Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 06. 12. soros testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 06. 12. soros testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 32/2014.

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Folly Péter                              képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet          képviselő                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Orbán Péter                           alpolgármester                  (1 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás        jegyző

Wolf Viktória                            aljegyző

Tamás Lászlóné                     pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                          műszaki osztályvezető

Jerszli Judit                             igazgató

Pásztor László                        ügyvezető

Lukács Antalné                       ügyvezető

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető            (8 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 1 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, jegyző urat, aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat, a meghívott vendégeket és a televízió nézőit.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Orbán Péter alpolgármester jelezte távolmaradását, Forintos Ervin képviselő késni fog.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Folly Péter és Simonné Visi Erzsébet képviselőket megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

394/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Folly Péter és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató jelezte, hogy napirend előtt szeretne szólni. Megadja részére a szót.

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató néhány gondolatot szeretne elmondani a májusi Badacsony Újságban megjelent két cikk kapcsán. Egyiket Simonné Visi Erzsébet képviselő írta arról, hogy Folly Bernát 5. osztályos tanuló első helyezést ért el a Kazinczy versenyen angolból. Kiegészítésként elmondja, hogy rajta kívül az 5. osztályból második lett Németh Anna, a 6. osztályból első lett Tompos Febó Leon, hatodik lett Békássy Pál. Magyarból is szép eredmények születtek. Első lett ezen a versenyen a kézilabda lánycsapat is. Kéri, hogy ha valaki legközelebb újságcikk megjelentetésére szánja el magát, előtte kérdezze meg az iskola vezetését. Nem jó, ha egy embert kiemelünk a sok közül. A gyerekek egyformák, mindegy, hogy kik a szülei, mit csinálnak, éppen képviselők-e. Sok kritikát kapott azért, hogy ez az újságcikk megjelent. A többi gyerekkel, a szülőkkel és Folly Bernáttal sem volt fer ez a lépés, melyre nem adott engedélyt. Kéri, hogy legközelebb kérdezzék meg az iskolát. Ismerteti, hogy a júniusi számban két oldalt kaptak arra, hogy az összes kiemelkedő eredményt elért gyermeket felsorolják. A másik cikket Rajzó Ildikó képviselő írta a zongora versenyről. Az iskolán kívül történt dolgokról ők csak akkor szereznek tudomást, ha a gyerekek elmondják. Minden nap 7.50 órakor a gyerekeket tájékoztatják arról, hogy ki milyen versenyen vett részt. Számos olyan tanuló van az iskolában, akik országos eredményeket értek el.  Ha minden szülő beírná a gyermekét a Badacsony újságba, akkor nem férne el a sok cikk, annyi tehetséges gyerek van. A júniusi számban mindenkiről írni fognak, iskolai és iskolán kívül elért eredményekről egyaránt, ezért nem tájékoztatták egyesével az eredményekről a lakosságot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a figyelmeztetésre elmondja, hogy abból indult ki, hogy a Naplóban megjelent egy újságcikk arról, hogy a sümegi polgármester kitűntetést adományozott egy ott élő gyermeknek. Ez jó érzéssel töltötte el, és azon csodálkozott, hogy ez a testület miért nem gondol ilyenre. Csak Folly Bernát szép eredményéről tudott, ezért erről írt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy minden képviselőnek joga van ilyen irányú javaslatot tenni. Oklevelet adhatunk át, ez a kitűntetési rendszer része. Ha javaslat érkezik a gyerekek bevonására, annak senki nem fog ellenállni.  Egyébként a kiemelkedő eredményt elért gyerekeket az iskola saját jutalomrendszerével ismeri el. Tanári, igazgatói dicséret illetve Tatay emlékplakett, melyet a nevelők, iskolai szervezetek, a szülők javaslata alapján kaphatnak meg. Ez fokozható önkormányzati elismeréssel, melyre várja a testület javaslatát.

 

Forintos Ervin képviselő 14.10 órakor érkezett meg a Képviselő-testületi ülésre.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja a Humán bizottság következő ülésére napirendként felvenni ezt a témát. Maximálisan az mellett érvel minden fórumon, hogy ha ilyen eredmények születnek az iskolában, azt jelezni kell.  A mai kor egyik problémája, hogy a gyerekek elé nem állít elég példaképet. Javasolja, hogy kapjon helyet az újságban, ha szép siker születik, az eredményesen teljesítő gyermek így is kapja meg az elismerést. Sokat jelent, ha az eredmény megszerzésekor kap egy megfelelő, hangsúlyos elismerést.

 

 

Forintos Ervin képviselő 14.12 órakor távozott a teremből.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elő fogja keresni azt a Badacsony Újságot, melyben egy helyi lakos kritikaként fogalmazta meg, hogy másról sem szól az újság, mint a polgármesterrel folytatott interjúkról illetve az óvodai és iskolai eredményekről. Nem szeretné minősíteni az olvasói leveleket, de vannak olyanok, akik írói hajlamaikat a Badacsony újság hasábjain keresztül fejtik ki. A gyerekek eredményei most úgy tudnak bekerülni az újságba, hogy a szerkesztő részére plusz oldalakat biztosított.

A napirend tekintetében a következő javaslatokat teszi:

 1. a 2014. június 12-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéről a „7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)” napirendet levételét javasolja.
 2. a 2014. június 12-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéhez javasolja felvenni:

a)     8. napirendi pontként „Badacsonytomaj VN Kft. Felügyelő Bizottsága”

b)     12. napirendi pontként „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Beszámoló Badacsonytomaj Város Képviselő-testület 387/2014.(V.21.) határozata végrehajtásáról”

c)     13. napirendi pontként „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Nyári napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása”

d)     14. napirendi pontként „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – BAHART részvények adásvétele”

 1. zárt üléséhez 1. napirendi pontként a „1. Badacsonytomaji VN Kft. ügyvezetői állásra pályázati kiírás”-t.

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja a 12. napirendi pontként megjelölt sürgősségi indítvány levételét, mert a napirend súlyához mérten nem tartja megfelelőnek az előkészítést. Tetemes mennyiségű anyagot kaptak, melyet nem volt idő áttanulmányozni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a kapott anyag nagy része a múltkori jelentés, a könyvvizsgáló által tett kiegészítésekkel. Minden pont végére odaírta a könyvvizsgáló, hogy a szabálytalanságot az ügyvezető megszűntette.

 

Krisztin N. László polgármester ettől függetlenül szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot. Kéri, hogy aki azt támogatja, hogy a sürgősséggel beterjesztett Beszámoló Badacsonytomaj Város Képviselő-testület 387/2014.(V.21.) határozata végrehajtásáról tárgyú napirendet most ne tárgyalja a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

395/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Képviselő-testület 387/2014.(V.21.) határozata  végrehajtásáról tárgyú napirend levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.06.12. soros nyílt ülésének napirendjéről a „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Beszámoló Badacsonytomaj Város Képviselő-testület 387/2014.(V.21.) határozata végrehajtásáról” tárgyú előterjesztést leveszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 13 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

396/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2014. június 12-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéről a „7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)” napirendet leveszi.
 2. a 2014. június 12-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéhez

-        8. napirendi pontként felveszi Badacsonytomaj VN Kft. Felügyelő Bizottsága”

-        12. napirendi pontként felveszi „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Beszámoló Badacsonytomaj Város Képviselő-testület 387/2014.(V.21.) határozata végrehajtásáról”

-        13. napirendi pontként felveszi „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Nyári napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása”

-        14. napirendi pontként felveszi „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – BAHART részvények adásvétele”

 1. módosított napirendjét 13 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

Napirendi pontok:

1. Nyár utca lakóinak ismételt kérelme az utca aszfaltozására

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Brédáné Kis Gabriella kérelmezők képviseletében

2. A 2014. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről rendelet tervezet

Előterjesztő:   Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

3. 2014. évi Közbeszerzési Terv módosítására javaslat

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

4. Víziközművek állami tulajdonba vételének lehetősége

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

5. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

6. Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. év II. félév költségvetése

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

7. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:     Krisztin N. László polgármester

8. Badacsonytomaj VN Kft. Felügyelő Bizottsága

Előterjesztő:     Krisztin N. László polgármester

9. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:         Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 10. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. 12. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Nyári napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása
 2. 13. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – BAHART részvények adásvétele

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Forintos Ervin képviselő 14.19 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

 1. 1. Napirendi pont

Nyár utca lakóinak ismételt kérelme az utca aszfaltozására

Előterjesztő:             Krisztin N. László polgármester

Meghívott:    Brédáné Kis Gabriella kérelmezők képviseletében

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnök-helyettesét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter pénzügyi bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Nyár utca ingatlantulajdonosai kerüljenek megnyilatkoztatásra, hogy hozzájárulnának-e az utca aszfaltozásához a költségek 50 %-ának erejéig, valamint a júniusi soros testületi ülésig kerüljön azonos műszaki tartalomra 3 db árajánlat bekérésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen többen jelezték, hogy a döntés előtt meg szeretnék nézni a helyszínt. Elmondja, hogy ő megtette, az utca zúzalékos, nincs leaszfaltozva. Badacsony centrumában rosszul mutat, hiszen hozzá közel díszburkolt van. Javasolja a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy ezen a szakaszon ki van-e építve a csatorna.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Kérdezi, hogy a 3 árajánlatot beszerezte-e a műszaki osztály.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem. A bizottsági ülésen nem tudott részt venni, ezért nem tudott a feladatról. Az utak át vannak adva a VN. Kft-nek, az üzleti tervükben szerepeltetni kellett volna.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az Útalap a Képviselő-testület kezében van, ebből megvalósítható lenne. Javasolja a lakók nyilatkozatának illetve az árajánlatoknak a beszerzését. Felhívja a figyelmet arra, hogy a lejárt határidejű határozatok között beszélni kell az Egry sétány járda beruházásról.  A testületi ülésen az hangzott el, hogy minden lakó részt vállal a költségekből, de tudomása szerint ketten már konkrétan elutasították a programban való részvételt. A testület csak írásbeli nyilatkozatok birtokában van abban a helyzetben, hogy az útfelújítást támogassa.

 

Folly Péter képviselő szerint az érintett lakosok előre fizessék be a hozzájárulásukat, a Hivatalnak végre kell hajtani a testület határozatát, tehát a beruházás el fog készülni.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a testületi határozatot követően az utca lakosai pár napon belül a pénzt utalják át.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Képviselő-testület 2013. decemberében a magánerős út és közmű beruházásokra vonatkozóan rendeletet alkotott, mely szerint a testület 75 %-ban támogathatja a magánerős beruházásokat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ennek éppen a fordítottja zajlik, hiszen egy kérvényt nyújtottak be, hogy az önkormányzat csináltassa meg az utat. Tehát önkormányzati beruházásról van szó, melyhez ők pénzügyi segítséget adnának.

 

Dr. Magó Ágnes szerint ezt az esetet nem lehet teljes mértékben a rendelet szerint felfogni, hiszen az elmúlt évben az önkormányzat bíztatta a lakókat, hogy nyújtsák be igényüket, és a költségvetésnél a testület figyelembe fogja venni. Ezért nem lehet az októberi pályázati időpontra sem hivatkozni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Pénzügyi bizottság határozatát úgy módosítani, hogy a 3 árajánlat megérkezését követően a legolcsóbb árajánlatban szereplő összeggel megjelölve kerüljön sor a Nyár utcai ingatlantulajdonosok megnyilatkoztatása, hogy a költségek 50 %-át vállalják-e. A beárazást követően a testület rendkívüli ülésen döntsön.  Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

397/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Nyár utca lakóinak ismételt kérelme az utca aszfaltozására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a Nyár utca aszfaltozására azonos műszaki tartalomra szerezzen be három árajánlatot, majd a legolcsóbb árajánlatban szereplő összeggel megjelölve kerüljön sor a Nyár utcai ingatlantulajdonosok megnyilatkoztatása, hogy a költségek 50 %-át vállalják-e. Ezt követően a testület rendkívüli ülésen dönt a munka elvégzéséről.

Határidő:     elfogadásra azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

 1. 2. Napirendi pont

A 2014. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről rendelet tervezet

Előterjesztő:   Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2014. évre vonatkozóan az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Folly Péter pénzügyi bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évre vonatkozóan az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet tervezetet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előző évhez hasonlóan a Hivatal dolgozóinak év végén a két ünnep között igazgatási szünete lesz. Ez nem jelenti azt, hogy a Hivatal zárva tart, az alapvető ügyintézés biztosított lesz.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testületének

16/2014. (VI.20.) önkormányzati

r e n d e l e t e

2014. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

 

/A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 1. 3. Napirendi pont

2014. évi Közbeszerzési Terv módosítására javaslat

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnök-helyettesét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter pénzügyi bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi Közbeszerzési Terv módosítását.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi a badacsonyörsi strand csatornázása kapcsán, hogy milyen értékhatár felett van szükség közbeszerzési eljárásra.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a badacsonyörsi strand csatornázása nem közbeszerzés köteles beruházás illetve egybeszámítási kötelezettség sem keletkezik.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a bizottsági javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

398/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

2014. évi Közbeszerzési Terv módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének módosítását” az alábbiak szerint:

A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárás típus

Eljárás tervezett megindítása

Építési beruházások

Látogató központ létesítése

Hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás Kbt. 122. §. (7)

Pályázat elbírálásától függően

Badacsonyi strand bejárati épületegyüttes felújítása

Hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás Kbt. 122. §. (7)

2014. III. ne-gyedév

Árubeszerzések

-

-

Szolgáltatás beszerzések

Norvég pályázatban szereplő szolgáltatások beszerzése

Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás

Pályázat elbírálásától függően

Fő utca rekonstrukció terveztetése

Hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás Kbt. 122. §. (7)

2014. III. ne-gyedév

Felkéri a Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a tervmódosítás megjelentetéséről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:         Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 1. 4. Napirendi pont

Víziközművek állami tulajdonba vételének lehetősége

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter pénzügyi bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy:

- a júniusi soros testületi ülésig kerüljön bekérésre a környékbeli önkormányzatok döntése a víziközművek állami tulajdonba vételével kapcsolatban.

-   a magántulajdonban lévő viziközmű hálózatok átvételét is kezdeményezze a Magyar Államnál a Képviselő-testület.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a környékbeli önkormányi döntések felmérése megtörtént, kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy az eredményéről adjon tájékoztatást.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy az önkormányzati döntések eltérőek. Van aki akkor adja át az államnak a viziközműveket, ha a befizetett önerő összegét visszatérítik. A környező önkormányzatok közül 3 önkormányzat az átadás mellett döntött, 2 önkormányzat nem adja át a tulajdonában lévő vagyontárgyakat.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy lakossági vagy önkormányzati önerőről van szó.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a polgármester erre nem tért ki.

 

Krisztin N. László polgármester emlékezete szerint Badacsonytomajon önkormányzati önerő nem került felhasználásra, de önkormányzat által szerzett pályázati források rendelkezésre álltak, illetve a lakosság biztosította az önerő egy részét. Azt kellene elérni, hogy az emberek által befizetett összeget az állam térítse vissza, hiszen mint vagyon kerülnek át a tulajdonába a közművek. Ha az önkormányzat az átadás mellett döntene, akkor ezt javasolja a határozatba feltételként belefoglalni. Eddig két feltétel fogalmazódott meg, egyik hogy az állam az összes közműhálózatot vegye át, a másik pedig, hogy a csatorna beruházás kapcsán a lakosság által befizetett önerőt fizesse vissza.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 14.33 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a közgyűlésen jelen volt. Ott hangzott el, hogy vagyonvesztés állhat elő, illetve a föld alatt maradt eszközök fenntartása az önkormányzatot terheli. Kérdezi, hogy a beruházás hogyan folytatódhat, ha a vagyontárgy teljes egészében az államhoz kerül. Lehetséges-e a további fejlesztés.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a képviselő asszonyt, hogy a befejezetlen csatornaszakaszok elkészítését érti-e fejlesztésen.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy igen.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, ha a testület a vagyontárgyak átadása mellett dönt, akkor a továbbiakban az ellátásra kötelezett a Magyar Állam, a fejlesztéseket is neki kell végrehajtani.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy ez segítené-e a lakosságot, vagy csökkenne az esély a település teljes csatornázására.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 14.35 órakor érkezett vissza a terembe.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy előfordulhat a Balaton törvény módosítása oly módon, hogy előírja a 100 %-os csatornázottságot. Úgy gondolja, hogy a feladat kötelezettjei az adott települési önkormányzatok lesznek. Javasolja a feltételrendszerbe bevenni, hogy ha a teljes csatornázottságra keletkezne törvényi kötelezettség, akkor azt az állam átveszi. Természetesen ennek felvállalása kérdéses.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint nehezen juthat az önkormányzat pályázati forráshoz, hiszen nem a mi tulajdonunkban lesz a viziközmű.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy hasonló esetre a kilátó építés kapcsán volt példa.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez megszokott dolog. Véleménye szerint nincs értelme az intézkedéscsomagnak, ha nem az a szándék, hogy hatékonyabb, olcsóbb legyen a fenntartás, és államilag szervezett felújítások legyenek a jövőben.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy a magántulajdonú viziközművek is kerüljenek állami tulajdonba. A legújabb törvény szerint ezek nem viziközműnek vannak minősítve. Nem lesz jó a megfogalmazás, ha a határozat a Pénzügyi bizottság javaslata szerint lesz elfogadva.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Kisfaludy forrás viziközműve még mindig a PJT. kezében van, nem történt semmi az állam irányában. A hatás kedvéért javasolja a határozatban benne hagyni a mondatot. Kérdezi, hogy mennyi az átadni kívánt csatornavagyon.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a szennyvíz vonatkozásában 556 millió, az ivóvíz vonatkozásában pedig 29 millió forintnak megfelelő.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a lakossági befizetés láthatóan több 100 millió forintnál, ezt kérjük az államtól. Valószínűsíthetően lesz néhány levélváltás az ügyben.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a határozatba belefoglalni, hogy a magántulajdonban lévő viziközmű hálózatok átvételét sürgeti a Magyar Államnál a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester összegezi az elhangzottakat. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Város önkormányzata törzsvagyonát képező viziközműveket átadja az államnak az alábbi feltételekkel, kézfelemeléssel jelezze:

-       sürgetjük a magántulajdonban lévő viziközmű hálózatok állami átvételét.

-       kérjük a csatornavagyon tekintetében a korábban befizetett lakossági önerő visszatérítését a lakosság részére

-       amennyiben törvényi vagy jogszabályi kötelezettség lenne a viziközművek továbbépítése, ezt a kötelezettséget az állam átvállalja.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

399/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Víziközművek állami tulajdonba vételének lehetősége

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat törzsvagyonát képező, állami tulajdonú víziközművekhez kapcsolódó víziközművek tulajdonjogát a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (1) bekezdése alapján ingyenesen átruházza a Magyar Államra az alábbi feltételek teljesítése esetén:

 1. sürgetni kell a magántulajdonban lévő viziközmű hálózatok állami átvételét;
 2. kéri a csatornavagyon tekintetében a korábban befizetett lakossági önerő visszatérítését a lakosság részére;
 3. amennyiben törvényi vagy jogszabályi kötelezettség lenne a viziközművek továbbépítése, ezt a kötelezettséget az állam átvállalja.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal,

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 1. 5. Napirendi pont

Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a környezetvédelmi alap kötelezettséggel nem terhelt része – sorrendiség meghatározása mellett - a csapadékvíz elvezetésre legyen fordítva.

A Bizottság az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Folly Péter Pénzügyi bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat által létrehozott alapok működéséről szóló tájékoztatót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Környezetvédelmi Alap 350.000 Ft-tal terhelt a Faragó-árok rehabilitációja miatt.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy készült korábban egy felmérés az árkok állapotáról. Ezt javasolja elővenni, aktualizálni majd egy fontossági sorrendet felállítani a rendelkezésre álló összeg erejéig.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a listából készítse elő a kért anyagot, a legsürgősebb munkálatok költségét megbecsülve. A testület rendkívüli ülés keretében válassza ki, hogy mely árkokat kívánja felújítatni.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy minden esetben három árajánlat legyen bekérve.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint minden szempontot figyelembe kell venni a sorrendiség kialakítása során, nemcsak azt, hogy milyen gazos az árok. Fontos azoknak az árkoknak a rendbe tétele, melyek sok vizet vezetnek le, hogy ne öntse el a csapadékvíz a házakat.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az alsó kolóniánál még mindig problémák vannak, a csapadékvíz elvezetése nem megoldott.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a televízió nézőit, hogy jelezzék azokat az ároktisztítással, vízelvezetéssel kapcsolatos problémákat, melyeket észlelnek, hiszen előfordulhat, hogy az önkormányzat nem tud minden esetről.

 

Krisztin N. László polgármester Dr. Magó Ágnes és Forintos Ervin képviselők javaslatával kiegészítve szavazásra teszi fel a Pénzügyi bizottság határozati javaslatát. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

400/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről szóló beszámolót elfogadja.
 2. Környezetvédelmi Alap fennmaradó részét az árkok rendbetételére, a vízelvezés megoldására kívánja felhasználni.
 3. felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a legsürgetőbb árokrendezési, vízelvezetési teendőkről készítsen előterjesztést a Képviselő-testület rendkívüli ülésére, illetve a munkák elvégzésének költségeire vonatkozóan kérjen be árajánlatokat.
 4. kéri a lakosságot, hogy jelezze az általuk fontosnak ítélt tisztítandó árkokat, csapadékvíz elvezető rendszereket.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

2.pontban foglaltakra 2014. költségvetési év

3.pontban foglaltakra rendkívüli testületi ülés

4.pontban foglaltakra folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

 

 1. 6. Napirendi pont

Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. év II. félév költségvetése

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnök-helyettesét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter pénzügyi bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

-        a sportágak működéséhez kapcsolódó 2014. év II. félév költségvetés a 2014. november 30-ig tartó időszakra kerüljön elfogadásra

-        a kosárlabda sport kerüljön bevezetésre az iskolai szakköröknél

-        készüljön kimutatás az iskolai sport szakkörökön résztvevőkről a júniusi soros testületi ülésre.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mit jelent, hogy egy edző számlaképes.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy munka kifizetésének több módja van. Lehet vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozó, lehet egy cég, mely számlát tud kibocsátani. Történhet megbízási díj mellett vagy egyéb formában is a kifizetés.

 

Rajzó Ildikó képviselő hiányolja a Balatonhoz kapcsolódó sportágakat a koncepcióból. Javasolja megvizsgálni, hogy hol tudna az önkormányzat helyszínt biztosítani szörfözéshez, vitorlázáshoz.

 

Krisztin N. László polgármester szerint lehet kezdeményező ebben a témában a testület is, főként, ha pénzügyileg segíti a folyamatot.

 

Folly Péter képviselő elmondja, tisztázni kell, hogy van-e szándék arra, hogy az önkormányzat forrást biztosítson erre, illetve egyesületi vagy más formában működne-e. Szükség van megfelelő szakemberre illetve infrastruktúrára. Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzati strandokon hol lehetne a vízi eszközöket elhelyezni, tárolni. Maximum néhány kisebb hajóról beszélhetünk. Elsősorban 10-14 éves gyerekekre kell fókuszálni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vitorlázás terén azért nem történt jelentős előrelépés, mert a Zánkai Új Nemzedék Központ szakemberei megkeresték azzal, hogy a balatoni vitorlás sportnak ők lesznek a központjai az állami átszervezést követően. Megkérdezték, hogy Badacsonytomaj vállalna-e telephelyszerű feladatot. Azt válaszolta, hogy igen. Azonban azóta nem történt konkrét megkeresés. Előfordulhat az is, hogy a Révfülöpön jól működő vitorlásközpont szolgáltatásait vennénk igénybe, így nem feltétlenül kellene beruházni. Fel kell mérni az igényeket és lehetőségeket. A Bahart-tal is fel lehet e tekintetben eleveníteni a kapcsolatot, hiszen korábban tartottak vitorlás táborokat.  Tudomása szerint az iskolában van olyan szakember, akinek megfelelő képzettsége van. Javasolja felhívni az intézmény figyelmét, hogy a feltételrendszert teremtse meg, mérje fel az igényeket és egyeztessen az önkormányzattal. Ha lehetőség van rá, akkor az önkormányzat pénzügyileg is segítené az ilyen típusú sportigényeket is. Az iskola rendelkezik kenukkal, bár ez nem kifejezetten balatoni sporteszköz. Javasolja határidő meghatározását.

 

Folly Péter képviselő szerint, amit Révfülöp csinált, az példamutató e tekintetben. Badacsonytomajnak is meg van minden adottsága, egy minimális összeggel lehetne egy ilyen klubot fenntartani. Az önkormányzatnak érdemes lenne végiggondolni, hogy akar-e komoly lépéseket tenni, javasolja a lehetőségek vizsgálatát 1 hónapos határidővel. Megjegyzi, hogy ne várjunk Zánkára.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a Badacsonytomaji Sportegyesület keretében is működhetne ez a sportág. Hétvégén és a nyári szünetben hazatérő középiskolásoknak is nyújtani kell valamit. Természetesen nemcsak önkormányzati finanszírozásra gondol, de a lehetőségeket ki kell dolgozni úgy, hogy az idősebbek is sportolhassanak. Véleménye szerint az iskolából kikerülő korosztálynak lesz igénye erre.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat az asztalitenisz beindítását szorgalmazta, volt olyan személy, aki még vasárnap is szívesen foglalkozott volna az érdeklődőkkel, de nem volt jelentkező. De nem szabad feladni a próbálkozást. Javasolja felhívni a Sportegyesület Elnökségének a figyelmét arra, hogy a 14 év felettiek sportolási lehetőségének szélesítése érdekében vizsgálják meg a vízi sportokkal való foglalkozás lehetőségét.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy fel kell mérni az igényeket, lehetőségeket és a várható költségeket. Úgy érzi rossz irányba mennek a dolgok, mert az iskolában pld. 4 gyerek jelenik meg egy fociedzésen, az edzőnek pedig alkalmanként 6 ezer forintot kell fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előző havi statisztika jobb volt, május nagyon zsúfolt hónap, alig tartózkodnak a gyerekek az iskolában. Nagyon sokan vesznek részt versenyeken. De igazat ad abban, hogy ha valóban ilyen tendencia van és a gyerekeknek nincs kedvük valamihez, azt észre kell venni. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a kosárlabda bevezetésének lehetőségén túl a vízi sportok bevezetésének lehetőségét is vizsgálni kell, bevonva az iskolát illetve a Badacsonytomaji Sportegyesületet is, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

401/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. év II. félév költségvetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. megtárgyalta és elfogadja a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetést az előterjesztés szerinti tartalommal és az önkormányzat 2014. évi általános tartalék terhére az edzői díjakat, mindösszesen 743.040,- Ft összegben biztosítja.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződések ellenjegyzésére.
 3. 3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.
 4. 4. elrendeli a kosárlabda, illetve a vízi sportok bevezetése lehetőségének vizsgálatát, bevonva a Tatay Sándor Általános Iskolát és a Badacsonytomaji Sportegyesületet.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződések előkészítésére és aláírására 30 nap

kifizetésekre szerződés szerint

4.pontban foglaltakra következő soros ülés

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 1. 7. Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnök-helyettesét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter pénzügyi bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló tájékoztatót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ki kíván kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető kiegészítésként elmondja, hogy határidőre benyújtottuk a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó pályázatot. A közeljövőben megjelenik egy 100 %-os támogatottságú pályázati lehetőség energetikai korszerűsítésre, napelemes illetve komplex energetikai programra.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Gyécsek Norbert vállalkozó azt ígérte, hogy egy pályázatíróval elkészíti és néhány napon belül beadja az anyagot.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy még nem érkezett be.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az óvodai kazáncsere hol tart.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a régi hivatalban lévő kazánt a VN. KFt. megvizsgálta, a kazán átvihető az óvodába.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a kazánt átvizsgáló szakember szerint nem érdemes az egyik régi kazánt átcserélni egy másik régi kazánra, ez esetleg átmeneti megoldásként jöhet szóba.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testület 1 millió forintot szavazott meg az óvodai kazán cseréjére azzal, hogy meg kell várni a pályázat eredményét. Kéri az aljegyzőt, hogy a testület határozatát vegye elő, az abban foglaltak kerüljenek végrehajtásra, mert a fűtési szezon gyorsan itt lesz újra.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Norvég pályázattal mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról kaptunk értesítést, hogy a Norvég Kormány felfüggesztette a pénzek kifizetését addig, amíg a Magyar Kormány nem teszi átláthatóvá a pályázati rendszerét. Ezt az információt megerősítette Papp Ildikó is.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy erről tudunk, de az a kérdése, hogy egyáltalán támogatják-e ezt a projektet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem született döntés. A pályázat eredeti terminusa szerint augusztusban át kellene adni az épületet.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a tervek készen vannak-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervek két hónapja be vannak adva engedélyeztetésre, a hiánypótlásokat határidőre teljesítettük. Az engedélyező határozat bármikor megérkezhet.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

402/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

.          

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal pályázatokról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft. Felügyelő Bizottsága

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. Felügyelő Bizottságának lemondott tagjainak pótlására a későbbiekben tesz javaslatot.

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi bizottság elnök-helyettesét, ismertesse a határozati javaslatot.

Folly Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a VN. Kft. Felügyelő Bizottságának lemondott tagjait a Képviselő-testület mielőbb pótolja.

Elmondja, hogy a testületi tagjai Harmati Miklóssal és Deres Lászlónéval egyeztettek, az elfogadó nyilatkozatot megadják.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kik keresték meg az említett személyeket.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy tudomása szerint Dr. Magó Ágnes képviselő tárgyalt velük.

 

Krisztin N. László polgármester a testület nevében megköszöni Lovász Áron és Flamis Mihály uraknak a Felügyelő Bizottság tagjaként végzett munkájukat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az előző FEB tagokat ok nélkül eltávolította a testület négy tagja, és behozta azokat, akiket meg akart bízni. Nem érti, hogy mi ez a nagy változás, most miért nem tudják a ciklus végéig vállalni a Felügyelő Bizottságban a munkát. Szeretné tudni a lemondás indokait.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem gondolta, hogy a FEB tagok által küldött levelet meg kellett volna küldeni a testületnek. Általános problémaként írták le, hogy úgy érzékelik, hogy a testület két oldala – ha szabad így fogalmazni – frontvonalként, politikai küzdelmek helyszíneként használja a céget. Nem azon dolgozik, hogy segítse, megoldja a problémákat, hanem azon, hogyan tudja ide-oda csavargatni a cég nyakát. Ebben a jövőben nem kívánnak részt venni.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy olyan személyekre tegyen javaslatot a Képviselő-testület, akik szakmailag és egyéb követelmények terén méltóképpen tudnak dolgozni a cég Felügyelő Bizottságában. Közgazdász, jogász végzettségű illetve olyan potenciálisan képzett bizottság jöjjön létre, melynek tagjait nem kell félévente cserélgetni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint korábban a bizottság felmentésére történő javaslatra az volt az indok, hogy az ügyvezető felmentésében érintett volt a Felügyelő Bizottság is, mert a felrótt hiányosságok a bizottság működésének idején történtek. A mostani Felügyelő Bizottsági tagok lemondásáról más információkkal rendelkezik. Úgy tudja, hogy a javaslataikat nem fogadta el a cég vezetése, és nem úgy működött a cég, ahogy a bizottság elvárta volna. Felháborítja, hogy megint politikai szempontokról van szó, ezt be kell fejezni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a hozzá megküldött két levelet ismertetni fogja.

 

Krisztin N. László polgármester 15.09 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma 5 fő.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja szünet elrendelését.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő, korelnök 15.10 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 15.20 órakor folytatók.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő.

Hiányzik Folly Péter képviselő.

 

 

Krisztin N. László polgármester felolvassa Lovász Áron és Flamis Mihály FEB tagok által írt lemondó levelet. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a FEB elnöke közölte vele, hogy Kolosi Béla FEB tag is várhatóan beadja a lemondását, de írásban eddig még nem tette meg.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a lemondott tagok pótlására 60 nap áll rendelkezésre. Javasolja Forintos Ervin képviselő által elmondottak szerint olyan szakemberekkel feltölteni a bizottságot, akik hozzá tudnak tenni a működéshez, valóban tudják segíteni a munkát. Véleménye szerint nem politikai jellegű, hanem szakmai feltöltésre van szükség.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy Flamis Mihály úr néhány emailben – melyet neki küldött – elismeri, hogy az ügyvezető nem a rátermettebb a vezetői feladatra.  A Polgármester úr is megkérdezte tőle, hogy alkalmas-e, akkor ő azt a választ adta, hogy majd meglátjuk. Ha nem akkor meg kell hozni az ezzel kapcsolatos döntést. Elismeri a FEB munkáját, de véleménye szerint az elmúlt két évben az ügyvezetés és a FEB nem tudott olyan javaslatokat letenni a testület elé, melyek alapján a problémák kezelhetők lettek volna.  A cég bevétele ciklikus és vannak egyéb, a levélben említett problémák is, de a folyamatot fel kellett volna gyorsítani konstruktív javaslatokkal. Az ügyvezetésnek nagyobb a felelőssége, különösen a legutolsó üggyel kapcsolatosan. Amikor az első kérésre az önkormányzat nem biztosította a megfelelő forrást a KFT. részére, az ügyvezető reakciója számára abszolút értelmezhetetlen volt, hiszen elkezdett hisztizni, berendelte a cég dolgozóit a bizottsági ülésre, stb. Alapvető működési problémákat lát, melyeken változtatni elsősorban az ügyvezetőnek kell. A cég versenyképességét kemény munkával lehet növelni.  A testület az elvárásait a cég vezetőjén tudja számon kérni. Elismeri, hogy Pásztor úr rendes ember, de bizonyos tulajdonságai miatt a cég vezetésére nem úgy alkalmas, amire az önkormányzatnak szüksége lehet. A testület egy része a testületi ülésen ezt nem vallja be, politikai játszmát csinál az ügyből. A „négyek” célja az, hogy a cég jobb hatásfokon működjön tovább.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ő teljesen másként érzi. A testületből hárman úgy látták, hogy a 7-8 beérkezett pályázatból lehetett volna alkalmasabbat is választani, ezért személy szerint tartózkodott a szavazásnál, tiszteletben tartva a többség akaratát. Furcsának tartja, hogy akik megválasztották, az első pillanattól kezdve nem álltak az ügyvezető mellett. Megemlíti a folyószámla hitellel kapcsolatosan történteket. 4-5 alkalommal is meg kellett tárgyalni, mire a testület megértette, hogy a cégnek vannak forráshiányos időszakai. Véleménye szerint az ügyvezető azzal húzta ki a gyufát, hogy nem volt hajlandó hajbókolva végrehajtani minden utasítást, melyet valaki elvárt tőle.  Nem tudható, hogy mi lett volna a céggel, ha megkapja az elvárható segítséget azok után, hogy a többség őt választotta.  Megjegyzi, hogy ez nem tartozik a napirendhez, erről zárt ülés keretében kell majd tárgyalni, bár lehet, hogy az embereket érdekli a téma. Mindenkinek jobban az ügyvezető mellé kellett volna állni. Az ő ajtaja mindig nyitva volt előtte, és megpróbált segíteni. Erősen elgondolkodtatónak tartja azt a kijelentést, hogy a FEB is hozzájárult az előző ügyvezető által vétett hibákhoz. Bolla József ügyvezető semmiféle hibát nem követett el, a könyvvizsgáló is leírta, hogy 8 millió mínuszból 9 milliós eredményt csinált. A testület többsége mégis kirúgta, majd idekerült az az ügyvezető, aki a „négyeknek” megfelelt volna. A testület három tagja tartózkodott a szavazásnál.

 

Forintos Ervin képviselő szerint most olyan Felügyelő Bizottsági tagokat szeretnének bizonyos képviselők beválasztani, akik Pásztor urat felfüggesztik, mert ők nem merik megtenni. Az Alapító Okirat tartalmazza a FEB feladatait, melyet felolvas. Ez alapján arra a következtetésre jutott, hogy Pásztor úr semmiféle Alapító Okiratot sértő cselekedetet nem követett el. Alkalmasságát nem tudja megállapítani, de az biztos, hogy a FEB tagjai nem asszisztáltak ahhoz, hogy eltávolításában részt vegyenek. Inkább udvariasan lemondtak a tagságról.

 

Rajzó Ildikó képviselő a napirendi ponthoz visszatérve javasolja, hogy a Felügyelő Bizottságba javasolt két személyről történjen szavazás.

 

Folly Péter képviselő a Polgármester úr és Forintos Ervin képviselő által elmondottakra hozzáfűzi, hogy Pásztor úr felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, ők döntenek az alkalmazásáról. A másik kérdés a VN. Kft. támogatása. Bolla úr ügyvezetése óta 4-5 év vonatkozásában az önkormányzati támogatás összege jelentősen csökkent. Ez részben a VN. KFt., illetve a testület sikere, hiszen nem mindegy, hogy az önkormányzat mennyi pénzt tölt be a KFT. működtetésébe. Tudja, hogy ez nullára nem csökkenthető. Támogatás lehet a pénzen kívül a munkához nyújtott iránymutatás, a tevékenységi kör meghatározása is. A testületnek a többség érdekeit kell szem előtt tartani, a forrásokat limitálva. Véleménye lehet, hogy sok ponton feszültséget kelt, de a városnak az az érdeke, hogy a közcég minél jobban működjön, a közterületek színvonalasak legyenek. Ez a város versenyképességének egyik mutatója.

 

Krisztin N. László polgármester szerint Folly képviselő úr önmagával szemben is ellentmondásba kerül, hiszen lehet, hogy a forráselvonás eredményezte azt a helyzetet, hogy a település külleme kapcsán sok kritikai érkezik.  Nem biztos, hogy az ügyvezető hibája és a támogatás csökkentése tovább folytatható. Lehet hogy a testület túllépett egy határt, és a cég nem kap annyi pénzt, amire színvonalasabb működtetéshez szükségük lenne. Javasolja a későbbiekben folytatni ezt a vitát. Rajzó Ildikó képviselő javasolta a két személy megszavaztatását. Ettől óvná a testületet és nem szeretné a személyekre kihegyezni a kérdést.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő jelzi, hogy Pásztor László ügyvezető szólni kíván. Javasolja megadni neki a szót.

 

Pásztor  László ügyvezető visszautasítja, hogy a támogatás megtagadására hisztérikusan reagáltak. Nincs szó hisztérikus és azonnali reakcióról, a dolgozókat nem ő rendelte be a bizottsági ülésre. Ez egy olyan gesztus volt részükről, mellyel őt is meglepték. Kötelessége volt az előterjesztést benyújtani a testületnek, mivel a fizetésképtelenség határára jutott a cég. A hatékonysággal kapcsolatosan elmondja, bevételük elsősorban a parkolókból és a strandokból származik, melyből az üzemeltetési költségek levonásra kerülnek. 2008. óta a legjobb eredménynél 5,5 millióval többet teljesítettek az elmúlt évben úgy, hogy nem volt jegyáremelés.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Deres Lászlóné munkáját elismeri pld. a Kolping Családban, de kérdezi, hogy mennyiben fogja tudni erősíteni a Felügyelő Bizottságot. Harmati Miklóssal együtt dolgozott 8-10 évig. Neki van egy műszaki vénája, esetleg rá tud pillantani a településre.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint mindketten jól ismerik a települést.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem azt mondta, hogy alkalmasnak tartja Harmati Miklóst, de neki van egy ilyen előélete.

 

Folly Péter képviselő javasolja rendkívüli ülésen dönteni, addig további jelölteket állítanak.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a korábbi Felügyelő Bizottságban Léránt Sándorné sokat segített pénzügyi vonalon, ezért tartja fontosnak szakemberek jelölését.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy Folly Péter képviselő javaslatát felfoghatja-e módosító indítványként.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy igen, annak érdekében, hogy nagyobb listából tudjon a testület választani.

 

Krisztin N. László polgármester a Humán bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, melynek lényege, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. Felügyelő Bizottságának lemondott tagjainak pótlására a későbbiekben tesz javaslatot, rendkívüli ülés keretében kerül sor a döntésre.

Kéri, hogy aki ezt el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

403/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. Felügyelő Bizottsága

.          

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj VN. Kft. Felügyelő Bizottságának lemondott tagjainak pótlására a későbbiekben tesz javaslatot, a döntésre rendkívüli ülés keretében kerül sor.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 

 1. 9. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítés tervezésére beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot adó tervezővel kösse meg a szerződést.

A Bizottság javasolja a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását a Képviselő-testületnek.

Folly Péter pénzügyi bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

-       javasolja a Képviselő-testületnek a Veszprém Megyei Kormányhivatal észrevételét elfogadva 155/2014. (III.25.) számú határozatának szavazati arányát felülvizsgálva a határozatot módosítsa az alábbiak szerint:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendezvény tér bekerüljön a Badacsonyi Strand területére.

-       javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítés tervezése a Wilenta Mérnöki Iroda Kft-től kerüljön megrendelésre.

-       nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy megkötésre kerüljön a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.-vel a kommunikációs megállapodás a Prémium című Veszprém megyei társasági magazin 2014. évi nyári számában történő megjelenésre.

-       nem javasolja továbbá a Balatoni Tipp Nyári Magazinban hirdetés megjelentetését.

-       javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egry József Művelődési Központ multifunkcionális közösségi központ kialakításának tervezése során az intézmény igazgatója vegyen részt a tervezési folyamatban

-       javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

Rajzó Ildikó képviselő a 15/2. hrsz-ú ingatlan és Göttli Edit féle gyalogút ügyében kér tájékoztatást. Kérdezi, hogy az örsi játszótérre mikor lesz homok szállítva. Ki intézkedik az Erdős utcában lévő szelektív gyűjtő kiürítéséről. Badacsonyban a szökőkút mellett lévő nőalak kezéről hiányzik a pillangó, javasolja pótolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szökőkút a vasút tulajdona, de nincs akadálya a pillangó újragyártásának, csak azt kellene tudni, hogy milyen volt és mennyibe kerül.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy most kerül sor a játszóterek rendbetételére, így az örsi játszótéren a homok pótlására is. A szelektív gyűjtőket hetente egyszer, keddenként üríti az NHSZ Kft.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kutatóintézet igazgatójának folyamatos kérésére az intézettel szemben lévő szelektív gyűjtő sziget megszűntetésre került, mivel valóban áldatlan állapotok voltak ott. Kérdezi a testületet, hogy hol legyen az új helye.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlan ügyében 2014. június 4-én volt a legutolsó bírósági tárgyalás. Az ellenérdekű fél további egyeztetésre kért határidő hosszabbítást, melynek a bíróság helyt adott. Előzőleg olyan egyezségi ajánlatot tettek, melynek 6 pontja volt, és akkor tudják elfogadni, ha az önkormányzat mindent felvállal. Volt olyan pont, mely nem az önkormányzatra vonatkozott, így nem volt vállalható.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy számára úgy tűnik, hogy időhúzási jellege van ennek a dolognak. Megkeresés sem érkezett még.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a hölgy iskolát működtet, ezért a bíróságon azt mondta, hogy az évzárót követően tudja megkeresni az önkormányzatot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Göttli Edit féle ügyben nincs változás, az ügy másodfokon van, várjuk a következő tárgyalás időpontjának kitűzését.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy az áprilisi ülésen szó volt a régi városháza épületének hasznosításáról. Kérdezi, hogy közzétételre került-e a lehetőség az újságokban. Megjegyzi, hogy ő nem látott semmilyen felhívást. Javaslat hangzott el arra is, hogy a felső bazársor területén közterület kiadásra is készüljön előterjesztés. Kérdezi, hogy ezzel mi a helyzet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Humán bizottság javasolta az előterjesztés készítését. Viszont rendeletet sürgősségi indítványként nem lehet beterjeszteni az SZMSZ szerint.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a pályázati felhívást a műszaki osztály elkészítette, a honlapon olvasható.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Humán bizottság ülésén azt ígérte, hogy megkeresi azt az érdeklődőt, aki szintén kedvezményes közterülethez szeretne jutni. A bizottság javasolta, hogy a felső bazársoron lévő önkormányzati üzlethelyiségek besorolását kedvezőbbé téve a helyi kereskedők ott kapjanak helyet, melyhez az üzleteket ki kellene meszelni. Ez azért nem reális, mert nem lehet különbséget tenni a helyi és nem helyi vállalkozó között.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 40 km-es körzeten belüli területről érkezőknek helyi piac kialakításáról volt szó, melyhez a 13/2012. sz. önkormányzati rendelet módosítására van szükség.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a lejárt határidejű határozatok keretében van-e lehetőség a módosításra, mivel sürgősséggel nem hozható be.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a közterületen különböző övezetek vannak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az ingatlannak nem közterület a besorolása, ezért a megfelelő megoldás a helyi piac megnevezés lenne, melyhez nem a közterületekről szóló rendelet, hanem a helyi termelői piac rendjéről szóló rendelet kapcsolódik.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy működik-e a felső bazársoron az illemhely.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy nem, nagyon rossz állapotban van.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy május 15-i határidővel döntött a testület a felső bazársor rendbetételéről, hogy jobban nézzen ki a terület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt követően volt egy helyszíni bejárás a főépítész részvételével, ahol elszállt a fantázia. Kéri Pásztor urat, hogy intézkedjen arra, hogy holnap történjen meg a felső bazársor udvar részének rendezése, a fűnyírás, zúzalék elterítése illetve virágosítás.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a SPÁR telekről milyen információval rendelkezik a Polgármester úr. Megdöbbenéssel tapasztalta, hogy a badacsonyörsi gondozónő gyalogosan közlekedik, az új motor pedig itt állt a Hivatal épületében. Ezt jelezte a Hivatal vezetése felé is. Kérdezi, hogy az óvoda kerítésének javítása megtörtént-e.  Javasolja, hogy a VN. Kft. a mólóhoz tegyen ki kukákat. Januárban a Polgármester úr felhatalmazást kapott arra, hogy tárgyaljon a VOLÁN-nal a badacsonytomaji vasútállomással szemben lévő buszmegállónál megálló autóbuszok vasútállomáshoz való bevezetéséről. Megjegyzi, hogy a gyalogátkelőhely tervei elkészültek, a kivitelezéshez nem biztosított a testület keretet, mivel nem tudta a munka nagyságrendjét. Javasolja a szükséges összeg fejlesztési tartalék terhére való biztosítását. Elmondja, hogy a badacsonyörsi strand csatornázásával kapcsolatosan az egyik tulajdonos írásban nyilatkozott arról, hogy a csatornázás megvalósításához hozzájárul. Idézi Dr. Hidasi Emese megkeresését, melyet a Polgármester úrhoz is eljuttatott. Javasolja ennek is a fejlesztési tartalék terhére való megvalósítását.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy volt egy helyszíni bejárás az örsi kempingben akkor, amikor még közel álltak az álláspontok és úgy nézett ki, hogy heteken belül megkötésre kerül a stranddal kapcsolatos megállapodás. A bejárás lényege az volt, hogyan lehet megszűntetni az áldatlan állapotokat, a mobil WC kérdését. A csatornázás tervei elkészültek az árazott költségvetéssel együtt.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a beruházás várható költsége 3.070.837 Ft.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy most fog következni a versenyeztetés és a pályázat kiírása. Viszont a másik félnek is meg kell adni a hozzájárulást.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Villa Park Kft. képviseletében felhívták azzal, hogy ők is megadják írásbeli hozzájárulásukat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetés alapján mintegy 3 millió forint körüli összeget kell biztosítani ahhoz, hogy a badacsonyörsi fürdőhelyen megoldódjon a csatorna kérdése, mely nélkül a vizesblokkok sem használhatók.

 

Folly Péter képviselő 16.10 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Rajzó Ildikó képviselő két lakosságot érintő kérdésben szeretné kihasználni a televízió nyilvánosságát. A fogorvosi kérdésben illetve a Kisfaludy ház nyitásával kapcsolatosan kéri a Polgármester úr tájékoztatását.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy fogorvosi témában adjon tájékoztatást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a fogorvos 2014. július 1-én fogja megkezdeni a rendelést, melyhez a jogerős működési engedélyt megszerezte illetve az OEP-nél a finanszírozási szerződést megkötötte. A rendelő tisztasági meszelése megtörtént, a jogszabályi változás következtében hiányzó néhány kis értékű fogorvosi eszközt az önkormányzat beszerezte.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kisfaludy ház nyitásáról nincs információja.  Mányai úr tájékoztatta arról, hogy az eszközökre vonatkozó szerződést megkötötték, ezzel egy nehézség elhárult. A televízió nézői végigkísérhették a folyamatot. Az utolsó rendkívüli ülésen a Képviselő-testület módosította a lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló rendeletet többségi szavazással, így a B1237 Kft-vel a szerződés aláírása megtörtént. A gondozónői motorral kapcsolatosan Jegyző úr válaszát kéri.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a motort a hivatal munkatársai a gondozónővel együtt választották ki. Azonban a kiválasztott motor nem volt készleten, a kereskedő azt mondta, hogy ez egy kisebb motor és le fog érni a lába. Amikor megérkezett, akkor derült ki, hogy túl nagy a motor, nem meri használni, nem érzi biztonságosnak. Tavaly a Képviselő-testület 100 eFt-ot szavazott meg a közterület felügyelet részére motorkerékpár vásárlásához. Ezen az összegen a gondozónő elképzelésének megfelelő motor lesz vásárolva, a nagyobb járművet pedig a közterület-felügyelet fogja használni.

 

Folly Péter képviselő 16.13 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a mólófej a Bahart tulajdona, kéri az aljegyző asszonyt illetve a műszaki osztályvezetőt, hogy jelezze feléjük a kukák kihelyezésére irányuló javaslatot. A buszmegálló kérdésében megkereste a VOLÁN szakemberét, aki különböző átszervezések miatt nem tudott rendelkezésre állni. A jövő héten fognak tárgyalni az ügyben. A gyalogátkelőhellyel kapcsolatosan kéri a műszaki osztályvezető válaszát.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Ha az engedélyt kiadják, akkor tudja az árajánlatokat bekérni. A kivitelezés költsége véleménye szerint minimum 3 millió forint lesz, járda meghosszabbítás és egyéb munkálatok is szükségesek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy Révfülöpön létesült két vasúti átjáró, pillanatok alatt ott voltak a zebrák.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy ő korábban megmondta a várható költséget, melyen a testület nagyon elcsodálkozott. A jelenlévő szakértő pitiáner ügynek minősítette, ehhez képest komoly költségek várhatók.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy csak a tervezés szerepel a költségvetésben, az árajánlatok bekérése után a kivitelezésre a fedezetet biztosítani kell.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az engedélyt megvárni. Elmondja, hogy a SPÁR telekről nincs információja. Arról már beszámolt, hogy a Polus Coop illetve a telek tulajdonosa találkozott az irodájában, illetve felvetődött annak a lehetősége, hogy az önkormányzat helyiséget bérelhet az objektumban. Az objektum mérete 6.000 m2 lesz, mely éves szinten 3,6 millió forint építményadót jelent. Véleménye szerint ennek függvényében érdemes meggondolni, hogy kell-e segíteni abban, hogy a bérlői kör mielőbb összeálljon.  Gondolkodjon el a testület azon, hogy ezen adóbevétel részbeni visszaforgatásával érdemes-e garantálni a beruházást. A felszólítást a gaz eltávolítására a tulajdonos megkapta.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a körforgalomból eltávolított lengyel testvérvárostól kapott malom hol kap helyet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület határozata szerint a városháza udvarán lesz felállítva. Kéri megmutatni, hol legyen a pontos helye.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a badacsonyi volt palackozó üzem elől ő segítette elvinni a 3 szelektív hulladékgyűjtőt. Ezek új helyéről is dönteni kell. A badacsonyi strandon a lidónál homokozásra van szükség, illetve a köveket ki kell szedni. A vízi-mentő szakszolgálathoz – ha lehetséges – helyiek alkalmazását támogatná.  Javasolja egyeztetni a Bahart-tal, hogy a területükön a közterületek kiadása az önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével történjen. Kérdezi, hogy Badacsonyban a 71-es út alatti rész tervezése hogyan áll. Felveti, hogy a Fő utcai járda felújítás tervezésére is született határozat.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy két alkalommal is tárgyalt a testület a járdafelújítás kapcsán. A Fő utca tervezési költsége 10 milliós nagyságrendű. A járdaépítés kapcsán felvetődött, hogy vonjunk be szakembert, onnan eljutott a testület addig, hogy terveztessük meg a Fő utca rekonstrukcióját. A testület ezt fogadta el, biztosítva a fedezetet.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy ehhez a Közbeszerzési Terv módosítása most történt meg.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy olyan információhoz jutott, hogy a Tátika üzletház piacként működik. Kéri, hogy a Hivatal vizsgálja meg, hogy ez lehetséges-e. Sokan megkeresték azzal, hogy hiányolják a település bevezető útjain az üdvözlő táblákat.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet rá, hogy kétszer javasolta már, hogy egy nagyobb méretű hordó két dongájának a felhasználásával, közötte bedeszkázva kerüljön egy hordó sziluett kialakításra, erre legyen az üdvözlő felirat elhelyezve. A főépítésszel is egyeztetett erről. Ha a testület egyetért az elképzeléssel, akkor Forintos Ervin képviselő segítségét kérné a megvalósításban.  Egy teljes hordó fölé tetőt is kell építeni, hamarabb tönkremegy. Szeremley úr felajánlotta a szükség hordódongákat a 3-4 tábla elkészítéséhez. Kérdezi, hogy egyeztessen a civil szervezetekkel, vagy megcsináltathatja anélkül is.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy a felvázolt módon készüljenek el az üdvözlő táblák.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy saját hatáskörben a pénzügyi fedezetet biztosítja. A szöveget és egyéb tényezőket viszont egyeztetni kell, az elképzelésről a rajzot meg fogja küldeni a testületnek.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy a Három Fenyő alatti területen nem szűnt meg a parkolás. Kérdezi, hogy van-e ott valakinek joga parkolni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen. A Tátika ügyében az ÉV. Kft-vel szemben július 10-én lesz a követező bírósági tárgyalás. A Hivatal piac működtetésére nem adott engedélyt, ugyanazokat a tevékenységi köröket végezhetik, mint tavaly.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Keresztury házban lévő konditeremmel kapcsolatosan történt-e valami.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jelenlegi üzemeltető levelében több kérdést vetett fel, személyes megbeszélésre is sor fog kerülni.  Addig is az igazgató asszony segítségét kéri abban, hogy miután korábban Tóth úrral a kulturális intézmény kötötte a megállapodást, keressék meg az iratot. Nehéz úgy tárgyalni, ha nincs meg a szerződés.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy az iratokat már átnézték, a szerződést nem találják.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez komoly probléma. Véleménye szerint van igény erre a sportlehetőségre, főként a 14 évnél idősebb fiatalok körében. Tóth Róbert saját pénzén vette a sporteszközöket, a Művelődési ház akkori vezetése vállalta, hogy az üzemeltetéshez a közüzemi és egyéb feltételeket biztosítja. Kéri a testületet, hogy gondolja át, hogyan lehetne megnyugtató módon rendezni a kialakult helyzetet.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy az óvoda kerítés felújításával kapcsolatosan egyeztetett, innentől a további feladatokat az óvodavezetőnek kell megszervezni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a testület döntött arról, hogy a felújítás a pénzmaradvány terhére elvégezhető. Nem emlékszik arra, hogy az óvodavezető kapta volna a feladatot, hogy keressen vállalkozót és oldja meg a feladatot. Az ilyen munkákat a VN. Kft-vel szoktuk elvégeztetni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testület minden feltételt biztosított. Az jelenti a problémát, hogy az óvodavezető nem megfelelően kommunikál a vagyonkezelővel. A nyári szünetben a munkát be kell fejezni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy megkereste a héten az óvoda vezetője a kerítés miatt. A kerítés építése folyamatban van. A beton lábazatot a meglévő oszlopok felhasználásával illetve a faelemeket a szülők segítségével szeretné megcsinálni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy Pásztor úr jelezte, hogy az Egry Múzeum járdafelújításának kapcsán szüksége van támogatásra, melyről dönteni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy dönteni kell a lakossági támogatásból befolyó pénz átutalásáról, illetve az ezen felül szükséges mintegy 300 eFt biztosításáról.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy kidőlt fa által okozott kárra van-e biztosítása az önkormányzatnak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy vagyonbiztosításunk van, de az is kérdés, hogy miben okozott kárt. Ha nem jelentettük be az építményt a biztosító felé, akkor nem vállalják a felelősséget.   Az önkormányzat a VN. Kft-nek 3 millió forint céltámogatást ítélt meg, melyet meg is kapott. A költségvetésben a lakossági támogatás tervezésre került mint bevétel, viszont nem volt döntés ezen összeg átadásáról. Másrészről a különbözetről is dönteni kell.

 

Forintos Ervin képviselő megköszöni a Badacsonyi Sporthorgász Egyesületnek a Keszeg Fesztivál színvonalas lebonyolítását, illetve az önkormányzat által nyújtott segítséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez önkormányzati rendezvény volt a Horgász Egyesület szervezésében, ahol az önkormányzatot a Kulturális Intézmény igazgatója képviselte. Megköszöni a munkáját, illetve mindenkinek a segítségét, aki a rendezvényen feladatot vállalt. Elmondja, hogy holnap 18.00 órakor a Keresztury házban kiállítás megnyitó lesz, június 21-én 19.00 órai kezdettel pedig a Múzeumok éjszakája rendezvényre kerül sor. Kérdezi, hogy a balett bemutatóról miért nem tudhatott.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy meghívók ki lettek küldve, maga is meglepődött, hogy milyen nagy érdeklődés kísérte a bemutatót.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy érkezett hozzá olyan jelzés, hogy miért nincs a kiállításoknak nagyobb propagandája. Javasolja a forgalmasabb helyekre plakátok kihelyezését, a városháza ablaka nem megfelelő erre a célra. Javasolja a régi városháza falára a hirdetőtábla visszahelyezését.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez megoldható. Elmondja, hogy a Városnap és a 10 éves jubileum kapcsán közvélemény kutatást végzett, mely a tájékoztatásra is kitért. Többen a személyes meghívást hiányolták. Javasolja átgondolni egy A5-ös méretű szórólap legyártását, melyet a Posta házhoz vinne.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a HÉSZ-el mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az elfogadás folyamata zajlik. Június 25-én 17.00 órakor a Művelődési Házban lakossági fórumot tartunk, erről a Badacsony újságban és a TV-ben is értesítést kap a lakosság. Ezt követően kerülhet a testület abba a helyzetbe, hogy dönt az elfogadásáról.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy szombaton 18.00 órai kezdettel mindenkit szeretettel vár a Varga Pincészet Kft. Szürkebarát fogadójában tartandó Badacsonyörsi Búcsúra.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a halépülettel kapcsolatosan az átdolgozott anyag még nem érkezett meg. A tervező a strandtervekkel kapcsolatosan visszajelzést várt a testülettől. A megkeresést áprilisban továbbította a testületnek, de senkitől nem kapott választ. Ezért úgy gondolja, hogy a testület jóváhagyja, de erre kér egy megerősítést.  Az elfogadott programterv visszaküldésétől számított 30 napon belül elkészítik a terveket a szerződés szerint. Egy e-mailes visszajelzés is elegendő, de még jobb lenne egy határozat arra vonatkozóan, hogy a Forma Zrt. által elküldött strandbejáratra vonatkozó programtervet a Képviselő-testület elfogadja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy holnap mindenki jelezzen vissza az áprilisi emailre illetve a műszaki osztályvezető ismételten küldje ki a megkeresést a testületnek. Aki nem jelez vissza, úgy tekintendő, hogy elfogadja a tervet. Határozatilag most nem teszi fel szavazásra.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kéri, hogy ha valaki választ vár a Hivatal részéről, akkor ezt mindig írja meg. Így egyértelmű, hogy a megkeresés küldője reagálást vár.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindig jelzi, ha választ vár. Megjegyzi, hogy szavazás következik, elsőként a bizottsági javaslatokról. A Pénzügyi bizottság nem javasolja, hogy a rendezvény tér bekerüljön a Badacsonyi strand területére. E tekintetben a korábbi határozat visszavonását javasolja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez a Pénzügyi bizottság hatásköre, nem kell róla szavazni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítés tervezése a Vilenta Mérnökiroda Kft-től kerüljön megrendelésre. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

404/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszámoló – közvilágítás korszerűsítés tervezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítés tervezését a Vilenta Mérnökiroda Kft-től rendelje meg 1.000,-  Ft + ÁFA/lámpatest összegben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti tartalmú tervezési (vállalkozói) szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.-vel a kommunikációs megállapodás megkötése a Prémium című Veszprém megyei társasági magazin 2014. évi nyári számában történő megjelenésre Pénzügyi bizottsági hatáskör. A Naplótól sokszor felhívták, minden település támogatta a kérésüket. Fenntartják nekünk is az oldalt, hisznek abban, hogy mégis támogatni fogjuk a kért 50 eFt-tal.  Ebben nem tud szavazást kezdeményezni, de javasolja átgondolásra. A bizottság javaslatát a testület felülbírálhatja.  Javasolja a kért összeggel támogatni a megjelenést illetve Badacsonytomajra vonatkozó anyag – melyet a testületnek már régen megküldtünk -  biztosítását javasolja a Kiadónak.

Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság nem javasolja a Balatoni Tipp Nyári Magazinban hirdetés megjelentetését. Ezzel kapcsolatosan nincs módosító javaslata. Megállapítja, hogy a testület tagjai sem kívánnak módosító javaslatot tenni.

Kéri, hogy aki ezt a módosító indítványt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

405/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.-vel kommunikációs megállapodás megkötését támogatja és az ehhez szükséges 50 eFt támogatást a 2014. évi általános tartalék terhére biztosítja.
 2. 2. a Prémium című Veszprém megyei társasági magazin 2014. évi nyári számában való megjelenéshez a szükséges anyag megküldését elrendeli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti tartalmú szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal, egyebekben megállapodásban foglaltak szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Egry József Művelődési Központ multifunkcionális közösségi központtá alakításával nem ért egyet. Nem az igazgató asszony személye miatt nem támogatja a javaslatot, hanem azért, mert bizonytalan abban, hogy az objektumból multifunkcionális központot kell csinálni. El fogja küldeni a testületnek a közvélemény kutatás összesítőjét, melyből kitűnik, hogy érdekes javaslatok merültek fel a Badacsonyi Kultúra Házának jövőjével kapcsolatosan. A vélemények megoszlanak.

Kéri, hogy aki a multifunkcionális közösségi központ témájában tett Pénzügyi bizottsági javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

406/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszámoló – multifunkcionális közösségi központ

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egry József Művelődési Központ multifunkcionális közösségi központtá alakításának tervezését nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László kéri, hogy aki egyetért a badacsonyörsi fürdőhely csatornázására 3 millió forint biztosításával a fejlesztési tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

407/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszámoló – badacsonyörsi fürdőhely csatornázása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyörsi fürdőhely csatornázására 3 millió forintot biztosít a 2014. évi fejlesztési tartalék terhére.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a 2014. évi költségvetési rendeletben a módosítás átvezetésére és annak a Képviselő-testület elé terjesztésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az Egry József utcai járda program kapcsán egyetért azzal, hogy a lakossági támogatások illetve hozzájárulások kerüljenek átutalásra a VN. Kft-hez a költségek fedezésére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

408/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszámoló – Egry sétány járdafelújítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Egry sétány járdafelújítása kapcsán elrendeli, hogy az önkormányzathoz befolyó lakossági támogatások, illetve hozzájárulások kerüljenek átadásra a VN. Kft-hez a szükséges költségek fedezésére, valamint a beruházás bekerülési költségéből még hiányozó 370.080 forintot a 2014. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja.
 2. A támogatási szerződés előkészítésére felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, a szerződés aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza.
 3. A VN Kft. felkéri a támogatási szerződés szerinti elszámolásra az államháztartási jogszabályok betartása mellett.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a 2014. évi költségvetési rendeletben a módosítás átvezetésére és annak a Képviselő-testület elé terjesztésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kilátó felújítása kapcsán keletkezett 628 eFt kötbért kiszámláztuk a Fitotron Kft. részére. Azt válaszolták, hogy akkor ők 3.079 eFt késedelmi kamatot kérnek az önkormányzattól, az indokaikat mellékelve. Az önkormányzat követelése szerepel a bevételi oldalon. A partner nyilván pert kezdeményez, kérdezi, hogy felvállaljuk vagy tekintsünk el a kötbértől.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az ügy úgy indult, hogy az önkormányzattal szemben szabálytalansági eljárást kezdeményeztek. 4 pontban vádolták az önkormányzatot, ebből egy állt meg 106 eFt-tal., de a vállalkozó pénzét ezért fél évig visszatartották.  Mivel a kifizető nem az önkormányzat, a szerződés szerint felelősséget nem tud vállalni. Az ügyvéd úrral tárgyalt az ügyről. Véleményük szerint célszerű lenne a két összeget összehasonlítva az önkormányzatnak azt mondani, hogy ha a partner eláll a késedelmi kamattól, akkor az önkormányzat is eltekint az 1 napi kötbér összegétől.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

409/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Fitotron Kft. részére kiszámlázott kötbér

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy kilátó felújítása kapcsán a Fitotron Kft. részére kiszámlázott 628 eFt kötbér összegétől eltekint abban az esetben, ha a partner eláll az önkormányzattal szemben benyújtott 3.079.944,- Ft késedelmi kamat igényétől.

A Képviselő-testület felhatalmazza a fenti tartalmú megállapodás aláírására a Polgármestert.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Folly Péter képviselő 17.51 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az ivóvízhálózat ügyében az MNV. Zrt-től érkezett egy végzés a tényállás tisztázása érdekében, mely szerint szakértővel kell megvizsgáltatni, hogy vízi-közműnek kell-e minősíteni a vagyontárgyat, melyben az önkormányzat is résztulajdonos. A szakértői költséget nem vállalják fel, amíg a vizsgálat le nem zárul.  Ha a vizsgálatnak az lesz az eredménye, hogy az újraelőállítási érték 30 %-át nem haladja meg, akkor átveszik, ha meghaladja, akkor nem. A független szakértőnek a 297/2009. Kormányrendelet szerinti végzettséggel kell rendelkeznie. Nem célszerű az ország távoli részéről szakértőt választani. Veszprém megyéből Benczúrné Lázár Éva 180 eFt + ÁFA összegű szakértői ajánlatot tett, azonban a munkát június 25-ig – melyet határidőként meghatároztak - nem tudja vállalni. A Magyar Energetikai Hivataltól ezért 15 napos határidő hosszabbítást javasol kérni. Az a kérdés, hogy az önkormányzat ebben a folyamatban akar-e segíteni, vállalva a költségeket.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy az önkormányzatnak a tulajdonosi közösségben csak kis része van. Kérdezi, hogy miért vállalná fel a teljes költséget.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy az önkormányzat előlegezze meg a költségek kifizetését a tulajdonosi közösségnek.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályai erre lehetőséget adnak. Az önkormányzat megelőlegezi, majd elkéri a többi tulajdonostól. Aki nem hajlandó fizetni, attól bírósági úton is kikövetelhető.

 

Forintos Ervin képviselő nem támogatja a javaslatot, mert az önkormányzat futhat a pénze után, járhat bíróságra.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy mire a tulajdonosi közösség összehívása megtörténik, addigra a határidő lejár. Szeretné megvédeni azokat a becsületes tulajdonosokat, akik bármennyit megadnának azért, hogy valaki kimondja, hogy viziközműnek minősül a rendszer. Mindenki tud a milliós tartozásról, melynek jelentős része véleménye szerint nem jogos. A vizet bármikor elzárhatják, ezért javasolja a szakértői díj megelőlegezését. Leosztva a költségeket, egy főre kis összeg jut.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ugyanez a tulajdonosi közösség nem volt hajlandó az utólagos tervezéshez 5 eFt-ot beadni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy lebontva 1.500 Ft-ot kellene fizetni ingatlanonként.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy az önkormányzat egy közösség vezetőjeként az emberek vízellátásával kapcsolatosan nem lehet érzéketlen. Ezért már közel 1 millió forintot költöttünk ennek a problémának a kezelésére. A reális kép kialakításához ez is hozzátartozik. Kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatát támogatja arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat előlegezze meg a szakértői díjat a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályai szerint és rendelje meg a szakértést, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

410/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi ivóvízhálózat szakértői vizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Benczúrné Lázár Éva szakértőt megbízza annak vizsgálatával, hogy a Badacsonyörsi ivóvízhálózat vízi közműnek minősíthető vagyontárgy-e. A 180 eFt + ÁFA szakértői díjat a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályai szerint megelőlegezi a tulajdonosi közösség helyett, az összeget a 2014. évi általános tartalék terhére biztosítja.
 2. felkéri a Jegyzőt, hogy a Magyar Energetikai Hivataltól kérjen 15 napos határidő hosszabbítást.

 

Határidő:            elfogadásra azonnal

szerződés szerint

határidő módosításra 15 nap

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Város bora kiválasztása az idén elmaradt, azt a Kutatóintézetben 2014. június 26-án 14.30 órakor javasolja megtenni. Elmondja, hogy közös döntés volt, hogy a várossá válás 10. jubileuma alkalmával a rendezvényt megtisztelő helyi családok kapjanak egy üveg bort, melynek átvételét aláírásukkal támasztották alá. Kevés helyi vett részt a rendezvényen annak ellenére, hogy a civil szervezeteket is megkereste előtte. A borból sok megmaradt. Kérdezi, hogy hol használjuk fel. Megjegyzi, hogy a Pedagógus nap kapcsán azzal koccintottak.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja a Szent István kápolna avatásán szűkebb körben felszolgálni, ahol jelen lesz az érsek úr is. A plébános úrral fel kell venni a kapcsolatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az Badacsonyörsi Búcsúra kaphatnának-e belőle.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs akadálya.  Ha ilyen igény jelentkezik, emailben jelzi a testületnek, kéri hogy reagáljanak rá. Elmondja, hogy Kardos Gábor kérését megküldte a Képviselő-testületnek, kéri, hogy mondják el véleményüket.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a beadvány találkozik a korábbi felvetéssel, miszerint a Balaton nincs megfelelően kihasználva sportcélokra. Támogatja a kezdeményezést, ne hagyja a testület, hogy máshol valósítsa meg kérelmező az elképzelését. A tervezett verseny egy kuriózum lehetne itt, az időpontját úgy kellene meghatározni, hogy a program hatása minél jobban érvényesülhessen.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy más is kért tőle engedélyt arra, hogy a hajóját a strandon tárolhassa, illetve a lidós részen vízre tegye és kivegye.  Ha valakinek megengedi, akkor másnak sem mondhat nemet. A Bányász strand működtetése gazdaságtalan. Kérdezi, hogy lehetne-e egy vízitelepnek, sporttelepnek megjelölni, ott kisebb hajókat, szörföket tárolni és vízre tenni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Kardos Gábor úgy nyilatkozott, hogy ő a Bányász strandot is el tudná fogadni.

 

Forintos Ervin képviselő nem javasolja, hogy a badacsonyi illetve badacsonytomaji strandon bármilyen vízi jármű megjelenhessen illetve ott legyen tárolva. Javasolja kijelölni azt a helyet, ahol lehetőséget kaphatnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonytomaji strandon lévő kis épület a Szörf Klubnak van átadva ez év december 31-ig. Őket is be kell vonni ebbe a folyamatba.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja az újonnan növekvő friss nádat kiszedni, mert így teljesen benő, nem marad vízfelület. Ezek a részek nem tartoznak a védendő nádashoz. Egyetért azzal, hogy meg kell találni a szörföknek és kishajóknak a megfelelő helyet, azokat nem lehet a gyerekek közé bevinni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a strandok üzemeltetőjének, a tulajdonosnak és a Szörf Klub elnökének részvételével kerüljön sor egy megbeszélésre, ahol a testület most elmondott instrukciója szerint tárgyalnak a megoldásról. Egyébként támogatja, hogy egy ilyen típusú verseny itt valósuljon meg. Elmondja, hogy erről nem kell szavazni.

Ismerteti, hogy Veszprém Megye Érdemrend kitűntetésre lehet javaslatot tenni. Simonné Visi Erzsébet képviselő Dr. Bóka Istvánt javasolta. Ő Dr. Kovách Zoltánra tesz javaslatot, aki a Kormányhivatal vezetője illetve most országgyűlési képviselő. Mindkét személyt el tudja fogadni. Kérdezi, hogy van-e más javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két személy jelölését elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

411/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Veszprém Megye Érdemrend kitűntetésre javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megye Érdemrend kitűntetésre Dr. Bóka Istvánt és Dr. Kovách Zoltán urakat jelöli.

 

Határidő: azonnal

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

412/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztések szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

10./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Felső bazársor területét piac illetve helyi termékbemutatóként hasznosítani. Az ott lévő épületek – felújító meszelést követően – raktározási célra hasznosíthatók, előtte pedig közterület biztosítható.

A bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy a rendeletmódosítást készítse elő oly módon, hogy a lehetőséget helyi vállalkozók és termelők vehessék igénybe, és sürgősségi indítványként terjessze be a Képviselő-testület júniusi ülésére.

A bizottság javasolja a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását a Képviselő-testületnek.

Folly Péter pénzügyi bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatát támogatja a Felső bazársor hasznosítására vonatkozóan, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

413/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről – Felső bazársor hasznosítás helyi piacként

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Felső bazársor területét piac, illetve helyi termékbemutatóként kívánja hasznosítani, tekintettel arra, hogy az ott lévő épületek – felújító meszelést követően – raktározási célra hasznosíthatók, előtte pedig a közterület biztosított.
 2. 2. felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges rendeletmódosítás(oka)t készítse elő oly módon, hogy a lehetőséget helyi vállalkozók és termelők vehessék igénybe.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

414/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy Mészáros Lászlóval miről tárgyaltak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület elnöke, mely a Leader Egyesülethez tartozó, Tapolca járás területén lévő településeknek és Zala megye egy részének együttműködéséből jött létre. Jogszabály változás történt, mely nem engedi a megyehatárokon átnyúló együttműködést, a két csoportnak rövid időn belül szét kell válni, a szeptemberben induló újabb támogatási programok már az új rendszerben vehetők igénybe. Az Egyesület 1,7 milliárd forintot osztott ki eddig a térségben a különböző pályázatok kapcsán. A szétválás előtt 96 akciócsoport volt, ezzel az eredménnyel nagyon jó helyen állunk. A szétválás feltételeit beszélték át, mivel őt választották meg az Egyesület tiszteletbeli elnökévé.

 

Folly Péter képviselő 16.55 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma 5 fő.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a Borhéttel kapcsolatosan tartott megbeszélésről kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendezvényre 17 borászat jelentkezett, ezzel szemben 13 + 1 hely van, mivel pálinka árusítására senki nem jelentkezett. El kellett dönteni, hogy melyik legyen az a 3 borászat, aki nem vehet részt a rendezvényen. Azt javasolta, hogy a Borhetek Részvételi Szabályzatában foglaltak legyenek betartva. A borászatok a pályázaton pontokat szereztek, a 3 legkevesebb ponttal rendelkező borászat ne tudjon megjelenni a Borhetek rendezvényén.

 

Rajzó Ildikó képviselő kéri, hogy a Borhetek megnyitója illetve a borverseny eredményhirdetése 19.00 órakor kezdődjön, szemben a tavalyi 17.00 órával, mivel akkor még mindenki a strandon tartózkodik, és nincs közönség.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez a tárgyaláson is szóba került, minden résztvevő a 19.00 órai kezdést javasolta.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a kínai küldöttség látogatásáról kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy tavaly 50 kínai kisgyermeket fogadott településünk a földrengés sújtotta tartományból, ajándékcsomagot is készítettünk részükre. Badacsony híres helyként lett elkönyvelve az idelátogatók és ismeretségük körében. A kínai külügyminiszter-helyettes nagyon érdeklődő volt. Megkérdeztük, hogy esetleg befektetési lehetőségek szóba jöhetnek-e, és látva a hely jellegét, nem zárkóztak el ettől.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a három borászat részére közterületet biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megkérdezte a tárgyaláson, hogy ha a kiszoruló borászatok közterületet kívánnak bérbe venni, hogyan döntsön. Kérték, hogy ne adja meg az engedélyt, különben nincs értelme a szabályzatnak. Közterületen a rendelet értelmében helyi kézműves termékek és egyebek árusíthatók, de bor nem.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy esetleg a Felső bazársor ilyen jellegű hasznosítása a Borhéten megoldható lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt javasolták a megbeszélésen, hogy esetleg a kieső borászatok keressék meg azokat, akik kaptak helyet, és osztozzanak meg a pavilonon.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy az ÁROP konferencia mit takar.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a pályázat folyamatban van. Korábban az önkormányzat már elnyert egy szervezetfejlesztéssel kapcsolatos pályázatot, ennek a folytatása lenne. Badacsonytomaj adna helyet a térségben lezajló képzéseknek. A pályázat keretében informatikai eszközöket kapunk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ennek kapcsán többféle program is lebonyolításra került, például Budapesten illetve Balatonfüreden, melyeken részt vett. Elmondja, hogy Nagy Miklós vállalkozó válaszolt az e-mailjére, a Kisfaludy házat június 20-án pénteken szeretnék megnyitni.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a kisebb és nagyobb borászatok békésen megfértek egymás mellett. Nem érti, hogy most miért zárkóznak el a Részvételi Szabályzatra hivatkozva attól, hogy mindenki részt vehessen a Borheteken. Véleménye szerint ez etikátlan. Megint azoknak van lehetősége, akik felsőbb szinten állnak, de azok nem vehetnek részt, akik fel szeretnének zárkózni. Mostanában az újságban is több cikk jelent meg, melyből a széthúzás látható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Borhetek résztvevőinek bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Összesen 100 pontot lehetett szerezni a pályázaton, melyre sok dokumentumot be kellett nyújtani. A kieső borászatok 30 pont körül teljesítettek.  Nevetséges lenne, ha a magunk által hozott szabályokat nem tartanánk be. Sajnálja, hogy a Pálinkaház nem jelenik meg, de ez tette lehetővé, hogy 14 borászat lehessen jelen. A közterület bérbeadás polgármesteri hatáskör.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a testület nem ok nélkül dolgozott a szabályzaton, a fő szempont az, hogy a minőség rovására nem mehet semmi.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sok olyan érdeklődő van, akinek nincs Badacsonyban szőlőterülete, a Badacsonyi Borhetek viszont a badacsonyi termelőkről szólnak. A tárgyaláson résztvevők érezték a problémát, ezért javasolták Borvidéki Bornapok szervezését, melyet ő is támogatott.

 

Rajzó Ildikó képviselő üdvözli a kezdeményezést, a környékbeli borászatok részvételével szervezendő újabb bornapokat. Ez plusz program lehet augusztusban, nyugodtan szóljon a borról a nyár.

 

Folly Péter képviselő egyetért Forintos Ervin képviselővel abban, hogy ha az önkormányzat támogatja a rendezvényt, akkor hogyan mondható, hogy egyes borászatok nem jelenhetnek meg.  A helyi borászatok a hatósági engedélyeknek megfelelnek, az önkormányzat által összeállított szempontrendszer szerint viszont hátrább szorulnak, ezt nem tartja megfelelőnek. Javasolja kibővíteni a megjelenés lehetőségét olyan szintre, amire igény van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kimaradók között nincs helyi vállalkozó. Szerves részei a borvidéknek, de a meghatározott feltételrendszernek sajnos nem felelnek meg.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja a borvidéki rendezvényt már ez év augusztusában is megvalósítani. A szervezőt kellene megtalálni hozzá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megfelelő szervezetnek levélben megírja, hogy a testület örömmel fogadta a kezdeményezést. A Borút Egyesület most 15 éves, ez jó apropó lehet ahhoz, hogy egy ilyen típusú programmal jelenjen meg.

Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

415/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

12./ Napirendi pont

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Nyári napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a téma tavaly nagy vihart kevert, most a gyerekek használhatják az iskolát, a KLIK nem kér helyiségbérleti díjat. A közüzemi költségek közül a villanyt megtérítik, de a víz tekintetében az elhasznált mennyiség az önkormányzatot terheli. A felügyelő nevelők díjazásához kéri a Képviselő-testület támogatását.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az iskola fenntartója a KLIK. A hivatkozott jogszabályban mindenütt a Gyermekvédelmi Szakszolgálat szerepel, az önkormányzat meg sem jelenik. Kéri a kialakult helyzetről a Jegyző úr tájékoztatását.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy amíg az iskola az önkormányzathoz tartozott, nem jelentett gondot a gyerekek nyári napközbeni ellátása. Az óvodavezető ma azt kérdezte, hogy mit kell csinálnia, ha néhány szülő kéri a nyári szünetben a gyerekek ellátását. Az óvoda fenntartója továbbra is az önkormányzat, a feladatot el kell látni. A közintézménynek nemcsak a nevelés és oktatás, hanem a gyerekek napközbeni ellátása is a kötelező feladatai közé tartozik. Az iskolákat kivették az önkormányzatok kezéből, a feladat az iskoláskorú gyerekek esetében kettévált. A napközbeni ellátás nyáron az önkormányzat feladata. Megjegyzi, hogy a KLIK hozzáállása tavaly óta változott.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a költségvetésből kimaradt a szükséges fedezet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy valóban így van. De mivel kötelezően ellátandó, a jövőben szerepeltetni kell.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több észrevétel nincs. Megjegyzi, hogy nyáron a pedagógusok a szabadságukat töltik. Kéri, hogy aki a nyári napközihez kapcsolódó fedezet biztosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

416/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Nyári napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Nyári napközi megszervezéséhez 2014. június 16 - július 31. közötti időszakban – hozzájárul és a felügyeletet biztosító pedagógus foglalkoztatásának költségeit maximum 300.000,- Ft erejéig a 2014. évi általános tartalék terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját valamint a KLIK igazgatóját értesítse és a szükséges intézkedést tegye meg.
 3. Elrendeli Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítését.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

értesítésre 2014. június 15.

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester az iskolaépületben történő táboroztatással összefüggésben kéri a pénzügyi osztályvezető tájékoztatását.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pedagógus vállalja 50 eFt nettó megbízási díj ellenében. Ezt a bevételből biztosítottuk tavaly és most is. A bevétel tényleges összege a szezon végére alakul ki.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az eredmény tekintetében a Képviselő-testület korábban úgy foglalt állást, hogy azt lehetőség szerint az iskolára kell visszaforgatni.  Tavaly a fedett kerékpártároló kialakítására adtuk át. A testületnek nem kell hozzájárulni, hogy az iskolában táboroztatás folyjon, ehhez a KLIK adja meg az engedélyt.  Az önkormányzathoz befolyó összegből biztosítható a nettó 50 eFt megbízási díj. A pedagógus nehezen vállalta el az ügyeletet. Kérdezi, hogy kell-e szavazni ebben a témában.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy erre nem vonatkozik a sürgősségi indítvány. Hogyan tud a testület szavazni róla úgy, hogy ne vétsen a szabályok ellen.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy egy anyagként lett volna kiküldve, de az ügyelet elvállalására csak ma adott választ a pedagógus. Tehát a két dolog együtt mozog, mindkettő érinti a költségvetést.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az iskolában folyó táboroztatás önkormányzathoz befolyó bevételének terhére az ügyeletet vállaló pedagógus részére nettó 50 eFt megbízási díjat biztosítson a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

417/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Iskolai táboroztatáshoz kapcsolódó fedezet biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskolában 2014. évben – tanítási szünet idejében –folyó táboroztatás önkormányzathoz befolyó bevételének terhére az ügyeletet vállaló pedagógus részére nettó 50 eFt megbízási díjat biztosít.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

egyebekben nyári szünidei időszak

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

13./ Napirendi pont

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – BAHART részvények adásvétele

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés bizottsági javaslatra sürgősségi indítványként került a testület elé. A korábbi feltételrendszer csak részben teljesült. Siófok város önkormányzata által hozott határozat szerint a szerződéskötést követő 15 napon belül a részvények ellenértékének csak 10 %-át fizetik ki, a fennmaradó összeget pedig szeptember 20-ig utalják át.  Az árfolyam is változott negatív irányban, az évzárást követően az aktuális vételár 28.720,- Ft/részvény lett. A Képviselő-testületnek dönteni kell arról, hogy ezekkel a feltételekkel is fenntartja-e az eladási szándékát.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy több mint 10 millió forinttal ér kevesebbet a részvénycsomag jelen pillanatban. Javasolja, hogy ilyen formában álljon el a testület az eladási szándékától.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem szabad elfelejteni az ügynek az előtörténetét. A testület hozott egy döntést, mellyel megkereste Siófok önkormányzatát, akik jelezték, hogy megvásárolják Badacsonytomaj részvényeit. Ezt követően a testület döntött arról, hogy csináljuk vissza, majd mégis adjuk el. Közben neki kellett egyeztetnie a polgármesterrel.  Most megint hozunk egy döntést az utolsó döntés ellenkezőjéről. Lehet így dönteni, de kéri a testületet, hogy ne őt küldjék oda tárgyalni.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy polgármesterként a testület parancsát hajtja végre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető felhívja a figyelmet arra, hogy a részvényértékesítés mindenképpen költségvetés módosítást igényel, hiszen az árfolyam csökkent. A bevételi oldalon 260 millió feletti felhalmozást tervezett a testület, melyből már közel 160 millió felhasználásra került. A pénzmaradvány egy része a tartalékba került illetve a mai testületi ülésen több mint 18 millió forintos kötelezettségvállalás történt. A felhalmozási oldal jelentős része kötelezettségvállalással terhelt, a költségvetésben közel 80-90 milliós hiány fog keletkezni. Ha a bevételi oldalról kikerül a részvényértékesítés, akkor a kiadási oldalt hozzá kell módosítani, mely nagyon jelentős módosítást igényel. Gyakorlatilag a működésből ekkora pénzeszközt nem lehet kivenni, mostantól az önkormányzat semmit nem tudna megvalósítani.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy már nincs abban a helyzetben az önkormányzat, hogy nemet mondjon. A Ptk. szerint ajánlati kötöttség merül fel, pontosan idézi az idevonatkozó előírásokat. Egyedül Siófok nyilatkozott úgy a meghatározott 30 napon belül, hogy a részvényeket megvásárolja. Jogilag nem javasolja ebben a stádiumban a visszalépést, mert ennek a következményeit az önkormányzatnak viselnie kell.

 

Folly Péter képviselő szerint azt kell figyelembe venni, hogy a testületi döntés pillanatában mennyi volt a részvény árfolyama, hiszen annak tudatában történt a szavazás. Kérdezi, hogy milyen szerződés alapján módosult a részvények ára.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az Alapszabály szerint a Bahart az előző évi eredménye alapján állapítja meg a részvények értékét. A 2013. évi eredmény alapján 28.720 Ft egy részvény értéke. Az önkormányzat nem határozta meg a fizetési kondíciókat, ez lehet alku tárgya.

 

Folly Péter képviselő képtelenségnek tartja, hogy a vevő tesz egy jognyilatkozatot egy adott pillanatban a részvényre, majd három hónapig halogatja, mert akkor kevesebb lesz a cég eredménye alapján a részvény értéke. Ez is felvet bizonyos problémákat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2013. június 13-án döntött a testület a részvénycsomag értékesítéséről, 18-án Siófok azt mondta, hogy vevő rá. Nem Siófok lépett vissza, hanem Badacsonytomaj Képviselő-testülete döntött úgy, hogy mégsem kívánja eladni.  Ezt követően 2014. május 22-én mégis úgy döntött, hogy eladja a részvényeit. Ha Badacsonytomaj Önkormányzata kitart az első döntése mellett, akkor a 2012. évi üzleti eredmény szerint vették volna meg, mert a szerződés akkor köttetik. Tudomásul kell venni, hogy az árfolyam változik.

 

Folly Péter képviselő szerint hibát követett el a testület, mert a határozatába bele kellett volna írni a részvény eladási árát. Amikor a testület visszavonta az eladásra tett megkeresést, azt Siófok önkormányzata tudomásul vette.  Érdemes lenne erőfeszítéseket tennünk a részvények kifizetésének időpontját és értékét tekintve.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezen a téren van mozgási lehetőség. Nyilatkozhatunk úgy, hogy a szerződés aláírásától számított x napon belül a teljes összeget kérjük. A részvények eladásának szándékától esetleg közös megegyezéssel van lehetőség elállni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a vételár szerepel a testületi határozatban.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az aktuális vételárat a szindikátusi szerződés határozza meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület második döntését 2014-ben hozta meg, számolnia kellett bizonyos árfolyamkockázattal. Akkor még nem voltak ismertek számunkra a cég eredményei.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja 60 napos fizetési határidő kikötését. Az anyagot nem tartja megfelelően előkészítettnek, úgy emlékszik, hogy a döntést korábban hozták.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ennek már nincs jelentősége, sajnos igaz, amit az előbb mondott.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy a szerződésben szereplő részvényárfolyam vizsgálatát, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságoknál az üzleti év vége az adott év május 31.-e.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzott javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

418/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Bahart részvények adás-vétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződésben szereplő részvényárfolyam vizsgálatáról határoz, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságoknál az üzleti év vége az adott év május 31-e.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Siófok Önkormányzata által jelzett fizetési periódust elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

419/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Bahart részvények adás-vétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Siófok Város Önkormányzata által megküldött szerződésben szereplő fizetési kondíciókat – a vételár 10 %-át a szerződés aláírásától számított 15 napon belül, a különbözetet pedig 2014. szeptember 20-ig utalják át – nem fogadja el.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, hogy a testület tegyen javaslatot a fizetési feltételekre.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a szindikátusi szerződésben leírtakat figyelembe venni, azt tekintve alapnak a fizetési feltételek meghatározása során. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

420/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Bahart részvények adás-vétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szindikátusi szerződésben leírtakat tekinti alapnak a fizetési feltételek meghatározása során.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Bahart részvények értékesítéséről a Képviselő-testület 2014. január 22-én döntött az 5/2014. (I.22.) sz. határozatában, melyet ismertet.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a partner nem válaszolt a levelünkre.

Kérdezi, hogy van-e egyéb közérdekű bejelentés. Megállapítja, hogy nincs.

Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 18.15  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                      jegyző

Folly Péter

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Simonné Visi Erzsébet

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő