Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2018. évi jegyzőkönyvek 2018.01.31 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2018.01.31 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 3/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 31-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                            (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                                    VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett                                BVKI igazgató

Molnárné Keller Csilla                    MENÜ Kft. ügyvezetője

Illés Zoltán                                      Céh Turisztikai Egyesület elnöke

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető              (7 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

7/2018. (I.31.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester napirend előtt mindenkinek jó egészségben eltöltött, sikeres új évet kíván a Képviselő-testület nevében. Elmondja, hogy a meghívóban 32 napirendi pont szerepel, melyeket a Pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalt. Kérdezi, hogy van-e napirendi, vagy sorrendiségi javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 32 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

8/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 31-i soros ülésének nyílt ülésének napirendjét 32 napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

 1. 2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról, 2018. évi tervekről, rendezvényekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 1. 4. Tájékozató Badacsonytomaj Város 2018. éven megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 5. Közbeszerzésről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 7. VN. Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 8. VN. Kft. 2018. évi Karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 9. Tátika üzletház hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Az ABC mögötti kisajátított út kialakítása során felmerült pótmunkák

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. AKCIÓ Kft. – 2017. évi Városkommunikációs kampányról, 2018. évi ajánlatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. BAHART kerékpáros járat indítása 2018. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Balaton Napja

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázathoz kapcsolódó Alsó-park projekthelyszín kiviteli terv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” – villamoshálózat korszerűsítése munkarész villamos terveire beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Világörökség helyszínek fejlesztése című pályázatról – GINOP-7.1.6-16-2017-00004

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. EFOP-1.5.2-16-2017-00032 – Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. TOP nyertes pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. 457/2017. (XI.27.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Szociális célú tűzifáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Remetei József kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Piri József fellebbezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

9/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2.  felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy

-          VN Kft. 40 millió Ft összeget javasol 2018-ban átadott pénzeszközök előirányzaton szerepeltetni.

-          Bor7-re javasolja egyelőre 3,7 millió Ft elkülönítését.

-          VN Kft. részére biztosított támogatással előzetesen javasolja, hogy számoljon el 2018. október hónapban, a finanszírozást 3 részletben javasolja átadni.

-          15.650 ezer Ft-tal javasolja a rendezvényköltségeket elfogadni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetés tárgyalása során a cégvezetőkkel és intézményvezetőkkel egyeztetés történik. Majd az egész rendszert egyben elemző megbeszélésre került sor, amit a Pénzügyi bizottság ülése követett. Úgy látja, hogy a tervezet még nincs olyan állapotban, hogy a mai napon elfogadásra kerüljön. Célszerű lenne az átdolgozása, melyhez a Pénzügyi bizottság ülésén is hangzottak el javaslatok. A tervezet közel 60 milliós ingatlanértékesítéssel számol, ami esetleges. A badacsonyörsi Fűzfa utcai ingatlan és a 988/1. hrsz-ú ingatlan értékesítését terveztük, mely fedezetet nyújthatna ahhoz, hogy a költségvetés nullás legyen.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a költségvetésben nem látja a Céh Turisztikai Egyesületnek átadandó 3,6 milliós támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 4 képviselő-testület abban állapodott meg, hogy 7,4 millió forinttal finanszírozza éves szinten, ezzel szemben 9,2 milliós összeg került be a költségvetésbe. A két összeg különbözete a feladatfinanszírozást szolgálja, mely a bizottság javaslata szerint 3,6 millió forint legyen. Az 1,6 milliós többletfinanszírozás így még nincs benne a költségvetésben.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a beruházások, felújítások között több helyen nem szerepel összeg. A Fő utca rekonstrukcióját is szeretné itt megjelölni, külön sorban.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha összeg nélkül szerepeltetjük, az nem bír semmilyen értékkel. Nem tudjuk a beruházás végösszegét sem. Ha a megvalósításra van javaslat, akkor a bevételi oldalon meg kell keresni a több száz milliós fedezetet is.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az Egry Múzeum működtetéséhez szükséges 5,5 millió forint átadását a költségvetés valószínűleg nem bírja el, inkább javasolja megpályáztatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amíg nincs pályázati eredmény, addig a múzeum üzemeltetéséhez meg kell határozni a költséghely adatait, ami a későbbiekben módosítható.

 

Forintos Ervin képviselő a Badacsonyi szüretre beterjesztett 8,9 millió forintot soknak tartja, a két napos rendezvényt 6,5 milliós önkormányzati támogatással javasolja megoldani.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mennyi volt a Múzeum bevétele.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tavaly összesen mintegy 2,5 milliós bevétel volt, jegyvásárlásból, 1,8 millió, a többi pedig bizományosi értékesítésből.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy 6-7 milliós mínusz keletkezett számszakilag.

 

Orbán Péter alpolgármester a szociális segélyezés rendszerét javasolja átalakítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a kérelmek elbírálására egy bizottságot kellene létrehozni.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy volt már példa arra, hogy bizottság döntött a szociális kérelmekről. A bizottságnak gyakran kellett ülést tartani, a határozatképesség gondot okozott. Inkább a segélyezés rendszerét kellene átalakítani, megszabva, hogy egy személy hány alkalommal és milyen összegben kaphat támogatást. A környékbeli önkormányzatoktól érdeklődött, másutt nincs ilyen mértékű segélyezés. Javasolja, hogy pénz helyett élelmiszercsomagot kapjanak a rászorulók.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez a fajta a szabályozás sérti az alapjogokat és a szociális biztonságot. Az eljárási törvény értelmében a beérkező kérelmekben 8 napon belül döntést kell hozni a hiánytalanul beérkezett kérelmek esetében. Ha hiánypótlásra van szükség, akkor függő hatályú döntést hoz a döntéshozó, majd dönt. A bizottságnak akár hetente össze kellene ülnie. A hivatali kollektívára is jelentős adminisztrációs teher hárulna, a jegyzőkönyvvezetésen túl döntést kell hozni határozati formában is. Gyakorlatilag a szociális ügyintézőnek kétszer kellene elvégezni azt, ami most egy folyamatban lebonyolítható.  A segély összegét lehetne módosítani, minimum az öregségi nyugdíj 10-át, maximum 90 %-át meghatározva. Viszont nem biztos, hogy 5 eFt támogatás segítséget jelent a kérelmezőknek. Természetbeni támogatásra most is van lehetőség. A támogatásról a segélyezettnek 15 napon belül számlával el kell számolnia.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy a gyógyászati támogatás és a temetési segély kifizetése pénzben történjen, egyéb más szigorúan természetben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen. De ha a szülőnek a gyermeke iskoláztatásához van szüksége segítségre, akkor neki is pénzben célszerű támogatást adni. Télen sokan kérnek tüzelőtámogatást, létfenntartási gondok miatt étkeztetést is. Össze fogjuk gyűjteni, hogy milyen támogatási kérelmek a legjellemzőbbek. Az is szabályos, ha a kérelmezőnek élelmiszercsomagot állítunk össze, erre többször volt példa. Ez nem tartozik az ügyintéző munkaköréhez, de fel tudjuk ajánlani, „életvezetési tanáccsal” is szolgálva.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a következő ülésre kidolgozni a segélyezés új rendszerét. Ha a testület elfogadja, akkor nem kell létrehozni a külön bizottságot.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Borhét időtartamáról, szervezőjéről most kellene beszélni, hogy a prospektusokban ne rossz adat jelenjen meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tourinform Irodát nem terheli felelősség a pontatlan megjelenés miatt. Az ősz folyamán le kell adni a következő évi programot, ha ezt nem teszik meg, akkor az ingyenes médiatartalmakban nem tudunk bekerülni. A mindenkori kormányzat viszont csak decemberben közli a költségvetési számokat, ezt követően tudunk tervezni.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy nem volt még rá példa, de valószínűleg lehet változtatni a leközölt programon.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy az idén minden intézménynek takarékoskodni kell, ennek keretében a rendezvényeket is meg kell reformálni.  A BVKI a rendezvényeit a felsorolt lista szerint 14.800 eFt-ból megpróbálja megoldani. Kéri, hogy a testület ne szabályozza le, hogy az egyes rendezvényekre mennyit fordíthat.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja február 10-én tartandó rendkívüli ülésen véglegesíteni a költségvetést. Addig az önkormányzat az átmeneti szabályok szerint működik. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a költségvetés átdolgozását, majd a rendkívüli ülésen történő megtárgyalását támogatja, a vitában elhangzottak alapján, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

10/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről I. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és az alábbiak szerint átdolgozásra javasolja:

 

a)     VN Kft. részére 40 millió Ft összeget javasol 2018-ban az átadott pénzeszközök előirányzaton szerepeltetni.

b)     Bor7-re javasolja egyenlőre 3,7 millió Ft elkülönítését,

c)      VN Kft. részére biztosított támogatással előzetesen javasolja, hogy számoljon el 2018. október hónapban, a finanszírozást 3 részletben javasolja átadni.

d)     15.650 ezer Ft-tal javasolja a rendezvényköltségeket elfogadni.

e)     Egry József Emlékmúzeum üzemeltetése vonatkozásában kéri pályázat előkészítését

f)       a Badacsonyi Szüret 8.9 millió Ft-os költségvetést javasolja 6,5 millió Ft összeggel tervezni. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a rendezvény költségvetését dolgozza át.

g)     szociális támogatási rendszer átalakítását javasolja, esetlegesen bizottság felállításával, melyhez kéri az erre vonatkozó előterjesztés előkészítését.

h)     Bor7-re vonatkozó pályázat előkészítését elrendeli, időtartamát javasolja átgondolni.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

képviselő-testület rendkívüli ülése

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

3./ Napirendi pont

CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról, 2018. évi tervekről, rendezvényekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az egyéb feladatok ellátására, úgy mint rendezvények, termékek és szolgáltatásfejlesztés 3,6 millió Ft összeget javasol tervezni az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, továbbá elfogadásra javasolja a túrák vonatkozásában benyújtott tervet.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a 3,6 millió forint célzott programokra lesz-e átadva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Egyesület az általa korrekten kidolgozott költségvetési tervezet alapján 4,6 millió forint hozzájárulást kér Badacsonytomajtól, ami helyett a bizottság 3,6 millió forint átadását javasolja. A bizottsági ülésen észrevételek hangzottak el a konkrét programokkal kapcsolatban. Például a borászati rendezvényeket nem biztos, hogy az önkormányzatnak kellene finanszírozni, hanem a résztvevőknek. Javaslat hangzott el a túrákkal, a régiójáró busz működtetésével kapcsolatban, illetve arra is, hogy a kártyanaptár és a Badacsony régiós naptár közül csak az egyik legyen.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a testület kérje fel a Céh Turisztikai Egyesületet, hogy a 3,6 millió forint vonatkozásában egy kidolgozott rendezvény tervet készítsen elő.

 

Laposa Bence képviselő javasolja az Egyesület állásfoglalását kérni a Borhétre és a Múzeumra vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Borhét megpályáztatása felmerült. Kéri, hogy gondolják át, hogy pályáznának-e rá.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy beszéltek arról, hogy a múzeumi belépők ára legyen beépítve a szolgáltatók szálláshely áraiba. Kéri, hogy az egyesület végezzen felmérést a tagjai körében, hogy van-e fogadóképesség erre a javaslatra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tematikus élményparkok vonatkozásában Balatonfüreden vett részt egy tájékoztató értekezleten, ahol elhangzott, hogy bizonyos pályázatok esetében a Magyar Turisztikai Ügynökség elő fogja ír, hogy a múzeumokat fenntartó önkormányzatok kötelesek a vállalkozókkal együttműködni, és járulékos rendszerben arra kérni őket, hogy múzeumi belépőket áruljanak. Ahol ez már működik, ott pozitív elmozdulás tapasztalható. Az Egry Múzeumban pénztárgép működik, sorszámozott jegyeladással. Meg kell vizsgálni, hogy a BVKI hogyan vonható be, az MTÜ-vel kapcsolatos támogatási szerződés mit tartalmaz. A strandos pályázatban is van hasonló kötelezettség, a strandbelépőket a vendégek a szálláshelyen is meg tudják venni.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy ez a jelen pályázatokban nem szerepel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Céh Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodás jelentősen változott az előző évekhez képest, többletfeladatokat ró az Egyesületre, de javaslattételi jogokat is ad. A megállapodás tervezet folyamatos egyeztetést ír elő a BVKI-vel és a VN. Kft-vel egyaránt.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a BonVino Hotel vendégei a szállásdíj keretében már kaphatnak strandbelépőt. Ezek a vendégek a strandi belépéskor karszalagot kapnak.

 

Krisztin N. László polgármester a családi jegyre vonatkozó kötelezettség szabályait kéri megnézni. Mivel a költségvetés még nincs elfogadva, egyelőre az jelenthető ki, hogy a testület 3,6 millió forint körüli támogatásban gondolkodik. Addig is kéri az Egyesület elnökségét, hogy az elhangzott szempontok szerint a költségek csökkentésére tegye meg javaslatait, dolgozza át a 2018. évi költségvetést. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki fentiekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

11/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesülettel történő együttműködésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a Badacsony CÉH Turisztikai Egyesülettel (8261 Badacsony, Park utca 6.) megállapodást köt az előterjesztés szerinti tartalommal, melynek aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

2.  az egyéb feladatok ellátására, úgy mint rendezvények, termékek és szolgáltatásfejlesztés 3,6 millió Ft összeget javasol tervezni az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, továbbá elfogadja a túrák vonatkozásában benyújtott tervezetet.

3.  felkéri a CÉH Turisztikai Egyesületet, hogy a 2018. évi rendezvénytervet dolgozza át és soron kívül küldje meg az előterjesztő részére.

4.  az 1. pontban körül írt szerződéshez kapcsolódó költséget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

4./ Napirendi pont

Tájékozató Badacsonytomaj Város 2018. éven megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és a költségvetés-tervezetben szerepeltetett összeggel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság részleteiben tárgyalta az előterjesztést. Javasolja a testületnek, hogy kereteket határozzon meg, amin belül az intézményvezető köteles gazdálkodni, átdolgozva az eddigi elképzeléseit.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a Badacsonyi Szüretre biztosított összeget módosítani. A költségvetésben nem szerepel a Pünkösdi Keszeg Fesztivál, a Sajt és Bor Ünnepe, az Összeröffenés és a Rózsakő Fesztivál sem. A megszorítások miatt ezekhez nem tud a testület támogatást biztosítani.

 

Orbán Péter alpolgármester 9.02 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki 2018. évi Badacsonyi Szüretre maximum nettó 6,5 millió Ft összeget javasol elkülöníteni a 2018. évi költségvetésben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

12/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

BVKI által 2018. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi Badacsonyi Szüretre maximum nettó 6,5 millió Ft összeget javasol elkülöníteni a 2018. évi költségvetésben.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben rendkívüli testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja a költségvetés-tervezetben szerepeltetett összeggel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

13/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

BVKI által 2018. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVKI szervezésében 2018. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét, programtervét és időpontját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a költségvetés-tervezetben szerepeltetett összeggel.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben rendkívüli testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető

5./ Napirendi pont

Közbeszerzésről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester 9.10 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti a határozati javaslatot. Elmondja, hogy az Óvodai közbeszerzési eljárás akkor tud lezárulni, ha a tulajdonos önkormányzat a legkedvezőbb nettó 42.426.934,- Ft, azaz bruttó 53.882.206,- Ft ajánlati ár és a projektben rendelkezésre álló nettó 33.266.105,- Ft, azaz bruttó 42.247.953,- Ft anyagi fedezet közötti nettó 9.160.829,- Ft, azaz bruttó 11.634.252,- Ft különbözetet hozzáteszi. A Társulási Tanács ekkor tudja kimondani, hogy az eljárás eredményes, a vállalkozási szerződés pedig a nyertes ajánlattevővel két héten belül megköthető.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az óvoda esetében ez a harmadik közbeszerzési eljárás, a munka elvégzésére nem találtunk vállalkozót. Majdnem minden beruházás tekintetében magasabb az ajánlati ár, mint a rendelkezésre álló pályázati keret, így összességében 100-150 millió forintot kell kigazdálkodni. Az állam részéről közel egy évig tartott a pályázatok elbírálása. Ezen idő alatt az építőiparban is mintegy 30 %-os áremelkedés történt. A testület azért dolgozott, hogy a forrást megszerezze és a beruházások megvalósuljanak. Ezért a maga részéről javasolja a hiányzó összeget hozzátenni. Elsősorban a mini bölcsőde kialakításáról van szó, a beruházást augusztus 1-ig be kell fejezni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a bölcsőde üzemeltetése szerepel-e a költségvetésben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még nem. A Jegyző asszony vizsgálja a kérdést.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

14/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési eljárásokról – Vállalkozási szerződés „A badacsonytomaji PIPITÉR Óvoda fejlesztése és új mini bölcsőde kialakítása” című és TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00025 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása által a „Vállalkozási szerződés „A badacsonytomaji PIPITÉR Óvoda fejlesztése és új mini bölcsőde kialakítása” című és TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00025 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok ismeretében tudomásul veszi, hogy a projektben rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 33.266.105,- Ft, azaz bruttó 42.247.953,- Ft. A tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében legkedvezőbb egyösszegű nettó ajánlati ár 42.426.934,- Ft, azaz bruttó 53.882.206,- Ft, amely alapján a különbözet értéke nettó 9.160.829,- Ft, azaz bruttó 11.634.252,- Ft.

2.  a Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása által a „Vállalkozási szerződés „A badacsonytomaji PIPITÉR Óvoda fejlesztése és új mini bölcsőde kialakítása” című és TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00025 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében a hiányzó fedezet összegét, nettó 9.160.829 Ft-ot, azaz bruttó 11.634.253 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja és annak ajánlatkérő részére történő átadását elrendeli.

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlatkérőt, Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsát a döntésről tájékoztassa.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg, hogy az elektronikus árlejtés, mint közbeszerzési technika, mit jelent.

 

 

6./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

 1. a MENÜ Kft dolgozza át az üzleti tervét,
 2. a páraelszívó berendezés beszerzését kérje az idevonatkozó pályázat elbírálásáig elhalasztani,
 3. végezzen számításokat a normaemeléssel kapcsolatosan a hivatal, hogy mennyi többletkiadást okoz ez az önkormányzatnak,
 4. vizsgálja meg a hivatal, hogy esetleges humánerőforrás bővítésével kapcsolatosan milyen összeggel növekedne a Kft. kiadási oldala,
 5. javasolja támogatási kérelem benyújtását a MENÜ Kft. részéről.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a támogatási kérelem megérkezett az önkormányzathoz. A gyermekétkeztetésnél a normaemeléshez 220 nappal számolva egy korrekciót kérünk.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a teljes létszám 60-80 %-a étkezik valójában. Úgy véli, hogy éves szinten minimum 6 millió forintról van szó.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető szerint jóval kevesebb, a normaemelés 10 % és nem több.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a testület megszavazza a normaemelést, akkor azt már nem lehet visszavonni. Megoldás lehet, hogy az ügyvezető az átmeneti időszakra támogatási kérelmet nyújt be. Ha egy profitorientált cégnél költségnövelő tételek merülnek fel, mint pld. az állami minimálbér emelés, vagy a nyersanyagárak emelkedése, illetve nagyobb haszon reménye, akkor ezt beépíti az árakba, ami fogyasztói áremelés formájában jelenik meg. A közétkeztetés, mint kötelező önkormányzati feladat, nem tud így működni. A gyerekek esetében az államtól kapott normatíva nem fedezi a költségeket. Az önkormányzat dönt arról, hogy bizonyos étkezők esetében a szülőkre hárítja-e egy részét az emelésnek, illetve a közös kasszából mennyit tud mellé tenni. Az ingyenes étkezők esetében a normatíván felüli részt az önkormányzatnak kell kifizetni. Ezért is fontos, hogy aki betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja igénybe venni az étkeztetést, időben jelentse le. A többletköltség önkormányzati szinten most 8 millió forint, ami még a 210 és 220 nap közötti időszak költségével nőni fog. Ezt az összeget a következő években is biztosítani kell, ha most a testület megszavazza. Ugyanez a helyzet a szociális étkezők esetében is. Ha valaki „ingyen eszik”, akkor helyette az önkormányzat fizeti ki az ebédet. Egyedül a vendégétkeztetés keretében fizetik meg a teljes költséget, plusz a cég által elvárt hasznot.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy a Kft. ügyvezetőjének kimutatása szerint 3,7 millió forint jelentkezik pluszban.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az ügyvezető éves szinten a jelenlegi étkező létszámmal tervez. Az önkormányzatnak azzal kell számolni, amit a költségvetésben szerepel, 56 óvodás és 123 iskolás adagszámmal. Ennek a tényleges megvalósulása kb. 60 %. Az évi normatívában is a maximummal számoltunk, a kiadási oldalon is így kell kalkulálni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a teljesült bevétel szerint kalkulálva jóval kedvesebb összegről van szó, mint ami elhangzott. Ha a testület nem fogadja el az ügyvezető asszony szakmai érvelését, nem tudja előállítani az ételt. Folyamatosan ideiglenes finanszírozási kérelmeket fog benyújtani.  Javasolja tiszta rendszert teremtve elfogadni, hogy ennyibe kerül egy adag előállítása. El kell dönteni, hogy szükség van-e a Kft-re, vagy sem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2018-ban alapelv a takarékosság, ellenkező esetben a költségvetés mínuszba fordul át. Érthető a térítési díjak emelésével kapcsolatos érvelés, de az óvodai 56 gyermekből 50 eszik ingyen, a normatíva és a térítési díj közötti különbözetet az önkormányzatnak kell hozzátenni. Kéri az ügyvezetőt, hogy készítsen önköltség számítást arról, hogy a nyersanyag norma hogyan tevődik össze. Összehasonlítást készített, hogy más főzőkonyhák milyen humánerőforrással dolgoznak. Fontos a vendégétkeztetés számának mérlegelése, 2018-ban ez 6.300 adagra van tervezve, szemben a korábbi 11, illetve 10 ezer adaggal.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a vendégétkeztetés főként a nyári időszakban jelentős. Függ az időjárástól, az iskolai táboroztatástól, stb. A javításokat, kisebb eszközbeszerzéseket ebből tudja finanszírozni. Nyáron 2,5 hónapig nincs iskola, csak a vendégétkeztetésből van bevétele.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minden évben jelentkezik visszafizetési kötelezettség a hiányzások miatt. Az állami támogatás szigorú számítások szerint történik. Ki lehet mutatni, hogy hány gyerek eszik ingyen vagy kedvezményesen. A térítési díjak módosításáról szóló tervezetet először a Társulás véleményezi, majd esetleg rendkívüli ülésen kerülhet sor a döntésre.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a normaemelés összegét is az önkormányzatnak kell kifizetni.

 

Krisztin N. László polgármester 9.30 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a hivatal részéről a térítési díj vonatozásában a rendelet tervezet előkészítését. Önköltségszámítást kér arra, hogy egy adag előállítása mennyibe kerül.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az önkormányzat biztosítja a gyerekeknek a jégpálya működtetését, a sítábor költségét. Ezek után nem lehet vita tárgya a nyersanyag emelés. Nem a testületnek kell azon vitatkozni, hogy miből áll össze a nyersanyag norma. A vendégétkeztetés díja másutt 2500 – 3000 Ft/fő/nap.  Ezt a formát kell erősíteni, jó minőségű ételt biztosítva.

 

Nagy Lajos képviselő javasolja elfogadni a Jegyző asszony javaslatát.

 

 

Krisztin N. László polgármester 9.33 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Az ülés vezetését visszaveszi.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az étel színvonalát nem ismeri. A költségvetés tárgyalása során az intézmények és az önkormányzati Kft-k esetében is megszorításokat javasoltunk, melyekből a bizottság semmit nem fogadott be. A javaslatok alapján az előzetes pénzmaradványt az önkormányzat elköltötte. Bevételi forrásokat kell felkutatni és mérlegelni kell a humánerő forrásokkal való gazdálkodást. Szponzorokra és díjemelésekre lenne szükség, bár nem minden áron. Lehet, hogy van olyan szülő, aki települési támogatásból fizeti be az ebédet.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a rendezvények és egyéb kiadások tekintetében is önmérsékletet tanúsított a bizottság, a VN. Kft. támogatását azonban nem szeretné csökkenteni. A maga részéről nem támogatja, hogy a Menü Kft. egyszeri támogatást kapjon, inkább a normaemelés lehetőségét kéri mielőbb megvizsgálni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mit értünk humánerőforrás gazdálkodáson.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvezető kérte plusz egy fő felvételét biztosítani, de ezt a bizottság nem fogadta be. Az ügyvezető elmondta, hogy nem tudja a munkabért és egyéb számlákat kifizetni, ezért nyújtotta be a kérelmét visszatérítendő támogatásra. Az esetleges normaemelés hatása a nyár közepén lenne érezhető.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy nem visszatérítendő támogatásról van szó. A normaemelés egész évre vonatkozik, visszamenőlegesen nem jelent bevételt. A béremelés január 1-től él, az ÁFA szintén. A normaemelésig vissza nem térítő támogatásra van szüksége.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a visszatérítendő támogatás önmérsékletre ösztönöz, a VN. Kft. esetében is javasoltuk a 35 millió forint beállítását. Amennyiben a Menü Kft. októberig nem tudja visszaadni, akkor a testület vissza nem térítendő támogatássá teheti.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a pályázati pénzeket az önkormányzatnak ki kell egészíteni, hogy a fejlesztések megvalósulhassanak. A Kft., mint gazdasági társaság a vendégétkeztetés számát és díját emelje meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vendégétkeztetés adagszámának csökkenését nem tette szóvá, mert az iskola építkezéssel járó pályázatot nyert el. Erre a nyáron kerül sor, előfordulhat, hogy emiatt nem lesz üdültetés sem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Menü Kft. ügyvezetője 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást kért. Előterjesztés benyújtására is van lehetősége, az üzleti terv módosítását is kezdeményezheti.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával és az elhangzott kiegészítésekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti Tervét az alábbi módosítási javaslatokkal fogadja el:

a)  a MENÜ Kft. ügyvezetője dolgozza át az üzleti tervét,

b)  a páraelszívó berendezés beszerzését kéri az idevonatkozó pályázat elbírálásáig elhalasztani,

c)   végezzen számításokat a normaemeléssel kapcsolatosan a hivatal, hogy mennyi többletkiadást okoz ez az önkormányzatnak,

d)  felkéri a hivatalt, hogy vizsgálja meg az esetleges humánerőforrás bővítésével kapcsolatosan milyen összeggel növekedne a Kft. kiadási oldala.

e)  térítési díj emelésére vonatkozó rendelettervezet kidolgozását kéri részletes önköltségszámítással alátámasztva.

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Határidő:   elfogadásra és tájékoztatásra azonnal

üzleti terv átdolgozására 5 nap

egyebekben rendkívüli testületi ülés

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Menü Kft. részére 2 millió forint visszatérítendő támogatás biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

16/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszatérítendő támogatást nyújt a MENÜ Kft. részére 2.000.000 Ft összegben.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a szerződést aláírja.

Határidő:     elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

elszámolásra 2018. szeptember

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

7./ Napirendi pont

VN. Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a VN Kft. ügyvezetője terjessze elő a testületi ülésig, hogy a strandi ráfordítás miből tevődik össze.

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a kért kimutatást kiosztotta. 2015-től minden évben a badacsonytomaji strandon a testület beleegyezésével kisebb fejlesztés történt. Most új vízóra aknát építettek ki saját erőből. A kültéri zuhanyzót át kell helyezni, ennek leeresztését kiépíteni. A badacsonyi dísztérről felszabadult ivókutat a strandon helyezik el. Lakossági igény a tomaji és badacsonyi strandokon egy lábtengó pálya kialakítása, illetve padok elhelyezése.  Ezeknek az anyagköltségét jelölték, de a munkadíjat nem, azt önerőből megoldják. A többi tétel számlával alátámasztható. A bizottság nyilván soknak tartotta a strandok költség oldalát, ami 2015-ben 25 millió, 2016-ban és 2017-ben 27 millió forint volt. Idén kötelező a magasabb minimál bér, mely az egész céget érzékenyen érinti. 11 fő bérét kellett 6 hónapra megemelni. A strandi személyzet biztosítása folyamatosan gondot jelent. Az idén 4 takarítónőt szeretnének a strandokra felvenni. A közfoglalkoztatottak nem vállalták, más településekről sikerült tavaly megoldani. A strandok bevétele időjárás függő, ezért 5 éves átlagot szokás számolni, ez kb. 39 millió forint volt. Úgy érzi, hogy az összeállított anyag korrekt.

 

Kun István képviselő elfogadja a tájékoztatást. Egyetért azzal, hogy a megtermelt nyereség egy része legyen visszaforgatva a strandokra. A pályázatból a nagyobb karbantartást igénylő épületek fejlesztése megtörténik.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a belépők árát nem javasolja változtatni, ha a strandokon valamilyen attrakció lenne, akkor lenne időszerű.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Szigliget polgármesterével beszélt a strandi költségekről. Úgy nyilatkozott, hogy Szigliget esetében a kiadás kb. fele a bevételnek, a fejlesztések nélkül. Eszerint hasonlóak az arányok. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

17/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti Tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2018. évi költségvetés elfogadása

Felelős:    Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető,

Bolla József ügyvezető

 

 

Laposa Bence képviselő 10.04 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

8./ Napirendi pont

VN. Kft. 2018. évi Karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

.

18/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi Karbantartási Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi Karbantartási Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2018. évi költségvetés elfogadása

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető,

Bolla József ügyvezető

9./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

19/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú és az Alsó-bazársor Balaton-tó felőli raktárhelyiség elnevezésű ingatlanokat 7.500.000,- Ft/szezon + rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja a Korrekt-N 2010 Kft. (8200 Veszprém, Szikra u. 43.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2018. április 1. – 2018. november 30. között, határozott időtartamban határozza meg.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és ellenjegyzésére.
 3. felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítése, egyben felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására

Határidő:  azonnal,

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

10./ Napirendi pont

Az ABC mögötti kisajátított út kialakítása során felmerült pótmunkák

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Nagy Lajos képviselő 10.27 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri Sütő Árpád műszaki ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Sütő Árpád műszaki ügyintéző elmondja, hogy szeptember végétől került az ügy hozzá. Több olyan dolog merült fel, ami az építési engedélyben nem szerepelt. Az út telekalakítása és a kisajátítás során a hatóságok által előírt kötelezettségek miatt jelentek meg többletmunkák. A hatóság az önkormányzatot kerítés építésére kötelezte. Két engedélyezési terv készült, a második alapján folyik a kivitelezés, míg az első került beárazásra. A jelenlegi költségvetés nem tartalmazza az út megvilágítását, mely a használatba vételhez szükséges. Az egyeztetés folyamatban van, első körben a meglévő fa oszlopokra kerülnek erősebb lámpatestek.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a plusz költségvetésben olyan tételek is szerepelnek, melyek nem a terv szerint készültek, pld. az út le lett süllyesztve. Bízik abban, hogy ez a műszaki ellenőrrel együtt egyeztetésre kerül. Vannak olyan dolgok is, melyekről a bírósági ítéletből derült ki, hogy az önkormányzatnak kell megcsinálni.

 

Nagy Lajos képviselő 10.31 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a süllyesztés a terv szerint készül-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy van-e még engedély köteles pótmunka.

 

Sütő Árpád műszaki ügyintéző elmondja, hogy pénteken lesz az egyeztetés a műszaki ellenőrrel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy olyan szintű terveket kaptunk, hogy nehéz minősíteni, nem értünk hozzá. A műszaki ellenőr a jövőben ellenőrizni tudja a benyújtott terveket. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

.

20/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Az ABC mögötti kisajátított út kialakítás pótmunkáiról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. elrendeli a Badacsonytomaj 9/2, 13/2, 14, 15/4, 15/5, 15/7, 15/8, 16/2. hrsz. területeken közút kiépítése során felmerült pótmunkák elvégzését.
 2. 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt (8257 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.) által benyújtott bruttó 2.190.913,- Ft vállalási összegű ajánlatát fogadja el.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
 4. a beruházásokhoz szükséges fedezetet a 2018. évi felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 10 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

11./ Napirendi pont

AKCIÓ Kft. – 2017. évi Városkommunikációs kampányról, 2018. évi ajánlatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület 2017-ben döntött arról, hogy külső cég bevonásával erősíti a település marketinget. Az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit sejtve a legsikeresebb terület, a facebook kampány kezelésére kért ajánlatot azzal, hogy esetlegesen a későbbiekben további egyedi ajánlatot kérünk egyéb feladatokra. Most úgy látja, hogy erre nem lesz forrás. A szerződés lejárt, de januárban még elvégezték a munkát, aminek az elszámolása felmerülhet.

 

Kun István képviselő nem javasolja 2018-ra a szerződés megkötését, de a januári számlát még ki kell fizetni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja megfontolásra, hogy a BVKI és a Céh Egyesület közösen el tudja-e látni a feladatot. Az egyik költségvetésileg finanszírozott, a másik pedig támogatott szervezet, megfelelő szakember gárdával rendelkeznek.

 

Forintos Ervin képviselő egyetért a javaslattal, fontosabb, hogy a fejlesztések megvalósuljanak.

 

Krisztin N. László polgármester ismereti a javaslatát, az alábbiak szerint:

-          Ne kössünk 2018. évre fix szerződést az Akció Kft-vel, fedezet hiánya miatt.

-          A januárban felmerülő költségeket fizessük ki, az elszámolásról egyeztessünk.

-          A BVKI-vel és a Turisztikai Egyesülettel kössünk megállapodást a feladatok ellátására.

-          A Városkommunikációs kampányról szóló éves beszámolót javasolja elfogadni.

Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

21/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

AKCIÓ Kft. – 2017. évi Városkommunikációs kampányról, 2018. évi ajánlatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Akció Rendezvényügynökség Kft. (1137 Budapest, Szent István krt 8. II.em 6/a.) által elkészített Badacsonytomaj Városkommunikációs Kampány éves beszámoló” című dokumentációt elfogadja.
 2. az Akció Rendezvényügynökség Kft-vel (1137 Budapest, Szent István krt 8. II.em 6/a.) Marketingkommunikációs feladatok teljeskörű ellátása, eseménykommunikáció, közösségi média felületeken (facebook és instagram) keresztül történő feladatellátásra szerződést nem köt 2018. évben forráshiány miatt.
 3. a 2018. januári hónapban ellátott feladatok vonatkozásában egyeztetni kíván az Akció Rendezvényügynökség Kft-vel.
 4. BVKI-t a CÉH Turisztikai Egyesülettel együttműködve felkéri a feladatellátásra az alábbiak szerint:

a)     Online kommunikáció – facebook és instagram oldal – kezelése: tartalomgyártás, kreatív anyagok készítése - animációk, gifek, mikro videók, blogbejegyzések. Hetente minimum 3 posztolás a Badacsony első látásra facebook oldalon.

b)     A facebook oldalhoz szükséges képi és vizuális tartalom fenntartásához, folyamatos frissítéséhez az év 4 évszakára, összesen 4 helyszíni (Badacsony, Badacsonytomaj, Badacsonyörs) forgatás lebonyolítása.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a feladatellátásra vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória Jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető

Illés Zoltán elnök CÉH Turisztikai Egyesület

12./ Napirendi pont

BAHART kerékpáros járat indítása 2018. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Kun István képviselő javasolja egyeztetni a BAHART-tal arról, hogy az esetleges területbérleti díjból ezen összeg legyen levonva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy előfordulhat az is, hogy a megtakarítás érdekében korábbi feladatokat el kell hagyni. Az önkormányzatnak 250 millió forint lekötött pénze van, de ennek jelentős része kötelezettséggel terhelt. Ha a beruházásokat finanszírozni akarjuk, akkor ehhez több 10 milliós nagyságrendben forrásra van szükség. 2017-ben 1,5 milliárd forint pályázati forrást szereztünk, de mindenütt többletköltség merül fel. Nem szabad az önkormányzatot olyan helyzetbe hozni, ami az utódoknak is gondot okoz. Sokat dolgoztunk azért, hogy a forrásokat megkapjuk. A kialakult helyzetről nem tehetünk, minden önkormányzat hasonló problémákkal küzd. Javasolja, hogy a kerékpáros járat indításához most ne biztosítsuk a kért összeget. A MÁV területről is dönteni kell.  Megoldás lehet, ha a testület most azt mondja, hogy a költségvetési számok függvényében dönt, így nem kell még egyszer napirend formájában tárgyalni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szükséges a testületi döntés, vagy felhatalmazhatja a testület a polgármestert, hogy saját hatáskörében a költségvetés elfogadását követően hozza meg a döntést?

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ha a költségvetést megalapozó költségvetési fórumon találunk rá forrást, akkor a polgármester saját hatáskörében intézze. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

22/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

Kerékpáros járat beindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a BAHART ZRt.  megkeresését a Kerékpáros járat beindításáról megtárgyalta.

2. képviselői fórumon belüli egységes álláspont esetén a bruttó 231.207,-Ft  összeg vonatkozásában a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a polgármester hatáskörébe utalja a döntést, azzal, hogy a testület álláspontjára legyen tekintettel.

3.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a BAHART ZRt-t értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóoszt. vez.

13./ Napirendi pont

Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy tavaly sem vettünk részt, mert ütközött az időpont más városi rendezvénnyel.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

23/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

Nemzeti Regattáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 9-10-én megrendezendő Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja versenyre nem nevez be.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

nevezésre 2018. február 28.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

14./ Napirendi pont

Balaton Napja

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a BVKI oldja meg saját hatáskörben.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy az eredetileg tervezett időpont a május 26-án tartandó a Városnap, melynek keretében történne a megemlékezés az óvoda, iskola és civil szervezete bevonásával, így a megemlékezés plusz forrást nem igényel.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Balaton Napja rendezvényhez csatlakozva a Kulturális Intézmény vezetője készítsen helyi programjavaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

24/2018. (I.31.) Képviselő-testületi határozat

Balaton Napja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2018. május 26-án megrendezendő Balaton Napja rendezvényhez csatlakozik.
 2. felkéri Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézményét, hogy készítsen a rendezvényre vonatkozó helyi programjavaslatot.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Balatoni Szövetség felé a csatlakozási szándékot jelezze.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett BVKI igazgató

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester 10.32 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 10.55 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma 5 fő

Hiányzik: Laposa Bence és Nagy Miklós képviselő

15./ Napirendi pont

Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

25/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

Integrál Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolóan Badacsonytomaj Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 30.§ (7) bekezdése szerinti szervektől beérkezett véleményeket megismerte, így a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában Badacsonytomaj Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 30.§ (13) bekezdés szerinti intézkedéseket tegye meg.

Határidő: alkalmazásra: elfogadást követő napon.

közzétételre és értesítésre: elfogadást követő 5 napon belül

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

16./ Napirendi pont

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. a) pontját és 2. pontját elfogadásra javasolja, a javaslat 1.b) és 1.c) pontja tekintetében újabb ajánlat bekérését javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

26/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

a) Nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok és soft elemek ellátása tárgyában Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) szerződést köt bruttó 1.333.500,- Ft (azaz bruttó egymillió-háromszázhamincháromezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.

b) Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum elkészítése tárgyában és a Zöld infrastruktúra-fejlesztési és –fenntartási akcióterv elkészítése tárgyában újabb ajánlatok bekérését rendeli el.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pont a) alpont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

17./ Napirendi pont

TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázathoz kapcsolódó Alsó-park projekthelyszín kiviteli terv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte, javasolja a döntés meghozatalát a testületi ülésen.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy az alsó park kiviteli terveinek elkészítésére árajánlatokat kértünk be, melyekről a Képviselő-testület január elején döntött. A Masszi Építész Iroda Kft. kapott megbízást a munkára. Amikor a tervező megismerte a feladat volumenét, ajánlatát 2.600 eFt-ról 6.300 eFt-ra módosította.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a térplasztika terveit egyelőre ne rendeljük meg. A tervező azt csinálja meg, ami az ajánlatában szerepel. Ha a költségvetés megengedi, csak akkor térjünk vissza a térplasztikára.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a tervező nem volt tisztában a feladattal, annak ellenére, hogy már több tervet készített a településnek. Megjegyzi, hogy a park fele a BAHART tulajdona, tehát csak annak az önkormányzat tulajdonában lévő része fog megújulni.

 

Bolla József ügyvezető kérdezi, hogy a rendezvénysátor felállítására marad-e elegendő hely.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy igen, lesznek nagy zöldterületek a parkban.

 

Kun István képviselő javasolja a sátor talpazatának a helyét megjelölni a tervben. A műszaki ellenőr és a pályázati ügyintéző közösen állítsa össze, hogy mire várunk tervezést.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy az engedélyes tervek elkészültek, erre kell a kiviteli tervet megcsinálni. Nagy változások nem lehetnek benne.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy az engedélyes terveknek pld. nem kell a csatlakozási pontokat tartalmazni, de a kiviteli terveknek igen.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az alpolgármestert, hogy a térplasztikát el tudja-e engedni.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a térplasztika csak akkor legyen megrendelve, ha a testület tisztában van a számokkal. A tervező azt tervezze meg, amire az ajánlatát benyújtotta.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a pályázati programba nem fér bele, ezért el kell engedni.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy kérjünk-e a térplasztikára egy indikatív ajánlatot.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ne. Javasolja egy művészeti társasággal felvenni a kapcsolatot, hogy készítsenek egy szép egész alakos szobrot helyette.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a térplasztika egyben egy multifunkcionális színpad is lenne, amire szükség van.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy színpaddal rendelkezünk, az felállítható.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy ha a jövőben újabb ajánlatkérés mellett dönt a testület, akkor a helyszíni bejárást is meg kell hirdetni. A felhívásba kerüljön be, hogy helyszíni egyeztetéssel egybekötött tervismertetést tartunk. Akit érdekel a munka, annak időt kell rá szánni.

 

Kun István képviselő szerint a tervezők saját elképzelésük szerint dolgoznak, ami lehet, hogy nem egyezik meg az önkormányzat elképzelésével.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Masszi Építész Iroda Kft. első ajánlatában foglaltakat elfogadni, tudomásul véve, hogy nincs benne a térplasztika. A GINOP pályázatnál is hozzá kellett tenni az eredeti tervezési költséghez  1,7 millió forintot.

 

Orbán Péter alpolgármester fenntartja a korábbi javaslatát. Kérdezi, hogy érvényes-e az ajánlat, hiszen nem arra adta a tervező, amire az önkormányzat kérte.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kötelező-e megrendelni a kiviteli tervet. A beruházások kiviteli tervei már mintegy 50 millió forintban kerültek.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy építési engedély köteles beruházásoknál igen. A parkrész nem építési engedély köteles.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy ezek szerint a parkhoz beállított 1,1 millió forintra nincs szükség, csak az alsó bazársorra kérjük meg a kiviteli tervet. A világításhoz is kell kiviteli terv. A csatlakozásokra oda kell figyelni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Masszi Építész Iroda Kft. megbízását a kiviteli terv elkészítésére, a térplasztika nélkül, 2,3 millió forint összegben. Ha nem vállalja, akkor másik tervezőt kell keresni. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

27/2018.(I. 31.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról – kiviteli tervekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1-2016 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. a - Badacsony alsó park projekthelyszín tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a Térplasztika nélkül a Masszi Építész Iroda Kft-vel (7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8.) köt szerződést 2.300.000 Ft + ÁFA (azaz bruttó kettőmillió-kilencszázhuszonegyezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a tervezési szerződést aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

18./ Napirendi pont

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” – villamoshálózat korszerűsítése munkarész villamos terveire beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

28/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

„A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan villamoshálózat korszerűsítése munkarész villamos terveinek elkészítésére Szabó Lajos ev.-val (8200 Veszprém, Csillag utca 10/B. fszt.1.) szerződést köt bruttó 700.000,- Ft (azaz bruttó hétszázezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

19./ Napirendi pont

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a tervezéssel Szép Marianna tervezőt bízza meg bruttó 4.500.000 Ft összegen.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ajánlat nem tartalmazza a megvalósíthatósági tanulmányt, ami kötelező elem.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy az egyeztetés még folyamatban van arról, hogy mennyiért lehetne megcsinálni.

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

29/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

A TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. visszavonja az 533/2017.(XII.12.) számú Képviselő-testületi határozatot
 2. engedélyes és kiviteli tervek készítésére a Szép Marianna tervezővel (székhely: 8220 Balatonalmádi, Kilátóhegyi utca 12.) köt szerződést bruttó 4.500.000 Ft (azaz bruttó négymillió-ötszázezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

20./ Napirendi pont

Világörökség helyszínek fejlesztése című pályázatról – GINOP-7.1.6-16-2017-00004

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyeztetés történt a BFT. szervezők és a közbeszerző jelenlétében. A közbeszerzést központilag végzik, de az önkormányzat lesz a közbeszerzés kiírója. A képviselő társai előzetes véleményét tolmácsolva jelezte, hogy nem kívánunk ehhez semmilyen összeget hozzátenni. Így olyan pályázat kiírását javasolták, ahol van lehetőség árlejtésre.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mivel konzorciumban valósul meg a fejlesztés, mi történik, ha valamelyik partner nem tudja befejezni a beruházást.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy azt kiveszik a projektből és nem kapja meg a támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

30/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 - Világörökség helyszínek fejlesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BFT Világörökségi helyszínek fejlesztése című felhívására benyújtott, GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelméhez kapcsolódóan a mellékletként csatolt „Használati (bérleti) szerződéssel vegyes tulajdonjog-átruházási előszerződés” és “Használati (bérleti) szerződés” tervezeteket, valamint Konzorciumi megállapodás tervezetét megismerte, azok aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Dr. Gáli Mihály ügyvéd,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző,

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

21./ Napirendi pont

EFOP-1.5.2-16-2017-00032 – Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázatról több egyeztetés történt, a pályázat tartalmát minden érintettnek megküldte. A támogatási szerződést még nem kaptuk meg. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

31/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

EFOP-1.5.2-16-2017-00032 - Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 - Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon című pályázathoz kapcsolódóan a Konzorciumi megállapodás tervezetét megismerte, annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

Határidő: azonnal;

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

22./ Napirendi pont

TOP nyertes pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja Lantay Adrienn bevonásával a költségvetés tárgyalásáig ezen projekteknek az ütemezését elkészíteni. Előfordulhat, hogy bizonyos projektek csak 2019-ben kezdődnek meg, vagy fejeződnek be. Ha a kifizetések átcsúsznak 2019. évre, akkor nem ezt a költségvetési évet terhelik. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

32/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert

 1. TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosítószámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon című projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok, intézkedések megtételére.
 2. TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon című projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok, intézkedések megtételére.
 3. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-0004 azonosítószámú Badacsonytomaj Zöld Város Kialakítása - II. ütem című projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok, intézkedések megtételére.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

23./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt a testület minden évben megtárgyalja, de az Állam nem fogadja el a javaslatot. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

33/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2018/2019. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2018/2019. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának vezetőjét értesítse.

Határidő: azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

24./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ingatlan értékesítése a költségvetés tervezetben szerepel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

34/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)     területe: 3843 m2

c)      megnevezése: beépítetlen belterület

d)     műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)     Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. február 19. (hétfő) 14,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)     Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. február 19. (hétfő) 14,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)      Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)     Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)     Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)     Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére
 2. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő:  azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

25./ Napirendi pont

457/2017. (XI.27.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

35/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosítás elhatározásáról szóló 457/2017 (XI.29.) képviselő-testületi határozat módosításáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 457/2017.(XI.29.) határozatát módosítja, a határozat első mondatának helyébe a következő lép:

„Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 8/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított Helyi Építési Szabályzatának módosítását elhatározza, ennek során:

a) a Badacsonytomaj 0244/3, 0244/5, 0246/1, 0246/2, 0246/3, 0246/4, 0246/5, 0248/4, 0248/11, hrsz-ú ingatlanokat magába foglaló telektömb övezeti besorolásának a valós viszonyokat és szándékot tükröző, szintén beépítésre nem szánt területté

b) a Badacsonytomaj 0243 hrsz-ú közlekedési terület megszüntetését és beépítésre nem szánt területté

c) a Badacsonytomaj 1841/2 hrsz-ú ingatlan Vt-4 övezetbe

történő átsorolását kezdeményezi.

d) a Kbt* övezetben 1,2 ha vagy ennél nagyobb területméret esetén lakóépület létesítési lehetőségét is megkívánja teremtenie”

A képviselő-testület 457/2017.(XI.27.) határozatának egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Határidő:   a folyamatban lévő módosítással szinkronban a szükséges partnerségi és államigazgatási eljárások szabályainak megfelelően

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

26./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja tájékoztatni a lakosságot, hogy az önkormányzatnak a szociális célú tűzifa kiszállítása és feldaraboltatása mennyi többlet finanszírozást jelentett.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelmek elbírálásra kerültek, továbbiak benyújtására február 7-ig van lehetőség. A pályázat önkormányzati önrésze 100 eFt, a kiszállítás 1 millió forint, a darabolás pedig 500 eFt-ot jelentett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az 1,7 millió forint értékű fa további 1,5 millió forint költséggel került ki az emberekhez.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogosultsági feltételeket felülvizsgáltuk. Akinek a szociális helyzete indokolja, még tudunk fát biztosítani.

 

Nagy Lajos képviselő nem ért egyet azzal, hogy a 65 év alatti személyek is kaphattak szociális tűzifát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vannak, akik most ébredtek rá, hogy lehetett volna igényelni fát. Többen nem feleltek meg a törvényi feltételeknek, amit nyilván zokon vesznek. Ha a jövőben lesz ilyen lehetőség, akkor minden családot külön kell értesíteni a feltételekről, arról, hogy nem jár alanyi jogon. A további kérelmek akkor teljesülhetnek, ha az önkormányzatnak lesz rá fedezete, ha lehet, akkor a szociális rendeleten belül kell kezelni azokat.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a VN. Kft. új telephelyén tárolt fa kiosztható-e szociális tűzifaként.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy főként nyárfáról van szó. A fák kivágása a Kft. költsége, aminek egy részét akkor kapják vissza, ha a kivágott fát beviszik az erőműbe. Egyébként nyers fával nem lehet tüzelni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bizottság is hosszasan tárgyalta a szociális gondoskodás témakörét. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat vállalható mértékben költ erre, tavaly 4 millió forint települési támogatást adtunk összesen, ehhez kapcsolódik még az 1,5 milliós szociális tűzifa tétele, illetve az szociális étkeztetésre szánt összeg. A szociális célra szánt összeget nem sajnálja, de egyetért azzal, hogy a feltételrendszert olyanná kell tenni, hogy lehessen szelektálni. Valójában ezt egyetlen korábbi testület sem vállalta be, mert környezettanulmánnyal és a jövedelmi viszonyok vizsgálatával jár a jogosultság megállapítása. Ezért választottuk azt az utat, hogy az ügyintéző előkészíti a kérelemre a határozatot, a polgármester pedig aláírja.

 

Krisztin N. László polgármester 11.42 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy vannak olyan emberek, akik több segélyt vesznek fel havonta összességében, mint amit egy közmunkás keres. Kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e meg hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelete

a szociális tüzifa juttatás szabályairól szóló 29/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

27./ Napirendi pont

Remetei József kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte, javasolja a döntés meghozatalát a testület ülésén.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vételi ajánlatot megismertük. Az értékbecslés elkészítését 14 eFt-ért vállalja az értékbecslő. Javasolja a 722. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában felkérni a műszaki osztályt, hogy vizsgálja meg az önkormányzati ingatlanra történő építések jogszerűségét. Az értékbecslés költsége az önkormányzatot terheli.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg az önkormányzati ingatlanon történt építések jogszerűségét, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

36/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

Remetei József ingatlan vételi szándéka Bt. 722 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Remetei József 6500 Baja, Móricz Zsigmond utca 9. szám alatti lakos vételi ajánlatát megismerte és a Badacsonytomaj 722 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan felkéri a Műszaki Osztályt, hogy az érintett ingatlanra történő ráépítések jogszerűségét vizsgálja meg.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy ezzel párhuzamosan készüljön el az értékbecslés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

37/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

722 hrsz. értékbecsléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 722 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan értékbecslés elkészíttetését elrendeli.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

28./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, javasolja pályázat benyújtását a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt ZP-1-2017 kódszámú „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című konstrukcióra, az Ibos út felújítása és vadháló telepítése céljából. A projekt összköltségét 10.000.000,- Ft-ban javasolja meghatározni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző ismerteti, hogy a Herman Ottó Intézet írta ki a pályázatot. Feltételként szerepel, hogy az út alsó része a belterületi ingatlanokhoz, a felső zártkertekhez kapcsolódjon. Tartalmazza az út felújítását, illetve a költségek 10 %-ában vadháló telepítését a kiskertek védelmében. Az út felújítása a két temető között indulna, 200 métert tudnánk vadhálóval ellátni. A pályázat 100 %-ban támogatott.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

38/2018. (I.31.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. elrendeli pályázat benyújtását a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt ZP-1-2017 kódszámú „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című konstrukcióra, az Ibos út felújítása és vadháló telepítése céljából. A projekt összköltségét 10.000.000,- Ft-ban határozza meg.

Határidő: azonnal

pályázat benyújtására 2018. január 31

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy tavaly adtunk be a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz a badacsonyi központi park felújítására egy pályázatot, ami az öntözőrendszert, térkövezést, virágosítást, volt színpad bontását, a WC és színpad közötti rész térkövezését, kisebb park létrehozását tartalmazta. A pályázatot tavaly tartalék listára helyezték, most értesítést kaptunk, hogy minimum 4,5 millió, maximum 7 millió forint támogatást kérhetünk. Ezek a feladatok szerepelnek a Zöld Város II. pályázatban, amit szintén elnyertünk. A Zöld Város II. pályázat 100 %-os támogatottságú, de nincs benne annyi pénz, amiből mindent meg lehet valósítani.  Ezen feladatok összesen mintegy bruttó 3 millió forintot tesznek ki. A BFT-s pályázat 50 %-os támogatottságú, tehát 1,5 millió forint támogatást tudunk igényelni.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti a határozati javaslatot., miszerint a BFT. részére mindösszesen 3 millió forint összköltségű beruházáshoz kérünk támogatást, melynek összege 1.500 eFt lehet. Ebből a régi színpad bontása, a WC és színpad közötti sáv térkövezése 20 méteren, illetve az elkészült térkövezés elszámolása valósulhat meg.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

39/2018. (I.31.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról – BFT pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a BFT „A badacsonyi központi park fejlesztése” című P-TF-44/2016/2 kódszámú pályázaton igényelt 7.250.000 Ft összegből, jelenleg mindösszesen 3.000.000 Ft összköltségű beruházásra 1.500.000 Ft támogatást igényel, amelyből a régi színpad bontása, a WC és színpad közötti 20 méteres sávon a térkövezés valósul meg, illetve a megvalósult térkövezést elszámolja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

megvalósításra 2018. augusztus 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

29./ Napirendi pont

Piri József fellebbezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az I. fokú határozat helybenhagyását javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Park utcában 3,5 tonnás behajtani tilos tábla van kihelyezve. Egy 20 tonnás gépkocsira kértek behajtási engedélyt, viszont sok ilyen autót látott az udvarban. Ezekre is meg kell kérni az engedélyt. Ha a lakosság részéről jogos panasz érkezik, akkor a polgármester úrnak van jogköre a kiadott engedély felülvizsgálatára. Az utca állagát meg kell óvni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy értesítettük a rendőrséget is, nincs információnk, hogy történt-e szankció. A bizottság javasolja az I. fokú határozat helybehagyását. Az építkezést az önkormányzat nem akadályozta, a támfal omlott le. Elképzelhetőnek tartja, hogy a növényzet eltávolítása, a csapadékvíz elvezetés is közrejátszhatott ebben. Komoly zajhatást jelenthet az ott folyó tevékenység is. Az önkormányzat a lakossági érdekeket is szolgálta a behajtási engedély visszavonásával.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

40/2018. (I.31.) képviselő-testületi határozat

FERÉPSZER Kft. fellebbezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

FERÉPSZER Szerkezetlakatos, Építőipari Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Lipp Vilmos utca 14.; képviseli: Piri József) részére a KOR-117 forgalmi rendszámú gépjármű vonatkozásában behajtási engedély visszavonása tárgyában meghozott 8/1334-4/2017. számú határozat ellen érkezett fellebbezés elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:

 

H A T Á R O Z A T

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterének a FERÉPSZER Szerkezetlakatos, Építőipari Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Lipp Vilmos utca 14.; képviseli: Piri József) részére a KOR-117 forgalmi rendszámú gépjármű vonatkozásában behajtási engedély visszavonása tárgyában meghozott 8/1334-4/2017. számú határozatát Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

helyben hagyja.

 

A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs.

 

A határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. A keresetlevelet a Tapolcai Járásbíróságnak (8300 Tapolca, Köztársaság tér 4.) címezve Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

 

I N D O K O L Á S

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011. (X.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a rögzíti, hogy

„2.§ (1)   A súlykorlátozással ellátott helyi közútra törtnő behajtásához a súlykorlátozást meghaladó össztömegű járművek esetében behajtási engedély szükséges. A behajtási engedélyt az Önkormányzat polgármestere - a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében - adja ki.

(2)    A súlykorlátozással ellátott utak jegyzékét a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3)   Az Önkormányzat polgármestere a behajtási engedély kiadását megtagadhatja,

a) ha a megengedett össztömeget túllépő szállítmány megbontható;

b) ha helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjármű azon közlekedjen.

(4)   Az Önkormányzat polgármestere a behajtási engedélyben előírja azt az útvonalat, amelyen a tehergépjárműnek közlekednie kell és azokat a feltételeket, amelyek a tehergépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút és tartozékainak védelmét.

(5)   Nem szilárd burkolatú utakra csak akkor lehet behajtási engedélyt kiadni, ha az azon való közlekedést az útviszonyok lehetővé teszik.

(6) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, közterület felügyelő) kezdeményezésére a polgármester az érvényes engedélyeket felülvizsgálhatja és határozatával visszavonhatja, amennyiben az engedély birtokosa az engedély használatának e rendeletben foglalt szabályait időszakonként visszatérően, vagy súlyosan megszegi.

(7) A behajtási engedély tulajdonosa nem mentesül az alól, - hogy a behajtási engedély birtokában - amennyiben az általa használt útszakaszban kárt okoz, azt köteles megtéríteni.”

Badacsonytomaj Város Polgármestere a FERÉPSZER Kft. által 2017. november 30. napján beadott kérelmére a KOR-117 forgalmi rendszámú gépjárműre a Badacsony Park utca megközelítésére behajtási engedélyt adott 8/1334-2/2017. számú határozatában.

 

A Rendelet 4.§ (2) bekezdés e) pontja kimondja, hogy az engedély kiadásának feltétele, hogy az alábbiak valamelyike fennálljon:

„e) az ingatlanon folyó építési munka érdekében oda építőanyagot szállítanak.”

 

A Rendelet 9.§ (4) bekezdés rögzíti, hogy

9.§ (4) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi idő lejárta előtt érvénytelenné válik, ha

a) az engedély kiadásának a rendelet által meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját – az engedély egyidejű visszaszolgáltatásával – a tudomásszerzéstől számítva 5 napon belül értesíteni kell.

b) ha a közlekedési táblával jelzett behajtási korlátozás az érintett közterületen megváltozik.”

 

A behajtási engedély kiadását követően lakossági panaszbejelentésre az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, közterületfelügyelő) többször helyszíni szemlét tartottal a Badacsony Park utca területen, és megállapították, hogy kérelmező által megnevezett építkezésen, nevezetesen a Badacsonytomaj 1218 hrsz. alatt, több olyan gépjármű található, amelyek behajtási engedéllyel nem rendelkeznek és azok össztömege külön-külön a súlykorlátozás határát meghaladják.

 

A Rendelet 11.§ (1) bekezdése kimondja, hogy

„A rendelet alkalmazásában Badacsonytomaj város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szerezet gépjármű tulajdonos/üzembentartó

a) a rendelet hatálya alá tartozó, tilalommal érintett közterületre engedély nélkül behajt, ott várakozik,

b) a rendelet hatálya alá tartozó engedélyt jogosulatlanul használja,

c) olyan engedélyt használ, melynek jogcíme megszűnt, vagy nem az engedélyben meghatározott célra használja,

d) hamis, vagy bármilyen módon másolt engedélyt használ,

e) a rendelet hatálya alá tartozó engedéllyel bármely módon visszaél

és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.”

 

Fentiek ismeretében megállapítható, hogy a FERÉPSZER Kft. a Badacsonytomaj 1218 helyrajzi számú ingatlanon folytatott építkezés megkezdésétől kezdődően többször és súlyosan megszegte a Rendeletben foglaltakat és megvalósította a közterületre engedély nélkül behajtás és ott várakozás tilalmát, továbbá megvalósította a KOR-117 forgalmi rendszámú gépjármű vonatkozásában kiadott engedély jogosulatlan használatát is, mely engedéllyel használatával visszaélt.

 

Badacsonytomaj Római út 1218 hrsz-ú ingatlan feletti szakaszát megtámasztó támfal bedőlése vonatkozásában kiadott szakértői vélemény szerint a támfal építéséhez kiviteli tervdokumentáció szükséges, mely meglétéről a hatóságnak tudomása nincs, ezen tényállás tisztázásig nem tisztázott az sem, hogy az ingatlanon folyó építési munka érdekében kizárólag építőanyagot szállítanak oda és nem a leomlott táfal megerősítése, újjáépítése folyik.

Különös figyelemmel arra is, hogy a közterületfelügyelő a behajtási engedély visszavonását kezdeményezte, ezért Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete II. fokú hatóságként úgy döntött, hogy Badacsonytomaj Város Polgármestere a R. rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen hozta meg 8/1334-4/2017. határozatát és a KOR-117 forgalmi rendszámű gépjárműre kiadott behajtási engedélyt visszavonta.

A FERÉPSZER Kft. által meghatalmazott Dr. Sikos Áron Miklós ügyvéd által benyújtott fellebbezés nem megalapozott, az általa felhozott indokok a határozat megsemmisítésének vagy módosításának alapjául nem szolgálhatnak.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 107. § (1) bekezdése szerint „Önkormányzati hatósági ügyben a fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ha az elsőfokú döntést nem a képviselő-testület hozta.”

Fentiek és a Ket. 105. § (1) bekezdése alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkező részben foglaltak szerint a 8/1334-4/2017. számú határozat helyben hagyásáról döntött.

 

A határozat a Rendelet 2. § (6) bekezdésén alapul.

 

A Ket. 105. § (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljárás során hozott döntést közölni kell a fellebbezővel és azzal, akivel az első fokú döntést közölték.

 

A Ket. 105. § (7) bekezdése alapján az első fokon eljárt hatóság intézkedik a döntés kézbesítése iránt. Erre figyelemmel felhívja a Képviselő-testület a polgármestert a döntés fellebbezővel történő közlésére.

 

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetősége a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

 

A másodfokú hatósági eljárás lefolytatására a hatáskört a Ket. 107. § (1) bekezdése állapítja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

.

30./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

41/2018 .(I.31.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

31./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatosan a Belügyminisztériumi pénzről tudunk-e valamit. Mi lesz a Keresztúry-ház jövőbeni sorsa.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a BM pénzekről nem kaptunk visszaigazolást, nem tudjuk, hogy a kérelmet befogadták-e.  A Keresztúry-ház vonatkozásában várjuk a képviselői javaslatokat. Az ingatlan most hasznosítatlanul a BVKI kezelésében van.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy így az épület gyorsan amortizálódik. Kéri, hogy a műszaki szakemberek vizsgálják meg, hogy mennyi pénz kellene ahhoz, hogy bérbeadható legyen.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a badacsonyörsi  angol ház hasznosításának vizsgálatát is. Kérdezi, hogy el lehet-e adni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az angol házra vonatkozó papírokat elküldte az ügyvéd úrnak, hogy tegyen javaslatot a hasznosítására a testület felé.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Sportegyesület elnöke azzal kereste meg, hogy 800 eFt plusz támogatásra van szüksége, az öltöző épülettel vannak problémák.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelmet írásban kell benyújtani a költségvetés tárgyalásáig, részletesen megindokolva.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja megterveztetni és TAO pénzből az öltöző tetőterét beépíteni. Erre van korábbi terv, de eltúlzott mértékű. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

42/2018. (I.31.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

32./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a polgármester úr nincs jelen, a kérdésekre nem tud válaszolni.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy 15 napon belül adjon választ Polgármester úr, ha lenne olyan jellegű kérdés.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ha van kérdés, megpróbál válaszolni. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a két ülés közötti fontos eredményekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

43/2018. (I.31.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 12.15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Krisztin N. László                               Orbán Péter                                        Nagy Lajos

polgármester                                   alpolgármester                                     képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Wolf Viktória

jegyző