HIRDETMÉNY körzeti erdőtervezés megkezdéséről

HIRDETMÉNY

körzeti erdőtervezés megkezdéséről

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya a 2016. évi körzeti erdötervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az erdőgazdálkodás tartamosságát és fejlesztését szolgáló tervezési keretértékekről szóló 69/2016. (X.14.) FM rendelet 2016. 10. 22-i hatálybalépésével a Tapolcai körzetre vonatkozóan megkezdte a 2016. évi körzeti erdőtervezést.

Az érintett erdőgazdálkodók, önkormányzatok és az erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezetek a körzeti erdőtervezés megkezdésétől számított 45 napig — tehát 2016. 12. 06-ig — írásos javaslatokat tehetnek a körzetben folytatandó erdögazdálkodással kapcsolatosan. (Például a különleges felújítási módokkal, az erdősítési célállományokkal, a fahasználatokkal, az üzemmóddal és a rendeltetéssel összefüggésben. Az üzemmód és a rendeltetés megváltoztatására vonatkozó külön betartandó szabályokat az erdöröl, az erdö védelméről és az erdögazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 27-28. §-ai és a 29. § (3)-(6) pontjai tartalmazzák.) Ezen javaslatokat a Földművelésügyi és Erdögazdálkodási Főosztály elektronikus formában (vemkh.erdeszetveszprem.qov.hu) vagy postai úton (8210 Veszprém, Pf. 1122.) fogadja.

Azoknak az előírásoknak a megváltoztatására, amelyek hatása a tervezési időszakon túlmutat, oly módon lehet javaslatot tenni, hogy az a fenntartható erdögazdálkodást, az erdők természetességi állapotának megőrzését vagy javulását szolgálja.

A Földművelésügyi és Erdögazdálkodási Főosztály az erdőtervezés alá vont területeken a terepi bejárás során méréssel, adatgyüjtéssel meghatározza az erdőrészletek termőhelyi viszonyait és az erdöállományok jellemzőit. Emellett elvégzi az erdészeti nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges felmérési munkákat.

A terepi felvételezést és az erdőgazdálkodással kapcsolatos javaslatok beérkeztét követően a Földművelésügyi és Erdögazdálkodási Főosztály erdőrészlet szintű tárgyalást tart az érintett erdőgazdálkodókkal való egyeztetés céljából.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdögazdálkodási Föosztály