Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évben meghozott határozatai I.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évben meghozott határozatai I.

1/2012. (II.01.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Folly Réka kérelmével kapcsolatban az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, vidéki örökség megőrzésére vonatkozó pályázati kiírás megjelenését megvárja, és annak ismeretében hoz döntést, de elvileg támogatja a kérelmet.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

2/2012. (II.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a jegyzőt, keressék meg a Veszprém Megyei Önkormányzatot az SCD-s program kapcsán önkormányzatunknak okozott kár egyeztetése céljából.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 30 nap


 

3/2012. (II.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési tervezetének első olvasatát megtárgyalta és a további átdolgozás érdekében az alábbi feladatokat határozza meg:
-    felkéri az intézményvezetőket a költségvetésük 20 %-kal történő csökkentésére
-    felül kell vizsgálni, hogy az intézmények szemétszállítási díja miért nem szerepel a tervezetben
-    figyelemmel kell kísérni a pályázati kiírásokat az Egry József Emlékmúzeum személyzetének foglalkoztatása céljából. Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés
-    Az Egry József Emlékmúzeum 2012. évben április 28.-án, vagy május 5.-én kerüljön megnyitásra
-    az Egry József Emlékmúzeum további működését biztosítja
-    a Háziorvosi Rendelő világítására 300 e Ft kerüljön tervezésre a költségvetésbe
-    az együttes ülés napirendje az iskola és óvoda költségvetése mellett egészüljön ki az egészségügyi ellátás finanszírozásának témájával
-    a Polgármesteri Hivatal költségvetése 20 %-kal kerüljön csökkentésre
-    a Badacsonytomajért Közalapítvány 2012. évben ne kapjon támogatást
-    felül kell vizsgálni a Badacsonytomaji Sportegyesülettel kötött megállapodást
-    a VN Kft saját bevétele terhére végezze a köztemetői feladatokat
-    felül kell vizsgálni a Badacsony Tv további működtetését, esetleges megszüntetését
-    a Badacsony újsággal kapcsolatos költségeket felére kell csökkenteni
-    a reprezentációs költség előirányzatát 200 e Ft-tal kell csökkenteni
-    az iskola és óvoda költségvetésében tervezett túlóra előirányzatot céltartalékba kell helyezni
-    munkaruha, védőruha egységes kiterjesztése 15 e Ft/fő erejéig
-    felül kell vizsgálni a képviselői tiszteletdíjak kérdéskörét
-    meg kell vizsgálni az önkormányzat gépjárműveinek szükségességét
-    meg kell vizsgálni a Humán Ügyek Bizottsága működésének szükségességét
-    Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény megtakarítási lehetőségeinél meg kell vizsgálni szakfeladatkénti működését
-    meg kell vizsgálni a könyvtár jövőbeni működtetését
-    Múzeum működtetésére tervezett költségek csökkentése
-    meg kell vizsgálni a Badacsony újság július 1-től a Kulturális Intézmény keretei közötti szerkesztésének lehetőségét.
-    a VN Kft dokumentumainak: SZMSZ, Alapító Okirat, Közhasznúsági Szerződés áttekintésére kerüljön sor

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

4/2012. (II.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 1024733 célterület azonosítószámú „Történelmi múltú országosan ismert rendezvény megvalósítása” megnevezésű pályázatban való részvételt, rendezvények támogatására. A támogatásra igényelt összeg 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

5/2012. (II.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi támogatását adja a Ranolder kereszt megvilágításához, a pénzügyi lehetőségekről a 2012. február 16-ai ülésen foglal állást.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. február 16.


 

6/2012. (II.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
1. Felkéri a Jegyzőt, hogy egy héten belül írjon ki pályázatot a Felső bazársor bérbeadására.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésig vegye fel a kapcsolatot a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel a tekintetben, hogy továbbra is fenntartják-e  a kultúrház megtervezését diplomamunka keretén belül.
3. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a  Felső-kolóniával kapcsolatosan hozott 276/2011. (XII.08.) sz. határozatát, valamint a megállapodás tervezetet oly módon, hogy a Magyar Katolikus Egyház Veszprém Főegyházmegye és az Önkormányzat közötti bérleti konstrukció az alábbi helyrajzi számokra vonatkozik: 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16,038/17, 038/18, 038/19. A határozat többi részét hatályában fenntartja.
4. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 264/2011. (X.26.) sz. határozatát oly módon, hogy határozatlan idejű földhasználati szerződést köt a BOR-TÉR Kft-vel. /1126 Budapest, Németvölgyi u. 34./
A határozat többi részét hatályában fenntartja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

7/2012. (II.16.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetésébe  az óvodapedagógusoknak járó túlóra, helyettesítés és ügyeleti díj kerüljön betervezésre, ne céltartalékba.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat költségvetési rendeletébe rögzíti, hogy a havonta keletkező túlórák összegét csak akkor lehet kifizetni, ha nem okoz a működésben zavart.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetését 37.785.000 Ft. bevétellel és 37.785.000 Ft. kiadással elfogadja.


 

8/2012. (II.16.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Város Polgármestere, Ábrahámhegy Község Polgármesterével és Salföld Község Polgármesterével, -a 3 képviselő-testület nevében- forduljon levéllel azokhoz az önkormányzatokhoz, ahonnan gyermek jár a badacsonytomaji Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába és nem tagjai az intézmény fenntartói társulásnak, majd forduljanak javaslattal a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elnökéhez, hogy az adott témát tűzze napirendre a Kistérségi Társulás ülésén.


 

9/2012. (II.16.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetésébe kerüljön betervezésre a túlóra és helyettesítés költsége, ne céltartalékba.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési rendeletében rögzíti, hogy a havonta keletkező túlórák összegét csak akkor lehet kifizetni, ha nem okoz a működésben zavart.
Amennyiben ebből munkaügyi probléma keletkezik, azt Badacsonytomaj Önkormányzata vállalja fel.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetési főösszegét 81.950.000 Ft bevétellel és 81.950.000 Ft kiadással elfogadja.


 

10/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Menü Bt. 2012.
évi üzleti tervét az alábbi feltételek teljesülése esetén fogadja el:
- A Műszaki Osztály készít egy előzetes felmérés arra vonatkozóan, hogy a  közüzemi mérőórák átalakítása milyen költséggel járna.
- Áttekintik a beruházás átadási jegyzőkönyveiben rögzített óraállásokat és a használatbavételi engedélykor rögzített óraállásokat. A kettő különbözetével, mint kiindulási adatokkal, a Polgármester, az Igazgató asszony, a Műszaki Osztály vezetője és a Képviselő-testület tagjai tisztázzák a kialakult helyzetet.  - A Menü Bt ütemezést készít arra vonatkozóan, hogy a közösen elfogadott adósságot mennyi idő alatt és milyen formában fogja megtéríteni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy tegyen lépéseket az Iskola társasházzá nyilvánítása
érdekében, hogy a szolgálati lakás és a konyha önkormányzati tulajdon
maradhasson.

Felelős: Krisztin N. László polgármester    
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Következő soros K-T ülésig


 

11/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bányász strand pályázatával kapcsolatos döntéshozatalból Orbán Péter képviselőt kizárja

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

12/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 226/2011.  (IX.28.) sz. határozata alapján kiírt, a Bányász strand bérleti jogára szóló pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A Bányász strandot a pályázati  kiírásnak megfelelő tartalommal bérbe adja Szántai Krisztián  (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 3.) helyi lakosnak. Felkéri a Jegyzőt, hogy a bérleti szerződést készítse elő, és jóváhagyásra  terjessze elő a következő Képviselő-testületi ülésre.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Soron következő testületi ülés


 

13/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi Borhét idejére a következő Testületi ülésig megnevezendő cégnek adja az alábbi paraméterek mentén a Borhét szervezési jogát azzal, hogy a tavaly elfogadott Borhét szabályzatot figyelembe véve várják el a program szervezését:
-    a programtervezet elkészülése után, kerüljön bemutatásra a Képviselő-testületnek, melyet a következő Testületi ülésen szövegszerűen fogadjanak el
-    a Badacsonyi Borhetet a badacsonyi borászok és badacsonyi vállalkozók együttgondolkodva szervezzék meg
-    a Badacsonyi Borhét időszakára a Badacsonyi Borhét helyszíne a Park utca „gesztenyesor” legyen
-    időszakos útlezárás a Badacsonyi Borhét helyszínén de. 10 órától 24 óráig tartson
-    a rendezvény idején kívül szabad legyen az autóforgalom: 24 órától de. 10-ig
-    a Dísztér felső részén kerüljön elhelyezésre a színpad
-    a Rizling sorral szemben lévő bástyánál a kézművesek és egyéb szolgáltatók kerüljenek elhelyezésre
-    a faházak a fák között kerüljenek elhelyezésre

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Csanádi Csanád alpolgármester
Határidő: Folyamatos


 

14/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű  Társaság ügyvezetőjét, Bolla Józsefet 2012.április 16.-ai hatállyal az  ügyvezetői tisztségből visszahívja, továbbá az ezen tisztség ellátására létesített polgári jogi jogviszonyát 2012. április 16.–ai hatállyal megszünteti.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

15/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének 2012. február 16.-tól 2012. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Rakics Annát választja meg, illetve jelöli ki, végül az új ügyvezető díjazását havi btto 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer Ft-ban állapítja meg azzal, hogy az új ügyvezetővel a határozott időtartamra 2012. május 31-ig (polgári jogi vagy munka-) jogviszonyt kell létesíteni.
Egyúttal a nevezett társaság ügyvezetői tisztségének ellátására a Képviselő-testület haladéktalanul nyilvános pályázatot ír ki.
A határozat végrehajtása során rendezni kell az egyes megszűnő, illetve létesülő jogviszonyokat és el kell végezni a mindezekkel kapcsolatos feladatokat, továbbá a végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell  vezettetni.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

16/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési tervezetének 2. olvasatát megtárgyalta és további átdolgozás érdekében 3. olvasat tárgyalását tartja szükségesnek. 5 igen, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül dönt arról, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület által javasolt többletbevétel bekerül a költségvetésbe, de akkor kapja meg az Egyesület a második félévben, amikor az teljesül.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

17/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal megállapítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

18/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,a 291/2011. (XII.08.) határozatát az alábbiak szerint módosítja. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Többcélú Kistérségi Társulás felé fennálló szociális és közoktatási normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettségét 2012. április 1- 2012. november 30. közötti időszakban havi részletezésben teljesíti.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Többcélú Kistérségi Társulást értesítse, és kérje fel az erről szóló Megállapodás fenti feltételekkel történő aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. április 1.


 

19/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat vagyonpolitikai irányelveinek meghatározására vonatkozó javaslatot elfogadja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
Felkéri a Polgármestert, hogy a vagyonpolitikai  irányelvek felülvizsgálatáról szükség szerint illetve minimum 3 évenként gondoskodjon. A Képviselő-testület 2012. májusi ülésére terjessze elő a közép és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2004. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Felülvizsgálatra 2015. január
Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítésére 2012.  júniusi testületi ülés
Vagyonrendelet módosítására 2012. május ülés


 

20/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti  vagyonelemekről rendeletről jelen ülésen döntést nem hoz, a tervezetet 2012. február 29. napjáig újra tárgyalja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. február 29.


 

21/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Udvarhelyi Olivér ügyvéd (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A) Tóth Imre megbízásából tett kérelmét elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

22/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
1. Felkéri a Vagyongazd. és Ép. Hat. osztályvezetőt, hogy az iskola felújításával kapcsolatos dokumentumok áttekintése után készítsen jelentést a Képviselő-testület felé
2. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyetért azzal, hogy amennyiben a Kilátó közbeszerzésében  elmarasztalják  az  Önkormányzatot, akkor azt érvényesíti a közbeszerzést lebonyolító felé
3. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatja, hogy a Városháza projekttel kapcsolatos elvont összeg visszaszerzésére  a közbeszerzést bonyolító győri ügyvédi irodánál intézkedésre kerüljön sor

Felelős: Krisztin N. László polgármester    
Határidő: Folyamatos


 

23/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabály életbelépését követően (2012. június 30.-a után) kéri a DRV-t, hogy a résztulajdonában lévő  Badacsonyörsi, Kisörshegyi Vízitársulat ivóvízrendszerét a hatályos Viziközmű Törvény alapján vegye át, térítés nélkül.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. június 30.


 

24/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0257 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú telek értékesítésére a 23/2004. (VII.14.) önkormányzati rendeletének figyelembe vételével pályázatot ír ki. A pályázati kiírásban szerepel, hogy törvényen alapuló elővásárlási jog illeti meg a Magyar Államot.
Felkéri Jegyzőt, hogy Pekker János (2377 Örkény, Táncsics M. u. 12.) kérelmező részére küldje meg a pályázati kiírást.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő:2012. március 31.


 

25/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- a Badacsonytomaj Egészségügyéért kitüntetést
Bujtorné Kapcsos Judit badacsonytomaji lakos

- a Badacsonytomaj Testnevelési és Sportélet Fejlesztéséért kitüntetést
Németh Kálmán badacsonytomaji lakos részére adományozza.
Felkéri a Polgármestert a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. március 15.


 

26/2012. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, Bolla Józsefet 2012. február 24.-ei hatállyal az  ügyvezetői tisztségből visszahívja, továbbá az ezen tisztség ellátására létesített polgári jogi jogviszonyát 2012. április 24.–ei hatállyal megszünteti.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

27/2012. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének 2012. február 24.-től 2012. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Rakics Annát választja meg, illetve jelöli ki. Az új ügyvezető díjazását havi btto 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer Ft-ban állapítja meg azzal, hogy az új ügyvezetővel a határozott időtartamra 2012. május 31-ig (polgári jogi vagy munka-) jogviszonyt kell létesíteni.
Egyúttal a nevezett társaság ügyvezetői tisztségének ellátására a Képviselő-testület haladéktalanul nyilvános pályázatot ír ki.
A határozat végrehajtása során rendezni kell az egyes megszűnő, illetve létesülő jogviszonyokat és el kell végezni a mindezekkel kapcsolatos feladatokat, továbbá a végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell
vezettetni. A meglévő munkaszerződése hatályban marad és kiegészül egy megbízási jogviszonnyal.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

28/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással döntött arról, hogy az érvényben lévő Önkormányzati törvény 18. §-a alapján nem oszlatja fel önmagát.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

29/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bányász strand pályázatával kapcsolatos döntéshozatalból Orbán Péter képviselőt kizárja.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

31/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2012. (II.16.) sz. határozatát visszavonja, a Bányász strand bérletével kapcsolatos szerződés tervezetet elutasítja. Új pályázatot ír ki a Bányász strand üzemeltetésére más szempontrendszer alapján.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 14 nap


 

31/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/2008. (III.19.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. A badacsonytomaji 306/1. hrsz. alatt lévő Badacsonytomaj, Petőfi utcában található sportpálya és létesítményei megnevezésű ingatlant, valamint a badacsonytomaji külterület 076/6. hrsz. alatt lévő Badacsonytomaj, József Attila utcában található szántó, rét, legelő művelési ágú, de a valóságban labdarúgó edzőpályaként használt ingatlant kezelésre és hasznosításra átadja a tulajdonában lévő Badacsonytomaj VN Kft-nek.  A bevétel a Badacsonytomaj VN Kft-t illeti meg. Vagyonkezelési szerződést köt a Badacsonytomaj VN Kft-vel minden olyan ingatlanra vonatkozóan, amelyet a VN Kft-nek üzemeltetésre átadott. A Badacsonytomaji Sportegyesület és az Önkormányzat közötti Használati Szerződés az előterjesztésben szereplő alternatívák közül az „A” változat alapján kerül megkötésre az alábbiak szerint:

A Használati Szerződés tervezetből kikerül a 6, 9, 12. pont.
Egyes Önkormányzati rendezvények esetén a Sportpálya ingyenes használata testületi határozattal történik meg.
A Sportegyesület az Önkormányzattal Együttműködési megállapodást köt annak érdekében,  hogy biztosítva legyenek a hosszú távú működési feltételei.
Az Önkormányzat segítséget nyújt a Sportegyesületnek egy kerekasztal megbeszélés megszervezésében a helyi társasági adó alanyaival.
Felkéri a Jegyzőt a Sportegyesület és az Önkormányzat közötti Használati Szerződés elkészítésére a bizottságok javaslatai alapján.
Felhatalmazza a Polgármestert a Használati Szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

32/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Előterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló napirendet március hónapban rendkívüli testületi ülésen tárgyalja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. március hó végéig


 

33/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2012. évi üzleti tervét további átdolgozásra javasolja az alábbi szempontok alapján:
o    A közvilágítás egész éves költsége kerüljön beépítésre az üzleti tervbe
o    A VN Kft havonta készítsen pénzforgalmi jelentést az Önkormányzat felé
o    A közhasznúsági szerződés kerüljön felülvizsgálatra
o    Az SZMSZ kerüljön felülvizsgálatra
o    A VN Kft Alapító Okirata kerüljön felülvizsgálatra

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető
Határidő: Következő testületi ülés


 

34/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj  Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű  Társaság Alapító Okiratát módosítja.
Az Üzletszerű, TEÁOR szerint megjelölt gazdasági tevékenységeinek körét kibővíti az alábbi tevékenységekkel:

02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.20 Fakitermelés

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Rakics Anna mb. ügyvezető
Határidő: 30 nap


 

35/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádi Csanád alpolgármester visszahívására tett indítványt elutasítja.


 

36/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester költségtérítését 20 %-ban, 85.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.04.01.


 

37/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településszemle tapasztalatairól, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a műszaki osztály vizsgálja át az előterjesztésben szereplő tételeket, készítsen ütemtervet a hiányosságok pótlására a költségek megjelölésével együtt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül dönt arról, hogy a Badacsonyörs településrészen lévő, használaton kívüli buszmegálló bontásának lehetőségét a helyi lapban meghirdeti oly módon, hogy pályázó a bontást külön térítés nélkül, a kinyert anyagért végezze el.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. április 30.


 

38/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állattartás szabályairól szóló rendelettervezetet nem fogadja el, kéri annak további átdolgozását.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.05.30.


 

39/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi közbeszerzési tervet elfogadja.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. március 31.

Éves közbeszerzési terv

Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Érintett költségvetési év: 2012.

I.

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:

 

Közbeszerzés tárgya

típusa*

mennyiségi egysége

Mennyisége

 

 

Ft

MFt

 

 

Ft

MFt

 

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási koncesszió)

2. A közbeszerzés várható időpontjai

–   hirdetmény feladásának ideje:

 

év

 

 

 

év

 

 

–   teljesítés ideje:

 

év

 

 

 

év

év

 

 

 

3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke:

 

Forint

 

Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**

 

Értékhatár szerint:

– közösségi értékhatárt elérő

 

 

– nemzeti értékhatárt elérő

 

 

– nemzeti értékhatár alatti

 

 

 

Eljárástípus szerint:

– nyílt

 

 

– meghívásos

 

 

– tárgyalásos

 

 

Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás

 

 

– keretmegállapodásos eljárás

 

 

– egyszerűsített eljárás

 

 

 

 

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):

Forrás

Mérték

 

 

%

 

 

%

 

 

 

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):

Név

beosztás/tisztség

Dr.Weller-Jakus Tamás

Jegyző

 

 

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***

/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/

 


40/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az őstermelői elárusító hely helyszínéül a sportpályát, üzemeltetőjének a VN. KFT.-t jelöli ki.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az őstermelői elárusítóhely üzemeltetési szabályzatát készítse el, és terjessze a testület elé.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Soron következő testületi ülés


 

41/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül felkéri a Jegyzőt, vizsgálja meg, hogy a 2010. december 14-i megállapodásba miért nem került bele az iskola tornatermének hőszigetelése.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. április 10.


 

42/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörsi településrész fürdési lehetőségeiről szóló előterjesztést megtárgyalta.
Dönt arról, hogy 2 héten belül képviselői fórumot hív össze, kibővítve 1-2 személlyel. A fórumon fel kell építeni a tárgyalás stratégiáját, ki kell jelölni a küldöttséget, akik a március végi tárgyaláson képviselik az önkormányzat érdekeit. Az áprilisi ülés napirendjei közé fel kell venni a kapcsolódó témákat.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Soron következő testületi ülés


 

43/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következő kiegészítésekkel elfogadja:
-    A Képviselő-testület Weller András ingatlanvásárlási ügyében hozott határozat visszavonását megvizsgálja, a bérleti jogviszony lehetőségét újratárgyalja.  Valamennyi ilyen jellegű szerződés felülvizsgálatát kezdeményezi, függetlenül attól, hogy mikor történt a bérleti díj meghatározása.
-    A Polgármester folytasson tárgyalásokat március 31-ig a DRV. ZRT. vezetőjével a Kisörshegyi Vizitársulás kapcsán, az irreális kintlévőségek rendezése ügyében, a lakosság ivóvíz ellátása érdekében.
-    A badacsonyi strandot korábban bérlő Busch Jánosné díjhátralékának végrehajtását 2012. március 31-i határidővel Dr. Gáli Mihály ügyvéd részére átadja azzal, hogy a díjhátralék rendezését ne kilakoltatással, hanem részletfizetéssel, jelzálogjog bejegyzésével, stb. oldja meg.
-    A Skoda Octavia gépkocsit a biztosító által megajánlott összegért, 758.000 Ft-ért értékesíti.
-    Felkéri a Jegyzőt, hogy a Badacsonyörsi Vizitársulattal kapcsolatosan március végéig egy tárgyalás összehívására tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2012.03.31.
Felelős: Krisztin N. László polgármester,
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


 

44/2012. (III.22.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bányász strand Üzemeltetésére pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

 • A bérleti díj 500.000,- Ft
 • A bérbeadás 2 évre szól
 • 2 éves strandüzemeltetési, vagy kereskedelmi gyakorlat szükséges
 • A strand megnyitásának határideje legkésőbb 2012. június 1.
 • A pályázati letét összege 50.000,- Ft, amely elállás esetén nem jár vissza
 • A pályázat beadási határideje 2012. április 23.
 • A Postára adás határideje 2012. április 23.
 • Boríték bontás 2012. április 25.
 • Pályázati tárgyalás időpontja 2012. április 25.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

45/2012. (III.22.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szebellédi Balázs  földhasználati szerződés tervezetét megtárgyalta. Amennyiben a Bíróság olyan  döntést hoz, hogy szükséges a földhasználati szerződés megkötése, akkor olyan paraméterekkel kerül megkötésre, mint a jelenleg érvényben lévő szerződés.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

46/2012. (IV.12.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda beszámolóját a 2011. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.


 

47/2012. (IV.12.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola beszámolóját, a 2011. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.


48/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
2012. augusztus 13. – augusztus 31.-ig, azaz három hét időtartamra

 

Felkéri az Óvoda megbízott vezetőjét, hogy a nyári szünet időpontjáról értesítse a szülőket.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Nagy Lászlóné mb. óvodavezető
Határidő: Azonnal


49/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány további működését támogatja. A soron következő testületi ülésen a bérleti szerződést áttekinti, a szerződés tervezetet megtárgyalja. Az együttműködést további 6 évre meghosszabbítja.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés tervezet elkészítésére

Felelős:  dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.június 30.

 


50/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési hulladékszállítási díjakról szóló rendelet tervezet megtárgyalását felfüggeszti.
A következő Képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra a Remondis Kft  által beterjesztett módosító javaslatokkal együtt.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Következő Képviselő-testületi ülés

 


51/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcelháza 2012. évi XIV. Falunapi rendezvényhez kapcsolódó „Európa a polgárokért” testvér-települési találkozón teljes létszámmal részt vesz.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. május 11.

 


52/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hidvégi Gábor közterület bérleti kérelmét a következő Képviselő-testületi ülésen újratárgyalja.
Felkéri a Jegyzőt, vizsgálja meg a helyi rendelet módosításának lehetőségét.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Következő Képviselő-testületi ülés

 


53/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Sellyei Ferencné (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 32.) kérelmét támogatja, az Alsó-bazársoron lévő üzlethelyiséget 5.000,- Ft./m2  összegért bérbe adja a 2012. évi szezonra. A bérleti díj kifizetésének határidejét 2012. július 15. napjában határozza meg.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, illetve az üzletbérleti szerződést készítse elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


54/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Borhetek megrendezését támogatja az alábbiak szerint:
•    Az előterjesztésben szereplő helyszíneken kerül megrendezésre 2012. évben a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat.
•    Létrehoz egy Bizottságot Fodor József igazgató, Rakics Anna mb. ügyvezető, dr. Magó Ágnes képviselő, Humán Ügyek Bizottságának tagja, Horváth Márta osztályvezető, valamint egy Pénzügyi Bizottsági tag bevonásával, mely Bizottság elvégzi a Borhét helyszínéül szolgáló park fényképpel rögzített átadás-átvételét.
•    Felkéri a Jegyzőt és Fodor József igazgatót, hogy a soros Képviselő-testületi ülésig -2012. április 12. napjáig – a Borhét Szabályzatának „testre szabását” végezze el, a borászok szakmai részvételi szabályainak változatlanul hagyása mellett.
•    Fodor József igazgató vezetésével létrehoz szakmai felülvizsgálat céljából egy ellenőrző csoportot
•    A Szervezők a park helyreállítási költségeire 1 M Ft-ot helyezzenek letétbe, garanciaként
•    A Szerződés a park soron kívüli, határidőre történő helyreállítására, lehetséges ellenérdekű felek bejelentéseinek kezelésére megfelelő garanciákat tartalmazzon.
•    Rendezvényszervezőnek a badacsonyi helyi vállalkozók, borászok által választott képviselőt választja meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


55/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Greznár Attila (Happy New World Kft., Budapest) kérelmét nem támogatja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos

 


56/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi,  hogy egy rendkívüli ülést tart, melynek keretében megtárgyalja Badacsony belső életének a rendbetételét. Kezdeményezi, hogy az Alsó-bazársor, a Felső-bazársor, a felső Parkoló, a Park és a belső traktus szerkezetének paramétereit ezen ülés keretén belül meghatározza.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Következő rendkívüli Képviselő-testületi ülés

 


57/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2011. évi belsőellenőrzéséről szóló beszámolót megtárgyalta és tudomásul veszi.

Felelős: Kövessiné Müller Katalin belsőellenőr
Határidő: 15 nap

 


58/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót  az előterjesztésben szereplő tartalommal és a független könyvvizsgálói jelentésekkel és nyilatkozattal együtt elfogadja.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Székely István könyvvizsgáló
Határidő: Folyamatos

 


59/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és önállóan működő Intézményei 2011. évi pénzmaradványát 244.938 e/Ft-tal hagyja jóvá.
A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt
•    Önkormányzat  15.967 eFt
•    Művelődési Ház és Könyvtár  1.184 eFt
•    Óvoda 479 eFt
•    Általános Iskola 277 eFt
Összesen:  17.907 eFt

Szabad pénzmaradvány összesen:   227.031 eFt
Az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek előirányzat maradványát elvonja, és elkülönített céltartalékba helyezi, figyelemmel arra, hogy az elkülönített céltartalékból 32.500 e/Ft már eredeti előirányzatként szerepel a költségvetésben.
Felkéri a Jegyzőt, a rendelet módosítását, a döntésnek megfelelően a következő Testületi ülésre készítse elő.
Az anyag úgy kerül elkészítésre, hogy abban az előző évi tényszámok is ki lesznek mutatva.
A Badacsonytomaj VN. Kft. 2011. évi ki nem utalt támogatását, 2,9 M Ft-ot céltartalékba helyezi.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóoszt. vezető
Határidő: Soron következő Képviselő-testületi ülés

 


60/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2012. évi üzleti tervét nem fogadja el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető
Határidő: Folyamatos

 


61/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VN. Kft Alapító Okirata június 01-ig ne kerüljön módosításra.
Megbízza dr. Gáli Mihály ügyvédet a Badacsonytomaj VN. Kft Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Közhasznúsági Szerződésének a Képviselő-testület által javasolt szempontok szerinti felülvizsgálatával.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gáli Mihály ügyvéd
Határidő: 2012. június 1.


62/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatok figyelembe vételével, a 2013. évben a költségvetésébe betervezi a játszóterek felújítását, melyről a Badacsony Újságban tájékoztatást jelentet meg.
Felkéri a VN Kft. mb. ügyvezetőjét, hogy a rendelkezésre álló anyag alapján készítsen ütemtervet pénzügyileg is megalapozva, azokról a munkákról, amihez csak emberi erő kell és egy munkaeszköz. Az ütemtervet juttassa el a Képviselő-testület tagjaihoz. A balesetveszélyes játékokat távolíttassa el, illetve helyezzen ki rájuk figyelmeztető táblát, hogy csak „saját felelősségre”, vagy „nem használható”.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető
Határidő: 2012. július 15.

 


63/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva elfogadja Badacsonytomaj Városi Piac Üzemeltetési Szabályzatát.
Az első hivatalos piacnyitás időpontját 2012. május 05. napjára jelöli ki.
Felkéri Rakics Anna mb. ügyvezetőt és Fodor József igazgatót a piac ünnepi keretek között történő megnyitására.
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az érintettek értesítéséről és arról, hogy a piac létesítése, illetve a nyitás időpontja a Badacsony Újságban kerüljön meghirdetésre.
Felkéri Forintos Ervin képviselőt, hogy készítsen kétnyelvű piac-útbaigazító táblát, melynek a településen való kihelyezéséről gondoskodjanak.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. április 30.

 


64/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tourinform Iroda intézményét 2012. április 12-i hatállyal megszünteti, és a Megszüntető Okiratot az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felkéri a Jegyzőt, az intézmény megszüntetésének, a Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartásából való kivezettetéséről gondoskodjon.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. május 15.

 


65/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének 2012. évi költségvetését 100.000,- Ft-tal módosítja, a fedezetet az általános tartalékba helyezett előző évi pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, a műtárgykölcsönzési díj kifizetésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Következő önkormányzati költségvetési rendelet módosítása

 


66/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Badacsonytomaj Város Önkormányzatnak a Kistérség felé fennálló szociális és közoktatási normatív állami támogatását terhelő kamatot 4.298.016,- Ft összegben elfogadja, és 2012. április 1-2012. november 30. közötti időszakban, havi részletezésben teljesíti.
Ha a társulásban érintett önkormányzatok újbóli megkeresése nem jár eredménnyel, polgári peres eljárás keretében érvényesíti kérését. Gondoskodik arról, hogy az érintettek erről kapjanak peresítés előtti felszólítást.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. május 15.

 


67/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a haszonbérleti szerződések felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót elfogadja az alábbi feltételekkel:
-    a Pénzügyi Osztály és a Műszaki Osztály közösen dolgozzon ki egy javaslatot, amely lehetővé teszi a bérlemények után fizetendő bérleti díjak egységesítését.
-    a jelenleg raktárként használt objektumokat vizsgálják meg, hogy hasznosíthatók, illetve bérbe adhatók-e, amennyiben igen, a raktárfunkció megszüntetésre kerül.
-    a haszonbérletek felülvizsgálatra kerülnek, ahol nincs szerződés, ott kerüljön sor szerződéskötésre. Ahol nincs szerződés és bérleti díj fizetés sem, ott sor kerül  a tisztázatlan helyzet rendezésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. június 30.

 


68/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri Marton Istvánné Aljegyzőt, hogy az egészségnevelő pályázattal kapcsolatban a korábbi években készített pályázati dokumentációt keresse elő, annak érdekében, hogy az új pályázat benyújtása előtt a részletekről tájékoztatást szerezzenek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné Aljegyző
Határidő: Következő rendkívüli testületi ülés

 


69/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0257 hrsz-ú ingatlanról ingatlanforgalmi szakvéleményt kér. Az abban meghatározott árral pályázati felhívást tesz közzé, amelynek beadási határideje 2012. május 30. A bánatpénz mértékét a vételár 10 %-ában határozza meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. április 30.

 


70/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Mikoláné Pintér Erika (7633 Pécs, Ybl Miklós u. 7/3.) által felajánlott 1911. hrsz-ú saját tulajdonú ingatlanának adás-vételétől  nem zárkózik el. Az ár tekintetében további tárgyalásokat tart szükségesnek.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a felajánlót értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. május 15.

 


71/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Királyné Molnár Zsuzsanna (9023 Győr, Lehel u. 2. IV./13.) felajánlását nem fogadja el, nem kívánja megvásárolni az ingatlanrészt. Tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz forduljon felajánlásával.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a felajánlót a döntésről értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. május 15.

 


72/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogi képviseletről szóló megbízási szerződést az előterjesztésben megfogalmazott tartalommal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy egyeztessenek dr. Gáli Mihály ügyvéd úrral, hogy milyen gyakorisággal kerüljön sor tájékoztatásra a folyamatban lévő ügyekről.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a megbízási szerződést készítse el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. május 1.

 


73/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendkívüli testületi ülésen dönt a Polgármester 2012. évi szabadság tervének elfogadásáról.
Felkéri Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szabadságolási terv beszkennelt változatát e-mailben juttassa el a képviselőkhöz.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Tamás Lászlóné osztályvezető
Határidő: Következő rendkívüli ülés

 


74/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati telefonnal rendelkező dolgozók telefondíjából az Önkormányzatot terhelő részt  egységesen 1.500 Ft-ban állapítja meg. A döntésnek megfelelően aktualizálja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata mellékletét.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Következő testületi ülés

 


75/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:

 

 • Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100 e Ft előirányzatot biztosít – az általános tartalék terhére – Busch Jánosné tartozásával kapcsolatos jelzálogjog bejegyzés végrehajtási költségére.
 • Felkéri a MENÜ Bt. vezetőjét, készítsen ütemtervet az Iskola beruházás során felmerült közüzemi díjakkal csökkentett tartozásainak visszafizetésére.
 • Felkéri a Jegyzőt, készítsen egy pályázat tervezetet a régi Városháza hasznosítására
 • Felkéri a Badacsonytomaj VN Kft mb. ügyvezetőjét, hogy a Műszaki Osztállyal közösen vizsgálja meg az Angol-ház közműveinek állapotát

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető
Határidő: 2012. április 30.


76/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


77/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal úgy határoz, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Badacsony Wine Estate Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság  (1124 Budapest, Csörsz utca 43.) között 2008. március 31.-én és 2010. május 12.-én megkötött szerződések Badacsony Wine Estate Kft. általi megszegéséből eredően Badacsonytomaj Város Önkormányzatát ért károk csökkentése, illetve ezen károk megtéríttetése érdekében hitelezői igénybejelentéssel él a Badacsony Wine Estate Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában  a társaság felszámolójánál, illetve ezen kártérítési igényt, a lehetőségek szerint, minden törvényes, - adott esetben bírósági úton is- megkísérli érvényesíteni a településen a cég tulajdonában lévő ingatlanokra.
Kezdeményezi a polgári peres eljárás megindításával egyidejűleg az ingatlan nyilvántartásba a per feljegyzését. Mindezen eljárások kezdeményezésére, beleértve azok előkészítését és végrehajtását, a felszámoló, illetve szükség szerint az illetékes bíróság előtti eljárásra teljes körű megbízást és meghatalmazást ad az önkormányzat jogi képviselőjének.
Egyúttal felkéri a Jegyzőt, hogy 2012.04.16-ig készítse elő a néhai Badacsony Kemping területére vonatkozó változtatási tilalom rendelet tervezetet, annak érdekében, hogy a folyamatban lévő településrendezési terv felülvizsgálatánál a Képviselő-testület elképzeléseit az adott területre érvényesíteni tudja az esetleges jövőbeni károk elkerülése érdekében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
dr. Gáli Mihály ügyvéd az Önkormányzat jogi képviselője

Határidő: 2012. április 16.-ai rendkívüli K-T ülés

 


78/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal úgy határoz, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Villa Park Badacsony Kft  (1124 Budapest, Csörsz utca 43.) között 2008. március 31.-én és 2009. június 22.-én megkötött szerződések Villa Park Badacsony Kft. általi megszegéséből eredően Badacsonytomaj Város Önkormányzatát ért károk csökkentése, illetve ezen károk megtéríttetése érdekében kártérítési igénybejelentéssel él. Ezen kártérítési igényt, a lehetőségek szerint, minden törvényes, - adott esetben bírósági úton is- megkísérli érvényesíteni a településen a cég tulajdonában lévő ingatlanokra.
Kezdeményezi a polgári peres eljárás megindításával egyidejűleg az ingatlan nyilvántartásba a per feljegyzését. Mindezen eljárások kezdeményezésére, beleértve azok előkészítését és végrehajtását, a felszámoló, illetve szükség szerint az illetékes bíróság előtti eljárásra teljes körű megbízást és meghatalmazást ad az önkormányzat jogi képviselőjének.
Egyúttal felkéri a Jegyzőt, hogy 2012.04.16-ig készítse elő a néhai Badacsonyörsi Kemping területére vonatkozó változtatási tilalom rendelet tervezetet, annak érdekében, hogy a folyamatban lévő településrendezési terv felülvizsgálatánál a Képviselő-testület elképzeléseit az adott területre érvényesíteni tudja az esetleges jövőbeni károk elkerülése érdekében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
dr. Gáli Mihály ügyvéd az Önkormányzat jogi képviselője

Határidő: 2012. április 16.-ai rendkívüli K-T ülés


79/2012. (IV.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arra vonatkozóan a tulajdonos MNV. Zrt. felé, hogy a badacsonyi Szegedy Róza ház működtetését csak térítés mentesen tudja vállalni, illetve a pályázati liciten nem kíván részt venni.
Dönt arról, hogy amennyiben nem lesz érvényes pályázat, települési érdekből a Szegedy Róza házat üzemelteti.
Kéri, hogy a pályázati kiírásból Demjén Tamás is kapjon.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

80/2012. (IV.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. KFT. tájékoztatóját az idegenforgalmi szezon előtti felkészülésről elfogadja.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal


81/2012. (IV.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a badacsonytomaji bazalt templom megvilágítására, 4 fogyasztási helyre kerüljön időkapcsoló beépítésre, a költségvetés általános tartalékából e feladatra 320 eFt-ot átcsoportosít.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a módosításról szóló r4endelet tervezetet készítse elő, és azt legkésőbb 2012.08.30-ig terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.08.30.


82/2012. (IV.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatát elfogadja azzal, hogy a közreműködők közül a 2012. évi borhetek szervezője kerüljön kivételre.
Felelős:  Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Fodor József BVKI igazgató
Határidő: 2012.05.15.


83/2012. (IV.25.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát elfogadja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alapító Okirat  Magyar Államkincstárnak történő megküldésére az intézkedést tegye meg.
Felelős:  Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.05.20.


84/2012. (IV.25.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Dísztéren területek bérbeadása tárgyú napirendet megtárgyalta.
A Dísztéren, a posta melletti területen is támogatja a közterületek bérbeadását.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Határidő: Folyamatos


85/2012. (IV.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Nagy Leopold (8258 Badacsonytomaj, Béke u. 3.) kérelmét támogatja,  kérelmezőnek bérbe adja Badacsonyban az Alsó Bazársoron lévő 5. sz. üzlethelyiséget, 5.000 Ft/m2 összegért a 2012-es szezonra.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, illetve az üzletbérleti szerződést készítse elő.
A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy igény esetén az Alsó Bazársoron ugyanezen bérleti díj ellenében a bérleti szerződést megkötheti kérelmezővel, amennyiben az minden egyéb feltételeknek megfelel.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.05.15. illetve folyamatos


86/2012. (IV.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsonyi nyár” programtervezetet elfogadja a következő módosításokkal:
-    Kéknyelű Virágzás Ünnepének szervezői közül a BVKI-t törölni kell.
-    A Badacsonyi Borhetek szervezőjéhez a helyi vállalkozókat kell beírni.
-    A Mólóparkot ki kell venni a helyszínből.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


87/2012. (IV.25.) sz. határozatot:


1./  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az előkészített levél az SCD. részére oly módon legyen továbbítva, hogy az Önkormányzat tervezett lépéseit illetve a változtatási tilalomra vonatkozó részt ne tartalmazza.
A levél csak a Polgármester úr, az Ügyvéd úr,  a Jegyző úr és Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök egyetértése esetén kerüljön elküldésre.
2./  6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja az SCD által az önkormányzatnak okozott vagyoni és nem vagyoni károk felmérését és azok bíróságon történő érvényesítését, a levél elküldése mellett.  
3./ 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy a peres eljárás lefolytatására az önkormányzat ügyvédjével kerüljön sor egy külön megállapodásra.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő:   1./ azonnal
2./ 2012.06.30.
3./ 2012.05.31.


88/2012. (IV.25.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bányász strandot a beadott pályázatban szereplő feltételek mellett Sipos László (8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 10/4.) részére üzemeltetésre átadja.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. május 9.


 

89/2012. (V. 02.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Társadalmi Megújulás Operatív Program „Iskolai tehetséggondozás” című /TÁMOP-3.4.3-11/2 sz. pályázat/ pályázati felhívására a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola a pályázatát benyújtsa.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Csizmarik Béláné iskolaigazgató
Határidő: Azonnal


 

90/2012. (V. 02.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos László (8284 Nemesgulács, Simon István ltp. 10/4.) szám alatti lakossal a Bányász strand bérletére határozott 2 éves időtartamra 2012. május 10. – 2014. május 09. napjáig 500.000,- Ft/év + Áfa összegért bérleti szerződést köt. Az előterjesztésben szereplő Szerződés tervezetet az alábbi módosítással elfogadja:
•    Az 5.) pont utolsó mondatának második tagmondata elhagyásra kerül.
Felkéri a Polgármestert a Bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. május 10.


 

91/2012. (V. 02.) sz. határozat:

A Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Globál Mérnöki Iroda Kft. megbízottat, azon belül is dr. Pecz Péter ügyvezetőt arra, hogy a 28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében foglalt, az önkormányzatok javára megítélt összeg alapul vételével megállapodjék a Mol Rt-vel az első fokú ítéletben történő megnyugvásban akként, hogy a per ezzel az egyezséggel végérvényesen befejeződjék. Erre tekintettel továbbá felhatalmazzák arra is, hogy a jogi képviselővel közölje a döntést: a felperesek az egyezséggel eltekintenek az ítélet megfellebbezésétől.

Az egyezségi megállapodásban a Mol Rt.-nek kötelezettséget kell arra nézve vállalni, hogy a felperesi önkormányzatok és a Globál Mérnöki Iroda Kft. közötti belső egyezségre tekintettel a bíróság általa fenti számú ítéletben megítélt (és az egyezség keretében a Mol Rt. Által is elfogadott) összeget akként kell teljesítenie, hogy abból:
-    100 millió forint összeget az önkormányzatok felé az ítéletben meghatározott arányok szerinti bontásban;
-    A 100 millió forint feletti összeget pedig közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda Kft. felé teljesít.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

92/2012. (V. 02.) sz. határozat:

A Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Globál Mérnöki Iroda Kft. által a 2012. április 13.-i tárgyalás keretében előterjesztett tényelőadás, valamint az érintett önkormányzatok vezetői által elveiben helyesnek tartott egyezségi ajánlat bázisán, a megbeszélésről készített „Emlékeztető” (mint döntési előkészítő irat) alapján (arra tekintettel, hogy az egyezséget a Globál Mérnöki Iroda Kft. is elfogadja és erről nyilatkozott) úgy dönt, hogy az önkormányzatok egésze, illetve a Globál Mérnöki Iroda Kft. (mint megbízott) közötti elvi egyezséget jóváhagyja és magára nézve kötelezőnek tekinti.
Ennek keretében a bíróság által a 28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében foglalt, az önkormányzatok javára első fokon megítélt 144 093 383 forint összegből a 100 milló forintot meghaladó összegrész a Globál Mérnöki Iroda Kft.-t illeti meg akként, hogy azt a Mol Rt. Közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda Kft. felé fizesse meg (engedményezés).
Az önkormányzatokat megillető 100 millió forint önkormányzatok közötti, az üzletrész arányoknak megfelelő felosztása az 1. sz. függelékben található meg, amely a jelen határozattal jóváhagyott egyezségi megállapodás részét képezi.
Az egyezség része, hogy a neki jutó összegrészből a Globál Mérnöki Iroda Kft. vállalja azt, hogy a jogi képviselő munkadíját közvetlenül rendezi.
A jelen egyezségi megállapodás kifejezetten és csakis a 28.G.40.218/2012/10. számú ítélettel megítélt összeg felosztásával kapcsolatban érvényes és érvényesíthető. Továbbá csakis arra az esetre vonatkozik, amennyiben a per egyezséggel történő lezárásával kapcsolatosan a Mol Rt.-vel is létrejön az egyezségi megállapodás.
A jelen határozat hivatalos példányának a Globál Mérnöki Iroda Kft. által történő aláírásával az ezen okirat a Ptk. 328. §-a szerinti, az engedményezésre vonatkozó szerződésnek minősül. Az engedményezés tényéről a Globál Mérnöki Iroda Kft. értesíti a kötelezettet, a Ptk. 328. § (3) bekezdése szerint.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


93/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrség együttműködését megköszöni, számít rá a jövőben is. A település közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
-    2012. május 15-ig közlekedési bejárást kezdeményez a Rendőrséggel és a Közlekedésfelügyelettel
-    Megvizsgálja van-e lehetőség a badacsonytomaji vasútállomásnál és a badacsonytomaji strandnál – az új vasúti átjárónál - gyalogátkelőhely kialakítására
-    Intézkedik a Művelődési Ház előtt lévő 30 km-es sebességkorlátozó tábla eltávolításáról, és a Bon Vino Hotel előtt lévő „Megállni tilos” tábla „Várakozni tilos” táblára való kicseréléséről. Felkéri a Hotel tulajdonosát, helyeztessen ki Parkolást jelző táblát, megkönnyítve ezzel a vendégek parkolását.
-    Megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy Badacsonyörs Ábrahámhegy felőli részén, a kemping bejáratához közel van-e lehetőség ideiglenes sebességkorlátozó tábla kihelyezésére, tekintettel a nyári gyalogosforgalomra.
-    Felkéri a Rendőrséget, hogy a májusi Badacsony újságban jelentessen meg egy tájékoztatót a településen történő parkolással kapcsolatban.
-    A badacsonytomaji Rendőrőrs közüzemi leválasztásával kapcsolatban a mb. Kapitányságvezető úr tájékoztatást kér és ad az Önkormányzat felé

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Horváth József r.fhdgy. Őrsparancsnok
Határidő: Folyamatos


94/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


95/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


96/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között létrejött bérleti szerződés meghosszabbítását a Jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező tervezetben foglalt tartalommal elfogadja 2018. augusztus 31-ig azzal a módosítással, hogy haszonkölcsön szerződés legyen a megnevezés.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


97/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ Bt. 2011.     évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja azzal a kiegészítéssel,hogy
•    a vízfogyasztás pontosításra kerül, valamint a fennálló tartozás befizetéséről ütemterv készül
•    felkéri a MENÜ Bt. üzletvezetőjét, hogy tegyen eleget a 2009. évi CXII. Törvényben foglaltaknak
•    felkéri a Jegyzőt és Horváth Márta osztályvezetőt, hogy 15 napon belül írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet a megállapodással kapcsolatban felmerült kérdésekről

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Lukács Antalné Menü Bt. vezetője
Tamás Lászlóné osztályvezető
Horváth Márta osztályvezető
Határidő: 2012. május 31.


98/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, dr. Pardavi László ügyvéd, a Club 67 Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelmét támogatja. Az 1239 hrsz-ú (Felső-bazársor) ingatlanból 40 m2 üzlet alatti területre földhasználati szerződést kíván kötni a kérelmezővel 456.960 Ft. bérleti díjért, mely minden évben az infláció mértékével növekszik.
A 10 m2 üzlet előtti terület az Önkormányzat mindenkor hatályos, vagyonhasznosításról szóló rendelete alapján kerül értékesítésre.
Amennyiben a Képviselő-testület a jövőben hasznosítani kívánja a területet, akkor ez a szerződés nem gátolhatja meg a hasznosítást.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, és a földhasználati szerződést készítse elő.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.06.30.


99/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csík-Vastag Tímea (8258 Badacsonytomaj, Táncsics u. 18.) kérelmét támogatja, és térítésmentesen felajánlja az Alsó-bazársor előtti, önkormányzati tulajdonú parkot a Pünkösd hétvégére (május 26.-28.) játékpark megrendezése céljából.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. június 27., csütörtök, László napja van. Holnap Levente és Irén napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!