Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 07. 30. rendkivüli testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 07. 30. rendkivüli testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 39/2014.

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 30-án 15.10 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Folly Péter                              képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (6 fő)

 

Távolmaradt:

Rajzó Ildikó                             képviselő                           (1 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Jerszli Judit                             igazgató

Pásztor László                         ügyvezető

Lukács Antalné                       ügyvezető

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                       (5 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 1 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Rajzó Ildikó képviselő távol maradt.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt  megválasztani.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő  15.12 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

449/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a meghívó szerinti 6. napirend „Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata” levételét, mivel az anyag nem készült el, tárgyalására nincs lehetőség. Kéri, hogy aki a megmaradó 7 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

450/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2014. július 30-i rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjéről a „6.  Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata” napirendet leveszi.
 2. az ülés módosított napirendjét 7 napirendi ponttal elfogadja.

 

Napirendi pontok:

 1. 1. A MENÜ Kft. közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Menü Kft. ügyvezetője

 1. 2. A 2014. évi Rózsakő Fesztivál megrendezésére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Céh Turisztikai Egyesület

Greznár Attila

 

 1. 3. Régi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bérletére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László

Meghívott: Tóth Tamás

 

 1. 4. Tapolca Környéki Önkormányzati társulás megkeresése

Előterjesztő: Krisztin N. László

 1. 5. VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 6. Veszprém Megyei projekt javaslatok véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. 400/2014. (VI.12.) sz. határozat alapján legsürgetőbb árokrendezési, vízelvezetési feladatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: VN. Kft. ügyvezetője

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Simonné Visi Erzsébet képviselő 14.15 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 1. 1. Napirendi pont

A MENÜ Kft. közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Menü Kft. ügyvezetője

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a MENÜ Kft. közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Lukács Antalné ügyvezető asszonyt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kinek van hozzászólása, kérdése.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy kezdetektől fogva kifogásolta az ellenőrzés hiányát, mely most igazolva látszik, hiszen az ügyvezető asszony elmondta, hogy éveken keresztül semmiféle ellenőrzés nem történt. Az ellenőrzés elmaradása előbb-utóbb problémákhoz vezet. Ez nem ismétlődhet meg, kérdezi, hogy milyen intézkedések történtek.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az érvényben lévő szabályok szerint kell az ellenőrzést végezni.  A Menü Kft. korábban teljesen más mechanizmus szerint működött. Most az önkormányzat, mint tulajdonos a belső ellenőrzési tervét úgy állítja össze, hogy minden évben valamit ellenőriz a gazdasági társaság tevékenységéből, az ügyvezetőt rákényszerítve, hogy a feltárt hiányosságokat kezelje.  A belső ellenőr elvégezte az ellenőrzést, az elkészített anyagot hamarosan átadja. A folyamatba épített vezetői ellenőrzés keretében szúrópróbaszerű ellenőrzésre is számíthat az ügyvezető. A könyvvizsgáló az először végzett ellenőrzése során komoly problémákat tárt fel.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az ellenőrzés során feltárt hibákra és hiányosságok megszűntetésére történtek-e intézkedések. Kérdezi, hogy a pénztárra vonatkozó szabályzat elkészült-e.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy a szabályzatokat megküldte a Hivatal részére.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy csak a módosításokat tartalmazza az anyag, kíváncsi lenne a szabályzatokra.

 

Lukács Antalné elmondja, hogy 16 éven keresztül mindent úgy csinált, ahogy tudott. Számára is jó, ha valaki tanácsot vagy segítséget ad.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy felmerült a könyvelő váltás szükségessége, mivel az ő felelőssége is, hogy nem világított rá a hibákra. Alapvető hiányosságokról van szó. Kérdezi, hogy van-e új könyvelője a Kft-nek.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy nincs új könyvelője. Ha a testület azt mondja, hogy új könyvelőt kell keresnie, akkor megteszi.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a testület ezt már mondta.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a könyvelő nem segítette a munkát az elvárható mértékben. A testület jószándékú javaslatot tett, de a lépést a saját biztonsága érdekében a Kft. ügyvezetőjének kell megtenni. Sokféle könyvelő létezik, van aki szinte adótanácsadással is foglalkozik.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy nincsenek itt a szabályozatok, csak utalást talált rájuk. Amíg nem látja a szabályzatokat, nem tud dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy módosító indítványként értelmezze-e a hozzászólást.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testület ne döntsön most, hanem a soros ülésre hozza be ismét a napirendet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

451/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Menü Kft. Közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. Közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A beszámoló elfogadásáról a következő 2014. évi augusztusi soros ülésen, a szabályozatok áttanulmányozása után hozza meg döntését.

 

Határidő:        azonnal, szabályzatok benyújtására SZMSZ szerinti határidőben

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a napirendben érintett szabályzatokat kapja meg minden képviselő.

 

 1. 2. Napirendi pont

A 2014. évi Rózsakő Fesztivál megrendezésére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Céh Turisztikai Egyesület

Greznár Attila

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság. Kéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a határozati javaslatot.

 

Dr. Magó Ágnes Humán bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a rendezvény szervezőjét, hogy a Rózsakő fesztivál időpontját módosítsa, az augusztus 20-24. között kerüljön megrendezésre.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja, hogy a Képviselő-testület ülésére Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmények igazgatója és Greznár Attila vállalkozó egyeztesse a 2014. évi Rózsakő Fesztivál és a Badacsonyi Fényvarázs rendezvény tervezetét annak érdekében, hogy a nagyobb tömegeket vonzó programok ne ütközzenek.

Javasolja, hogy a Happy New World Kft. részére (1239 Budapest, Szitás utca 156. képviseli: Greznár Attila ügyvezető) célzottan a Badacsonyi Rózsakő Fesztivál -2014.08.15-20.- megrendezése okán 2.000.000,- Ft., azaz Kettő-millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítson a 2014. évi általános tartalék terhére.

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy az időpont módosítást jó ötletnek tartja, valamennyi résztvevő szívesen venné. De erről nem most kell tárgyalni, hanem a város rendezvénytervének elfogadásakor kellett volna. A rendezvények propagálása megtörtént, felkerült a honlapra. Az előadók túlnyomó részének ideje lekötött, módosítani már roppant nehéz. Ő a testület határozata alapján járt el.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a programtervet a kulturális intézmény akkori vezetője terjesztette elő, a testület pedig elfogadta.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy most derült ki, hogy a rendezvény támogatása kikerült a költségvetésből. Ez egyszerű megoldás volt az igazgató úr részére a kért költségcsökkentésre.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy amikor Greznár úr rákérdezett a támogatás mértékére, akkor derült ki, hogy nincs hozzárendelve a fedezet. A következő testület felé tanulság, hogy támogatás nélküli program nem lehet, kivéve ha a szervező teljes mértékben felvállalja a költségeket.

 

Greznár Attila vállalkozó az augusztus 19-i programtervezetet áttekintve elmondja, hogy a városi program független a vitorláskikötőben rendezendő programoktól.  Megegyeztek abban, hogy az Apostol együttes fellépését egy órával előbbre hozzák, az ünnepi megnyitó és az ütős hangszeres zenekar között sem lesz átfedés.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy az Apostol együttes koncertje 20.15 óra helyett 19.00 órakor kezdődne, majd 20.30 körül megszűnne a zene és  22.30 után folytatódna.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy tavaly is későn döntött a testület a Rózsakő fesztiválról, most ugyanaz a helyzet állt elő. Csodálkozik azon, hogy Greznár Attila vállalkozó kötelezettséget vállalt olyan programra, amire az önkormányzat még nem mondta ki, hogy mennyiben fogja támogatni.  Sokszor több hónapig polimizál a testület bizonyos dolgokon, most pedig döntési kényszerhelyzeten van, ami soha nem szül jót. Az önkormányzatnak van egy saját kulturális intézménye, komoly költségvetéssel, azonban a nyári rendezvényekből nem sokat vállal fel. Többet kellene rájuk bízni, így a testületnek több beleszólása lenne a nyári programokba.  Most egy külső vállalkozók által szervezett rendezvényhez kellene támogatást adni. Mi történik a rendezvénnyel, ha nem tud támogatást adni a testület, hiszen Greznár Attila már több művésszel előzetes szerződésben van.

 

Greznár Attila vállalkozó szerint a kialakult helyzetről nem ő tehet. Az a meglátása, hogy az érdekeket közelíteni kell. Érzése szerint a jövőben nem lehet akadálya, hogy a kulturális intézmény nagyobb mértékben vállaljon szerepet a badacsonyi nyári fesztiválok szervezésében.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy korábban azért nem volt érzékelhető ez a probléma, mert a közterületeket a testület átadta hasznosításra Greznár Attilának, ahonnan a szükséges összeg befolyt. Tavaly viszont a kezelhetetlen anomáliák miatt a testület úgy döntött, hogy a közterületek bérbeadását saját hatáskörbe veszi és abból ad támogatást.  Valószínű, hogy amikor Fodor úr megkapta a megszorítási instrukciókat, akkor a költségvetésből ezt az összeget kivette úgy, hogy nem közölte, mivel csökkentette az intézmény költségvetési főösszegét. Több testületi ülésen is elmondta, hogy Greznár Attila szervezi a fesztivált. Viszont a testületnek a vállalkozó egy másik tevékenységével kapcsolatosan voltak ellenérzései, ezért nem volt biztos, hogy jönni fog és valóban megszervezi.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy nem igazán helyi adózók szerepelnek a listában. A közterületbérlet alakulásával kapcsolatosan megfogalmazódott benne, hogy előfordulhat, hogy a Borhét látogatottsága, illetve az idelátogató turisták vásárlóereje miatt, illetve a nagyobb haszon reményében mentek el innen a kézművesek és árusok.  Szeretné, ha a megrendezésre kerülő fesztivál miatt a közterület bevételek pozitívan alakulnának. Nem tartja jónak, hogy úgy ad támogatást az önkormányzat, hogy pld. utólag derül ki, hogy a közterületekből nem jön be a várt összeg. Korábban azt javasolta, hogy a közterületekből befolyt pénzt adjuk át, hogy az önkormányzat ne járjon rosszul.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly az elvárt 5 millióhoz képest 4,8 millió forint volt a bevétel. Az idén az előzetes igények és megkeresések alapján meghaladta volna a közterületekből befolyó bevétel az 5 millió forintot, de sokan visszaléptek a rossz idő, illetve egyéb okok miatt. Greznár Attila vállalkozó javasolta, hogy a közterület bérlettel összefüggő dolgokat már márciusban le kell bonyolítani. Viszont ez sem életszerű, hiszen a pályázatra akkor még nem igazán jelentkezik senki, a megkeresések döntő többsége jóval később érkezik.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a kereskedők előre szeretnék tudni, hogy mikor milyen rendezvények lesznek, mire számíthatnak.

 

Greznár Attila vállalkozó ismerteti, hogy a lista valamennyi vállalkozó nevét tartalmazza, akik Badacsonyban dolgoznak, azt nem tudja, hogy ki hová fizeti az adót. Ezek az emberek jelentős összeggel támogatják a rendezvényt. Büszke ara, hogy Badacsonyban nem volt több olyan vállalkozó, akiben a közösség ennyire megbízott volna, és ilyen jelentős összeggel tudott volna gazdálkodni. Megjegyzi, hogy akik valóban kézművesek illetve kereskedelmi tevékenységet végeznek, február végére az egész éves ütemtervüket tudják. Azokat a helyszíneket választják, ahol konkrétan le vannak írva az események, ezért időben komplett forgatókönyvet kell közzétenni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az anyagban leírt színpadtechnikát – 700 eFt – az önkormányzat miért nem tudja biztosítani, hiszen tavaly vettünk a Szegedy Róza házba egy színpadot. Ez is egyfajta támogatás lehetne.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy az a színpad alkalmatlan. A beadványban jelzett  színpadtechnika nagyszínpadot, hangosítást, fényeket és két technikus alkalmazását jelenti. Ennek többszörösen meghaladja az ára a 700 eFt-ot.

 

Jerszli Judit igazgató megjegyzi, hogy az intézmény nagykoncertre nem tud hangosítást csinálni, ők is úgy szokták a hangosítót felfogadni ilyen esetekben.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a programok tekintetében lehet-e módosítani és mi történik, ha a kért 2 millió helyett csak 1 milliót tud biztosítani a testület.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy tovább növekedne az a tartozás, amit néhány vállalkozó vele szemben megtett. Az elmúlt időszakban a hiányzó összegeket mindig ő állta, volt olyan év, amikor egymillió forinttal támogatta a rendezvénysorozatot. Ennek ellenére soha nem kérte az önkormányzat segítségét. Kiemeli, hogy Badacsony nevét kellene jobban fényezni, hogy az idelátogatók jobb szájízzel menjenek haza.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy dönteni kell abban, hogy az önkormányzat támogatja-e és milyen összeggel a rendezvényt.  Az előterjesztésben 2 millió forint szerepel. Kéri, hogy aki el tudja fogadni, hogy a Rózsakő fesztivál a leírt tartalommal kerüljön megrendezésre, 2 millió forint önkormányzat támogatással, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

452/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

2014. évi Rózsakő Fesztivál megrendezésére ajánlat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Happy New Wold Kft. részére (1239 Budapest, Szitás u. 156., Képviseli: Greznár Attila ügyvezető) célzottan a Badacsonyi Rózsakő Fesztivál – 2014. augusztus 15 – 20. – megrendezése okán 2.000.0000,- Ft, azaz Kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2014. évi általános tartalék keret terhére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos államháztartási jogszabályok figyelembe vételével.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésére.

Határidő: elfogadásra azonnal

Támogatási szerződés megkötésére 8 nap

Kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Vargáné Szőke Judit pénztáros

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy Greznár Attila elmondása szerint két faház elhelyezésére lenne még szükség, 1 boros és 1 pálikás pavilonra. Fizetés az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint történne, önkormányzati bevétellel.

 

Greznár Attila vállalkozó kérdezi, hogy ha látókörébe kerülne olyan vállalkozás, mely nem sérti a badacsonyi vállalkozók érdekeit, bérelhet-e közterületet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület csak a kézműves és helyi termékek forgalmazását engedélyezheti.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a borászatokat megkeresni azzal, hogy valamilyen bérleti díj ellenében maradjanak a Rózsakő fesztiválon is. Ezzel csökkenthető lenne a támogatás összege.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy rendelet szabályozza a bérleti díjat. Ismerteti, hogy a kiemelt rendezvények idején – Borhét, Rózsakő fesztivál, Szüret – a fa árusító pavilonok bérleti díja 2 eFt/m2/nap.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a borászatok megkeresésével illetve megkérdezésével, hogy akarnak-e maradni a Rózsakő fesztivál idejére is a meghatározott pénzügyi kondíciók mellett, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

453/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

2014. évi Rózsakő Fesztivál  - borászatok megkeresése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borhét idejére kitelepült borászatok megkereséséről dönt annak érdekében, hogy kívánnak-e maradni a Rózsakő fesztivál idejére is az önkormányzati rendeletben meghatározott pénzügyi kondíciók mellett.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 1. 3. Napirendi pont

Régi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bérletére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László

Meghívott: Tóth Tamás

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, Badacsonytomaj 107 hrsz. alatt található, ún. „régi polgármesteri hivatal” pályázatban szereplő helyiségeit a pályázatokban megjelölt összegért adja bérbe. A bérleti jogviszony időtartamát határozatlan időtartamban határozza meg.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy kérelmező leírta, hogy az első hónapban felújítást végezne. Mivel nem származik bevétele, kéri, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetnie.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy milyen tevékenységet folytatnának.

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy biztosítási irodát szeretnének működtetni.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy határozatlan idejű szerződés esetén mennyi a felmondási idő.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezt a szerződésben lehet szabályozni. Véleménye szerint 3 hónap mindkét fél részéről elfogadható.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy hiányzik egy igazolás, illetve kérjen tájékoztatást a testület, hogy konkrétan milyen tevékenységet kívánnak folytatni. Javasolja a feltételes hozzájárulást megadni. Ha a kívánt tevékenység jogszabállyal ütközik, akkor a megállapodást nem kötjük meg.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az igénylő megtekintette-e a helyszínt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Azt is tudják, hogy a teljes házat fűteni kell, nem lehet szakaszolni. Így is megfelel számukra.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy miért nem akar az első hónapban fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ki kell festeni, polcokat szerelni, stb. Ekkor nem végez termelő tevékenységet.

Kéri, hogy aki a kérelmet támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

454/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Régi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bérletére kiírt pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Badacsonytomaj 107. hrsz. alatt található un.: „Régi Polgármesteri Hivatal” alsó szintjének jobb szélső helyiségét (volt Leader iroda) 180.000,- Ft/év, azaz 15.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében Tóth Tamás (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 2.) egyéni vállalkozó részére bérbe adja, amennyiben pályázó a köztartozás mentességet igazoló dokumentumokat csatolja.

A bérleti jogviszony határozatlan időre szól, a felmondási idő 3 hónap.

A Képviselő-testület a Bérlő kérelmére az első havi bérleti díjat elengedi, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a benyújtott pályázatban szereplő tartalommal megegyező bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

 1. 4. Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati társulás megkeresése

Előterjesztő: Krisztin N. László

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja, nyilatkozzon, hogy a Tapolcai Deák Jenő Kórház részére megbízásos jogviszony keretében a Társulási Tanács által feladatellátásra átadott orvosi ügyelet átszervezése következtében felmentéssel érintett 3 fő gépkocsivezető foglalkoztatására az önkormányzatnál, illetve az Önkormányzat által fenntartott intézménynél nincs lehetősége.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az átszervezés során 3 sofőrt bocsátanak el és minden Társulásba tartozó önkormányzatot megkérdeznek, hogy tudnák-e alkalmazni őket.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy hogyan működik az ügyeletes szolgálat, miért nem az önkormányzatok illetve a kórház működteti. Mi köze van a Társulásnak hozzá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyelet megszervezése kötelező önkormányzati feladat, melyhez az önkormányzatok társultak. Az összefogás indokolt, ezért a Társulásnak is van kompetenciája ebben a kérdésben.  Pontosításként elmondja, hogy az ügyeletet ellátó háziorvosok szerették volna, ha az óradíjuk emelkedik. A Társulás megbízta a Kórházat, hogy vizsgálja meg a béremelés lehetőségét. Jelenleg 2 autóval és 8 sofőrrel látják el a feladatot. Azt állítja a Kórház vezetése, hogy 1 autóval és 5 sofőrrel meg tudják oldani, ezért 3 sofőrt leépítenek. A Társulás a 3 sofőrnek próbál segíteni a továbbfoglalkoztatással.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy ennek milyen anyagi vonzata van. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nincs szüksége az önkormányzatnak plusz sofőrre, ha lenne akkor sem Tapolcáról. A vitát lezárja. Kéri, hogy aki úgy látja, hogy jelenleg Badacsonytomaj Önkormányzatának az elbocsátott 3 sofőr foglalkoztatására nincs igénye, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

455/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati társulás megkeresése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja nyilatkozik, hogy a Tapolcai Deák Jenő Kórház részére megbízásos jogviszony keretében a Társulási Tanács által feladatellátásra átadott orvosi ügyelet átszervezése következtében felmentéssel érintett 3 fő gépkocsivezető foglalkoztatására az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott intézményeknél nincs lehetősége.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal

 

 

 1. 5. Napirendi pont

VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság. Kéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Dr. Magó Ágnes bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Deres Lászlóné és Harmati Miklós jelölését javasolja a VN. Kft. Felügyelő bizottságába.

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy Fekete Ferenc és Szántai Ferenc személyére is érkezett javaslat, az elfogadó nyilatkozatok rendelkezésre állnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezen ülésen is van még lehetőség javaslattételre, ha az elfogadó nyilatkozat van vagy legalább szóbeli ígérvény arra, hogy a megbízatást elfogadja a jelölt. Megállapítja, hogy nincs több javaslat. Elmondja, hogy a szavazás nyilvános, névsor szerint fogja feltenni a javasolt személyeket szavazásra, melyekből kettőt kell választani, mivel Kolosi Béla nem mondott le tagságáról. A két személy többségi szavazással kerül megválasztásra.

Kéri, hogy aki Deres Lászlónét javasolja a VN. Kft. Felügyelő bizottságába megválasztani, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

456/A/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába Deres Lászlónét nem választja be.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Fekete Ferencet javasolja a VN. Kft. Felügyelő bizottságába megválasztani, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

456/B/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

a./ Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eddigi Felügyelő Bizottsága két tagjának Flamis Mihálynak és Lovász Áronnak Felügyelő bizottsági tisztségükről korábban írásban történt lemondását a mai nappal tudomásul veszi, továbbá ezen személyek helyett Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára 2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fekete Ferenc 8258 Badacsonytomaj, József a. u. 20. szám alatti lakost a Felügyelő bizottság új tagjának megválasztja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Harmati Miklóst javasolja a VN. Kft. Felügyelő bizottságába megválasztani, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

456/C/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

a./ Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eddigi Felügyelő Bizottsága két tagjának Flamis Mihálynak és Lovász Áronnak Felügyelő bizottsági tisztségükről korábban írásban történt lemondását a mai nappal tudomásul veszi, továbbá ezen személyek helyett Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára 2014. július 30. napjától 2019. július 30.. napjáig terjedő határozott időtartamra Harmati Miklós 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16. szám alatti lakost a Felügyelő bizottság új tagjának megválasztja.

 

b./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 12./ pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság Felügyelő Bizottsága három tagú, jelenlegi tagjai:

2013. január 17. napjától 2019. január 16. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Kolosi Béla (születési családi és utóneve: Kolosi Béla, anyja születési neve: Pál Erzsébet, adóazonosító jele: 8302263443) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics u. 15. szám alatti lakos,

 

2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Fekete Ferenc (születési családi és utóneve: Fekete Ferenc, anyja születési neve: Németh Anna, adóazonosító jele: 8312363343) 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 20. szám alatti lakos

 

2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Harmati Miklós (születési családi és utóneve: Harmati Miklós, anyja születési neve: Jernei Ilona, adóazonosító jele: 8280972889) 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16. szám alatti lakos.

 

c./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 11./ pont második bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója 2014. május 31. napjától 2015. május 31.  napjáig terjedő határozott időtartamra a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.).

 

d./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 1./ pont a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A társaság teljes cégneve: Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

e./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 2./ pontjában az „u.” megnevezés „utca” megnevezésre változik, továbbá az Alapító Okiratból a közhasznúságra vonatkozó valamennyi utalás törlésre kerül.

 

A határozatokban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni.

A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

Határidő: 30 nap

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Szántai Ferencet javasolja a VN. Kft. Felügyelő bizottságába megválasztani, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

456/D/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába Szántai Ferencet  nem választja be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy Fekete Ferenc kapcsán felmerült benne, hogy esetleg a VN. Kft-nél külsősként megkereshető lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tanácsnoki megbízás akkor működik, ha van ügyvezetője a Kft-nek.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint az a fontos, hogy erre a két hónapra legyen ügyvezető, majd döntsön az új testület.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a döntéshez minősített többség szükséges.

Elmondja, hogy az ügyvéd úr az előterjesztésben leírt határozati javaslatban több mindent összefoglalt. Az előterjesztés mellékletét képezi a Veszprémi Törvényszék Cégbíróságának végzése, mely még nem lépett jogerőre.  Ha a testület továbbra is meg kívánja tartani a Kft.  közhasznú jogállását, akkor meg kell fellebbezni. Az erre vonatkozó határozat meghozatala szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a fellebbezés benyújtását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

457/2014. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozatot

VN. Kft. közhasznú jogállásával kapcsolatos fellebbezés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött az egyszemélyes tulajdonában álló Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-nek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.  rendelkezései szerinti továbbműködéséről.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cg. Cg. 19-09-511043/37. számú végzésében foglaltakkal kapcsolatosan a Társaság ügyvezetője törvényes határidőn belül nyújtson be igazolási és közhasznú nyilvántartásba vételi kérelmet annak érdekében, hogy a gazdasági társaság közhasznú jogállása a jövőben is megmaradjon.

 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot továbbra is közhasznú jogállású szervezetként kívánja működtetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Rakics Anna mb. ügyvezető

 

 1. 6. Napirendi pont

Veszprém Megyei projekt javaslatok véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Veszprém Megyei Területfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódóan az alábbi projektjavaslatokat küldje meg:

4.4-es intézkedésre: Leromlott városi területek rehabilitációja:

- tájház udvar és parkoló díszburkolattal történő ellátása, illetve a csapadékvíz elvezető rendszer felújítása

2.1-es intézkedésre: Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés:

- Badacsony Városkapu projekt

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több projektre még nem érkezett be javaslat, ezért megkeresés érkezett önkormányzatunkhoz. Pluszban két projektet nyújtottunk be, egyik a Tájház udvar és a Halászkert parkoló burkolása illetve a Badacsony városkapu és a Felső bazársor.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a Tájház felújítása az első projektbe beleférne-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnos nem, de ennek ellenére javasolja megpróbálni. Ha valamelyik kategóriába jogilag besorolható, akkor benyújtjuk, ha nem, akkor enélkül menne a két projekt. Elmondja, hogy a városok előnyt élveznek, gyakorlatilag a kistelepülések nem is kapnak esélyt. A pályázatok kiírására szeptemberben kerül sor, a feltételrendszer még nem ismert. Előfordulhat, hogy 30 %-ot tudnak adni, a többit az önkormányzatoknak kell hozzátenni. A 10 pályázatban 1,5 milliárdos támogatást igénylünk. Kéri, hogy aki egyetért a két plusz projekt benyújtásával úgy, hogy a Tájház felújítását is magába foglalja, amennyiben mód van rá, kézfelemeléssel jelezze. Kéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy a Tájház felújításához plusz 20 millió forintot állítson be.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

458/2014. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozatot

Veszprém Megyei projekt javaslatok véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi projektötletek benyújtását rendeli el:

4.4-es intézkedésre: Leromlott városi területek rehabilitációján belül

- Tájház udvar és parkoló díszburkolattal történő ellátása, illetve a csapadékvíz elvezető rendszer felújítása. Lehetőség szerint Tájház felújítása.

- Halászkert parkoló díszburkolattal történő burkolása, felújítása

 

2.1-es intézkedésre: Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztésen belül:

- „Badacsony Városkapu” projekt

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 1. 7. Napirendi pont

400/2014. (VI.12.) sz. határozat alapján legsürgetőbb árokrendezési, vízelvezetési feladatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: VN. Kft. ügyvezetője

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Műszaki osztály javaslata alapján kerüljön megterveztetésre a VN. Kft. kezelésében lévő árkok vízelvezetése.

 

Krisztin N. László polgármester szerint érdemes lenne szakembert bevonni a tervezésbe a Fűzfa utcai áteresz esetében, ahol az a visszatérő probléma, hogy nem tud átfolyni a víz az áteresz alatt.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az új játszótér esetében felmerült, hogy miért nem ütéscsillapítóval készült. Ez a megoldás 3 millió forinttal többe került volna. Az árajánlatban közel 40 m3 gyöngykavics szerepel, véleménye szerint 20 m3 bőven elegendő. Ezt jelezni kell a vállalkozó felé.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy ezt tisztázza a műszaki osztályvezetővel, és csak a 20 m3 legyen kifizetve.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ha egyösszegű szerződés lett kötve, akkor ki kell fizetni a teljes összeget.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

459/2014. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozatot

400/2014. (VI.12.) sz. határozat alapján legsürgetőbb árokrendezési, vízelvezetési feladatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 400/2014. (VI.12.) sz. határozat szerint  a VN. Kft. kezelésében lévő árkok vízelvezetésének terveztetése a Műszaki osztály javaslata alapján történik.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a HÉSZ-szel kapcsolatosan kérdezi, hogy mit tartalmaz a szerződés, van-e az önkormányzat kezében kényszerítő eszköz. A tervezők eljárását nem tartja elfogadhatónak.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző urat, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket. Kérdezi, hogy mivel a HÉSZ tárgyalására a soros ülésen kerül sor, az ülés kezdésének időpontját áttehetjük-e 8.00 órára.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy augusztus 14-én ő nem tud résztvenni a testületi ülésen, nem tartózkodik itthon.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy jelenlévők közül négy fő egyetért a reggel 8.00 órai kezdéssel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Lányi emlékünnepség augusztus 19-én lett volna. A Balaton átrepülése augusztus 28-án volt, javasolja augusztus 29-én megtartani az ünnepséget. Ezen a napon lesz egy első világháborús kiállítás a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület rendezésében. Ezt a két programot együtt lenne érdemes megszervezni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy a Lányi emlékmű körül addigra történjen meg egy színvonalas parkosítás.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Lányi emlékünnepség augusztus 29-én kerüljön megrendezésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

460/2014. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozatot

Lányi emlékünnepség megrendezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Lányi emlékünnepség 2014. augusztus 29-én kerül megrendezésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit BVKI intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e egyéb közérdekű bejelentés. Megállapítja, hogy nincs.

Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját, majd a nyilvános ülést 16.30  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                      jegyző

Orbán Péter

alpolgármester

jegyzőkönyv hitelesítő

Folly Péter

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő