Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 04. 02. soros PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 04. 02. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 9/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2014. április 02-án 8.00 órai kezdettel megtartott

soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Forintos Ervin                bizottsági tag

Horváth Ferenc             bizottsági kültag                        (3 fő)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

Tamás Lászlóné              Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Horváth Márta               Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Lukács Antalné              Menü Kft. ügyvezetője

Nagy Lászlóné               óvodavezető

Jerszli Judit                    BVKI igazgató

Pásztor László                VN. Kft. ügyvezető

Flamis Mihály                BNYE elnöke                             (8 fő)

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

 

Vargáné Szőke Judit      bizottsági kültag

Folly Péter                      bizottsági elnök-helyettes

 

Lakosság részéről megjelent: 0.fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervint, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

157/2014. (VI.02.) PüB határozat

–        Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Orbán Péter elnök javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a bizottsági ülés meghívójában 23 napirendi pont szerepel, azonban két sürgősségi indítvány készült, Egészségház villámvédelme és a VN. Kft. kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz címmel, melyeket javasol felvenni az ülés napirendjei közé. Kéri, hogy aki a napirendi pontok kiegészítésére tett javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

158/2014. (VI.02.) PüB határozat

–        Napirendi pontok kiegészítésének elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. április 02. napján megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét 2 sürgősségi indítvánnyal egészíti ki:

 

24. Egészségház villámvédelme

25. VN. Kft. kiegészítése a lejárt határidejű határozatokhoz a 188/2014. (III.13.) és a

187/2014. (III.13.) sz. határozat alapján

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja a bizottságnak, hogy a meghívóban szereplő pénzügyi témájú 6, 7, 8 és 9. napirendi pontokat vegyék előre, mert Tamás Lászlóné osztályvezetőnek ma egy projekt ellenőrzése lesz, amire el kell mennie.

 

Lukács Antalné üzletvezető kéri a bizottságot, hogy a meghívóban szereplő 5. napirendi pontot a következő soros ülésén tárgyalja, a március 26-i anyag leadási határidőig nem lehetett megcsinálni, azt április közepére tudják elkészíteni.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Lukács Antalné kérését és a napirendi pontok sorrendjére tett javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

159/2014. (VI.02.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. április 02. napján megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pontok:

 1. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló (Kiegészítő melléklet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Nagy Lászlóné óvodavezető

Lukács Antalné ügyvezető

Pásztor László ügyvezető

Jerszli Judit igazgató

 1. 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 4. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési jelentéséről.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. CÉH Turisztikai Egyesület és Badacsonytomaj Város Önkormányzat között létrejött középtávú Együttműködési Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 7. Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának (jogalkotói) értelmezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

 1. 8. SCD Balaton Holding Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zrt. és projekt cégei elmaradt Balaton-parti turisztikai fejlesztések ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Nyugdíjas Egyesület kérelmének vizsgálata és javaslatok összeállítása a 123/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat alapján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Flamis Mihály elnök

 1. 10. Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczy Kft. képviseletében Bauerné Poór Vilma

 1. 11. Követelések elengedésének eseteiről rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével  kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh László

 1. 15. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Böröczk Anita kérelme a Föld u. ivóvíz vezeték kiépítés támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. A TRIÁSZ’06 Kft. képviseletében Berecz István kérelme közterület bérleti díj csökkentésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Németh László és Németh Lászlóné az 0889/8. hrsz-ú ingatlan használata iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. A BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs ismételt kérelme közterület bérlettel kapcsolatosan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Mózer Károly kérelme közterület bérletre póni lovagoltatás céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Egészségház villámvédelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. VN. Kft. kiegészítése a lejárt határidejű határozatokhoz a 188/2014. (III.13.) és a

187/2014. (III.13.) sz. határozat alapján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy minden év végén a zárszámadás előtt a MÁK által közölt központi támogatások (egyeztető tábla) megérkezésekor kell elkészíteni a rendelet módosítását. Sajnos, mivel az utolsó pillanatban küldték ezt meg, csak most tudták a Képviselő-testület elé terjeszteni az anyagot, amely a zárszámadással együtt gyakorlatilag megtörténik.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az anyag olyan pénzeszközöket tartalmaz, amelyek 2012. december 31-ig az önkormányzat költségvetésében megjelentek. A végszámoknak egyeznie kell a zárszámadásban szereplő összeggel.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a rendelet módosítását, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

160/2014. (IV.02.) számú határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

2./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló (Kiegészítő melléklet)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nincs, ha kérdés van, arra szívesen válaszol.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás elmondja, hogy a jövőben az anyagot úgy kell elkészíteni, hogy csak pénzügyi vonatkozású adatokat tartalmazzon, kulturális dolgok ne kerüljenek ebbe.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy az előterjesztést a Társulási Tanács tárgyalta-e?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy a társulás részére az előterjesztést megküldtük, a Pénzügyi Bizottság véleményezését követően, 04.04-én 8.00 órakor kerül sor a Társulási Tanács ülésére.

