Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 04. 04. rendkivüli PÜB
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 04. 04. rendkivüli PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 10/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2014. április 4-én 9.00 órai kezdettel megtartott

Rendkívüli nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                          elnök

Folly Péter                            bizottsági tag

Forintos Ervin                    bizottsági tag

Vargáné Szőke Judit            bizottsági kültag                       (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László                 polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás        jegyző

Wolf Viktória                       aljegyző

dr. Magó Ágnes                    képviselő

Horváth Márta                      műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné                     osztályvezető

Keresztes Istvánné               jegyzőkönyvvezető                      (7 fő)

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Horváth Ferenc                      bizottsági kültag                          (1 fő)

Lakosság részéről megjelent:                                                                     (1 fő)

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Folly Péter bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Keresztes Istvánnét  javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

212/2014. (IV.04.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Folly Péter bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Keresztes Istvánnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök ismerteti a meghívóban szereplő 1 napirendi pontot kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Napirendi pontok:

  1. 1. Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

2.   Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat bontása, értékelése, elbírálása

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

213/2014. (IV.4.) PüB határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 04.04 napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1.   Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

2.   Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat bontása, értékelése, elbírálása

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA II.

1./ Napirendi pont

Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása.

 

(A pályázati felhívás a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a  pályázati kiírásra pályázat nem érkezett.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, ezt a pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítjuk, új pályázati kiírást kell tenni. Simonné Visi Erzsébet jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen és kérte, hogy a 2. pontot javasolja módosítani, valamint egy szakmai lapban való hirdetést feladni. A 2. pont az, hogy hátráltató tényező volt a 100 milliós árbevételi korlát. Felmerült, hogy szakmai lapban jelentessük meg, megkíséreltük ezt végrehajtani, ezek havi lapok, és úgy jelent volna meg a lap, hogy 3 nappal a határidő lejárta előtt. 200ezer Ft-ba került volna a hirdetés.

Forintos Ervin bizottsági tag hozzászólásában elmondja, hogy egyetért polgármester úrral, de javasolja, hogy a pályázati anyagból kerüljön ki a 100 milliós nettó árbevételi korlát. A 10 millió Ft-os bérleti díjon nem akar csökkenteni. Ha úgy dönt a testület, hogy a bérleti díjat csökkenti, ő ezt nem fogja támogatni. Ha a II. körben sem lesz pályázó, akkor értékbecslést kell készíttetni és eladni a házat.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy ő Forintos Ervin képviselő gondolat menetével teljesen egyetért, és ő is azt javasolja, hogy a 100 milliós árbevételi korlát kerüljön ki, a pályázati kiírásból illetőleg az 5-ös pontban lévő kitételt, mely május 15-i kezdést ír ki, feleslegesnek tartja. Ezt a bérleti díjat nem tartja magasnak.

 

Orbán Péter bizottsági elnök hozzászólásában elmondja, hogy ha ez a 10 milliós bérleti díj reális, akkor miért nem volt pályázó?

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy ő az eladást nem támogatja. Azért léptünk bele ebbe az ügyletbe, mert nem kizárólag pénzügyi dolgokról beszéltünk, hanem már megjártuk néhány ingatlan vásárlóval elég rendesen. Önkormányzat kezében való megtartása, azért távolabbra mutató, mint, hogy adott pillanatban 1-2 millió Ft miatt feladjuk az egészet. Ő is elgondolkodott azon a 100 milliós árbevételen, ha belegondolunk, hogy azt egy szakember érti, hogy miről van szó, aki egész évben üzemeltet egy jó nevű vendéglátóhelyet, ha a 100 milliót elosztjuk 12-vel, akkor havi összeget mondunk árbevételt.

 

Orbán Péter bizottsági elnök elmondja, hogy a pályázati kiírásra nem volt jelentkező. Félő, hogy ha nem csökkentenek a feltételeken, akkor a nyárra zárva marad a Kisfaludy-ház. Azért pedig a képviselő-testületet fogják hibáztatni.

 

Folly Péter bizottsági tag kérdezi, hogy a bérleti díjat miért ne csökkentsék. Ha jól értette a 10 millió Ft bérleti díj ha befolyik, akkor sem fedezi az amortizáció költségét

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy ez az összeg az, amivel a Kisfaludy-ház kiadásaihoz hozzájárulok. Amennyiben az összeg nem folyik be, csökkentjük ezt az összeget, onnantól kezdve áprilistól 40 millió Ft-ot rá kell költeni. Ha nem lesz pályázati forrás, nagyon nagy problémák lesznek. A település pedig úgy néz ki, ahogy kinéz.

 

Folly Péter bizottsági tag elmondja, hogy ha továbbra is a Bíró- Mányai  Kft. üzemeltette  volna, nem biztos, hogy 40 millió Ft-ot rá költött  volna az idén. Az van a mi pályázati kiírásunkban, hogy próbál az önkormányzat rá pályázni. Van két év türelmi idő. Ez a két év arra van, hogy jó eséllyel fog tudni pályázni az önkormányzat. A 10 millió Ft-ot a BAHART bevétellel hasonlítottuk össze. Azt mondtuk, hogy ha 7 vagy 8 millió Ft-ért ki tudjuk adni, akkor is előrébb vagyunk. Nem érti, hogy Forintos Ervin miért nem akarja csökkenteni a bérleti díjat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Kisfaludy-ház értéke 135 millió Ft, és ha el tudjuk adni pl 180 millió Ft-ért, akkor van 50 millió Ft-unk. Ha csökkentjük a bérleti díjakat, legyen 5 millió Ft, az 10 éves futamidő, mire bejön nekünk, azt rá is kell költeni. A Kisfaludy-házból profitot kell termelni. A BAHART részvényeket bármire fel lehetett volna használni. Most viszont van egy adott Kisfaludy-házunk, amiből profitot kell termelnünk. Az utca emberének véleménye, hogy hibát követett el a testület, hogy a Kisfaludy-házat megvásárolta.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy nem ért egyet azzal, hogy a bérleti díjat csökkentsék, valamint az eladást sem támogatja.

 

Folly Péter bizottsági tag elmondja, hogy Ő nem tudott olyan pályázatról, amelyre a BAHART részvények eladásából származó pénzt fel lehetett volna használni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a pályázati kiírásban említést teszünk egy világörökségi helyszínről, és ebben a kérdésben döntsön a testület. Bizonyos emberek azért mennek olyan különleges helyekre, mert a világörökség része.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy azt kell szem előtt tartani, hogy találjunk egy olyan bérlőt, aki az évi 10 millió Ft-ot megfizeti.

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy nem volt olyan feladat, amelyre a BAHART részvényt fordíthattuk volna, Ő úgy érzi, hogy egy kicsit fordítva volt, nem is mertünk gondolkodni az eladáson, ugyanis olyan szilárd volt a képviselő-testület elhatározása, hogy nem értékesíti a BAHART-ot. Elkövettünk egy hibát a bérleti díj megállapításánál, ezért csak részben ért Egyet Forintos Ervinnel, mert azt mondtuk, hogy láttunk leírva egy szerződést, ahol ez a 7.5 millió Ft + ÁFA bérleti díj megjelent, mint realitás, és mi ezt úgy konvertáltuk át, hogy mivel mi az ÁFÁ-t nem tudtuk vissza igényelni, ezért a fennmaradó 2,5 millió Ft legyen 10 millió. Nézzük a bérlő oldaláról, a bérlő vissza tudja igényelni az ÁFÁ-t  Őneki nem mindegy, hogy 7,5 millió Ft a bérleti díj, vagy 7,5 millió +ÁFA.. Ebben a konstrukcióban valahol 7,5 Ft körül van a reális bérleti díj. A 100 milliós árbevételi korlát finomításával, akár eltörlésével a magam részéről egyet tudok érteni, az említett vételi opciót nem támogatom, ugyanakkor ez nem egy ritka eset., pl. az alsó-bazársor vonatkozásában, volt konkrét befektetői megkeresés 2008-2009 körül, ahol azt kérte a befektető, hogy 20 évig üzemelteti, felújítja és utána kér vételi jogot. Ettől az akkori testület elzárkózott. Ezt a verziót Ő nem támogatná., inkább a Folly Péterrel ért egyet abban, hogy ha ebben a két évben nem tudjuk megújítani, találunk üzemeltetőt, még akkor is rá érünk gondolkodni, hiszen az épület értéke, különösen felújítás után inkább emelkedik, mint csökken.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a pályázat első évében engedményt szavazott meg a képviselő-testület, ha talál rá bérlőt a képviselő-testület, köteles a bérleti díjat kifizetni. A 100 milliós árbevételnek nincsen köze.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy miért baj az, hogy ha csökkentik a bérleti díjat? Ha több jelentkező lesz, akkor egymásra licitálnak. A bérlőnek minden eszközt bérelni kell, tehát ez plusz költséget jelent a számára.

 

Forintos Ervin bizottsági tag válaszában elmondja, hogy olyan bérlőket várnak, akiknek 100 milliós árbevételük van

 

Folly Péter bizottsági tag elmondja, hogy több szálon indul el az esemény. Előfordulhat, hogy nem tudjuk bérbe adni, ha tartjuk a 10 milliót. Második esetben amennyiben csökkentjük a bérleti díjat, bérbe tudjuk adni, és pályázati forrásból fejlesztésre is nyílhat lehetőség. Harmadik esetben az eladással profitot termelhetünk. Nem egy évben kell gondolkodnunk. Három opció van amit végig kell gondolni, és a három opció közül kell kiválasztani, hogy hosszú távon melyik a legjobb. Félő, hogy a mostani szezonra nem tudjuk bérbe adni, ezért talán csökkenteni kellene a bérleti díjat 2 millió Ft-al. Ha eladni akarnánk, akkor most kellene eladni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy ha nem jelentkezik bérlő 10 millió Ft. bérleti díjjal, akkor, ismét pályázatot kell kiírni.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy írjanak ki új pályázatot, és azzal egy időben készítsék elő azt, hogy az idei szezont a MENÜ Kft-vel oldják meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy számára nem egy eretnek gondolat a bérleti díj csökkentése. Egy logikai hibát elkövettünk az ÁFÁ-nak az egyszeri beépítésével. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Váli Péter érdeklődött a ház iránt, miután végig számolták, ez egy multi cég Budapesten, a New York palotát ők üzemeltetik. A Bíró-Mányai Kft. erősen alaphangon működtette a Szegedy-Róza házat. Az épületnek az egyéb sajátosságai nem voltak kihasználva A Kisfaludy Sándor kulturális vonal beépíthető, ennek működtetése 7-8 hónapra kitolható, ilyen és hasonló kulturális programokkal. Nagyon sok pénzt kellene befektetni, hogy megfelelő színvonalon tudjon üzemelni a ház. Megfelelő színvonalú szakácsot kellene felvenni, akinek a bére eléggé jelentős. .Hozni kell egy olyan informatikai rendszert, amibe nem tudnak belenyúlni. Ők úgy számolták, hogy talán a 3. évtől lenne reális a 10 millió Ft. bérleti díj. Az első évben ők veszteséggel számolnak. Ők csak azokat a forgalmi adatokat ismerik, amit megtudtak a Bíró-Mányai Kft-től. Tehát ennek mentén ők arra az elhatározásra jutottak, hogy nem pályáznak. Ezt azért mondta el, hogy partner tud lenni egy lépcsőzetes bérleti díjban.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy a képviselő-testület nem tudta mit tesz akkor, amikor megvásárolta a Kisfaludy-házat. Már a korábbi években kb.10-15 évvel ezelőtt kellett volna megvenni, és nem most. .A világ legrosszabb üzlete volt a megvétele. Innentől kezdve valamilyen megoldást kell találni rá, vagy eladni 180 millió Ft-ért. Azon a színvonalon, melyen a Bíró-Mányai Kft. működtette a házat, ezen a színvonalon most is lehetne működtetni. A működtetésből évi 20 millió Ft nettó nyereség tud származni. Ha valaki ki akarja venni bérbe, és ha nem ezt a színvonalat akarja hozni mint a Bíró-Mányai Kft, akkor neki be kell ruházni.

 

Folly Péter bizottsági tag kérdezi, hogy mekkora árbevétel keletkezik ?

 

Szebellédi Ferenc válaszában elmondja, hogy 110 és 130 millió Ft nagyságrend. Ebből kell elosztani a tulajdonosnak, illetőleg az üzemeltetőnek, hogy ez milyen arányban történik az a megegyezés kategóriája. Valószínűleg ha valaki ki akarja venni bérbe, és nem ezt a színvonalat szeretné, akkor be kell ruházni. A Kisfaludy-ház nimbusza, ha nincs hozzá nyúlva, akkor több profitot nem tud termelni. Az első időszakban kevesebb bérleti díjat kell megállapítani véleménye szerint. Nem tartja jó ötletnek, ha az önkormányzat opciós vételi jogot adna. Ha nem tudnak olyan befektetőt találni, aki nem tud beinvesztálni az elején, akkor a legcélszerűbb az, hogy meghirdetni és eladni.

 

Orbán Péter elnök megköszöni a hozzászólásokat.

 

Krisztin László polgármester elmondja, hogy Horváth Ferenc bizottsági tag szerdán itt volt a bizottsági ülésen és jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Az Ő javaslata is bent van ebben a 6 pontban, a 100 milliós dolgot túlzásnak tartotta, ő is javasolta, hogy az 1-es és a 6-os pontot összevonva, javasolta az első évben 20 %-al csökkenteni.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy elhangzott az ülésen olyan javaslat, hogy legyen a pályázat úgy kiírva, hogy lépcsőzetes bérleti díj rendszerben. Erre konkrét összegű javaslat? Mi legyen az első évben? Hogyan emelkedjen? Milyen összegről induljunk?

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy 5+5 évre írták ki a pályázatot. Azt javasolja, hogy két éves váltással. Az első két év után emeljék a bérleti díjat.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy mi legyen az induló összeg?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez így nem célszerű, mert ha két év, akkor az utolsó fordulónál egy év marad, és akkor elindul majd egy polémia. Az első öt évet felosztani kettőre és háromra, és utána az ötöt már egyben kezelni, vagy eleve csak az első egy-két évben adni ezt a kedvezményt.

 

Orbán Péter elnök konkrét javaslatot kér.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javasolja, hogy legyen a kedvezményes összeg, amit majd meghatároz a bizottság első 3 évre, és ha létrejön az 5+5, utána már fix összeg.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy csak akkor kapjon kedvezményt, ha 5 év után is akarja üzemeltetni. Az ÁFÁ-val csökkentett érték 7,5 millió Ft az első két évben Az idei évben 10 % kedvezmény. Évente emeljük 500 ezer Ft-al.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy Ő kevésnek tartja az 500 ezer Ft. emelést.

 

Folly Péter bizottsági tag elmondja, hogy nincs kihangsúlyozva a pályázatban az, hogy mi van akkor, ha az önkormányzat pályázati pénzből tud fejleszteni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető  ismerteti  a pályázati feltételek d) pontját.

 

Folly Péter bizottsági tag elmondja, hogy ha két év múlva az önkormányzat 100 millió Ft-ot nyer pályázaton, felújítjuk, és ugyan úgy a bérleti szerződés alapján megkapjuk a bérleti díjat. A bérlőnek ez előnyös.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző hozzászólásában elmondja, hogy határozott időre szól a szerződés. A határozott időre szóló szerződést közös megegyezéssel lehet módosítani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy milyen garanciát kapunk arra, ha levisszük a bérleti díjat, azért befogadjuk, hogy ő be fog fektetni, és ha egyébként nem fog bele fektetni.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy az első két évben 7,5 millió Ft a bérleti díj és a 3. évtől pedig 10 millió Ft.

 

Szebellédi Ferenc javasolja, hogy a képviselő-testület az első három évre adjon 10 millió Ft kedvezményt. Ha a bérlő nem teljesíti a feltételeket a 10 millió Ft automatikusan életbe fog lépni visszamenőleges hatállyal. Ezzel a bérlőt ösztönözzük arra, hogy saját erőből fejlesszen.

 

Folly Péter bizottsági tag javasolja, hogy a bérleti díjhoz egy színvonal növekedési ütemtervet kell csatolni, a bérlő részére. Ezzel a színvonal növekedéssel tudja ő a bérleti díjat csökkenteni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy az első évben 7,5 millió Ft, utána 500 ezerrel növelve és az 5 évre érje el a 10 millió Ft-ot.+infláció

 

Szebellédi Ferenc javasolja, hogy a 10 millió Ft-ról adjon a testület kedvezményt az első három évben, és ha nem teljesíti a feltételeket, akkor lépjen életbe a 10 millió Ft bérleti díj. Ennél a színvonalnál csak jobbat kell produkálni. A vendéglátás színvonalát minden évben köteles emelni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő hozzászólásában elmondja, hogy lényegében mi az épületet adjuk bérbe A bérlő a vendéglátás egyéb eszközeivel is mutatkozzon meg.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy amennyiben ez a pályázat is eredménytelen lenne, úgy javaslom az ingatlan értékesítését.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy amennyiben ez a pályázat is eredménytelen lesz, bárkinek bérbe adhatjuk

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ne egy határozati javaslatban tegye fel, hanem kettőben.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy most adják el a Kisfaludy-házat.

 

Folly Péter bizottsági tag kérdezi, hogy erősítené-e a pályázati kiírásunkat, ha beleírjuk azt, hogy amennyiben az önkormányzat fejleszti az épületet, és pályázati forrást el tud nyerni, abban az esetben sem emeli a bérleti díjat, a bérleti időszak végéig.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy fordulópont van az opció+ 5 év. Legelőször az öt év letelte után, ha ő kívánja újabb 5 évig bérelni, lehet tárgyalni a bérleti díjról.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javasolja, hogy szakmai lapban jelentessék meg a pályázatot.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető válaszában elmondja, hogy a Magyar Konyha c. lapot nézték, március 27.-én jelent meg az utolsó szám, innentől számítva április 27.-én fog megjelenni a következő szám. Nem lesz érdemes beletenni, mert le fog járni a pályázati határidő.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi Szebellédi Ferenctől, hogy tud-e javasolni olyan szakmai lapot, ahol megfordul a vendéglátós szakember.

 

Szebellédi Ferenc válaszában elmondja, hogy ő az internetes hirdetést javasolja, ugyanis a vállalkozók inkább azt böngészik.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja meghirdetni a Magyar Bazárban, valamint az Expressz országos lapokban fényképpel együtt.

 

Szebellédi Ferenc javasolja, hogy most hirdesse meg az önkormányzat eladásra.

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy az ingatlant értékesítésre forgalmi értéke alapján versenytárgyalás útján lehet csak meghirdetni. Szigorúan a törvények betartását javasolja, ismerteti a versenytárgyalás szabályait.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdezi, hogy azon az áron lehet eladni, ami az értékbecslésen szerepel ?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy független értékbecslést kell kérni, ez az első lépés, amelyen az ingatlan forgalmi értéke szerepel, ettől – ha jól emlékszik – +/-5 %-al lehet eltérni.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy két országos lapban Bazár, és Expressz újságban jelenjen meg a pályázat. Ezzel együtt javasolja, hogy kerüljön fel a honlapra kiemelt hirdetésként, kiugró ablakkal az országos hirdetési portálokon. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

214/2014. (IV.04.) számú Püb határozat

- Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat két országos hirdetési lapban: Bazár és Expressz újságban jelenjen meg. Ezzel együtt javasolja, hogy kerüljön fel az önkormányzat honlapjára kiemelt hirdetésként, kiugró ablakkal, valamint az országos ingatlan hirdetési portálokon.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök  javasolja, hogy ha két hét múlva, érvénytelen a pályázat, kínáljuk fel eladásra. Kérjünk értékbecslést a Kisfaludy-házra.

 

Folly Péter bizottsági tag kérdezi, hogy mennyibe kerül egy értékbecslés?

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy kb. 50-60 ezer Ft-ba kerül.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy ha két hét múlva érvénytelen lesz a pályázat, kínáljuk fel eladásra, és kérjünk rá értékbecslést.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

215/2014. (IV.04.) számú Püb határozat

- Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy érvénytelen pályázat esetén az ingatlant értékesítse és kérjen az ingatlanra értékbecslést.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy hirdessük meg 10 millió Ft bérleti díjjal, és az első három évben adjunk kedvezményt, ami 7,5 millió Ft lenne az első három évben, valamint színvonal növelési ütemtervet kell készíteni.

 

Folly Péter bizottsági tag távozott 10.00 órakor

Jelen lévő bizottsági tagok száma 3 fő.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

216/2014.(IV.04.)számú PüB határozat

Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat, elbírálása pályázat kiírása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hirdesse meg 10 millió Ft bérleti díjjal, és az első három évben adjon kedvezményt, ami 7,5 millió Ft lenne az első három évben, valamint színvonal növelési ütemtervet kell készíteni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Folly Péter bizottsági tag 10.10 órakor visszaérkezett.

Jelen lévő bizottsági tagok száma 4 fő.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy lépcsőzetes bérleti díjat állapítson meg a testület. Az első három évben 7,5 millió Ft, és az 5. év végéig 500 ezer Ft, az 5. év felett pedig inflációval növelt érték.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az első évben a 7,5 millió Ft- a 2. évtől az 5. évig  évente 500 ezer Ft-al növelve,és ha  az 5. év után elérte a 10 millió Ft -ot inflációval növelt.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, aki ezt a javaslatot tudja támogatni,  kérem szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

217/2014(IV.04.) számú PüB határozat

Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat, elbírálása pályázat kiírása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy lépcsőzetes bérleti díjat állapítson meg a testület. Az első évben 7,5 millió Ft, a 2. évtől az 5. évig 500 ezer Ft-al növelve, és ha az 5. év után elérte a 10 millió Ft-ot inflációval növelten.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter Püb elnök

 

Folly Péter bizottsági tag távozott 10.15 órakor

Jelen lévő bizottsági tagok száma 3 fő.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy a képviselő-testület törölje a 100 millió Ft árbevételt. Aki ezzel a javaslattal egyetért ,  kérem  szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

218/2014.(IV.04.)számú PüB határozat

Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat, elbírálása, pályázat kiírása.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a

Képviselő-testületnek , hogy törölje a 100 millió Ft árbevételt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter Püb elnök

 

Folly Péter bizottsági tag 10.17 órakor visszaérkezett.

Jelen lévő bizottsági tagok száma 4 fő.

 

 

  1. 2. Napirendi pont:

Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat bontása, értékelése, elbírálása

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy egy pályázat érkezett.

10.19-kor bontják fel a pályázatot. Pályázati letét befizetési csekk 50 ezer Ft-ról pályázat a Bányász strand bérleti jogára.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető ismerteti, hogy a pályázatnak mit kell tartalmaznia.

A pályázó nevét, cég nevét, székhelyét, pályázó adószámát, az eljáró képviselő nevét, a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység megnevezését.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti a  pályázó adatait: adóazonosítója, lakcíme: Nemesgulács, Simon I. lakótelep 10/A. Bérleti díjra ajánlatot tesz. Szükséges eszközökkel rendelkezik. Szakhatósági engedélyekkel rendelkezik. Mivel az előző években is családi vállalkozásként működtette, a törvényi szabályozásnak megfelelő online pénztárgép rendelése van. Épületen belüli, kisebb karbantartási munkákat tud vállalni. Épületen belüli vakolat omlás helyreállítása, tető beázás megszüntetése nyitásra festés, meszelés, homokozás. Továbbra is üzemelteti a büfét. A pályázó a bérleti díjra, amely strandfürdő 2169 m2, büfé, vizesblokk, 500 ezer Ft-ra tesz ajánlatot éves bérleti díjként. Pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, a bérleti jogviszony időtartamát a jogszabályban betartja. A Badacsony kártyával járó kedvezményeket a pályázó betartja. Nyilatkozik, hogy a strandot 2014. június 1-ig megnyitja. A helyi lakosoknak a kedvezményeket biztosítja. Amennyiben elnyeri a pályázatot, a vállalkozói igazolványt kiváltja Jelenleg vállalkozói igazolványa nincs. a bérleti szerződés megkötéséig Igazolás arról, hogy gazdasági társaság és egyéni vállalkozónak a NAV-nál és a helyi önkormányzatnál nincs tartozása. Igazolja, hogy két év szakmai gyakorlata van strandüzemeltetésben. Hat db különböző tartalmú nyilatkozatot ismertetett. A szakmai gyakorlatot pályázó önmaga igazolta. A letéti összegről sincs igazolás.

A pályázati kiírásban szereplő feltételeket nem teljesítette teljes körűen, mert hiányoznak az igazolások a Nav-tól és a helyi önkormányzattól.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy ha a szükséges igazolásokat pótolja, akkor tudunk lehetőséget adni  a  pályázónak.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdezi, hogy nem azért nincs a NAV-tól adóigazolása, mert szüneteltette a vállalkozását.

 

Folly Péter bizottsági tag javasolja, hogy ha pályázatot írnak ki, akkor tegyék bele azt, hogy hiánypótlásra legyen lehetősége a pályázónak.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető válaszában elmondja, hogy Ő csak azt teheti bele a pályázati kiírásba, amit a rendelet megenged.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy mivel ez a pályázat nem felel meg a feltételeknek, új pályázatot írjon ki a képviselő-testület. Módosító javaslatot tesz a bizottság a rendelet módosítására, aki  ezekkel  a javaslatokkal egyetért, kérem szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

219/2014.(IV.04.)számú PüB határozat

Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat bontása, értékelése, elbírálása.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy írjon ki új pályázatot a Bányász strand üzemeltetésére és egyben javasolja a bizottság a képviselő-testület részére az önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek a pályáztatásra vonatkozó szabályainak a felülvizsgálatát.            

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter Püb elnök

 

 

 

 

 

 

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Orbán Péter                                                       Folly Péter

elnök                                                bizottsági elnök-helyettes

jegyzőkönyv hitelesítő