Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 05. 08. rendkívüli PÜB Jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 05. 08. rendkívüli PÜB Jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 13/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. május 08.-án 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott soros üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                      elnök

Folly Péter                       bizottsági elnök-helyettes

Forintos Ervin                  bizottsági tag

Horváth Ferenc                bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit          bizottsági kültag                    (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné                 Költségvetési és Adóosztály vezető

Fodor József                     BVKI igazgató

Pásztor László                   VN. Kft. ügyvezető

Békássy János                       Szegedy Róza Ház üzemeltetője

Lukács Antalné                  Menü Bt. üzletvezetője

Horváth Gábor                 Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke

Székely István                   könyvvizsgáló

Sipos Ferenc                     közterület-felügyelő

Flamis  Mihály                   Nyugdíjas Egyesület elnöke

Tótné Sáfár Zsuzsanna       jegyzőkönyvvezető                         (11 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Folly Péter bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

289/2013.(V.08.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Folly Pétert jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése a meghívó szerint 24 napirendi pontból áll. Javasolja 25. napirendi pontként Simonné Visi Erzsébet sürgősségi indítványát, valamint a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelmét 26. napirendi pontként felvenni. Kéri, hogy aki a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi határozatot.

290/2013.(V.08.) PüB határozat

- Napirendi pontok kiegészítéséről–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 05.08. napján megtartott soros ülésének napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki:

 

25. Simonné Visi Erzsébet sürgősségi indítványa a régi Major út újbóli megnyitására

26. Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: OrbánPéter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki a kiegészített napirendi sor tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

291/2013.(V.08.) PüB határozat

–         Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 05.08. napján megtartott soros ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. NKA rendezvénypályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató

 1. 2. VN Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásról beszámoló és 2012. évi mérlegbeszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. Tájékoztató VN Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 1. 4. VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 5. Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolójáról, a 2013. évi térítési díjak megállapításáról és halasztási kérelem megvitatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

 1. NABE támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva elnök NABE

 

 1. 7. Badacsonyi Kör kezdeményezése Városképvédelmi Bizottság megalakítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Laposa Bence

 1. 8. Támogatási kérelem Szegedy Róza Ház rendezvényéhez – támogatási összeg meghatározása bizottsági átruházott hatáskörben

Előterjesztő: Orbán Péter PüB elnök

 1. 9. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme – támogatási összeg módosítására javaslat bizottsági átruházott hatáskörben

Előterjesztő: Orbán Péter PüB elnök

 1. 10. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 11. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Az önkormányzat létszámcsökkentés kiadásai támogatásáról szóló pályázat benyújtásához a 43/2013.(I.24.)  határozat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Felső Bazársor pályázati elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Közbeszerzési Szabályzat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Önkormányzati ingatlanok értékbecsléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A BAL-AND 2006 Bt. képviseletében Németh Balázs kérelme az Alsó Bazársoron lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. BAHART Részvényre elővásárlási jog gyakorlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Energetikai audit 2013.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Simonné Visi Erzsébet előterjesztése a régi Major út újbóli megnyitására

Előterjesztő: Simonné Visi Erzsébet képviselő

 

 1. Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelmei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont:

NKA rendezvénypályázatról

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy miért br. 2 m. Ft-ra pályáznak csak, amikor 3-3,5 m. Ft-ra is lehetne pályázatot benyújtani?

 

Fodor József BVKI igazgató válaszában elmondja, hogy minimálisan 5 m. Ft-os kell, hogy legyen a rendezvény költségvetése. Amennyiben nagyobb összegre nyújtanának be pályázatot, akkor az Önkormányzatnak nagyobb önrészt kellene biztosítania.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

292/2013.(V.08.) PüB határozat

- NKA rendezvénypályázatról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslat elfogadását.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

2./ Napirendi pont:

VN Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásról beszámoló és 2012. évi mérlegbeszámoló

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Vargáné Szőke Judit elmondja, hogy az 1-3 hónappal kapcsolatban nincs kiegészítése. A 2012. évi beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy az 5. oldalon a végleges eredményből 80.000 Ft-ot le kell vonni a társasági adó miatt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Ha támogatja a bizottság a beszámoló elfogadását, kéri, hogy a 05.16-i testületi ülésig, a tisztánlátás végett, vizsgálják felül a strandi üzletekre, üzlet előtti területekre vonatkozó szerződést, melyeket a VN. Kft. ad bérbe.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a tegnapi napon jelezték, hogy a badacsonytomaji strandon az egyik üzletbe betörtek. A bérlők szeretnének rácsot felszerelni a nyílászárókra, ehhez tulajdonosi hozzájárulást kérnek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bérleti szerződés alapján a tulajdonos képviselőjének a hozzájárulása szükséges. Mivel az Önkormányzat a strandokat átadta a VN. Kft.-nek vagyonkezelésbe, ezért a hozzájárulás megadása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag bírálatot fogalmaz meg a VN. Kft. pénzkezelésével kapcsolatban. Pazarlásnak tartja, hogy 9 m. Ft-os hitelkeretet tartanak fent, amit március 31-ig nem használtak fel. Továbbá lekötött betétet is tudtak képezni. A jövőben csak és akkor kapjon a Kft. önkormányzati támogatást, amikor arra ténylegesen szüksége van.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető emlékeztet arra, hogy a 4,4 m. Ft-os támogatás megítélése az Önhiki felhasználása miatt történt meg.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy január 01-én azért volt lekötött pénze a Kft-nek, mert megkapták a szemétszállítási díjat, illetve a 2012. évi elmaradt önkormányzati pénzt.

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a beszámolóhoz mellékeltek egy táblázatot, kéri az egyenleget figyelembe venni. Véleménye szerint, amikor tudják előre, hogy szükségük lesz hitelre, nem várhatják meg, amíg elfogy a pénzük, mivel a hitel elintézésének is van ideje. Próbáltak biztonságra törekedni és előre gondolkodni, nem pedig az utolsó pillanatban kapkodni.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a bizottság tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az I. határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

293/2013.(V.08.) PüB határozat

-VN Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásról beszámoló és 2012. évi mérlegbeszámoló-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. javasolja a Képviselő-testületnek az I. sz. határozati javaslat elfogadását.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Forintos Ervin módosító indítványával, mely szerint a 05.16-i testületi ülésre készüljön tájékoztatás a strandi üzletek és üzlet előtti terület bérleményekről, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

294/2013.(V.08.) PüB határozat

-VN Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásról beszámoló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1./ javasolja, hogy a Képviselő-testület 05.16-i ülésére a VN. Kft. készítsen tájékoztatást a strandi üzletek, illetve üzlet előtti területek bérleti szerződéseiről.

 

2./ felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Székely István könyvvizsgáló ismerteti a 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentését.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a jelentéssel kapcsolatban.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kéri, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot egészítsék ki, hogy az elért eredmény, 980.000 Ft. a közhasznú feladatok ellátására lett fordítva.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a Vargáné Szőke Judit kiegészítésével a II. sz. határozati javaslat elfogadásával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

295/2013.(V.08.) PüB határozat

-VN Kft. 2012. évi mérlegbeszámoló-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1./ elfogadásra javasolja, hogy a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő II. sz. határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel:

 

- az elért eredmény, 980.000 Ft. a közhasznú feladatok ellátására lett fordítva.

 

2./ felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

3./ Napirendi pont:

Tájékoztató VN Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Pásztor László a VN. Kft. ügyvezető tájékoztat arról, hogy az 1-2. pontokban felsorolt telkek fizikai helyének felderítésére árajánlatokat kértek be földmérőktől. Egy telek kitűzése 80.000 Ft.-ba kerül. A kerékpárút fahídjának felújítására beérkezett a 3. árajánlat. A Kőfejtő és Szent Donát utat zúzalékozták, ma hoznak aszfaltot Keszthelyről a kátyúzásokhoz.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy a Tűzoltószertár mellett, a kanyarban is kell kátyúzni. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy 05.06-án volt egy válság tanácskozás a képviselőkkel és Pásztor úrral a településképpel kapcsolatban.

 

Pásztor László a VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a Fővárosi Foglalkoztató Darvastói Intézetével,  hétfőtől tudnak munkába állni az intézet lakói. Zajlik a temetők rendbetétele, nyírják a füvet az utak mellett, gőzerővel folyik a munka.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint fel kellene mérnie egy szakembernek, hogy milyen fa alkotórészek szükségesek a fahíd felújításához. Véleménye szerint a VN. Kft. dolgozói el tudnák végezni a feladatot.

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető elmondja, hogy a legolcsóbb ajánlat 98.000 Ft., a teljes cserére vonatkozó ajánlat 250.000 Ft.-ról szól, a harmadik ajánlat tartalmazza a korlát cseréjét is 200.000 Ft-os összeggel.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes a badacsonyi szökőkúttal kapcsolatban elmondja, hogy fel kell szólítani Greznár Attilát, aki a rendezvény lebonyolításával meg volt bízva, vagy azt a céget, aki a rendezvényeket követően a központi park helyreállítását végezte, mert a tápkábelt ők szakíthatták el, ezért nem működik a szökőkút. Kéri, hogy a badacsonyi posta előtt az a fajta vadszőlő kerüljön elültetésre, amelyik 3 levelű. Javasolja, hogy úgy ütemezzék a Kft-nél a munkákat, hogy meleg aszfaltot lehessen használni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a fahíd felújítására vonatkozó árajánlatok bekérése előtt egy szakembert meg kellett volna kérdezni, hogy mire történjen az ajánlat kérés, mivel a beérkezett ajánlatok különböző tartalmúak. Felhívja a figyelmet arra, hogy a meleg aszfaltozás előtt a kátyút körbe kell vágni aszfaltvágóval és megfelelően tömöríteni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes is kéri, hogy a kátyúzás szakszerűen legyen végrehajtva, a munkafolyamat végrehajtása legyen folyamatosan ellenőrizve.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a tájékoztatót el tudja fogadni, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

296/2013.(V.08.) PüB határozat

- Tájékoztató VN Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről szóló tájékoztatót.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

4./ Napirendi pont:

VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság által javasolt könyvvizsgáló megválasztását.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki. egyetért Horváth Ferenc javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

297/2013.(V.08.) PüB határozat

-- VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. könyvvizsgálati feladatainak ellátására a Székely Könyvvizsgáló Kft. bízza meg.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

5./ Napirendi pont:

Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolójáról, a 2013. évi térítési díjak megállapításáról és halasztási kérelem megvitatásáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy a Menü Bt-vel kapcsolatban semmiről nem szeretne tárgyalni. Van egy testületi határozat, hogy Kft-vé alakítsák át a társaságot. Kérdése a felelősök felé, hogy miért nem készült erre vonatkozóan előterjesztés.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Menü Bt. vezetője kérte, hogy egy teljesen külön testületi ülés keretében legyen ez a napirend tárgyalva. A 04.11- ülésen arról döntött a testület, hogy ennek határideje május 15-e legyen. A tegnapi napon sikerült lefixálni, hogy az ezzel kapcsolatos rendkívüli testületi ülés időpontja 05.15. 14,00 óra.

Jelen napirendi pontnak nem témája a Bt. átalakítása. Az elmúlt időszakban elég sok anyag készült már, amely többek között tartalmazta dr. Gáli Mihály ügyvéd a Bt. átalakítással kapcsolatban adott tájékoztatását is. Sem ő, sem az ügyvéd úr nem tud az eddigi anyagokon kívül plusz információval szolgálni a témával kapcsolatban. Leírta, hogy milyen döntések esetében, melyen lépéseket kell megtenni és ez mivel jár. A Testületnek arról kellene döntenie, hogy mit szeretne, majd ezt követheti a meghozott döntés végrehajtása.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy a Bt. ügyvezetője harmadik hónapja nem ad választ, hogy hozzájárul-e ehhez a Kft-vé történő átalakításhoz. Vannak más lehetőségek is. Ha nem akarja, hogy az Önkormányzat számára is elfogadható társasági forma legyen, akkor döntenie kell belátható időn belül.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy az előterjesztés 2 részből áll. A 2012. évi mérlegbeszámolót elfogadásra javasolja. Javasolja, hogy akkor térjenek vissza a térítési díjak mértékének tárgyalására, amikor mát tisztázódik a Bt. további sorsa. A tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítását nem támogatja.

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért a Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

298/2013.(V.08.) PüB határozat

- Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolójáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, mely szerint a Menü Bt. támogatás visszafizetésének halasztására vonatkozó kérelmét ne támogassa a bizottság, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

299/2013.(V.08.) PüB határozat

- Menü Bt. halasztási kérelem megvitatásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Menü Bt. támogatás visszafizetési határidő 2014. december 31-ig történő halasztásra vonatkozó kérelmét.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, mely szerint a 2013. évi térítési díjakról akkor tárgyaljanak, amikor tisztázódik a Menü Bt.  további sorsa, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

300/2013.(V.08.) PüB határozat

- Menü Bt. 2013. évi térítési díjak megállapításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1./ javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü Bt. 2013. évi térítési díjainak megállapításáról akkor hozzon döntést, amikor a Bt. további sora tisztázódik.

 

2./ felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök és Forintos Ervin bizottsági tag 9,17 órakor kimegy a bizottság üléséről.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 3 fő

Lukács Antalné a Menü Bt. ügyvezetője elmondja, hogy ő azt kérte, hogy a Képviselő-testület rendkívüli ülés keretében tárgyalja a Bt. jövőbeni működését. Véleménye szerint az ülést nem őneki kell összehívni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Fegyelmit kell indítani, aki nem végzi a munkáját megfelelően, mert meg vannak a határozatban foglaltaknak a felelősei. Nem tudja elfogadni, hogy egy Önkormányzat 4-5 hónapon belül nem tud határozatot hozni egy ügyben.

 

Lukács Antalné Menü Bt. vezetője elmondja, hogy amíg minden testületi tag és illetékes nincs jelen és nincs leírva a döntés, addig nem tud nyilatkozni. Ő egy biztosítékot szeretne. Amikor szólnak, hogy rendkívüli ülés lesz, akkor ő jönni fog. Elmondja, hogy amikor először döntés született akkor támogatásról volt szó, később született határozat arról, hogy ez tagi kölcsönnek minősül.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy ő nem támogatásról szavazott.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint nem volt meg a jogcím, ő javasolta, hogy tagi kölcsönnek minősítsék a könyvelés miatt.

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezetője szerint a testületi határozatban támogatás szerepel. Februárban kapott arról határozatot, hogy ez tagi kölcsön, melyet nem tud 10 hónapon belül visszafizetni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy jogcím nélkül az Önkormányzattól támogatást kapni nem lehet. Könyvelési szempontból van jelentősége, hogy mi az összeg jogcíme.

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezetője kérdezi, hogy mi lesz ennek az összegnek a sorsa, ha átalakulnak Kft-vé?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint többféle sorsa is lehet. Elfogadásra javasolja a Bt. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérése a Bt. ügyvezetőjéhez, hogy az iparűzési adót a Bt. fizesse be. Kérdése, hogy van-e kintlévőségük?

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezetője elmondja, hogy a Kistérségi Társulásnál folyamatos kintlévőségük van.

 

Orbán Péter elnök 9,26 órakor visszaérkezik a bizottság ülésére.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kérdése, hogy mekkora ez az összeg?

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezetője elmondja, hogy 780.000 Ft.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, mely szerint fogadják el az I. negyedéves beszámolót, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

301/2013.(V.08.) PüB határozat

- Menü Bt. 2013. évi térítési díjak megállapításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1./ javasolja a Képviselő-testületnek a Menü Bt. 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

 

2./ felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

 

 

6./ Napirendi pont:

NABE támogatási kérelméről

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás emlékeztet arra, hogy áprilisban módosították az SZMSZ-t, így a bizottság javaslatot tehet a Képviselő-testületnek.

 

Orbán Péter elnök megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a kérelmet, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

302/2013.(V.08.) PüB határozat

- NABE támogatási kérelméről-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Nők a Balatonért Egyesület részére támogatás megállapítását.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

 

7./ Napirendi pont:

Badacsonyi Kör kezdeményezése Városképvédelmi Bizottság megalakítására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes véleménye szerint a Hész tervezéséhez kapcsolódóan a Badacsonyi KÖR javaslatot tehet. Úgy gondolja, hogy nem kell külön Városképvédelmi Bizottságot megalakítani.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslata, hogy a II. sz. határozati javaslatot fogadja el a bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy a Badacsony KÖR a HÉSZ-re vonatkozó javaslatait, elképzeléseit nyújtsa be.

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Jegyző úr javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

303/2013.(V.08.) PüB határozat

- Badacsonyi Kör kezdeményezése Városképvédelmi Bizottság megalakítására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek Városképvédelmi Bizottság megalakítását. A Badacsonyi KÖR HÉSZ-re vonatkozó elképzeléseit, javaslatait nyújtsa be az Önkormányzathoz.

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős:        Orbán  Péter PüB elnök

 

Forintos Ervin 9,31 órakor vissza érkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

 

8./ Napirendi pont:

Támogatási kérelem Szegedy Róza Ház rendezvényéhez – támogatási összeg meghatározása bizottsági átruházott hatáskörben

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Békássy János a Szegedy Róza Ház üzemeltetője röviden ismerteti a kérelmet. Az önkormányzati támogatást az infrastruktúra kiépítéséhez kéri. A színpad kialakításával további rendezvényeknek is helyet lehetne adni, erősítve a minőségi turizmust.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztat arról, hogy az egyéb civil szervezetek támogatási kerete a költségvetésben 500.000 Ft. volt, amelyből időközben több támogatást is adtak, így már nincs 250.000 Ft. nagyságrendű összeg. Amennyiben támogatja a bizottság a kérelmet, úgy az általános tartalék terhére javasolja azt biztosítani. Tájékoztat arról is, hogy az általános tartalékon 1,8 m. Ft. van.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy tartózkodni fog mindenfajta kérelem támogatásától addig, amíg Badacsonyban a gyerekek részére egyetlen hinta áll rendelkezésre és amíg ez a probléma nem oldódik meg.

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki javasolja a támogatást, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

304/2013.(V.08.) PüB határozat

- Támogatási kérelem Szegedy Róza Ház rendezvényéhez – támogatási összeg meghatározása bizottsági átruházott hatáskörben-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. átruházott hatáskörben eljárva Békássy János kérelmére a Szegedy Róza Házban megrendezendő színdarab technikai feltételeinek megteremtéséhez 250.000 Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje.

Határidő: elfogadásra azonnal

támogatási szerződés megkötésére 3 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 15 nap

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

elszámolásért: Pusztai Lászlóné pénztáros

 

 

9./ Napirendi pont:

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme – támogatási összeg módosítására javaslat bizottsági átruházott hatáskörben

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Horváth Gábor THKE elnöke elmondja, hogy egyedülálló kezdeményezést indítottak útjára, amellyel egy hadikultúrát szeretnének kiépíteni a környéken, ami nincs átpolitizálva. Amennyiben a bizottság támogatja a javaslatot, akkor a gyereknaphoz kapcsolódva, akkor külön programot biztosítanak a badacsonytomaji gyerekeknek.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, van-e a napirenddel kapcsolatban.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy a civil szervezetek támogatására szánt pénzből mekkora összeg áll rendelkezésre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 240.000 Ft.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja a támogatás megítélését.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

305/2013.(V.08.) PüB határozat

- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme – támogatási összeg módosítására javaslat bizottsági átruházott hatáskörben-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. átruházott hatáskörében eljárva a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület részére Hősök Napja rendezvényen az óvodás és iskoláskorú gyermekek belépőinek biztosítása céljából 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2013. évi egyéb civil szervezetek támogatási keret terhére.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesülettel kötendő támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatási szerződés megkötésére 8 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 8 nap

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

10./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv10. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az SZMSZ előterjesztésben foglaltak szerinti módosításával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

306/2013.(V.08.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak szerint az SZMSZ rendelet módosítását

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

11./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy van olyan műszaki ok, ami miatt nem végezhető el egyes ingatlanok esetében a rendszerre történő rácsatlakozás, erre vonatkozik az előterjesztés. Elkészítette a rendelettel kapcsolatos tájékoztatót.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

307/2013.(V.08.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

12./ Napirendi pont:

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12.. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bekövetkezett hatásköri módosítások miatt került az anyag a bizottság elé. A 10. pont új az anyagban. A költségvetés készítésekor létrehoztak egy Szociális Alapot. A határozatban foglaltak szerint próbálták összeállítani, így került bele a rendeletbe az időskorúak és pályakezdőkre vonatkozó rész.

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki rendeletet elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

308/2013.(V.08.) PüB határozat

- A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1./ elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetet.

 

2./ felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

13./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

és Bértámogatással megvalósuló foglalkoztatás 8 + 4 hónap időtartamban -

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint csak akkor lehet megvalósítani a bértámogatással megvalósuló foglalkoztatást, amennyiben ez folyamatos. Rendkívüli ülés keretében kellene ehhez a mai napon döntést hozni, mivel a jelenlegi szerződések 05.11-én lejárnak, a soros testületi ülés pedig 05.16-án lesz. Kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

309/2013.(V.08.) PüB határozat

- Bértámogatással megvalósuló foglalkoztatás 8 + 4 hónap időtartamban -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a bértámogatással megvalósuló foglalkoztatást az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

2.    felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a költségvetés módosításával kapcsolatban elmondja, hogy amennyiben az Önhiki elszámolása megtörténik, akkor lesz a helyére téve minden tétel.

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető tájékoztat arról, hogy június 30-ig kell az Önhiki elszámolást megcsinálni. Felhívta a Kincstárat, hogy az elszámolást megelőzően egy előzetes, személyes egyeztetésre kerülhessen sor, azonban még mindig nem tudnak ezügyben konkrét tájékoztatást adni.

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a 2013. évi költségvetés módosítását elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

310/2013.(V.08.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. elfogadásra javasolja az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

14./ Napirendi pont:

Az önkormányzat létszámcsökkentés kiadásai támogatásáról szóló pályázat benyújtásához a 43/2013.(I.24.)  határozat módosítása

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a pályázat benyújtását. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

311/2013.(V.08.) PüB határozat

- Az önkormányzat létszámcsökkentés kiadásai támogatásáról szóló pályázat benyújtásához a 43/2013.(I.24.)  határozat módosítása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök 9.54 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 10.05 órakor folytatódik.

 

15./ Napirendi pont:

Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az anyaggal kapcsolatban?

 

Sipos Ferenc közterület-felügyelő megerősíti az előterjesztésben elírtakat, mivel egy eljárás során szükséges a személyazonosítás, jegyzőkönyv felvétele is.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja, hogy ne 4 órás, hanem 8 órás foglalkoztatás valósuljon meg. Az önkormányzat pályázat útján a közterület-felügyelői feladatok ellátására alkalmas személyt próbáljon meg keresni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy csak közszolgálati tisztviselő lehet közterület-felügyelő, a megfelelő végzettséggel. Kizárólag pályázat útján lehet betölteni az álláshelyet. Javasolja, hogy az álláshely határozott időtartamú legyen.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető javasolja, hogy az általános tartalék terhére történjen a fedezet biztosítása.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki Horváth Ferenc módosító indítványával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

312/2013.(V.08.) PüB határozat

- Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület-felügyelet létszámát 2013. évben 1 fő 8 órás köztisztviselő foglalkoztatásával bővítse 6 hónap időtartamban, az általános tartalék terhére.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős:        Orbán  Péter PüB elnök

 

16./ Napirendi pont:

Badacsony Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítása

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint csak kátyúzást kellene végezni, nem teljes útfelújítást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a VN. Kft. feladata az önkormányzati utak fenntartása. A jövőben, hogy ilyen kérelmekkel ne kelljen foglalkozni, olyan javaslatot tegyen a Bizottság a Képviselő-testület felé, mely szerint az út kezelője köteles a hibát elhárítani.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy a bizottsági tagok részéről van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc bizottsági kültag és dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

313/2013.(V.08.) PüB határozat

- Badacsony Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1.)  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Herczeg F. utca kátyúzása történjen meg, ne a teljes útszakasz felújítása.

2.) felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

17./ Napirendi pont:

- Felső Bazársor pályázati elbírálása

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 17. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tegnapi napon 2 pályázat érkezett a Hivatalba a megadott határidőig, illetve a BF-Generál Kft. e-mailben jelezte, hogy az ingatlan hosszú távú hasznosításában partnerek lennének, személyes egyeztetés keretében ismertetnék elképzeléseiket. Ismerteti a beérkezett pályázatokat, hasznosítási terveket.

1.)     pályázó   502.000 Ft./év

2.)     pályázó   501.500 Ft./év

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a bizottsági tagok részéről van-e kérdés, hozzászólás?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy a pályázóknak van-e adótartozása az Önkormányzatnál?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy reggel kérdezte meg az adós kollégákat, tudomása szerint a  pályázóknak   van adótartozása.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztat arról, az 1. sz. pályázó esetében az idegenforgalmi és iparűzési adót inkasszózta az Önkormányzat. A legutolsó banki kivonat még nem érkezett meg, utána néz, hogy a pályázóknak van-e adótartozása az Önkormányzat felé.

 

Orbán Péter elnök tájékoztat arról, hogy volt egy befektetői megkeresés, jó lenne ha, a testületi ülésen ismertethetnék az elképzeléseiket, mert egy hosszabb távú dologról van szó.

 

Folly Péter bizottsági kültag elmondja, hogy láthatóan van érdeklődés erre az értékes területre. Véleménye szerint az Önkormányzat tudná ezt a területet fejleszteni. A kérdés az ütemezés, hogy ehhez pályázat rendelkezésre áll-e vagy sem, be lehetne-e vonni befektetőket. Véleménye szerint egy vegyes rendszert kellene kialakítani, nem kellene értékesíteni.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag elmondja, hogy amennyiben az adókat nem önállóan fizetik meg, akkor nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megemlíti, hogy az 1. számú pályázó éves szinten több millió forintot fizet be. Korábbi időszakban nem volt ilyen szigorú az inkasszózás, meg várták a szezon végét tudomása szerint. Amennyiben az Önkormányzat lehetőségei megengednék, mondhatnák azt, hogy a fizetendő összeget június 15-ig vagy 30-ig kelljen befizetniük, lehetne az inkasszót halasztani a szezon kezdetéig, mivel egy kezdő vállalkozásról van szó, jelentős önrésszel valósult meg a beruházásuk, küzdenek a megélhetésért. Úgy gondolja, hogy az érem két oldalát kellene nézni. Az Önkormányzat érdeke az, hogy a vállalkozásuk működjön. Véleménye szerint a 3. ajánlatot jelen napirend során nem kellene figyelembe venni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztat arról, hogy az 1 sz. pályázó esetében 459.000 Ft-os késedelmi pótlék tartozás fennáll.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy így érvénytelenek a pályázatok?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző idéz a pályázati felhívásból, mely szerint nem csak a helyi önkormányzattól, hanem a Nemzeti Adó és Vámhivataltól is rendelkeznie kell a pályázónak olyan igazolással mely nemleges a tartozásra vonatkozóan.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint fel lehetne hívni a pályázókat, hogy a testületi ülésig fizessék be a tartozást. A területbérleti szerződést úgy kellene kötni, hogy 30 napon belül fizetik be a pénzt. Ha nem adja bérbe az Önkormányzat a területet, akkor 500.000 Ft-ot veszít.

 

Orbán Péter elnök egyetért azzal, hogy amennyiben nem adják ki a területet, elveszítik a bérleti díjat.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázati kiírásban a határidő 05.16-a, a testületi ülés napja.

 

Orbán Péter elnök: Tehát, amennyiben be tudják csatolni a szükséges nemleges adóigazolást, akkor támogatja a bizottság a kérelmet.

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait szavazzon,  aki egyetért azzal, ha a pályázó be tudja csatolni a megadott határidőre az igazolásokat, akkor a Pénzügyi Bizottság támogatja a bérleti szerződés megkötését.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

314/2013.(V.08.) PüB határozat

- Felső Bazársor pályázati elbírálása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. abban az esetben javasolja a Képviselő-testületnek a bérleti szerződés megkötését, amennyiben a pályázó be tudja mutatni a 05.16-i testületi ülésig a pályázati kiírásban szereplő igazolásokat.

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

18./ Napirendi pont:

Közbeszerzési Szabályzat

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Elfogadásra javasolja a szabályzatot. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

315/2013.(V.08.) PüB határozat

- Közbeszerzési Szabályzat-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1.  elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak szerint a Közbeszerzési Szabályzatot.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

19./ Napirendi pont:

Önkormányzati ingatlanok értékbecsléséről

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 19. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes a beérkezett 4 db. árajánlat közül a legolcsóbbat javasolja elfogadni, bruttó 270.000 Ft. összeggel. (Somlyai Szilárd, Hévíz)

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a  egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

316/2013.(V.08.) PüB határozat

- Önkormányzati ingatlanok értékbecsléséről-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő ingatlanokra vonatkozó értékbecslést bruttó 270.000 Ft.-ért Somlyai Szilárd (Hévíz) értékbecslőtől rendelje meg.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

20./ Napirendi pont:

A BAL-AND 2006 Bt. képviseletében Németh Balázs kérelme az Alsó Bazársoron lévő helyiség bérletére

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javasolja, hogy csak a 2013. évi szezonra, szeptember 30-ig adják bérbe a helyiséget.

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Folly Péter módosító indítványával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

317/2013.(V.08.) PüB határozat

- A BAL-AND 2006 Bt. képviseletében Németh Balázs kérelme az Alsó Bazársoron lévő helyiség bérletére-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1.  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony Alsó-bazársoron lévő ún. volt „parkolóőr pihenőhelyiséget”  5000 Ft/m2/szezon áron, raktározás céljából 2013.09.30-ig adja bérbe a BAL-AND Bt. részére.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

21./ Napirendi pont:

BAHART Részvényre elővásárlási jog gyakorlása

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 21. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja, hogy az Önkormányzat mondjon le az elővásárlási jogáról. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

318/2013.(V.08.) PüB határozat

- BAHART Részvényre elővásárlási jog gyakorlása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Keszthely Város Önkormányzata által felajánlott BAHART részvények elővásárlási jogáról mondjon le.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

22./ Napirendi pont:

Energetikai audit 2013.

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 22. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint az ilyen jellegű felajánlkozásokat nem kellene beterjeszteni. Javasolja, hogy ezeket a megkereséseket szűrjék meg a Polgármesteri Hivatalban. Elutasítja az auditot. Javasolja, hogy ezzel a Képviselő-testület ne foglalkozzon.

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

319/2013.(V.08.) PüB határozat

- Energetikai audit 2013.-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. nem javasolja a Képviselő-testületnek energetikai audit céljából vállalkozási szerződés megkötését.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

23./ Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Forintos Ervin bizottsági tag a Kolumé Bt. pavilon elhelyezésével kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a „Gomba” és a Bíróék féle üzlet közé teszik a pavilont, akkor a tűzoltók, mentők szükség esetén nem tudják megközelíteni az Alsó-bazársori részt.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag a 357/2013. (IV.11.) sz. határozattal kapcsolatban elmondja hogy a testület a munkadíjra vonatkozó árajánlatot elfogadta, azonban a szükséges anyagot a VN. Kft-nek kell megvásárolnia. A vállalkozó azonban így nem vállalja a kivitelezést, mert az ajánlatát az anyag költséggel együtt nyújtotta be.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint jogos a vállalkozó döntése. Javasolja, hogy végezze el a munkát az ajánlatában foglaltak szerint a kivitelezést a műszaki osztály vezetőjével megbeszéltek alapján. Amennyiben ezek után sem vállalja a munkát, akkor a másik ajánlattevőt kell megkeresni annak érdekében, hogy a terület megújítása elkészüljön a szezonra.

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Folly Péter javaslatável egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

320/2013.(V.08.) PüB határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, 357/2013. (IV.11.)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 357/2013. (IV.11.) számú határozatában foglaltak határidőben történő megvalósítása érdekében a 417/2013. (IV.29) határozatát módosítsa, a nyertes vállalkozó végezze el a Csiki ABC előtti parkoló felújítását az árajánlatában foglaltak szerint.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

321/2013.(V.08.) PüB határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

24./ Napirendi pont:

Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 24. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. A beszámoló elfogadását javasolja. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

322/2013.(V.08.) PüB határozat

-Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

25. Napirendi pont

Simonné Visi Erzsébet előterjesztése a badacsonyörsi régi Major út újbóli megnyitására

 

Orbán Péter elnök tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy megtörtént a helyszín megtekintése, árajánlatokat kért be a műszaki osztály vezetője a régi út helyreállítására vonatkozóan.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy Badacsonyörsön a Csigáskuti út és Öreghegyi út kereszteződésében a kerítésen kívül tujákat ültetett a tulajdonos, beláthatatlan a kereszteződés, ezáltal balesetveszélyt jelent. Kéri, hogy történjen ezügyben intézkedés, mert ha baleset történik, akkor a tulajdonos mellett az Önkormányzat is felelős lesz.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ígéretet tesz, hogy intézkedik a Hivatal az ügyben.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a badacsonyörsi, régi Major út helyreállítását, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

323/2013.(V.08.) PüB határozat

- Simonné Visi Erzsébet előterjesztése a badacsonyörsi régi Major út újbóli megnyitására-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek a badacsonyörsi régi Major út helyreállítását.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

26. Napirendi pont

- Céh Turisztikai Egyesület kérelmei -

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy a Borhetek rendezvény szervezői szerződés megkötésre került. A mellékletét képező részvételi szabályzatban 05.15 volt a határidő a jelentkezésre. Azonban, mivel a Hegyközségi Borversenyre csak május 31-én kerül sor, ez nem valósítható meg.

 

Orbán Péter elnök szerint, ha most veretik szét a badacsonyi nyilvános illemhelyet, akkor a badacsonyi vállalkozók fogják sérelmezni. Jelezték feléje, hogy Badacsonytomajon a Kisköz utcában le van szakadva a támfal. Le van szakadva az út az Ibos Ferenc utcában .

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy elsőként a tulajdonviszonyokat kell tisztázni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes jelzi, hogy Badacsonyörsön legalább 2 éve le van szakadva a Kisörshegyi út egy szakasza. A VN. Kft. elkerítette a veszélyes részt, de mivel az út keskeny, ezért egy nagyobb gépjármű nem fér el mellette. Kéri, hogy történjen intézkedés a veszélyhelyzet elhárítására.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a műszaki osztályvezető tájékoztatása szerint az Ibos F. út esetében statikus véleményét kell bekérni.

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a Csigáskuti úton a vízáteresz melletti korlátot letörték.

 

Orbán Péter elnök a tegnapi napon kérte Horváth Márta osztályvezetőt, hogy nézzen utána, mennyibe kerülnek egyes játszószerek, hogy a Képviselő-testület tudjon döntést hozni.

 

Pásztor László ügyvezető a Csiki ABC előtti parkoló felújításával kapcsolatban elmondja, hogy Farkas János a határidő tarthatatlansága miatt, illetve amiért nem az árajánlatában foglaltak szerint kellene a munkát elvégeznie, nem vállalja a munkát.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki nem támogatja a Céh Turisztikai Egyesület Rizling sori illemhely felújítására vonatkozó kérelmét, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

324/2013.(V.08.) PüB határozat

- Céh Turisztikai Egyesület kérelme Rizling sori nyilvános illemhely szezon előtti felújítására-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1.  nem javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsony, Rizling soron lévő nyilvános illemhely szezon előtti felújítását.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja a Céh Turisztikai Egyesület Borhetek részvételi szabályzat módosítására vonatkozó kérelmét, mely szerint a nevezési határidő május 15.-e helyett június 09-e legyen, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

325/2013.(V.08.) PüB határozat

- Céh Turisztikai Egyesület kérelme Borhetek részvételi szabályzatának módosítására-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1.  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatában a jelentkezési határidőt módosítsa 06.09-re.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 11,10  órakor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                          Folly Péter

elnök                                                      jegyzőkönyv hitelesítő

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. július 20., szombat, Illés napja van. Holnap Dániel és Daniella napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!