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

161/2014. (IV.02.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló (Kiegészítő melléklet)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

3./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan? Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy szomorúan tapasztalta, hogy a költségvetésből a játszótér kivételre került. Szeretné, ha a Fenntartó jóváhagyásával a meglévő játszóeszközök felújítására, az előtető javítására, kerítésjavításra felhasználhassa az intézmény a pénzmaradványt. Sajnos az előtetővel továbbra is probléma van, az összes párnafát ki kellene cserélni, de erre nincs pénzük, és nem hatásköre az óvodának.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy arra viszont van hatásköre az óvodának, hogy ezeket a problémákat jelezze a vagyonkezelési szerződés alapján.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az óvodánál 1,3 m. Ft. a szabad pénzmaradvány. A bizottság tegyen javaslatot, hogy mire használhatja fel az intézmény.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy az előbbiekben említettek szerint több jogcímre is fel tudnák használni a pénzt. Az óvodai udvaron lévő játékok egyike sem felel meg az uniós szabványnak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy mielőtt döntést hoznak, szeretne költségvetést látni, továbbá kíváncsi arra, hogy a VN. Kft. a karbantartás keretében mit tud elvégezni.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető tájékoztat arról, hogy napi 2 órában biztosít a Kft. az intézmény részére karbantartót. Ezekre a feladatokra nem került az óvoda költségvetésében külön pénz tervezve. Ha a napi 2 órára tervezett összeg elfogy, akkor a Testület felé fognak fordulni, hogy az év hátralévő időszakában biztosítsanak összeget a fűnyírásra.

 

Pásztor László elmondja, hogy az előtető javítására kértek már be árajánlatokat, kb. 300.000 Ft.-ról van szó.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy gondolja, hogy nem kell minden nap 2 órában füvet nyírni és járdát seperni. Nem tudja elfogadni az intézményvezető azon mondatát, hogy erre külön pénzt kellene majd biztosítani a költségvetésben szereplő összegen felül.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető tájékoztat arról, hogy a karbantartó minden nap 7.00 órától 9.00 óráig dolgozik náluk és szükség van erre, mert nagy az intézmény udvara.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, ha olyan munkákra használnák fel a pénzmaradványt, ami nem a működéshez tartozik, akkor olyan határozatot kell hozni, hogy a Testület a pénzmaradványt elvonja és átadja a fenntartó társulásnak ezekre a feladatokra.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Tamás Lászlóné osztályvezető által elmondottak szerint azzal, hogy az árajánlatok bekérését követően kerüljön sor a javításokra, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

162/2014. (IV.02.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szabad pénzmaradványát a Társulási Tanács az intézmény finanszírozására fordítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az Önkormányzati pénzmaradvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy ide tartozik a Kulturális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal.

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja az előterjesztésben szereplőek szerint meghozni a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

163/2014. (IV.02.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és önállóan működő intézményének pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradványt az eredeti előirányzatként szereplő összeg kivételével az önkormányzat fejlesztési tartalékába helyezi. Kérje fel a Jegyzőt a rendelet módosítására, hogy a döntésnek megfelelően a következő negyedévben esedékes előirányzat módosításakor a testületi ülésre készítse elő.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

4./ Napirendi pont:

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az óvoda költségvetését teljesen el kell különíteni az Önkormányzatétól, csak, mint a fenntartó társulásnak átadott pénzeszközként szerepelhet. Elmondja, hogy a Céh Egyesület kérelmet nyújtott be, az előző évi támogatásból még hiányzó 800.000 Ft. összeget szeretnék. Javasolja, hogy az Egry sétány járdájára betervezett 3 m. Ft. kerüljön átcsoportosításra a VN. Kft. részére céltámogatásként.

 

Orbán Péter elnök nem javasolja a Céh Egyesület kérelmének elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szintén nem javasolja a kérelem elfogadását.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető javasolja, hogy a költségvetésben az út- és közműalapot külön kellene választani.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy együttesen 3 m. Ft. lett betervezve a út- és közmű alapra.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a most létrehozott közmű alapba tegyenek 1 m. Ft.-ot, 2 m. Ft. pedig az útalapba kerüljön.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a VN. Kft. az Egry sétány járdafelújítására 3 m. Ft. céltámogatást kapjon, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

164/2014. (IV.02.) számú határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a felhalmozási kiadásokból átcsoportosítással 3 m. Ft. céltámogatást biztosítson a VN. Kft. részére a badacsonyi Egry sétány járdafelújítására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Krisztin N. László polgármester javaslatával, mely szerint az közmű alapba 1 m. Ft. az út alapba 2 m. Ft. szerepeljen, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

165/2014. (IV.02.) számú határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Út- és Közmű Alapban lévő 3 m. Ft. az alábbiak szerint különüljön el:

 

-Közmű Alap: 1 m. Ft.

-Út Alap 2 m. Ft.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a Céh Turisztikai Egyesület kérelmét, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 0 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

166/2014. (IV.02.) számú határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a Céh Turisztikai Egyesület kérelmének a támogatását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyben, az előbbi módosításokkal el tudja fogadni a rendelet módosítását, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

167/2014. (IV.02.) számú határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az alábbiak szerint javasolja elfogadásra az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítását:

- a felhalmozási kiadásokból átcsoportosítással 3 m. Ft. céltámogatást biztosítson a VN. Kft. részére a badacsonyi Egry sétány járdafelújítására.

-az Út- és Közmű Alapban lévő 3 m. Ft. az alábbiak szerint különüljön el: Közmű Alap: 1 m. Ft., Út Alap 2 m. Ft.

- nem javasolja a Képviselő-testületnek a Céh Turisztikai Egyesület kérelmének a támogatását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

5./ Napirendi pont:

Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési jelentéséről.

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a belső ellenőr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A Képviselő-testület az anyagot tavalyi évben már megtárgyalta, akkor a belső ellenőr jelent volt.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy készült-e intézkedési terv.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy igen készült.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy további hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadásra javasolja a belső ellenőri jelentésről szóló tájékoztatót, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

168/2014. (IV.02.) számú határozat

Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési jelentéséről.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló éves összefoglalót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

6./ Napirendi pont:

CÉH Turisztikai Egyesület és Badacsonytomaj Város Önkormányzat között létrejött középtávú Együttműködési Megállapodás módosítása

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan? Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a múltkori megállapodásban több hiba volt, kérdése, hogy ezek javítása megtörtént-e?

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy az Céh Egyesület megállapodásával érintett önkormányzatok együttes ülésén nem fogadták el a megállapodás módosítását.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag azért látja ezt problémának, mert annak ellenére, hogy nem írták alá szerepelnek a megállapodásban. Úgy gondolja, hogy így nem felelnek meg a pályázati feltételeknek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy mindegyik önkormányzattal külön kötöttek egy ugyan ilyen megállapodást, de nincs közös megállapodás, erre próbáltunk kísérletet tenni. A módosítás arra vonatkozik, hogy fix összeg szerepeljen a kötelezettségvállalásnál.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy van-e további hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

169/2014. (IV.02.) számú határozat

CÉH Turisztikai Egyesület és Badacsonytomaj Város Önkormányzat között létrejött középtávú Együttműködési Megállapodás módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2007. április 16. napján megkötött megállapodást az Önkormányzat a TDM szervezet finanszírozásának Badacsonytomaj Város részéről hosszútávon kiszámíthatóvá tétele érdekében a megállapodás 1.1 pontját az alábbiak szerint módosítsa az alábbiak szerint:

„Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyesület kiszámítható együttműködésének érdekében a TDM Munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves működési és szakmai forrásaihoz évente 11.550.000 Ft-tal, azaz Tizenegymillió – ötszázötvenezer forinttal hozzájárul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

7./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának (jogalkotói) értelmezése

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy szóbeli kiegészítése nincs. Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadásra.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, aki el tudja fogadni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

170/2014. (IV.02.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának (jogalkotói) értelmezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 8/2010. (IX.29.) számú rendeletével elfogadott HÉSZ egységes jogértelmezése érdekében, mint jogalkotó rögzítse, miszerint saroktelek esetén szélességi méretként, utcafronti épületszélesség tekintetében az épület kisebbik, összetett épülettömeg esetében tömegegységenként jellemzően a tetőgerincre merőleges oldalméretét kell figyelembe venni, ugyanakkor az épület hosszúságára vonatkozóan a rendeletkorlátozást nem tartalmaz. Törekedni kell arra, hogy a tervezett épülettömeg kisebbik oldalmérete, szélessége a csatlakozó beépítéssel összhangban, a kialakult rend szerint, jellemzően a saroktelek kisebbik oldalméretével párhuzamosan alakuljon ki.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

8./ Napirendi pont:

SCD Balaton Holding Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zrt. és projekt cégei elmaradt Balaton-parti turisztikai fejlesztések ügye

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy kigyűjtésre került, hogy melyek azok az önkormányzatok, akik hasonlóan jártak, mint Badacsonytomaj. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat összeállítása dr. Gáli Mihály ügyvéd segítségével történt. Az anyag lényege, hogy az ügyben a Veszprém Megyei Közgyűlés, aki hathatósan tudna előre lépni.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy ez már próbáltuk magunk is intézni. Akkor azt a választ kaptuk, hogy ők már nem illetékesek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ő és dr. Gáli Mihály ügyvéd is úgy gondolja, hogy az az illetékes, aki a szerződést aláírta, nekik kötelességük ebben az ügyben fellépni. Tájékoztat arról, hogy ez az előterjesztés megküldésre került az érintett önkormányzatok részére.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag úgy véli, hogy meg kell keresni őket a támogató önkormányzatokkal együtt, egy közös levélben.

 

Orbán Péter elnök szerint kérdés, hogy a szerződésben szereplő kötbért miért nem akarják érvényesíteni? Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

171/2014. (IV.02.) számú határozatot

SCD Balaton Holding Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zrt. és projekt cégei elmaradt Balaton-parti turisztikai fejlesztések ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az SCD ügyben közös fellépést vállaló önkormányzatokkal közösen írásban éljen megkereséssel a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökéhez, Lasztovicza Jenő úrhoz, melyben felszólítja az elnököt: A Veszprém Megyei Közgyűlés és az SCD BALATON HOLDING Zrt. között 2005. június 20. napján kelt „részvény adásvételi szerződés”-nek a Megyei Közgyűléssel szerződő fél általi teljesítésének kérdését haladéktalanul tekintse át és annak alapján a Veszprém Megyei Közgyűlés haladéktalanul tegyen meg minden tőle elvárhatót a hivatkozott szerződésben a Megyei Közgyűlés részére biztosított, a Közgyűléssel szerződő fél szerződéses teljesítésének kikényszerítésére és/vagy szankciók alkalmazására, végső esetben pedig a szerződéstől való elállásra vonatkozó jogok érvényesítése érdekében.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

9./ Napirendi pont:

Nyugdíjas Egyesület kérelmének vizsgálata és javaslatok összeállítása a 123/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat alapján

Orbán Péter elnök köszönti Flamis Mihályt a Nyugdíjas Egyesület elnökét.

