Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2018. évi jegyzőkönyvek 2018.03.07 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2018.03.07 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 6/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 7-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                            (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                                    VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett                                BVKI igazgató

Molnárné Keller Csilla                    MENÜ Kft. ügyvezetője

Dr. Gáli Mihály                               ügyvéd

Lantay Adrienn                                projektmenedzser

Mórocz István                                 elnök

Lukács Antalné                              elnök

Lesz Ferenc                                    elnök

Fekete Ferenc                                elnök

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető              (12 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

56/2018. (III.07.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 50 nyílt és 1 zárt napirendi pont szerepel, melyeket a Pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalt. Ezt 2 sürgősségi indítvánnyal javasolja kiegészíteni a következők szerint:

 1. Világörökség közbeszerzési megállapodás
 2. Masszi Építésziroda Kft-vel kötött szerződések módosítása (szóbeli előterjesztés)

 

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy fenti napirendek sürgősségi indítványként megtárgyalásra kerüljenek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

57/2018. (III.07.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. március 07-i soros ülésének meghívó szerinti 50 nyilvános napirendjéhez sürgősségi indítványként felveszi

51. Világörökség közbeszerzési megállapodás

52. Masszi Építésziroda Kft-vel kötött szerződések módosítása

tárgyú napirendi pontokat.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester sorrendiségi módosítást javasol, a meghívó szerinti 16-17. napirendi pontokat 9-10. napirendként javasolja megtárgyalni, mivel a napirendekben érintett Lantay Adrienn projektmenedzser az ülésen jelen van. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

58/2018. (III.07.) képviselő-testületi határozat

Sorrendiségi módosítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. március 7-i soros ülésének napirendjéből az eredeti 16. napirendet 9. napirendként, a 17. napirendet 10. napirendként tárgyalja.

„9. Mérföldkő módosításról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

10. Kommunikációs és képzési terv elfogadásáról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt”

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az 52 nyílt napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

59/2018. (III.07.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. március 7-i soros ülésének módosított napirendjét 52 nyílt napirendi ponttal és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

 1. 2. A Vínum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök-nagymester

 1. 3. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 1. 4. Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné elnök

 1. 5. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 1. 6. Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

 1. 7. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Támogatási kérelem a hirbalaton.hu régiós hírportál részére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Mérföldkő módosításról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser

 1. 10. Kommunikációs és képzési terv elfogadásáról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser, Berencz Nikolett intézményvezető

 1. 11. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán CÉH egyesület elnöke

 1. 12. Badacsony New Yorkban 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 15. Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj VN. Kft. 2018. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 17. Bányász strand hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Közbeszerzésekről – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Tájékoztató a peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 20. Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának, 2018. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett Erika intézményvezető, Kovács Krisztián könyvtáros

 1. 22. BVÖKI 2018-2023. ötéves képzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Farkas Erzsébet kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Erzsébet

 1. 24. Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2. hrsz – tulajdonjog átruházás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet és az SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. BAHART alaptőke emelés és alapszabály módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Sportpálya fejlesztéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Térfigyelő kamerák telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Kültéri napelemes kamerák elhelyezése szelektív gyűjtőszigetekhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 35. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 36. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 37. 2018. évi lomtalanításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 38. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 39. Badacsonytomaj Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 40. Milán&MátéÉP Építőipari Kft. vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 41. Remetei József ingatlan vételi szándéka Bt. 722. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 42. Triász’ 06 Kft. képviseletében Dér Tibor kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 43. Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú út ingatlan átminősítési eljárásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 44. Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 45. Felhívás – „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 46. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 47. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 48. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 49. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 50. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 51. Világörökség közbeszerzési megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 52. Masszi Építésziroda Kft-vel kötött szerződések módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Zárt ülés

 1. 1. Kitüntetési javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

60/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (székhely: 8300 Tapolca Dobó tér 1., képviselő: Horváth Gábor) részére 2018. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 100.000 Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Hősök napi rendezvény kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:   a megállapodás megkötésére: 2018. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra   biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

2./ Napirendi pont

A Vínum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök-nagymester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 100.000 Ft összegű támogatással.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy a Borlovagrend 300 eFt támogatást kért. Ezt teszi fel módosító indítványként. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

61/2018 (III.07.) képviselő-testületi határozat

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványát nem támogatja, mely szerint a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend részére 2018. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 300.000 Ft összegben.

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a 100 eFt támogatás megítélését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

62/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

A Vínum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend (székhely: 8261 Badacsony Római u. 181. képviseli: Knolmajer Ferenc elnök-nagymester) részére 2018. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 100.000 Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben az Általános tartalék terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Kéknyelű Virágzás Ünnep program támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:   a megállapodás megkötésére: 2018. április 15.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

3./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti a Polgárőr Egyesület elnökét. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy Mórocz István urat, hogy kíván-e szólni.

 

Mórocz István elnök megköszöni az önkormányzatnak, a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, hogy támogatták a település biztonságáért dolgozó Polgárőr Egyesületet. Elmondja, hogy szeretnék bővíteni az egyesület létszámát. Jelenleg 22 fővel látják el a feladatokat, várják a lakosság jelentkezését a nők, férfiak, fiatalok és nyugdíjasok köréből is.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

63/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Római út 69.) részére 2018. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 350.000 Ft összegben, azaz háromszázötvenezer forint összegben.

2.  elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.

3.  a támogatás célja: működési kiadások támogatása

4.  a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.

5.  elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 30-ig köteles elszámolni.

6.  a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9.  utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:   a megállapodás megkötésére: 2018. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

64/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 23.) részére 2018. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 230.000 Ft összegben, azaz kétszázharmincezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: az Egyesület 2018. évi rendezvény kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2018. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 3.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatással, mely összegből 1.700.000 Ft-ot az általános tartalék keret terhére javasol biztosítani azzal, hogy a személyi utazás a tervezett 1.800 eFt helyett 600 eFt-ból (két busz igénybevételével) valósuljon meg, szendvicsekre tervezett 480.000,- Ft helyett 50 ezer Ft szükséges, illetve a felszerelés pótlására tervezett 400 eFt kifizetését nem támogatja a bizottság, ez a TAO pályázati pénzből meg tud valósulni.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Lesz Ferenc elnök urat. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy tegnap az orvosi vizsgálaton 40 fiatal vett részt. A TAO pályázatból új melegítőket, táskákat és 3 garnitúra felszerelést tudnak biztosítani az ifjúsági és serdülő csapat részére. A játékosok részére szendvicsre megszavazott összeg nagyon kevés, de tudomásul veszi, megköszönve a Képviselő-testület támogatását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a sportegyesület biztosítja a szendvicseket, amit az önkormányzat a jelzett összeggel tud támogatni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy van-e az egyesületnek szállító cég felé tartozása.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy nincs.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felmerült az öltözőépület áttervezése egy reménybeli TAO pályázati forrásból. Erre vonatkozóan tervezési ajánlat érkezett, melyről a testületi ülés végén fog a testület tárgyalni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

65/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Sportegyesület (székhely: 8256 Badacsonytomaj, Fő utca 14.; képviseli: Lesz Ferenc elnök) részére 2018. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 3.500.000 Ft összegben, azaz Hárommillió-ötszázezer forint összegben, mely összegből 1.700.000 Ft-ot az az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére biztosít azzal, hogy a személyi utazást a tervezett 1.800 eFt helyett 600 eFt-ból (két busz igénybevételével) kell megoldani, a szendvicsekre tervezett 480.000,- Ft helyett 50 ezer Ft szükséges, illetve a felszerelés pótlására tervezett 400 eFt nem kerül kifizetésre, ez a TAO pályázati pénzből valósul meg.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)     a támogatás első részletének kifizetése: 2018. április 1.

b)     a támogatás második részletének kifizetése: 2018. július 1.

 1. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 30-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2018. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

6./ Napirendi pont

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Egyesület működési kiadási költségeinek támogatására.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Fekete Ferenc elnök urat. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Keszegfesztivállal kapcsolatosan történt-e előrelépés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

66/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület (székhely: 8258 Badacsonytomaj József A.u.20., képviselő: Fekete Ferenc elnök) részére 2018. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 150.000 Ft összegben, azaz egyszázötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Működési kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2018. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

7./ Napirendi pont

Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Rákóczi Szövetségnek nem javasol támogatást biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

67/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Rákóczi Szövetség részére (székhely: 1027 Budapest Szász Károly utca 1 IV. em.1.; képviseli: Dr. Halzl József elnök) részére 2018. évben nem biztosít vissza nem térítendő támogatást.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

8./ Napirendi pont

Támogatási kérelem a hirbalaton.hu régiós hírportál részére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Balatoni Szövetségnek a hirbalaton.hu régiós hírportál működtetéséhez nem javasol támogatást biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

68/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Támogatási kérelem a hirbalaton.hu régiós hírportál részére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balatoni Szövetség részére (székhely: Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 3., képviseli: Balassa Balázs elnök) a  hirbalaton.hu régiós hírportál működtetéséhez 2018. évben nem biztosít vissza nem térítendő támogatást.
 2. 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő:  elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

9./ Napirendi pont

Mérföldkő módosításról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Lantay Adriennt, aki a Zöld Város I. csomag projektmenedzseri feladatait ellátó szervezet vezetője. Elmondja, hogy a testület ismeretei szerint országos nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melynek időtartama kb. 4 hónap. Az utóbbi időben felmerült egy zöldterület kialakítási kötelezettség, amit határidőben teljesíteni kell. Kéri Lantay Adrient, hogy a napirenddel kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Lantay Adrienn projektmenedzser elmondja, hogy az első mérföldkő eredeti dátuma február 28. Ennek tartalmát részben tudtuk teljesíteni, a nyilvánosság biztosítása nem történt meg határidőben, ezért 1 hónappal el kellett tolni. A módosítás a pályázat átütemezését kívánta. Kifejezte aggodalmát a dátumok miatt szóban és írásban is az érintettek felé, előfordulhat, hogy emiatt kicsit elkényelmesedhetünk. Újabb módosítási igény esetén ezeket a mérföldköveket előbbre is lehet hozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy néhány hónappal ezelőtt elterjedt olyan vélemény, hogy a polgármester akadályozza az önkormányzat pályázatainak a megvalósítását. Egyszerűen arról van szó, hogy a tervezési feladatok nem teljesülnek, vagy nem érkezik ajánlat, vagy túl magas az ajánlat. A határidőkkel is gond van. Úgy érzi, hogy ez a változtatás oka.

 

Lantay Adrienn projektmenedzser elmondja, hogy nem arra célzott, hogy az önkormányzat elkényelmesedett, hanem arra, hogy az éppen megoldandó feladatot még hátrább toljuk, mert a 2. mérföldkő június 30-ra módosult. Három fő fejlesztési területről van szó. Az ABC parkolóhoz minden rendelkezésre áll, a közbeszerző kiválasztása után a folyamat el tud indulni. A Tájház udvar műszaki dokumentációját a napokban kapta meg, itt is indítható a közbeszerzés. Az alsó parkról és a strand területről nincs információja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy írásos tájékoztatót fogunk küldeni.

 

Kun István képviselő a harmadik mérföldkő időpontját kétségesnek tartja. Kérdezi, hogy október 31-ig teljesíthető-e a 2 ezer m2 zöldterület helyreállítása.

 

Lantay Adrienn projektmenedzser elmondja, hogy minden pályázónak kötelező 2 ezer m2 zöldterületet helyreállítani a nyitott terek kapcsán. Nem tudjuk pontosan, hogy mi számítható bele, de az utak területe nem. Az ABC parkolóban kizárólag a parkolók vehetők számításba, ez 660 m2. Olyan feladatokat kellene megoldani, ami azt indokolja, hogy a mérföldköveket ne kelljen annyira eltolni.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a badacsonyi strand bejárat és büfé, illetve a park is olyan állapotban van, hogy meg lehetne indítani a közbeszerzést. Egyetért azzal, hogy ki lett tolva a mérföldkő, és kicsúszunk a határidőből.

 

Krisztin N. László polgármester a közbeszerzési kérdésekről kér tájékoztatást.

 

Lantay Adrienn projektmenedzser elmondja, hogy a reggel kapott anyaggal egyetért, az egybeszámítási kötelezettség fennáll, a műszaki és gazdasági szempontból funkcionális egységet képező részeket egybe kell számítani. Ettől függetlenül lehet külön eljárásokat lefolytatni a fejlesztési helyszínek egyes részeire vonatkozóan. De ebben az esetben is nemzeti nyílt eljárásra van szükség.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez minimum 4 hónap, ami alátámasztja az alpolgármester úr által elmondottakat.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy ha a Badacsonyi parkot külön kezeljük a strandtól, akkor is így kell-e eljárni.

 

Lantay Adrienn projektmenedzser elmondja, hogy az egybeszámítási kötelezettség miatt, függetlenül attól, hogy mennyi a beruházás becsült értéke, ugyanazt az eljárásrendet kell mindhárom esetben lefolytatni. Ha részekre bontjuk a közbeszerzést, esetleg időt lehet megtakarítani. Így azonban minden eljárásban külön merül fel a 100 eFt-os közbeszerzési díj.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ABC parkoló és strandbejárat vonatozásában kiírható a közbeszerzés. Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

69/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Mérföldkő módosításról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekthez kapcsolódó módosításokat (indikátorok, mérföldkő) az előterjesztés szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

erencsér Tamás műszaki ügyintéző

10./ Napirendi pont

Kommunikációs és képzési terv elfogadásáról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser, Berencz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

70/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Kommunikációs és képzési terv elfogadásáról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Kommunikációs Tervet és Képzési Tervet az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Berecz Nikolett intézményvezető

 

11./ Napirendi pont

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán CÉH egyesület elnöke

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 3.600.000 Ft összeggel, a támogatás célja a testületi ülésen határozza meg, figyelembe véve a CÉH Egyesülettel a március 6-i informális megbeszélésen elhangzottakra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a CÉH Turisztikai Egyesülettel tegnap megtartott egyeztetésen ez a kérelem is téma volt. A támogatás keretösszege, 3,6 millió forinttal a költségvetésben tervezve van. A táblázatot áttekintve több javaslatot tettünk, pld. arra, hogy kerékpáros túrákra betervezett 150 eFt-ot és a szakvezetési feladatokra tervezett 100 eFt-ot a résztvevőktől szedjék be. Az összegeket azonban a testület nem kívánta elvonni, kérte az Egyesületet, hogy azt más célokra használja fel.  A Badacsony NewYorkban rendezvényen az önkormányzati támogatás keret tekintetében részt vehetnek, ez további költséget nem igényel. Az Egyesület vállalta, hogy a tájékoztató térképek szöveges és térkép részét áttanulmányozzák. A hirdetés tekintetében vagy a településen működő összes vállalkozást meg kell jelentetni, vagy egyet sem. A maga részéről az utóbbit javasolja, várja a képviselők véleményét.  Másik felvetés volt, hogy nincs rendjén az, hogy a Badacsonytomaj.hu honlapon a szálláshelyek hirdethetik magukat. Ezt javasolja megfontolni a jövőre nézve. Kéri, hogy ez az informatikus bevonásával legyen átnézve, erről egy összefoglalót kér.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az engedéllyel rendelkező szálláshely szolgáltatókat a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzé kell tenni. Természetesen a többi adatot felülvizsgáljuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsony első látásra csomag jövője is téma volt. Tavaly egy profi cég kapott megbízást a településmarketing és turisztikai marketing javítására, melyhez létrehozták ezt a csomagot. Most a testület ezt a feladatot a Turisztikai Egyesülethez és a BVKI-hoz tette. Kiderült, hogy ez komolyabb feladat, költség és időigényes, melyhez meg kell keresni a helyes utat. A 3,6 millió forint támogatásra megtettük a javaslatot, melyből 250 eFt-ot javasoltunk átcsoportosítani a túrák fejezetből.

 

Laposa Bence képviselő kiegészítésként javasolja, hogy Badacsonytomaj város területén a nem régiós programok Badacsony első látásra programsorozat keretében kerüljenek megvalósításra, attól függetlenül, hogy ki lesz a szervező.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Céh Turisztikai Egyesülettel külön feladatellátási szerződést kötünk.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ami nem régiós program, az Badacsony első látásra szlogennel kerüljön megvalósításra, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

71/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy ami nem régiós program, az a Badacsony első látásra szlogennel kerüljön megvalósításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy Miklós képviselő 8.50 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a térképek tekintetében dönteni kell arról, hogy minden vállalkozás kapjon lehetőséget a megjelenésre, vagy csak a látnivalók szerepeljenek rajta.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat nem ad lehetőséget arra, hogy a településen felújításra kerülő térképeken a vállalkozások szerepeljenek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 ellenszavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

72/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete dönt arról, hogy nem ad lehetőséget arra, hogy a településen felújításra kerülő térképeken a vállalkozások szerepeljenek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Nagy Miklós képviselő 8.52 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a térképeken csak a látnivalók és a térkép szerepeljenek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

73/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete dönt arról, hogy a településen felújításra kerülő térképeken csak a térkép és a látnivalók szerepeljenek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző összefoglalja a határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatát az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

74/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Badacsony CÉH Turisztikai Egyesület (8261 Badacsonytomaj, Park utca 14., képviseli: Illés Zoltán elnök) részére 2018. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 3.600.000,- Ft összegben, azaz Hárommillió-hatszázezer forint összegben az önkormányzat 2018. évi költségvetésében elfogadott tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2018. április 30. napjáig.
 3. a támogatás célja: az előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti programok megvalósítása, a következő módosításokkal:

-       kerékpáros és szakvezetéses túrákat nem támogatja, erre vonatkozó összeget más feladatokra csoportosítsa át az Egyesület.

-       ami nem régiós program, az a Badacsony első látásra szlogennel kerüljön megvalósításra.

 1. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 2. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2019. január 31-ig köteles elszámolni.
 3. a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 6. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap, az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

12./ Napirendi pont

Badacsony New Yorkban 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a döntés meghozatalát.

 

Krisztin N. László polgármester a tegnapi megbeszélés okán javasolja a napirend levételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

75/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsony New Yorkban 2018.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjéről a Badacsony New Yorkban 2018. napirendet leveszi.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

13./ Napirendi pont

Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a döntés meghozatalát.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a megjelölt civil szervezeteknek a részvételi szabályzatot előzetes véleményezésre megküldték.  A Hegyközség részéről érkezett írásbeli visszajelzés, szakmai javaslat a 14. g) pont módosítására, melyet ismertet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tegnapi megbeszélés legfontosabb eleme a Badacsonyi Borhét volt. A Turisztikai Egyesület szeretné a program szervezését segíteni, amennyiben a Képviselő-testület a BVKI-t bízza meg a szervezői feladattal. Közeli határidőben leteszik a testület elé a feladattervet, mely elhangzott az egyeztetésen. Ha az Egyesület lenne megbízva, és a BVKI segítene be, akkor pályázatot kellene kiírni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy javaslatként hangzott el a pályázati felhívás előkészítése. Korábban a Céh Turisztikai Egyesület kérelemmel fordult a testület felé, hogy megrendezhesse a rendezvényt, az írásbeli megkeresés elmaradt. Ha kérelem érkezik, akkor a rendezői jogot a testület a civil szerveződésnek utalhatja, de átadhatja a BVKI részére is. Ha így történik, akkor a feladattervet és a rendezvénnyel kapcsolatos megállapodásokat elő kell készíteni és rendkívüli ülés keretében javasolná megtárgyalni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy elhangzott-e, hogy a támogatás összege 3,7 millió forint, illetve megtörtént-e az időpont behatárolása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az összeg tudatában vállalják a szervezetek úgy, hogy ebből az FM támogatás 700 eFt, melynek elköltése kötelezettséggel terhelt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a faházak bérleti díja plusz bevételt jelent. Része a 700 eFt-os pályázatnak egy irodalmi est a Himfy Irodalmi Kör szereplésével, a Folly Arbortumban helyi értékek bemutatása, illetve a Fata Pincészetben egy termékbemutatóra kerül sor. Része egy bordal est és a badacsonyi borászatok bemutatása is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az időpontban nem foglaltak állást.

 

Laposa Bence képviselő egyrészt javasolja az előbbi 250 eFt-ot a Borhét kommunikációjára átcsoportosítani.  Javasolja, hogy a Részvételi Szabályzat 14/f. pontjában csak a Badacsony első látásra logó szerepeljen. Harmadik javaslata a 14/g. pontra vonatkozik. Személy szerint beengedne 3-4 olyan borászatot is, melyek a balatoni régióban termelik a bort. Ez nem csökkentené a rendezvény szakmai színvonalát és borászati értékét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy rákérdeztek a leendő szervezők arra, hogy az Akció Kft. anyagait az önkormányzat megvette-e, illetve azok fizikailag hol vannak. Szeretnék felhasználni azokat az idén is, ha lehetséges. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat fizetett a tevékenységükért, az anyagok az önkormányzat tulajdonát képezik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a termékeket és eszközöket nem kaptuk meg. A molinók, a plakátok és egyéb termékeket kifizettük.

 

Krisztin N. László polgármester kéri egy levélben felszólítani őket.

 

Laposa Bence képviselő a 11. ponttal kapcsolatosan javasolja, hogy a tagokon kívüli, a kiállító cégektől független bizottság legyen. Ténylegesen ellenőrizze le a Borhét kezdetén, hogy melyik kiállító mivel áll ki.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott módosításokkal a Részvételi Szabályzatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

76/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2018. évi Bor7 rendezői jogosultságával Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményét bízza meg és felkéri, hogy a feladattervet és megállapodásokat készítse elő, a Bor7 időpontjára tegyen javaslatot.
 2. Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal, az alábbi módosításokkal jóváhagyja:

a)    javasolja a 250 eFt-ot a Borhét kommunikációjára (kiadvány, marketig, egyéb kommunikációs lehetőségre, amit a szervezők a leghatékonyabbnak látnak) átcsoportosítani.

b)    a Részvételi Szabályzat 14. j) pontja két logót enged, kizárólag a Badacsony első látásra logó szerepeljen.

c)    14. g) pontban a Balatoni régióban forgalmazott borok közül 3-4 bort engedne.

d)    11. pont – BVKI-nak javasolja, hogy az ellenőrző bizottság tagjai ténylegesen ellenőrizék le a kiállított termékeket a rendezvényt megelőzően.

e)    tavalyi Bor7-hez hozzáillesztett Akciós Kft-s anyagokat az idén is szeretnék felhasználni. Kéri a szerződés áttekintését, illetve a termékek átadását az önkormányzat részére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben soron következő ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerződés áttekintése tárgyában

 

14./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

77/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:   elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2018. évi költségvetés elfogadása

Felelős:      Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető            Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 

 

15./ Napirendi pont

Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018. (III.20.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2018. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

78/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2018. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – részére 2018. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 40.000 ezer Ft összegben, azaz Negyvenmillió forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése három részletben, átutalással történjen VN Kft.  bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)     14.000 ezer Ft 2018. március 31. napjáig,

b)     13.000 ezer Ft 2018. május 31. napjáig

c)      13.000 ezer Ft 2018. október 31. napjáig

 1. a támogatás célja: közhasznú feladatok ellátása, kiadásainak támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft.-vel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2018. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető

17./ Napirendi pont

Bányász strand hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy ne szerepeljen a kiírásban üzemeltetési tapasztalat.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd előkészítette a bérleti szerződés tervezetét. Ha a testület nem kívánja módosítani, akkor javasolja, hogy az képezze a pályázati kiírás mellékletét.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja beírni a strand nyitvatartási idejét, kötelező jelleggel.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a strand pályázati kiírását átgondoltan tették a testület elé. A strand fejlesztés alatt áll, megújul. Eddig évenként lett bérbe adva, várva a lehetőségre, hogy változnak a körülmények. Három szempont változtatását javasolja. Egyrészt a bérleti díjat javasolja 1 millió forintra megemelni a minőségi változások miatt. Az önkormányzat 9,5 millió forinttal támogatja a beruházást, ennek 10-12 éven belül meg kell térülnie. Javasolja az 5 éves szakmai gyakorlatot is előírni, mely eddig 2 éves intervallum volt. A strandot nem lehet annak a kezébe adni, akinek semmiféle tapasztalata, helyi gyakorlata nincs. A bérleti idő két évre, a ciklus végéig szólna. A pályázati felhívás a rendeletnek megfelel, javasolja átgondolni. A pályázati feltételekhez egyéb szempontokat is be kellene iktatni. Javasolja, hogy a pályázati felhívás tartalmáról most ne döntsön a testület, rendkívüli ülés keretében ismét tárgyalja meg. Javasolja Dr. Gáli Mihály ügyvéd felkérését, hogy a törvényességi feltételeknek feleltesse meg, ha szükséges egészítse ki, hogy az összes strand és a VN. Kft. birtokában lévő ingatlanok bérbeadásánál is alkalmazható legyen a jövőben.  Jelenlegi rendelet szerint, ha egy nyertes pályázó nem írja alá két héten belül a szerződést, akkor új pályázat kiírására kerül sor. Régebben a második helyezett lépett a helyébe. Úgy gondolja, hogy a határozati javaslatban szereplő határidők tarthatók, a strandot május 1-el bérbe tudják adni a nyertes pályázónak.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy át kell gondolni a bérleti idő hosszúságát, üres épületeket fog bérbe venni, berendezéseket kell megfinanszíroznia, ami két év alatt nem térül meg.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja ketté venni a témát. A Pénzügyi bizottság javasolta, hogy az üzemeltetési tapasztalat ne szerepeljen a kiírásban.  A Bányász strand vonatkozásában javasolja, hogy a határidők betartása érdekében ma hozzon döntést a Képviselő-testület.  Az aláírási kötelezettség a pályázat nyertessége napján életbe lép. Javasolja, hogy az egyéb ingatlanok bérbeadása kerüljön vissza a testület asztalára.

 

Laposa Bence képviselő javasolja 5 évre megkötni a szerződést, hasonlóan a többi strandhoz, mert két évre nem fog senki beruházni.  A strandüzemeltetés számára nehezen megfogható jogi kategória, a jelentkezők körét nagyon leszűkíti. Két év vendéglátói gyakorlat kikötését tudja támogatni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy azért javasolta a két évet, mert ez a ciklus vége, a többi szerződést is így kötötték. Fontos, hogy ha a következő testület úgy kívánja, új irányban tudjon kezdeni. A büfék tekintetében további fejlesztéseket kell tenni, ezért a hosszabb megtérülési idő a vállalkozó részére kedvezőbb lenne.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a pályázati kiírásba belefoglalni, hogy bárki pályázhat, aki az elmúlt két évben az árbevétele döntő részét a vendéglátásból prognesztizálta.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy ha valaki egyszemélyes vállalkozóként jelentkezik, akkor a gyakorlat hiánya gondot jelenthet, viszont, ha cégként, akkor bárkit tud alkalmazni. Ezért ezt a megkötést nem látja annyira fontosnak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzottak szerint javasolja a pályázat kiírását a Bányász strand üzemeltetésére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

79/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, és a Badacsonytomaj VN Kft. vagyonkezelésében levő Badacsonytomaj 2552 hrsz-ú, természetben az ún. Bányász strand ingatlan bérbeadása okán versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 2. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2552 – 8258 Badacsonytomaj, Bányász strandfürdő

b)               területe: 2169 m2

c)               megnevezése: kivett strandfürdő, épület 1 db

d)               műszaki állapota: jó

e)               vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 14.980.000 Ft
 2. A hasznosítás módja: bérbeadás
 3. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)  Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. március 21. 12,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Bányász strand hasznosítására”)

b)  Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. március 21. 12,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Városüzemeltetési Iroda (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet)

c)   A pályázati tárgyalás helye: 2018. március 21. 13,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Városüzemeltetési Iroda (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet)

d)  A bérleti szerződés időtartama: 2018. május 1. – 2022. október 31. (öt éves időtartam)

e)  Bérleti díj: 1.000.000,- Ft/szezon + rezsiköltség

f)    Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

g)  Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Városüzemeltetési Iroda (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet)

h)  Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

i)    Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft

j)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár Badacsonytomaj VN Kft. számlaszámára történő beérkezése.

k)   Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy a felhívás mellékletét képező bérleti szerződésben foglaltakat elfogadja.

l)    A bérleti szerződés kötelező jelleggel tartalmazza a strand kötelező nyitva tartás idejét, melynek elfogadását a pályázó nyilatkozatában vállalja.

m) További pályázati feltétel: 2 év strandüzemeltetési tapasztalat vagy vendéglátóipari üzemeltetési tapasztalat azzal, hogy a valós vendéglátóipari tapasztalatot hiteltérdemlően (pl. működési engedély, nyilvántartásbavétel, stb.) kell igazolnia a pályázónak

 

 1. II. felhatalmazza Bolla József ügyvezetőt a pályázati felhívás közzétételére és egyben felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. III. a többi strandi bérleményre vonatkozó pályázati felhívás elkészítésére felkéri az ügyvezetőt, illetve a jegyzőt.

 

Határidő: azonnal,

bérleti szerződés elkészítésére 5 nap

pályázat közzétételére a bérleti szerződés elkészülte utáni napon

egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a többi eset áttekintésére is elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

80/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a pályázati felhívásokat tekintse át, a törvényességi feltételeknek feleltesse meg olyan szempontból, hogy Badacsonytomaj város területén lévő összes strandi és a VN. Kft. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérbeadásánál is alkalmazható legyen a jövőben.

Határidő:     azonnal, egyebekben következő testületi ülés

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

18./ Napirendi pont

Közbeszerzésekről – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a

-          a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-t javasolja megbízni bruttó 3.175.000,-  Ft összegben

-          „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című és TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával a VeszprémBer Zrt-t javasolja megbízni bruttó 635.000,- Ft összegben

-          a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Badacsonyi strand” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni a következő gazdasági szereplők részére:

-       GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-       SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemsgulács, Simon I. ltp. 15.

-       HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

-       KERKAI Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kutilapi u. 35.

-       MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-       HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-          a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – ABC Parkoló” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni a következő gazdasági szereplők részére:

-       MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-       HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-       Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

-       SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

-       GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-       SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

-       HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

-          a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Városkapu – Alsó park” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni a következő gazdasági szereplők részére:

-       MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-       HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-       Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

-       SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

-       GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-       SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

-       HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

-          a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Tájház udvar” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni

-       MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-       HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-       Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

-       SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

-       GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-       SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

-       HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület kezdeményezte a korábbi partnerrel a szerződés felbontását. Ennek elfogadásának meg kell előznie a további döntéseket.

 

Forintos Ervin képviselő 9.30 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Cordict Fejlesztési Tanácsadó Kft-vel  kötött szerződés felmondásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

81/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Szerződés felmondása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a Cordict Tanácsadó KFT-vel (székhelye: 1012 Budapest, Attila u. 79. I/7.) kötött szerződés felmondását elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:           azonnal

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság a meghívandó cégekre javaslatot tett, de nyílt eljárás keretében az országból bárki pályázhat.

 

Kun István képviselő javasolja a Városkapu – Alsó par közbeszerzési eljárást ketté venni. Úgy gondolja, hogy a büfék építése el fog húzódni, a park viszont nem építési engedély köteles.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy alsó park és bazársor, így javasoljuk. Most a gazdasági szereplők kiválasztásán van a hangsúly.

 

Forintos Ervin képviselő 9.32 órakor érkezett vissza a terembe.

Krisztin N. László polgármester távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-t javasolja megbízni bruttó 3.175.000,- Ft összegben a bizottság javaslata szerint, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

82/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzésekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-t bízza meg bruttó 3.175.000,- Ft összegben.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című és TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával a VeszprémBer Zrt-t javasolja megbízni bruttó 635.000,- Ft összegben a bizottság javaslata szerint, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

83/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzésekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című és TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával a VeszprémBer Zrt-t bízza meg bruttó 635.000,- Ft összegben.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatát a Badacsonyi strand tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

84/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzésekről – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Badacsonyi strand” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját a következő gazdasági szereplők részére kéri megküldeni:

-   GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-   SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemsgulács, Simon I. ltp. 15.

-   HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

-   KERKAI Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kutilapi u. 35.

-   MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-   HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatát az ABC parkoló tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

85/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzésekről – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – ABC Parkoló” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját a következő gazdasági szereplők részére kéri megküldeni:

-            MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-            HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-            Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

-            SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

-            GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-            SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

-            HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatát a Városkapu – alsó park és alsó bazársor tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

86/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzésekről – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Városkapu – Alsó park és bazársor” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját a következő gazdasági szereplők részére kéri megküldeni:

-            MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-            HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-            Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

-            SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

-            GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-            SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

-            HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatát a Tájház udvar tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

87/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzésekről – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Tájház udvar” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját a következő gazdasági szereplők részére kéri megküldeni

-                 MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-                 HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-                 Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

-                 SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

-                 GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-                 SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

-                 HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

19./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Orbán Péter polgármester köszönti Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.  Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

88/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a peres ügyekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

20./ Napirendi pont

Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az eredeti 55/2018.(II.14.) határozat fenntartását. Javasolja felhatalmazni Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a fizetendő kötbér mértéke megkezdett beruházás esetén hogyan alakulna. A vállalkozó önállóan, pályázat nélkül is megkezdi-e a beruházást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kötbérre vonatkozó tételeket az eredeti szerződés tartalmazza, ezért nem javasolta a bizottság a bankgaranciát.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ha elmarad a beruházás, akkor a kötbér mértéke 20 millió forint, ha részben valósul meg, akkor minimum 5 millió, illetve arányosan fizetendő. A bankgarancia nem ad plusz biztosítékot az önkormányzatnak. A pályázat beadásának határideje március 14., ezért most kell a döntést meghozni.  Az adás-vételi szerződésben a vevő kötelezettséget vállalt a beruházás megvalósítására, akár pályázat nélkül is.

 

Krisztin N. László polgármester 9.41 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

89/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette Hartai Béla a Badacsonytomaj 988/3 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában beérkezett kérelméhez kapcsolódóan Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által megfogalmazottakat és 55/2018.(II.14.) határozatát fenntartja.

 

Határidő:        azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

21./ Napirendi pont

Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának, 2018. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett Erika intézményvezető, Kovács Krisztián könyvtáros

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

90/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának, 2018. évi munkatervének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (Városi Könyvtár) 2017. évi beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (Városi Könyvtár) 2018. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Kovács László Krisztián könyvtárvezető

22./ Napirendi pont

BVÖKI 2018-2023. ötéves képzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

91/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

BVÖKI 2018-2023. ötéves képzési tervének elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018-2023. évekre szóló továbbképzési tervét felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető

91/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat melléklete

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Ötéves Továbbképzési terv 2018-2023

Név

Szakmai munkakör

Képzettségi szint

Beiskolázás éve

Óraszám

Képzési típus

Kezdés

Befejezés

Megj.

Berecz Nikolett Erika

intézményvezető

Főiskola (andragógia) felsőfokú sportkommunikátor

 

2019

192

Múzeumi kultúraközvetítés

2019

2020

Múzeumi kultúraközvetítés szakirányú továbbképzési szak

2018

60

ÁBPE továbbképzés I. (E-learning képzés)

2018

2018

akkreditált előírt továbbképzés

Nagy László

művelődésszervező

Főiskola, kulturális menedzser, művelődésszervező

Kovács László Krisztián

könyvtáros

Egyetem- főiskola- informatikus könyvtáros

2018

70

DJP mentorképzés

2018.

2018.

GINOP- 3.3.1-16 kódszámú projekt nyertes pályázata

2019

50

Korszerű helyismereti munka alapja akkreditált továbbképzés

2019

2019

akkreditált továbbképzés

23./ Napirendi pont

Farkas Erzsébet kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Erzsébet

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kérelmező elmaradt tartozását fizesse meg 2018. március 31. napjáig, mindösszesen 634.150 Ft-ot.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

92/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Farkas Erzsébet kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Erzsébet kérelmét megtárgyalta, és elrendeli, hogy a kérelmező az elmaradt tartozását fizesse meg 2018. március 31. napjáig, mindösszesen 634.150 Ft-ot.

Határidő:     2018. március 31.

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési-   és adóosztályvezető

24./ Napirendi pont

Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2. hrsz – tulajdonjog átruházás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a napirend elnapolását az áprilisi soros ülésre.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

93/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2. hrsz – tulajdonjog átruházás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2. hrsz-ú – tulajdonjog átruházás tárgyú napirendet az április ülésre elnapolja.

 

Határidő:     azonnal,

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

25./ Napirendi pont

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet és az SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezeteket nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, környezeti hatástanulmányok elkészítését javasolja a hivatal felé a kérelmezők esetében.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a maximális juttatást 10 eFt-ra lecsökkenteni, csak indokolt esetben legyen lehetőség 25 eFt-os támogatásra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy részletesen ki kell bontani, hogy melyek az indokolt esetek.  A szociális rendelet határozza meg, hogy mikor adható települési támogatás. Szakmailag nem javasolja a változtatást, pld. gyógykezelés, stb. esetekben nem javasolja korlátozni a támogatás maximumát. Ismerteti a rendkívüli és a települési támogatás feltételeit. A szociális ügyintéző szakmai gyakorlata, a jogszabályi környezet és környezettanulmány alapján a támogatás összege javasolható, a bekorlátozást veszélyesnek érzi.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért kell foglalkozni ezzel a témával, mert vannak, akik úgy ítélik meg, hogy a támogatások megszerzésével többen visszaélnek. A kérelmek száma sem korlátozható be. A települési támogatásokat a testület felhatalmazása alapján a polgármester írja alá. Nem érzi úgy, hogy a kifizetett 4 millió forint extrém magas összeg lenne, megtanulta, hogy a költségvetési tételeket nem szabad összehasonlítani. A gyakorlat szerint a szociális ügyintéző készíti elő a határozatot, meghallgatva a kérelmezőt és figyelembe véve a törvényi lehetőségeket. Ha valaki túl gyakran fordul támogatási kérelemmel az önkormányzat felé, akkor a támogatás összegét csökkenti. Vannak olyan esetek, amikor természetbeni juttatásban részesül a kérelmező.

 

Laposa Bence képviselő 9.51 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy örömmel fogadná, ha ezt a feladatot valaki átvenné tőle, azonban a testület elé már nem kerül a Szociális bizottság felállítására irányuló javaslat. Ha a szociális segélyezési munkájával kapcsolatban néhány képviselőnek fenntartása van, akkor mindenképpen intézkedésre van szükség. Javasolja a bizottság felállítását.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nem mondta egy képviselő sem, hogy a polgármester hatásköréből ki kell venni a segélyezést. Úgy gondolja, hogy többen rendszeresen kérik a támogatást, aki pedig igazán rászorulna, nem mer bejönni. Van olyan, aki több pénzt visz el segélyként az önkormányzattól és az Alapítványtól, mint egy közmunkás bére. Ezért javasolja vagy a bizottság felállítását, vagy környezettanulmány készítését.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy nem a polgármester úr döntéseit megkérdőjelezendően került szóba ez a napirend. A Jegyző asszony mindig azt a választ adta, hogy nem lehet egyéb módon szabályozni a támogatásokat. A képviselők szeretnék azt a társadalmi igazságosságot megjeleníteni a segélyezési program keretében, ami véleményük szerint nem mindig valósul meg.  Ez nem az ügyintéző vagy a polgármester felelőssége, inkább a rendszeré. Aki segélyt kap, az rászorultsági alapon kaphassa és olyan célokra használja fel, ami a mindennapi gondjait segíti. A valóság tisztázására javasolta a bizottság a környezettanulmányok elkészítését.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy vannak olyan segélykérők, akik megfelelnek a feltételeknek és úgy gondolják, hogy automatikus rendszerességgel jár nekik a támogatás. Ezt kell megszüntetni. Javasolja – amennyiben mód van rá - a Badacsony Újságban is megjelentetni, hogy kik kaptak támogatást az adott hónapban.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a környezettanulmányok elkészítése jelentős adminisztrációs terhet jelent 4 kolléga részére is, de meg fogja tenni a hivatal, ha a testület ezt kéri. Nem tudjuk másként bizonyítani a testületnek, hogy működik a rendszer. Kéri, hogy az SZMSZ és a szociális rendelet módosításával hozzon létre a testület egy minimum 3 tagú bizottságot, akik beleláthatnak azon dolgokba is, melyeket egyébként a jogszabály nem enged.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy adott szociális feladatokra az önkormányzat külön nevesített állami normatívát kap, mellyel elszámolási kötelezettségünk van. Ebben az évben ez 4.028 eFt, saját erőt nem terveztünk. Az eddigi támogatások elszámolása megtörtént, visszafizetési kötelezettség nem volt.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a testületnek nem kell bizonygatni a Hivatal működését, nem feltételezik, hogy a hivatal dolgozói nem látják el jól a munkájukat. Azt szeretnék elkerülni, hogy egyesek kihasználják a többiekkel szemben a lehetőségeket. Nem látja, hogy a bizottság jobban tudná kezelni a helyzetet.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy azt szeretnék, hogy valóban a rászorulók kapjanak támogatást, hogy minél kevésbé jöjjön létre olyan helyzet, hogy olyanok és olyan célokra fordítsák azt, ami a lakosság nagyobb része számára nem elfogadható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az összes fejlesztés nem ér annyit, mint a településen élők szociális biztonsága. Ha a környezettanulmányok készítését előírja a testület, azzal a kérelmek száma várhatóan csökkenni fog.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy elfogadja, hogy a környezettanulmányok megterhelik az apparátust. De azok birtokában lehetne a rendszert módosítani és a kérelmeket igazságosan elbírálni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy hetente 2-3 kérelmezőnél kell elvégezni a környezettanulmányt, egy idő után már csak azoknál, akik először nyújtanak be kérelmet. Évente egyszer elegendő az elkészítése.

 

Krisztin N László polgármester elmondja, hogy meggyőződése, hogy a kérelmezők döntő többsége tisztességes. Továbbra is a bizottság felállításában látja a lehetőséget, a környezettanulmány mellett.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az SZMSZ módosításával és a bizottság felállításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

94/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet és az SZMSZ módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti rendelet tervezetek elfogadását nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

Orbán Péter alpolgármester a környezettanulmány készítését teszi fel szavazásra, a bizottság javaslata alapján. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

95/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Környezettanulmány készítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezettanulmányok elkészítését javasolja a hivatal felé a kérelmezők esetében.

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

 

Nagy Miklós képviselő 10.12 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

26./ Napirendi pont

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester 10.13 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Az ülés vezetését Krisztin N. László polgármester visszaveszi.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018.(III.20.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

27./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

96/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

96/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat melléklete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó

eljárásrend

Tervezett

eljárási típus

Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel

összefüggésben

előzetes

tájékoztató

közzétételére?

az eljárás

megindításának,

illetve a közbeszerzés

megvalósításának

tervezett időpontja

szerződés

teljesítésének várható

időpontja vagy a

szerződés időtartama

I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

II. Építési beruházás

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” pályázathoz kapcsolódó fejlesztések -

Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása

 

A Kbt. harmadik része szerinti, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás.

Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás

meghívásos

2018. június

2018. július 31.

nem

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009

„Zöld város kialakítása Badacsonytomajon” pályázathoz kapcsolódó fejlesztések –

ABC parkoló felújítása

 

A Kbt. harmadik része szerinti, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-a

szerinti eljárás

nyílt

2018. március

2018. június 30.

nem

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009

„Zöld város kialakítása Badacsonytomajon” pályázathoz kapcsolódó fejlesztések –

-      Badacsonyi strand felújítása

-      Városkapu – Alsó park felújítása

-      Tájház udvar felújítása

 

A Kbt. harmadik része szerinti, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-a

szerinti eljárás

nyílt

2018. április

2018. július 31.

nem

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” pályázathoz kapcsolódó fejlesztések –

Művelődési Ház energetikai felújítása

 

A Kbt. harmadik része szerinti, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás.

Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás

meghívásos

2018. június

2018. augusztus 31.

nem

TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem” pályázathoz kapcsolódó fejlesztések –

Halászkert parkoló, Badacsonyi központi park, Felső bazársor fejlesztése

 

A Kbt. harmadik része szerinti, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás.

Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás

meghívásos

2018. június

2018. augusztus 31.

nem

III. Szolgáltatás megrendelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

Záradék:

A 2018. évi közbeszerzési tervet Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2018.(III.07.) határozatával jóváhagyta.

Wolf Viktória

jegyző

28./ Napirendi pont

BAHART alaptőke emelés és alapszabály módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

97/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

BAHART alaptőke emelés és alapszabály módosítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Bahart Zrt. előterjesztését, a Társaság alaptőkéjének felemelése tárgyában, a határozati javaslat szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.
 2. A Bahart Zrt. előterjesztését, a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása tárgyában, a határozati javaslat szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnali

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

29./ Napirendi pont

Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a terv módosítható-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tavaly elkészített terv felülvizsgálatáról van szó. Jelentős javulás a Művelődési ház energetikai korszerűsítése és a Pipitér Óvoda energetikai megújulása terén lehet.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

98/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Energiamegtakarítási intézkedési tervek felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a(z)

a)        Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

b)        Egry József Művelődési Ház

c)         Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

felülvizsgált Energiamegtakarítási intézkedési terveit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 1. felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott anyagot a Nemzeti Energetikusi Hálózat területi irodája részére a 2018. március 31. napjáig küldje meg.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal

megküldésre 2018. március 31.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Nagy Miklós képviselő 10.16 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

30./ Napirendi pont

Sportpálya fejlesztéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

99/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Sportpálya fejlesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte és tudomásul vette a Magyar Labdarúgó Szövetség által megküldött kerítésre, labdarúgó cserepadokra, ideiglenes (mobil) lelátóra vonatkozó műszaki leírásokat és eszközbeszerzések becsült költségét.
 2. a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (1112 Budapest, Kánai út 2/D; képviseli: Dr. Vági Márton főtitkár) együttműködési megállapodást köt

a)     eszközbeszerzés – cserepad;

b)     eszközbeszerzés – mobil lelátó;

c)      eszközbeszerzés – kerítés

tárgyában és az előterjesztés szerinti formában és tartalommal, melynek aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az MLSZ-et értesítse.
 2. mint a Badacsonytomaj 306/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul tárgybani eszközbeszerzések megvalósításához a Sportpálya területén és felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t, mint vagyonkezelőt, hogy a megvalósításban működjön együtt.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal,

szerződések megküldésére azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József VN. Kft. ügyvezető

31./ Napirendi pont

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy a közbeszerzések napirendnél tárgyalta a bizottság. Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

-          a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-t javasolja megbízni bruttó 3.175.000,-  Ft összegben

-          „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című és TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával a VeszprémBer Zrt-t javasolja megbízni bruttó 635.000,- Ft összegben

-          a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Badacsonyi strand” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni a következő gazdasági szereplők részére:

-       GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-       SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemsgulács, Simon I. ltp. 15.

-       HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

-       KERKAI Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kutilapi u. 35.

-       MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-       HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-          a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – ABC Parkoló” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni a következő gazdasági szereplők részére:

-       MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-       HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-       Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

-       SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

-       GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-       SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

-       HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

-          a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Városkapu – Alsó park” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni a következő gazdasági szereplők részére:

-       MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-       HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-       Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

-       SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

-       GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-       SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

-       HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

-          a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Tájház udvar” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni

-       MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-       HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-       Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

-       SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

-       GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-       SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

-       HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ajánlatok bontása a Polgármester, a Jegyző és Gerencsér Tamás ügyintéző jelenlétében a tegnapi napon megtörtént.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására három ajánlat érkezett az alábbiak szerint:

-          Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. Badacsonytomaj bruttó 3.712.500,- Ft

-          BONYCOM Nonprofit KFt. Bonyhád bruttó 4.254.400,- Ft

-          Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft. Lantay Adrienn Ukk bruttó 3.712.500,- Ft

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a három ajánlatból kettő megegyezik. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő javasolja a VN. Kft. megbízását.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a projektből következő minimális ajánlatot adta. A cégen belül a kollégák leterheltsége miatt nem tudja megoldani a feladatot, szerződnie kell egy szakcéggel, aki megfelelő rutinnal és megbízhatósággal bír. Ez időbe telik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ajánlattételi felhívásból az ajánlattevő megismerheti a rendelkezésre álló keretösszeget, kiközlésre került a pályázatban elszámolható összeg, amit egyébként a szechenyi2020.hu-n is meg lehet nézni.

 

Laposa Bence képviselő szerint, ha a VN. Kft-nek tovább kell adnia a feladatot, akkor egyszerűbb a másik ajánlat elfogadása.

 

Nagy Miklós képviselő az idő rövidsége miatt a másik cég elfogadását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester 10.23 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 10.37 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Hiányzik: Orbán Péter alpolgármester

 

Kun István képviselő továbbra is a VN. Kft. megbízását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. Badacsonytomaj ajánlatának elfogadását támogatja, bruttó 3.712.500,- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

100/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. a projektmenedzsmenti feladatok ellátására a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) köt szerződést bruttó 3.712.500,-  Ft (azaz bruttó Hárommillió-hétszáztizenkettőezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására három ajánlat érkezett az alábbiak szerint:

-          Fontan Art. Kft. Marosy László Pécs bruttó 3.556.000,- Ft

-          Anpast Europroject Szolgáltató Kft. Budapest  bruttó 4.432.300,-  Ft

-          Structor Invest Kft. bruttó 4.445.000,- Ft

Kun István képviselő kérdezi, hogy a tervek tartalmaznak-e mindent.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen, generál tervekről van szó. Ez egy gyors lefolyású pályázat lehet.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Fontan Art. Kft. Marosy László Pécs bruttó 3.556.000,- Ft összegű ajánlatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

101/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című pályázathoz a kiviteli tervek elkészítésére, árazott és árazatlan költségvetéssel a szükséges engedélyeztetési folyamatok lebonyolítására
 2. a Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság Marosy László ügyvezetővel (székhely: 7633 Pécs, Darázs d. 45.) köt szerződést bruttó 3.556.000,-  Ft (azaz bruttó Hárommillió-ötszázötvenhatezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásra ajánlatot adott:

-          Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.. Badacsonytomaj bruttó 5.000.000,- Ft összegben

-          Önkormányzati Fejlesztési és Projektiroda Kft. Lantay Adrienn Ukk, bruttó 5.000.000,- Ft összegben

-          BONYCOM Nonprofit Kft. Bonyhád bruttó 6.023.500,- Ft összegben

Kun István képviselő szerint a VN. Kft. helyben van, jobban együtt tudunk dolgozni velük.

 

Krisztin N. László polgármester szeretné, ha a képviselők közül valaki felvállalná, hogy ezeket a feladatköröket felügyelné.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja Kun István képviselő felkérését.

 

Krisztin N. László polgármester határozatilag javasolja megbízni a Zöld Város és az Energetikai pályázat tekintetében Kun István képviselőt az önkormányzat részéről a feladatok felügyeletével, illetve a VN Kft. megbízását. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

102/2018. (III.07.) képviselő-testületi határozat

Kun István képviselő felkérése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. a projektmenedzsmenti feladatok ellátására a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) köt szerződést bruttó 3.712.500,-  Ft (azaz bruttó Hárommillió-hétszáztizenkettőezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.
 4. megbízza Kun István képviselőt, hogy a Zöld Városkialakítása II. és az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon című pályázatok tekintetében a folyamatokat az önkormányzat részéről felügyelje.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Kun István képviselő

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatokra öt cégtől kértünk ajánlatot. A felső bazársorra, a halászkert parkolóra és a központi parkra vonatkozóan 4 ajánlat érkezett be a következők szerint:

-          Hidroconstruct Kft.  Végh Balázs ügyvezető Balatonfüred

Badacsonyi Felső-bazársor fejlesztése bruttó 5.334.000,- Ft

Badacsonyi Központi park fejlesztése bruttó 1.143.000,- Ft

Badacsonyi Halászkert parkoló fejlesztése bruttó 1.016.000,- Ft

 

-          Geoplaner Kft. Budapest

Badacsonyi Halászkert parkoló fejlesztése bruttó 698.500,- Ft

A másik két esetében nem adott ajánlatot.

 

-          Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest

Badacsonyi Felső-bazársor fejlesztése bruttó 18.542.000,- Ft

Badacsonyi Központi park fejlesztése bruttó 2.794.000,- Ft

Badacsonyi Halászkert parkoló fejlesztése bruttó 5.334.000,- Ft

 

-          Wéber Építésziroda Kft. Budapest

Badacsonyi Felső-bazársor fejlesztése bruttó 7.988,.300,- Ft

A másik két esetben nem adott ajánlatot.

 

Elmondja, hogy a Felső bazársorra és a Badacsonyi Központi parkra a Hidroconstruct Kft.  Végh Balázs ügyvezető Balatonfüred, a Halászkert parkolóra pedig a Geoplaner Kft. Balatonalmádi ajánlata a legkedvezőbb.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a Felső bazársorra elfogadott tanulmánytervünk van. Jogilag és gyakorlatilag nem tudja értelmezni, hogy ez egy másik tervezési koncepcióval hogyan illeszthető össze.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tanulmányterv elegendő volt a pályázat benyújtásához. Ennek tovább dolgozását a kormányrendelet teszi kötelezővé. Most kiviteli tervet kérünk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy három kiviteli és egy engedélyes tervet kérünk. Ha a parkot saját forrásból fejlesztenénk, akkor nem kellene kiviteli terv, a pályázat miatt viszont kell.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a tanulmányterv miatt kell-e jogdíjat fizetni, ha más folytatja a tervezést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződésbe van egy olyan passzus beépítve, melyet a tervezők aláírtak. A terveket átadják az önkormányzat tulajdonába azzal, hogy az más tervezővel tovább terveztethető. Csak a TOP-os pályázatoknál kell kiviteli terv, a tervezési költségek a projektekben elszámolhatók.

 

Orbán Péter alpolgármester 10.49 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 száma

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat kiírója bármit kötelezővé tehet, azt a pályázónak vállalnia kell.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a felső bazársoron szükség van kiviteli és engedélyes tervre is. Kérdezi, hogy mindkettő belefér-e a rendelkezésre álló összegbe.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kolléga tájékoztatása szerint igen.

 

Laposa Bence képviselő javasolja a tanulmányterv készítőjét megbízni a Felső bazársor esetében. Nem gondolja, hogy egy másik tervező be tudjon kapcsolódni ebbe a projektbe úgy, hogy ne sérüljön az építészeti és esztétikai minőség. A Felső bazársor tekintetében egyértelműen a Wéber Építésziroda Kft. megbízását támogatja.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a felső bazársor tekintetében az ott felépítménnyel rendelkező magántulajdonosokat megszólítani egyeztetés céljából.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elvileg szerepel a pályázatban, a tanulmányterv ad még mozgásteret ebben a témában.  Például a Turisztikai Egyesület szeretne nagyobb helyiségben működni, a BVKI-nak is jobb helye lenne Badacsony centrumában. A Tourinform Iroda melletti lábakon álló nagy felület beépítésével nagyobb tér jönne létre, ahová a Tourinform Iroda átköltözhetne, a jelenlegi helyén pedig a BVKI működhetne. A tervezővel ismertetni kell a testület elképzelését. A Wéber Építésziroda Kft.  2,5 millió forinttal magasabb áron vállalja a tervezést, a korábbi együttműködés sem volt felhőtlen, ezért ez így nehezen vállalható fel. Jelzésértékű, hogy a másik két projektre nem pályázott, időben is nehezen tudná beszorítani ezt a programot a nagyobb volumenű dolgai közé. Egyetért azzal, hogy a magántulajdonosok kapjanak meghívást a megbeszélésre.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódó Badacsony Halászkert parkoló fejlesztésére a Geoplaner Kft. Budapest adta a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 698.500,- Ft értékben. Kéri, hogy aki az ajánlat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

103/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódó  Badacsony Halászkert parkoló fejlesztésére
 2. a  Geoplaner Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2/D.) köt szerződést bruttó 698.500,-  Ft (azaz bruttó Hatszáz-kilencvennyolcezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsony Központi Park fejlesztésére két ajánlat érkezett, a Hidroconstruct Kft. Végh Balázs ügyvezető Balatonfüred ajánlata kedvezőbb, bruttó 1.143.000,- Ft. Kéri, hogy aki az ajánlat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

104/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódó Badacsony Központi Park fejlesztésére
 2. a  Hidroconstruct Kft. Végh Balázs ügyvezetővel (székhely: 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 10/a.) köt szerződést bruttó 1.143.000,- Ft (azaz bruttó Egymillió-egyszáz-negyvenháromezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Felső Bazársor fejlesztése tekintetében módosító indítvány érkezett arra, hogy a Wéber Építésziroda Kft. kapjon megbízást a tervek elkészítésére, mivel ők készítették a tanulmánytervet, szemben a Hidroconstruct Kft. 2,5 millió forinttal kedvezőbb ajánlatával.  Kéri, hogy aki Laposa Bence képviselő módosító indítványát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

105/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódó Badacsony Felső Bazársor fejlesztésére vonatkozó tervezési feladatokkal a Wéber Építésziroda Kft-vel (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget u. 8/f. II/22.) történjen meg a szerződéskötés.

Határidő:     elfogadásra azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Felső Bazársor fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítésére a Hidroconstruct Kft. Végh Balázs ügyvezető ajánlatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

106/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódó Felső Bazársor fejlesztésére vonatkozó tervezési feladatok ellátására
 2. a Hidroconstruct Kft. Végh Balázs ügyvezetővel (székhely: 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 10/a.) köt szerződést bruttó 5.334.000,- Ft (azaz bruttó Ötmillió-háromszáz-harmincnégyezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Kun István képviselő javasolja megnézni, hogy a kiviteli és az engedélyes terv is benne van-e. Ha nem így van, akkor vissza kell hozni ismét a testület elé.

Krisztin N. László polgármester a sportöltözővel kapcsolatosan kéri a jegyző asszony tájékoztatását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy három ajánlatot kértünk be, de egy ajánlat érkezett Végh Balázs részéről, 850 eFt összegben. A szabályzat szerint itt elegendő egy ajánlat.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a tervezési díjat a TAO pályázatba beépíteni azzal, hogy az ehhez szükséges pénz kerüljön vissza az önkormányzathoz, ha erre lehetőség van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Zöld Város II. esetében engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére árazott és árazatlan költségvetést küldtünk ki. Az engedélyeztetést a rendelkezésre álló tanulmánytervek alapján kell megoldani.

Elmondja, hogy „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó fűtéskorszerűsítési munkarész műszaki ellenőrzési tevékenységek ellátására 3 ajánlat érkezett a következők szerint:

 1. Bagi Zoltán egyéni vállalkozó Tapolca bruttó 200.000,- Ft
 2. APG Mérnökiroda Bt. Győr bruttó 500.000,- Ft
 3. 3. KMT. Mérnök Iroda Bt. Győrújfalu Bruttó 508.000,- Ft.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó Bagi Zoltán egyéni vállalkozóval megkötni a szerződést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

107/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó fűtéskorszerűsítési munkarész műszaki ellenőri tevékenységek ellátására
 2. Bagi Zoltán egyéni vállalkozóval (székhely: 8300 Tapolca, Királykuti u. 1.) köt szerződést bruttó 200.000,- Ft (azaz bruttó Kettőszázezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy akkor érdeklődjön a polgármester úr, ha a testület továbbra is úgy gondolja, hogy a TAO pénzekbe kerüljön beépítésre a tervezés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a TAO pénzeket elnyeri az önkormányzat, akkor is szükség van a tervekre. Tárgyalt Lesz Ferenc és Lukács László urakkal, átbeszélték a többi pályázatot is. Az öltözőépület áttervezése kapcsán meg kellene növelni az épület hosszát, ott további egy helyiséget kellene kialakítani, így három öltöző lenne. Az emeleti részen elférne egy klubhelyiség, a bíró öltözője és egy kis iroda, illet vendégszobák. A terv még nem lett megrendelve.

 

Laposa Bence képviselő javasolja megszavazni azzal, hogy ha lehet, akkor a tervezési költség a TAO pályázatból vagy más konstrukcióban kerüljön elszámolásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két éve adtunk be egy pályázatot a sportpálya melletti a füves részen egy sportpark kialakítására. Most érkezett a visszajelzés, hogy 10 millió forint támogatást nyertünk. Kéri, hogy aki Laposa Bence képviselő javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

108/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Badacsonytomaj Sportöltöző átépítése beruházáshoz kapcsolódó tervezési feladatokat a TAO pályázatból vagy a Sportegyesülettel kötendő más konstrukció keretében kívánja elszámolni.

Határidő:     elfogadásra azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

 

32./ Napirendi pont

Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, az érintett vezetők jelezték, hogy nem tartják indokoltnak a kamerarendszer kiépítését, az óvoda részéről nem érkezett visszajelzés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy három napirend a kamerákról szól.  Az első az intézmények, középületek biztonságát szolgálná, a következő a térfigyelő kamerák elhelyezéséről, a harmadik a szelektív gyűjtőszigetekre való nagyobb odafigyelés érdekében merült fel. 2-300 eFt-os kamerákról van szó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségvetésben nincs erre előirányzat.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy középtávon az óvoda esetében tartaná indokoltnak a gyerekek biztonsága érdekében, a többi intézmény esetében nem látja szükségesnek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a kamerarendszer kiépítését nem támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

109/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LNL Group Kft. pályázati felhívását kamerarendszer kiépítésére vonatkozóan megismerte, és nem támogatja az önkormányzati épületeknél a kamerarendszer kiépítését.

Határidő:   a következő soros ülésre

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

33./ Napirendi pont

Térfigyelő kamerák telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

110/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Térfigyelő kamerák telepítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a térfigyelő kamerák telepítésére vonatkozó előterjesztést megismerte, a térfigyelő kamerákat most nem kívánja telepíteni.

Határidő:   azonnal, egyebekben

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

34./ Napirendi pont

Kültéri napelemes kamerák elhelyezése szelektív gyűjtőszigetekhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja kültéri napelemes kamerák elhelyezését szelektív szigetekhez a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

111/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Kültéri napelemes kamerák elhelyezése szelektív gyűjtőszigetekhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kültéri napelemes kamerák elhelyezésére vonatkozó előterjesztést megismerte, azok telepítését most nem támogatja.

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

35./ Napirendi pont

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

112/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2018. március 15.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

36./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ilyen esetekben a normatívát biztosítjuk a szállító településnek. Egyébként gyakorlat, hogy az Ábrahámhegyről érkező gyerekeket az Ábrahámhegyi Önkormányzat szállítja be, és hasonlóan a többi település. Salföldről egyelőre nincs ilyen gyermek, de a szabályozó rendszert célszerű létrehozni, erre jár az állami normatíva. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

113/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozó – az előterjesztés mellékletét képező formában és tartalommal – Ábrahámhegy Község Önkormányzatával és Salföld Községek Önkormányzatával megállapodást köt.

 

Határidő:azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

37./ Napirendi pont

2018. évi lomtalanításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy kérje fel a Polgárőrséget és a rendőrséget a folyamatos ellenőrzésre, helyszínelésre.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a Badacsony Újságban, a Képújságban is jelenjen meg a lomtalanítás, illetve a lakosság kapja meg szórólapon is a szükséges információt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

114/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

2018. évi lomtalanításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33.) által a 2018. évi lomtalanítás időpontjaira vonatkozó előjegyzését jóváhagyja az alábbiak szerint:

 

-       2018. április 26. (csütörtök) 8,00 – 18,00 óra között Badacsonytomaj

konténerek helyszíne: Edzőpálya (József Attila u.)

Sportpálya (Petőfi u.)

Régi Polgármesteri Hivatal parkolója

Egry József Művelődési Ház parkolója (Római u. 69.)

-            2018. április 27. (péntek) 8,00 – 18,00 óra között Badacsonyörs

konténer helyszíne: Csigáskuti úti buszmegálló

-            2018. április 27. (péntek) 8,00 – 18,00 óra között Badacsony

konténer helyszíne: MOL kút melletti nagyparkoló

 1. Képviselő-testület felkéri a polgárőrséget és a rendőrséget a folyamatos ellenőrzésre, helyszínelésre.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Szolgáltatót értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József VN. Kft. ügyvezető,

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

38./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fűzfa utcai ingatlant több alkalommal próbálta az önkormányzat értékesíteni, egy időben volt érdeklődő, de nem jött létre az ügylet.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

115/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 3. 8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.
 4. területe: 3843 m2
 5. megnevezése: beépítetlen belterület
 6. műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület
 7. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 8. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 9. 3. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 10. 4. A hasznosítás módja: értékesítés
 11. 5. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)      Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. március 21. (szerda) 14,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. március 21. (szerda) 14,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)      Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)      Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)      Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)      A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére
 2. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő:        azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy visszavonásig történjen a hirdetés, ne kerüljön mindig vissza a testület elé ez a téma.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erre nincs mód. Ennél az ingatlannál a kikiáltási ár 28 millió forint, a testületnek közzé kell tenni a felhívást a költségvetési törvényben foglaltakra is figyelemmel.

39./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 2018. augusztus 30-ig történő hasznosítással.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy van egy érdeklődő a Tájház udvari üres üzletre, de pályázat kiírása szükséges a bérbeadásához. A Tájház udvari beruházás valamikor elindul, de a bizottság javaslata szerint augusztus 31-ig bérbeadható. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

116/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Tájház üzlet pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:
 1. vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, Tájház udvari 3. számú üzlet
 2. forgalmi értékének megjelölése: 4.000.000 Ft
 3. területe: 44 m2
 4. műszaki állapota: jó
 5. a hasznosítás módja: bérbeadás
 6. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 7. a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000 Ft/hó + rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.
 8. A bérleti jogviszony időtartama: 2018. április 15. augusztus 31. közötti, határozott időtartam
 9. A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.
 10. A pályázat beérkezésének határideje: 2018. március 19. 14,00 óra
 11. k. A pályázat bontásának időpontja: 2018. március 19. 14,00 óra
 12. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 13. Licitösszeg emelésének mértéke: 5000 Ft
 14. Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.
 15. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

Határidő:        pályázat kiírására azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

40./ Napirendi pont

Milán&MátéÉP Építőipari Kft. vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja értékbecslések bekérését a 988/1 hrsz-ú és a 988/4 hrsz-ú ingatlanra, azzal, hogy a bérleti szerződéseket dr. Gáli Mihály ügyvéd úr vizsgálja felül.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az értékbecslés kiosztásra került.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a jelenlegi bérleti szerződések felülvizsgálata megtörtént-e.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy még nem, a kiírást véleményezte.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy véleménye szerint a Weller féle szőlővel kapcsolatosan még nem kellene lépnie a testületnek. Ennek a teleknek a sorsát ott egy út kialakítása is feszíti. Nemrég történt meg a bérleti szerződés módosítása, egyéb szempontok is felmerültek. A másik terület vonatkozásában értékbecsléstől függetlenül el tudja fogadni a bizottság javaslatát.

 

Kun István képviselő javasolja az ingatlan értékét magasan meghatározni, mert azért folyamodik a testület az eladáshoz, hogy pályázatokat finanszírozni tudja. Az egyik ingatlanra 60 millió forintot, a másikra 120 millió forintot javasol, melyből finanszírozható az út kialakítása is.  Kérdezi, hogy a tavaly kötött új szerződés mennyiben befolyásolja az ingatlan eladását.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy látnia kellene a szerződést, határozott idejű szerződés esetén felmondási korlátok vannak a törvény szerint.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a Parték által bérelt terület esetében 80 millió forint legyen az indulóár.

 

Krisztin N. László polgármester Orbán Péter módosító indítványát teszi fel szavazásra, miszerint a 988/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésére javasolja pályázat kiírását 80 millió forintos indulóárral. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze,

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

117/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlanra hasznosítása – pályázati kiírás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a) 8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz

b)    területe: 6593 m2

c)    megnevezése: beépítetlen terület

d)    műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van

 1. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 2. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 19.500.000,- Ft

b)    A pályázati felhívás feltételei:

c)     A vagyontárgy kikiáltási ára: 80.000.000,- Ft

d)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

e)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

f)     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

g)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

h)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

i)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)     Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. március 21. napján 12,00 óra.

c)      Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)     Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)              Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)     A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)     Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)    A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 1.950.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)   Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

1.1.  A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

1.2.  Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

1.3.  A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

1.4.  A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

1.5.  A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

1.6.  Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

1.7.  A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

1.8.  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

1.9.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. március 21. napja 14,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)  Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e) A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

a)  A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

b)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

c)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel az önkormányzati bérleti szerződés szerinti azonos feltételekkel bérleti szerződést kötök. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy az önkormányzat által a 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási garancia szerződésben történő rögzítéséhez hozzájárulok és azt kötelezőnek elismerem. *

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

-          2  –

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



** Átlátható szervezet esetén

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

II. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester a másik ügy tekintetében javasolja felkérni az ügyvéd urat, hogy annak pontos jogi helyzetéről 1 héten belül adjon írásos tájékoztatást. A TV. nézőknek elmondja, hogy az önkormányzat 2 milliárd forint pályázati forrást nyert az elmúlt egy évben. A hosszú elbírálási szakasz miatt az árak emelkedtek, a beruházások nem tudnak a kapott forráson belül maradni. A három strand esetében az önkormányzatnak 50 millió forintot kellett hozzátenni, az óvoda esetében pedig 16 millió forintot. Ezért bizonyos ingatlanok értékesítését határozta el a Képviselő-testület. A két ingatlan értékesítése nem szerepelt a tervekben, azonban most vételi ajánlat érkezett.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az ilyen minden piaci alapot nélkülöző döntések nem segítik a település vagyongazdálkodását, mert nincs realításuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben az ingatlanárak nőttek, sok magánerős fejlesztés valósult meg.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy csak akkor javasolja eladni az ingatlanokat, ha az megéri az önkormányzatnak, nem feltétlenül kell a mai piaci árakon megszabadulni ezektől a védett területektől.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy itt szőlőterületekről van szó, melyeket a leendő tulajdonosnak is meg kell védeni, visszavásárlási garancia mellett.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

118/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Milán&MátéÉP Építőipari Kft. vételi szándéka – Bt. 988/4 hrsz-ú ingatlan

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/4. hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének felülvizsgálatára.

Határidő: azonnal, egyebekben soron következő testületi ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika ügyintéző

 

41./ Napirendi pont

Remetei József ingatlan vételi szándéka Bt. 722. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 700 ezer Ft értéken azzal, hogy az ingatlan átírással kapcsolatos költségeket (ügyvédi/földhivatali) a vevő vállalja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

119/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Remetei József ingatlan vételi szándéka Bt. 722. hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Remetei József 6500 Baja, Móricz Zs. u. 9. szám alatti lakos Badacsonytomaj 722 hrsz-ú ingatlan vételi szándékát elfogadja, és a tulajdonjog átruházását adásvétel útján az értékbecslésben szereplő 700.000,- forint összegen támogatja.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
 3. felkéri a szerződés előkészítésére dr. Gáli Mihály ügyvédet.
 4. felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat a szerződés ellenjegyzésére.
 5. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő

 

Határidő: azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

42./ Napirendi pont

Triász’ 06 Kft. képviseletében Dér Tibor kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Triász’06 Kft. 300 eFt bérleti díjat fizetett egész évre, ennek a mérséklését kérte Dér Tibor kérelmező, mely egyben rendelet módosítást is igényel.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a korábbi szerződésben az éves meghatározás kedvezményként jelent meg. A kedvezményről a kérelmező lemondhat úgy, hogy csak a szezonban üzemeltetheti a kisvonatot, de az önkormányzat rendelete értelmében a díj ennyi marad.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy kifizetődőbb lehet a kérelmezőnek, ha egy másik körzetben olcsóbb közterületet vesz igénybe.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha nem kellene a fejlesztési csomagra koncentrálni, akkor azt a szakaszt, ahol ez a jármű is áll, meg kellene csináltatni. A Felső bazársor fejlesztése okán ott fejlesztések lesznek majd valamikor, most viszont nem tudunk rá fedezetet biztosítani. Szavazásra teszi fel, hogy a rendeletet és a bérlet időtartamát a testület ne változtassa meg, de ha a vállalkozó kedvezőbb közterületet talál, melyet az önkormányzat is el tud fogadni, akkor hajlandó a testület mérsékelni a bérleti díjat, külön vizsgálatot követően.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a vállalkozó másutt talál közterületet, akkor a hatáskör gyakorlójának megfontolásra javasolja a rendelet módosítás előkészítését.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

120/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Triász’ 06 Kft. képviseletében Dér Tibor ügyvezető kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Triász’ 06 Kft. (képviseletében Dér Tibor ügyvezető) kérelmét megismerte.
 2. javasolja a hatáskört gyakorló polgármester felé Badacsonytomaj Város Önkormányzata Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének megfelelő díjszabás megtartását kérelmező esetében.
 3. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkéri az eljáró ügyintézőt, hogy a döntésnek megfelelően a közterület bérleti szerződést készítse elő.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

43./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú út ingatlan átminősítési eljárásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

121/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú út ingatlan átminősítési eljárásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzati tulajdonú Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú „kivett közút” megnevezésű ingatlan „kivett közforgalom elől elzárt magánút”-tá történő átminősítését.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további intézkedések és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

44./ Napirendi pont

Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a döntés meghozatalát.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző megköszöni minden SZSZB tagnak az eddigi segítségét és együttműködését. A jelenlegi tagoknak előre is megköszöni a munkáját.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

122/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottság (pót)tagjai közé választja Wolf Viktória jegyző javaslatára:

 1. 01. szavazókörbe:

Jeck Tibor tag, Szántai Ferenc tag, Nagy Gyuláné tag, Deák Ferencné póttag, Talabér-Nagy Szilvia póttag, Presznyák Zsuzsanna póttag

 1. 02. szavazókörbe:

Dr. Heinrich István tag, LIchtneckert Gyuláné tag, Berecz István tag, Takács Gáborné póttag, Sall Csabáné póttag, Bíró Imréné póttag

 1. 03. szavazókörbe:

Cseh Ervinné tag, Cseh Kálmánné tag, Baumann Csaba tag, Barcza Bernadett póttag, Kovács Attila póttag, Keresztes Istvánné póttag

 

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

Laposa Bence képviselő 11.41 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

45./ Napirendi pont

Felhívás – „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

123/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Felhívás – „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.
 2. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal

Laposa Bence bizottsági tag 11.42 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

46./ Napirendi pont

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

124/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. 2018. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban állapítja meg.
 2. 2018. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

47./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

 1. 1. az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek,
 2. 2. javasolja pályázat benyújtását a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint Támogatás közvetítő a Kormány 1472/2012. Korm. határozata alapján) XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság pályázati felhívására, a Hősök terén felállított I. világháborús emlékmű restaurálása céljából. A pályázat összköltségét javasolja 2.500.000,- Ft-ban meghatározni, melyhez kapcsolódó önrész összege 0,- Ft. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
 3. 3. javasolja felhatalmazni Bolla József ügyvezetőt, Orbán Péter alpolgármestert és Gaál Arnold műszaki ellenőrt, hogy a strandi pályázatokkal kapcsolatos intézkedéseket megtegyék.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a TV nézőket és a jelenlévőket, hogy a tegnap 53.784.662,- Ft pályázati forrást kaptunk a Kincstártól a fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázat kapcsán, melynek része két elektromos busz vásárlása, elektromos töltőállomás kialakítása, az iskola előtti részen parkolók kialakítása. Megköszöni azok munkáját, akik az előkészítésben részt vettek.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nem kívánja ismételni, amit korábban elmondott.  A bányász strandi pályázatból sok tétel hiányzik, amit az ajánlattételi felhívás nem tartalmazott.  Bizonyos tételeket a VN. Kft. finanszírozott le, hogy ne legyen fennakadás, mivel a határidő nagyon szűk. Kéri határozatba foglalni, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a három tagú bizottságot a döntéshozatalra a kisebb pénzügyi dolgokban. Nagyobb tétel a Bányász strandon a vizesblokk, a játszótér és az épület külső vakolása.  Az épület teljes felülete 215 m2, ebből a kiírásban 50 m2 javítása szerepel. A teljes javítás 800 eFt-ot igényelne, melyről kéri a Képviselő-testület döntését. A három strand kapcsán 107 millió forint pályázati pénzt nyertek, ehhez a képviselő testület összességében 31-32 milliót tett hozzá.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a testület eddig mindent támogatott, jóhiszeműen járt el. Nem tudja elfogadni, hogy a problémák napi szinten visszakerüljenek, nincs meg a felelős. Kéri, hogy a beruházás a megadott keretek között, plusz támogatások nélkül valósuljon meg.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nem jó látvány lenne, ha a vakolás csak részben valósulna meg, de ebben a testületnek kell dönteni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft. a saját működési pénzéből több tételt finanszírozott, 10 fa kivágását, elszállítását, a szennyvíztartály elszállítását, 150 m3 föld elszállítását, fák pótlását, veszélyes hulladék elszállítását.  Olyan mérvű hibák vannak a kiírásban, mely a közbeszerzés keretében el lett fogadva, hogy a Bányász strandi vizesblokkról hiányoznak a válaszfalak, a nyílászárók, stb.  Az elszámolásra lehetőséget kér, mindent számlával fog igazolni.  A felelőst lehet keresni, úgy érzi, hogy az nem a VN. Kft. A Bányász strandi fejlesztés nem építési engedély köteles, kiviteli terv nem áll rendelkezésre. A badacsonyi strandon nincs probléma, a tomaji strand esetében kisebb gondok vannak.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy más van a terveken, más a költségvetésben és más a műszaki leírásban. Nem az önkormányzat dolgozói a felelősek. Javasolja, hogy a bizottságban helyette Forintos Ervin szerepeljen.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a vakolást a teljes felületen meg kell csinálni, javasolja ehhez 800 eFt-ot biztosítani az idei évben a strand üzemeltetéséből befolyó bérleti díj terhére.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy próbálja maximális odaadással és kitartással határidőre befejezni a strandi beruházásokat. De nem tudja vállalni, hogy a közhasznú gazdálkodásra adott pénz egy részével finanszírozza le.  A cég kerülne nyomorúságos helyzetbe azért, mert a tervező hibázott.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a kivitelezők kényszerpályára kényszerítik az önkormányzatot, ha ez a 120 milliós beruházás ennyi pluszt követel, mi lesz a későbbiek során.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindenért a polgármester a felelős, nem ért az építészethez, a beruházásokhoz, ezért alkalmazza az önkormányzat a műszaki ellenőrt. A testület nagyon nehéz időszak előtt áll. A tegnapi megbeszélésen felmerült, hogy a korábbi negatív tapasztalatok miatt a tervezői díj egy részét vissza kell tartani. Ezt csak a Masszi Építésziroda Kft. fogadná el, a többiek inkább nem pályáznak. A tervezői felelősségről szóló nyilatkozatot érvényesíteni kell.

 

Laposa Bence képviselő kéri, hogy a következő beruházás indítása előtt a 4 szereplő írja alá, hogy a rendelkezésre álló tervek alapján a beruházás megvalósítható, nem maradt ki belőle semmi.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy akkor még egy hozzáértő embert kell foglalkoztatni. Nagyon jó, hogy a műszaki ellenőr itt van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tomaji és a Bányász strand esetében 1,5 hónapos egyeztetési folyamat után vette észre a kivitelező a hibákat, a szerződést nem akarta aláírni. Az időbe viszont még egy közbeszerzés nem fér bele.  A jövőben a műszaki ellenőr át fogja nézni a terveket, nyilatkoznia kell, hogy rendben találta-e. A többi szereplő felelősségét is rögzíteni kell, bár ez eddig is megtörtént a közbeszerzési dokumentáció aláírásával.  A badacsonyi strand esetében 1 millió forint/m2 árat kaptunk a büfék építésére, szerkezetkész állapotra. A költségvetés duplája a rendelkezésre álló összegnek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a testület biztosít plusz fedezetet, akkor azt csak az általános tartalék terhére teheti meg.

 

Krisztin N. László polgármester 12.16 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma. 6 fő

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nem a 800 eFt-ról van szó, hanem arról, hogy az eddig megrendelt munkákhoz a teljes vakolás költségét hozzárendeli-e testület. Nagyon nehéz helyzetben van. A műszaki ellenőr rengeteget egyeztet, megnyugtatóan képviseli az önkormányzat érdekeit.

 

Laposa Bence képviselő kér, hogy a VN. Kft. csinálja végig a folyamatokat, majd a végén mondja meg, hogy milyen összegről van szó, amit a testület tudomásul vesz.

 

Krisztin N. László polgármester 12.20 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a következő ülésre a VN. Kft. nyújtsa be az elszámolását és kérjen rendszeres tájékoztatást, illetve a strandi beruházásokról szóló tájékoztató tudomásulvételét kezdeményezi, a bizottság javaslattal együtt. Kéri, hogy aki ezekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

125/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. elrendeli pályázat benyújtását a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint Támogatás közvetítő a Kormány 1472/2012. Korm. határozata alapján) XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság pályázati felhívására, a Hősök terén felállított I. világháborús emlékmű restaurálása céljából. A pályázat összköltségét 2.500.000,- Ft-ban határozza meg, az önrész összege 0,- Ft. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
 3. felhatalmazza Bolla József ügyvezetőt, Orbán Péter alpolgármestert és Gaál Arnold műszaki ellenőrt, hogy a strandi pályázatokkal kapcsolatos intézkedéseket megtegyék.
 4. Bolla József ügyvezető strandi beruházásokról szóló beszámolóját tudomásul veszi és a beruházásról beszámolót kér és rendszeres tájékoztatást elektronikus úton.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Bolla József ügyvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Gaál Arnold műszaki ellenőr

48./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

126/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

49./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

127/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

50./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

128/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

51./ Napirendi pont

Világörökség közbeszerzési megállapodás (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kiosztott anyagot küldte az MTÜ. Úgy érzi, hogy az elfogadható, a közbeszerzést az ő mentorálásukkal fogjuk lefolytatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a legutolsó egyeztetésen kijelentette, hogy a Képviselő-testület nem tud és nem kíván beletenni egy fillért sem. A célt fontosnak látja, úgy érzi, hogy az önkormányzatnak van mozgástere.  Jobban örült volna, ha az egészet ők bonyolítják, nem fogunk tudni helyi vállalkozót bevonni.  Nem volt idő alaposan átnézni az anyagot, ezért javasolja azt az ügyvéd úrnak is megküldeni, ha szükséges, akkor a rendkívüli ülésre visszahozni. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítéssel elfogadja a megállapodást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

129/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Világörökség közbeszerzési megállapodás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel (székhely: 8600 Siófok, Batthyány u. 1. Adószám: 20638119-2-14; képviseli: dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató) „A Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a projektterv alapján a projektben megvalósuló közbeszerzések lebonyolítására megállapodást köt azzal, hogy a szerződés áttekintésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet. Amennyiben ügyvéd úr szükségesnek tartja, felkéri a módosító javaslatok megtételére és ez esetben a testület a megállapodást újratárgyalja. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

52./ Napirendi pont

Masszi Építésziroda Kft-vel kötött szerződések módosítása (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Tájház udvari épületekre és a parkra elkészült a terv, február 28. volt a teljesítési határidő. A külső közműtervekre határidő módosítási kérelem érkezett, március 31-i határidővel. A leadott tervdokumentáció 70 %-os díjfizetéssel történjen, a külső közműtervezés leadása után 20 %, majd az engedélyek birtokában a fennmaradó 10 % legyen kifizetve.

 

Forintos Ervin képviselő 12.25 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

130/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Masszi Építésziroda Kft-vel kötött szerződések módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Masszi Építész Iroda Kft-vel a badacsonytomaji Tájház udvar fejlesztésére vonatkozó építési engedély és engedélyezési tervek alapján a kiviteli tervek elkészítése tárgyában kötött szerződés módosítását a következők szerint elfogadja:

„2. a) Épületek, park, útterület és parkoló kiviteli tervek elkészítésének vállalás határideje: 2018. február 28.

b) külső közműtervezés - kiviteli tervek elkészítésének vállalás határideje: 2018. március 31.”

„3. A vállalkozó díja: mindösszesen 4.700.000,- Ft + 1.269.000,- Ft (27%ÁFA) = bruttó 5.969.000,- Ft, azaz bruttó ötmillió-kilencszázhatvankilencezer forint.

A Vállalkozó az 1. pontban körülírt tervezési munka elvégzéséért tervezési díjra jogosult az alábbiak szerint:

3.1. Badacsonytomaji Tájház udvar fejlesztésére vonatkozó építési engedély és engedélyezési tervek alapján az épület, park, útterület és parkoló kiviteli tervek (szerződés 2.a) pontja szerinti tervdokumentáció) Megrendelő részére történő átadását követően: 3.290.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommilllió-kettőszázkilencvenvanezer forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 4.178.300 Ft, azaz négymillió-egyszázhetvennyolcezer-háromszáz-hatszáz forint.

3.2. Badacsonytomaji Tájház udvar fejlesztésére vonatkozó építési engedély és engedélyezési tervek alapján az külső közműtervezés - kiviteli tervek (szerződés 2.b) pontja szerinti tervdokumentáció) Megrendelő részére történő átadását követően: 940.000,- Ft + ÁFA, azaz kilencszáznegyvenezer forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 1.193.800 Ft, azaz egymillió-egyszázkilencvenháromezer-nyolcszáz forint.

3.3. Külső közmű tervek engedélyezési eljárásának lefolytatását követően, jogerős engedély birtokában: 470.000,- Ft + ÁFA, azaz négyszázhetvenezer forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 596.900 Ft, azaz ötszázkilencvenhatezer-kilencszáz forint.”

 

A képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Városkapu tervdokumentációval kapcsolatosan nem történt szavazás a nyilatkozatról, melyhez Masszi úr ragaszkodik. Most tudjuk a Városteampannon Kft-nek a fennmaradó 10 %-ot megfizetni a szerződés szerint, mivel birtokunkban van az engedély. A kft. nem adta meg eddig hozzájáruló nyilatkozatát.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

131/2018.(III.07.) képviselő-testületi határozat

Masszi Építésziroda Kft-vel kötött szerződések módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Masszi Építész Iroda Kft-vel Badacsonyi Alsó Park fejlesztésére vonatkozó építési engedély és engedélyezési tervek alapján a kiviteli tervek elkészítése tárgyában kötött szerződés módosítását a következők szerint elfogadja:

„2. a) Alsó Park zöldfelületi kiviteli tervek elkészítésének vállalás határideje:2018. április 6.

b) Alsó-bazársor kiviteli tervek elkészítésének vállalás határideje: 2018. május 9.”

 

A képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 12.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                               Orbán Péter                                       Kun István

polgármester                                   alpolgármester                                     képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző