Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások 1467_2 helyrajzi számú terület pályázata 4.0
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

1467_2 helyrajzi számú terület pályázata 4.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében, valamint a Képviselő-testület 214/2017.(IV.26.) határozata alapján pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat 1/1 arányú tulajdoni hányadú tulajdonát képező a Badacsonytomaj város belterületén az 1467/2 helyrajzi számon felvett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítése céljából.

 

A hasznosítás módja: értékesítés.

 

A hasznosításra meghirdetett vagyontárgy adatai, műszaki állapota: az ingatlan Badacsonytomaj város belterületén, Badacsony településrészen található 3648 m2 területű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan. Az ingatlan beépíthető a Helyi Építési Szabályzat Lfk-ü építési övezet előírásai szerint. Az ingatlan forgalmi értéke: 4.012.800,- Ft

 

A pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő, érvényes pályázatot nyújtott be.

 

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. A pályázó nevét, cégnevét
  2. a pályázó címét, székhelyét,
  3. a pályázó adószámát,
  4. az eljáró (nyilatkozattételre jogosult) képviselő nevét,
  5. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,
  6. igazolást arról, hogy a pályázónak a helyi önkormányzattal szemben nincs lejárt esedékességű tartozása,
  7. az óvadék befizetését igazoló bizonylatot.
  8. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ingatlant 4 éven belül beépíti.

 

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem

építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

 

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

Az a pályázó jogosult a pályázat elnyerésére, aki a pályázati felhívás feltételeinek megfelelt és a kikötött induló árhoz vagy díjhoz képest a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben több ajánlat érkezett, akkor az ezen ajánlatot tevő érintetteket tíz napon belüli időpontra meg kell hívni és az elbírálásra a versenyeztetés szabályait kell alkalmazni.

 

 

Az ingatlan kikiáltási ára: 4.012.800,- Ft (ez alatt benyújtott pályázat érvénytelen)

A pályázaton résztvevőknek óvadékot kell fizetni.

A pályázati óvadék összege: 401.280,- Ft

A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 100.000.-Ft

 

A pályázat nyertesénél, illetve akivel szerződéses jogviszony jön létre, a befizetett óvadék összege a vételárból levonásra kerül, a többi pályázónak a befizetett óvadék összegét 5 napon belül visszautaljuk.

A vételár az értékbecslés díjával megemelésre kerül. Vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg, átutalással kell teljesíteni.

A nyertes pályázóval a pályázati elbírálást követően az önkormányzat 15 napon belül szerződést köt.

Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetés eredménytelenné válik és a pályázati felhívás 15 napon belül újból közzétételre kerül.

 

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal, zárt borítékban kell beküldeni, illetve a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban a Műszaki Osztályon leadni. A borítékra fel kell tüntetni, hogy „1467/2 ingatlan hasznosításának pályázata”.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. május 22. 10:00 (hétfő) óra

A pályázat bontásának időpontja: 2017. május 23. (kedd) 10:00 óra

A versenyeztetési tárgyalás időpontja, helye: 2017. május 23. (kedd)  10:00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

További információ a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán kérhető.

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. II. emelet

Telefon: +36-87/571-270 109-es mellék

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

Badacsonytomaj, 2017. május 5.

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

s.k.

 

 
Választás 2019
Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2020. február 22., szombat, Gerzson napja van. Holnap Alfréd napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!