Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évben meghozott határozatai IlI.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évben meghozott határozatai IlI.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

394/2018. (IX.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

395/2018.(IX.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 26-i soros ülésének napirendi pontjához felveszi

„17. BAHART ZRt-vel kötendő területcsere megállapodásról”

„18. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme”

című napirendeket.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

396/2018.(IX.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 26-i soros ülésének módosított napirendjét 18 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karasszon Diána, Poszlovszky Krisztina

 1. 2. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéde

 1. 3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Gyermekorvosi feladatok ellátása 2018. október 19-től

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Ringa melletti területen kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 11. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. BAHART ZRt-vel kötendő területcsere megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

397/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

398/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

A peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

399/2018. (IX.26.) Képviselő-estületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

400/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmét elfogadja, azokat kiírja. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő:         2018. október 3., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

401/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” – ösztöndíj pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó Ösztöndíj Pályázat keretében

Pál Bence

szül.: Tapolca, 2003.09.29.

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 39.

Giczi Kevin

szül.: Tapolca, 2003.02.18.

8257 Badacsonyörs, Orgona út 12.

Hári Bence Péter

szül.: Tapolca, 2003.01.28

8258 Badacsonytomaj, Nagykör u. 10.

Rohály Boglárka

szül.: Pécs, 2002.03.27.

8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 7.

Németh Máté

szül.: Tapolca, 2003.08.22.

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 4.

Sipos Csenge

szül.: Hatvan, 2003.05.23.

8258 Badacsonytomaj, Iskola u. 10.

Páros Dominik

szül.: Tapolca, 2001.05.23.

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 8.

Páros Roland László

szül.: Tapolca, 2004.02.19.

8258 Badacsonytomaj, József A. 8.

Tóth Márk

szül.: Zalaegerszeg, 2003.05.14

8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi u. 25.

Zentai Nóra Mária

szül.: Tapolca, 2001.10.16.

8258 Badacsonytomaj, Iskola u. 6.

Kőmives Liliána

szül.: Tapolca, 2002.12.09

8258 Badacsonytomaj, Józse A. u. 37.

Fülöp Viktória

szül.: Tapolca, 2004.03.08

8258 Badacsonytomaj. Táncsics M. u. 17.

Kerepesi Diána

szül.: Szolnok, 2000.07.27.

8258 Badacsonytomaj, Magyar u. 4.

Feller Brenda

szül.: Mosonmagyaróvár. 1999.10.23.

8261 Badacsonytomaj, Római út 144.

Lájer Karolina

szül.: Tapolca, 2002.09.14.

8257 Badacsonyörs, Szőlő u. 27.

Fedő Róbert Milán

szül.: Veszprém, 2002.01.20.

8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 9.

Gyöngyösi Dávid Tamás

szül.: Budapest, 2000.09.16.

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 49.

Göcsei Tímea Anikó

szül.: Budapest, 2003.01.02.

8261 Badacsonytomaj, Harsona k. 6.

Dobosi Péter László

szül.: Budapest, 2000.01.27.

8261 Badacsonytomaj, Római út 216.

Werner Fülöp Péter

szül.: 2002.09.11

8261 Badacsony, Római u. 143.

Bolf Sebestyén László

szül.: Keszthely, 2001.09.18

8258 Badacsonytomaj, Nagyköz u. 51.

Samu Adrienn

szül.: Tapolca, 1999.01.19.

8258 Badacsonytomaj, Ady E. u. 13.

Samu Alíz Anna

szül.: Tapolca, 2000.09.22.

Badacsonytomaj, Ady E.u. 13.

Csombó Amanda

szül.: Tapolca, 2003.12.14.

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 68.

Tompos Fabó Leon

szül.: Veszprém, 2001.12.05.

8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 1.

Lencz Dániel

szül.: Tapolca, 2004.05.09

8257 Badacsonyörs, Virág köz 3.

Borda Veronika

szül.: Tapolca, 2001.10.04.

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 16.

szám alatti lakosok részére havi 12.815.,- Ft/fő/hó támogatást állapít meg a 2018/2019. tanévben, 2018. szeptember 1-jétől 2019. június 30. napjáig.


 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a pályázót a döntésről tájékoztassa.


 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázatban rendelkezésre álló keret terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal

egyebekben ütemterv/pályázati kiírás/TSZ szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Lantay Adrienn szakmai vezető EFOP


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

402/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2018/2019. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Salföld, Ábrahámhegy és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 2 fő. A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók a Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) tanulói.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalt (8200 Veszprém, Mindszenty József tér 3-5.; Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) értesítse.

Határidő:         azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

403/2018.(IX. 26.) Képviselő-testületi határozat

Gyermekorvosi feladatok ellátása 2018. október 19-től


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkérik Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületeit, hogy hatalmazzák fel Badacsonytomaj Város Önkormányzatát a gyermekorvosi helyettesítéshez szükséges feladatok elvégzésére és a működési engedélyeztetési eljárás lefolytatására.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy ha van jelentkező a feladatra, akkor tárgyaljon a gyermekorvosi helyettesítésről és kerüljön előkészítésre a feladatellátási szerződés, melyet terjesszen a képviselő-testület elé elfogadásra és azt küldje meg az érintett önkormányzatok képviselő-testületei részére is.
 3. fedezetét biztosít a költségvetésben gyermekorvosi asszisztens közalkalmazotti foglalkoztatására, amennyiben a helyettesítés során azt nem biztosítja a helyettesítő és e tárgyban keresse meg az érintett önkormányzatok képviselő-testületeit.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételére.
 5. a helyettesítő orvos és asszisztens megléte esetén, a társönkormányzatok hozzájárulásával, felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a működési engedélyeztetési eljárás lefolytatására, majd ezt követően a finanszírozási szerződés megkötésére..
 6. tudomásul veszi, hogy amennyiben az önkormányzat nem talál a gyermekorvosi feladat elvégzésére vállalkozó orvost, felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az illetékes Népegészségügyi Intézettel helyettesítő orvos kijelölése céljából.


Határidő:         elfogadásra

2018. október 05.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

404/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Ringa melletti területen kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vesz és javasolja megvizsgálni, hogy a település közigazgatási határán belül hol alakíthatók ki építési telkek.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyeztetésre 2018. október 30.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Sütő Árpád műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

405/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)      területe: 3843 m2

c)       megnevezése: beépítetlen belterület

d)      műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. október 19. 10,00 kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. október 19. 10,00 Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)      Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére
 2. III. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőPÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:


a)         Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

 1. 8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 hrsz. – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa u. 32.
 2. területe: 3843 m2
 3. megnevezése: beépítetlen terület
 4. 4. műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z (zöldterület)
 5. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

b)        Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft

c)         Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft

d)        A hasznosítás módja: értékesítés

e)         A versenyfelhívás feltételei:

 1. A vagyontárgy kikiáltási ára: 28.000.000 Ft
 2. A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft
 3. A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 4. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 5. Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.


f)     Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.
 2. Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. október 19. napján 10,00 óra.
 3. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat 2191/2 hrsz. ingatlan értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.
 4. Hiánypótlásra lehetőség nincs.
 5. Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.
 6. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.
 7. A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.
 8. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.
 9. A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 2.800.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.
 10. A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.
 11. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.


g)         Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.


h)        A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

i)      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. október 19. napján 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.


j)      Versenyeztetés szabályai:

 1. A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.
 2. A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.
 3. A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.
 4. A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.
 5. Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.
 6. A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

 1. A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.
 1. A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).
 2. A versenytárgyalás módja: nyilvános

k)         A pályázat és az ajánlatok elbírálása

 1. Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.
 2. Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.
 3. Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.
 4. Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

l)          Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

 1. A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)
 2. A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)


Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**


Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása


Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet eseténMellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírásaElőttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

406/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Bt. 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – tulajdonjog átruházás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz

b)      területe: 6593 m2

c)       megnevezése: beépítetlen terület

d)      műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van

 1. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 2. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 39.000.000,- Ft

b)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 80.000.000,- Ft

c)     A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

d)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

e)     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

f)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

g)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

h)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

i)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadja.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)         Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)        Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. október 19. 10,00 óra.

c)         Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)        Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)         Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)               Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)         A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)        Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)               A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 8.000.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)               A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)         Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.


 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

6.1.    A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)              természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)             átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)              jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

6.2.    Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

6.3.    A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

6.4.    A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

6.5.    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

6.6.    Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

6.7.    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

6.8.    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

6.9.    Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.


 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
 2. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. október 19. 10.00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.


 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a)       A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)      A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)       A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)      Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)       A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános


 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)       Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)      Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)       Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)      Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)       A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)      A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)


Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**


Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel az önkormányzati bérleti szerződés szerinti azonos feltételekkel bérleti szerződést kötök. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy az önkormányzat által a 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási garancia szerződésben történő rögzítéséhez hozzájárulok és azt kötelezőnek elismerem. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadom. *


igen/nem


Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírásaElőttünk, mint tanúk előtt:


 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén


Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



** Átlátható szervezet esetén

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása


Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

II. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

407/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Napirend felfüggesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pályázatokról szóló tájékoztatócímű napirend tárgyalását felfüggeszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

408/2018.(IX. 26.) Képviselő-testületi határozat

Országos Mentőszolgálat Alapítvány


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét megtárgyalta és fedezet hiányában elutasítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

409/2018.(IX. 26.) Képviselő-testületi határozat

Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. AVeszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület kérelmét megtárgyalta és fedezethiányában elutasítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

410/2018 .(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

411/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

412/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

413/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés a Alsó-bazársor épület felújításával (1. rész), valamint a Strandbejárat és sétány rekonstrukciójával (2. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” közbeszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 326/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozatát módosítja és a „Vállalkozási szerződés a Alsó-bazársor épület felújításával (1. rész), valamint a Strandbejárat és sétány rekonstrukciójával (2. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó műszaki tartalom változást tudomásul veszi és az eljárás műszaki tartalmát

1. része az Alsó-bazársor épület felújítása,

2. része a Strandbejárat és sétány rekonstrukciója kivitelezési munkákat tartalmazza.

szerint határozza meg.

 1. 2. a 326/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozatban elfogadott és felkért gazdasági szereplőkön túl felkéri ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya a(z)

a) „Lamandert” Kft. (1053 Budapest, Honvéd utca 8. 1/2.)

b) ARTTECH Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti út 1.)

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

414/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „BADACSONYTOMAJ ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA - II. ütem” című TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosító számú projekt mérföldköveinek határidejének módosítását és indikátor értékek pontosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felkéri a projektmenedzsmentet ellátó szervezetet a módosítási igény benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

415/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a vagyonkezelő VN Kft-től a 150 férőhelyes mobill-lelátó telepítéséhez szükséges 30 db pontalap elkészítését.

.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

416/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

A két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között töretént fontos eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

417/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

BAHART móló park ingatlancsere szándék

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt. ingatlancsere szándéknyilatkozatát megtárgyalta, nem zárkózik el a területcsere lehetősége elől. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további tárgyalások lefolytatására. Felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a szerződések kiegészítésére és korrigálására.

Határidő: azonnal

egyebekben 2018. október 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

418/2018 (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére, az iskolai szakkör esetében a kosárlabda szakkör helyett a szivacskézilabda szakkör beindítását megfelelő jelentkező esetében támogatja.
 2. a szeptember 7-i szállásdíj bevételből a költségekkel nem terhelt résszel, 96.350,- Ft-tal hozzájárul az interaktív táblával kompatibilis projetor vásárláshoz.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról a soron következő ülésen gondoskodjon.
 4. felkéri a Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy teljesítést követően, gondoskodjon az önkormányzat nevére szóló számla átutalásáról.

Határidő:         elfogadás azonnal

előirányzat módosítás a soron következő ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

419/2018. (X.10.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

420/2018.(X.10.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. október 10-i rendkívüi nyílt ülésének módosított napirendjét 4 napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Média ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Gyermekorvosi feladatellátási szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. GINOP-7.1.9-17 „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című konstrukció keretében benyújtandó „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Helyi Esélygenylőségi Program 2018-2023

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         1

.

421/2018.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Média ügyéről – Badacsony Újságról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Újság felelős szerkesztőjének Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális intézményét, személy szerint Berecz Nikolett intézményvezetőt nevezi meg és felhatalmazza a további intézkedések megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKISzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         1

.

422/2018.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Média ügyéről – városi televízióról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi televízióval kapcsolatos feladatok és előterjesztés előkészítésére felhatalmazza Berecz Nikolett intézményvezetőt.


Határidő: elfogadásra azonnal

előkészítésre 2018. októberi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

423/2018.(X.10.) képviselő-testületi határozat

Gyermekorvosi feladatellátási szerződésről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Karasszon Diana Háziorvosi Kft-vel (8264 Szigliget, Kossuth utca 23.) kötendő feladatellátási szerződést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására, és egyben felkéri, hogy azt az érintett önkormányzatok részére is küldje meg.
 2. a finanszírozási szerződés megkötéséig 1.400.000,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.
 3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
 4. Dr. Karaszon Diána (badacsonytomaji és badacsonytördemici) rendelési idejéről adjon tájékoztatást a lakosságnak.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2018. október 18.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

.

424/2018. (X.10.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17 „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázatról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP-7.1.9-17 kódszámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című konstrukció keretében „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat benyújtását elrendeli.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére
 4. az MTÜ által jóváhagyott és előzetes költségvetést elfogadja, és ha szükséges, felkéri a polgármestert, hogy képviselői kezdeményezésre rendkívüli ülést hívjon össze.

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázati felhívás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

425/2018. (X.10.) képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-2023 elfogadja.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2018-2023 a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző/HEP referens


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

426/2018. (X.24.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

427/2018.(X.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. október 24-i rendkívüi nyílt ülésének módosított napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

 1. Bahart Zrt-vel kötendő ingatlancsere

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. TOP 2.1.2 Zöld város pályázat és városháza tér közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. TOP 3.2.1. energetikai pályázat közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

428/2018. (X.24.) Képviselő-testületi határozat

BAHART Zrt-vel kötendő megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt. az alőterjesztés melléklete szerinti telekalakítással vegyes csereszerződés tervezetét megismerte, azt elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a további eljárások lebonyolítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

429/2018.(X.24.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatának értékeléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az 1. részre vonatkozó szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét nettó: 44.644.141,- Ft összegben határozza meg, mely összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 2018. évi felhalmozási keret terhére biztosítja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:                 igen

Krisztin N. László:           igen

Laposa Bence:                  igen

Nagy Lajos:                    igen

Orbán Péter:                    igen

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

430/2018.(X.24.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatának értékeléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárást mindkét rész tekintetében eredményessé nyilvánítja.

 

 1. II. a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

1)  DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.)

2)  GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 9/1. fszt. 2.)

3)  MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

4)  Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

5)  "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

6)  VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.)

2. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

1. rész (iroda és üzlethelyiségek kivitelezése):

1)  MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

2)  Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

3)  "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

2. rész (Városháza tér kialakítása):

1)  DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.)

3)  MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

4)  Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

5)  "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

3. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő és érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

1. rész (iroda és üzlethelyiségek kivitelezése):

1)  Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

2)  "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

2. rész (Városháza tér kialakítása):

1)  DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.)

2)  Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

3)  "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

 

4. Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni:

1. rész (iroda és üzlethelyiségek kivitelezése):

MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.) Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt:

Ajánlattevő 1. részi ajánlatának 4. oldalán csatolta a teljesítésben részt vevő szakember nyilatkozatát a 2. számú értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására és megadta a szakember kamarai nyilvántartási számát is. Ajánlattevő által megnevezett Czupper András szakember sem név szerint, sem a megadott kamarai nyilvántartási szám alapján nem szerepel sem a Magyar Mérnöki Kamara, sem a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában, így ajánlatkérő nem tudja megállapítani, hogy a 2. számú értékelési részszempontban előírt MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik-e. Kértük, hogy a szakember érvényes jogosultságát igazoló kamarai határozatot, amelyből az értékelés körében előírt jogosultság kétséget kizáróan megállapítható szíveskedjen csatolni. Felhívtuk figyelmüket, hogy a Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglalt kötelező jogszabályi rendelkezésre tekintettel új szakember bemutatására nincs lehetőség, mivel alkalmassági követelmény nem került előírásra a jelen eljárásban.

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásában a szakember érvényes jogosultságát igazoló kamarai határozatot nem csatolta, ehelyett új szakembert jelölt és kérte a szakembercsere elfogadását. A Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglalt kötelező jogszabályi rendelkezésre tekintettel az értékeléshez bemutatni kért szakember személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71.§ (4) bekezdése szerinti kizáró ok esetén vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben változhat. Tekintettel arra, hogy jelen eljárásban alkalmassági követelmény nem került előírásra, így mind az annak való megfelelés, mind a kapacitásszervezettel vagy alvállalkozóval szembeni kizáró ok megállapíthatósága fogalmilag kizárt, a szakembercsere nem elfogadható, ezért ajánlatkérő az ajánlattevő 1. részi ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

2. rész (Városháza tér kialakítása):

MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.) Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt:

Ajánlattevő ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatában az ugyanilyen tárgyban lefolytatott korábbi eljárás során kiadott költségvetést csatolta, mely jelen eljárásban nem megfelelő, tekintettel a műszaki tartalom változására: a költségvetések közé bekerült egy új részköltségvetés „09 2.rész_védőcső fektetés.xlsx” néven, továbbá a "02 2. rész építészet statika kertészet.xls" ktg. táblában a "Kőburkolat készítése" munkanemnél az 5. tétel változott, valamint a "03 2.rész_parkoló utca útmunkarész.xlsx" ktg. táblában az 53. tételsor változott (félbevágott nagykockakő helyett Semmelrock APPIA ANTICA térkő lett nevesítve). Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a közbeszerzésnek a műszaki tartalom szerinti tárgyára tett ajánlatot, amely hiányosság bírálati cselekménnyel nem reparálható, ezért ajánlatkérő az ajánlattevő 2. részi ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

5. A megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

Jelen eljárásban alkalmazott értékelési szempont mindkét részajánlati körben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont, a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint.

 

A "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető mindkét részajánlati kör vonatkozásában.

 

6. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmassági követelményt nem írt elő, így a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására nem került felhívásra.

A "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevővel szemben kizáró ok nem merült fel.

 

7. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerződés teljesítéséhez szükséges többletforrás ajánlatkérő részére történő átadása felől a 2018. október 24-én megtartott képviselő-testületi ülésén az 1. részi szerződés teljesítéséhez szükséges többletfedezetről 429/2018.(X.24.) képviselő-testületi határozatával meghozott döntésével intézkedett, így a szerződés ajánlatkérő általi teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.

 

8. Fentiekre tekintettel ajánlatkérő az 1. rész (iroda és üzlethelyiségek kivitelezése) vonatkozásában a "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti tekintettel arra, hogy:

-      az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-      az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-      az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a többletfedezet biztosítása esetén az ajánlati ár is megfelelő.

Fentiekre tekintettel ajánlatkérő a 2. rész (Városháza tér kialakítása) vonatkozásában a "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy:

-      az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-      az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-      az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

A Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.) és a SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) közös ajánlattevők 1. és 2. részi ajánlata, valamint a DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.) 2. részi ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az eljárás vonatkozó része tekintetében érvényesnek tekinthető.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint mindkét részben eredményessé nyilvánítja.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő:         azonnal


Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:                 igen

Krisztin N. László:           igen

Laposa Bence:                  igen

Nagy Lajos:                    igen

Orbán Péter:                    igen

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

431/2018.(X.24.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítására és energetikai korszerűsítésére (1.rész), valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítésére (2. rész) a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatának értékeléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítására és energetikai korszerűsítésére (1.rész), valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítésére (2. rész) a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárást mindkét rész tekintetében eredményessé nyilvánítja.

 

 1. II. a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

 

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

a)          DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.)

b)    GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft.(2310 Szigetszentmiklós,Akácfa krt. 9/1.fszt.2.)

c)          GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

d)         MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

e)          Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

2. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

1. rész (Egry József Művelődési Ház felújítása és energetikai korszerűsítése):

a)     GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft.(2310 Szigetszentmiklós,Akácfa krt. 9/1.fszt.2.)

b)      GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

c)       MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

 

2. rész (Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése):

a)     GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft.(2310 Szigetszentmiklós,Akácfa krt. 9/1.fszt.2.)

b)    GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

c)     MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

 

3. Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

1. rész (Egry József Művelődési Ház felújítása és energetikai korszerűsítése):

a)       GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

b)      MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

 

2. rész (Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése):

a)       GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

 

4. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tett ajánlattevők:

1. rész (Egry József Művelődési Ház felújítása és energetikai korszerűsítése):

a)       GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

b)      MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

 

2. rész (Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése):

a)       GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

 

5. Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni:

1. rész (Egry József Művelődési Ház felújítása és energetikai korszerűsítése):

a)     A GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 9/1. fszt. 2.) ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatában nem csatolt árazott költségvetést sem szkennelt *.pdf, sem excell formátumban. Tekintettel arra, hogy a dokumentáció előírása szerint szakmai ajánlatnak minősülő árazott költségvetés teljes hiánya bírálati cselekménnyel nem reparálható, az ajánlattevő 1. részi ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

2. rész (Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése):

a)     A GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 9/1. fszt. 2.) ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatában nem csatolt árazott költségvetést sem szkennelt *.pdf, sem excell formátumban. Tekintettel arra, hogy a dokumentáció előírása szerint szakmai ajánlatnak minősülő árazott költségvetés teljes hiánya bírálati cselekménnyel nem reparálható, az ajánlattevő 2. részi ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

b)    A MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.) ajánlattevő ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatában az 1. részhez kiadott költségvetést csatolta mind *.pdf, mind pedig excell formátumban, ajánlatában a 2. részi árazott költségvetés egyáltalán nem szerepel. Tekintettel arra, hogy a dokumentáció előírása szerint szakmai ajánlatnak minősülő árazott költségvetés teljes hiánya bírálati cselekménnyel nem reparálható, az ajánlattevő 2. részi ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

6. A megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

A GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető mindkét részajánlati kör vonatkozásában.

7. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmassági követelményt nem írt elő, így a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására nem került felhívásra.

A GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.) ajánlattevővel szemben kizáró ok nem merült fel.

 

8. Fentiekre tekintettel ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában a GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy:

-      az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-      az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-      az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

A MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.) ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az eljárás 1. része tekintetében ajánlata érvényesnek tekinthető.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint mindkét részben eredményessé nyilvánítja.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő:         azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

432/2018. (X.31.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

433/2018.(X.31.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. október 31-i rendkívüi nyílt ülésének módosított napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. „Vállalkozási szerződés az alsó bazársor (1. rész) és a badacsonyi strand (2. rész) átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” - Zöld infrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási akcióterv készítése - beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:                 igen

Kun István:                     igen

Laposa Bence:                  igen

Nagy Lajos:                    igen

Nagy Miklós:                  igen

Orbán Péter:                    igen

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

434/2018. (X.31.) Képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az alsó bazársor (1. rész) és a badacsonyi strand (2. rész) átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában

 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntéseket.

 1. II. Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „Vállalkozási szerződés az alsó bazársor (1. rész) és a badacsonyi strand (2. rész) átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárást az 1. rész (alsó bazársor) tekintetében eredményessé, a 2. rész (badacsonyi strand) tekintetében eredménytelenné nyilvánítja.

 

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

a)       DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.)

b)      Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

c)       Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti u. 1.)

d)      Balassa Kornél e.v. (8264 Szigliget,  Kossuth u. 85.)

e)       FOLYONDÁR ' 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.)

f)        Gádor Épitőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.)

g)       "Lamandert" Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.)

h)      ROSTFREI-PROFI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Római út 168.)

i)        "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

j)        TERRA GATE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56.)

k)       VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari ft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.)

2. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

1. rész (alsó bazársor):

a)       "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

b)      Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti u. 1.)

c)       "Lamandert" Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.)

 

2. rész (badacsonyi strand):

a)       "Lamandert" Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.)

 

3. Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

1. rész (alsó bazársor):

a)       "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

b)      Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti u. 1.)

 

4. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tett ajánlattevők:

1. rész (alsó bazársor):

a)       "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

b)      Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti u. 1.)

 

5. Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni:

1. rész (alsó bazársor):

a)     A "Lamandert" Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.) ajánlattevő 1. részi ajánlatának 4. oldalán csatolta a teljesítésben részt vevő szakember nyilatkozatát a 2. számú értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására és megadta a szakember kamarai nyilvántartási számát is.

Ajánlatkérő a bírálat során megállapította, hogy a bemutatott Kovács Jenő (kamarai nyilvántartási szám: 18-0029) szakember a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában a jelen eljárásban előírt MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal nincs nyilvántartva. Ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívta ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a szakember MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló kamarai határozatot, amelyből az értékelés körében előírt jogosultság kétséget kizáróan megállapítható. Ajánlatkérő felhívta ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglalt kötelező jogszabályi rendelkezésre tekintettel új szakember bemutatására nincs lehetőség, mivel alkalmassági követelmény nem került előírásra a jelen eljárásban.

A "Lamandert" Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.) a hiánypótlás keretében kizárólag a szakembernek a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott jogosultságaira vonatkozó kamarai határozatokat nyújtotta be. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az eljárás során nem igazolta, hogy az értékelés körében bemutatott szakember rendelkezik az ajánlatkérő által előírt MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, figyelemmel arra, hogy a szakember Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott jogosultságai nem elfogadhatók egyenértékűként, az ajánlattevő 1. részi ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján a Képviselő-testület, mint ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

6. A megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

A "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető az 1. részajánlati kör vonatkozásában.

7. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmassági követelményt nem írt elő, így a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására nem került felhívásra.

A "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevővel szemben az 1. részajánlati kör vonatkozásában kizáró ok nem merült fel.

 

8. Fentiekre tekintettel ajánlatkérő az 1. rész vonatkozásában a "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy:

-       az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-       az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-       az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

Az Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti u. 1.) ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az eljárás 1. része tekintetében ajánlata érvényesnek tekinthető.

 

9. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.2) 9. pontjában a következőket írta elő: „Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás valamennyi részében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.”

A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja értelmében: „(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

e) a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést.”

A Kbt. 70.§ (1) bekezdése értelmében „Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.”

Tekintettel arra, hogy jelen eljárás 2. részében nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, a fentiekben idézett jogszabályi rendelkezésekre tekintettel ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás 2. részét eredménytelenné nyilvánítja.

Ajánlatkérő tehát a közbeszerzési eljárást az 1. részben eredményessé, a 2. részben eredménytelenné nyilvánítja.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő:         azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

435/2018. (X.31.) Képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására történő megbízásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a „Vállalkozási szerződés a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízza az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-t (1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lh. III/1.) 500.000 Ft + ÁFA összegben, mely összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosít.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

436/2018. (X.31.) Képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. A kivitelezés becsült értékét nettó 191.353.232,- HUF összegben, a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét nettó 132.760.345,- HUF összegben határozza meg.
 3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.)

b)       Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti u. 1.)

c)       "Lamandert" Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.)

d)       ROSTFREI-PROFI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Római út 168.)

e)       "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

f)        GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 9/1. fszt. 2.)

g)       M-Flex Kft. (9545 Jánosháza, Kossuth tér 48.)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Szabó Zsolt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (IMPERIAL TENDER Kft.)

b)       pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)       az eljárás tárgya szerinti (szakmai) szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Bíráló Bizottság tagjai


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

437/2018. (X.31.) Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” - Zöld infrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási akcióterv készítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. a Zöld infrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási akcióterv készítése tárgyában a Virtual English Systems Kft-vel (1136 Budapest, Tátra utca 5/a. al.2.) szerződést köt bruttó 1.270.000,- Ft (azaz bruttó egymillió-kettőszázhetvenezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


 

 

Vigyázunk Rád a Balatonon!

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2018. november 19., hétfő, Erzsébet napja van. Holnap Jolán napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat