2016.11.28 soros PÜB


MEGHÍVÓ


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

tisztelettel meghívom Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 2016. november  28. napján (hétfő) 9,00 órakor

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ranolder termében

(8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) tartandó soron következő ülésére.

Napirendi pontok: letöltés egyben

 1. Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték rendszer ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Halmi László megbízott képviselő, Visi János

 1. Marketingtervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI, Békássy János CÉH Turisztikai Egyesület elnöke,

Taschner Mónika CÉH Turisztikai Egyesület TDM menedzser

 1. EFOP-4.1.7. pályázat előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. Beszámoló a Társulási Tanács 2016. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 1. Badacsonytomaj VN. Kft. 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rózsa Tamás, Molnár Zsolt

 1. A helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési adó bevezetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2017. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Forgalomtechnikai tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kisfaludy-ház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Balatoni Hajózási Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A 2017. évi közvilágítás karantartásra vonatkozó ajánlat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomajért Közalapítvánnyal kötendő feladatellátási megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Mékli Bernadett tulajdonosi hozzájárulás kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A Felső-bazársor hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Letelepedési támogatási kérelmekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2017. évi költségvetési koncepcióról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


Zárt ülés:


 1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj, 2016. november 24.

Tisztelettel:

Forintos Ervin sk.

elnök