Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.07.05. soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.07.05. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 12/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 5-én
8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                               (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                     képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                               (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Cseh Dénesné                               pénzügyi ügyintéző

Tóth Zsuzsanna                              pénzügyi ügyintéző

Gerencsér Tamás                            műszaki ügyintéző

Simonné Visi Erzsébet                   BÖÉE elnök

Frantal Adrián

Hofman Andrea

Dr. Tóth Violetta

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető              (9 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós és Kun István képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

284/2017. (VII.05.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Dr. Tóth Violetta és Gerencsér Tamás, Hofman Andrea és Frantal Adrián badacsonytomaji lakosokat abból az alkalomból, hogy kérelmükre a Képviselő-testület egy korábbi ülésén települési támogatásban részesítette őket. Arra kértük a támogatottakat, hogy ünnepélyes keretek között, testületi ülés keretein belül írják alá a támogatási szerződéseket. Ismételten és örömmel tájékoztatja a televízió nézőit és rajtuk keresztül az itt letelepedni szándékozókat, hogy a Képviselő-testület létrehozta a letelepedési támogatásra vonatkozó rendeletét. Bizonyos feltételek vállalása esetén elsősorban fiatal párok juthatnak anyagi támogatáshoz lakásépítés, vásárlás, illetve átalakítás céljából, hiszen nagyon fontos, hogy településen maradjanak. Ez a lehetőség továbbra is nyitott az önkormányzat anyagi lehetőségein belül. A testület nevében jó egészséget kíván a két fiatal párnak. Ezt követőn kerül sor a támogatói szerződések aláírására. Bejelenti, hogy a jegyző asszony választási szaktanácsadó képzésen vett részt, melyet kiemelkedő eredménnyel teljesített. Ez a térség választással összefüggő feladatainak ellátására mindenképpen jó hatással lesz. A testület nevében megköszöni a munkáját, kis ajándékot ad át.

 

Wolf Viktória jegyző megköszöni az önkormányzat erkölcsi támogatását, mely hozzájárult ahhoz, hogy tanulmányait sikeresen abszolválta.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni azoknak, akik időt szántak az elmúlt hónapan a chempini és marcellházi testvértelepülési látogatásokra. A következő időszakban megrendezésre kerülő nagyobb rendezvényeinken a testvértelepülésekről viszont látogatást tesznek. Minden képviselő meg fogja kapni a programot, kéri, hogy aki tud csatlakozzon.

A napirendekre rátérve elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 18 napirendi pont szerepel. Ehhez javasolja felvenni 19. napirendi pontként Római úti járdaépítés” és 20. napirendi pontként „A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól” tárgyú napirendeket, melyeket a Pénzügyi bizottság is megtárgyalt. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

285/2017. (VII.05.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. július 5-i soros ülésének meghívó szerinti 18 nyilvános napirendjéhez felveszi

 1. 19. napirendi pontként „Római úti járdaépítés” és
 2. 20. napirendi pontként „A településfejlesztéssel, település-rendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól”

tárgyú napirendeket.

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester javasolja levenni a napirendről a meghívó szerinti 13. napirendi pontot.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 


286/2017. (VII.05.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 13. napirendet Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról” napirendjéről leveszi.

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy egyéb napirendi, sorrendiségi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 19 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

287/2017.(VII.05.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. július 5-i soros ülésének módosított napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. BÖÉE támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Az ABC mögötti kisajátított út kialakítása munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Helbeck utca felújítása munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaj 988/1 hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Felső-bazársoron levő üzlethelyiség hasznosítása pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Bahart Zrt.-vel kötött bérleti szerződés kiegészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Pályázatokról szóló tájékoztató és a TOP-3.1.2-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj város településrendezési eszközeinek foltszerű módosításának pontosítása  és egyszerűsített eljárás megindítása a Badacsonytomaj 108 és 115/2 hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó telektömb módosítása tekintetében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Térképes információs táblák aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Római úti járdaépítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

BÖÉE támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Simonné Visi Erzsébetet, a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnökét. Kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál.  Elmondja, hogy az elmúlt alkalommal jelezte, hogy többen megjegyezték, hogy nem tudják miről van szó egy-egy döntés kapcsán. Ezért néhány mondatban összefoglalja a napirendek lényegét. Elmondja, hogy az Egyesület 100 eFt-ot kért működési célra a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetésével összefüggésben, melyet a bizottság támogatott. Kérdezi az Egyesület elnökét, hogy kíván-e hozzászólni

 

Simonné Visi Erzsébet megköszöni, hogy a kérelem napirendre került. Kéri a Képviselő-testület támogató döntését.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

288/2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

BÖÉE támogatási kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (8257 Badacsonyörs, Kiserdő u. képviseli Simonné Visi Erzsébet elnök) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 100.000 ezer Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elfogadott tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2017. július 20. napjáig.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület döntései kapcsán az előirányzat módosítások, az elfogadott pénzmaradványok és a zárszámadások elfogadása során jelentkező változtatások átvezetésre kerültek. A költségvetési rendeletbe beépítettük a Zöld Város pályázaton nyert 612 millió forintos támogatást. Az óvoda felújításához pályázaton elnyert 49 millió forint a Társulási Tanács kompetenciájába tartozik.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalra is vonatkoznak az előző napirend kapcsán a Jegyző asszony által elmondottak. A vonatkozó jogszabályok szerint az önkormányzat és a hivatal költségvetését külön kell kezelni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

289/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)      Kiadási főösszege                                                     114 245 793 Ft, melyből

aa)   Működési kiadások                                               113 256 516 Ft

ebből

 1. személyi juttatások:                                                 72 292 210 Ft
 2. munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                    16 242 335 Ft

 1. dologi kiadások:                                                       24 721 971 Ft
 2. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     0 Ft
 3. egyéb működési célú kiadások:                                               0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                                 989 277 Ft

ac) Finanszírozási kiadások                                                          0 Ft

 

b)     Bevételi főösszege                                                  114 245 793 Ft, melyből:

ba) Költségvetési bevételek                                         14 879 645 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:                  13 679 645 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                        0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                                            0 Ft
 4. működési bevételek:                                                           1.200.000 Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                                        0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                                                0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                               0 Ft

bb)  Finanszírozási bevételek:                                            99 366 148 Ft

 

 1. Költségvetési engedélyezett létszámkeret:                                      24 fő,

ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 

 1. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosításakor abba beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné ktgv. osztályvezető

 

4./ Napirendi pont

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy önkormányzatunknál működik a szociális alapú támogatási rendszer, melyhez állami támogatást kapunk. Most ezen felül további rendkívüli támogatást lehet igényelni. Tavaly ily módon 1,2 millió forintot kaptunk. Javasolja a támogatási kérelmet most is benyújtani. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

290/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja, valamint „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló” pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be a pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásra a települési támogatások kifizetéséhez.

2.  felkéri a költségvetési és adóosztályt a pályázat határidőben történő elkészítésére és beadására.

3.  felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció/szükséges nyilatkozatok megtételére és aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal;

pályázat beadására 2017. július 15.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

5./ Napirendi pont

Az ABC mögötti kisajátított út kialakítása munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek bruttó 4.984.788 Ft vállalási összeggel és 2017. augusztus 31-es határidővel.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a volt ABC jelenlegi tulajdonosa nem engedte meg, hogy a Gyurkovics közből a 71-es utat az udvarán keresztül közelítsék meg. Ezért az önkormányzat 6 évvel ezelőtt megkezdte az út kialakításához szükséges terület kisajátítását. A megvalósításhoz szükséges tervek elkészültek, de módosítani kellett, ezért a kivitelezés csúszott. A módosított tervek elkészültek, ismét ajánlatokat kértünk be. Reméli, hogy mielőbb újra lehet ezen a szakaszon közlekedni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy arról volt szó, hogy a testületi ülésen a gázóra áthelyezéséről és a közvilágítás kiépítéséről is tájékoztatást kap a Képviselő-testület.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem sikerült a területre bejutni a gázóra ügyében, a közvilágításról nincs információja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

291/2017. (VII.05.) képviselő-testületi határozat

Az ABC mögötti kisajátított út kialakítása munkáiról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Badacsonytomaj 9/2, 13/2, 14, 15/4, 15/5, 15/7, 15/8, 16/2. hrsz. területeken közút kiépítését engedélyes terv alapján.
 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt (8257 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.) bruttó 4.984.788,- Ft (azaz bruttó négymillió-kilencszáznyolcvannégyezer-hétszáznyolcvannyolc forint) vállalási összegű ajánlatát fogadja el.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
 4. a beruházásokhoz szükséges fedezetet a 2017. évi felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 10 nap

kivitelezésre: 2017. augusztus 31.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mikor kerülhet sor a munkaterület átadására.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy 1-2 héten belül, ha beengedik a vállalkozót a munkaterületre. Az út az önkormányzat tulajdona, az óra magánterületen van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal a birtokbaadási eljárást a múlt év folyamán lefolytatta, ha problémás a helyzet, akkor birtokvédelem kérhető, melyhez eljáró hatóság kijelölését javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy ajánlat érkezett be. Az utca emberétől gyakran kap olyan kritikát, hogy a helyi vállalkozók nem kapnak meghívást. Ezt visszautasítja, hiszen - ha megoldható - kifejezetten helyi vállalkozókat szólítunk meg, akik közül kevesen adnak ajánlatot, információink szerint nincs elegendő kapacitásuk. Ezért javasolta a bizottság, hogy a jövőre nézve keresni kell a helyi vállalkozókkal olyan szerződéses lehetőséget, mely garantálja, hogy az önkormányzat elsőbbséget élvez a feladatok vállalása során. A vállalkozók részére 1 héten belül két alkalommal adtunk tájékoztatást a pályázati programokról, felhívva a figyelmüket, hogy éljenek a lehetőségekkel, vegyenek részt a közbeszerzéseken. Mindenkinek az az érdeke, illetve kormányzati igény is, hogy helyben hasznosuljanak a pályázati támogatások. Az önkormányzat pénzével megfelelően kell gazdálkodni, de a Képviselő-testület mindent megtesz azért, hogy tisztesség határain belül a helyi vállalkozók kerüljenek helyzetbe. Javasolja rögzíteni a pályázati kiírásokban, hogy a helyben telephellyel rendelkező vállalkozók előnyt élveznek.

 

Forintos Ervin képviselő a keretmegállapodás helyett azt javasolja, hogy a vállalkozók készítsenek egy szándéknyilatkozatot, hogy milyen munkákba tudnak belefolyni.


6./ Napirendi pont

Helbeck utca felújítása munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az érintett lakosok a felújítás költségének 50 %-át befizetik. A Kis-Csicsi Építő Kft. Kunmadarasról adta a kedvezőbb ajánlatot 2.889.105 Ft összegben.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

292/2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Helbeck utca felújítása munkáiról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Helbeck u. felújítását
 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a Kis-Csicsi Építő Kft. (5321 Kunmadaras, Karcagi u. 26.), 2.889.105,- Ft vállalási összegű ajánlatát fogadja el.
 3. Felkéri a beruházáshoz hozzájáruló közösséget, hogy a vállalt 1.737.425,- Ft összeget az önkormányzat 11748052-15427504 számú költségvetési számlájára utalja át.
 4. a hozzájárulás beérkezését követően felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
 5. A beruházásokhoz szükséges, 1.151.680,- Ft önkormányzati fedezetet a 2017. évi felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.

Határidő:   elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 10 nap

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1 hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 9. pont kivételével a képviselő-testületnek azzal, hogy az adásvételi szerződés tervezetét a soron következő testületi ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a három fenyő alatti terület mellett található önkormányzati terület eladásáról döntött a Képviselő-testület, melyhez pályázati eljárás lefolytatása szükséges.  A pályázat kiírásra került, 19,5 millió forintos áron, melyre egy pályázat érkezett. A Pénzügyi bizottság javasolja a pályázat elfogadását azzal, hogy az ügyvéd úr dolgozza ki az adás-vételi szerződést, melyet a következő testületi ülésre javasol vitára beterjeszteni.

 

Forintos Ervin képviselő fontosnak tartja, hogy a garanciális feltételek fizikailag is megvalósuljanak a jelenlegi bérlő szempontjából is.

 

Krisztin N. László polgármester reméli, hogy az ügyvéd úr olyan szerződést állít össze, mely alapján a garanciák keresztül vihetők. Ha a testület nem így látja, akkor a testületi ülésen tovább kell tárgyalni erről. Ki kell térni a szőlőterület védelmére, a beépítés korlátozására, az elidegenítési tilalomra.

 

Nagy Lajos képviselő szerint a pályázót meg kellett volna hívni a Képviselő-testületi ülésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tartotta szükségesnek, úgy gondolja, hogy majd a szerződés tárgyalására kell meghívni. Kéri rögzíteni, hogy a Képviselő-testület igényli, hogy a következő ülésére a pályázó kapjon meghívást.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Telcs Mátyás, a TR7 Hungária Ingatlanforgalmazó Kft. ügyvezetőjének a pályázatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

293/2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Telcs Mátyás, mint a TR7 Hungária Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 1081 Budapest, Bezerédi utca 19. ügyvezetőjének pályázatát nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a döntéshez minősített többség szükséges a vagyonrendelet értelmében, ez nem volt meg.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselőket, hogy mondják el, mi a probléma. Több pályázót vártak, a pályázó személyével nem értenek egyet, vagy alacsonynak tartják az árat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy információi alapján más szándékot vélelmez a pályázó részéről. A cég 2017. áprilisában alakult, nem látja biztosítottnak a szőlőterület jövőjét, hogy az a későbbiekben is szőlő maradhat. Kérdezi, hogy előfordulhat-e, hogy cégen belül csereingatlanként kezelik, és átrakják bizonyos okoknál fogva máshová.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a HÉSZ kötelezővé teszi az ingatlan 80 %-án a szőlő megtartását. 10 éves elidegenítési tilalom és visszavásárlási garancia kiköthető, ha az ott zajló folyamatok nem tetszenek az önkormányzatnak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ingatlan nem tartozik a termőföld törvény hatálya alá, nem áll fenn a kifüggesztési kötelezettség, de elidegeníteni csak az önkormányzat hozzájárulásával tudják 10 évig.

 

Krisztin N. László polgármester tudomásul veszi, hogy nem támogatja a testület a pályázat elfogadását. Felhívja a figyelmet arra, hogy a testület elképzeléseinek megvalósításához a pénzügyi fedezetnek csak egy része áll rendelkezésre, mintegy 60 millió forint, ami még nincs lekötve a különböző munkákra. Egyetért azzal, hogy akkor szabad az ingatlan eladásával foglalkozni, ha garantálható a szőlőterület fenntartása, bár a 20 millió forintra szükség lenne a pályázatok megvalósításához. Kéri, hogy aki az elhangzottak szerint a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

294/2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd előre készítsen egy olyan szerződéstervezetet, mely az elvárt garanciákat tartalmazza, majd azt a Képviselő-testület vitassa meg a következő ülésén. Amennyiben elfogadja, az ismételt pályázati kiírásnak legyen a melléklete.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy ezeket a garanciákat az előző pályázati kiírásba is bele kellett volna írni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elidegenítési és visszavásárlási garancia benne volt. Kéri, hogy aki a szerződéstervezet elkészítésével és a pályázat előkészítésével egyetért dr. Gáli Mihály ügyvéd úr felkérése mellett, amely képezze a pályázati kiírás mellékletét, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

295/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlanra pályázat és előterjesztés előkészítésére felkéri a polgármestert azzal, hogy kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy készítsen szerződéstervezetet a hasznosításhoz kapcsolódóan, amely a pályázati kiírás mellékletét képezze.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

legkésőbb a testület következő üléséig

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd úr

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

8./ Napirendi pont

Felső-bazársoron levő üzlethelyiség hasznosítása pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Felső bazársoron lévő üres üzlethelyiség bérletére nyújtott be kérelmet a BestBike Kft.. A helyiséget tavaly is bérelte kerékpárok tárolása céljából. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

296/2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársoron levő üzlethelyiség hasznosítása pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1239 hrsz. alatt található természetben Badacsonytomaj Park utca 6. szám alatti Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiséget 15.000 Ft/hó+rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja a BestBike Kft. (képviseletében: Farkas István; székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 33. 2/25.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2017. július 5. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig, 60 napos felmondási határidővel határozza meg.

2.  felkéri a Műszaki Osztályt a bérleti, és a közterület-használati szerződés előkészítésére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.

Határidő: azonnal,

szerződéskötésre 2 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 


9./ Napirendi pont

Bahart Zrt.-vel kötött bérleti szerződés kiegészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy mondja el, miről van szó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a BAHART Zrt-nél kezdeményezzük, hogy a járda melletti zöldterületi szakaszon is engedélyezzék az árusítást, mely a szerződésnek jelenleg nem képezi részét. A bérleti szerződés egyéb paramétereiben, a bérleti díjban nem történik változás.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

297/2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

BAHART ZRt-vel kötött szerződés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Bahart Zrt.-vel kötött szerződés módosítását azzal, hogy a jelenleg hatályos és érvényben lévő szerződésben foglalt bérleményen kívül a murvás területtel párhuzamos, járda melletti zöldterületi szakasz is képezze részét a bérelt területnek.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Bahart Zrt-t.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a Bahart Zrt. részére nyújtson segítséget a zöldterületi szakasz méretének pontos meghatározásához.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

a szerződés módosítására 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tájház udvari négy üzletből hármat megvásárolt az önkormányzat, kettőben van bérlő, egy üres. Erre az üzlethelyiségre többször megtörtént a pályázat kiírása, a bizottság most ismételten erre tesz javaslatot a korábbi feltételekkel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

298/2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)     vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú üzlet

b)    forgalmi értékének megjelölése: 4.000.000 Ft

c)     területe: 44 m2

d)    műszaki állapota: jó

e)     a hasznosítás módja: bérbeadás

f)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

g)    a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000 Ft/hó + rezsiköltség, bérleti díjban határozza meg.

h)    A bérleti jogviszony időtartamának kezdete legkésőbb a Képviselő-testületi döntést követő 15. nap, és legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

i)      A pályázati óvadék összegét 48.000 Ft. összegben határozza meg.

j)      A pályázat beérkezésének határideje: 2017. július 24. 16,00 óra

k)    A pályázat bontásának időpontja: 2017. július 25. 10,00 óra

l)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

m)  Licitösszeg emelésének mértéke: 5000 Ft

n)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 • o)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

Határidő: pályázat kiírására azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Nagy Miklós képviselő  8.50 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület döntése alapján Badacsonyban a MÁV tulajdonában lévő épületet és a terület egy részét az önkormányzat bérbe vette. A területen korábban ruházati termékeket árusított egy vállalkozó, mely nem illet bele a testület elképzelésébe, illetve nagymértékben akadályozta a közlekedést. A testület a volt utasellátó épületet szerette volna bérbe adni, de nem sikerült.

 

Laposa Bence képviselő javasolja a pályázatot ismét kiírni a szezonra, ezzel párhuzamosan pedig január 1-től érvényes pályázati felhívást közzétenni az üzlet hasznosítására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület dönthet úgy is, hogy nem kívánja január 1-től újra bérbe venni.  A jövő évre vonatkozó pályázatnak csak akkor van értelme, ha a testület nem kívánja felmondani a bérletet.

 

Forintos Ervin képviselő csak akkor javasolja jövőre is bérbe venni az épületet és a területet, ha van rá konkrét pályázó.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Tourinform Iroda működtessen ott egy előpontot ebben a szezonban, legyen ügyfélszolgálati iroda vagy kaphassa meg kedvezményesen egy turizmusban érdekelt nagyobb cég. Valamit kezdeni kellene ott.

 

Nagy Miklós képviselő szerint lehetne egy mentési pont, néhány eszközzel, hasonlóan, mint a strandon. Másik lehetőség, hogy a Tourinform Iroda tárgyaljon a borászokkal, hosszú távon lehetne ott egy közösségi vinotéka, ahol az egész borvidék megjelenhetne. Fontos, hogy minden érintett kapjon megkeresést, egységes szempontrendszer szerint.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület is köteles a pályázat benyújtására, hasonlóan más gazdasági szervezethez vagy jogi személyhez. Az önkormányzat az ingatlant három szervezetének átadhatja, a BVKI-nek, a VN. Kft-nek és a Menü Kft-nek. A pályázat beadási határideje július 24. lehet, kérdezni, ennyi a legszűkebb eljárási határidő. Megjegyzi, hogy három diák dolgozik szezonálisan az önkormányzatnál, akik idegen nyelveket is beszélnek. Ha információs pontként lenne hasznosítva, ők besegíthetnének.  Ha ismét sikertelen lesz a pályázati eljárás, akkor január 1-től célszerű lehet határozatlan időre kiírni a pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester szerint célszerűbb lenne a BVKI-nek átadni. A Turisztikai Egyesülettel kapcsolatosan az a döntés született, hogy szeptember 30-ig az időarányos támogatást megkapják, majd a szezon végéig kiderül, hogy sikerül-e az együttműködést és a bizalmat helyreállítani. Egyelőre ezen a téren nem lát nagy áttörést, bár a BVKI vezetője pozitívan nyilatkozott.  Javasolja a napirend felfüggesztését, hogy a szükséges egyeztetést meg tudja tenni. Kéri, hogy aki a napirend felfüggesztésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

299/2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend tárgyalását felfüggeszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester 9.10 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 9.20 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

12./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató és a TOP-3.1.2-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti

-          I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek,

-          a TOP-3.1.2-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat beadását elrendeli és a projekt összköltségét 150 millió Ft-ban határozza meg. A projekt-előkészítési feladatok ellátása tárgyában a Virtual English Systems Kft-vel (székhely: 7551 Lábod, Kossuth utca 57., adószám: 13754400-2-14; képviseli: Lantay Adrenn ügyvezető) köt szerződést bruttó 2.032.000,- Ft (azaz bruttó kettőmillió-harminckettőezer forint) összegben, melyet a projektben elszámolható mértékig biztosít 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére. Projektelemként megjelöli: Művelődési Ház, Pipitér Óvoda, Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen a napirend tárgyalásakor nem tudott jelen lenni. Kérdezi, hogy az óvoda és a hivatal esetében mire vonatkozik a javaslat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy napelemek elhelyezésére. A művelődési ház energetikai korszerűsítése is értéknövelő beruházásnak minősül, önerő nem szükséges hozzá.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy 5 év a fenntartási idő. Az új művelődési ház megépítéséhez a legjobb esetben is 2-4 év szükséges, az időbeni átfedés minimális lenne.

 

Kriszti N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. A maga részéről a bizottsági javaslatot tudja támogatni. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázattal kapcsolatosan elhangzottakkal kiegészítve elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

300/2017. (VII.05.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. 2. a TOP-3.1.2-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat beadását elrendeli és a projekt összköltségét 150 millió Ft-ban határozza meg. A projekt-előkészítési feladatok ellátása tárgyában a Virtual English Systems Kft-vel (székhely: 7551 Lábod, Kossuth utca 57., adószám: 13754400-2-14; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) köt szerződést bruttó 2.032.000,- Ft (azaz bruttó kettőmillió-harminckettőezer forint) összegben, melyet a projektben elszámolható mértékig biztosít 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére. Projektelemként megjelöli: Művelődési Ház, Pipitér Óvoda, Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
 3. 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város településrendezési eszközeinek foltszerű módosításának pontosítása  és egyszerűsített eljárás megindítása a Badacsonytomaj 108 és 115/2 hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó telektömb módosítása tekintetében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti

-          I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a I. határozati javaslat 1. pontja szerinti legnagyobb építménymagasság 6,5 méterről a 10 méterre történő emelése vonatkozóan tájékoztatást kér a településtervezőtől és/vagy a beruházótól az ülésig,

-          II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a „Legnagyobb beépítettség %-át 70%-ban” javasolja elfogadni.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 10 méteres építménymagasság a technikai építmények, tartályok miatt indokolt a beruházó tájékoztatása szerint.  A másik módosítás a 70 %-os legnagyobb beépítettségre a Tájház udvaron az üzlet és lakás kialakítása miatt szükséges, illetve kéri a határozat módosítását aszerint, hogy a szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (6a) bekezdés cb) pontja szerinti "állami főépítész" eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat. Kéri, hogy a módosításokról külön szavazzon a Képviselő-testület.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 2039. hrsz-ú ingatlanon a legnagyobb beépített 30 %-ról 40 %-ra emelésével, a legnagyobb építménymagasság 6,5 méterről 10 méterre emelésével, valamint a minimális zöldfelület 40 %-ról 30 %-ra csökkentésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

301/2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017 (II. 01.) határozatának módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 54/2017. (II.01.) határozata 1.melléklete a következő szerint módosul:

1.  kiegészül az alábbi 2. pont e) alponttal:

„2.e) a Badacsonytomaj 2039 hrsz-ú ingatlanon legnagyobb beépítettség 30%-ról 40%-ra emelése, legnagyobb építménymagasság 6,5 méterről 10 méterre emelése, valamint minimális zöldfelület 40%-ról 30%-ra csökkentése.”

2.  hatályát veszti az 1. melléklet 1. pontja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 54/2017 (II.01.) határozat szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadja a 70%-os legnagyobb beépítettséggel és jegyző asszony által elmondott módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

302/2017.  (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök Vt-k övezetet érintő módosításának elhatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását az alábbi tételes program szerint:

 

A Badacsonytomaj 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 113, 114 115/1, 115/2, 116/5, és 2457/1 hrsz-ú ingatlanok Vt-k övezeti részének Vt-k* övezetbe történő átsorolása a következő előírásokkal:

 

Övezeti jele

Beépítés módja

Legnagyobb beépítettség

%

Legnagyobb építmény-magasság

m

Kialakítható/

beépíthető

telek min. nagyság (m2)

Minimális új telek-szélesség

Min. zöld-felület

%

Vt-k*

K

70

K/6,0

K

K

10

 

A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (6a) bekezdés cb) pontja szerinti "állami főépítész" eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2018. december 31-re változott.

A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

módosítási eljárás megindításához: 2017. július 7.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

14./ Napirendi pont

Térképes információs táblák aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a táblára kerüljenek fel az előterjesztés melléklete szerinti

a) 1-14. pont alatti látnivalók,

b) a BADACSONY –TOURIST-CARD STANDARD leirata,

c) a BADACSONY –TOURIST-CARD VIP leirata,

d) a Badacsony Régiójáró Buszjárat leirata,

e) turistainformáció alatt a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület-Tourinform iroda

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kölcsey Nyomda a táblákat 22 eFt + ÁFA/darab áron készíti el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja azzal, hogy a munkát a Kölcsey Nyomda Kft-től rendeljük meg 22 eFt + ÁFA/db összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

303/2017.(VII.05. Képviselő-testületi határozat

Térképes információs táblák aktualizálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. támogatja a Céh Turisztikai Egyesület Látnivalók, tippek és hasznos információk elnevezésű anyagát, a Badacsony logo-val és az idegennyelvű verzióval kiegészítve és azzal, hogy a táblára kerüljenek fel az előterjesztés melléklete szerinti

a) 1-14. pont alatti látnivalók,

b) a BADACSONY –TOURIST-CARD STANDARD leirata,

c) a BADACSONY –TOURIST-CARD VIP leirata,

d) a Badacsony Régiójáró Buszjárat leirata,

e) turistainformáció alatt a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület-Tourinform iroda

 1. 2. felkéri a polgármestert, hogy a frissített anyag alapján a térképes információs táblák felújítási munkáit a 2017. május 19-én érkezett árajánlat alapján a Kölcsey Nyomda Kft-től (8300 Tapolca, Batsányi u. 1.) a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére rendelje meg 22.000 Ft+ÁFA/db összegben.

 

Határidő:   azonnal,

egyebekben 30 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

15./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

304/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Nagy Lajos képviselő 9.30 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

16./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy Badacsonyban nincs hirdetőtábla. Gyorsított eljárással ki kell helyezni egyet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról volt szó, hogy a városarculati kézikönyv elkészültét meg kell várni. Kérdezi, hogy az augusztusi soros ülésre beterjeszthető-e elfogadásra.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy társadalmi egyeztetésre kell bocsátani elfogadás előtt.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja azzal, hogy a badacsonyörsi hirdetőtábla ügyében további intézkedés szükséges, azt gyorsítsa meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

305/2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a badacsonyi hirdetőtábla ügyét gyorsítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

17./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy miről tárgyalt Mozsár Istvánnal, Nagy Gáborral, illetve Viosz Judittal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Mozsár István a Balatoni Fejlesztési Nonprofit Zrt. igazgatója. A Zrt-t a Turisztikai Ügynökség hozta létre arra, hogy a Balaton fejlesztési csomagot váltsa valóra. Nagy Gábor a Balatontourist Zrt. képviselője, a badacsonyörsi kempinggel kapcsolatban egy alaprajzot mutatott be, illetve a fejlesztési elképzelésekről adott tájékoztatást. A részletesen kidolgozott anyagot most küldte meg, egyeztetni fogja a képviselőkkel. Kempinget akarnak létrehozni, mobilházakkal, lakókocsikkal, a vasúttal párhuzamosan lenne a szolgáltatásokhoz szükséges építménysor. A nagy kapunál készülne egy épület, melyben üzlet, vendéglő és szálláshely lenne. Kérni fogják a HÉSZ módosítását a terveik megvalósításához. Beszéltek arról, hogy az önkormányzat ügyvédje elkészíti a megállapodás tervezetet, mely tartalmazni fogja a településnek és az ott élőknek a garanciát arra, hogy a strandra bemehetnek. Azt szeretné, ha az önkormányzat mindenkori rendeletében meghatározott jegyárakon történhetne a belépés, mely ellen nem tiltakozott a befektető. A beruházást 2018-ban kezdik meg, egyes elemeit ebben az évben be is fejezik, 2019-es szezonra készen lesznek. A középen lévő épületet most szálláshelyként üzemeltetik. Viosz Judittal már többször tárgyalt a világörökségi pályázat kapcsán, de nem kerültünk közelebb a célunkhoz. Utolsó kísérletként a badacsonyi részre vonatkozó tervet be fogja mutatni neki. Kérdezi, hogy további kérdés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot és a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

306/2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

18./ Napirendi pont

Római úti járdaépítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a beérkezett ajánlatot megismerte és felkéri az alpolgármestert a PRO-DI-GE Kft. árajánlatban foglalt tételek tisztázására a testület üléséig.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a törmelék elszállításának költségeire az NHSZ-től kért információt. Ajánlatuk kevesebb, de a konténerbe nekünk kell beletenni, így közel megegyezik a vállalkozó által adott bruttó 500 eFt-tal. Kérdezi, hogy nem lesz-e gond abból, ha a járda CKT erősítés nélkül készül. Úgy értelmezi, hogy a 6 m3 CKT beton csak a kocsibejárókhoz elegendő. Jelenleg nem járdaként funkcionál, gyakran legalább egyik tengellyel kocsik állnak ott.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a törmeléket közel annyiért szállítják el, mint ami az árajánlatban volt.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy ha a VN. Kft. a járdaépítési folyamatokba be tud folyni, akkor kapjon erre lehetőséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vizsgáltuk a Városüzemeltető bevonását, de nem jutottunk előbbre. Az ügyvezető úr azt javasolta, hogy fogadjuk el a beérkezett árajánlatot. Amikor a Hősök kertje melletti terület megújítása történt, akkor szemben is elkészült a döntött szegély, hogy szépen lehessen aszfaltozni. Arról volt szó, hogy jövőre folytatjuk. Az ott lakók aláírásokat gyűjtöttek a munka folytatására, mert a házak és a szegély közötti csapadapadékvíz befolyik a házak alá. Ez a körülmény megfontolásra késztetett mindenkit, így a testület az eredet tervétől eltérően úgy döntött, hogy most valósítja meg a járdát mintegy 2,5 millió forintból. Úgy gondolja, hogy ez rossz precedens teremthet a jövőre nézve.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a határidő meghatározását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy legkorábban 10 napon belül tudjuk a szerződést megkötni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy megpróbálja elérni, hogy az egész járda alá kerüljön CKT.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

307/2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Római úti járdaépítés munkáiról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Római utca Balaton felőli oldalán a Gyurkovics köztől a Stimmel üzletház irányába lévő járdaszakasz felújítását.
 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a PRO-DI-GE Kft. (székhely: 8312 Balatonederics, Petőfi utca 11.; adószám: 25294697-2-19; képviseli: Domonkos Zoltánné ügyvezető) bruttó 2.529.078,- Ft (azaz bruttó kettőmillió-ötszázhuszonkilencezer-hetvennyolc forint) vállalási összegű ajánlatát elfogadja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
 4. a felújításhoz szükséges fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 10 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


19./ Napirendi pont

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a rendelettervezet elfogadását a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az október 1-jével beálló kötelező határidők, a településképi véleményezés és arculati kézikönyv, a folyamatban lévő HÉSZ módosítás okán is indokolt az új partnerségi rendelet elfogadása. Erre tesz javaslatot a tervezet, melyhez segítséget a Miniszterelnökségtől pénteken kaptunk meg. Javasolja az elfogadását. Az egyeztetésbe a helyben székhellyel rendelkező gazdasági társaságokat és vállalkozókat kívánjuk elsősorban bevonni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

 1. III. NAPIRENDEK UTÁN

Krisztin N. László polgármester napirenden kívül elmondja, hogy a Magyar Nemzet újságírója megkereste a Ranolder villával kapcsolatosan. Érdeklődött, hogy ki az új tulajdonos. Mivel hivatalos információja nincs, ezért javasolta, hogy keresse meg az Örökségvédelmi Hivatalt, amely építéshatóságként működött közre. Elmondta, hogy mivel fontos pályázatok előtt áll az önkormányzat, melyhez komoly anyagi forrásra van szükség, nem élt az elővásárlási jogával.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr jelezte, hogy a Képviselő-testület 149/2017. (III.29.) számú határozatának kiegészítése szükséges az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez. Javasolja 6. pontként elfogadni az alábbi szövegezést: „az önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Badacsonytomaj 0186/24 hrsz-ú ingatlant településfejlesztés céljára szerzi meg.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

308/2017.(VII.05.) képviselő-testületi határozat

149/2017.(III.29.) határozat kiegészítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 149/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozatát az alábbi 6. ponttal egészíti ki:

„6. az önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Badacsonytomaj 0186/24 hrsz-ú ingatlant településfejlesztés céljára szerzi meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

IV. FELFÜGGESZTETT NAPIREND TÁRGYALÁSA

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester a felfüggesztett Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról tárgyú napirend tovább tárgyalását kéri. Javasolja felkérni a Kulturális Intézményt, hogy a Céh Turisztikai Egyesülettel együttműködve turisztikai információs pontot működtessen 2017. évi szezonban a volt utasellátó épületében. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

309/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményét felkéri, hogy a CÉH Turisztikai Egyesülettel együttműködve turisztikai információs pontot működtessen a 2017. évi szezonban.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 

Krisztin N. László polgármester javasolja változatlan tartalommal a pályázat ismételt kiírását is. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

310/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MNV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.
 2. II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 3. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)  területe: 19 m2

c)   megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)  vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

b)  Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. július 24. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása”)

c)   Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. július 25. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

d)  Induló bérleti díj: 2.000.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

e)  Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

f)    Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

g)  Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

h)  A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a soron következő Képviselő-testületi döntést követően legkésőbb a 15. napig - 2017.december 31., határozott időtartamra.

i)    Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

j)    Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

k)   Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

l)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

m) Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

n)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. IV. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

Határidő: pályázat kiírására azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester javasolja egy másik pályázat kiírását 2018. január 1-től határozatlan időre szóló bérleti jogviszonnyal, 3.300.000,- Ft/év+rezsiköltség induló bérleti díj meghatározással. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

311 /2017. (VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MNV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.

II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

 1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 2. 8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület
 3. területe: 19 m2
 4. megnevezése: ún. „Utasellátó”
 5. d. műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e. vagyon jellege: bérlemény

2. a hasznosítás módja: bérbeadás

3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)  Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. augusztus 18. 12,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása”)

b)  Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. augusztus 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)   Induló bérleti díj: 3.300.000,- Ft/év+rezsiköltség

d)  Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)  Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 30. napig.

 • o)  A bérleti jogviszony időtartama: kezdete 2018. január 1. napja, határozatlan időtartamra.

g)  Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

h)  Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

i)    Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

k)   Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

l)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

 1. IV. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

Határidő: pályázat kiírására azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester bejelenti, hogy több hétig csak hétfői napokon dolgozik, egyébként szabadságon lesz, a feladatokról az alpolgármester úrral egyeztetett. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                                Laposa Bence

polgármester                                                                                        képviselő

jegyzőkönyvhitelesítő

Wolf Viktória

jegyző