 

Flamis Mihály elnök elmondja, hogy azért írták a kérelmüket, mert amikor áthelyezték őket, akkor az energiatakarékossággal indokolták. A jelenlegi terem nem alkalmas tevékenységük folytatására, az nem egy hivatali épületbe való. Mivel a tavalyi évben a fiatalokat oda helyezték és a fűtés amúgy is megy, ezért szeretnének oda visszamenni. Úgy gondolják, hogy amennyiben az Önkormányzat Norvég Alapos pályázata támogatást nyert, akkor a VN. Kft. iroda épülete is alkalmas lenne egy ún Civil Ház kialakítására, amelyet a többi helyi civil szervezet is igénybe vehetne.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft. irodája jelenleg is használatban van, ott értékes műszaki eszközök vannak elhelyezve.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja az Egyesület kérelmét, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

172/2014. (IV.02.) számú határozatot

Nyugdíjas Egyesület kérelmének vizsgálata és javaslatok összeállítása a 123/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat alapján

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület kérelmének támogatását a volt Közösségi Házba történő visszahelyezésükre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

10./ Napirendi pont:

Követelések elengedésének eseteiről rendelet tervezet

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az Önkormányzatnak vannak több éves követelései, amelyeket nem tud érvényesíteni. A jogszabály kimondja, hogy behajthatatlan követelések nem szerepelhetnek a költségvetésben, ezért került a rendelet előterjesztésre. A számvitelről szóló törvény kimondja, hogy mi minősül behajthatatlan követelésnek.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

173/2014. (IV.02.) számú határozatot

Követelések elengedésének eseteiről rendelet tervezet

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a követelések elengedésének eseteiről szóló rendelet tervezetet.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

11./ Napirendi pont:

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan? Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint nem mindig kell feltétlenül elfogadni egy Kormányhivatal törvényességi felhívását, mert adott esetben az Önkormányzatnak is igaza lehet. A legutóbbi kormányhivatali levélben az szerepelt, hogy „álláspontom szerint”. Javasolja, hogy a Kormányhivatal menjen törvényességi észrevételeivel a Kúriához és az majd döntse el.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint, ha nem akarják minden hónapban tárgyalni a Kormányhivatal törvényességi észrevételeit, ennek nem látja értelmét.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja, hogy döntsön a Testület, hogy elfogadják-e vagy sem.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

174/2014. (IV.02.) számú határozat

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével  kapcsolatos eljárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslata alapján ne fogadja el a Kormányhivatal Törvényességi észrevételét a rendeletre vonatkozóan.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a rendelet tervezetet, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

175/2014. (IV.02.) számú határozat

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével  kapcsolatos eljárásról szóló rendelet tervezetet.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

12./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző röviden ismerteti az előterjesztés főbb pontjait.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a rendelet tervezetet, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

176/2014. (IV.02.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

13./ Napirendi pont:

A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan? Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a közszolgáltatást végző vállalkozó, Németh László elkészítette beszámolóját. A rendeletben a szolgáltatás árát minimum 1 évre kellett megállapítani, és amennyiben kapunk állami támogatást, akkor azt az 1 m3-re eső összeggel csökkenteni kell. Az idei évben tudtunk először támogatást igényelni a nem közművel összegyűjtött szennyvíz után. Az állami támogatás alapján 185 Ft./m3 összeggel csökkenne a jelenleg 2540 Ft-os közszolgáltatási díj július 01-től. Minél többen veszik igénybe a szolgáltatást, az állami támogatás mértéke annál nagyobb lenne. 2014 őszén el kell majd ezzel számolni a szolgáltató által benyújtott számlák alapján.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kevésnek találja a beszámolóban szereplő elszállított m3-t.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Németh László arról tájékoztatta, hogy ez a 640 m3 50 helyről jött össze, és arról is, hogy az emberek mással is szállíttatnak el szennyvizet. Akinél felmerül, hogy nem a Közszolgáltatóval szállíttat, és nem tud elszámolni a szennyvizével, akkor azt az Önkormányzatnak jeleznie kell a Kormányhivatal felé, aki majd kötelezi zárt szennyvíztároló megépítésére.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag felhívja a figyelmet arra, hogy a beszámolóban szerepel 2 olyan helyszín, amelyet nem tud megközelíteni a Közszolgáltató. Kérdése, hogy ezek kezelése hogyan történik.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy több ilyen hely is van, pl. a Harsona köz.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy az érintetteket azért hátrány nem érheti, hogy a szállító jármű nem tudja megközelíteni az ingatlanukat. Egyetlen megoldás a házi szennyvíztisztítómű, ami helyben kezeli a szennyvizet.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e további kérdésük, hozzászólásuk? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

177/2014. (IV.02.) számú határozatot

A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

14./ Napirendi pont:

Pályázatokról tájékoztató

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy az előterjesztés elkészítését követően 2 pályázatot nyertünk, a strandi bejárokra és az ÁROP pályázaton. Tegnapi napon kiküldésre került egy anyag, a Veszprém Megyei Területfejlesztési Programban megjelölt 9 pályázattal kapcsolatban kellene döntéseket hozni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy megjelent a 28/2014. BM . rendelet a közbiztonságot szolgáló köztéri kamerarendszer kiépítésére 100 %-os támogatással. Javasolja a szelektív hulladéktároló edények mellé kamerákat kihelyezni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy látta ő is a pályázati kiírást, de annak vannak különféle feltételei, meg kell vizsgálni, hogy azoknak megfelelünk-e.

 

Horváth Márta osztályvezető javasolja, hogy a Veszprém Megyei Területfejlesztési Programba javasolt 9 javaslatot beszéljék át.

 

1./ A Badacsonytomaj közösségi-művelődési ház felújítása projekttel kapcsolatban elmondja, hogy ehhez terv készítése mindenképpen szükséges. Javasolja, hogy a bizottság javasolja Jerszli Judit igazgató asszonynak, hogy állítson össze egy igénylistát, ami alapján lehetne terveztetni.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja a tervek elkészítését, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

178/2014. (IV.02.) számú határozat

Pályázatokról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Programjai között szereplő Badacsonytomaj közösségi-művelődési ház felújítása projekthez kapcsolódóan kérje fel Jerszli Juditot, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézménye igazgatóját, hogy állítson össze egy igénylistát, ami alapján az épület megtervezhető lenne.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

2./

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Badacsonyörsön strand és vízparthoz jutás lehetőségének megteremtése című projektnél első dolog a tulajdonjog megszerzése lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 04.11-én megy egy utolsó előtti egyeztetésre a témában, javasolja, hogy ezt követően döntsenek.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Polgármester egyeztetési tárgyalását követően döntsenek a kérdésben, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

179/2014. (IV.02.) számú határozat

Pályázatokról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Krisztin N. László polgármester 04.11-i egyeztető tárgyalását követően hozzon döntést a Badacsonyörsön strand és vízparthoz jutás lehetőségének megteremtése című projekttel kapcsolatban.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

3./

Horváth Márta osztályvezető a helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése, kézműipar című projekttel kapcsolatban elmondja, hogy első körben a helyszínt kell kiválasztani. Egy korábbi ülésen felmerült a régi hivatal épülete.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint mindenképpen tervet kellene csináltatni a régi polgármesteri hivatali épületre vonatkozóan. Ő korábban azt javasolta, hogy lakásokat, apartmanokat, esetleg üzleteket kellene ott kialakítani. A piac helyszínének a leendő látogató központot javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Norvég Alap pályázat segítségével megvalósítandó látogatóközpont terve részben tartalmaz piacot. A régi hivatal épületével kapcsolatban szintén lakások, a Fő utcai felől üzletek kialakítását javasolja.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Polgármester úr javaslataival, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

180/2014. (IV.02.) számú határozat

Pályázatokról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése, kézműipar című projekt helyszínének a Norvég Alapos pályázattal megvalósítandó, leendő látogató központ helyét jelölje meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

181/2014. (IV.02.) számú határozat

Pályázatokról tájékoztató - Régi Polgármesteri Hivatal hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a régi Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan készüljön terv, lakások, apartmanok, üzletek kialakítására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

4./

Horváth Márta osztályvezető a badacsonyi mikrotérség önkormányzatainak együttműködése a környezettudatosság és az energiatakarékosság jegyében című projekttel kapcsolatban elmondja, hogy először is egy együttműködési megállapodás megkötése lenne szükséges az érintett önkormányzatokkal.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag felhívja a figyelmet, ha fa brikettet akarnak gyártani, akkor ahhoz fedett hely szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy kezdjenek tárgyalásokat az érintett önkormányzatokkal a részletekkel kapcsolatban.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

182/2014. (IV.02.) számú határozat

Pályázatokról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi mikrotérség önkormányzatainak együttműködése a környezettudatosság és az energiatakarékosság jegyében című projekttel kapcsolatban kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

5./

Horváth Márta osztályvezető a badacsonyi Kisfaludy-ház felújítása című projekttel kapcsolatban a Műemlékvédelmi Felügyelősséggel történő kapcsolat felvételt javasolja.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

183/2014. (IV.02.) számú határozat

Pályázatokról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi Kisfaludy-ház felújítása projekttel kapcsolatban a Műemlékvédelmi Felügyelősséggel történjen meg a kapcsolat felvétele.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

6./

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a következő projekt címe a Balatoni Bringakörút megújítása, fejlesztése.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Céh Turisztikai Egyesülettel történő egyeztetést és a végleges szándékának kinyilvánítását, mert különben nem tudnak előre lépni. Röviden ismerteti az üggyel kapcsolatban, hogy az Egyesület a projekttel kapcsolatban másként nyilatkozott, mint az Önkormányzat tervében szerepel, arra hivatkozva, hogy egy bizonyos infrastruktúra már kialakult a Római úti vonalon.

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy az Országos Szakmai Tanács is azt javasolja, amit az Önkormányzat akar.

 

Orbán Péter elnök tudomása szerint nem alakult ki erre vonatkozóan semmilyen infrastruktúra. Kéri, hogy aki támogatja Polgármester úr javaslatát, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

184/2014. (IV.02.) számú határozat

Pályázatokról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balatoni Bringakörút megújítása, fejlesztése című projekttel kapcsolatban kerüljön sor egyeztetésre a Céh Turisztikai Egyesülettel. Ezt követően történjen meg a Képviselő-testület végleges szándékának kinyilvánítása.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

7./

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az É-D-i kompjárat kialakítása a Balatonon, Badacsony-Fonyód között projekttel kapcsolatban várjuk a Bahart Zrt. tájékoztatását.

 

8./

A Badacsonytomaj, Hősök tere és Fő utca rekonstrukciója projekttel kapcsolatban bekérte már az árajánlatokat, amint beérkeznek, azokat a Képviselő-testület elé fogja terjeszteni.

 

9./

Az egyházi tematikus út fejlesztése a Badacsony hegyen című projekttel kapcsolatban véleménye szerint Földi István atyával kellene leegyeztetni, konkrét tervek ehhez nem szükségesek.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Horváth Márta által elmondottakat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

185/2014. (IV.02.) számú határozat

Pályázatokról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Az egyházi tematikus út fejlesztése a Badacsony hegyen című projekttel kapcsolatban kerüljön sor egyeztetésre Földi István atyával.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

186/2014. (IV.02.) számú határozat

Pályázatokról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

15./ Napirendi pont:

Böröczk Anita kérelme a Föld u. ivóvíz vezeték kiépítés támogatására

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy Böröczk Anita tavalyi kérelme alapján döntöttek úgy, hogy létrehozzák a Közmű Alapot, azonban a rendelet alapján nem lehet még támogatni, továbbá, hogy az ilyen beruházásokat a Műszaki Osztálynak kellene lebonyolítania.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felmerül a felelősség kérdése.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy a beruházás végén az Önkormányzat az átadást-átvételt megkötné a DRV Zrt-vel?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy igen, hiszen a közmű törvény értelmében nem is lehet magántulajdonban. A beruházás egyébként úgy áll, hogy már kezdenék a munkát.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint azt kell kérelmezőnek elfogadnia, hogy a rendelet szerint tudna csak az Önkormányzat támogatást adni. Ha a kérelmező azt mondja, hogy azt nem fogadja el, akkor majd önerőből valósítja meg.

 

Krisztin N. László polgármester felvállalja, hogy annak idején nem gondolta át ezt a rendeletet, melyet addig el tud fogadni, hogy az Önkormányzat bekéri az árajánlatokat, de a beruházás lebonyolítására az apparátus nincs felkészülve.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ivóvíz esetén max. 75 % támogatás lehetséges. Ha támogatást szeretne valaki, annak vannak feltételei, mivel a Hivatal közpénzt adna. Lehet, hogy a kérelmező pénztárcája megengedi, hogy drágább kivitelezőt válasszon, közpénz felhasználásával készülő beruházásnál viszont fontos tényező a fejlesztés bekerülési költsége.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslata, hogy az Önkormányzat kérjen be 3 árajánlatot és az alapján döntsön a Képviselő-testület, hogy ha támogatja a kérelmet, akkor milyen összeggel.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a közeljövőben vegyék napirendre a rendelet áttekintését abban a tekintetben, hogy a műszaki osztály felkészült-e arra, hogy a rendeletben foglaltakat lebonyolítsa. Úgy gondolja, ha késnek a döntéssel, akkor már a szezonban történne a munka kivitelezése, az út felbontása, ezért javasolja, hogy az összegre próbáljon meg a bizottság javaslatot tenni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy mivel decemberben készült a rendelet, ezért került bele a januári határidő, de egyébként minden év őszéig lehet kérelmet benyújtani azért, hogy a koncepcióba bele tudják helyezni és a testület tervezni tudja ezeket az igényeket. Az idei év ebből a szempontból rendkívüli. Elmondja, hogy megkezdett beruházásra nem adható támogatás.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy van-e gerincvezeték?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy nincs, ezé épülne meg most.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ne összeget határozzon meg a bizottság, hanem százalékot.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 25 %-ot javasol.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szintén 25 %-ot javasol meghatározni.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy 25 % támogatás kerüljön meghatározásra, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

187/2014. (IV.02.) számú határozatot

Böröczk Anita kérelme a Föld u. ivóvíz vezeték kiépítés támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kerüljön 3 árajánlat bekérésre, a támogatás mértékét 27 %-ban határozza meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

16./ Napirendi pont:

A TRIÁSZ’06 Kft. képviseletében Berecz István kérelme közterület bérleti díj csökkentésére

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan? Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy egyedi m2 árral szerepel a Dottó vonat közterület használatára vonatkozó díja a rendeletben.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy úgy tudná támogatni a kérelmet, amennyiben a helyi taxisokkal közösen kezelnék az ügyet.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy a taxisoknál 2 üresedés történt, 1 haláleset miatt, 1 taxis pedig éves munkát talált. A taxisokkal kötött keretmegállapodás alapján a többi taxis megnyilatkoztatásra került, arról nyilatkoztak, hogy ne kerüljön megpályáztatásra a 2 hely.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a kérelemből nem derül ki, hogy mennyivel szeretnék csökkenteni a bérleti díjat.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag szerint meg kellene hívni kérelmezőt a testületi ülésre és megkérdezni, hogy mekkora csökkentésre gondolt.

 

Horváth Márta osztályvezető felhívja a figyelmet arra, hogy ha csökkentésre került a közterület használat díja, akkor rendeletet kell módosítani.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

188/2014. (IV.02.) számú határozatot

A TRIÁSZ’06 Kft. képviseletében Berecz István kérelme közterület bérleti díj csökkentésére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Triász’06 Kft. képviselője kerüljön meghívásra a testületi ülésre, hogy nyilatkozzon, milyen mértékű közterület használati díjcsökkentésre gondolt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

17./ Napirendi pont:

Németh László és Németh Lászlóné az 0889/8. hrsz-ú ingatlan használata iránti kérelme

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben 2 határozati javaslat szerepel. A tavalyi önkormányzati tulajdonú ingatlanok felmérésekor derült ki, hogy Németh-ék használják ezt a területet.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy írjanak ki pályázatot a terület használatára vonatkozóan. Kéri, hogy aki elfogadja javaslatát, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

189/2014. (IV.02.) számú határozatot

Németh László és Németh Lászlóné az 0889/8. hrsz-ú ingatlan használata iránti kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatban foglaltak szerint a kérelem kerüljön támogatásra oly módon, hogy pályázat kerüljön kiírása, a hasznosítás módja: bérlet.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

18./ Napirendi pont:

A BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs ismételt kérelme közterület bérlettel kapcsolatosan

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a témát legutóbbi ülésén tárgyalta a Testület és úgy határozott, hogy csak asztalokat és székeket lehet kihelyezni a közterületre, fagyis pultot nem. Kérelmező asztalokat és székeket nem akar kihelyezni, fagyis pultot viszont igen, de azt eltakarná egy egységes arculatot kialakítva.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja a kérelem támogatását október 15-i határidővel meghatározni azzal kiegészítve, hogy az áramvételezéshez kerüljön almérő felszerelésre.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

190/2014. (IV.02.) számú határozatot

A BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs ismételt kérelme közterület bérlettel kapcsolatosan

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a hatáskör címzettjének hogy a BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs ismételt kérelmét támogassa 2014. október 15-i határidővel, azzal, hogy az áramvételezéséhez almérő kerüljön felszerelésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

19./ Napirendi pont:

Mózer Károly kérelme közterület bérletre játék póni lovak lovagoltatása céljából

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan? Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy kérelmező mekkora területet használna?

 

Krisztin N. László polgármester úgy véli, hogy mivel gyerekek használják ezeket az eszközöket, nem lehet folyamatosan ellenőrizni, hogy milyen területet használnak. Ha elkészül az alsó-bazársori fejlesztés, akkor máshova kell majd tenni az ilyen tevékenységet, de jelenleg bevételt hozna az Önkormányzatnak. Ha a halpiac-étterem megvalósulna időben, természetesen akkor az bontó feltétel lenne.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja úgy meghozni a határozatot, hogy június 15-től augusztus 31-ig engedélyezzék a közterület használatot, de maximum addig, amíg a műszaki átadása a halpiacnak meg nem történik.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki Jegyző úr javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

191/2014. (IV.02.) számú határozatot

Mózer Károly kérelme közterület bérletre játék pónilovak lovagoltatása céljából

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a hatáskör címzettjének, hogy Mózer Károly kérelmét közterület bérletre, játék pónilovak lovagoltatása céljából 2014. június 15-től augusztus 31-ig engedélyezze azzal a kikötéssel, hogy maximum a halpiac műszaki átadásáig.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

20./ Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a vis maior helyzettel érintett támfal helyreállítását mire elkezdték volna, újabb probléma jelentkezett, mivel az alatta, magántulajdonban lévő területen is leomlott a támfal. A gond az, hogy ez tartaná meg az önkormányzati támfalat. A tulajdonossal egyeztetett, akik együttműködést tanúsít az ügyben. Elmondja, hogy az útnak folyamatosan lezárva kellene lennie, de folyamatosan elpakolják a táblákat

 

Pásztor László ügyvezető megerősíti, hogy amint kiteszik a táblákat, korlátot, 5 percen belül odébb teszik.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint beton tuskókat kellene kihelyezni.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag kérdése, hogy mikor várható megoldás az ügyben?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy pénteken jön le a tervező a helyszínre, azt követően tud tájékoztatást adni.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 15/2 hrsz. ügyben pont a testületi ülés napján lesz bírósági tárgyalás, mivel nem jött létre egyezség az ügyben. Felolvassa a Keresztury házzal kapcsolatban a Nemzetek Háza vezetőjének, Rubovszky Évának a levelét.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

192/2014. (IV.02.) számú határozatot

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok, rendeletek végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

21./ Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

193/2014. (IV.02.) számú határozatot

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

22./ Napirendi pont:

Egészségház villámvédelme

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy nem érkeztek be még a 3 árajánlat a bizottsági ülésre.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy amikor telepítésre kerültek a napelemek, akkor miért nem mondták, hogy a rendszer nem jó, akkor a pályázati részbe bele lehetett volna ezt is tenni? Fel van háborodva, mert egész Badacsony fel van túrva, és akkor ilyenre kell költeni.

 

Orbán Péter elnök szerint a napelemes pályázat kapcsán a kivitelező vállalja be ezt a költséget.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az egészségház most került vagyonkezelési szerződéssel hozzájuk, a pályázatban nem vettek részt.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy tavaly, amikor a Kft. csinálta a bádogszegélyt, akkor vágták el a villámhárító vezetékét, ami egyébként már 30 éve létesült. A napelemet nem tudják addig beüzemelni, amíg nincs villámvédelem, utólag már nem tudnak a pályázaton módosítani.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a pályázaton belül nincs olyan címke, amelynél át lehetne csoportosítani erre?

 

Horváth Márta osztályvezető ígéretet tesz, hogy ennek utána néz.

 

Krisztin N. László polgármester úgy véli, hogy aki árajánlatot adott, annak fel kellett volna mérnie ezeket a dolgokat.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Polgármester úr javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

194/2014. (IV.02.) számú határozatot

Egészségház villámvédelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Műszaki Osztály nézzen utána, van-e lehetőség a napelemes pályázaton belüli átcsoportosításra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

23./ Napirendi pont:

VN. Kft. kiegészítése a lejárt határidejű határozatokhoz a 188/2014. (III.13.) és a 187/2014. (III.13.) sz. határozat alapján

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az anyagot november óta többször beterjesztették már a testület elé.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészíti azzal, hogy az több alkalommal módosításra, kiegészítésre került. Elmondja, hogy a strandok és parkolók üzemeltetése a Kft. vállalkozási tevékenységi körébe tartozik. Azokat a fejlesztéseket, amelyek majd újabb bevételeket generálnak, az adott évi bevételeiből el kell különítenie. Úgy tudná ezt a jövőben elfogadni, hogy amikor vége van a szezonnak, nem azt mondaná a Kft., hogy van 22 m. eredménye, hanem azt, hogy ebből 3 m. Ft. fejlesztési tartalékot biztosítanak.

 

Orbán Péter elnök emlékeztet arra, hogy a legutolsó ülésen arról döntöttek, hogy addig a Kft. ne csináljon semmit, amíg nincs megtervezve.

 

Forintos Ervin bizottsági tag emlékeztet arra is, hogy ezekre a fejlesztésekre a Kft-nek nincs pénze.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kaptak az Önkormányzattól 6 m. Ft-ot.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag kérdése, hogy a hátsó bejáratok kameráinak működtetéséhez van-e lehetőség áram biztosítására.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy igen.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag a normatáblázattal kapcsolatban elmondja, hogy az számára elfogadhatatlan, hogy 42 percig tart egy 10 cm. átmérőjű fa kivágása, virágpalánta ültetése 0,45 óra/10 m2. Egy normatáblázat nem így készül, abban véleménye szerint elírás vagy félreértés van.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja Horváth Ferenc javaslatát, mely szerint ne fogadják el a norma táblázatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

195/2014. (IV.02.) számú határozat

VN. Kft. kiegészítése a lejárt határidejű határozatokhoz a 188/2014. (III.13.) és a 187/2014. (III.13.) sz. határozat alapján

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem fogadja el Horváth Ferenc bizottsági kültag azon javaslatát, mely szerint ne fogadja el a bizottság a VN. Kft. által készített normatáblázatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy az eredeti határozati javaslat arról szól, hogy a kiegészítést elfogadják. Mi a kiegészítés?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag Polgármester úr javaslatát kiegészítené azzal, hogy a képződött nyereségből egy részt vissza kell forgatni a karbantartásra is. Nem látja, hogy miért az Önkormányzatnak kellene ezt külön finanszíroznia.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzleti terv szerint minden vállalkozói tevékenységéből keletkező eredménye a fedezete a Kft. közfeladatainak.

 

Pásztor László ügyvezető emlékeztet arra, hogy a bevételek mellett, vannak üzemeltetési költségeik is. Tájékoztat arról, hogy a közhasznú feladatok 40-44 m. Ft-ot igényelnek. Sajnos lassan ott tartanak, hogy a strandok és parkolókból származó bevételek kevesebb, mint 44 m. Ft. Felmerül a kérdés, hogy akkor miből fejlesszenek? Olyan fejlesztéseket végeznek, amelyekhez nem kell komolyabb pénzeszköz, pl. strandi vízóra átépítése.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint, amennyiben a Képviselő-testület igényt tart ezeknek a fejlesztéseknek az elkészítésére, akkor biztosítson rá forrást.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag úgy gondolja, hogy ha vállalkozási tevékenységről van szó, akkor a vállalkozásból befolyó bevételeiből kell erre biztosítania. A közfeladatok ellátására, ha nem elég a forrás, akkor majd arra kell a Testületnek pénzt biztosítania. 6 m. Ft-ot kapott, plusz 9 m. Ft. folyószámla hitele lesz.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a 6 m. Ft-ból eddig csak 3 m. Ft-ot kaptak meg, amelyből befizették járulékokat, a badacsonyi strandi parkoló után a bérleti díjat, a víz kivételért a mederhasználati díjat. A folyószámla hitel intézése pedig időt vesz igénybe.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a mai napon a másik 3 m. Ft-ot átutalja az Önkormányzat és akkor abból tudják csinálni a fejlesztéseket, de nem biztos, hogy ez az összeg mindre elegendő lesz. Tehát most javaslatot kellene tenni, melyik kerüljön megvalósításra.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a badacsonytomaji strandon az új kerékpártárolót úgy tervezték kialakítani, hogy abban a hosszabb úton lévők, túrázók a csomagjaikat is ott tarthatnák, ezért kellene a pénztárhoz közelebb vinni, ahol szem előtt lenne. Ezért kellene a kijáratot odébb helyezni, hogy erre elegendő hely álljon rendelkezésre. Erre nemet mondott a testület. Most olyan kerékpártárolót készítenének, amelyek kerítés elemekkel lenne körülvéve, ezeket fel lehetne szedni a későbbiekben, ha mégis elkészül az eredeti terv szerinti tároló.

 

Krisztin N. László polgármester javaslata, hogy egy közmunkást alkalmazzanak a kerékpártároló felügyeletére.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy feltétlenül szükséges az út menti kamerarendszer kiépítése?

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 71-es út mellett is legyen kamera, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

196/2014. (IV.02.) számú határozat

VN. Kft. kiegészítése a lejárt határidejű határozatokhoz a 188/2014. (III.13.) és a 187/2014. (III.13.) sz. határozat alapján

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a strandoknál a 71-es főközlekedési út mellett is épüljön ki a kamera rendszer.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a régi öltözőépületek elbontása kerüljön meghirdetésre, aki elbontja, viheti ingyen., erre ne költsenek pénzt. Annyit várjanak el, hogy a betonplaccot tisztán hagyja ott. Ezt a 450.000 Ft-ot így megspórolhatnák.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az idei évre 800.000 Ft-ért kerékpártároló létesüljön, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

197/2014. (IV.02.) számú határozat

VN. Kft. kiegészítése a lejárt határidejű határozatokhoz a 188/2014. (III.13.) és a 187/2014. (III.13.) sz. határozat alapján

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az idei évben 800.000 Ft-ért új kerékpártároló kialakítása történjen a régi öltözők lebontása után.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért a meglévő lidós partszakasz betonszegélyének elbontásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

198/2014. (IV.02.) számú határozat

VN. Kft. kiegészítése a lejárt határidejű határozatokhoz a 188/2014. (III.13.) és a 187/2014. (III.13.) sz. határozat alapján

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a meglévő lidós partszakaszok betonszegélyének az elbontását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a napirendi pont tárgyalása során hozott módosításokkal a VN. Kft. által készített kiegészítést a lejárt határidejű határozatokhoz el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

199/2014. (IV.02.) számú határozat

VN. Kft. kiegészítése a lejárt határidejű határozatokhoz a 188/2014. (III.13.) és a 187/2014. (III.13.) sz. határozat alapján

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a VN. Kft. által a lejárt határidejű határozatokhoz készített kiegészítés elfogadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén a nyilvános ülést 11,25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Orbán Péter                                                    Forintos Ervin

elnök                                                           bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő