Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 07. 25. rendkivül PÜB jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 07. 25. rendkivül PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 20/2013.


Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. július 25-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott rendkívüli üléséről.Jelen vannak: Orbán Péter                     elnök

Folly Péter                        elnök-helyettes

Forintos Ervin                  bizottsági tag

Vargáné Szőke Judit          bizottsági kültag                                     (4 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László             polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás      jegyző

Wolf Viktória                   aljegyző

Tamás Lászlóné                Költségvetési és Adóosztály vezetője

Horváth Márta                  Műszaki Osztály vezetője

Greznár Attila                   vállalkozó

Dr. Magó Ágnes               képviselő

Rajzó Ildikó                      képviselő

Simonné Visi Erzsébet       képviselő

Tótné Sáfár Zsuzsanna       jegyzőkönyvvezető                         (12 fő)


Távolmaradását bejelentette:


Horváth Ferenc                 bizottsági kültagLakosság részéről megjelent: 2 fő
I. NAPIRENDEK ELŐTT


Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Távolmaradását Horváth Ferenc bizottsági tag előzetesen jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Judit bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

370/2013.(VII.25.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Orbán Péter elnök javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Vargáné Szőke Judit kültagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése a meghívó szerint 3 napirendi pontból áll.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy az 1. sz. A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról című napirendi pont levételét, amely az augusztusi soros ülés napirendjét fogja képezni .


Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a módosított napirendi sor tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

371/2013.(VII.25.) PüB határozat

-          Napirendi pontok módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 07.25. napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. „A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról” napirendet napirendjéről leveszi,
 2. 2013. július 25-i rendkívüli ülés módosított napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.
  1. 1. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott, az életminőséget javító intézkedések keretében és a közösségi célú fejlesztésre a „Közösségi kezdeményezések támogatása” pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Greznár Attila kérelme a Rózsakő fesztivál támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

Krisztin N. László polgármester a közterület használati rendelettel kapcsolatban elmondja, lehetséges, hogy távollétében ez a napirend azt takarja, hogy a Kormányhivatal által megküldött anyag véleményezése, de emlékezete szerint, amiért ez a napirend a bizottság elé került, egy vezetői értekezlet megbeszélésének eredménye, azzal összefüggésben, hogy a jelenlegi közterület használati rendeletünkben több olyan passzus van, ami egymásnak ellent mond, ezért az volt a vélemény azon a vezetői értekezleten, hogy ez jelentős bevételkiesést fog okozni az Önkormányzatnak. A vállalkozók kicselezik az Önkormányzatot. Az volt a szándék, hogy a Borhét idejére egy meghatározott tarifával lehessen helyet foglalni, viszont ki lehetett ezt cselezni úgy, hogy valaki egész hónapra bérelte ki a helyet, ezáltal lényegesen alacsonyabb díjtételeket tudott alkalmazni. A badacsonyi vállalkozói körből érkezett a visszajelzés, hogy kinevetnek bennünket a messziről jött idegenek, hogy ilyen nevetséges összegért tudnak helyet foglalni Badacsonyban. Ezért javasoltuk, hogy kerüljön a testület elé, hátha van még idő a módosításra, hiszen előttünk van a Rózsakő Fesztivál és a Badacsonyi Szüret rendezvény.


Orbán Péter elnök megkérdezi Krisztin N. László polgármestert, hogy a rendeletnek az augusztusi soros ülésen történő tárgyalása késő lenne-e.


Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy akkor is jó, ha tárgyalják.


Folly Péter bizottsági tag elmondja, nem egészen érti a problémát. A határozat úgy szólt, hogy a Badacsonyi Borhétre magasabb áron lehet közterületet bérelni. Hogyan lehet akkor  az ebből befolyó összeg kevesebb?


Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy az egész hónapra vonatkozó bérleti díj összességében alacsonyabb bérleti díjat jelent.Forintos Ervin bizottsági tag 15.10 órakor megérkezik az ülésre.

A rendkívüli bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő


Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a problémát az jelenti, hogy a rendelet mellékletét képező táblázatban külön rubrika van a Borhét idejére, 2 hétre havi díjat határozott meg a Testület.


Folly Péter bizottsági tag szerint, ha a Borhétre meg van határozva egy összeg, akkor nincsen havidíj, hanem a 2 hétre vonatkozóan kell a Borhétre meghatározott összeget napokra lebontva kiszámolni és a másik 2 hetet a rendelet szerint hozzáadni.


Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, nem járhatnak el másként, mint ahogy a rendelet rendelkezik.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendelet szerint, aki a Borhétre akart jönni, 2 féle díjjal tehette ezt. Azért jelent ez problémát, mert az Önkormányzat 5 m. Ft-tal támogatta a Borhetek rendezvényt abban a tudatban, hogy ezt a közterület használati díj meg is termeli. Mivel ezekkel a trükkökkel élnek a vállalkozók, ez várhatóan nem így lesz.


Orbán Péter elnök elmondja, hogy a Borhéttel kapcsolatban már nem tud a Testület operálni, ha most rendeletet módosítanának.


Forintos Ervin bizottsági tag, aki rendezi a Borhetet, először mutassa be a programtervezetet. Ha a Képviselő-testület ezt látja, akkor lehet meghatározni, hogy mekkora támogatást biztosítanak a rendezvényhez. Így érdeke lenne a rendezvény szervezőinek, hogy olyan programokat hozzanak Badacsonyba, ami vonzza a vendégeket és megtermeljék a közterület használati díjat, ami átadásra kerül részükre.


Orbán Péter elnök emlékezete szerint a Céh Turisztikai Egyesület javasolta így a rendelet elfogadását.


Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy mindkét variáció szavazásra került annak idején, hogy ki szedje be a közterület használati díjakat, az Egyesület, vagy a Polgármesteri Hivatal.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem is lett volna gond, ha a rendeletben ez az egy rubrika nincs benne, amiben a Borhét havidíja szerepel.


Orbán Péter elnök emlékeztet arra, hogy a Képviselő-testület döntött arról, hogy a Hivatal szedje be a közterület használati díjakat és ez kerül a Céh Turisztikai Egyesület felé támogatásként átadásra.


Krisztin N. László polgármester elmondja, tavaly azt rosszallták a vállalkozók, hogy a Képviselő-testület miért adta oda a közterület használati díjak beszedését a Borhetet szervező vállalkozónak. Akkor azt mondtuk, hogy visszavesszük a díjak beszedését.


Folly Péter bizottsági tag véleménye szerint ki kell számolni a július 19-től augusztus 4-ig tartó Borhétre az időarányos részt 25.000 Ft./m2/hó összeggel. A maradék időszakra pedig 20.400 Ft./m2/hó összeget kell számolni.


Krisztin N. László polgármester el kell ismerni, hogy szerencsétlen a táblázat kialakítása.


Folly Péter bizottsági tag elmondja, hogy a táblázatot kétféleképpen lehet értelmezni. Véleménye szerint a táblázatot lehet úgy értelmezni, ahogy az Önkormányzatnak előnyös.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a vállalkozó a saját szempontjából értelmezi a táblázatot és neki is igaza van.


Folly Péter bizottsági tag szerint, ha valaki a Borhét időszakára területet akar bérbe venni és nem felel meg neki a magasabb összeg, akkor nem veszi bérbe.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy polgári jogi alapokra van helyezve a rendelet, az illetőnek, ha nem tetszik a bérleti díj, akkor nem köteles kivenni a közterületet.


Folly Péter bizottsági tag úgy gondolja, hogy a táblázat szerint a Borhétre eső időarányos részt le lehet számlázni. Szerencsésebb lett volna a Borhét időszakára vonatkozó bérleti díjat nem hónapban, hanem napban meghatározni, azonban az Borhét időszaka a táblázatban szerepel.


Orbán Péter elnök emlékeztet arra, hogy a bizottság az ülés elején ennek a napirendi pontnak a levételéről döntött. Kérdezi dr. Weller-Jakus Tamás jegyző véleményét az üggyel kapcsolatban.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a szerződéseket már megkötötték a hatályos rendeletnek megfelelően a Borhétre. Az augusztus 8-i soros testületi ülésen amúgy is tárgyalni kell a rendeletet, ezért nem készített külön előterjesztést jelen ülésre.


Forintos Ervin bizottsági tag szerint jövőre a Képviselő-testület a befolyt közterület használati díjakat adja majd át a rendezvény szervezőinek, ne előre határozzanak meg egy összeget, mint az idei évre vonatkozóan döntöttek 5 m. Ft. támogatás átadásáról.


Wolf Viktória aljegyző tájékoztatásul elmondja, hogy eddig 2,5 m. Ft. befizetése történt meg, 4,3 m. Ft-ra történt szerződéskötés.


Orbán Péter elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület nem tehet arról, hogy nem jöttek az árusok. A vitát lezárja.


II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott, az életminőséget javító intézkedések keretében és a közösségi célú fejlesztésre a „Közösségi kezdeményezések támogatása” pályázat benyújtásáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kiküldésre került egy e-mail a napirendi ponttal kapcsolatban, mert nem érzékelték, hogy mennyire volt világos a Képviselő-testület számára a döntés meghozatalakor, hogy az áfát az Önkormányzatnak önerőként meg kell finanszíroznia. Erre az e-mailre elég kevesen jeleztek vissza. Lett volna lehetőség, ha civil szervezeten keresztül oldják meg a problémát, akkor 100 %-os finanszírozást lehetett volna elérni, viszont akkor 15 m. Ft. lett volna a felső határ. Így a projekt 19.906.484 Ft., mely összegből 15 m. Ft. az EU-s finanszírozás a többit az Önkormányzatnak kell hozzá tennie. Ennek a tudatában kell dönteni a pályázat beadásáról.


Vargáné Szőke Judit bizottsági tag megkérdezi, hogy az önrész a 2014. évi költségvetésben fog-e szerepelni.


Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy a 2014. évi rendezvényekre vonatkozik a pályázat.


dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy amennyiben csökken a bontás költsége, akkor a támogatási összeg is csökken?


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor a támogatás is kevesebb lesz.


Rajzó Ildikó képviselő emlékeztet, arról volt szó, hogy a fennmaradó épületrészre vonatkozóan megnézik, hogy milyen lehetőségek vannak, és esetleg elkezdik a tervezési munkákat.


Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, arról döntött a Testület, hogy „Ötlet pályázatot” ír ki. A bíráló bizottság tagjainak kiválasztása megtörtént. A tagok üléseztek egy vázlat készült, a pályázat kiíródik és az ezzel kapcsolatos előterjesztés valószínű szeptemberben került a Képviselő-testület elé.


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a bizottsági tagok részéről. Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki egyetért a „Badacsonyi Szüret 2014.” című pályázat beadásával, az I. sz. határozati javaslatban foglaltak szerint, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


372/2013.(VII.25.) PüB határozat

- Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott, az életminőséget javító intézkedések keretében és a közösségi célú fejlesztésre a „Közösségi kezdeményezések támogatása” pályázat benyújtásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:


 1. I. hogy hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az Önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:
  1. A HVS intézkedés megnevezése: 2. számú intézkedés: Hagyományokkal rendelkező, országosan ismert rendezvény magvalósítása
   1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi közösségek, vállalkozások erősítése, humánerőforrás fejlesztés
   2. Projekt megnevezése: „Badacsonyi Szüret 2014.”
   3. Megvalósítás helyszíne: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 2557/2. hrsz-ú ingatlan
    1. A projekt teljes tervezett költsége :                                19.906.484.- Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:               15.000.000.- Ft

Az önerő összege:                                                                4.906.484,- Ft


 1. II. hogy a Képviselő-testület kötelezettséget vállaljon arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges 4. pontban részletezett helyszínen, ingatlanon – tulajdonosi jogkörében eljárva – a beruházást megvalósítja (nyertes pályázat esetén) és megvalósítási időszakban és a fenntartási időszakban, azaz az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.
 2. III. hogy hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a projektdokumentáció benyújtására. Felhatalmazza továbbá, a tulajdonosi nyilatkozat aláírására illetve, hogy jelen pályázat esetében teljes jogkörrel eljárjon és aláírjon.


Határidő:              elfogadásra azonnal

Felelős:                 Orbán Péter elnök


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről a 2014. évi Városnapra vonatkozó pályázattal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki egyetért a „Városnap.” című pályázat beadásával, az II. sz. határozati javaslatban foglaltak szerint, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


373/2013.(VII.25.) PüB határozat

- Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott, az életminőséget javító intézkedések keretében és a közösségi célú fejlesztésre a „Közösségi kezdeményezések támogatása” pályázat benyújtásáról -


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:


 1. I. hogy hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az Önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:
  1. A HVS intézkedés megnevezése: 1. számú intézkedés: Helyi rendezvények magvalósítása
  2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi közösségek, vállalkozások erősítése, humánerőforrás fejlesztés
  3. Projekt megnevezése: „Városnap”
  4. Megvalósítás helyszíne: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 306/1. hrsz-ú ingatlan
  5. A projekt teljes tervezett költsége :                                                    1.039.800,- Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:                                     800.000,- Ft

Az önerő összege:                                                                                      239.800,- Ft


 1. II. hogy a Képviselő-testület kötelezettséget vállaljon arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges 4. pontban részletezett helyszínen, ingatlanon – tulajdonosi jogkörében eljárva – a beruházást megvalósítja (nyertes pályázat esetén) és megvalósítási időszakban és a fenntartási időszakban, azaz az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.


 1. III. hogy hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a projektdokumentáció benyújtására. Felhatalmazza továbbá, a tulajdonosi nyilatkozat aláírására illetve, hogy jelen pályázat esetében teljes jogkörrel eljárjon és aláírjon.


Határidő:              elfogadásra azonnal

Felelős:                 Orbán Péter elnök


2./ Napirendi pont:

Greznár Attila kérelme a Rózsakő Fesztivál támogatására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés kérelmező részéről van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.


Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy 6 évvel ezelőtt hagyományteremtés céljából rendezték meg a Rózsakő Fesztivált. Úgy érzik, az a tapasztalat a badacsonyi vállalkozók részéről, hogy erre a programra idegenforgalmi szempontból szükség van. A közterület használati rendelet korlátozottá tette a gazdálkodási lehetőségeiket az elmúlt évekhez képest. Ezt szerette volna megbeszélni, hogy milyen lehetősége van a Képviselő-testületnek a rendezvény támogatására. Az elmúlt években saját maguk értékesítették azokat a területeket, amelyek kiadása jelenleg az Önkormányzathoz tartozik. Az ebből befolyó összeg hiányzik a költségvetésükből, ha megrendezésre kerülhet ez az esemény. Kérdése, hogy erre milyen lehetőségeket lát a Képviselő-testület.


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi, hogy milyen összegű támogatásról lenne szó?


Greznár Attila vállalkozó hibásnak látja a jelenlegi formában meghatározott díjszabást. Kétfelé bontaná a rendszert. A havi díj mellett a rendezvények időszakára napidíjat kellene megállapítani, mivel egy rendezvény sem tart 1 hónapig. Egy kézműves jelenleg 50.000 Ft-ot fizet egy hónapban. A rendezvények idején 10.000 Ft./ nap összeget fizetnek ezek az emberek. Egy 17 napos rendezvény esetében ez 170.000 Ft-ot jelentene. Úgy érzi, hogy Badacsony kiemelt jelentőségű a rendezvények tekintetében a térségben. Ha a Park utcai oldal is teljesen kiadásra kerülne, nem ilyen foghíjas lenne, mint jelenleg, akkor egy körforgás alakulna ki az idelátogató vendégek részéről a Dísztér irányába.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tudomása szerint minden hely kiadásra került, szerződés lett kötve, a Gesztenye soron 10, a Rizling soron 20 hely kiadásáról döntött a Képviselő-testület.


Orbán Péter elnök elmondja, hogy emlékezete szerint kérték, hogy ennél több hely ne kerüljön kiadásra.


Simonné Visi Erzsébet képviselő emlékezete szerint, ha szóbeli előterjesztés van, akkor is kellene lenni írásbeli határozati javaslatnak. Jelen előterjesztés határozati javaslatának vége ki van pontozva. Arról kellene beszélni, hogy a kérelem miről szól. Pénzügyi kérdést véleménye szerint nem így kellene a Képviselő-testület elé tálalni. Szeretné tudni, hogy mire, milyen összegű támogatást szeretnének a vállalkozók.


Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy 3 m. Ft. támogatás elkelne az eseménynek, hogy Badacsonyhoz méltó műsort tudjanak szervezni.


Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a vállalkozók részéről elhangzott olyan vélemény is, hogy mivel 08.20-a keddi napra esik, ezért az ezt megelőző hétvégét is hozzá kellene kapcsolni a rendezvényhez, hogy 2 hétvégét is érintsen a program, ezáltal is hosszabbítva az idegenforgalmi szezont. Szeretné látni, hogy a Rózsakő Fesztivál hány napot foglalna magában, miként gondolkodnak erről a badacsonyi vállalkozók, ennek milyen költségvonzata lehet.


Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy az elmúlt évben a kézművesek és kereskedők bevétele 3 m. Ft. volt. Ez az összeget a badacsonyi vendéglátós vállalkozók kipótolták szintén 3 m. Ft.-tal. Így 6 m. Ft-ból tudtak gazdálkodni 4-5 napos rendezvény esetében. Felvetődött valóban, hogy az idei szezonra tekintettel jó lenne, ha ez hosszabb idejű lenne. Viszont a vállalkozók költségbevétele nem teszi lehetővé, hogy nagyobb összeget tudjanak erre ráfordítani. A Képviselő-testületben bízva, hogy e rendezvény lehetne hosszabb, akkor ők szívesen megcsinálják, de akkor költségvetésileg nagyobb összeget igényelne támogatás formájában. Világsztárokat gondolt elhozni az idén. Badacsony nem kapott még ekkora reklámot, mint az idei Borhét kapcsán.


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy azt szeretnék a badacsonyi vállalkozók, hogy az Önkormányzat az általa beszedett közterület használati díjakból 3 m. Ft. támogatást adna a Rózsakő Fesztiválhoz?


Greznár Attila vállalkozó válaszában elmondja, hogy igen, a Borhetek rendezvényhez hasonlóan, ők is ezt szeretnék, vagy azt, hogy az ő kezükbe kerülne a közterületek kiadása. A vállalkozók a nagyszínpadot hiányolják, mert ez miatt teljesen megváltozott az üzletmenet.


Krisztin N. László polgármester szerint másban nem is gondolkodhatnak a kereskedők, mert az Önkormányzat a kezében tartja a közterületek bérbeadását. Egy külön döntést igényelne, ha ezt átadnánk. Bonyolítja a helyzetet, hogy vannak olyan szerződések, amelyek augusztus végéig szólnak, belenyúlnak a Rózsakő Fesztivál idejébe.


Simonné Visi Erzsébet képviselő példaként elmondja, hogy a BVKI igazgatójától előzetesen mindig megkapták, hogy egy rendezvény miből áll, mi mennyibe kerül. Most beszélnek 3 m. Ft. támogatásról és nem tudják, hogy mire. Az Önkormányzat közpénzéből nem lehet így felelősen dönteni.


Krisztin N. László polgármester egyetért ezekkel az aggodalmaival. Megköszöni a Hivatal vezetésének, hogy távollétében napirenddé emelték a megkeresést. Ő maga azt beszélte meg Greznár úrral, hogy a mai ülést követően meg fogja kérni a Képviselő-társakat, hogy maradjanak és beszéljék meg ezt a témát.

Két dolog a kérdéses: Egyik, hogy a rendezvénytervben tavasszal már meghatározták a rendezvény időpontját. Ha az a kívánsága a vállalkozói körnek, hogy 10 napossá szeretnék bővíteni a rendezvényt, akkor a Képviselő-testületnek módosítani kell az erre vonatkozó határozatát. Jelezte Greznár Attila, hogy a vállalkozói pénzek nem lesznek elegendők, támogatási igény merül fel. Azért gondolta, hogy beszéljenek róla, mert 08.08-án a szervezők szempontjából a döntés már lehet, hogy késő.


Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a borászok a jelenlegi helyszínen nem vennének részt a programban?


Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy egyeztetett a borászokkal, akik nagyon szívesen részt vennének a programban az elmúlt évhez hasonlóan. Ha a Képviselő-testület egyetért vele, ezt a rendezvényt közösen oldanák meg. Simonné Visi Erzsébet képviselő véleményére reagálva elmondja, hogy egy nagy rendezvény megszervezése előtt tudnia kell az anyagi hátteret. Ezért kérte a Testülettől, hogy legyen rálátása, mekkora összegből gazdálkodhat. Ezt követően a 08.08-i testületi ülésre bemutatja a Képviselő-testületnek a programtervet.


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e a napirendi pontra vonatkozóan?


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mekkora összeg van az Önkormányzat költségvetésében, ami erre van szánva? Hogy áll a tartalék összege? Hogy áll a fejlesztési tartalék. Mivel 1 hónapja nem volt ülés, nem tudják ezeket az információkat, nincs előkészítve a döntés.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az általános tartalékban 1,3 m. Ft. van. Hozzáfűzi, hogy a Menü Bt. átalakítására döntés született, ami várhatóan ezt a pénzt el fogja vinni, sőt lehet, hogy kevés is lesz rá. A fejlesztési tartalékban jelenleg 52 m. Ft. van.


Forintos Ervin bizottsági tag szerint meg kellene nézni a megkötött szerződéseket, melyek azok, amelyek nem nyúlnak bele a Rózsakő Fesztivál idejébe, és így mekkora bevétellel számolhatnak.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy írásbeli nyilatkozatot szeretne látni azoktól a badacsonyi vállalkozóktól, akik támogatnák ezt a programot. Véleménye szerint ez szükséges lenne ahhoz, hogy a Képviselő-testület támogatást tudjon megítélni. Az Önkormányzatnak azt kell mérlegelnie, hogy a támogatásra fordított összeg az adók között megtérülhet. A programnak illeszkednie kell abba az elképzelésbe, hogy Badacsony a minőségi turizmus irányába el tudjon indulni.


Orbán Péter elnök elmondja, hogy a bizottság dönthet a rendelet módosításáról, támogatás megítéléséről, illetve dönthet a kérelem elutasításáról.


Forintos Ervin bizottsági tag véleménye szerint, ha a nagyszínpad felállításra kerülne, akkor azzal megosztanák a közönséget és más vállalkozókhoz is menne vendég.


Folly Péter bizottsági tag véleménye szerint nem érdek az, hogy tömegek jelenjenek meg egy rendezvényen, akik csak az ingyenes műsort megtekintik, utána távoznak és nem fogyasztanak.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Simonné Visi Erzsébetnek igaza van abban, hogy az előterjesztés nem teljes mértékben felel meg az SZMSZ-ben foglaltaknak. Ennek oka, hogy nem tudtuk, hogy a Kérelmező mit szeretne, ezért adtunk lehetőséget számára, hogy ezt ki tudja fejteni. Elmondja, az augusztus 08-i ülésre a Hivatal kigyűjti mennyi szabad közterülettel rendelkezik, ez alapján ki lehet számolni azok értékét. Kéri, hogy Greznár Attila az augusztusi soros ülésre állítson össze egy beárazott program tervezetet. Véleménye szerint ezen adatok ismeretében a Képviselő-testület megalapozott döntést tud hozni.


Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy a Greznár úr által benyújtott anyagban szerepeljen, hogy azt az érintett vállalkozók támogatják.


Orbán Péter elnök javasolja, hogy ezt a napirendi pontot csak beszélgetés formájában tartsák meg és a 08.08-i ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.


Dr. Magó Ágnes képviselő javaslata, hogy 3 összegre tegyenek javaslatot a támogatásra vonatkozóan.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatát tartja elfogadhatónak.


Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztatásul elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye a Fényvarázs rendezvényre 400.000 Ft. + áfa összeget tervezett költségvetésében.


Forintos Ervin bizottsági tag szerint, ha meglátják, hogy hány hely lenne kiadható, az abból befolyó összeggel támogathatná a Képviselő-testület a 4-5 napos rendezvényt.


Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy 23 hely van szabadon a jelenlegi közterület használati engedély kiadások alapján a Rózsakő Fesztivál idejére. Elmondja, hogy ha sűrűbbre lennének téve az elárusító helyek, akkor 40 terület is kiadható lenne. A 30 kiadható hely a Borhét részvételi szabályzatában lett meghatározva.


Greznár Attila vállalkozó elmondja, azért szeretett volna összegszerű támogatásról döntést, mert az augusztus 08-i ülés már lehet, hogy késő a programszervezés szempontjából.


Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy átlag 3 m2 közterületet vesznek bérbe 2.500 Ft./m2 áron.


Forintos Ervin bizottsági tag felveti, hogy lehetne emelni a közterület használati díjon. Azt a díjat adja át az Önkormányzat, ami a közterület használati díjakból befolyik.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megkérdezi, ha tudják, hogy augusztusban Rózsakő Fesztivált akarnak rendezni, akkor miért július utolsó hetében kell erről beszélni, miért nem tárgyalták már májusban? Javasolja, hogy a jövőben ezeket a kérdéseket próbálják meg már korábbi időszakban megtárgyalni.


Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy a műsorszámok között Erox és a Benkó Dixieland Band lenne a világsztár vendég. Úgy érzi, hogy a Testületnek kötelessége egy olyan rendezvényt támogatni, ami már 6 év alatt bebizonyította, hogy minden idelátogató vendég elégedettséggel nyilatkozott róla, a település jó hírnevét viszi tovább.


Folly Péter bizottsági tag szerint a kérdés az, ha az Önkormányzat pénzt tesz a rendezvénybe, hogyan tudják azt önfinanszírozóvá tenni, egy Benkó Dixieland Band fellépésre lehetne pl. jegyet szedni. Látni kell, hogy a befektetett összeget hogyan tudja kamatoztatni a település. Miben látja Greznár úr az akadályát annak, hogy egy ilyen eseményre jegyet szedjenek?


Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy ő már 20 éve javaslatot tett egy vízi színpad létesítésére, sajnos nem történt ebben előrelépés.

Orbán Péter elnök: Javasolja, hogy a bizottság szavazzon a napirenddel kapcsolatban. Kéri, hogy aki támogatja a Rózsakő Fesztivált, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  meghozza az alábbi határozatot:


374/2013.(VII.25.) PüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Greznár Attila kérelmét támogassa és a Rózsakő fesztivált 2013. évben rendezze meg.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Orbán Péter elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatával egyetért, -mely szerint az augusztus 08-i ülésre a Hivatal kigyűjti mennyi szabad közterülettel rendelkezik, kiszámolják azok értékét, Greznár Attila pedig az augusztusi soros ülésre állítson össze egy beárazott program tervezetet- szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


375/2013.(VII.25.) PüB határozat

-          Rózsakő fesztivál -


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatát, miszerint a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal az augusztusi soros ülésre készítsen kimutatást, hogy a Rózsakő fesztivál idejére (2013. augusztus 16-20.) mennyi a szabad közterületek száma és az abból befolyó bevételek hogyan alakulnak. Javasolja továbbá, hogy Greznár Attila tételesen beárazott programtervet nyújtson be a Képviselő-testület felé.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Orbán Péter elnökFolly Péter bizottsági tag úgy gondolja, ha a tervezet előbb összeáll, akkor a Képviselő-testület rendkívüli ülés keretében hozhat korábban is döntést.


Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 16.15  órakor bezárja.
K.m.f.Orbán Péter                                                 Vargáné Szőke Judit

elnök                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. július 18., csütörtök, Frigyes napja van. Holnap Emília napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!