem kötelező a BÖÉE-nek a VN. Kft-vel szerződni, más helyi vállalkozókat is megkereshet, az NHSZ-szel is szerződhet. Nem ragaszkodik ahhoz, hogy a Kft. részt vegyen a folyamatban. A feladatok elvégzésére adott ajánlatukat reálisnak tartja.

 

Solcz Sándor BÖÉE vezetőségi tag elmondja, hogy az egyesület tagjai 500 Ft-ot fizetnek, ebből nagy dolgot nem lehet végezni. Ezért saját erőből, társadalmi munkában például lenyírják a füvet. Nincs kifogásuk a Kft. ellen, csak a költségeket szeretnék csökkenteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az önkormányzati strandokon egy helyi lakos 1.500 Ft-ot fizet egy szezonra a strandkártyáért. El lehet gondolkodni az 500 Ft emelésén is.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a területet a BÖÉE nagyjából ingyen megkapja, meg kell találnia az üzemeltetés lehetőségét az önkormányzat és a VN. Kft. nélkül. Egy Balaton-parti területről van szó, melynek jelentős piaci értéke van. Nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat hozzájáruljon a költségekhez.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a szezon eleji munkákhoz, az induláshoz visszatérítendő támogatás biztosítását javasolja.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megerősíti, hogy a VN. Kft. létszámhiánnyal küzd, Badacsonyörsre nem tud embert biztosítani. Az Egyesület tagjai megoldhatnák a beléptetést, akár bérezés nélkül is.

 

Bolla József ügyvezető szerint a BÖÉE, mint civil szervezet bocsásson ki hasonló strandkártyát, mint amit önkormányzati strandok esetében a helyi lakosok 1.500 Ft-ért kiválthatnak.

 

Laposa Bence bizottsági tag egyetért a javaslattal, valamiféle clubrendszerben kellene gondolkodni. Ha valaki nyaraltatással foglalkozik, akkor több kártyát kelljen megvennie. Már az első évben közel nullára kell kifuttatni a rendszert. Ha valaki csak egy alkalommal akar bemenni, akkor pld. egyhavi tagsági vagy pártolói díjat fizethet be.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a tagdíjon felül esetleg pártoló tagsági díj bevezetésének megfontolását.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint úgy kell megélni ezt a helyzetet, mint az egyesület bevételszerzési lehetőségét, mellyel az egyéb céljait tudja segíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja 150 eFt visszatérítendő támogatást biztosítani a BÖÉE részére a rendszer beindításához.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a civil szervezetek támogatására 140 eFt áll rendelkezésre, illetve 543 eFt általános tartalékunk van.

 

Végh László BÖÉE vezetőségi tag elmondja, hogy a szerelvényezést a vizesblokkban megoldják, egy alkalommal lenyírják a füvet is. Kérik a további fűnyírást és a szemétszállítást. Az elhangzottakról tájékoztatják az egyesület tagságát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 200 eFt-ot javasol a kezdéshez átadni.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy ha az NHSZ-el felveszi az egyesület a közvetlen kapcsolatot, akkor pontosan láthatóvá válik, hogy mennyi szemét keletkezik. Ehhez a folyamathoz nem kell a VN. Kft.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kéri, hogy aki a BÖÉE részére a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetésére 200 eFt visszatérítendő támogatás biztosításával – 140 eFt a civil szervezetek támogatásának terhére, 60 eFt az általános tartalék terhére – egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

157/2015. (V.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a badacsonyörsi fürdőhelyen végzendő fűnyírási, szemétszállítási, illemhely szerelvényezési munkák költségéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BÖÉE részére a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetéséhez kapcsolódó céllal 200 eFt visszatérítendő támogatást – 140 eFt a civil szervezetek támogatásának terhére, 60 eFt az általános tartalék terhére – biztosítson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a „Termeléssel és értékesítéssel az öneállátásért” c. pályázatról

Előterjesztő: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy sikeres pályázat esetén 2016. tavaszán kezdődhetne a folyamat. Kérdezi, hogy a terület védelmére miért nem villanypásztort terveznek.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a drótháló jobb megoldás. A villanypásztor a vadakat elriasztja, de az embereket nem tartja távol.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

158/2015. (V.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” c. pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Badacsonytomaj VN. Kft. által a „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” c. pályázatról szóló tájékoztatás tudomásul vételét.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, József Attila utcai járda felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a járdafelújításra minisztériumi pályázat nyújtható be a közeljövőben. Átgondolásra javasolja, hogy érdemes-e 1-2 hónapot várni erre.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint lehetne olyan feltételes döntést hozni, hogy ha lesz megfelelő pályázat, akkor pályázattal valósul meg a járdaépítés, ha nem, akkor a testület szeptemberben biztosítja a forrást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázati feltételek részletes megismerése után érdemes lehet több járda megépítését is tervezni a József Attila utcai mellett. Javasolja a határozati javaslatot úgy megfogalmazni, hogy amennyiben a pályázat kiírásra kerül, ismét a testület elé kell hozni a témát.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy ebben az esetben az idén elérjük a közbeszerzési értékhatárt. A Kbt. lehetőséget ad inhouse beszerzésre, a lebonyolítással megbízható a VN. Kft.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint vannak fontosabb járdaszakaszok is, melyeket érdemesebb volna megépíteni. Politikai szempontból elfogadja, hiszen a József Attila utca másik oldalán új járda van, az emberek itt is szorgalmazzák. Az idei költségvetés terhére, saját erőből viszont nem támogatja a megépítését. A Római úton a kereszteződéstől a Kisfaludy útig terjedő szakasz sokkal fontosabb lenne, mint a József Attila utcai járdára elkölteni 15 millió forintot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat kiírásáig van idő felmérni azokat a járdaszakaszokat, melyek felújítása fontossá vált. Tudomása szerint a BM 100 %-ban támogatja a beruházást. Kéri a javaslatok összegyűjtését és megküldését a műszaki osztályvezető részére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke összegezi az elhangzottakat, miszerint a pályázat kiírásáig kerüljön sor azon járdaszakaszok összegyűjtésére, melyek felújítása, megépítése szükséges. Ha lesz megfelelő pályázat, akkor pályázattal valósuljon meg a járdaépítés. Ha nem, akkor a Képviselő-testület szeptemberben tárgyaljon arról, hogy a József Attila utcai járda felújítását önerőből bevállalja-e. Kéri, hogy aki az elmondottakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

159/2015. (V.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj, József A. utcai járda felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy

 1. az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések vonatkozásában a pályázat kiírásáig kerüljön sor azon járdaszakaszok összegyűjtésére, felmérésére, melyek felújítása, megépítése szükséges.
 2. megfelelő pályázati kiírás esetén pályázattal valósuljon meg a járdafelújítás, járdaépítés.
 3. megfelelő pályázati kiírás vagy forrás hiánya esetén a képviselő-testület szeptemberben tárgyaljon arról, hogy a József Attila utcai járda felújítását az önkormányzat költségvetésében biztosítja-e.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

5./ Napirendi pont

Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy két pályázat érkezett, az egyik határidőben, a másik egy órával később, így érvénytelennek javasolja nyilvánítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy a pályázati eljárás eredményes. Sipos László Nemesgulács, Simon István ltp. 10/4. szám alatti lakos nyújtott be érvényes pályázatot. A bérleti díj 500 eFt, a bérleti időtartama 2015. május 22-től 2015. október 15-ig tart.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a szerződést határozatlan időre megkötni azzal, hogy bérlő bármikor köteles visszaadni az ingatlant az önkormányzatnak.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy erre nincs lehetőség. A pályázati kiírás határozott időre szólt, ettől nem lehet eltérni, a pályázati feltételek betartása kötelező.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat eredményes, a bérleti szerződés Sipos László Nemesgulács, Simon I. ltp. 10/4. szám alatti lakossal kerüljön megkötésre, 500 eFt bérleti díjjal, 2015. május 22. - 2015. október 15. közötti időtartamra, - kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

160/2015. (V.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázati eljárást nyilvánítsa eredményesnek.
 2. a beérkezett érvényes pályázatot tárgyalja meg, és kössön bérleti szerződést Sipos László Nemesgulács, Simon István ltp. 10/4. szám alatti pályázóval a Badacsonytomaj 2552. hrsz-ú Bányász strand hasznosítása, üzemeltetése céljából.
 3. a bérlet időtartamát javasolja: 2015. május 22. – 2015. október 15. időszakra meghatározni,
 4. a bérleti díj mértékét 500 eFt összegben meghatározni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

6./ Napirendi pont

Bahart Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen a lejárt határidejű határozatok elfogadásával a Bahart Zrt. támogatási kérelme is elfogadásra került, mivel annak részét képezte. Külön határozat azonban nem született. A Pénzügyi bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a BAHART Zrt. előző évi önkormányzati támogatásról szóló elszámolását fogadja el. Kérelmező részére a 2015. évre kért 600 eFt támogatást biztosítsa a megállapodás egyidejű aláírása mellett azzal, hogy a szezon kezdete előtt a BAHART területén, a móló végében lévő bástya felújítását mintegy 70 fm hosszban végezzék el július 1-ig. Kérdéses, hogy tudják-e teljesíteni, mivel a megállapodás aláírása most elhúzódott.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja a határidőt 2-3 héttel meghosszabbítani.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ragaszkodni kell a határidőhöz. Ha szükséges, akkor a Bahart kérje a határidő meghosszabbítását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság áprilisi soros ülésén hozott határozatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

161/2015. (V.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bahart Zrt. támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a BAHART Zrt. előző évi önkormányzati támogatásról szóló elszámolását vegye tudomásul,
 2. kérelmező részére a 2015. évre kért 600 eFt támogatást biztosítsa az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az „átadott pénzeszköz egyéb vállalkozások részére” jogcím terhére a megállapodás egyidejű aláírása mellett azzal, hogy a szezon kezdete előtt a BAHART területén, a móló végében lévő bástya felújítását mintegy 70 fm hosszban végezzék el.

 

Határidő: azonnal, illetve a munkák elvégzésére 2015. július 1.

Felelős: Forintos Ervin elnök

Krisztin N. László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. közgyűlése elmaradt Siófokon, mivel az előtte egy órával kezdődő egyeztetés során kiderült, hogy Siófok, élve a többségi hatalmával, személycseréket javasol. A javasolt személyeket előzetesen nem egyeztette, ezért több polgármester elhagyta a termet azzal, hogy ennek a szervezetnek az ülésén többet nem vesz részt. Véleménye szerint az egyeztetés hiányát jelenlévők jogszerűen vetették fel, hasonló esetben eddig mindig előzetes konzultációra került sor. A közgyűlés egy későbbi időpontban lesz megtartva.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 9.10 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                    Nagy Miklós

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő