Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 02. 22. rendkívüli PÜB
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 02. 22. rendkívüli PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 7/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. február 22-én 12.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott  rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                     bizottsági elnök-helyettes

Forintos Ervin               bizottsági tag                                 (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

Wolf Viktória                 aljegyző

Horváth Márta               Müszaki Osztály vezetője

Gerencsér Tamás           pályázati referens

Tótné Sáfár Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető            (5 fő)

 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervint, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

133/2013.(II.22.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Forintos Ervint jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a bizottsági ülés 1 napirendi pontból fog állni. Kéri, hogy aki a napirendi pontot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

134/2013.(II.22.) PüB határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 22. napján megtartott nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. 1. Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/a pályázati lehetőség keretében az Egészségház épületére telepítendő napelemes rendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2.   A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: OrbánPéter PüB elnök

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont:

Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/a pályázati lehetőség keretében az Egészségház épületére telepítendő napelemes rendszer kiépítésére

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: Elmondja, hogy az egészségház napelemes pályázattal kapcsolatban beérkeztek az árajánlatok, a legolcsóbb 5.270.000 Ft. + Áfa. Ha ezt az ajánlatot fogadja el a Képviselő-testület, úgy alakul a pályázat, hogy ehhez az összeghez hozzájön a műszaki ellenőrzés díja, elő- és utóaudit díja, statikai díj, összesen 5.435.000 Ft. + Áfa, azaz bruttó 6.902.450 Ft. Ebből az önerő összege: 1.035.368 Ft. A Vanessia Magyarország Kft. sikerdíja 650.000 Ft. + áfa, melybe beletartozik a pályázat megírása, a projekt végigkövetése, elszámolások, illetve az előrehaladási jelentések elkészítése. Időközben  még egy ajánlat érkezett a Vanessia Kft-től arra vonatkozóan, amennyiben csak a pályázat megírásával bízza meg őket a Képviselő-testület, ez esetben 500.000 Ft. + áfa összegért vállalnák a feladatot.

 

Orbán Péter elnök: Kérdés van-e a bizottsági tagok részéről? Megállapítja, hogy kérdés nincs. Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Alapvetően a Vanessia Kft-vel van problémája, mert amikor arról döntöttek, hogy ezt a pályázatot elindítják, akkor nem volt szó a Kft-ről, illetve arról, hogy ebben az ügyben pályázatírót igénybe vesznek. Úgy gondolta, hogy azt a plusz költséget, amit a Kft. sikerdíja jelent, meg tudjuk spórolni, úgy, hogy a hivatal ezt a pályázatot megírja. Tudomása szerint ezzel ellentétes testületi döntés nem született.

 

Krisztin N. László polgármester: Válaszában elmondja, hogy ilyen testületi döntés sem született. Ismerteti az erre vonatkozó testületi határozatot, mely szerint pályázatot nyújt be az Önkormányzat.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Ha a keretösszeget megnézik, akkor az emlékezete szerint kb. 500 e. Ft-tal kevesebb.

 

Krisztin N. László polgármester: A testületi határozat szerint az önerő összegét 1.524.000 Ft-ban biztosítják a 2013. évi költségvetésben.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Kérdezi, hogy mennyi az önerő összege?

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: A pályázatnak az önereje 1.035.000 Ft., a sikerdíjjal együtt 1.860.000 Ft.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Nyilvánvaló, hogy ehhez nem kellene a Vanessia Kft. különösen olyan feltételekkel, melyekkel a másik pályázatot meg akarta csinálni. Tartózkodni fog a szavazástól. Annak örül, hogy az Egészségházban fejlesztést fognak végrehajtani, de véleménye szerint ezt tudnák másként is csinálni.

 

Horváth Márta osztályvezető: Elmondja, hogy egyelőre a Műszaki Osztály nem rendelkezik olyan kapacitással, hogy pályázatokat tudjon írni. Rengeteg egyéb feladatuk is van, biztos, hogy nem fog beleférni ez a napi 8 órába. Ha az osztály végezné a pályázatírást, akkor is merülnének fel költségek, mert nem tudnának auditot biztosítani, műszaki ellenőrt is be kellene vonni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Osztályvezető asszony és az általa elmondottak között kb. 600.000 Ft. különbség van. Egyrészt, ha pályázatírót alkalmaznak, akkor meg kell kérdezni a Testületet, hogy milyen cégeket hívjanak. Osztályvezető asszony válaszát el tudja fogadni, de azt nem, hogy egy cég 2 telefonnal 300 e. Ft-ot enged a pályázatírás díján.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: Tájékoztatásul elmondja, hogy 02.06-án született meg a döntés a Képviselő-testület részéről, hogy pályázatot kíván benyújtani. Akkor a kiírás szerint 18.-ától lehetett beadni a pályázatot. 02.06.-a csütörtöki nap volt. Hétfőtől lehetett volna neki állni beszerezni árajánlatokat, ezek közül a Testületnek választania kellett volna, majd ezt követően  kellett volna még auditot, műszaki ellenőrt szerezni, statikát csináltatni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Ő, mint vállalkozó erre 2 napot mondana. Úgy gondolja, hogy ha erre szándék van, akkor meg lehet csinálni.

 

Orbán Péter elnök:  Mi van akkor, ha Folly Péter javasol egy céget.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Ő nem javasol céget. Azt kell nézni, hogy a Vanessia Kft. árát le tudják nyomni. Azt kell megvizsgálni, hogy 3 pályázat benyújtása esetén a Vanessia Kft. sikerdíja már megtérülne.

 

Orbán Péter elnök:  Emlékeztet arra, hogy az elmúlt testületi ülésen a könyvvizsgálói feladatok végzésére a Folly Péter által javasolt Lánczi Kft. esetében 800 e. Ft-tal többet megszavaztak.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Úgy gondolja, hogy azért szavazták meg, mert az  a cég az, amely függetlenül elvégzi ezt a vizsgálatot.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: A szabályszerűségi eljárásban le van írva, hogy mindegyik cégnek mit kell produkálnia. Aki nem úgy tesz, az jogszabályba ütközik. Ha Folly Péter azt feltételezi, hogy nem olyan szabályszerűségi eljárást fog lefolytatni a Kövessiné, akkor azt mondja el.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Ő ezt nem mondta.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Akkor mi alapján döntöttek?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Ő a lelkiismerete alapján döntött.

 

Orbán Péter elnök:  Javasolja, hogy térjenek vissza a napirend tárgyalására.

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki tudja támogatni a pályázat beadását az előterjesztés szerinti tartalommal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

135/2013.(II.22.) PüB határozat

-Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/a pályázati lehetőség keretében az Egészségház épületére telepítendő napelemes rendszer kiépítésére-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

  1. javasolja a Képviselő-testületnek a „Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati kiírás keretében az Egészségház épületére napelemes rendszer kiépítése céljából pályázat benyújtását.

 

  1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy testületi ülésen tartózkodni fog a szavazás során. Vezetői körben átbeszélték azokat az anomáliákat, melyeket Folly Péter is feszeget. A Képviselő-testületnek van egy határozata, hogy ezt a pályázatot be kell adni. Aljegyző asszony áttekintette a megbízási szerződést, az a baj, hogy a körmünkre ég a beadási határidő.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Hétfő reggelre nem lehet összehívni még egy testületi ülést ezügyben?

 

Krisztin N. László polgármester: Mi változna hétfőig? Ebben a fázisban más cég már nem tudná a pályázatot megcsinálni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Az ő tartózkodása ebben az esetben támogatást jelent. Véleménye szerint többségében az ügyet támogatják és testületi ülésen is ez a döntés születne.

 

Orbán Péter elnök:  Nem javasolja újabb rendkívüli testületi ülés összehívását. Ha a Képviselő-testületi ülésen úgy döntenek, hogy nem javasolják a pályázat beadását, akkor azt fogja mondani, hogy ezután semmilyen pályázaton ne induljanak, mert felesleges.

 

Wolf Viktória aljegyző: Felhívja a figyelmet arra, hogy Gerencsér Tamás pályázati referens elmondta, hogy csak audittal lehet beadni a pályázatot, kéri, hogy az erre vonatkozó ajánlatát ismertesse a cégnek.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: Amennyiben a Képviselő-testület csak a pályázatírással bízza meg a Kft-t az audittal együtt, a támogatási szerződés megkötéséig szól a feladatuk. Az erre vonatkozó ajánlatuk 500 e. Ft. + Áfa.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki a pályázati referens által elmondottakat el tudja fogadni, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

136/2013.(II.22.) PüB határozat

-Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/a pályázati lehetőség keretében az Egészségház épületére telepítendő napelemes rendszer kiépítésére-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

  1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a „Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati kiírás keretében az Egészségház épületére napelemes rendszer kiépítése céljából pályázat megírásának és az előaudit elkészítésének a megrendelését 500.000 Ft. + ÁFA sikerdíj összegben a Vanessia Magyarország Kft-től.

 

  1. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 13.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                    Forintos Ervin

elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. augusztus 21., szerda, Sámuel és Hajna napja van. Holnap Menyhért és Mirjam napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!