Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.02.01 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.02.01 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 2/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 1-jén 8.20 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                   alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                                (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                     képviselő                               (2 fő)

Nagy Lajos                                     képviselő

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                            műszaki ügyintéző

Bolla József                                     ügyvezető

Berecz Nikolett                                BVÖKI igazgató

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető              (6 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István és Nagy Lajos képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

14/2017. (II.01.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester napirendek előtt még egyszer köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2016. évben segítették az önkormányzat munkáját, bármilyen módon hozzájárultak a település fejlődéséhez. Jelzi, hogy ezt az együttműködést 2017-ben is igényeljük.  A testület döntött arról, hogy 2017-ben ismét szeretné bevezetni a 2015-ben működtetett utcafórumokat, ahol a képviselők találkozhattak a lakossággal.  Az ónos esőre való tekintettel kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy röviden számoljon be arról, hogy mit tettek a közlekedési helyzet normalizálásáért.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a téli síkosságmentesítést a VN. Kft. végzi. A téli időszakra való felkészüléshez konkrét ütemtervük van. A hóeltakarítással az idén kevés probléma volt. Viszont az utak jegesek voltak, az ónos eső is gondot okozott. Ügyeleti rendszert működtetnek. Ha olyan az idő, berendelik az embereket, hogy a normális élet megkezdődhessen reggel a szokott időben.  16 buszmegálló, az intézmények előtti területek, veszélyesebb kereszteződések síkosságmentesítését, zuzalékolását kell reggelre elvégezni. A településen 82 utca van. Ehhez a munkához 21 fő áll rendelkezésre. Felhívja a figyelmet, hogy a síkosságmentesítés és hóeltakarítás nemcsak a Városüzemeltetés feladata, a helyi rendelet szerint a lakosság felelőssége is felmerül. Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanuk előtti járda síkosságmentesítése, ha valaki ennek elmulasztása miatt szenved balesetet, az az ottlakó felelőssége. Kéri, hogy a lakosság pozitívan álljon hozzá az ilyen helyzetekhez, tegyen eleget kötelezettségének és ne csak kritikát fogalmazzon meg.  Elmondja, hogy az idén 21 tonna síkosságmentesítő anyagot szórtak szét, ha az időjárás szükségessé teszi, további zúzalék beszerzéséről gondoskodni fognak.

Krisztin N. László polgármester a napirendekre rátérve elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 26 napirendi pont szerepel. Ehhez javasolja felvenni

27. napirendként „Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása”

28. napirendként „Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról” tárgyú napirendeket, melyeket a Pénzügyi bizottság is megtárgyalt.

Kéri, hogy aki a két napirend beemelésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 1-jei soros ülésének meghívó szerinti 26 napirendjéhez felveszi

-       27. napirendként „Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása”

-       28. napirendként „Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról”

tárgyú napirendeket.

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Wolf Viktória jegyző 8.30 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy sorrendiségi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

16/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 2-i soros ülésének módosított napirendjét 28 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

 1. 2. Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2017. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 3. BVÖKI 2017.évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 4. Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bedő Lajos elnök

 1. 5. CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János egyesület elnöke

 1. 6. Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 7. A települési adóról szóló 26/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. 2017. évi rendezvények szervezése, valamint kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. MÁV Zrt-vel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj város közvilágítás aktív eszköz használat elszámolása 2013-2015. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018-2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Polgármester, alpolgármester illetmény- és költségtérítésváltozásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Segítség nyújtása a Kommandó települési leégett iskola újjáépítéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

18/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

2./ Napirendi pont

Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2017. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester köszönti Berecz Nikolett igazgatót. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a Városnap a hagyományoknak megfelelően május utolsó hétvégéjén került megrendezésre. A többi program elsősorban közösségformáló szerepet tölt be, és a helyi lakosságnak szól. A javaslat szerint 3 színházi előadás, illetve operett lenne, ami a költségvetés függvényében valósulhat meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület arra kérte az intézményvezetőt, hogy a lakossági visszajelzések alapján nagyobb hangsúlyt fektessen a településen élők művészeti igényeinek kiszolgálására. Olyan döntés született, hogy a Badacsonyi Szüret turisztikai rendezvény is maradjon a Kulturális Intézmény szervezésében. Egyéb turisztikai rendezvények tekintetében, illetve a meglévők kiegészítésére pályázatokat írtunk ki. Igyekeztünk olyan cégeket bevonni, melyek ezen speciális terület szakmai igényeinek megfelelnek, képesek levenni a terhet a Kulturális Intézményről. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

19/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2017. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVÖKI szervezésében 2017. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét, programtervét és időpontját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben programterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető

3./ Napirendi pont

BVÖKI 2017.évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a 2010-ben a közművelődési feladatellátás szakfelügyeletére került sor, mely alapján elkészült az Intézmény hétéves továbbképzési terve, mely szerint 2017. évben az intézményvezető kötelezett továbbképzésre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

20/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

BVKI 2017. évi továbbképzési tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2011-2018. évekre szóló továbbképzési tervét felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Wolf Viktória jegyző

20/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat melléklete

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Hétéves Továbbképzési terv 2011-2018

Hivatkozással a nemzeti kulturális örökség minisztere 1/2000. (I.14.) NKÖM rendeletében foglaltakra, a BVÖKI állományában dolgozók közül az alábbi közalkalmazottak tartoznak a rendelet hatálya alá és a vesznek részt a kulturális szakemberek részére tervezett továbbképzésen

Név

Szakmai munkakör

Képzett-ségi szint

Beisko-lázás éve

Óraszám

Képzési típus

Kezdés

Befejezés

Megj.

Berecz Nikolett Erika

intézményvezető

Főiskola (andragógia) felsőfokú sportkommunikátor

2015

60

Többfunkciós kulturális intézmények vezetőinek képzése Felnőttképzési nyilvántartási száma: E- 000722/2014

2015

2016

akkreditált előírt továbbképzés

2015

120

Kulturális emberi erőforrás szakmenedzser 04-9-00000-10/2015

2015

2016

akkreditált továbbképzés

2017

60

ÁBPE továbbképzés I. (E-learning képzés)

2017

2017

akkreditált előírt továbbképzés

Nagy László

művelődésszervező

Főiskola, kulturális menedzser, művelődésszervező

Kovács László Krisztián

könyvtáros

Egyetem- főiskola- informatikus könyvtáros

2013.

88

E-tanácsadó, közösségi szolgáltató, felnőttképzési nyilvántartási szám: 00752-20092

2013.01.10.

2013.03.28.

E- Magyarország pont működtető. 2020-ig nem kötelezett

 

4./ Napirendi pont

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bedő Lajos elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy alapvetően 3 millió forint visszatérítendő, kamatmentes kölcsönről lenne szó, melyet az Egyesület 2018. végéig kér támogatásként biztosítani, mivel az elmúlt időszakban megváltozott a Leader program támogatásának módja. Az Egyesület bajban van. 44 települést foglalt magába, egészen az elmúlt év végéig. Törvényi változás miatt a csoport kettészakadt. A program nem lépheti át a megyehatárokat, ezért a zalai települések különváltak. Működése során 1,6 milliárd forintot juttatott el pályázati úton a térség civil szervezeteinek, vállalkozásainak és önkormányzatainak, melyből Badacsonytomaj mintegy 150 milliót kapott. Most a hangsúly lekerült a szervezetekről, tudomása szerint 300 millió forintot fognak kapni, melyet szintén pályázat útján juttatnak el az érintetteknek. Korábban ő volt az Egyesület elnöke, majd tiszteletbeli elnökké választották. Az Egyesület munkaszervezetéből egy dolgozók elbocsátottak, a többiek munkaidejét csökkentik, a tartozásokat próbálják behajtani. Az önkormányzat több pályázatot nyert el az Egyesület közreműködésével rendezvényekre, akadálymentes bejáróra, alsó bazársor elbontására, a templomokba új elektromos orgonák beszerzésére, stb. Kéri a testületet, hogy az együttműködés fontosságát lássák meg, és segítsék a kölcsön biztosításával az Egyesület további működését.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a bizottság azért nem támogatta a kérelmet, mert úgy gondolja, hogy kiüresedett ez a történek. Az elnök úr 188 millió forint támogatást jelzett előre a 14 településre. Ha ezt arányosan leosztjuk, szinte akkora összeget kapnánk, mint a kért kölcsön. Nem látja a biztosítékot arra sem, hogy ezt bárki vissza fogja fizetni, nincsenek garanciák a rendszerben.

 

Krisztin N. László polgármester elfogadja ezt a felelős gondolkodást, az összeg csökkenéséről nem tudott. Jelenleg a Leader munkaszervezete Tapolcán a Társulás épületében székel, ezért havi kb. 700 eFt-ot fizet. Az Egyesület valamikor a régi polgármesteri hivatal épületében működött térítésmentesen. A Vulkán Képzőközpont felajánlotta, hogy fogadja őket térítésmentesen, nem tudja, hogy hol tart az egyeztetés. Megjegyzi, hogy ezek szerint a pályázati támogatás összege folyamatosan csökken. Fizetik a járulékokat, munkadíjat a folyószámla hitelből, elszámolnak, majd az  Állam utólag leutalja a pénzt. Már a folyószámla hitelt is nehéz volt megszerezni, mert az Állam nem szívesen állt a szervezet mögé. Ettől függetlenül annak idején ő kezdeményezte, hogy aki jelentős összegeket nyert, a saját pénzéből tegyen valamennyit a fejlesztési alapba. Lehetett sejteni, hogy elfogy a lendület. Jogilag ezt nem engedte a Minisztérium, egyébként az önkormányzati szférában sem megengedett. A forráshoz jutott vállalkozások többsége már nem is tag, ezért is van baj. Az Egyesületnek nincs vagyona, ezért a kölcsönre nem tudunk fedezetet kérni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a támogatási szerződés kötelező tartalmi kelléke egy felhatalmazó levél, melyet igazoltatni kell a bankkal. Ha fizetési kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, akkor inkasszál a támogató. Ezt a pénzügyi biztosítékot ki kell kötni minden egyesület esetében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a letelepedési támogatás kapcsán is kérünk egy hasonló fedezetet. Azt tapasztaljuk, hogy az esetek többségében már van teher az adott ingatlanon, így a listán előttünk lévőnek hozzá kell járulni, hogy mi is felkerülhessünk. Nem szeretnénk, ha a fiataloknak vissza kellene adni a támogatást, mert nem tudják beszerezni a banktól a nyilatkozatot.  Úgy látja, hogy a Pénzügyi bizottság egy kisebb összegű kölcsön megszavazását is fontolgatta.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy felvetődött, hogy 1 hónap múlva esetleg jobban látható, hogy a többi település milyen összegű támogatást ad. A 3 millió forint riasztóan hat, a környező települések esetében 300 eFt-ról hallott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nyilván az összegek megállapításában volt valami logika. Feltételes döntésként javasolja, hogy ha valamennyi önkormányzat kiveszi a részét a folyamatból, akkor Badacsonytomaj is támogatja.

 

Forintos Ervin képviselő szerint talán elfogadható lenne a lakosságarányos rendszer.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi lesz, ha egy önkormányzat nem ad támogatást. Példaként említi a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, akik 54 települést láttak el. Amikor a tűzoltóautóra pályáztunk, Badacsonytomaj 20 milliót tett hozzá, a többi település nem járult hozzá. Majd később a tűzoltóautót és az épületet is átvette az Állam, igaz, hogy konszolidálták az önkormányzatot. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel, hogy egyáltalán szándékozik-e a testület valamilyen formában foglalkozni a kérdéssel, kívánja-e támogatni a Vulkánok Völgye Egyesület kérelmét. Kéri, hogy aki a kérelem támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

21/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület (székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3.) támogatási kérelmét támogatásra javasolja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ha valamennyi önkormányzat teljesíti és testületi határozatban vállalja a rá eső összeg átutalását, akkor Badacsonytomaj Város Önkormányzata is vállalja a kérelemben szereplő 3 millió forint visszatérítendő támogatás biztosítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy muszáj-e meghatározni az összeget, amit a településekre nézve kiszámoltak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Kérdezi, hogy van-e más javaslat.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy emlékezete szerint a Pénzügyi bizottsági ülésen az elnök úr azt mondta, hogy a nagyobb településekhez fordultak csak kérelemmel.

 

Forintos Ervin képviselő lakosságarányosan javasolja a támogatást. Javasolja a következő ülésre visszahozni, addig Bedő úr készítsen egy kimutatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottsági ülésen elmondottak szerint Zalahalápról 2 millió, Lesenceistvándról 1,5 millió forintos ígérvény van.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja a következő ülésen dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a napirend felfüggesztését. Megkérdezi az Egyesület elnökét, hogy mennyire sürgős a döntés. Kéri, hogy aki a napirend felfüggesztésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

22/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelme” tárgyú napirend tárgyalását felfüggeszti.

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

5./ Napirendi pont

CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János egyesület elnöke

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat és a Turisztikai Egyesület között volt egy 2 + 5 éves együttműködés. Az Egyesület indult egy pályázaton, melynek a megvalósítási időszaka 2 év volt, a fenntartási időszak pedig 5 év. Ezen időszakban másik három önkormányzattal együtt közösen segítettük a munkájukat, Badacsonytomaj 11,5 millió forint/ év összeggel. A négy önkormányzat együttes támogatása 13,5 millió forint volt. Ez az Egyesület elmondása szerint a Tourinform Munkaszervezet bér és járulékait, az iroda közmű költségeit fedezte, megteremtve az Egyesület működésének alapjait.  Az önkormányzat az időszak egy részében nehéz helyzetben volt, ekkorra tehető a világgazdasági és hitelválság is. A támogatási időszak az önkormányzat értelmezése szerint január 1-én lejárt, új együttműködési időszak veszi kezdetét.  Időközben az Egyesület jelezte, hogy annak idején a pályázat megvalósítását nem tudta két év alatt befejezni, három hónappal csúszott, ez a támogatási szerződésben átvezetésre került. Megvalósítási időszak vége 2012. március 31. volt. A támogatási szerződésben a fenntartási időszak vége 2017. március 31., viszont ez a körülmény nem lett átvezetve a testület döntési folyamatában.  Ezen időszakban az Egyesület támogatás nélkül maradna.  Azt kérik, hogy ezen három hónapban kapják meg a havi 962.500 Ft-ot önkormányzatunktól, illetve a többi önkormányzattól is kérik a korábbi támogatást. Időközben a testület többször tárgyalt az együttműködés jövőjéről, a kicsit más jellegű együttműködés konkrét elemei közül néhány már határozottan látszik.  Ha kialakul, erről a testületnek dönteni kell. Megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen nem tudott részt venni. Furcsának tartja, hogy az Egyesületből nincs jelen senki.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy azt bizottság javasolja, hogy amíg tartanak a tárgyalások, addig ne vonjuk el a működési finanszírozást, teljesen függetlenül a 3 hónaptól. Ha megszületik a megállapodás, akkor az új szerződés lépjen érvénybe.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az is támogatás, hogy az irodát az önkormányzat bérleti díj nélkül rendelkezésre bocsátotta. Felvetődik, hogy a tagság mennyire érzi fontosnak az Egyesület működését, ha nincs pénz, akkor mi az a minimális összeg, ami feltétlenül szükséges.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a tárgyalások alatt tisztázódni fognak a működés feltételei. Javasolja max. 3 hónapra megadni a kért összeget, illetve a szerződés megkötéséig.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ha a testület úgy döntene, hogy ebben a formában nem kívánja támogatni az Egyesületet, akkor mi történik. A lakosság egy része nem szimpatizál a korábbi nagy összegű kifizetéssel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy finanszírozási kötelezettsége 2017. január 1. után nincs az önkormányzatnak. Ez a támogatási kérelem 2.887.500 Ft-ról szól. Születhet olyan döntés, hogy megadják a teljes támogatást 3 hónapra, vagy visszatérítendő támogatást, vagy csak csökkentett összegű támogatást biztosítanak. Fontos, hogy a támogatási szerződésről 2012. óta nem volt információjuk. 2014-ben a középtávú együttműködési megállapodás módosításánál sem került sor ennek az átvezetésre. Kérték az Egyesületet, hogy biztosítsanak számukra egy anyagot a megállapodásig, de még nem kapták meg.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja kamatmentes kölcsönként átadni, majd a tárgyalások lezárása után a támogatásból levonni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy tárgyaláson felmerült a TDM szervezetek jövője. Minden polgármester úgy nyilatkozott, hogy kevés érzékelhető, látható eredménye van ezeknek a szervezeteknek. és az önkormányzati támogatást a működésre élik fel, ami nem jó. Az Egyesület pályázatát támogattuk, de a pályázatot kiíró szervezet visszavonta, mert más típusú szerkezetben próbálja segíteni a helyi turizmust. Települési együttműködésben gondolkodnak, így fogják támogatni a mikrotérségeket. Sokkal inkább az önkormányzatokat tekintik a jelenlegi turisztikai ügynökségnél a helyi turizmus letételesének, mint a TDM szervezeteket.  A bizottság javasolta, hogy a 3 hónapot vállaljuk be támogatási időszakként, közben állapodjunk meg. A finanszírozás a megállapodás aláírásáig tartson. Másik javaslat a visszatérítendő támogatás. Kérdezi, hogy van-e egyéb javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Először a visszatérítendő támogatás lehetőségét teszi fel szavazásra a kérelemben szereplő támogatási összeggel. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

23/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park utca 61.) részére 2017. évben visszatérítendő támogatást biztosít 2.887.500 Ft összegben, azaz kettőmillió-nyolcszányolcvanhétezer-ötszáz forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése három részletben, átutalással történjen az Egyesület. bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)     962.500 Ft 2017. február 10. napjáig,

b)     962.500 Ft 2017. február 28. napjáig,

c)      962.500 Ft 2017. március 10. napjáig

 1. a támogatás célja: turisztikai feladatok ellátása, működési kiadások támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. március 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb 2017. április 30-ig köteles visszafizetni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, a támogatási összeg visszafizetéséről, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:   a megállapodás megkötésére: 2017. február 8.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

visszafizetésre: 2017. április 30.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy február 15-ig kerüljön lezárásra az egyezkedési sorozat, majd február 15. után egy rendkívüli ülés keretében véglegesíthető a megállapodás. Kéri, hogy aki azzal egyetért hogy az új együttműködési megállapodás előkészítésére február 15. napját határozza el, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

24/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park utca 61.) által kezdeményezett új együttműködési megállapodás előkészítésére 2017. február 15. napját határozza el.

Határidő: elfogadásra azonnal,

együttműködési megállapodás előkészítésére 2017. február 15.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Békássy János CÉH elnök

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a határozati javaslat 2.a) pontját módosításra javasolja: „2.a) 10.310 ezer Ft 2017. február 8. napjáig” szövegezéssel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület már elfogadta a VN. Kft. üzleti tervét, melyben önkormányzati támogatásként 30.910 eFt-ot szavazott meg. A Kft. a működéséhez szükséges többi pénzt saját maga termeli meg. Az önkormányzati támogatás ütemezéséről szól az előterjesztés. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

25/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 30.930 ezer Ft összegben, azaz harmincmillió-kilencszázharmincezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése három részletben, átutalással történjen VN Kft. bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)         10.310 ezer Ft 2017. február 8. napjáig,

b)         10.310 ezer Ft 2017. május 31. napjáig

c)         10.310 ezer Ft 2017. október 30. napjáig

 1. a támogatás célja: közhasznú feladatok ellátása, kiadásainak támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft.-vel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2017. február 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető

7./ Napirendi pont

A települési adóról szóló 26/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, ismertesse a módosítás lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal élt törvényességi felhívással, melynek részleteit ismerteti. Elmondja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó termőföld vonatkozásában minden adóalanynak bevallási kötelezettsége van ez évben először február 15-ig. Ezen túlmenően elmondja, hogy sajnos többen nem tettek eleget telekadófizetési kötelezettségüknek az elmúlt 5 évben. Az adófeltárás megtörtént, az eljárást megindították. Hangsúlyozza azt is, hogy az Agrárkamarától minden évben július 9. és szeptember 30. között kell megkérni az igazolást a belterületi mezőgazdasági művelés alatt álló területekre vonatkozóan, különben mulasztás történik. Kéri az adóalanyokat, hogy jöjjenek be, és kérjék az eljárás felfüggesztését az igazolás beszerzéséig. A jogalkotói szándékot törvény írja elő, mindannyiunk részére kötelezettséget keletkeztet. A magánszemély illetékmentesen kérhet méltányosságot..

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a szőlő művelési ágú ingatlan igazolással mentesülhet-e az adófizetési kötelezettség alól.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igazolással. Július 9. után szerezhető be, melyre felhívják az adóalanyok figyelmét, hirdetményi úton is közzétesszik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendelet bevezetésére az utolsó lökést éppen a NÉBIH közlemény adta meg, hiszen az említett betegség a gondozatlan területekről terjed át a gondozottakra.  A településképen is javítani kell, az intézkedés ezt is szolgálja. A gondozott szőlőkre nem vonatkozik a bevezetett adó ebben az esetben.

 

Laposa Bence képviselő szerint a területek nagyobb része 1 ha alatti, az adó mértéke sem bír olyan visszatartó erővel, mely jelentősen orvosolná a problémát. Így a maga részéről egy kísérleti évként tekint erre az esztendőre. Jövőre vissza kell térni és tovább gondolni ezt a témát.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a közben érkező szakmai véleményeket érdemes lesz megfontolni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ha az 1 ha feletti ingatlannak haszonbérlője van, akkor kit terhel a fizetési kötelezettség.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy főszabály szerint a tulajdonos az adóalany.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítás elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (II.02.) önkormányzati rendelete

a települési adóról szóló 26/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fő utca rekonstrukciójának tervezésére érvényes szerződésünk van. Mivel akadály merült fel, kérik a szerződés módosítását.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a lakosság köréből többen kérték, hogy kerüljön sor lakossági fórumra is e témában.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vannak olyan ügyek, melyek előrelátó megoldást igényelnek. Két verzió készült, egyikhez szükség van a helyi egyház pozitív viszonyulására is. Amint érdemi információk lesznek, a lakosságot értesíteni fogjuk. Kéri, hogy mielőtt valaki bármilyen önkormányzati ügyben önálló akcióba kezd, hívja fel és konzultáljanak. Úgy látja, hogy ennek a szerződésmódosításnak nincs akadálya. Tájékoztatást ad arról, hogy a Világörökség várományos pályázattal kapcsolatosan jelzés érkezett, hogy első körben, február 6-ig nem tudják beadni.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

26/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj, Fő utca érintett szakaszának felújítása, tanulmányterv és kiviteli terv készítése tárgyában a Masszi Építész Iroda Kft-vel (székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., adószám: 23023851-2-02; Cégjegyzékszám: 02-09-076533; bankszámla: OTP 11731001-20691752; képviseli: Masszi Pál DLA építész vezető tervező, ügyvezető) kötött szerződés 2. pontjának módosítását elrendeli, azzal, hogy a szerződés 2. pontja a következők szerint módosul: “2. Vállalás határideje: 2017. március 27.”. A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
 2. a szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződésmódosításra 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

9./ Napirendi pont

2017. évi rendezvények szervezése, valamint kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság Forintos Ervin képviselőt kizárta a szavazásból. Elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a

 1. 1. a 2017. évi rendezvények szervezése tárgyában beérkezett ajánlatok szerint az arra vonatkozó szerződéskötést javasolja

a) a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Keszegfesztivál” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 3.200.000 Ft, azaz hárommillió-kettőszázezer forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési kiadási előirányzat keret terhére biztosít

b) az Akció Rendezvényszervező Kft-vel (1137 Bp., Szent István krt. 8.) a „Pincefeszt” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési kiadási előirányzat keret terhére biztosít

c) a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Gasztrofesztivál” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési kiadási előirányzat keret terhére biztosít

d) a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Disznólkodás” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési kiadási előirányzat keret terhére biztosít.

 1. 2. a 2017. évi kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok szerint az arra vonatkozó szerződéskötést javasolja az Akció Rendezvényszervező Kft-vel (1137 Bp., Szent István krt. 8.) bruttó 6.864.350 Ft, azaz hatmillió-nyolcszázhatvannégyezer-háromszázötven forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési kiadási előirányzat keret terhére biztosít.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vannak bizonyos programok, melyeket megpályáztatunk. Ezek a Keszegfesztivál, a Pincefeszt, a Gasztrofesztivál és a Disznólkodás. A Pincefeszt és a Gasztrofesztivál új programok, a Keszegfesztivál a Horgászegyesület bevonásával kerülne megrendezésre, a Disznólkodás a téli időszakban elégíthet ki igényeket. A bizottság javaslata szerint kellene a költségvetést módosítani. Úgy látjuk, hogy rendezvényeinkhez nincs meg a megfelelő marketing, ehhez szakmai segítséget kérünk.  A beérkezett pályázatokból kell kiválasztani azt a céget, akivel előrelépést remélünk. A Borhetet az elmúlt három évhez hasonlóan a Turisztikai Egyesület szervezné, a Rózsakő fesztivált pedig a megszokott módon Greznár Attila fogná össze. E két program terén is komoly egyeztetések várhatók. A Badacsonyi Szüret a Kulturális Intézmény szervezésében fog megvalósulni.

 

Forintos Ervin képviselő kiegészíti azzal, hogy elhangzott, hogy az összes rendezvényre vonatkozóan a borászatok és éttermek helyi szinten lesznek bevonva. Megjegyzi, hogy nem szerepelnek a rendezvények időpontjai. Kéri a szavazásból való kizárását.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ő is kizárathatná magát. Nem ért egyet Forintos Ervin kérésével. A Borhetektől indult a folyamat, hogy próbáljunk meg profi szervezőket bevonni, de adjunk esélyt a Turisztikai Egyesületnek is.

 

Laposa Bence képviselő szerint nincs személyes érintettség senki részéről. A képviselők mindent megtettek azért, hogy olyan szervezési helyzetbe kerülhessünk, ami előre mutat. Hosszú tárgyalási folyamat előzte meg az előttünk lévő anyagot. Mindenkit a jószándék és tisztesség vezetett. Az anyagban a Borhétről nincs konkrét döntés, az külön megállapodás kérdése lesz. A marketingre vonatkozó ajánlatokat úgy kértük be, hogy az a két kiemelt rendezvényre is szóljon. Úgy látja, hogy a Borhét és Badacsonyi Szüret megpályáztatása, külső céggel való szervezése irreálisan magas költséget jelentene egyelőre.  Ezért a szervezési feladatok maradjanak meg a helyi szervezeteknél, de a kommunikációban vegyen részt az a cég, aki az egész éves marketinget fogja vinni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról van szó, hogy az elmúlt években negatív élmények is érték a testületet, amikor a programfejlesztések kapcsán általuk nem ismert cégeket bíztak meg. Most azt kérte, hogy aki tud, ajánljon megbízható, megfelelő referenciákkal, kapcsolatrendszerrel bíró cégeket. Erre kéri a lakosságot is. A vonatkozó szabályok szerint legalább 3 árajánlatot kell bekérni minden esetben, tehát nem biztos, hogy a javasolt szervezet fog nyerni. A képviselők közül többen javasoltak cégeket, ezért érzik úgy, hogy a szavazásban nem kívánnak részt venni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy ha bárki javasolt egy céget, akkor a testület többségi akaratát segítette, nem tett olyat, ami miatt a szavazásból ki kellene záratnia magát. Megköszöni a segítséget. A megbeszélések a cégekkel kifejezetten építő jellegűek voltak, jó volt látni, hogy a külsős szakembereknek milyen ötleteik vannak.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a képviselők sok kritikát kaptak a programok minőségére, véleménye szerint részben jogtalanul. Pozitív, ha van településmarketing, a programokba is bele tud folyni, kreatívabbá teszi azokat.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Forintos Ervin képviselőt, hogy fenntartja-e a kizárásra vonatkozó kérését.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy dönteni kellene a településmarketinget összefogó szervezet kiválasztásáról.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ajánlat ismert, a keret rendelkezésre áll az előzetes pénzmaradvány terhére. A szerződést előkészítjük a döntést követően, és gyorsan elkezdődhet a munka.

 

Laposa Bence képviselő kéri, hogy a szerződésnek legyen melléklete a konkrét rendezvény neve, időpontja és tartalma, erről informálisan értesüljön a testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy örömmel veszi ebben a kulturális igazgató együttműködését.  Felmerült, hogy szükség lenne az önkormányzatnál egy turisztikai referens alkalmazására többek között azért, hogy ha ezek a profi cégek belépnek a rendszerbe, egy szakavatott személy kérje számon az önkormányzati érdekek betartását és vállalásaikat. Egyelőre erről még nem kell dönteni, addig Laposa Bence és Nagy Miklós képviselők ezt a feladatot társadalmi munkában elvégzik.  Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság által támogatott határozati javaslatot az 1-es javaslat esetében 4 ponttal, a 2-es javaslat esetében 1 ponttal az előzetes pénzmaradvány terhére elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

27/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi rendezvények szervezése, valamint kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2017. évi rendezvények szervezése tárgyában beérkezett ajánlatok szerint az arra vonatkozó szerződéskötést elrendeli

a)    a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Keszegfesztivál” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 3.200.000 Ft, azaz hárommillió-kettőszázezer forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja

b)    az Akció Rendezvényszervező Kft-vel (1137 Bp., Szent István krt. 8.) a „Pincefeszt” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja

c)    a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Gasztrofesztivál” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja

d)    a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Disznólkodás” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja.

 1. 2. a 2017. évi kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok szerint az arra vonatkozó szerződéskötést javasolja az Akció Rendezvényszervező Kft-vel (1137 Bp., Szent István krt. 8.) bruttó 6.864.350 Ft, azaz hatmillió-nyolcszázhatvannégyezer-háromszázötven forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

10./ Napirendi pont

MÁV Zrt-vel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról van szó, hogy a MÁV területe határos a Dísztérrel. Felmerült, hogy a sárga épületet és a vele szembeni vállalkozások helyét – ugyanúgy, mint a BAHART esetében – az önkormányzatnak kellene kibérelni. Erre a testület korábbi felhatalmazása alapján tárgyalásokat folytatott, a szerződéstervezetet a MÁV megküldte.  Az volt a gondolat, hogy a területet és épületet magunk hasznosítjuk, - akadályozva az ottani ruha kirakodást -  esetleg ott egy kávézót alakítunk ki a tér felé. Ezzel komoly lépést tudnánk tenni az ottani közlekedés javítására. Egyelőre azt kellene elérni, hogy a területet a MÁV az önkormányzatnak adja bérbe.

 

Forintos Ervin képviselő szerint magas a bérleti díj. Akkor tudná elfogadni, ha a Gesztenyesort a Múzeumig a MÁV átadná és ott az önkormányzat további helyeket tudna bérbe adni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vendéglátó épület 19 m2, a burkolt terület pedig 62,5 m2. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a jelenlegi szerződéstervezet nem tiltja a további bérbeadást. A szerződésben szerepel még havi 3.931 Ft/hó + ÁFA ingatlankezelési díj a 3.300 eFt/év + ÁFA bérleti díjon felül, illetve 1.062.727.-Ft óvadék is.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy elviekben egyetért, de az összeget túlzottnak tartja. Tavaly a BAHART-tól béreltünk területet, de nem igazán sikerült változtatni. Meggondolandónak tartja, véleménye szerint itt sem fogjuk tudni beszedni az általunk befizetett összeget.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a MÁV az általunk bérelt terület mellett kiadhatja-e a területét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a MÁV gépjárműveknek is ad helyet, pld. a Dohánybolt mellett is. Nem tudjuk meggátolni, hogy a saját területét bérbe adja, a ruhák árusítását sem tudjuk megtiltani. A BAHART-tal jó az együttműködésünk.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az ABC alatti és az Egry Múzeum alatti rész is a MÁV tulajdona. A testület kérésének megfelelően ezeket a területeket a Kft. gondozza, illetve a vasút és a 71-es út közötti szakaszt is.  A Polgármester úr több kísérletet tett arra, hogy ezt a MÁV ellentételezze. Kaptak egy szerződéstervezetet a MÁV-tól, de nem jutottak kompromisszumos megoldásra.  Úgy gondolja, hogy ezt is figyelembe kellene venni. A területeket ingyen gondozzák, hogy a településkép megfelelő legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a MÁV üzletágakra van bontva, nem egyeztetnek egymással sem. Így nem lehet a pénzeket összevezetni. Első megközelítésben 3 millió forint + ÁFÁ-ról volt szó. Egyetért mindenkivel.

 

Laposa Bence képviselő úgy gondolja, hogy évtizedek óta ezzel a két kritikus területtel küzdünk. Nem szabad elszalasztani ezt a lehetőséget, hogy mindkettőben eredményt tudjunk elérni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint, ha bérbe tudnánk adni az épületet, illetve a sétány melletti részt, akkor a jelenlegi bérlők a település más hasonlóan frekventált részén kaphatnak helyet. Kérdezi, hogy ebben az esetben az ÁFA kérdése hogyan alakul.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy bérbeadás szempontjából az önkormányzat mentesül a fizetési kötelezettség alól.

 

Laposa Bence képviselő szerint azért ennyi a bérleti díj, mert ennyit szedtek be érte. Ha mi adjuk bérbe az épületet és a területeket, akkor a meghatározhatjuk a feltételeket. Ha a beruházás megvalósul, mi tudjuk irányítani a folyamatokat.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a jelenlegi bérlők a Gesztenye soron kapjanak majd helyet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindenki a centrumban akar lenni, ez nem fog működni. A vállalkozók a MÁV-tól az út mellett kértek helyet, a Múzeumig a sétányon nem sokan mennek át.  Előzetes elképzeléseink szerint a 6 ha-os terület környékén várható egy új turisztikai centrum kialakítása, akkor lehet ennek majd szerepe.

 

Laposa Bence képviselő szerint sokáig tartott a szerződéstervezet létrehozása. Ha újabb dolgokat kérünk, akkor a szerződéskötés meghiúsulhat.  Javasolja most így elfogadni, és a későbbiekben visszatérni rá.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy két döntést kell hozni. Kéri, hogy aki a szerződés megkötését támogatja az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

28/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

MÁV ZRt-vel kötendő megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a badacsonytomaji, 0320hrsz-ú kivett közforgalmú vasút megnevezésű külterületi B228971_VR leltári számú, a természetben Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű, mellékletként csatolt helyszínrajzon vastag fekete vonallal megjelölt, 62,5 m2 burkoltterületet, és az ingatlanon lévő vastag piros vonallal megjelölt 19 m2 beépített területű vendéglátóépület  megnevezésű T0306602_VR leltári számú épület/helyiség vonatkozásában előkészített bérleti szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. a bérleti díj összegét 3.300.000 Ft/év + ÁFA összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja, 2017. évben a 2016. évi pénzmaradvány terhére.
 3. az ingatlankezelési szolgáltatások díját, 3.931 Ft/hó + ÁFA összeget, valamint a közműköltségeket (villamosenergia) az önkormányzat költségvetésében biztosítja, 2017. évben a 2016. évi pénzmaradvány terhére.
 4. a szerződés felek általi aláírásától számított 8 napon belül vállalja az önkormányzat valamennyi számlájára szóló beszedési megbízás megadását a MÁV ZRt. részére, valamint pénzügyi biztosítékként 1.062.727.-Ft, azaz Egymillió-hatvankettőezer-hétszázhuszonhét forint óvadékot a szerződés felek általi aláírásától számított 8 napon belül elrendeli megfizetni.
 5. vállalja továbbá a szerződésben foglaltak szerinti egyéb költségek megtérítését (közjegyzői okiratba foglalás, biztosítási szerződés)

Határidő: a megállapodás megkötésére: 30 nap,

az összegek kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az épületet hasznosítani kell, az erre vonatkozó pályázati kiírás kerüljön be a februári soros ülésre, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

29/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

MÁV ZRt-vel kötendő megállapodásról – helyiség hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a MÁV Zrt-vel kötendő megállapodáshoz kapcsolódóan vizsgálja meg a Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő vastag piros vonallal megjelölt 19 m2 beépített területű vendéglátóépület  megnevezésű  épület/helyiség hasznosításra vonatkozó lehetőségeket és esetlegesen készítsen elő erre vonatkozó pályázati kiírást a képviselő-testület februári soros ülésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

előkészítésre 2017. februári soros ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ilyen módon bérbe vett terület egyéb részei, a 62,5 m2 is kerüljenek bérbeadásra, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

30/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

MÁV ZRt-vel kötendő megállapodásról – helyiség hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a MÁV Zrt-vel kötendő megállapodáshoz kapcsolódóan a Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő - helyszínrajzon vastag fekete vonallal megjelölt - 62,5 m2 burkolt terület hasznosítását nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város közvilágítás aktív eszköz használat elszámolása 2013-2015. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 1 évig helyi vállalkozót bíztunk meg a közvilágítással összefüggő karbantartási feladatokkal.  Kiderült, hogy ebben az esetben az EON felé eszközhasználati díjat kell fizetni, így többe került, mintha az EON végezné a feladatot. Utólag kivetették a határozati javaslatban szereplő összeget, melynek kifizetéséről kell most intézkedni. Úgy döntöttünk, hogy most az EON-nal kötjük meg a szerződést.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a 895 lámpa valóban az EON tulajdona-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy több ezer lámpa van a településen, a többi az önkormányzaté. A Városüzemeltetőnek is van egy kimutatása, mely az anyag számait támasztja alá.

 

Laposa Bence képviselő 10.10 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többek között a miénk a badacsonytomaji strandtól a Bányász strandig, a Varga KFT. előtti szakasz a Kempingig, a Badacsonyörsi fejlesztés egy része, a Móricz Zsigmond utcában történt fejlesztés, stb. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja a kifizetést és a határozati javaslat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

31/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város közvilágítás aktív eszköz használat elszámolása 2013-2015. évre vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elismeri, hogy 2012-2015. évekre vonatkozóan az E.ON Zrt-t megillető közvilágítási aktív elem eszközhasználati díjtartozása keletkezett, melynek összege bruttó 1.087.774,- Ft.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az E.ON Zrt. közötti Megállapodást aláírja.
 3. elrendeli a Megállapodás felek által történő aláírását követően az E.ON Zrt. által kiállított számla ellenértékének, bruttó 1.087.774,- Ft összegnek a kifizetését, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosít

 

Határidő:     elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

12./ Napirendi pont

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018-2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évek óta az önkormányzatok különböző csoportosításban és gesztorral megkísérlik, hogy a beszerzett villamos energia ára csökkenjen. Most 18-19 évre előre gondolkodva veszünk részt egy ilyen akcióban. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

32/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018-2019. évre

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. fenn kívánja tartani Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei tagságát a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat koordináló Isaszeg Város Önkormányzata, mint Gesztor által képviselt csoportos, 2018-2019. villamos energia évre szóló villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kíván megjelenni.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
 3. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

13./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy november 30-án tárgyalt a Képviselő-testület az iskolai körzethatárok meghatározásáról, de 2017. január 1-től a Járási Hivatal hatáskörébe került, ezért kell ismételten dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több mint 20 gyerek jár Káptalantótiból az iskolánkba, ennek ellenére három éve nem tudjuk elérni, hogy bevegyék a települést a körzetbe. Ekkor az állam fizetné a bejáró gyerekek buszköltségét. Tapolcáról egy gyermek jár ide.  Egyébként szinte minden olyan települést bevettünk a körzetbe, ahonnan gyerekek tanulnak itt.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

33/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2017/2018. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2017/2018. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 3. 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának vezetőjét értesítse.

Határidő: azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

14./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület munkáját követő TV. nézők gyakran ismétlődő napirenddel találkoznak most. Miután visszavettük a Tátika üzletházat, próbáljuk hasznosítani, ez tavaly 1 szezonra történő bérlettel történt. Azóta hosszú távú bérleti felhívásokkal, most már eladási szándékkal is hirdetünk pályázatokat, melyek sajnos nem voltak eredményesek. Nincs konkrét érdeklődő, ezért a pályázat újbóli kiírására teszünk kísérletet, változatlan feltételek mellett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  Megállapítja, hogy nincs.

 

Laposa Bence képviselő 10.14 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért az ingatlan bérbeadásával és a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

34/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)  területe: 1116 m2

c)   megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)  műszaki állapota: felújítandó

e)  vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)  Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. február 20. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)  Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. február 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)   Induló bérleti díj: 5.000.000-Ft/év+rezsiköltség a második évtől kezdve

d)  Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)  Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)    A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)  Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)  Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

i)    Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

j)    Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)   Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

VAGYONHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL VEGYES BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

Létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., adószáma: 15733940-2-19, képviseli: Krisztin N. László polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről

név/cégnév: ……………………………………………………………………………………..

székhely: …………………………………………………………………………………………

adószám, cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………

törvényes képviselő neve és tisztsége: ……………………………………………………….

bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő további együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.)    A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a …./2016. (……...) számú Képviselő-testületi határozatával döntött a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, a badacsonytomaji ……… helyrajzi számon ……. nm területtel felvett, ……………………………… megjelölésű, természetben a 8261 Badacsonytomaj, …………………………………………. szám alatti, úgynevezett „Tátika üzletház” elnevezésű ingatlannak a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt (a telek és a felépítmények, a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt a továbbiakban: Bérlemény) hosszú távú szerződés alapján történő hasznosításáról. A Szerződő felek ugyancsak kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Bérlemény mint a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen vagyontárgy, önkormányzati vagyon részeként a nemzeti vagyon része, ekként vonatkoznak rá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) kötelező rendelkezései, különösen az annak 5. fejezet 11. §-ában foglalt rendelkezések, illetve, hogy a Szerződő felek jelen szerződésük (a továbbiakban: Szerződés) megkötése és alkalmazása során kötelesek az Nvtv. kógens rendelkezéseit a Szerződésben szerepeltetni, illetve Szerződésük során alkalmazni.

2.)    A Bérlő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, továbbá a 11. pont szerint a nemzeti vagyon használójának minősül.

3.)    A Bérlő az Nvtv. 11. § (11) bekezdése alapján a Szerződés aláírásával feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy

a) beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit maradéktalanul, a törvényes határidőben teljesíti,

b) a Bérleményt mint átengedett nemzeti vagyont a Szerződés előírásainak és a Bérbeadó mint a tulajdonosi joggyakorló rendelkezéseinek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban, a Bérlővel mint hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként, kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

4.)    A Bérlő a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződést a Bérbeadó mint a tulajdonosi joggyakorló (hasznosításba adó) a Bérlőnek járó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlemény mint nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely szervezet – a Bérlővel mint hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – a Szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Ezen körülményt a Szerződő felek az Nvtv. 11. § (12) bekezdése alapján a Bérbeadót mint hasznosításba adót megillető és a Bérlő érdekkörében felmerülő okból történő (a Bérlőnek felróható) rendkívüli felmondási okként rögzítik. Az ezen pontban hivatkozott átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változást a Bérlő mint hasznosító által a Bérlemény mint nemzeti vagyon hasznosításában a Bérlővel mint hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik felekkel kötött szerződésekben a Bérlőt mint a hasznosításba adóval közvetlen jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell.

5.)    A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződés két egymást követő, de egymást feltételező és egymásba kapcsolódó tartalmi és időbeli szakaszból áll. A Szerződés első tartalmi és időbeli szakaszában (felújítási szakasz) a Bérlő a Bérleményen jogosult és köteles a Szerződés alábbi rendelkezéseinek és egyéb okiratoknak, határozatoknak, illetve a külön meghatározottaknak megfelelően elvégezni a Szerződés szerinti felújítási-fejlesztési-beruházási munkálatokat teljes egészében, míg a Szerződés második tartalmi és időbeli szakaszában (bérleti szakasz) a Bérlő jogosulttá és kötelessé válik a Bérleményt rendeltetésének megfelelően üzemeltetni, működtetni.

6.)    A Szerződő felek az előzőekre tekintettel kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződés feltételei szerint a Bérbeadó a felújítási szakaszban a felújítás céljaira birtokba bocsátja, majd a bérleti szakaszban bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérleményt, a felújítási szakaszban a felújítás teljes körű elvégzése, majd ezt követően a bérleti szakaszban az elsődleges rendeltetésének megfelelő, azaz üzletház tartós üzemeltetése céljára. A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Bérlő, a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, jogosult és köteles a Bérlemény felújítására és azon a külön meghatározott különböző fejlesztések elvégzésére, azon a Szerződés szerinti beruházások megvalósítására. A Bérlő a Szerződés bérleti szakaszának időtartama alatt pedig jogosult a Bérleménnyel kapcsolatban a birtoklás, használat, hasznok szedése jogának gyakorlására, jogosult és köteles továbbá a Bérlemény fenntartásából és üzemeltetéséből adódó valamennyi tevékenység gyakorlására és kötelezettség teljesítésére. Mindezek alapján tehát a Bérlő együttes kötelezettséget vállal a Bérleményen a külön előírt felújítások, fejlesztések, beruházások megvalósítására, a Szerződésben rögzített határidőben, majd ezt követően a felújított Bérlemény tartós, folyamatos üzemeltetésére, működtetésére a Szerződés teljes időtartama alatt.

7.)    A Bérlő a Bérleménnyel kapcsolatos felújítások, fejlesztések, beruházások körében külön kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2017. (Kettőezer-tizenhetedik év) ….. (…) napjáig, azaz a Szerződés első tartalmi és időbeli szakaszában a Bérleményen elvégzi a külön meghatározott, összesen legalább 150 000 000 Ft (Egyszázötvenmillió forint) értékű felújítást, fejlesztést, beruházást olyképpen, hogy a Bérlemény a nagyközönség számára megnyitható legyen ezen időponttal. A Bérlő akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Bérlemény a tervezett felújításokat stb., vagyis a szükséges teljes műszaki tartalmat maradéktalanul tartalmazza, eleget tesz továbbá a Szerződés 8. pontjában foglalt követelményeknek, végül a Bérleményt a Bérlő, valamennyi tervezett funkciójával, 2017. ….. napjával meg is nyitja a közönség számára.

8.)    A tervezett felújítás, fejlesztés, beruházás konkrét műszaki tartalmát tartalmazó terveket a Bérbeadó rendeli meg, és viseli ezen tervezési munkálatok, a szükséges tervek elkészítésének valamennyi költségét. A Bérlő az ezen pontban hivatkozott felújítási stb. munkálatokat a Bérleményre vonatkozólag a Bérbeadó által az előzőek szerint megrendelt tervek alapján, annak műszaki tartalmát teljes mértékben megvalósítva köteles elvégezni a Szerződés előző pontjában vállalt határidőben. A konkrét terveket és a beruházás összköltségét a Bérbeadó Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá. A felújítás, fejlesztés, beruházás kapcsán a Bérlemény, a Szerződést megelőző állapothoz képest, minőségileg magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtó egységként kell továbbá működjék. Ennek kapcsán a Bérlemény turisztikai attrakció jellegét is erősíteni, hangsúlyozni kell. Messzemenően figyelemmel kell lenni továbbá az épület műemlék jellegére, ezért a műemlékvédelmi kérdésekben illetékes hatóságok előírásainak betartása különösen fontos. Mindezek kapcsán a Szerződés létrehozását megelőző pályázati kiírás az irányadó. A Bérlő a Bérleménnyel kapcsolatos felújítások, fejlesztések, beruházások körében külön kifejezetten kötelezettséget vállal arra is, hogy a felújítás kapcsán az üzletház közfunkciót maximálisan fenntartja, vagyis a Bérlő kötelezettséget vállal arra is, hogy a felújítás kapcsán a Bérlemény elsődleges jellegén, üzletház közfunkcióján nem változtat.

9.)    A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Szerződés bérleti szakasza kizárólag akkor lép életbe, ha a Bérlő a Szerződés felújítási szakaszában az általa vállalt valamennyi szerződéses kötelezettséget maradéktalanul teljesíti. Ennek megfelelően a Bérlő a Bérleményt a Szerződés felújítási szakaszának teljes megvalósulásáig kizárólag a külön meghatározott felújítási-átalakítási-beruházási munkálatok elvégzése céljából és érdekében veheti birtokba és használhatja, abban semmiféle üzleti vagy egyéb, hasznot hajtó tevékenységet nem végezhet és a Bérleményt más személy részére sem adhatja tovább albérletbe, használatba stb.

10.)  Amennyiben a Bérlő a Szerződés szerinti, általa vállalt valamennyi szerződéses kötelezettségét maradéktalanul és határidőben teljesíti, akkor a Szerződés bérleti szakasza életbe lép. Amennyiben a Bérlő nem teljesíti maradéktalanul valamennyi, általa vállalt szerződéses kötelezettségét, úgy a Szerződés második, bérleti szakasza nem lép életbe, hanem a Szerződés a 2017. …. napját követő nap végével megszűnik és a Szerződő felek egymással elszámolnak. Ennek keretében a Szerződésnek az idő előtti megszűnése esetére megszabott rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.) A Bérbeadó a polgári jog szabályai szerint szavatol (kellék- és jogszavatosság) azért, hogy a Bérlemény egésze -beleértve annak alkotórészeit és tartozékait is- per-, teher-és igénymentes tulajdonát képezi, és a Szerződés szabályai szerint a Bérlőnek bérbe adható, illetőleg harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Bérlőt a kizárólagos és zavartalan használatban akadályozná, korlátozná vagy kizárná.

12.) A Bérbeadó külön kifejezetten kijelenti, illetve tájékoztatja a Bérlőt arról, hogy a Bérlemény területéhez a terasznak közvetlenül a Balaton déli partjáig tartó, azzal párhuzamosan elhelyezkedő része, mintegy 175 nm szárazulati terület a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezi (melyet a Szerződés elválaszthatatlan részét képező helyszínrajz is kétséget kizáróan megjelöl), mely így nem képezi a Szerződés tárgyát, ezen szárazulati területre tehát a Szerződés egyáltalán nem terjed ki, azonban az ezen szárazulati területet is fedő, a Bérleményhez tartozó nagyobbik teraszrészhez átmenet nélkül kapcsolódó szóban forgó, mintegy 175 nm területű teraszrész használatához szükség van a tulajdonos Magyar Államot képviselő illetékes vízügyi szakigazgatási szerv hozzájárulására.

13.) A Bérlő által gyakorolt tevékenységekhez szükséges valamennyi hatósági, önkormányzati stb. engedély beszerzésének kötelezettsége és azok költségei a Bérlőt terhelik, amelyeknek a Bérlő általi beszerzésében a Bérbeadó köteles a Bérlővel hatékonyan együttműködni. Az üzemeltetéshez szükséges eszközöket, felszerelési-berendezési tárgyakat -a jelen Szerződésben, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben nevesített és a Bérlemény részét képező alkotórészek és tartozékok kivételével- a Bérlő köteles a maga számára biztosítani, ugyanígy a Bérlő folyamatosan köteles biztosítani a Szerződés bérleti szakaszában a folyamatos rendeltetésszerű működtetés valamennyi feltételét is.

14.) A Szerződés hosszú távú, tartós együttműködést céloz meg, így az határozott időtartamra jön létre, a Szerződés aláírásának napján kezdődik, és amennyiben a Szerződés megszűnésére vagy megszüntetésére a határozott időtartam elteltét megelőzően (így különösen a Szerződés 10. pontjában foglaltak okából) nem kerül sor, akkor 2032. (Kettőezer-harminckettedik év) … hó 1. (Első) napjáig tart. A Szerződő felek a Szerződésben kikötött határozott időtartamot közös megegyezéssel az Nvtv. alapján további legfeljebb 5 (öt) évvel meghosszabbíthatják.

15.) A Bérlemény éves bérleti díja (a továbbiakban: bérleti díj) …………….. Ft (…………………….. forint). mely a Szerződés következő pontjában foglaltakra is tekintettel kedvezményes bérleti díj. A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 88. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével a Bérbeadó nem élt, így a Bérlemény jelen Szerződés szerinti Bérlő részére való bérbeadása az ÁFA tv. 86. § (1) bekezdése l) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

A Bérlő kedvezményes bérletidíj-fizetési kötelezettsége a felújítás befejezésének évét (2018. évet) követő évtől, azaz 2019. évtől kezdődik, a Szerződés következő pontjában rögzítettekre is tekintettel. A kedvezményes bérleti díj adott tárgyévben fizetendő összege mindig az előző évben fizetett bérleti díj adott tárgyévi infláció mértékével (évente) növelt összege (vagyis a 2020. évben a 2019. évben fizetendő bérleti díj 2019. évi inflációval növelt összege és így tovább).

A Bérlő 2019. évtől kezdődően az esedékes éves kedvezményes bérleti díjat egy összegben, legkésőbb a tárgy év január hó 15-i (Tizenötödiki) határidővel köteles megfizetni a Bérbeadó részére.

16.) A Bérlő a Szerződés felújítási szakaszában általa szerződésszerűen és határidőben elvégzett felújítás stb. teljes összegét, legfeljebb azonban évente …………………. Ft-ot (……………………………… forintot) a tárgy évi bérletidíj-fizetési kötelezettségébe a fizetési kötelezettség napjával beszámíthatja. Ennek megfelelően, az ezen pontban és a Szerződés egyéb pontjaiban írott feltételek együttes teljesülése esetén a Bérlő a tárgy évben legfeljebb az ezen pontban rögzített mértékkel, illetve összeggel a bérletidíj-fizetési kötelezettségét csökkentheti, legfeljebb ezen összeggel kevesebb bérleti díjat köteles fizetni.

17.) A Bérlő a felújítási kötelezettsége teljesítését követő években évente mindaddig gyakorolhatja az előző pontban foglaltak szerinti összegben fennálló, vagyis évente legfeljebb …………………………… Ft-ig terjedő beszámítási jogát, ameddig az általa elvégzett felújítás teljes összegét maradéktalanul érvényesíteni tudja. Ezt követően a Bérlőt további beszámítási jog nem illeti meg.

18.) A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, a Bérlő külön kifejezetten is tudomásul veszi, hogy a Bérlő által a Szerződés első, felújítási szakaszában szerződésszerűen és határidőben elvégzett felújítási, fejlesztési, beruházási munkálatok a Bérleményen sem önálló, sem közös tulajdont egyáltalán nem keletkeztetnek, illetve a Bérleményre vonatkozólag a Bérlő ezen munkálatok kapcsán tulajdonjog iránti igényt sem ráépítés, sem egyéb polgári jogi jogcím alapján még részben sem, vagyis egyáltalán nem támaszthat. A Szerződés idő előtti megszűnése esetén, amennyiben arra nem a Bérlő érdekkörében felmerült okból kerül sor, továbbá, ha a Szerződés idő előtti megszűnése vagy a Bérlő esetleges szerződésszegése miatti szankció alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Bérlő a bérleti díjba történő beszámítással a Szerződés fennállása alatt meg nem térült felújítási, fejlesztési, beruházási költségeinek megtérítésére tarthat igényt. A meg nem térült összegek meghatározása vonatkozásában a Szerződés ….. pontja szerinti eljárás követendő.

19.) Bármely fizetési határidő elmulasztása esetén a késedelmesen teljesítő Szerződő fél a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő összegű, de legfeljebb 10 (tíz)%-os mértékű, a késedelem napjaira számított késedelmi kamatot is tartozik fizetni a fizetésre jogosult Szerződő félnek. A késedelmi kamat összegét 365 (Háromszázhatvanöt) napos év figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napok alapján és a késedelmesen megfizetett összegre számítják a Szerződő felek.

20.) A Bérlő a Bérleményt a Szerződés aláírásának napját követő nappal jogosult és köteles birtokba venni, különös figyelemmel a Szerződésnek a felújítási stb. munkálatok miatti birtokba vételről szóló rendelkezéseire is. Az átadás-átvételről a Szerződő felek külön birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel. A Szerződő felek a birtokbaadási jegyzőkönyvben közösen rögzítik a Bérlemény állapotát, a közüzemi mérőórák állását, valamint a Szerződő felek, vagy azok bármelyike által lényegesnek minősített egyéb kérdést vagy körülményt.

21.) A Bérlő a Szerződés egész időtartama alatt a Bérleményt rendeltetésének megfelelően (illetve a Szerződés első tartalmi és időbeli fázisában a felújítási stb. munkálatok által megkövetelt módon és mértékben), a jó gazda gondosságával köteles használni, továbbá köteles a Bérlemény állaga, épsége megtartásáról gondoskodni, károsodástól megóvni, illetve a kárral fenyegető veszélyt elhárítani és az esetleg bekövetkezett kár következményeit elhárítani és csökkenteni. A Bérlemény rendeltetésellenes használatából, és a Bérlemény szakszerűtlen kezeléséből eredő meghibásodások és károk a Bérlőt terhelik. Mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

22.)  A Szerződés második, bérleti szakaszában a karbantartással kapcsolatos összes feladat a Bérlőt terheli, feltéve, ha az a rendeltetésszerű használathoz vagy a bérlemény üzemeltetéséhez szükséges. Eligazodási alapul a számviteli törvény tekintendő irányadónak.

A Bérleményhez tartozó terület tisztántartása a Bérlő feladata. A Bérlő köteles továbbá betartani a Bérleményre vonatkozó valamennyi törvényes rendelkezést és hatósági előírást, így különösen a tűz-, munka- (baleset), vagyon- és környezetvédelmi előírásokat – különösen az ingatlanon található gesztenyefasor tekintetében, teljesíteni a környezetvédelmi mérésekkel, a veszélyes és egyéb hulladékok tárolásával és elszállításával kapcsolatos kötelezettségeket, viselni az ezekkel kapcsolatos valamennyi költséget. A Bérlő köteles különösen betartani a Bérbeadó hatályos köztisztasági rendeletében foglaltakat. A Bérlő az e bekezdés rendelkezéseinek általa való megszegéséből eredő esetleges károkért teljes felelősséggel tartozik.

A Bérlő az ezen pontban rögzített kötelezettségétől függetlenül bármely meghibásodást, működési problémát haladéktalanul köteles a Bérbeadóval közölni.

Káresemény bekövetkezésekor a Bérlő köteles a munkát elvégeztetni.

23.) A Bérbeadó köteles a Bérlő részére a Bérlemény kapcsán gondoskodni a víz-, a csatorna- és az áramhasználat (vételezés) biztosításáról. A bérleti díj nem foglalja magában a Bérlemény üzemeltetésével felmerülő közüzemi díjakat, amelyeket a Bérlemény birtokba vételétől kezdődően, a Bérbeadó 8 napos fizetési határidővel kiállított számlája alapján, amelyhez a Bérbeadó az egyes közműszolgáltatók által kibocsátott számlákat másolatban csatolta, a Bérlő köteles határidőben a Bérbeadó részére megfizetni. A Szerződés első, felújítási szakaszában a felújítás kapcsán elhasznált energia ellenértékét a 150 000 000 Ft-os felújítási költségbe be kell számítani, energiaköltség megtérítése ezen pénzügyi kereten felül a Bérbeadóval szemben nem érvényesíthető.

24.) A Bérlő a Bérleményre vonatkozó, a Szerződés szerinti egyes részkötelezettségei teljesítésére a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával harmadik személyekkel szerződést köthet, annak során azonban mindenben és mindenkor teljesülnie kell az Nvtv. törvényben, valamint annak alapján a Szerződés 4.) pontjában támasztott követelményeknek, kötelezettségeknek és elvárásoknak. A Bérlő a Bérleményen (telek és épület, azok alkotórészeivel és tartozékaival együtt) a Szerződés második, bérleti szakaszában is, bármilyen átalakítási, javítási munkálatot, ha a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet, kivéve azon munkákat, melyek elvégzésének elmaradása másként el nem hárítható károsodással vagy értékcsökkenéssel járna, vagy a működéshez azonnal szükségesek. A Bérlő az ilyen munkálatokról is lehetőség szerint haladéktalanul, illetve a legközelebbi időpontban köteles a Bérbeadót értesíteni, illetve jogosult a Bérbeadótól követelni az ilyen, károsodást megelőző-elhárító munkálatok ellenértékét. Az ezeken kívüli átalakítási-javítási munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

25.) A Bérlő a Bérleményt a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával harmadik személyeknek albérletbe, használatba adhatja, az albérlők, további használók stb. magatartásáért azonban a sajátjaként felel.

26.) A Szerződő felek, a Szerződés tartós jellegére is figyelemmel, kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződést a határozott időtartam eltelte előtt (beleértve a Szerződés bármely szakaszát is), ha a Szerződés másként nem rendelkezik, a Szerződő felek bármelyike kizárólag a másik Szerződő fél bizonyítható szerződésszegése esetén, a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával mondhatja fel, vagyis a Szerződés rendes felmondás útján való megszüntetésének a lehetőségét a Szerződő felek kifejezetten kizárják.

27.) A Szerződést a Bérbeadó különösen akkor mondhatja fel írásban és azonnali hatállyal, ha a Bérlő már a Szerződés első, felújítási szakaszában előírt ütemezett munkálatok elvégzését olyan mértékben mulasztja el vagy olyan késedelemmel teljesíti, melyből nyilvánvaló, hogy az első, felújítási szakasz a vállalt határidőre nem vagy csak számottevő késedelemmel valósulhatna meg, továbbá, ha a Bérlő a második, bérleti szakaszban bármely fizetési határidőt elmulasztja, a Szerződés bármely szakaszában a Bérleményt vagy bármely részét rendeltetésellenesen használja, állagát rongálja vagy a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét a Bérbeadó írásbeli felszólítása, illetve az abban tűzött megfelelő határidő elteltével sem teljesíti.

Ugyancsak azonnali hatályú, rendkívüli felmondást gyakorolhat a Bérbeadó a Szerződés 4.) pontja szerint, valamint akkor, ha a felmondási ok bármely albérlő, további használó stb. vonatkozásában valósul meg.

28.)  A Bérlő jogosult arra, hogy egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, ha:

a.)   a Bérbeadó a Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét, így bármely szavatosságvállalását megszegi és a kötelezettségszegését a Bérlő írásbeli felszólítása ellenére, a felszólítás Bérbeadó általi kézhezvételét követő 15 napon belül nem orvosolja, a 15 napos póthatáridő elteltét követően és legalább 15 napos felmondási idővel, de csak egy adott hónap utolsó napjára szólóan,

b.)   ha jogszabály így rendelkezik, a jogszabály rendelkezései szerint.

29.) Amennyiben a Szerződés a határozott időtartam előtt a Bérlő érdekkörébe eső okból avagy a Bérlőnek felróható okból szűnik meg, a Bérbeadót meghiúsulási kötbér illeti meg. Ha a Szerződés a Bérlő felújítási, fejlesztési, beruházási kötelezettsége akár csak részbeni elmulasztása miatti megszűnés (vagy a Szerződés előző pontjában írott késedelem miatti felmondás) következménye, úgy a Bérbeadót a Bérlő által vállalt 150 000 000 Ft értékű munkálatok összegéből általa el nem végzett munkálatok ellenértékével egyező összegű kötbér illeti meg, a Szerződés megszűnésének időpontjában. Ha a Szerződés a Bérlő esedékes bérletidíj-fizetési kötelezettsége elmulasztása miatti felmondás következménye, úgy a Bérbeadót nem csupán a tárgy évi, megfizetni elmulasztott bérleti díjjal egyező összeg illeti meg kötbérként, hanem a Szerződés határozott időtartamából még hátralévő időre (évekre) a Bérbeadónak járó bérleti díj teljes összege is, a Szerződés megszűnésének időpontjában. Ha a Bérlő egyéb szerződéses kötelezettségének elmulasztása eredményezi a felmondást és a Szerződés megszűnését, a Bérbeadót a Bérlő általi kötelezettségszegéssel a Bérbeadó oldalán előállott kár vagy költség összegét kitevő összegű kötbér illeti meg. Végül, ha a Szerződés felmondására több okból kifolyólag kerül sor, akkor a Bérbeadót az ezen pontban rögzített egyes kötelezettségszegések folytán a Bérbeadót megillető kötbérösszegek együttesen illetik meg.

30.) A Szerződő felek megállapodása értelmében a Bérlemény vagyonbiztosításáról a Szerződés fennállása alatt – figyelemmel a Bérlemény bérbeadására és jelen Szerződés hasznosítási céljára is – a Bérbeadó köteles saját költségére gondoskodni, amelynek elmulasztásából eredő minden költség és kár a Bérbeadót terheli, így nem követelheti a Bérlőtől azt a kárt, amely a vagyonbiztosítás fennállása esetén a Bérbeadó részére a biztosítótól megtérült volna. A Bérlőnek a Bérleménybe bevitt saját berendezési és vagyontárgyai biztonságáról saját magának kell gondoskodnia, illetőleg azok biztosítását megoldania, amelynek elmulasztásából eredő kárért a felelősség a Bérlőt terheli.

31.) A Bérbeadó a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának idejére telephelyeként (fióktelepeként) a cégjegyzékben feltüntesse és a Bérlemény üzemeltetése kapcsán valamennyi szükséges bejelentést megtegyen. A Bérlő a Szerződés megszűnése esetén a Szerződés megszűnése napjáig köteles a Bérlemény telephelyeként (fióktelepeként) való feltüntetésének a cégjegyzékből való törlését kezdeményezni, amelynek a Bérlő határidőben eleget tesz, ha legkésőbb a Szerződés megszűnése napjáig az erre vonatkozó változásbejegyzési kérelmet az abban előírt alakban és formában a cégjegyzéket vezető illetékes cégbíróságnál előterjeszti.

32.) A Szerződés bármilyen jogcímen is szűnik meg, ha a Szerződés másként nem rendelkezik, a Bérlő térítés és bármiféle elhelyezési igény, csereingatlan biztosítása nélkül köteles a Bérleményt a Szerződés megszűnésének időpontjára kiüríteni és ezen időponttal a Bérbeadó korlátlan és kizárólagos rendelkezésére és birtokába bocsátani, mégpedig a természetes elhasználódástól eltekintve rendeltetésszerű használatra, azonnali használatbavételre alkalmas állapotában. A birtokba visszaszolgáltatási kötelezettsége esetleges elmulasztása esetén a Bérlő a jogcím nélküli használat időtartamára napi 20 000 Ft (Húszezer forint) összegű használati díj Bérbeadó részére való megfizetésére köteles az ezen időszakra felmerülő közüzemi díjak viselése mellett. Ha a Bérlő ezen mulasztása a 30 (harminc) naptári napot meghaladja, úgy a Bérbeadót a mulasztás 31. (harmincegyedik) napjától 5 000 000 Ft összegű kötbér illeti meg.

33.) A Szerződésre egyebekben, így különösen a használattal kapcsolatban a Szerződő felek által egymásnak vagy harmadik személynek okozott károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

34.)  A Bérbeadó a Szerződés aláírásával külön szavatol azért is, hogy a Szerződés Bérbeadó oldaláról való megkötése és teljesítése nem sért semmilyen szerződést, vagy kötelezettséget, amelyben a Bérbeadó félként szerepel, avagy amely a Bérbeadó vagyonára vonatkozóan kötelező rendelkezést tartalmaz, valamint nem sért semmilyen jogszabályt vagy rendelkezést sem, amely a Bérbeadóra vonatkozik. A Bérbeadó ezen kijelentésére is figyelemmel a Bérbeadó Képviselő-testülete a Szerződést jóváhagyta és annak aláírására a Polgármestert a …………… határozatával felhatalmazta, amely határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

Badacsonytomaj, 2017…………………………..

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a tulajdonjogra vonatkozó pályázati felhívás közzétételével és a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

35/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2556 hrsz-ú, ún. „Tátika üzletház” tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:   azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)    területe: 1116 m2

c)    megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)    műszaki állapota: felújítandó

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. II. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. III. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 119.300.000,- Ft
 3. IV. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. V. A versenyfelhívás feltételei:

a)  A vagyontárgy kikiáltási ára: 119.300.000,- Ft

b)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)   A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)  Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

f)    Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)  Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

h)  Pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

i)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 1. VI. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. február 27. napján 16,00 óra.

c)   Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Tátika üzletház értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)  Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)    Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)    A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 11.930.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)   Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

VII. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.
 9. 10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.
 10. 11. Pályázó (vevő) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.
 11. 12. A felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.
 12. 13. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

VIII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. IX. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. február 28. 10. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)  Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. X. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. XI. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

XII. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

Pályázati dokumentáció díjköteles, amely 10.000 Ft-ért, azaz tízezer forintért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) átvehető 2017. február 8. napján 8,00 órától 2017. február 24. napján 12,00 óráig.

 

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Elfogadom, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdem meg:*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszem és kötelezettséget vállalok az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. A felújításra vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha nem lesz eredményes ez a pályázat sem, akkor a 2017. évi szezonban történő hasznosításra mielőbb vissza kell térni. Felvetődött az előkészítő beszélgetéseken, hogy pályázhatna-e a Városüzemeltető Kft. Adott esetben vagyonkezelésébe lehetne adni az objektumot, így lenne ráhatásunk a folyamatokra.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a bérleti szerződésben opcióként legyen megjelölve, hogy a bérbe vevő köteles intézkedni, ha bármilyen rendellenességet észlel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerződéskötésben ez szerepel, de nehéz kikényszeríteni. Tavaly volt az objektumban egy olyan egység, ahol későig zeneszolgáltatás folyt, ami nem tetszett a környező területen élőknek. Ezt a helyzetet nehezen tudtuk kezelni.

 

 

15./ Napirendi pont

988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az un. „Három fenyő” alatti területről van szó.  Az érdeklődők túlzottnak minősítették a testület által megállapított értéket. Laposa Bence képviselő több alkalommal jelezte, – üzleti fejjel gondolkodva – hogy mivel már két éve hirdetjük az ingatlant, lehet, hogy az árral van probléma.  33 millió forintra becsülte az értékbecslő, mi 45 millió forintért szeretnénk értékesíteni úgy, hogy a leendő partnernek egy turisztikai hasznosítási koncepciót kell letennie. Azt szeretnénk, ha szálloda, panzió vagy pincesor épülne. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, mely arra irányul, hogy a területet változatlan tartalommal javasoljuk megpályáztatni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

36/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:     azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)  területe: 4.200 m2

c)   megnevezése: beépítetlen terület

d)  műszaki állapota: jó

e)  vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000,- Ft
 2. III. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. IV. A versenyfelhívás feltételei:

a)  A vagyontárgy kikiáltási ára: 45.000.000,- Ft

b)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)   A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)  Pályázathoz csatolni kell a terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

f)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 

 1. V. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. február 27. napján 16,00 óra.

c)   Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)  Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)    Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)    A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 4.500.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)   Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. VI. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. A terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.
 9. 10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

VII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

VIII. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. február 28. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)  Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. IX. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. X. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XI. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

16./ Napirendi pont

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Móricz Zsigmond utcában lévő nagy önkormányzati telekből három telket alakítottunk ki, melyből kettőt eladunk. A fennmaradó egy telket már többször meghirdettük, eredménytelenül. Most változatlan tartalommal javasoljuk a meghirdetését. A telek alkalmas lakóingatlan építésére is. Többször felhívtuk a helyi lakosok figyelmét, hogy 4 millió forint a telek kikiáltási ára, gondolkodjanak el a lehetőségen.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy lehet-e a kiírást folyamatossá tenni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja testületi felhatalmazással a pályázati eljárás lefolytatását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy sok a kifizetett segély és támogatás. Csak annak ítéljük meg, akik megfelel az előírásoknak, nem is tehetünk mást. Bizonyos esetekben élni fogunk a természetbeni juttatás formájában történő támogatással, ekkor az ügyintéző az érintett jelenlétében bevásárol. Szívesen venné, ha a letelepedési támogatással kapcsolatos döntéseket a testület másra bízná. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel összefüggésben van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

37/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

 1. vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

a)  az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

b)  a hasznosítás módja: értékesítés

 1. a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 100 000 forint.

A tárgyalás ideje, helye: 2017. február 27. 10:00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő: azonnal,

egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

17./ Napirendi pont

Polgármester, alpolgármester illetmény- és költségtérítésváltozásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a polgármester illetménye és költségtérítése vonatkozásban elfogadásra javasolja, az alpolgármester illetményét – polgármester úr felé – bruttó 400.000 Ft/hó összegben, költségtérítését bruttó 60.000 Ft/hó összegben javasolja meghatározni.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy változott a jogszabály, mely a polgármesterek illetményét, illetve az alpolgármester illetményét szabályozza. A törvény automatikusan állapítja meg a polgármesterek illetményét és ahhoz igazítja a költségtérítését, melyet a Képviselő-testületnek határozattal kell megerősítenie. Az alpolgármester illetménye igazodik a főállású polgármester illetményéhez, annak 70-90 %-ában határozható meg. A költségtérítés vonatkozásában úgy fogalmaz a törvény, hogy az illetmény mértékének 15 %-áig terjedhet.

 

Orbán Péter alpolgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester szintén kéri a szavazásból való kizárását. Kéri, hogy aki a polgármester szavazásból való kizárását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

38/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert személyes érintettsége okán a polgármesteri illetményre és költségtérítésre vonatkozó szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az alpolgármester szavazásból való kizárását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

39/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert személyes érintettsége okán az alpolgármesteri illetményre és költségtérítésre vonatkozó szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a polgármester illetményéről történik a következő szavazás. A törvény 2001 – 5000 fő lakosságszámú település főállású polgármesterének illetményét 548.400 Ft-ban állapítja meg, amit a testületnek határozat formájában kell megerősítenie. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

40/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester illetményéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdése alapján Krisztin N. László főállású polgármester illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 548.400 Ft, azaz bruttó ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz forint összegben állapítja meg
 2. az 1. pontban írt polgármesteri illetményt az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségtérítés mértéke a bruttó illetmény 15 %-ának megfelelő összeg a törvény értelmében. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

41/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester költségtérítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) foglaltaknak megfelelően Krisztin N. László főállású polgármester részére 2017. január 1. napjától bruttó illetménye 15%-ának megfelelő, bruttó 82.260 Ft, azaz nyolcvankettőezer-kettőszázhatvan forint költségtérítést állapít meg.
 2. az 1. pontban írt polgármesteri költségtérítést az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az alpolgármester esetében a bizottság által javasolt tiszteletdíj mértékét – bruttó 400 eFt/hó – elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

 

42/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester illetményéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (1) és (1a) bekezdései alapján Orbán Péter főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 400.000,- Ft, azaz bruttó négyszázezer forint összegben állapítja meg.
 2. az 1. pontban írt alpolgármesteri illetményt az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár illetékes irodáját értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jogszabály szerint költségtérítés az illetmény 15 %-ában határozható meg. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

43/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester költségtérítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Orbán Péter főállású alpolgármester részére 2017. január 1. napjától bruttó illetménye 15%-ának megfelelő, bruttó 60.000,- Ft, azaz bruttó hatvanezer forint összegű költségtérítést állapít meg.
 2. az 1. pontban írt alpolgármesteri költségtérítést az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított összegű költségtérítést visszamenőleges hatállyal biztosítsa az alpolgármester részére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

18./ Napirendi pont

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jogszabályi kötelezettség miatt kell előre elkészíteni a szabadság ütemezését. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

44/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. 2016. évi – előző évben igénybe vett – szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 39 munkanapban állapítja meg, melyből a ki nem adott szabadság mértéke 3 munkanap.
 2. 2017. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban állapítja meg. A 2016. évben ki nem adott szabadsággal együtt mindösszesen 42 munkanapban.
 3. 2017. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

19./ Napirendi pont

Szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Balatoni Szövetség szervezi meg 2017. évben is bizonyos állami források és önkormányzati támogatások segítségével a biológiai és kémiai védekezést a szúnyogok ellen. A megállapodás szerint a szúnyoggyérítésért 946 eFt-ot kell fizetünk. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

45/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi szúnyoggyérítésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 2017. évre a csípőszúnyog elleni védekezés finanszírozása tárgyában megállapodás megkötését rendeli el, melynek aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. 2. a 2017. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások terhére 946.000 Ft összegben biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

megállapodás megkötésére 10 munkanap

az összeg átutalására megállapodásban foglaltak szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

20./ Napirendi pont

Segítség nyújtása a Kommandó települési leégett iskola újjáépítéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 150.000 Ft pénzeszközátadással az önkormányzat 2016. évi várható pénzmaradványának terhére.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Megyei Közgyűlés elnöke és a pápai polgármester úr együttesen tettek egy felhívást, létrehozva az előterjesztésben szereplő számlaszámot. Kérték a Veszprém megyei települések segítségét, hogy Kommandó településnek új iskolája lehessen. A bizottság 150 eFt-ot javasolt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

46/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Pénzeszköz átadása leégett iskola újjáépítéséhez

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Kovászna megyei Kommandó településen leégett iskola újjáépítéséhez 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint összegű pénzeszköz átadását elrendeli a Veszprém Megyei Közgyűlés által létrehozott 10048005-00319119-00000093 számlaszámra. Az összeget az önkormányzat 2016. évi várható pénzmaradványának terhére biztosítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a megyei közgyűlés elnökét értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye, a szerződés aláírására felhatalmazza.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 8 munkanap

2. pontban foglaltakra 30 nap.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

21./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző évihez képest a garantált bérminimum okozta béremelkedéssel terveztünk többet. Egyébként bérnövekménnyel nem számolunk. A költségvetés tervezetet 23 fő foglalkoztatásával nyújtottuk be az engedélyezett 24 fővel szemben. Jelenleg több létszámhiánnyal dolgozunk, ha a feladatkörök engedik, nem kívánjuk betölteni a 24 főt. Az állami finanszírozás a lakosságszám csökkenése miatt minimális mértékben csökkent. A dologi kiadások tekintetében egyetlen intézményként kevesebbet terveztünk, mint 2016-ban úgy, hogy átvállaltunk az önkormányzattól közel kétmilliós kötelezettséget az ASP vonatkozásában, illetve a költségvetésünkben van tervezve az ügyvédi díjazás mértéke is. A felhalmozási kiadásoknál további eszközbeszerzésekkel és a napi működéshez kis értékű beszerzésekkel számoltunk.  A köztisztviselői bértábla nem változott, jelenleg 19 főből 17 fő köztisztviselő, közülük 7 főnek kellett kiegészíteni az illetményét a bruttó 161.200 Ft-os minimálbérre.  Van olyan köztisztviselő, akinek a bértábla szerinti béréhez 91 eFt-ot kellett hozzátenni, a több jogviszonnyal rendelkezők esetében is 54 eFt-tal kellett kiegészíteni a garantált bérminimum eléréséhez. Ez más intézményeknél foglalkoztatottakhoz viszonyítva esetlegesen bérfeszültséget keletkeztethet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmondottak alátámasztják azokat a gondolatokat, melyeket a testület legutóbb informálisan támogatott.  Ki kell dolgozni azt az ösztönző rendszert, ami a többletteljesítményből adódó többlet önkormányzati bevételekből segíti kiegészíteni a szinte megszégyenítően alacsony béreket, kvázi jutalom formájában. Ismerni kell a vonatkozó jogszabályokat, felelősségi köröket. Lassan nem találni olyan kollégát, aki ennyi pénzért hajlandó itt dolgozni. A köznevelésben örömünkre a pedagógusok, óvodai dolgozók esetében az elmúlt 1-2 évben jelentős béremelések történtek, ebben a szférában viszont elmaradt. A polgármesteri illetményt rendezték, de az kollégák bére nagyon alacsony.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy legyen konkrétum a javaslatból.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy szólítsa fel a Képviselő-testület, hogy a tervezetet terjessze be a februári soros ülésre, kiegészítve a két cégvezető premizálási feltételeinek kidolgozásával. A cégek esetében konkrétan meg lehet határozni a követelményeket, mérhető, hogy azok hogyan teljesültek. A közszférában ez nehezebb lesz, de megoldható. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, illetve egyetért azzal, hogy a polgármester és a jegyző dolgozza ki az ösztönző rendszert az elhangzottak szerint és a februári ülésre terjessze be a tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

47/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a határozat 1-4. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)      Kiadási főösszege                                     106.112.545 Ft, melyből

aa)   Működési kiadások                                            105.604.545 Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                                      68.292.210 Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:                15.362.335 Ft

3. dologi kiadások:                                                            21.950.000 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                                                   0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                              508.000 Ft

ac)  Finanszírozási kiadások                                                       0 Ft

b)      Bevételi főösszege                                    106.112.545 Ft, melyből:

ba)  Költségvetési bevételek                                       14.879.645 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:             13.679.645 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                    0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                                        0 Ft
 4. működési bevételek:                                            1.200.000 Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                                      0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                                 0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                             0 Ft

bb)    Finanszírozási bevételek                                   91.232.900 Ft.

II.  költségvetési engedélyezett létszámkeret:                                   24 fő,

ebből 2 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő,

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

III. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletébe beépíti.

IV.felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2017. februári ülésre készítsen elő arra vonatkozó tervezetet, hogy milyen módon oldható meg a közszférában dolgozó munkatársak jutalmazása.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

22./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy fontos kiemelni, hogy az intézményvezetők és ügyvezetők részére megküldésre kerültek a 2017. évi tervezésre vonatkozó irányelvek.  Minden intézmény bérnövekménnyel számol, de létszámemelkedéssel nem. A bérnövekmény a közalkalmazotti törvény és a minimálbér módosításából adódik, illetve már rendezték a kulturális területen foglalkoztatottak bérét is. A dologi kiadásoknál szembetűnő a postai szolgáltatások költsége. Az elektronikus szolgáltatás miatt a levélmennyiség csökken, de a postai díjak nőnek. A felhalmozási kiadásokhoz beépítésre kerültek a testületi döntések és azok a pénzbeli kötelezettségek, ahol a támogatási szerződéseket aláírtuk. Az önkormányzat működése biztonságos és szabályszerű, ezt a belső ellenőrzések is alátámasztják. Jelentős pénzmaradványunk van. Úgy gondoljuk, hogy a megfogalmazott beruházások ebből a költségvetésből teljesíthetők.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Kéri a testületet, hogy folyamatosan vizsgálják egyrészt a kiadások ésszerűségét, illetve a többletbevétel szerzésének lehetőségét, esetleg készüljön bevételnövelő akcióterv. A Privát Badacsony nevű rendezvény rávilágított arra, hogy van a bevételnövelésnek olyan technikája, mely kis önkormányzati gesztussal megmozdít egy nagyobb összegű vállalkozói támogatást, melyből az önkormányzatnak többletbevétele keletkezik.  Adóbevétel lehet abból is, ha sikerül vállalkozások székhelyét idehozni, ehhez kéri a képviselők és a lakosság segítő közreműködését, kapcsolatrendszerük bevetését. Van példa arra, hogy egy budapesti vállalkozó közel százmilliós vállalkozásának székhelyét áthozza a településre.

 

Laposa Bence képviselő kéri a jegyző asszonyt, vizsgálja meg annak a jogi lehetőségét, hogyan lehetne a vagyongazdálkodást hatékonyabbá tenni. Az önkormányzatnak több száz inaktív ingatlana van. Ez a bevételszerzésben kulcsfontosságú lehetne, jobban, hatékonyabban végezve. Jelenleg nem történik direkt tevékenység, csak a folyamatokat követjük. Javasolja az ingatlanok értékesítését, hasznosítását felgyorsítani és menedzselni.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért az elmondottakkal.  Jelenleg kiírjuk a pályázatot egy adott ingatlanra, bevétel növelési technika az ingatlan turisztikai, gazdasági értékesítése lehet. Példaként említi a BonVino szállodát, mely a meghatározott feltételek szerint megépült, építményadó, idegenforgalmi adó és egyéb hozadéka van. Ha az un „Három fenyő” alatti területen hasonló tevékenység jelenne meg, akkor nyugodt szívvel értékesíthető lenne az ingatlan. Egy önkormányzati vezetői körben tárgyalt, ahol kiderült, hogy nincs olyan hely, ami vagyongazdálkodási cég nélkül működik.  Felvetődött, hogy a Városüzemeltetés legyen egyben a vagyonkezelő cégünk, jelenleg ezt a feladatot a Műszaki osztály végzi. Úgy gondolja, hogy ezen a területen előrelépés szükséges.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vagyongazdálkodási feladatkör vizsgálatát megkezdtük, leginkább az ASP rendszerhez való csatlakozás kapcsán. Az önkormányzati vagyon több mint 2/3 része a Városüzemeltető Kft. kezelésében van. Az összes ingatlant felülvizsgáltuk, találtunk olyan forgalomképesnek minősíthető ingatlanokat, melyeket bérbeadásra, értékesítésre vagy egyéb hasznosításra fogunk javasolni. Megkeressük a vagyonkezelőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy milyen területekről van szó, illetve a változások átvezetése miatt. A téma a februári ülésre lesz beterjesztve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közműrendelettel összefüggésben elsősorban azokat a fejlesztéseket támogatjuk, melyek üzleti többletbevétellel kecsegtetnek. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet elfogadja az elhangzott gondolatokkal kiegészítve, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/201. (II.08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

48/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

 

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

 

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

 

 

 

 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

 

 

 

 

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

 

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

 

 

 

 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

 

 

 

 

ebből: befektetési jegyek

B8121

 

 

 

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

 

 

 

 

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

 

 

 

 

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

 

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821

 

 

 

 

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

 

 

 

 

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

 

 

 

 

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

 

 

 

 

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

 

 

 

 

ebből: más kormányok

B824

 

 

 

 

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

 

 

 

 

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

 

 

 

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2017.

saját bevételek 2018.

saját bevételek 2019.

saját bevételek 2020.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

 

 

 

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

204 000 000

206 040 000

208 512 480

208 512 480

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

30 247 000

30 851 940

31 468 979

32 413 048

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

 

 

 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

 

 

 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

2 100 000

2 121 000

2 152 815

2 195 871

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

 

 

 

ÖSSZESEN:

236 347 000

239 012 940

242 134 274

243 121 399


A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

19674000

19674000

 

 

 

 

 

 

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

33226000

33226000

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10124000

10124000

 

 

 

 

 

 

Részesedések beszerzése

K65

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

17016480

17016480

 

 

 

 

 

 

Beruházások

K6

80040480

80040480

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

14264311

14264311

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök felújítása

K72

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3851364

3851364

 

 

 

 

 

 

Felújítások

K7

18115675

18115675

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy „A badacsonyi központi park turisztikai fejlesztése” című pályázat tekintetében a testületi ülésen szülessen döntés.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Badacsony Központi Park turisztikai fejlesztésével kapcsolatos pályázatnál a pályázat összköltségvetése 14.500 eFt, az igényelt támogatás összege 7.250 eFt, az önerő 7.250 eFt. A pályázat 50 %-os támogatottsági intenzitású.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a badacsonyi központi park turisztikai fejlesztésére vonatkozó pályázatban az ismertetett keretszámokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

49/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

A badacsonyi központi park turisztikai fejlesztése című pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Fejlesztési Tanács által, településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott „A badacsonyi központi park turisztikai fejlesztése” című pályázat tekintetében

-         a pályázat összköltsége (100%):              14.500.000 Ft

-         az igényelt támogatás (50%):                    7.250.000 Ft

-         az önerő mértéke (50%):                            7.250.000 Ft

összegben határozza meg.

