Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Közérdekű Hirdetmények KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL BESZÁMOLÓ
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL BESZÁMOLÓ

Tisztelt Lakosság!

 

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról a következők szerint számolok be.

Jelen beszámoló célja, hogy tájékoztatást adjon a települési környezet védelme érdekében tett általános és speciális intézkedésekről, a környezet védelmét szolgáló tevékenységekről, jogszabály által előírt és teljesített kötelezettségekről, valamint a 2017/2018. évben elvégzendő aktuális feladatokról.

Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatok

A települési környezet védelme érdekében végzett, illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

a)       környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátása,

b)      önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében,

c)       együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal,

d)      környezeti állapot évenkénti elemzése.

 

A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően három törvény, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és ezeknek végrehajtási rendeletei teremtik meg. E jogszabályokból eredő feladatokat részletesen az önkormányzati hatásköri jegyzék tartalmazza, amely terjedelme túlmutat e beszámoló keretein.

 

A környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozás az alábbi önkormányzati rendeletekre támaszkodik:

-        a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet

-        a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 17/2005.(IX.01.) önkormányzati rendelet

-        a talajterhelési díjról szóló 26/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet

-        a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet

-        a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet

-        a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet

 

Fenti önkormányzati rendeletek 2017-os évben felülvizsgálatra kerültek.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51.§ (3) bekezdése alapján a város környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a következő tájékoztatást adom:

-        A települési szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását az NHSZ Kft. végzi.

2017-ban sor került a zöld hulladék szervezett begyűjtésre, illetve továbbra is kísérleti jelleggel történik a szelektív hulladékgyűjtés az állandó lakosoknál.

Királyszentistvánon kerül elhelyezésre a lakosságtól begyűjtött hulladék, a tapolcai depónia csak a közületi hulladék elhelyezésére szolgál.

A társaság közel 20.000 háztartásnál végez települési szilárdhulladék-kezeléssel összefüggő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Tapolcán és annak térségében. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a közszolgáltatás igénybevétele minden, a települési közigazgatási területen belül eső ingatlan vonatkozásában kötelező.

[1]A háztartási hulladék begyűjtését a társaság

-           január 1. és március 31. között 7 órakor

-           április 1. és szeptember 30. között 6 órakor

-           október 1. és december 31. között 7 órakor

kezdi meg, így a hulladéktároló edények kihelyezéséről a fenti időpontokig az ingatlantulajdonosoknak, ingatlanhasználóknak gondoskodni kell.

A közszolgáltató hetente azonos járatterv alapján gyűjti be a hulladékot, egy adott településen belül azonban változhat az utcák ürítésének sorrendje, valamint külső körülmények is (időjárás, tehergépjármű meghibásodás, ünnepnapok miatti átszervezés, stb.) befolyásolhatják a lakosság által megszokott ürítési rendet. Badacsonytomajon a házhoz menő járatprogram települési hulladék ürítése hétfői napokon történik.

-        Nagy gondot fordítunk közterületeink tisztántartására, hó- és síkosság mentesítésére, a fűnyírásra, a virágosítására, valamint a köztemetők gondozására. A közterületeken rendszeresen zöldterület-kezelési munkálatokat végzünk. A feladatok ellátására a Városüzemeltető Kft. köteles.

-        Badacsonytomaj város bel- és külterületén – nem teljes körűen – a szennyvízcsatorna-hálózat ki van építve, a csatornára a lakosság jelentős hányada rákötött. A szennyvízcsatornára rá nem kötött háztartások esetében a talajterhelési díj összege 1.200 Ft/m3, az egységdíjat a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktd. 3. számú melléklete alapján 3-as (területérzékenységi) szorzóval kell számítani, tekintettel arra, hogy Badacsonytomaj várost a jogszabály a fokozottan érzékeny területek közé sorolja.

-        Badacsonytomaj város közúti, vasúti és víziközlekedése is jelentős. A város közigazgatási területén keresztül jelentős forgalmat lebonyolító 71. számú főútnak számottevő az átmenő forgalma (szezonálisan és egész évben is), így a közúti közlekedésből származó káros környezeti hatások számottevőnek mondhatók (zaj- és légszennyezés). A város közigazgatási területén áthaladó vasútvonal és vasúti közlekedésből eredő környezetszennyezés mértéke sem hagyható figyelmen kívül. Az országos kéktúra útvonala és a balatoni kerékpár-körút is áthalad a településen.

-        Regionális jellegű szennyező forrás a területen nem található, a háztartásokban, az intézményeknél és az egyéb felhasználóknál a téli fűtés során keletkező füst légszennyező mértéke nem számottevő. A vezetékes földgáz megépítése a városon belül a fűtésből származó légszennyezés mértékét még tovább csökkentette, miután a lakások jelentős része igénybe veszi a gázszolgáltatást.

-        Az önkormányzat tagja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulásnak.

-        A Badacsony hegy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része.

 

Fontos megemlíteni, hogy a település fejlődésének köszönhetően az elmúlt években egyre inkább felértékelődött az egészséges természeti környezet, a környezetbarát ipari és mezőgazdasági tevékenység, a turizmus és a harmónia iránti fokozott igény, mely egyértelműen a környezet védelmét szolgálja tovább.

 

Badacsonytomaj, 2017. november 30.

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

BaBi Badacsony

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2020. június 05., péntek, Fatime és Fatima napja van. Holnap Norbert és Cintia napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!