Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2015. jegyzőkönyvek 2015. 04. 10. rendkívüli PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 04. 10. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 8/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. április 10-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                 (4 fő)

 

Távolmaradását jelezte:

Laposa Bence               bizottsági tag                                (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Vargáné Szőke Judit     könyvelő

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                   (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Laposa Bence bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

115/2015. (IV.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

116/2015. (IV.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.04.10-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

  1. 1. Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy készített egy összesítést, miszerint a VN. Kft. a 22.700 eFt-os önkormányzati támogatásból eddig 5 millió forintot kapott, 6 milliót pedig 2015. augusztus 31-i visszafizetési határidő mellet ún. „kölcsönként”. Az ügyvezető most a fennmaradó összegből további 7 millió forintot kér, a tervezett felhasználást az előterjesztés tartalmazza. A már átvett 11 milliós támogatásról szintén készült elszámolás. Kérdezi, hogy a számlák is rendelkezésre állnak-e. A homokvásárlásra beállított 500 eFt mekkora területre elegendő. A köztéri hulladékgyűjtőket ki csinálja. Miért nincs megbontva az 5 db virágágyás költsége, Fekete Mónika költségét tartalmazza-e az összeg.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a Kft. a strandi hulladékgyűjtőket legyártja, a többit a testület döntése értelmében nem ők készítik. A virágrendelés költségét megbonthatják, ha a testület kívánja. Fekete Mónikát megbízásos jogviszony keretében alkalmazza, tavasszal egy hónapra, és a tervezéshez két hétre. A virágok rendelésétől a teljes lebonyolításig egy személyben ő a felelős.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a badacsonytomaji strandon mielőbb fejezzék be a megkezdett munkát, folyamatosan dolgozzanak.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy a betonnak néhány napig kötnie kell, ezért hagyták félbe a munkát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy ha a testület a kért támogatást biztosítja, akkor 10.400 eFt marad erre az évre. A szezonkezdés beindulása után realizálódik a pénzügyi helyzete a Kft-nek.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy az önkormányzati támogatás a módosítással 3 millióval emelkedett, az első körben elfogadott üzleti tervnél a 35 milliós strandbevételt 38 millióra változtatták. Ez nem biztos, hogy teljesül. Viszont a pluszmunkák 8 millió forintba kerülnek. Bízik benne, hogy az önkormányzattól több megrendelést kapnak. Kéri a bizottság illetve a testület megerősítését, hogy Kapcsosék előtt a virágágyást a testület korábbi döntésének megfelelően elkészíthetik.

 

Kun István bizottság tag szerint, ha a középső virágágyás megszűnne, a kereszteződésben körforgalom készülhetne, így nagyobb hely felszabadulna. A parkoló működtetése veszélyes lenne ott.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a körforgalom kialakítása nagyon komoly költségekkel jár.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a FŐBER üdülő előtt hiányzik egy elsőbbségadás kötelező tábla, kéri pótolni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke felhívja a figyelmet arra, hogy a testület döntése szerint a Kert utcát és a Fő utcát összekötő járdaszakaszt április 30-ig, a virágágyásokat május 30-ig kell elkészíteni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a virágágyások kialakítását kell előrevenniük. A műszaki osztálytól árazott költségvetéssel ellátott megrendelőt kér a járdaszakaszra vonatkozóan. Egyelőre nincs a kezében semmi a munkakezdéshez.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a költségvetést a műszaki osztály elkészítette.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nem kapta meg, ilyen volumenű munkához semmilyen papírral nem rendelkezik. Kérdezi, hogy mi lesz az ott lévő diófával.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a műszaki osztályvezető bevonásával már mindent megbeszéltek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri az alpolgármestert, hogy az ügyintézésbe folyjon bele.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy nem érti a bizalmatlanság okát. Kérdezi, hogy a Kft. esetleg azt feltételezi, hogy az önkormányzat nem fizeti ki a munkát.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy amikor a testület megszavazta a munkához a 600 eFt-ot, nem rendelt mellé műszaki tartalmat. Úgy gondolták, hogy aki megcsinálja a munkát, felméri, és ő illetve az alpolgármester alá fogja írni a megrendelőt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint így nem mehet tovább, már 4 hete biztosította a testület a munkához a 600 eFt-ot, de nem történt semmi.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a fát már nem lehet kivágni, ha kikerülik, akkor nincs meg az 5 méteres útszélesség. A DRV. tájékoztatása szerint a fa alatt húzódik a gerincvezeték, ezért viszont ki kellene vágni a fát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint ki kell kerülni, majd pótlólag megcsinálni a burkolást. A testület határozatait végre kell hajtani. Az ügyvezető kérjen egy megrendelőt a munkára a műszaki osztálytól, és csinálja meg a járdát a szezon kezdetére. Következetesen elvárja, hogy addigra elkészüljenek a munkával. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri az alpolgármestert, hogy az ügyben azonnal tegye meg a szükséges intézkedéseket. Kéri, hogy aki egyetért a 7 millió forint vissza nem térítendő támogatás biztosításával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

117/2015. (IV.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. működéséhez további 7.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson az önkormányzat 2015. évi költségvetése, egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre jogcím terhére.

Kérje fel a költségvetési és adóosztályt, hogy a támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

2./ Napirendi pont

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a Belügyminisztérium a pályázatot kiírta, a beadás határideje szoros, 2015. április 15. Javasolja a pályázat benyújtását, hiszen sok a szociálisan rászoruló személy a településen.  A pályázattal a megállapított jogcímen túl szeptember
30-ig kaphatunk vissza nem térítendő költségvetési támogatást, amely kizárólag a települési támogatások kifizetésére fordítható.  A feltételeknek megfelelünk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázat benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

118/2015. (IV.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújtson be rendkívüli szociális támogatás igénylésére a települési támogatások kifizetéséhez.

Kérje fel a költségvetési és adóosztályt a pályázat határidőben történő elkészítésére és beadására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 08.25 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Nagy Lajos

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő