Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évben meghozott határozatai IV.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évben meghozott határozatai IV.

301/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Szabadi Richárd 8. osztályos tanuló (anyja n.: Farkas Zsuzsanna) Badacsonytomaj, Táncsics u. 34. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjat/szociális támogatást nyújt.

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott közoktatási Intézménybe küldje meg.
Határidő: 2007. december 10.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

302/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Scheller Péter 8. osztályos tanuló (anyja n.: Dr. Kutor Judit Andrea) Badacsonytomaj, Táncsics u. 25. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjat/szociális támogatást nyújt.

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott közoktatási Intézménybe küldje meg.

Határidő: 2007. december 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

303/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi és a badacsonyörsi településrészen élő időskorú polgárok részére 2007. december 1. és 2008. április 30. között időszakban biztosítja az  élelmiszer és gyógyszerellátásának érdekében a vásárlói járatot. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a  vállalkozási szerződést  aláírja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2008. évi költségvetés tervezésénél, mint kötelezettséggel terhelt előirányzatot a költségvetés tervezetébe építse be.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 1.

304/2007 (XI.28.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. december 10-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás témája:

1.) Beszámoló az Önkormányzat munkájáról

2.) Beszámoló az Önkormányzat 2007. évi költségvetési tervének időarányos végrehajtásáról, az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról

3.) Lakossági tájékoztatás a szemétszállítás kérdéséről.

A közmeghallgatást a Badacsony TV felvételről közvetíti, élő adás nem lesz.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a közmeghallgatást készítse elő.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 10.

305/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat között a 2008. évi Utazás kiállítás, a Pünkösdi Bortúra, valamint a Badacsonyi borhetek rendezvények támogatása tárgyában kötendő támogatási szerződéstervezetet megtárgyalta, azt jóváhagyta és felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szerződéstervezetet az önkormányzat nevében írják alá.

Határidő: 2007. december 15.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

306/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Harmati Péter és ifj. Harmati Miklós a 2251/14., 15 hrsz. ingatlanokra vonatkozó adás-vételi szerződését a Vevők által indított kérelemre közös megegyezéssel felbontja. A Vevők részére az általuk kifizetett 1.200.000,- Ft. vételárat a szerződés aláírásától számított 8 napon belül a Polgári Törvénykönyvben rögzített törvényes kamatokkal együtt visszatéríti az Önkormányzat, azzal, hogy a Földhivatalnál a tulajdonjog bejegyzés törlésével kapcsolatosan felmerült összes költség a kérelmezőket terheli.

Az adásvétellel összefüggésben keletkezett valamennyi illeték és költségfizetési kötelezettség továbbra is a Vevőket terheli. Felkéri a Jegyzőt az adásvételi szerződések felbontásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Továbbá felkéri a Hivatalt, hogy a 2251/14., 15. hrsz.-ú ingatlanok meghirdetéséről gondoskodjon az alábbi feltételek figyelembevételével. Az ingatlan korábbi tulajdonosa által számlákkal igazolt értéknövelő beruházás költségeit a  vevőnek vállalni kell.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Tamás Lászlóné osztályvezető
Határidő: Azonnal

307/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GRUPO IBERALTA  (székhely: Edificio Edimar, 1a planta, no 11. Avda. Repubkica Agrentina, s/n 41930, Bormujos, Sevilla, Spanyolország) képv.: Jorge Fortes Sánchez - Oparatív Igazgató által a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítására küldött ajánlatát illetve szerződéstervezetét elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a megbízási szerződés aláírására illetve a hasznosítással kapcsolatos további tárgyalások folytatására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

308/2007 számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete badacsonyi 1239/A hrsz.-ú, 69 m2-es, un. „Csülök csárda” vendéglátó egységre vonatkozó elővásárlási jogával a megküldött adásvételi szerződésben foglalt feltételek alapján nem kíván élni.

Felkéri a jegyzőt hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.
Felelős:  dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 15.
309/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzt Képviselő-testülete támogatja a 022/21 hrsz.-ú út vasút mellé történő áthelyezését. Az új út és a mellette kialakítandó kerékpárút össz. szélességét, a rendezési terv szabályozása alapján 12 m-ben jelöli meg.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a szükséges tárgyalásokat folytassa le, és a tárgyalások eredményéről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

311/2007. (XII. 10.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. január 1. napjától az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának legalacsonyabb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

I. övezet:

- Badacsony településrész egésze, kivéve                                                                                                                    

a strandok területe (Alsó- és Felső-bazársor)         13.500.-Ft/m2/év

- Tourinform Iroda épületében lévő üzletek   16.500.-Ft/m2/év

II. övezet:

- A badacsonyi strandon lévő üzletek                       15.000.-Ft/m2/év

III. övezet:

- A badacsonytomaji standon lévő üzletek                15.000.-Ft/m2/év

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

312/2007. (XII. 10.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi, Szőlőhegyi, és Panoráma utcák ivóvízellátásával kapcsolatos 272/2007. (XI.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Továbbra is biztosítja a megvalósításhoz szükséges 4.500.000.-Ft-os keretösszeget, és felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályt a beruházás lebonyolítására.

Továbbá a csatlakozni kívánó ingatlantulajdonosoktól a beruházás megvalósításához az alábbi anyagi hozzájárulást kéri:

Panoráma utca 15.000.-Ft/érdekeltségi egység

Szőlőhegyi utca 50.000.-Ft/érdekeltségi egység

Badacsonyi utca 35.000.-Ft/érdekeltségi egység

Csatlakozási engedély csak annak az ingatlantulajdonosnak adható, aki a hozzájárulást befizette, és ingatlana bekötésére a vízjogi létesítési engedély lehetőséget ad.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

313/2007 (XII. 10.) számú határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2007. (X. 03.) számú határozatát megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-5.1.1./2F) Közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola felújítására.
A pályázat előkészítésére és megírására 1.800.000.-Ft + járulékai költségfedezetet biztosít a pályázatok előkészítési költségeinek fedezetére, a céltartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázat elkészítését követően intézkedjen a költségek kifizetéséről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

314/2007. (XII. 10.) számú határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 195/2007. (X. 03.) számú határozatát megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-5.1.1./2F) Közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítására.

A pályázat előkészítésére és megírására 1.800.000.-Ft + járulékai költségfedezetet biztosít a pályázatok előkészítési költségeinek fedezetére, a céltartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázat elkészítését követően intézkedjen a költségek kifizetéséről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

315/2007. (XII. 10.) számú határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 247/2007. (X. 31.) számú határozatát megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP-2007-3.1.1./c) Kistelepüléseken településkép javítása támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj, Közösségi ház és rendezvénytér I. ütem kialakítására.

A pályázat előkészítésére és megírására 1.800.000.-Ft + járulékai költségfedezetet biztosít a pályázatok előkészítési költségeinek fedezetére, a céltartalék terhére.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a határozatnak megfelelően a pályázat előkészítését követően intézkedjen a költségek kifizetéséről.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

316/2007 (XII. 10.) számú határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2007. (X. 03.) számú határozatát megerősíti, miszerint a  Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-5.1.1./2F) Közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola felújítására.

A beruházás bruttó összege 278.000.000.-Ft. A szükséges 28.000.000.-Ft önrészt biztosítja – a céltartalék terhére – az igényelt 250.000.000.-Ft-os támogatási összeg mellé.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázatot nyújtsák be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:Folyamatos

317/2007. (XII. 10.) számú határozatot.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 195/2007. (X. 03.) számú határozatát megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-5.1.1./2F) Közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítására.

A beruházás bruttó összege 114.000.000.-Ft. A szükséges 12.000.000.-Ft önrészt biztosítja – a céltartalék terhére – az igényelt 102.000.000.-Ft-os támogatási összeg mellé.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázatot nyújtsák be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

318/2007. (XII. 10.) számú határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 247/2007. (X. 31.) számú határozatát megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP-2007-3.1.1./c) Kistelepüléseken településkép javítása támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj, Közösségi ház és rendezvénytér I. ütem kialakítására.

A beruházás bruttó összege 197.000.000.-Ft. A szükséges 97.000.000.-Ft önrészt biztosítja – a céltartalék terhére – az igényelt 100.000.000.-Ft –os támogatási összeg mellé.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázatot nyújtsák be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

319/2007. (XII. 10.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete zártkörű kötvényt bocsát ki az alábbi jellemzőkkel:

Futamidő: 20 év

Türelmi idő: 5 év

Kötvény felhasználásának célja: az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott célú kiadásainak finanszírozása (vagy fejlesztések finanszírozása, hatékony hitelkiváltás)

Kibocsátás névértéke: 500.000.000.-Ft-nak megfelelő CHF

Kötvény devizaneme: CHF, amely a futamidő alatt térítésmentesen módosítható.

Kötvény kamatozása: változó

Kamatperiódus: 6 hónap

Kamatláb: 6 havi CHF LIBOR + 1 %

Tőke visszafizetése: a türelmi időt követően évente kétszer, minden év március 31-én és szeptember 30-án, ill. az azt követő munkanapon történik annuitásos módon (első tőketörlesztés 2012. szeptember 30-án)

Tőke előtörlesztés: félévente, minden év március 31-én és szeptember 30-án történik, illetve az azt követő munkanapon.

Kamatfizetés: félévente, minden év március 31-én és szeptember 30-án történik, illetve az azt követő munkanapon.

Jegyzési garancia: Raiffeisen Bank Zrt. jegyzési garanciát vállal a kötvények teljes mennyiségére.

Az önkormányzat a kibocsátási költséget 4.000.000.-Ft-ot, azaz Négymillió forintot a 2008. évi költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt a kötvényt és járulékait a futamidő évében az évi költségvetési rendeletében betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

A kötvény és járulékai visszafizetésének fedezete az önkormányzat mindenkori költségvetése, saját bevétele.
Felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét a kötvény teljes futamideje alatt a devizanemek közötti átváltásáról szóló döntés meghozatalára.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Raiffeisen Bank Zrt-vel történő szerződések és a kötvény kibocsátásához szükséges dokumentumok aláírására

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 31., ill. folyamatos

320/2007. (XII. 19.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta és az Alapító Okiratot a módosításokkal egységes szerkezetben 2007. december 20-ai hatálybalépéssel elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy az Alapító Okiratba kerüljön be a „sajátos nevelésű gyerekek óvodai nevelése”.

Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 20.

321/2007. (XII. 19.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 231 hrsz.-ú, a vállalkozói vagyoni körbe tartozó ingatlan tulajdonjogának átruházásra irányuló – az előterjesztés mellékletét képező – szerződéstervezetek közül, a 2. számú mellékletben foglalt tervezetet elfogadja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy amennyiben a befektetők a döntést elfogadják, úgy az adásvételi szerződést az önkormányzat képviseletében, a vételár teljes összegének megfizetését követően írják alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

322/2007. (XII. 19.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. Tv. 34 § (3) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselői 2008. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatoknak szakszerű, a vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályoknak, valamint az önkormányzat SZMSZ-ének megfelelő ellátása.

2. A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő, célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.

3. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódó hivatali feladatok szakszerű ellátása.

4. A fejlesztési célok megvalósítását segítő EU-s pályázatok előkészítésében való közreműködés.

5. A testületi, bizottsági működés koordinálása, a működésükre vonatkozó dokumentumok határidőben történő elkészítése.

6. A polgármesteri hivatal minőségirányítási rendszerének kidolgozásához szükséges valamennyi információ rendelkezésre bocsátása, majd az elkészített minőségirányítási rendszer bevezetése, javaslatok végrehajtása.

7. Az országos és a helyi népszavazás zökkenőmentes, törvényes előkészítése és lebonyolítása.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. december 31.

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. június 26., szerda, János és Pál napja van. Holnap László napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!