Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Pályázati felhívás Amaczán üzlet 2018 04 18
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Pályázati felhívás Amaczán üzlet 2018 04 18

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében, valamint a Képviselő-testület 174/2018. (IV.18.) határozata alapján pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat 1/1 arányú tulajdoni hányadú tulajdonát képező Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú ingatlan hasznosítása céljából.


A hasznosítás módja: bérbeadás.


Az ingatlan a Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú ingatlan, mely az ún.”Divatáru Üzlet”, a badacsonyi strandbejárat mellett.


Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival szemben perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. A pályázó nevét, cégnevét
  2. a pályázó címét, székhelyét,
  3. a pályázó adószámát,
  4. az eljáró (nyilatkozattételre jogosult) képviselő nevét,
  5. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,
  6. pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása,


Amennyiben több ajánlat érkezik versenyeztetési tárgyalást folytat le a kiíró, mely tárgyaláson az ajánlattevőnek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálni.


A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a versenyeztetési tárgyalás során a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.


A versenyeztetési tárgyalást a pályázat beérkezését követően, 2018. május 5. napján 14,00 órakor tartjuk, melyről külön értesítést nem küldünk.

A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a soron következő Képviselő-testületi döntést követően legkésőbb a 15. napig – 2018. szeptember 30. közötti, határozott időtartam


A bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 1.400.000,- Ft/szezon + rezsiköltség (ez alatt benyújtott pályázat érvénytelen)


A pályázaton résztvevőknek óvadékot kell fizetni. A pályázati óvadék összege, a bérleti díj 10%-a.. A pályázat nyertesénél, illetve akivel szerződéses jogviszony jön létre, a befizetett óvadékot a pályázat kiírója kaucióként kezeli, a többi pályázónak a befizetett óvadék összegét 5 napon belül visszautaljuk.


Az első bérleti díj összegét szerződéskötéskor a továbbiakat, a tárgyhót megelőző hó 10. napjáig kell megfizetni.

A nyertes pályázóval a Képviselő-testületi ülést követően 15 napon belül szerződést kötünk.

Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetés eredménytelenné válik és a pályázati felhívást 15 napon belül újból közzé tesszük.


Az ingatlan bérlője az árusító, szolgáltató, vagy egyéb tevékenysége során heti egy hulladék szállítási alkalomra, és 220 literes edényzetre vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére kötelezett, melyet a Bérbeadó részére köteles igazolni.


A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal, zárt borítékban, postai úton kell megküldeni a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal részére. A borítékra fel kell tüntetni, hogy „Pályázat Divatáru üzlet bérbeadása”.


A pályázat beérkezésének határideje: 2018. május 5. 14,00 óra

A pályázat bontásának időpontja: 2018. május 5. 14,00


További információ a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal, Badacsonytomaj Fő utca 14. Műszaki osztályon. Telefon: +3687/571-270


A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.Badacsonytomaj, 2018. április 18.
Krisztin N. László

polgármester


 
Választás 2019
Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. november 23., szombat, Kelemen és Klementina napja van. Holnap Emma napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!