Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 06. 30. rendkívüli testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 06. 30. rendkívüli testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 36/2014.

 

Készült: 2 példányban

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 8.50 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Orbán Péter                            alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                    polgármester

Folly Péter                              képviselő                           (3 fő)

Rajzó Ildikó                             képviselő

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Part Andrdásné                       jegyzőkönyvvezető            (2 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter alpolgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat és a munkát segítő alkalmazottat. Megállapítja, hogy 4 fő jelen van, - Krisztin N. László polgármester, Rajzó Ildikó és Folly Péter képviselők jelezték távolmaradásukat - az ülés határozatképes, azt megnyitja.  Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Forintos Ervin és Simonné Visi Erzsébet képviselőket megválasztani. Kéri, hogy aki egyetért a személyi javaslatokkal, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

437/2014. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozatot

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Forintos Ervin és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti meghívóban szereplő napirendi pontot. Kéri, hogy aki annak tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

438/2014. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozatot

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Bahart részvények adás-vételi szerződésének megtárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

  1. I. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Bahart részvények adás-vételi szerződésének megtárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e valaki tenni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy csütörtökön Polgármester úrral együtt tárgyaltak Siófok Város Polgármesterével, Balázs Árpád úrral. Azzal keresték meg, hogy szeretnénk változtatni a fizetési határidőn, lehetőség szerint minél hamarabb kérjük a Bahart részvények kifizetését.  A polgármester a pénzügyi osztályvezetővel tárgyalt, majd úgy nyilatkozott, hogy július 30-ig további 50 millió forintot kifizet, a fennmaradó részt pedig szeptember 20-ig utalják át.  Mivel a szerződésben szereplő határidőt a testületük elfogadta határnapként, ezért számára ez lenne a legegyszerűbb megoldás, így nem kellene ismét a testület elé vinni az ügyet. Többet nem tud vállalni, de erről írásban is hajlandó nyilatkozni. Megérti, hogy Badacsonytomaj Önkormányzatának fejlesztési tervei vannak, de a részvényárfolyam elfogadott, ezen változtatni, többet ígérni nem tud. Megjegyzi, hogy kérte a Polgármester urat, hogy a tárgyalást követően még a héten, minél előbb hívja össze a testületet.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy nem tartja szerencsésnek, hogy ezt a súlyos döntést négyen vállalják fel. Javasolja egy újabb ülés összehívását, amire a Hivatal részéről megalapozott kimutatást kér a döntés megkönnyítésére.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri - mivel vannak a költségvetésben olyan tételek, melyeket a testület szeretne megvalósítani -, hogy a Hivatal készítsen kimutatást a költségvetés teljesüléséről és jelenlegi állapotáról. A következő rendkívüli ülésre még a héten kerüljön sor.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a rendkívüli ülés időpontját egyeztetés után tűzze ki a Jegyző úr. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a döntésre a következő rendkívüli ülésen kerüljön sor a pénzügyi osztály által kimutatott adatok alapján, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza

 

439/2014. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozatot

Bahart részvények adás-vételi szerződésének megtárgyalása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendkívüli ülésén a Bahart részvények adás-vételi szerződéséről döntést nem hoz.

Felkéri az alpolgármestert, hogy még ezen a héten újabb rendkívüli ülést hívjon össze, melyen lehetőség szerint a testület tagjai vegyenek részt.

Felkéri a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy az ülésre készítsen kimutatást a költségvetés teljesüléséről és jelen állapotáról.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

rendkívüli ülés összehívására és kimutatás elkészítésére  2014.07.04.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését 9.05 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                Orbán Péter                        dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                  alpolgármester                                    jegyző

polgármester távollétében

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő

Simonné Visi Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő