Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012. évi jegyzőkönyvek 2012.12.11
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2012.12.11

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottsága

Szám:    29/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2012. december 11. napján 1500 órai kezdettel

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                                 elnök

Folly Péter                                    bizottsági tag

Forintos Ervin                               bizottsági tag

Vargáné Szőke Judit                     bizottsági kültag

 

Távolmaradását bejelentette:

Horváth Ferenc                            bizottsági kültag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Kisztin N. László                            polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás                 jegyző

 

 

Orbán Péter elnök tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítésre Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot, jegyzőkönyv vezetésére Kondorné Török Ritát javasolja.

A jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyével a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  egyetért.

 

Orbán Péter bizottság elnöke ismerteti, a bizottsági ülésnek egy napirendi pontja van, amely szóbeli előterjesztés.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)             Neolit Kft. egyezségi ajánlata

 

 

A rendkívüli nyilvános ülés napirendi javaslatával a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért.

 

 

Orbán Péter bizottság elnöke felkéri Jegyző urat, hogy szóbeli előterjesztését tegye meg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat, írásban megkeresték a Neolit Kft-t azzal az egyezségi ajánlattal, amelyről a testület a tegnapi ülésén döntött. Ezzel kapcsolatban érkezett vissza a Neolit Kft-től egy írásos egyezségi ajánlat, melyet felolvas. Az egyezségi ajánlat a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján az önkormányzat tartozását vezeti le. A tőke 16.140.000 Ft, a kamat 2.203.349 Ft kamat, amely kamatra a Neolit Kft. a per folyamán a keresetét kiterjesztette.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez az első információ, melyről nem tudtak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző folytatja az ajánlat felolvasását. Az önkormányzat a  városháza beruházás folyamán a 167 M Ft kifizetését nem azon időpontokkal fizette ki, ahogy beütemezte, ezért ezeket a késedelmi kamatokat is megítélte a bíróság. Ez a beruházás során, a kifizetett összegek után járó késedelmi kamat. Ebből levonásra kerül 3.672.000 Ft, a bíróság által megítélt három napi, csökkentett kötbér összege, így mindösszesen 14.670.456 Ft jön ki. A tőke, a 16.140.107 Ft-nak a kamata 2010. december 4. napjától az ítélet szerint, 3.968.861 Ft, valamint a megítélt rész perköltsége 1.600.000 Ft. Tehát a mai napon, az ítélet alapján az önkormányzat teljes tartozása 20.202.317 Ft.

A Neolit Kft. ajánlatában elengedi az összes késedelmi kamat tartozást, azaz a 6.171.210 Ft felét, összesen 3.085.605 Ft-ot, amennyiben a fennmaradó tartozást, 17.153.712 Ft-ot legkésőbb a holnapi nap folyamán átutalják a társaság bankszámlájára azzal, ha az átutalás megtörténik, kölcsönösen és véglegesen rendezettnek tekintik az elvi vállalkozási szerződésből eredő követeléseiket, egymással szemben a továbbiakban semmilyen jogcímen további követelést egyik fél sem támaszt.

Elmondja, ennek az ajánlatnak az a lényege, amennyiben a fenti összeget az önkormányzat kifizeti, akkor a továbbiakban nincs lehetőség fellebbezésre.

Tolmácsolja Horváth Ferenc bizottsági kültag véleményét, aki nem tudott eljönni a mai ülésre, de telefonban azt mondta, hogy a kb. 1 M Ft különbözetet kifizetné, amennyiben az önkormányzatnak van erre lehetősége és elállna a további pereskedéstől.

 

Krisztin N. László polgármester Jegyző úr által elmondottak azzal egészíti ki, hogy azért került sor a rendkívüli testületi ülés összehívására, mert a tegnapi ülésen a testület első és leghatározottabb véleménye az volt, hogy a kötbér tekintetében folytatni kell a pert, illetve a tegnap előttük lévő anyag nem jó számokat ismertetett. Nem véletlenül jelezte arrogánsan, hogy a Polgármester még nem látta azt az anyagot, amit többen már láttak, de valószínűleg ő sem vette volna észre a hibát, így elég kellemetlen ez a helyzet. Megdöbbentő volt számára, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd anyagában benne volt ugyan a per elvesztésének a lehetősége, de hosszan ecsetelte, hogy akár még 30 M Ft-ot is nyerhetnek a kötbér per folytatásával. A kötbért nem elég megnyerni, mert a bíróság leszállíthatja a kötbérfelemelést akár 3 M Ft-ra is, ebben az esetben van gond. Nem tudja, hogy ez ügyvéd úrnak kényelmi kijelentése-e, mert ő nem jutalékért dolgozik, hanem megkapja a fix havidíjat, ezért nem biztos, hogy neki célszerű továbbküzdeni. A tegnapi ülésen nyugodt szívvel emelte fel a kezét akkor, amikor arról szavaztak, hogy folytassák a kötbér pert, most viszont teljesen elbizonytalanodott, ráadásul 16.00 óra után elveszik a hitelkeret, tehát 16.00 óráig el kell utalni az összeget.

 

 

Forintos Ervin bizottsági tag 1520 órakor megérkezik a bizottsági ülésre. A szavazók száma 4 fő.

Folly Péter bizottsági tag véleménye szerint, ha az 1 M Ft vonatkozásában holnap hoznának döntést, a Neolit Kft. követelése ugyanúgy fennállna. A szakértői véleményeket elolvasta, az önkormányzatra nézve nem tartja előnyösnek.

 

Orbán Péter bizottság elnöke egyetért Folly Péter bizottsági taggal. A tegnapi ülésen az volt a tényállás, hogy kifizetik a 16 M Ft-ot, majd tovább pereskednek a kötbérért, ehhez képest eléggé változott a felállás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő, megkérdezi, hogy az önkormányzat egyáltalán rendelkezik-e ekkora összeggel, el tudja-e utalni a kért pénzösszeget? Megvan a különbözetre a fedezet?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, megvan a fedezet, van 1,3 M Ft az idegenforgalmi adó számlán, amit át lehet vezetni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi, ennek az összegnek az utalása meg tud történni 16.00 óráig?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, igen, a terminálon keresztül el tudják utalni a pénzt.

 

Folly Péter bizottsági tag nem tudta, hogy a kötbér összegét a Neolit Kft. kérelmére 0,2 %-kal csökkenthetik.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, a tegnapi döntés alapján 1.013.605 Ft a különbözet. Az ajánlat akkor áll, ha megszűnik a per.

 

Orbán Péter bizottság elnöke szavazásra javasolja a Neolit Kft. ajánlatát, vagyis fizessék ki az említett összeget a Neolit Kft-nek és mondjanak le a további fellebbezési jogról.

 

Folly Péter bizottsági tag javasolja, hogy szavazás előtt még egyszer beszéljék át az ajánlatot.

 

Orbán Péter bizottság elnöke úgy gondolja, ha most nem fizetik ki a kért összeget, a 16 M Ft-ot és a kamatait, akkor a jövő évben szinte biztos, hogy a másodfokú bírósági döntés után ki kell fizetni.

 

Folly Péter bizottsági tag véleménye szerint, ha a Neolit Kft. másodfokon nem támadja meg a kötbért, akkor annak összegét az önkormányzat megkapja.

 

Orbán Péter bizottság elnöke szerint az ítélet a Neolit Kft-nek kedvez, tehát az önkormányzatnak kellene fellebbeznie. A plusz munkák költségét és a kamatokat mindenképp ki kell fizetni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megkérdezi, ehhez nem kell módosítani a költségvetést, mert úgy tudja, hogy abban csak 16 M Ft volt betervezve?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető a kérdésre válaszolva elmondja, a költségvetésben 20 M Ft volt beállítva.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag véleménye szerint nem olyan rossz a Neolit Kft. ajánlata, mert ha elhúzzák ezt az ügyet még 2-3 évig, akkor megint az önkormányzat járhat rosszabbul, és előbb-utóbb úgyis ki kell fizetni. Az első fokú bíróság megítélte a három napot, de ha továbbviszik, akkor lehet, hogy megítélnek 15 napot.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az egyik alternatíva, hogy kifizetik a 16 M Ft-ot, a kamatokon pedig majd elvitatkoznak, vagy nem vitatkoznak, hanem akkor fizetnek, amikor ítélet születik és elképzelhető az is, hogy nyernek 10 M Ft-ot. A gond az, hogy nem tudni, nyernek-e vagy sem.

 

Folly Péter bizottsági tag ismét elmondja, hogy a szakértői vélemény nem túl előnyös számukra.

 

Orbán Péter bizottság elnöke nem gondolja, hogy másodfokon még egy negyedik szakértőt is felkérne a bíróság.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy félrevezető ügyvéd úr levele.

 

Orbán Péter bizottság elnöke szerint lehetne egyik variáció, hogy fizessék ki a 16 M Ft-ot és pereskedjenek tovább a kötbér és kamatai miatt.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző magánvéleménye szerint jobb ma egy túzok, mint holnap egy veréb. Ügyvéd úr szerint akár nagyon jól is kijöhet az önkormányzat ebből a perből, de történhet az is, hogy rosszabbul jár.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag szerint az lenne a legjobb megoldás, ha elutalnák a 16 M Ft-ot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megkérdezi, mi lenne, ha más ajánlattal élnének. A 16 M Ft-ot mindenképpen elutalnák, és még kitalálnának valamit.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, ha elutalják a 16 M Ft-ot, akkor a Neolit Kft-nek már nem lesz érdeke abban, hogy engedjen.

 

Orbán Péter bizottság elnöke felteszi szavazásra, hogy fizessék ki a 16 M Ft-ot és a kamat, valamint a kötbér miatt folytassák a pert, tehát, ne fogadják el a Neolit Kft. ajánlatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem támogatja, hogy a Neolit Kft. egyezségi ajánlata ne kerüljön elfogadásra, tehát, hogy fizesse ki az önkormányzat a 16 M Ft-ot és a kötbér, valamint a kamat miatt folytatódjon a pereskedés.

 

Orbán Péter bizottság elnöke felteszi szavazásra, hogy fizessék ki a 17.153.712 M Ft-ot és ezzel zárják le a pert.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

317/2012.(XII.11.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Neolit Kft. egyezségi ajánlatát, miszerint fizessék ki a 17.153.712 M Ft összeget és álljon el az önkormányzat a további pereskedéstől.

 

 

Orbán Péter bizottság elnöke megköszöni az ülésen való részvételt, a rendkívüli bizottsági

ülést 1530 órakor bezárja.

 

 

 

k. m. f.

Orbán Péter                                                              Vargáné Szőke Judit

bizottság elnöke                                                         jegyzőkönyv hitelesítő

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. július 20., szombat, Illés napja van. Holnap Dániel és Daniella napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!