 

Az önerő összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

50/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

24./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

51/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

25./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az átruházott hatáskörok között szerepel a települési támogatás odaítélése is. A szociális rendeletünkben meghatározott paraméterek mentén adható támogatás, melynek maximális mértéke 25 eFt.  A szociális ügyintéző sok éves tapasztalattal rendelkezik, fel tudja mérni, hogy adott esetben milyen összegű támogatás történjen. Télen többen fordulnak segélyért az önkormányzathoz, mint az év többi időszakában. A kolléga javaslatát a legritkább esetben bírálja felül, ekkor együtt történik a döntés. Néhány esetben természetbeni juttatást nyújtunk. Karácsony előtt 8 fő részére – tudomásunk szerint a legelesettebbeknek – 15 eFt-os élelmiszercsomagot állítottunk össze, mivel melegételre az ünnepi időszakban nem tudtunk befizetni. A Civil házban melegedőt nyitottunk, ami reggel 8.00 órától 20.00 óráig van nyitva. Erről a lakosságot a Badacsony újságban, illetve a helyi televízión keresztül tájékoztattuk. Eddig senki nem vette igénybe, ezért, ha az időjárás enyhül, reggel 8.00 órától 16.00 óráig fog nyitva tartani. Önkormányzatunkon kívül Tapolcán van ilyen lehetőség a rászorulók részére. Megkérdezték, hogy éjszaka miért nincs nyitva a melegedő. Egyelőre ezt nem tudjuk megoldani.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az érintettek köszönik a testületnek, hogy az idén konyhakész tűzifát kaptak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 40 kérelmező kapott 2-2 m3 fát. Most a testület úgy döntött, hogy mivel zömében idősekről van szó, hogy felvágatja a rönkben hozott fát. Az aprítás és házhozszállítás közel egymillió forintba került a fa értékén túlmenően.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a téli hónapokban a légszennyezettség drámai mértékű, voltak olyan napok, hogy a településen is érezhető volt füstszag. A szilárd tüzelés miatt sok helyen szmogriadó volt. Abba az irányba kellene elmozdulni, hogy csökkenjen a szilárd tüzelőanyag felhasználás, csak az tüzeljen így, aki rászorul.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnos egyre többen újra átálltak a szilárd tüzelésre, mert a gáz nagyon drága, sokaknak nem megfizethető. A gáz minősége nem megfelelő, nincs benne energia. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

52/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

26./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester megköszöni a képviselő társainak, hogy igyekeznek részt venni az információ gyűjtésben, részt vesznek a munkában és elkísérik a tárgyalásokra. Elmondja, hogy gyakran szerepel a tájékoztatóban Dr. Schmidt Balázs, aki a települési ügyekben próbál segíteni. A 75-ös pontnál Herceghalmi Jánossal kapcsolatosan elmondja, hogy ő a tulajdonosa a volt Volán Panziónak.  Érvényes építési engedéllyel rendelkező fejlesztés torpant meg a korábban említett gazdasági és hitelválság okán.  Most úgy döntöttek, hogy két ütemben megvalósítják a fejlesztést. Az épület megújul, az önkormányzat pedig többletbevételhez jutna. Az óvoda kapcsán örök probléma, hogy nyáron zárva szeretne lenni az intézmény a szabadságok kiadása és a takarítás miatt. Ezzel az igénnyel mindig a nyár elejét találkozott a testület. Most megnyugtató megoldást találtunk, bizonyos többletpénz segítségével Nagy Lászlóné nyugdíjas óvónő elvállalta, hogy ebben az időszakban a felügyeletet ellátja, a dadák rotációban segítik a munkáját. Kovács Sándornéval történt tárgyalásokon a bevásárlással kapcsolatos jogos kritikákra próbálunk megoldást találni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

53/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

27./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelmezők vállalták a rájuk eső összeg befizetését, tehát a módosítás fedezete – várhatóan 1,5 millió forint - rendelkezésre áll. Főépítész úr három céget javasolt, akiktől a HÉSZ módosításra a testület döntését követően ajánlatokat kérünk be, melyek a következő ülésen megtárgyalhatók. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, melynek mellékletében található tervezési programot a főépítész úrral közösen állították össze.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a módosítást két vállalkozás kezdeményezte, illetve az önkormányzatnak is vannak olyan dolgai, melyeket bele kellene foglalni. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

54/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérésére és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével a településrendezési szerződések megkötésére.

Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja a képviselő-testület megkeresni:

a)  Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)

b)  Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)

c)   Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

 

Határidő: három tervezési ajánlat bekéréséhez: 2017. február 10.

településrendezési szerződés aláírásához: 2017. február 15.

módosítási eljárás megindításához: 2017. február 20.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Melléklet 54/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozathoz

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 1. A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és az annak mellékletét képező szabályozási terveket egyaránt érintő módosítások:

a)    a 116/5 hrsz-ú ingatlanon szabályozott közterület és településközpont-vegyes építési övezetbe sorolt terület kialakításának felülvizsgálata az időközben elkészített részletesebb tervek (alátámasztó munkarészek) figyelembe vételével

 1. A HÉSZ normaszövegét és az annak mellékletét képező szabályozási terveket egyaránt érintő módosítások:

a)    a Badacsonyörsön a 0264/23. hrsz-ú ingatlanon kijelölt Gksz* besorolású területen a "beültetési kötelezettséggel érintett terület" keretező jellegű korrekciója mellett a szabadtéri tárolás kedvezőtlen településképi hatásainak kiküszöbölése érdekében tába illeszthető tároló épületek (tárolószínek) létesítési lehetőségének megteremtése.

b)    a Badacsonyörsön a 2039. hrsz-ú ingatlanon kijelölt Gksz-k építési övezeten belül a "beültetési kötelezettséggel érintett terület" keretező jellegű korrekciója mellett a kiszabályozott közterület korrekciója a valós állapotok figyelembe vételével.

c)    Badacsonyörsön a Folly arborétum valós használat szerinti övezeti határainak megállapítása, ennek során a 0263/9. és 0263/12. hrsz-ú ingatlanok Mk-5 övezetből Mk-Ar övezetbe történő átsorolása, valamint az Mk-Ar övezeten belül az egységes területhasználat érdekében az építés feltételeként reális mértékű "minimális beépíthető telekterület" meghatározása.

 1. Csak a HÉSZ normaszövegét érintő módosítások:

a)    a "beültetési kötelezettséggel érintett területek" előírásainak pontosítása, az érintett területeken a beültetési kötelezettség teljesítése mellett esetlegesen létesíthető térszín alatti beépítés feltételrendszerének kidolgozása

 1. Csak a HÉSZ mellékletét képező szabályozási terveket érintő módosítások:

a)    a 0245. hrsz-ú általános mezőgazdasági területbe sorolt földrészlet (korábbi saját használatú út Badacsonyörs külterületén) érintett határain megszüntető jelek feltüntetése

b)    a 070/7 hrsz-ú út esetében a korábban beépítésre szánt terület kijelölése kapcsán tervezett szélesítés mértékének és pozíciójának korrekciója az ingatlan-nyilvántartási térképen nem jelölt meglévő pincék figyelembe vételével

A 2.a), 2.b), 2.c). és 4.b). programpontokban szereplő módosítások megindításának előfeltétele a kérelmezőkkel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) a) pontja szerinti "teljes" egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2018. december 31-re változott.

A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 

28./ Napirendi pont

Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti megállapodás tervezetét átdolgozásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a jegyző asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy az üzemeltető is legyen alanya a szerződésnek, illetve a 8. pontba a helyi óvoda is kerüljön be. Úgy hallotta, hogy az óvodás gyerekek is használják a jégpályát. A 9. pont módosítását javasolja oly módon, hogy tanítási időn kívüli, de nyitvatartási időben vagyunk kötelesek a köznevelési intézmény területén irányadó szabályok érvényesülését biztosítani. A 10. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a kártérítési felelősséget a Polgári Törvénykönyv részletesen beszabályozza, mások által okozott kárért az önkormányzat ne vállaljon felelősséget.  A nyitvatartási időre javaslatot kér. A 13. pontot javasolja kiegészíteni azzal, hogy így a szerződéskötésnek nincs akadálya. Elmondja, hogy április 15-ig hatályos a szerződés, utána 15 nap van arra, hogy a jégpálya eszközeit elbontassuk. A 19. pontot – görkorcsonya pályává alakításról – javasolja kivenni a megállapodásból, a vállalkozó helyett ne nyilatkozzunk. Ez külön megállapodás lehet a vállalkozó és a KLIK között.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a gyerekek tanórákon és azon kívül is használják a jégpályát. Úgy érzi, hogy jó döntés volt a felajánlás elfogadása, itt megtanulhatnak a gyerekek korcsolyázni és ha mód van rá, a Balaton jegét nagyobb biztonsággal tudják használni. Megköszöni a vállalkozó felajánlását.  Javasolja - minden előzetes kinyilatkozás ellenére -, hogy a pálya csak iskolaidőben legyen használható, 8.00 órától 16.00 óráig, hétvégén nem. A pálya egy osztálynyi gyereknek kellemes elfoglaltságot biztosít, de 80-100 felnőttnek nem megfelelő, csak bosszúságot okozna. Ebben az esetben felvetődik az iskola, mint üzemeltető szerepe és felelőssége. Tanítási időben a gyerekek nevelői felügyelettel használhatják a pályát. Elképzelhető, hogy a környező iskolák bejelentkezés alapján, tanórai keretek között igénybe veszik, saját felelősségükre. A pálya használatának további kiterjesztése esetén sok mindent kellene biztosítani, jelentős többletköltséggel, és a siker nem biztos.

 

Forintos Ervin képviselő egyetért azzal, hogy a pálya nem felnőtteknek való, az óvodai és iskolai nevelést szolgálja.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a szerződést át kell dolgozni, majd rendkívüli ülésre visszahozni. Szimpátia szavazást kér arról, hogy ki támogatja azt az irányt, hogy az igénybe vevők köre a helyi óvodába és iskolába járó gyerekek legyenek és a környékbeli átalános iskolák tanulói előre egyeztetett módon, saját felelősségre. Megállapítja, hogy a testület egyhangúan támogatja ezt a javaslatot. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ennek szellemében dolgozza át a szerződést, ami mielőbb kerüljön vissza a testület elé.

 

Krisztin N. László polgármester 11.29 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 11.40 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

Hiányzik: Laposa Bence, Nagy Lajos és Kun István képviselő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, sikerült Bedő Lajos úrral, Zalahaláp polgármesterével beszélnie a felfüggesztett napirend kapcsán. Elmondása szerint 4-6 hónapos nehéz időszak előtt állnak a Leader szervezetek, ők Lesencetomaj, Zalahaláp és Badacsonytomaj önkormányzatának segítségét várják. Lesencetomaj 1,5 millió, Zalahaláp 2-3 millió forintos támogatást nyújt részükre, Badacsonytomajtól 3 millió forintot kérnek, mely összeggel megpróbálják átvészelni az állami finanszírozás késése miatti nehéz időszakot. A szünetben javaslatként hangzott el, hogy most 1,5 millió forint visszatérítendő támogatást szavazzon meg a testület, majd, ha néhány hónapon belül nem oldódik meg a helyzet, akkor ne zárkózzon el a további támogatástól sem. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e ezügyben. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan egyetért azzal, hogy a kérelmező 2017. évben 1,5 millió forint visszatérítendő támogatást kapjon, melynek átutalása 2017. március 15-ig történjen meg, 2018. szeptember 30-i visszafizetési határidő kikötésével, kézfelemeléssel jelezze. Amennyiben az Egyesület helyzete tartósan nem rendeződik, akkor a képviselő-testület a további támogatás megítélését megfontolja.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

55/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozat

Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület (székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3.) – a továbbiakban: Zalai DVV Egyesület – részére 2017. évben visszatérítendő támogatást biztosít 1.500 ezer Ft összegben, azaz egymillió-ötszázezer forint összegben. Amennyiben az Egyesület helyzete tartósan nem rendeződik, akkor a képviselő-testület további támogatás megítélését megfontolja.
 2. elrendeli, hogy a visszatérítendő támogatás kifizetése átutalással történjen a Zalai DVV Egyesület bankszámlájára 2017. március 15. napjáig,
 3. a támogatás célja: az Egyesület működési, kiadásainak támogatása
 4. a támogatás visszafizetésének határideje: 2018. szeptember 30.
 5. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt visszatérítendő támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Zalai DVV Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 7. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 8. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy a visszafizetés megtörténtéről, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2017. február 28.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: a visszafizetés  illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bedő Lajos Elnök

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Horváth József rendőrőrnagy, osztályvezető és Sztrik Ákos rendőrfőhadnagy urakat. Elmondja, hogy a helyi rendőrörsnek 2017. február 1-től új megbízott parancsnoka van Sztrik Ákos rendőrfőhadnagy személyében, akit szeretne bemutatni a televízión keresztül is a település lakosságának.  Sztrik úr 12 éve áll a Tapolcai Rendőrkapitányság kötelékében, a Bűnügyi osztály állományából pályázta meg ezt a beosztást. Bízik abban, hogy mindenkivel jó munkakapcsolatot fog kialakítani. Úgy gondolja, hogy szakmai életútja garancia arra, hogy munkáját jól fogja végezni.

 

Sztrik Ákos rendőrfőhadnagy elmondja, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányságon dolgozik 12 éve, szolgálatot teljesített a Közrendvédelmi, a Közlekedési és a Bűnügyi osztályokon. Balatonedericsen lakik, a város területét jól ismeri. Szeretne jó kapcsolatot kiépíteni mindenkivel, reméli, hogy sikerülni fog.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy örül a kinevezésének, úgy gondolja, hogy ez megtisztelő és szép feladat lesz. Az utóbbi időben kicsit gazdátlan volt a helyi rendőrörs. Szeretné, ha olyan jó lenne az együttműködésük, mint Horváth József rendőrőrnagy úrral. Alapvetően a turizmus erősítése a célunk. Fontos, hogy a rendezvényeken kialakuló váratlan és nehéz helyzetekben egyeztessenek, ne forduljon elő olyan helyzet, mint a közelmúltban, a Balaton átcsúszás rendezvény kapcsán. Javasolja, hogy a jövő héten egyeztessenek a feladatokról és elvárásokról, ha lehet ilyet megfogalmazni. Úgy gondolja, hogy a lakosság is nyitott a rendőrség felé, a különböző fórumokon részt vesznek. A polgárőrség is részt vesz a munkában, jó a kapcsolatunk. További jó munkát kívánva megköszöni, hogy eljöttek.

Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 11.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                         Orbán Péter                                     Nagy Miklós

polgármester                          alpolgármester                                   képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző