Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Humán Ügyek Bizottsága 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 03. 06. soros HÜB
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 03. 06. soros HÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 6/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. március 6-án 13.22 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                  bizottság elnöke

Simonné Visi Erzsébet                 bizottsági tag

Scheller György                           bizottsági tag

Vastag Gábor                               bizottsági tag              (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Dr. Magó Ágnes                           bizottsági tag              (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                         polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás              jegyző

Wolf Viktória                                aljegyző

Laposa Bence                              borászok képviseletében

Tasner Mónika                             Tourinform Iroda képviseletében

Békássy János                            Céh Egyesület képviseletében

Part Andrásné                              Jegyzőkönyvvezető

(7 fő)

 

Lakosság részéről nincs jelen senki.

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a tanácskozási joggal meghívottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Part Andrásnét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

73/2013.(II.06.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Vastag Gábort és jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a bizottság a „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatát tárgyalja meg elsőként, mivel a napirendben érintettek jelen vannak. Ezt követően a BVKI alapító Okirat módosításáról illetve a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és önerő biztosításához kérelem tárgyú napirendek tárgyalását javasolja.

 

Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a sorrendiséget módosító indítványról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

74/2013.(III.06.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének napirendi pontok sorrendiségére vonatkozó módosító indítványát elfogadja, az alábbi napirendeket tárgyalja meg elsőként:

 1. 1. „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata
 2. 2. BVKI alapító Okirat módosításáról
 3. 3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és önerő biztosításához kérelem

A bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnöke

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a napirendek elfogadását.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

75/2013.(III.06.) HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. március 6. napján megtartott nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. BVKI alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és önerő biztosításához kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 5. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. HÉSZ módosításához programterv elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Óvodás gyermekek kísérete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Pályázati kiírás Badacsony Újság és TV vonatkozásában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10.  Badacsonytomaj 0245 hrsz-ú ingatlan állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat ingatlancsere útján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11.  Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, Társulási Megállapodás módosítására javaslat, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Képviselő-testület bizottságainak további működtetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodásra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Önkormányzati ingatlanok rendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnöke

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy Fodor József igazgató jelezte távollétét. A Borhetek részvételi szabályzatáról folyó tárgyaláson ő is részt vett, a felmerülő kérdések egy részére biztosan választ tud adni. Kéri a jelenlévőket, hogy az anyaggal kapcsolatosan mondják el észrevételeiket, tegyék meg hozzászólásaikat.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag 13.26 órakor érkezett meg a HüB ülésére.

A jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Laposa Bence elmondja, hogy tavaly kezdtek el azon dolgozni, hogy a Borhét szervezése a borászatok kezében kerüljön. Véleménye szerint így igényesebb rendezvény hozható létre. A rendezvény alapját az önkormányzati területek hasznosításából befolyó díj képezné. A rendezvényt a gesztenye soron, a rizling soron, illetve a boros pavilonok helyén szeretnék megtartani. Az előzetes egyeztetéseken olyan megegyezés születetett, hogy minden
100 %-ig forintosítva lesz. A Borhét részvételi szabályzatának kidolgozása a Művelődési ház keretein belül zajlik. A pénzügyi bizottság ülésén döntés született arról, hogy a területbérletek milyen keretek között hasznosulnak. Az 1. pont tartalmazza, hogy ki jogosult a bérleti díjat beszedni. A bizottság a C. pontot fogadta el, kimondta, hogy támogatja a Turisztikai Egyesületet, mint rendezőt. Elfogadható részükre a C. javaslat is, de mindenki számára egyszerűbb lenne, ha a B. verzió kerülne elfogadásra, mely szerint a szervező rendelkezik a befolyó bevételek felett.

 

Békássy János elmondja, hogy a bizottság állásfoglalása szerint az önkormányzat szedi be a bérleti díjat. Technikai hátrányt jelent ez a megoldás, mert az önkormányzat költségvetésében sem bevételi, sem kiadási oldalon nem szerepel az összeg. A kiadási oldalon a Borhét támogatása sem szerepel. Nagyon rövid időintervallumról van szó, amikor a pénz beérkezik illetve a kifizetéseket kell eszközölni. Ezért célszerű lenne a költségvetésbe beemelni, illetve a kifizetési ütemezést meghatározni. Kéri az önkormányzatot, hogy a szükséges feltételrendszert teremtse meg annak érdekében, hogy ne legyen fennakadás. Legpraktikusabb az lenne, ha a szervező kezelhetné az egész folyamatot. Ha a testület az elszámolás rendjében szorosabb együttműködést kíván meg, ettől az egyesület nem zárkózik el. Fontos lenne, hogy ebben a témában a testületi ülésen döntés szülessen.

 

Rajzó Ildikó bizottsági elnök elmondja, hogy örömmel fogadta, hogy az egyesület vállalta a Borhét megrendezését. Kéri, hogy működésükről, a 2012. évi támogatással kapcsolatos elszámolásról a testületi ülésre nyújtsanak be írásos szakmai beszámolót. Amennyiben a testület elfogadja a szabályzatot, a következő ülésre a Céh Egyesület készítsen egy programtervezetet. Nyilvánvaló, hogy egy-egy program még változhat, de a tervezetet szeretné látni.  Hangsúlyozza, hogy tavaly az önkormányzatot olyan vádak érték, hogy nem támogatta a rendezvényt. Ez nem így van, több milliós támogatást kaptak, ezért is szeretné, hogy a területbérletből befolyó bevételeket az önkormányzat tartaná a kezében.

 

Békássy János javasolja támogatóként feltűntetni az önkormányzatot, ez a szabályzatban is megjelenik. Nem jelentene komoly költséget, ha a rendezvény helyszínére egy tábla kerülne felszerelésre arról, hogy az önkormányzat milyen összegű támogatással járult hozzá.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy a rendező illetve a szervező kössön együttműködési megállapodást. Ebben lehetne rögzíteni, hogy milyen arányban viselik a költségeket, hogyan szedik be a bevételeket, a szervező milyen típusú kitelepülést engedélyez a területre, stb. A megállapodás melléklete a részvételi szabályzat, a programterv, illetve mindaz, amit a két fél egymástól megkíván. A megállapodást az áprilisi testületi ülésre javasolja előkészíteni elfogadásra.

 

Békássy János egyetért a javaslattal. A pénzügyi bizottság ülésén már felvázolta, amennyiben a rendezvény sikeres lesz, hosszú évekre ki lehet dolgozni az együttműködés feltételeit. Javasolja, hogy a programterv helyett egy koncepciót kérjen a testület az egyesülettől az idő rövidsége miatt. Természetesen be fognak számolni a konkrét szervezési munkáról is.

 

Laposa Bence elmondja, hogy a 2013. évi Borhetet nem egy koncert alapú rendezvénynek képzelik el, inkább a minőségi hangulat megteremtéséről szólna.  Olyan rendezvényt szeretnének, ahová borozni járnak az emberek, nem pedig a koncert miatt jönnek a tömegek, akik nem is fogyasztanak és azonnal távoznak.

 

Békássy János elmondja, hogy a zenei programok háttérszolgáltatásnak fognak minősülni. Nem lesznek látványos, nagy koncertek. Egy vásárlóképes, kulturális színvonalat képviselő közönséget szeretnének tartósabb tartózkodásra rávenni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint gesztusértékű megoldás lenne, ha az árusító pavilonokért egy kedvezőbb összeget fizetnének a borászok.

 

Laposa Bence megköszöni a felajánlást, de szeretnék, ha a rendezvénynek lenne egy hozzáadott értéke, melyből kifizetik a bérleti díjat. Úgy gondolja, hogy 17 napra ez egy korrekt díj. A finanszírozásban a borászatok által befizetett összeg a felét képezi az összköltségvetésnek. 10 millió forint összköltséggel képzelik el a rendezvényt, a másik fele származna az egyéb helyek bérbeadásából.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a következő testületi ülésre készüljön a Céh Egyesület működéséről, a 2012. évi támogatással kapcsolatos elszámolásról egy írásos szakmai beszámoló. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

76/2013.(III.06.) HüB határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága kéri a Céh Egyesületet, hogy a testületi ülésre készítsen egy szakmai beszámolót a 2012. évi támogatás elszámolásáról.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy az áprilisi testületi ülésre a Céh Egyesület programterv helyett az idő rövidsége miatt a rendezvény koncepcióját készítse el. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

77/2013.(III.06.) HüB határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága kéri a Céh Egyesületet, hogy az áprilisi testületi ülésre a Céh Egyesület programterv helyett az idő rövidsége miatt a rendezvény koncepcióját készítse el.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy az önkormányzat, a Céh Egyesület illetve a BVKI közösen dolgozza ki az együttműködési megállapodást. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

78/2013.(III.06.) HüB határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a rendező és a szervező kössön együttműködési megállapodást. Ennek melléklete a részvételi szabályzat, a programterv, illetve mindaz, amit a két fél egymástól megkíván. A megállapodást az áprilisi testületi ülésre javasolja előkészíteni elfogadásra.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

 

Békássi János kéri a bizottságot, hogy szervezőként nevezze meg a Badacsony Céh Turisztikai Egyesületet a Szabályzatban.  Ez a pénzügyi bizottság ülésén is megtörtént. A hivatalos elérhetőségeket ki kell tölteni.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

79/2013.(III.06.) HüB határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatában a rendezvény szervezőjeként a Badacsony Céh Turisztikai Egyesületet nevezze meg.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

Békássy János elmondja, hogy a rendezvény hatékonysága érdekében az Önkormányzat Ellenőrző Bizottságot hozott létre. A Céh Egyesület részéről a borászatok képviseletében Laposa Bence jelölését támogatják.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

80/2013.(III.06.) HüB határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Önkormányzat által létrehozott Ellenőrző Bizottságba a Céh Egyesület részéről a borászatok képviseletében Laposa Bence jelölését fogadja el.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Békássy János elmondja, hogy a 4. oldalon a C. pontot fogadta el a pénzügyi bizottság. Abban az esetben, ha a testület is ezt támogatja, kéri, hogy az elengedhetetlen kísérő intézkedéseket is hozza meg.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy ez automatikusan magával vonja ennek a szükségességét, tehát nem kell külön rögzíteni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi a bizottság véleményét a finanszírozással kapcsolatosan.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint nincs jelentősége, ha a részletekről sikerül megállapodni. Az önkormányzat támogatóként szerepel a kihelyezendő tájékoztató táblán, a munkát az Egyesület fogja ellátni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a B. verzió elfogadásával ért egyet, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

81/2013.(III.06.) HüB határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 1. pont b./ verzió elfogadását nem javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a C. verzió elfogadásával ért egyet, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

82/2013.(III.06.) HüB határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 1. pont c./ verzió elfogadását nem javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:         Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag kérdezi, hogy az A. verzióval egyetért-e a bizottság.

 

Laposa Bence elmondja, hogy az A. verzió lehetetlenné teszi a rendezvény megszervezését, számukra elképzelhetetlen.

 

Nagy László felveti, hogy a szabályzatban nem mindenütt szerepel helyesen a szervező illetve rendező kifejezés. Ezt javítani kell.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a C/2. pontban illetve a C/4. pont 3.c. alpontra vonatkozóan kell módosító javaslattal élni. Mindkét helyen a szervező maradjon.

 

Rajzó Ildikó bizottsági elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

83/2013.(III.06.) HüB határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Részvételi Szabályzatot az alábbiak szerint módosítsa.

-       C/2. pontban  „Túljelentkezés esetén a Szervező dönt”

-       C/4. pont 3.c. alpontban „ Túljelentkezés esetén a Szervező a részvételi díjra…”

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:         Rajzó Ildikó elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott módosításokkal javasolja a testületnek a Részvételi Szabályzatot elfogadását, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

84/2013.(III.06.) HüB határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az elhangzott módosításokkal javasolja a „Folyékony Szerelem” 2012. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzatának elfogadását a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:         Rajzó Ildikó elnök

2. Napirendi pont

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

85/2013.(III.06.) HüB határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:         Rajzó Ildikó elnök

 

 

3. Napirendi pont

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és önerő biztosításához kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások

Nagy László Fodor József igazgató megbízásából elmondja, hogy a támogatásra az önkormányzat pályázhat technikai eszközök pótlása, javítása céljából. A pályázati határidő március 25. Tavaly is nyertek támogatást ily módon, de anyagi helyzetük nem tette lehetővé, hogy a pénz le tudják hívni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag furcsállja, hogy ez a költségvetés tárgyalásakor nem merült fel, és már legalább az 5. napirend miatt kellene módosítani a költségvetést.  A költségvetési koncepcióban a testület meghatározta, hogy hány %-os önerővel lehet egy pályázatot benyújtani. Az előterjesztés nem tartalmazza a %-os önerő megjelölést. Kérdezi, hogy az előterjesztésben felsoroltak milyen összeggel vannak kalkulálva.

 

Nagy László elmondja, hogy elkerülte az igazgató úr figyelmét ez a pályázati lehetőség. A pénz különféle szorzók alapján kerül elosztásra, tavaly 600 eFt volt beállítva az önkormányzat költségvetésébe erre a célra, azonban nem lett felhasználva.  Államilag finanszírozott dologról van szó, kimondottan kulturális intézmények technikai eszközeinek fejlesztéséhez. Egy kívánságlista szerepel az előterjesztésben, mintegy 900 eFt-os költséggel. Az intézmény költségvetése nem teszi lehetővé a technikai eszközök pótlását.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az ülésterembe megérkezik.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy az ÖNHIKI-ből lehetne-e erre a célra forrást biztosítani.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy erre konkrétan a pénzügyi osztályvezető tudna választ adni. Az ÖNHIKI elszámolásának határideje június 30-ra módosult.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri, hogy a testületi ülésig számoljon be az osztályvezető az ÖNHIKI állásáról, ha lehetséges, akkor ennek a terhére javasolja. A testület egy hete a kulturális intézmény költségvetésének 1 millió forinttal történő csökkentéséről döntött. Most pedig egy 600 eFt-os támogatási kérelem van a bizottság előtt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja kigyűjteni a költségvetést módosító tételeket. Példaként említi a sportpálya pályázat útján történő felújítását. Az ÁSZ vizsgálat külön felhívta a figyelmet arra, hogy fenntartását 5 évig biztosítani kell a költségvetésben. Javasolja elmarasztalni a Hivatal felelős dolgozóit, mert nem figyelmeztették a testületet erre a költségvetés készítése során.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a költségvetés mellékletében kell a tételeket feladat és cél szerint meghatározni. A felvetést jelezni fogja az illetékesek felé.  Megjegyzi, hogy negyedévente mindenképpen kell módosítani a költségvetést, ez az áprilisi testületi ülés napirendje lesz.  Ha a testület úgy dönt, hogy a pályázatot beadja, akkor az automatikusan a költségvetési rendelet módosítását vonja maga után.  Ha a tartalék terhére vállaljuk a 600 eFt biztosítását, ezt át kell vezetni az önkormányzati rendeleten. Áprilisban nemcsak az előirányzat módosításokat kell átvezetni a jelenleg hatályos rendeleten, hanem az olyan testületi döntéseket is, amelyeket előirányzat-nyilvántartás alapján kell a pénzügyi osztályvezetőnek figyelemmel kísérni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki elviekben támogatja a kérelmet, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

86/2013.(III.06.) HüB határozat

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és önerő biztosításához kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a kérelmet elviekben támogatja.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Fenntartói jogkörében eljárva a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendeletben foglalt előírások figyelembe vételével a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására kiírt pályázathoz 600 eFt önerőt biztosítson a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye részére, mely összeget a 2013. évi költségvetésében az általános tartalékból különítse el.
 2. 2. Kérje fel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt és a BVKI-t, hogy a pályázatot készítse el és adja be.
 3. 3. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt pályázati dokumentáció és ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására.
 4. 4. Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:         Rajzó Ildikó elnök

 

 

Wolf Viktória aljegyző elhagyja az üléstermet.

 

4. Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy az általa leírt, alpolgármester választással kapcsolatos javaslatát módosítja, mert egy ülésen akár háromszor is jelölhető ugyanazon személy. Az SZMSZ módosítás 32. pont 64. §. 2. bekezdésében a „más személy” megfogalmazást kéri.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez a pénzügyi bizottság ülésén is felmerült. A Kormányhivatal törvényességi ellenőrének állásfoglalása kimondta, hogy a 40.§ is törvénysértő. Az állásfoglalás szerint nincs szó a polgármester utasításáról, hanem kezdeményezheti - amennyiben akarja -. Visszatérve a 64. §-ra, a Kormányhivatal véleménye szerint a „más személy” megfogalmazással a polgármesternek a törvényből fakadó privilégiuma szűkítve van.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a Kormányhivatal állásfoglalása szerint egyértelmű, hogy ezt a kérdést az SZMSZ-ben lehet leszabályozni.

 

Vastag Gábor bizottsági tag az „újabb jelölt” megfogalmazást javasolja.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke  a „további két alkalommal javaslatot tesz” megfogalmazást javasolja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi a polgármester urat, hogyan értelmezi az állásfoglalásban foglaltakat. Megteheti-e, hogy egy ülésen három alkalommal Orbán Péter képviselőt javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt nem tiltja semmi.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint ez már bohóckodás lenne, nem javasolja. Személy szerint nem örülne, ha ő lenne a jelölt helyében, és sorozatosan elutasítaná a testület. Azért nem szavaz bizalmat részére, mert úgy érzi, hogy alkalmatlan a posztra. Véleménye szerint van a testületben más személy, aki alkalmas lenne az alpolgármesteri feladatokra, akivel együtt tudna a testület dolgozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előző alpolgármester becsapta őt. Csak olyan alpolgármestert jelöl, akiben megbízik.

 

Dr. Scheller Gyögy bizottsági tag szerint ha a jelölt nem felel meg a testület számára, akkor a későbbiekben sem fogja megválasztani. Úgy gondolja, hogy a kompromisszumos megoldás egy másik személy megjelölése lenne.

 

Vastag Gábor bizottsági tag javaoslja, hogy egy testületi ülésen belül több alkalommal  lehessen jelölni, különböző személyt. Két jelöltet kell legalább állítani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt a Kormányhivatal állásfoglalása nem tartalmazza.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismételten elmondja, hogy az állásfoglalás szerint vannak olyan törvényi hatáskörök, melyek kizárólagosan a polgármester privilégiumába tartoznak. A jelölés az ő jogosultsága. Bele lehet írni az SZMSZ-be, hogy pozitív tartalmú eredményes szavazásig kell egy ülésen több jelöltet állítani, de ez lehet egy ember is. Összetett dologról van szó, de az önkormányzat működéséhez alpolgármesterre szükség lenne.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy a törvény szerint kötelező-e alpolgármestert választani.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy 2014. választásokig nem kötelező, amennyiben az önkormányzat az SZMSZ-ben nem mondja ki az ellenkezőjét. Az Ötv. szerint nem kötelező az alpolgármester választása.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy az állásfoglalás szerint amennyiben az SZMSZ-ből kiveszik az alpolgármester választását, akkor a problémakör megszűnik. Viszont szabályozni kell, hogy ki kapjon helyettesítői illetve aláírói jogkört.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint konkrét dolgokkal foglalkozzon a bizottság, ne töltse ezzel tovább az idejét, ha nem sikerül egyetértésre jutni. Nem kényszeríthető a polgármester arra, hogy éljen az alpolgármester választás lehetőségével, a törvény nem teszi kötelezővé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy csodálkozik azon, hogy egyetlen bizottsági tagban sem merült fel az, hogy a polgármesternek adjon bizalmat a többi képviselő.

 

Vastag Gábor bizottsági tag magánvéleményeként megjegyzi, hogy ha ő lett volna háromszor jelölve és elutasítva, önkritikát gyakorolna. Ez lenne az etikus dolog.

 

Krisztin N. László polgármester a véleményt tiszteletben tartja, de erről ne nyisson vitát a bizottság.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismét elmondja, hogy a régi Ötv. szerint titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére alpolgármestert választ a testület. Tehát nem kötelező.  A törvényes működés érdekében két megoldást tud elképzelni. Egyik, ha az SZMSZ-ből a 32. §-t kiveszik. Kompromisszumos megoldás lehet az, hogy a 34. § (1) bek. szerint mód van több alpolgármester választására is, szintén a polgármester jogosultsága értelmében. Ennek viszont az anyagi oldalát is figyelembe kell venni.  Ameddig nincs alpolgármester, a polgármester szabadságát csak úgy veheti ki, hogy a Kttv. szabályait betartja, ezt a polgármester úr biztosan végig gondolta.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag úgy érzékeli, hogy a polgármester nem hajlandó semmiféle kompromisszumra, nem akar a testülettel együttműködni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a javaslatát megtette, a jövőben is megteszi.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag nem javasolja kivenni az SZMSZ-ből az alpolgármester választás lehetőségét. Előbb-utóbb megszületik a kompromisszum.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint ha valakit háromszor nem fogad el a testület, akkor új személyt kell jelölni, hiszen ott már gond van. Úgy veszi észre, hogy a polgármester nem akar dönteni, nem pedig a testület.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy bizalmi emberre van szüksége.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag visszavonja a javaslatát, mert törvényileg nem lehetséges.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, az SZMSZ-t módosító javaslatokat.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

87/2013.(III.06.) HüB határozat

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítását elfogásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:         Rajzó Ildikó elnök

 

 

5./ Napirendi pont

Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy tartotta-e magát mindenki a tervezett költségvetéshez.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztés a teljesült bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza. Látható a dologi kiadásoknál, illetve a mellékletben szereplő táblázatból, hogy hol kellett hozzátenni. A kérdésre elmondja, hogy az a zárszámadásból fog kiderülni, akkor lehet megmondani, hogy melyik szakfeladat hogyan teljesült. Tárgyalására az áprilisi ülésen kerül sor.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, kézfelemeléssel szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

88/2013.(III.06.) HüB határozat

Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására szóló tervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

6./ Napirendi pont

A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló  10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy azok a változások kerültek bedolgozásra a rendelet tervezetbe, melyek az elmúlt időszakban ehhez a témához elhangzottak.  Konkrétan a közterület használati díjak a balatonfüredi táblázat alapján kerültek egyszerűsítésre.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy mi tartozik az I. illetve a II. övezetbe.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy I. övezetbe tartozik Badacsony egész területe, kivéve a strandokat, illetve a III. övezet Badacsony Park utca, posta előtti terület. A II. övezetbe  tartozik Badacsonytomaj és Badacsonyörs egész területe. A strandok területét a VN. KFT. saját maga értékesíti.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, kézfelemeléssel szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

89/2013.(III.06.) HüB határozat

A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló  10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

7./ Napirendi pont

HÉSZ módosításához programterv elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy korainak tartja a programterv tárgyalását. Egyeztetni kellett volna a műszaki osztállyal, illetve a helyszínt is végig kellett volna járni. A belterületbe vonás a legutóbbi alkalommal is problémákat okozott. A 6 ha-ossal kapcsolatosan elmondja, hogy ha egy komoly befektető érdeklődne a terület iránt, nem az átminősítéssel, illetve a közművesítéssel kapcsolatos hiányosságok fogják visszatántorítani.  A terület rétként van nyilvántartva, kérdezi, hogy a koncepcióban hogyan jelenik meg ez a terület.  Belterületbe vonása esetén el kell azon gondolkodni, hogyan hasznosuljon, milyen beépítési százalékok, mutatót legyenek megállapítva. Ez döntően befolyásolhatná a település látképét is.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az anyag nemcsak a meghatározott pontok felülvizsgálatára vonatkozik, a 39. pont szerint a HÉSZ teljes felülvizsgálatáról van szó.  Az időközben beérkezett kérelmeket tartalmazza, illetve az önkormányzat részéről felmerült régebbi problémák orvoslására szolgál. Részletesen beépítésre kerülnek azon szabályozási területek, melyekre a 314/2012-es Kormányrendelet lehetőséget nyújt, de a Képviselő-testület nem alkotott rendeletet. A 3. anyagot sürgősséggel küldtük ki, erről külön kell szavazni a napirendi pont keretében. Ez rendeleti forma, a másik határozat lesz.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag szerint fontos a kempingek kérdése, a Badacsonyi kempinget is ideértve. Meg kell vizsgálni, milyen hozadékos költségei lehetnek egy-egy ilyen változatnak. A munka folytatásához adnak lehetőséget azzal, hogy további átdolgozását kérik a HÉSZ-nek.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testület dönti el, hogy egy adott területen milyen szabályozás legyen.  A rendelet megalkotása után tudja a tervező cég megkezdeni a munkát.  Fontos, hogy olyan döntés szülessen, melyből senkinek nem származik kára. Az előkészítés során minél szélesebb körben kell tájékoztatást adni, hiszen a településen mindenkit érint a HÉSZ módosítás.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke összegezi az elhangzottakat, miszerint a HÉSZ-be részletesen kerüljenek beépítésre azon szabályozási területek, melyekre a 314/2012. Kormányrendelet lehetőséget nyújt, de a Képviselő-testület döntése értelmében ezen területekre vonatkozóan rendeletet nem alkotott. Ez azért fontos, mert olyan döntés született, hogy részletesebb HÉSZ készüljön. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

90/2013.(III.06.) HüB határozat

HÉSZ módosításához programterv elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a HÉSZ-be részletesen kerüljenek beépítésre azon szabályozási területek, melyekre a 314/2012. Kormányrendelet lehetőséget nyújt, de a Képviselő-testület döntése értelmében ezen területekre vonatkozóan rendeletet nem alkotott.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az egyéni kérelmek illetve övezeti átsorolások esetében különös tekintettel kell lenni arra, hogy az intézkedésnek milyen hozadékos költségei lehetnek az önkormányzat számára.  Javasolja, hogy ennek jegyében szülessenek meg a döntések.  A fejlesztések tekintetében nem zárkózik el attól, hogy a 6 ha-os területen megvalósuljon egy munkahely teremtő beruházás, de egy komoly befektető meg tudja finanszírozni az átírások költségét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

91/2013.(III.06.) HüB határozat

HÉSZ módosításához programterv elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az egyéni kérelmek illetve övezeti átsorolások esetében különös tekintettel legyen arra, hogy az intézkedésnek milyen hozadékos költségei lehetnek az önkormányzat számára.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a partnerségi egyezetés szabályairól szóló rendelettervezet elfogadására kéri a bizottság szavazatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

92/2013.(III.06.) HüB határozat

HÉSZ módosításához programterv elfogadása,

Partnerségi egyeztetés szabályai rendelet tervezet

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

8./ Napirendi pont

Óvodás gyermekek kísérete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy testületi döntés született arra vonatkozóan, hogy a polgármester úr tárgyaljon a salföldi polgármesterrel a gyerekek szállításával kapcsolatosan. A salföldi polgármester az együttes ülésen úgy nyilatkozott, hogy a gyerekek szállítását nem tudják vállalni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy hány évesek a szállítást igénylő gyerekek, hány gyerekről van szó. Milyen időtartamra szól a kérelem. Lehet hogy fél évről van szó.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ezt a kérdést elnapolta. Az a javaslat született a testület felé, hogy a polgármester úr folytasson tárgyalást a kistérséggel a kistérségi busz kedvező áron történő megvásárlásáról. Így oldja meg az önkormányzat a tóti illetve örsi gyerekek szállítását.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy készítsen a hivatal kimutatást a szállítást igénylő gyerekek számáról, életkoráról a testületi ülésre.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja megvárni a testület döntését a gépjármű vásárlással kapcsolatosan. A testületi ülésre a kimutatás készüljön el a gyerekek életkoráról, illetve arról, hogy milyen időintervallumra kell megoldani a szállítást.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki ezt el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

93/2013.(III.06.) HüB határozat

Óvodás gyermekek kísérete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a testületi ülésre készüljön kimutatás a gyerekek életkoráról, illetve arról, hogy milyen időintervallumra kell megoldani a szállítást.

A badacsonyörsi gyermekek utaztatásának kérdésében a bizottság a testületi ülésig javaslatot nem hoz, javaslatát a testület gépjármű vásárlással kapcsolatos döntésének függvényében alakítja ki.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

9./ Napirendi pont

Pályázati kiírás Badacsony Újság és TV. vonatkozásában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy olyan javaslatokat vár a testület, melyeket be lehet építeni a pályázatba.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja az ÖBÖL TV-t megkeresni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

94/2013.(III.06.) HüB határozat

Pályázati kiírás Badacsony Újság és TV vonatkozásában

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony TV. leendő üzemeltetője vegye fel a kapcsolatot az Öböl TV-vel a jövőbeni együttműködés érdekében.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a Pályázati felhívásba belefoglalni, hogy ha úgy adódik, eredménytelenné nyilvánítható az eljárás. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

95/2013.(III.06.) HüB határozat

Pályázati kiírás Badacsony Újság és TV vonatkozásában

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázati felhívásban szerepeltesse, hogy amennyiben nem érkezik megfelelő pályázat, az eljárás eredménytelenné nyilvánítható.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy az előterjesztésből úgy értelmezi, hogy a jelenlegi üzemeltető, - a Kalmár Tv. – nem kapott meghívást a pályázatra.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja ezt pótolni. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

96/2013.(III.06.) HüB határozat

Pályázati kiírás Badacsony Újság és TV vonatkozásában

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat által alapított Badacsony újság kiadására, felelős szerkesztésére és nyomdai előállítására valamint a Badacsony Televízió működtetésére meghívásos pályázat keretében a jelenlegi üzemeltetőt – a Kalmár TV-t  - is hívja meg.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy Kalmár úr ajánlata figyelembe lett-e véve.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja hogy igen, az alapján készült az anyag.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki el tudja fogadni a pályázati kiírás tervezetet, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

97/2013.(III.06.) HüB határozat

Pályázati kiírás Badacsony Újság és TV vonatkozásában

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat által alapított Badacsony újság kiadására, felelős szerkesztésére és nyomdai előállítására valamint a Badacsony Televízió működtetésére meghívásos pályázati kiírás tervezetet az alábbi kiegészítésekkel fogadja el.

-       A leendő üzemeltető vegye fel a kapcsolatot az Öböl TV-vel a jövőbeni együttműködés érdekében.

-       Amennyiben nem érkezik megfelelő pályázat, az eljárás eredménytelenné nyilvánítható.

-       A pályázatra a jelenlegi üzemeltető is kapjon meghívást.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0245.  hrsz-ú ingatlan állami vagyonból önkormányzati tulajdonba   kerülésére javaslat ingatlancsere útján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy Hafner Kálmán régóta húzódó ügyéről van szó. Birtokán belül van egy útként nyilvántartott állami ingatlan, mely nem útként funkcionál, szőlővel betelepítették. Az előterjesztésben felvázolt cserét javasolja. Az önkormányzat úgy juthat az ingatlan tulajdonjogához, ha saját ingatlanjai közül cserére ajánl fel hasonló értékkel bíró ingatlant a Magyar Állam részére. 7 db ingatlant gyűjtöttünk ki, mely jelenleg nincs hasznosítva. Az ingatlanok közül a Magyar Állam választhat. Ha az önkormányzat megvásárolná az ingatlant, akkor 15 évig nem idegenítheti el, így Hafner úr nem tudna hozzájutni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy az anyagból nem derül ki, hogy a felajánlott ingatlanok hol helyezkednek el. Az előterjesztést  nem tartja megfelelőnek, kéri, hogy legközelebb pontosabb tájékoztatást kapjon a testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Hafner úr úgy tudta, hogy a 0245. hrsz-ú ingatlan az önkormányzat tulajdonában áll, jelezte, hogy meg szeretné vásárolni. Egy régi Állami Gazdasági útról van szó, fizikailag nem tudja, hogy a birtokon belül hol helyezkedik el. Hafner úr kérte az önkormányzat segítségét. A témát körüljárva megállapították, hogy ingatlancserével juthat  az ingatlanhoz.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a felajánlott ingatlanok értékbecslése megtörtént-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs szükség értékbecslésre. Ha az Állam beleegyezik a területcserébe, a vagyonrendelet szerint történik az ingatlan becslése. Ezen szabályok az önkormányzatra és a Magyar Államra is vonatkoznak. A bizottságnak egyelőre abban kell dönteni, hogy a területcserével egyetért-e.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy a testületi ülésig a műszaki osztály térképen jelölje meg a felajánlott ingatlanokat.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a március 12-én tartandó település bejáráson az ingatlanokat nézze meg a bizottság. Aki elviekben támogatja a határozati javaslatot, kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

98/2013.(III.06.) HüB határozat

Badacsonytomaj 0245 hrsz-ú ingatlan állami vagyonból önkormányzati tulajdonba   kerülésére javaslat ingatlancsere útján

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elviekben javasolja az MNV Zrt-nél a Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú, 517 m2 alapterületű természetben külterületi kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlan vonatozásában az ingatlancserére vonatkozó megállapodás megkötésének kezdeményezését.

A bizottság javasolja a konkrét ingatlan megjelölése előtt a település bejáráson megtekinteni az előterjesztésben felsorolt lehetséges csereingatlanokat.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

11./ Napirendi pont

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, Társulási Megállapodás módosítására javaslat, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy úgy tudja, hogy Badacsonytomaj kilépett a társulásból.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem erről van szó. Bizonyos feladatokat nem kívánunk társulás keretében ellátni a továbbiakban.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az előterjesztés tartalmaz egy tervezetet a kistérség felülvizsgálatára vonatkozóan illetve a kistérség létszámleépítéssel kapcsolatos pályázatához egy támogató nyilatkozatra van szükség önkormányzatunktól.  Határozati javaslat készült arra is, hogy a felsorolt feladatokra a társulásban az önkormányzat részt kíván venni. Elmondja, hogy a Kistérségtől érkezett egy levél, melynek lényege, hogy a belső ellenőrzést velünk tervezték annak ellenére, hogy önkormányzatunk szeptember nyilatkozott ennek ellenkezőjéről. Kérik, hogy a ránk eső részt fizessük be.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a kistérségben a polgármesterek képviselik a települést. Kérdezi, hogy a polgármester úr nem jelezte feléjük a testület szándékát. Véleménye szerint el nem végzett munkáért nem jár ellenszolgáltatás.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja az önkormányzat eredeti döntését helybenhagyni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

99/2013.(III.06.) HüB határozat

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, Társulási Megállapodás módosítására javaslat, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

1./ A 105/2013. (II.14.) határozatát tartsa fenn. A belső ellenőrzési feladatokat önállóan lássa el a 2013. évi költségvetési évben, a 2013. évre elfogadott és jóváhagyott belső ellenőrzési tervét a módosításokkal együtt tartsa fenn és kezdeményezze a Társulási megállapodás e tárgyban érintett módosítását Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásnál.

2./ A 106/2013. (II.14.) számú határozatát tartsa érvényben a pedagógiai szakszolgálati feladatokat társulás útján lássa el.

3./ A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátását társulás útján lássa el, a szociális alapellátási feladatok finanszírozására vonatkozó és jelen előterjesztés 4. melléklet szerinti megállapodás aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és a felmerülő költséget esetén a lakosságarányos finanszírozást vállalja.

4./ A központi háziorvosi ügyelet feladatait társulás útján lássa el, és jelen előterjesztés 1. melléklet szerinti megállapodás aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és a felmerült költségek esetén a lakosságarányos finanszírozást vállalja.

5./ Az irodaépület üzemeltetésére és jelen előterjesztés 3. melléklet szerinti megállapodás aláírására ne hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, tekintettel 107/2013. (II.14.) számú határozatára, miszerint Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban lévő 1/33-ad tulajdonrészét felajánlja értékesítésre a társulásban részt vevő Önkormányzatoknak.

6./ A létszámcsökkentés miatti többletköltségek vonatkozásában előterjesztés 5. melléklet szerinti megállapodás aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és a munkaszervezet megszűnése miatti létszámcsökkentések egyszeri többletköltségének megosztását 1/33 arányban viselje.

7./ Kezdeményezze a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 15/2013. (II.20.) határozatának módosítását a belső ellenőrzés vonatkozásában aszerint, hogy 2013. költségvetési évben a feladatellátására megállapodást nem köt és javasolja a T.K.T. belső ellenőrzési munkatervének módosítását az esetlegesen Badacsonytomaj város önkormányzata és intézményeire megállapított feladatok (belső ellenőrzési napok, órák és témák) csökkentésével a finanszírozás tagönkormányzatokat hátrányosan nem érintő módosítása mellett.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Simonné Visi Erzsébet bizottság tag tájékoztatást kér a háziorvosi ügyelettel kapcsolatosan érkezett levéllel összefüggésben.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy a vidéki ügyeletet korábban a Kistérség működtette. Pár hónapja olyan tájékoztatást kaptak, hogy Tapolca polgármestere, egyes települési polgármesterek, az Alapellátás vezetője, illetve a Kórház igazgatója javaslatára a vidéki ügyelet további működtetését a Kórház veszi át. A körzeti orvosok nem értettek egyet ezzel, ennek ellenére megtörtént az átalakítás. Valószínűleg a sürgősségi összevont osztály pályázatában a vidéki ügyelet pozitívumként jelent meg. Időközben kiderült, hogy több szakmai dolog is kifogásolható, az eszközök állapota nem megfelelő. Nem érti, miért kellett egy független intézményből a kórház alá bevinni a vidéki ügyeletet, illetve mentőirányítás alá helyezni.  Rugalmasabb rendszer volt az előző. Az ügyelet megélhetési kérdés számukra. Az orvosok véleményüket, kérésüket egy kérvényben fogalmazták meg. Amennyiben a testület támogatná a törekvésüket, akkor visszaállítható lenne a korábbi rendszer.

 

Vastag Gábor bizottsági tag 16.00 órakor távozott az ülésről.

A jelenlévő szavazók száma 3 fő.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem mindenki szavazta meg a vidéki ügyelet Kórház alá szervezését, többek között Ő sem. Tapolca akkora szeletet képviselt a szavazás során, hogy néhány önkormányzat támogatásával át tudta vinni az akaratát. Úgy érzékeli, hogy bizalmi problémák vannak a háziorvosok és a Kórház vezetése között. Rossz érzését tetézte, hogy az a háziorvos, aki a kapcsolattartásra ki lett jelölve, 1-2 hét után lemondott. A változtatás hátterében lévő érdekeket nem ismeri, a barlanggal kapcsolatos gyógyászati dolgok felturbózása, pályázati lehetőségek felhasználása, illetve a megmaradt rendszer megmentése lehet a cél. Véleménye szerint sérült a környékbeli emberek ellátása, ezt orvosolni kell.  Ha a testület elfogadja a kérelemben foglaltakat, akkor ez számára egy mandátumot jelent.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

100/2013.(III.06.) HüB határozat

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, Társulási Megállapodás módosítására javaslat, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a háziorvosok régi rendszer  visszaállítására - vidéki ügyeleti rendszer - vonatkozó kérelmét támogassa.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a felülvizsgált társulási megállapodásról nem volt szavazás, illetve a létszámleépítéssel kapcsolatosan sem.   A létszámleépítésre vonatkozó döntésre és a nyilatkozat meghozatalára javasolja a III. határozati javaslat elfogadását.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

101/2013.(III.06.) HüB határozat

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, Társulási Megállapodás módosítására javaslat, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ támogassa a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Költségvetési szerveinél foglalkoztatott létszám csökkentésről hozott 14/2013. (II.20.) T.K.T. számú határozatát, mely alapján támogatási igényt kíván benyújtani az egyszeri többletköltségek csökkentése érdekében.

2./ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként nyilatkozzon, hogy az önkormányzatnál, költségvetési szerveinél, hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a Társulás 62/2012. (XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012. november 20. napjával – elrendelt létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottak – a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli – továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az érintett alábbi munkakörökben:

Munkaszervezet. Munkaszervezet vezető, vidék és területfejlesztési menedzser, gépjármű vezető és a

Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat: gépjármű vezető.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Társulási megállapodást felül kell vizsgálni. A 6. számú mellékletben foglaltak szerint javasolja a Megállapodás tervezet elfogadását. Ismerteti, hogy a szociális normatívával kapcsolatosan egy per van folyamatban. Ha a bíróságon kedvezőtlen döntés születne, a pénzt vissza kell fizetni. Ősszel lehetne a résztvevő önkormányzatok felé kezdeményezni, hogy szüntessék meg a Társulást jogutód nélkül, és másnap alakuljanak újra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nemcsak per van folyamatban, hanem egy 90 milliós elnyert pályázat is van épület felújításra, melyben 5 éves fenntartási kötelezettség áll fenn. Ezért kérdéses, hogy lehetséges-e az, hogy bizonyos témák tekintetében jogutódnak tekinti magát, másokban pedig nem.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy a Társulás vizsgálja meg a jogutód nélküli megszűnés és újjáalakulás lehetőségét. Véleménye szerint nem járható, hogy egyik ügyben jogutód, a másikban nem.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

102/2013.(III.06.) HüB határozat

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, Társulási Megállapodás módosítására javaslat, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 6. és 7. mellékletében csatolt Társulási Megállapodás tervezetét tárgyalja meg és indítványozza Tapolca és Környéke Kistérség többcélú Társulása felé elfogadásra.

A bizottság javasolja, hogy a Társulás vizsgálja meg a jogutód nélküli megszűnés és újjáalakulás lehetőségét.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke 16.15 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 16.20 órakor folytatódik.

 

12./ Napirendi pont

Képviselő-testület bizottságainak további működtetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy ez a napirend is érinti a költségvetést. Ezen túlmenően érinti a sportpálya fenntartása 5 évig, melynek tervezése szintén kimaradt. Javasolja megnézni a többi pályázatot is, melyeknek évekre hasonló kihatása lehet. A költségek nem tervezése súlyos hiba. A művelődési ház 600 eFt-os igényét szintén figyelembe kell venni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a költségvetés egy pénzügyi terv, előfordulhat, hogy már akár másnap módosítani kell.  Megjegyzi, hogy az európai uniós projektekre 5 év a fenntartási költség, ezek a költségvetésben szerepelnek. A sportpálya fenntartására szerződést kötött az önkormányzat a VN. KFT-vel.  A KFT. üzleti tervéből maradt ki, nem pedig az önkormányzat költségvetése lett rosszul tervezve.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke meglepődve tapasztalta, hogy a Városháza épületében beázások vannak. A műszaki osztályvezető figyelmét fel kell hívni megszüntetetésükre.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag nem javasolja, hogy a bizottságok kültagok nélkül működjenek. 1 – 1,5 év van még hátra a ciklusból, ne változtassunk.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javaslatával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

103/2013.(III.06.) HüB határozat

Képviselő-testület bizottságainak további működtetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Humán Ügyek Bizottságát ne szűntesse meg, a továbbiakban is 2 bizottság működjön, változatlan létszámmal.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

13./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodásra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület oldaláról jogszabály változás miatt kötelező az együttműködési megállapodás megkötése.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a határozati javaslat h. pontját nem tudja értelmezni. Az önkormányzat ebben az évben 350 eFt támogatást biztosít, majd ezt követően az éves költségvetés külön során támogatást nyújt. Erről kér tájékoztatást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy elírás történt. A módosítás szerint az idei költségvetésben elfogadásra került a 350 eFt-os támogatás biztosítása. A jövőre nézve viszont nem biztos, hogy az önkormányzatnak el kell köteleznie magát a támogatás mértékében.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem kell a támogatásnak automatikusnak lenni. Azt a megfogalmazást javasolja, hogy „az anyagi lehetőségek függvényében”.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy korábban az összeget a gépjármű lízing fizetéséhez biztosította az önkormányzat. Ez azonban már lejárt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évekig csak a Polgárőr Egyesület kapott támogatást a gépjármű vásárlása miatt.  Nem mondja, hogy a jövőben ne kapjanak támogatást, de ne legyen ez automatizmus.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

104/2013.(III.06.) HüB határozat

Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodásra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Polgárőr Egyesülettel az együttműködés támogatását javasolja a Képviselő-testületnek.

Javasolja, hogy az egyesülettel együttműködési szerződést kössön, az alábbiak szerint:

Az együttműködési szerződés tervezet 5. pontjának h./ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„h./ A 2013. évi költségvetésében az egyesületet az önkormányzat 350 eFt összeggel támogatja. Ezt követően pedig az éves költségvetésében anyagi lehetőségének függvényében támogatást nyújthat.”

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

14./ Napirendi pont

Önkormányzati ingatlanok rendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja a határozati javaslat módosítását az alábbiak szerint:

1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata elismeri a tulajdonos földhasználati jogát a csárda alatti terület vonatkozásában, amelyért a földhasználati jog ellenértékét már az önkormányzat számára megfizette.

2./ Az épülethez csatlakozó fedett terasz kapcsán annak pontos felmérése után – amennyiben eltérés mutatkozik a jelenleg hatályos szerződésben és a valós állapot között a tulajdonossal – az esetleges különbözetre – földhasználati szerződést köt az ingatlan tulajdonosával, melynek alapján földhasználati jog ellenértékét köteles megfizetni.  Ennek mértékét a képviselő-testület e megállapodás elfogadásával egyidejűleg egyedi határozattal állapítja meg. A földhasználati jog ellenértéke:.. Ft/m2.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy Szebellédi Ferenc badacsonyi üzlete előtti szakasz burkolása elmaradt.  A megállapodás csomagba javasolja befoglalni a terület burkolási kötelezettségét, mert így nagyon csúnya.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az önkormányzat és a vállalkozók közösen végezték a beruházást, a többi vállalkozó biztosította a 600 eFt körüli támogatást, ő elzárkózott ettől.  Az akkori testület úgy döntött, hogy nem fizeti ki helyette, mert ez a többi vállalkozóval szemben igazságtalan lenne.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja felkérni a vállalkozót, hogy a földhasználati jog ellenértékeként burkoltassa le az üzlete előtti szakaszt.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az önkormányzat csináltassa meg a befizetett pénzből. Javasolja, hogy így kerüljön be a határozati javaslatba.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag felveti, hogy a javaslat szerint senki nem fogja tudni használni a parkolót.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület a hasznosítására pályázat kiírásáról döntött.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy létezik-e a KRESZ-ben szolgalmi jog jogosultja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nincs ilyen. De a jogosultságot a közterület felügyelő ellenőrzi. Javasolja a határozati javaslat elfogadását az alábbi módosításokkal:

A II. bekezdésben a földhasználati díj helyett földhasználati jog szerepeljen mindenütt. A „helyben szokásos földhasználati díjat fizet” megfogalmazás kerüljön ki. A 4. bekezdésben a „behajtani tilos tábla alá az alábbi kiegészítő tábla kihelyezését határozta el: Kivéve engedéllyel” megfogalmazást javasolja. A földhasználati jog ellenértékéből javasolja Szebellédi Ferenc üzlete előtti rész leburkolását.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint ez a többi üzlettulajdonossal szemben nem igazságos.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint kötelezni kell rá, hogy csinálja meg ő. Legyen része az egyezségi csomagnak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a testületi ülésen kell visszatérni a borozó előtti terület burkolására. Kéri, hogy aki az elhangzott módosításokkal el tudja fogadni a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

105/2013.(III.06.) HüB határozat

Önkormányzati ingatlanok rendezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő testületnek, hogy

1./ ismerje el a tulajdonos földhasználati jogát a csárda alatti terület vonatkozásában, amelyért a földhasználati jog ellenértékét már az önkormányzat számára megfizette.

2./ Az épülethez csatlakozó fedett terasz kapcsán annak pontos felmérése után – amennyiben eltérés mutatkozik a jelenleg hatályos szerződésben és a valós állapot között a tulajdonossal – az esetleges különbözetre – földhasználati szerződést kössön az ingatlan tulajdonosával, melynek alapján földhasználati jog ellenértékét köteles megfizetni.  Ennek mértékét a képviselő-testület e megállapodás elfogadásával egyidejűleg egyedi határozattal állapítja meg. A földhasználati jog ellenértéke:…. Ft/m2,

3./  Képviselő-testület a Felső-bazársor területén a parkolást tiltsa meg. Az ingatlanra a „Tourinform iroda” személyzete részére az önkormányzati parkolókra kedvezményes parkoló kártyát biztosítson.

4./ Határozza el a Székesfehérvári Városi Bíróság 17.P.20.458/2006/66. számú ítéletének mellékelte szerinti módon a szolgalmi joggal terhelt terület kijelölését. A kijelöléssel kapcsolatos munkákkal bízza meg a VN. KFT-t. A jelenleg is kint lévő „Behajtani tilos” tábla alá az alábbi kiegészítő tábla kihelyezését határozza el: „Kivéve engedéllyel” a következő feltételekkel:

- Szebellédi Ferenc felperes a jelenleg szünetelő birtokvédelmi pert megszűnteti, és 30 napon belül az ingatlan-nyilvántartásban kezdeményezi a Székesfehérvári Városi Bíróság 17.P.20.458/2006/66. számú ítéletében szereplő a Badacsonytomaji 1288. hrsz-ú parkoló illetve a 1289/1. hrsz-ú közpark megnevezésű ingatlanra az átjárási szolgálom bejegyzését.

5./ Vállaljon kötelezettséget arra, hogy Szebellédi Ferenc ingatlanára a járdaépítés során elbontott bejárót visszaépíti, legkésőbb 2013. évben.   6./ A bizottság javasolja, hogy Szebellédi Ferenc borozósori üzlete előtti rész leburkolásának kérdése a testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra, az egységes térburkolást ki kell alakítani.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

15./ Napirendi pont

Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a folyamatban lévő pályázatokat, illetve azokat a lehetőségeket, melyek az idén is meg fognak jelenni. Kéri a bizottság és a testület segítségét, hogy melyek azok a támogatási célok, melyeket előtérbe kellene helyezni, hiszen tervvel, engedéllyel, ajánlatkéréssel elő kell készülni a pályázatokhoz.  Vezetői szinten felmerültek a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések, a kamera rendszer kialakítása, illetve az iskolai kézilabda pálya kivilágítása. Az óvodához kapcsolódó pályázatot tízezer fő feletti települések adhatják be. Elmondja, hogy felhívta a VN. KFT. ügyvezetőjének a figyelmét a 3. pont 5. §-ban foglaltakra, amennyiben van ilyen tervük, legkésőbb a testületi ülésen jelezze. Megjegyzi, hogy az a minisztériumi BM-es támogatási rendszer még nem jelent meg, melynek keretében korábban a sportpálya felújítása is történt.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag kéri a pályázati lehetőségekre odafigyelni. A Fő utca rekonstrukciójára illetve munkahelyteremtő beruházásokra lenne szükség.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nincs a településnek integrált városfejlesztési stratégiája, mely feltétele a Fő utca rekonstrukciójának. Emiatt nem lehet pályázni, reménykedni lehet csak abban, hogy más forrásból tudunk pénzt szerezni. Megjegyzi, hogy már kétszer kérte a testület véleményét a rekonstrukció tartalmának a meghatározásához, hogy legalább a tervezés megrendelhető legyen. Senkitől nem kapott választ.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja egy olyan fórum összehívását, melynek csak ez lesz a témája.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jövő hét kedden 4-5 órára, a település bejárást követően javasolja az egyeztetést az alpolgármester választással és ezzel a témával kapcsolatosan.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy nem ér rá ebben az időpontban.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja szerdára áttenni a bejárást, majd azt követően az egyeztetést.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy számára jó az időpont. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

106/2013.(III.06.) HüB határozat

Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az aktuális pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

16./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy történt-e változás a peres ügyekben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 15/2. hrsz-ú üggyel kapcsolatosan várjuk a Kormányhivatal döntését. A Nagy János féle ügyben nem történt változás.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a 154/2013. (II.14.) számú határozattal kapcsolatosan kérdezi, hogy miért történt árajánlat kérés. Javasolja, hogy a közbeszerzési szabályzat elkészítéséért ne fizessen az önkormányzat, ezt házon belül el lehet készíteni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző  szerint jobb, ha a szabályzatot szakember készíti el. Amennyiben a testület úgy dönt, a Hivatal is elkészítheti, de ebben az esetben határidő módosítást kér.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a határidőt a májusi testületi ülésre meghatározni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

107/2013.(III.06.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatát a Hivatal végezze el. Az előkészített anyagot a képviselő-testület májusi ülésére terjessze elő elfogadásra.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámolót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

108/2013.(III.06.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

 

 

17./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy kik kaptak sürgős eset miatti segélyt. Erről a Humán Bizottságot minden esetben tájékoztatni kell.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy munkakör átadás miatt történt a mulasztás. A korábbi ügyintéző távozott, aki átvette a munkakörét, nem tudott arról, hogy a bizottságot tájékoztatni kell.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámolót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

109/2013.(II.06.) HüB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt és az ülést 17.00 órakor bezárja.

 

 

k. m. f.

Rajzó Ildikó                                                                                    Vastag Gábor

bizottság elnöke                                                                              bizottsági tag

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. július 18., csütörtök, Frigyes napja van. Holnap Emília napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!