Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 05. 23. soros jubileumi testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 05. 23. soros jubileumi testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 30/2014.

Készült: 2 példányban


J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án 17.00 órai kezdettel az Egry József Művelődési Központban (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.) megtartott jubileumi, nyilvános üléséről.


Jelen vannak:

Krisztin N. László                  polgármester

Orbán Péter                            alpolgármester

Forintos Ervin                        képviselő

dr. Magó Ágnes                     képviselő

Rajzó Ildikó                            képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (6 fő)Meghívottként jelen vannak:

Csatolt lista alapján


Lakosság részéről megjelent: 200 fő  1. I. NAPIRENDEK ELŐTTA Himfy Irodalmi kör tagjainak előadásában elhangzik, Illyés Gyula: Az éden elvesztése (részlet)

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselő társait, a meghívott vendégeket és az ünneplő közönséget.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóthné S. Zsuzsannát. Kéri, hogy aki a személyi javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

388/2014. (V.23.)  határozat

-       Jegyzőkönyvvezetőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné S. Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja ünnepi köszöntőjét:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Kedves Badacsonytomajiak! Tisztelt Ünneplő Közösség!


Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket településünk várossá nyilvánításának 10. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségünkön. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és együtt ünnepelnek velünk. A hagyományok szerint évről-évre a városnapon, a rendezvénysátorban emlékezünk meg a várossá válásunk aktuális jubileumáról, de a kerek évfordulók alkalmával külön kis ünnepséget is szervezünk. Tisztelettel megköszönöm Gulyás Gergely Úrnak, a parlament alelnökének, hogy elfogadta a meghívásunkat, s jelenlétével megtisztelt Bennünket!


Gyönyörű üdülő városkánknak Badacsonytomajnak a neve alatt három, önmagában is szép, értékes településrész egyesül: Badacsonyörs, Badacsonytomaj és Badacsony. Közülük Badacsony a borvidék névadó központja, kiránduló úticél, a mediterrán élményközpont, az innen származó nemes bor jelzője. A badacsonytomaji településrész adja a mindennapjaink szolgáltatásait, itt működik az óvoda, az iskola, a tűzoltóság, itt van az egészségház, a bank, s az éven át működő üzletek, vállalkozások többsége is. Badacsonyörs a nyugalom szigete, mely bár vörös kőzetével látszólag elkülönül a másik két településrész bazaltjától, mégis inkább kiegészíti, és szó szerint színesíti a badacsonytomaji összképet. Badacsonyról, vagy miként századokkal előtte ejtették Badacson-ról Ranolder püspök a XIX. században ezt írta:…s ez a hely, ahol állunk a világ leggyönyörűbb vidéke. …egykor idegen nemzetek utazói ezren és százezren jönnek ide majd, hogy amikor már minden szépet láttak, minden szépséget itt együtt lássanak.”


Mi, akik itt élünk gyakran idézzük a Püspök Úr szavait, mert annyira igazak, találóak, s mert tudjuk, minden nap érezzük, hogy „csodában” élünk! Amint azt a tavaly 25. jubileumát ünneplő Vinum Vulcanum Egyesület emlékkönyvébe írtam - vallom, hogy Badacsonyt az Isten jókedvében, csodaként teremtette! Úgy képzelem, hogy egy finom pohár bort tartva egyik kezében, a másikkal a „CSODÁBAN” szó betűivel játszadozott. Egyszer aztán vidáman feldobta a betűket a levegőbe, s azok ebben a sorrendben hullottak alá: BADACSON. Legyen ennek a helynek mostantól ez a neve – mondta, s ezt hímezték attól kezdve zászlajukra az itt élő generációk. Miként lett belőle később Badacsony? Talán a sok-sok szépség, báj és könnyűség, amely megérinti az itt lakót, s a látogatót is nem engedte a kemény „n” betűre végződést, hanem megkövetelte a lágyító „y”-t.


A fölénk magasodó óriás, a hegy, az életet adó selymes vizű Balaton ölelésében éli itt életét 2400 ember, s az év jelentős részében további tízezrek érkeznek ide turistaként. Az élet, és elődeink szorgalma alakította ki a településünk térségi meghatározó szerepét. Badacsonytomaj 1971-ben nagyközségi rangot kapott, melynek során további 4 település közigazgatási központja lett. 1987-ben a Szőlő és a Bor Nemzetközi Városa kitüntető címet kapta. Ez a mikrotérségi szerep kapott 2004-ben a várossá nyilvánítással újabb megerősítést.


Tisztelt Ünneplő Közösség!


A településünk rövid-, közép-, és hosszú távú céljait a 2004-ben működő képviselő-testület tömören a 22/2003. /VI.10./ számú rendeletében, a várossá nyilvánítási kezdeményezésben fogalmazta meg. Olyan települési jövőképet álmodtunk meg, amelyben a csodálatos természeti környezet és az itt élő emberek érdekében történő fejlődés harmóniában valósul meg, ahol biztosított az egymást követő generációk megélhetése és a fennmaradás. A várossá nyilvánítás igénye az elődök eredményeinek tiszteletén, a ma élők hitének, szorgalmának megfogalmazásán alapuló, az eljövendő generációk érdekében meghozott döntés, a városi cím odaítélése pedig a szűkebb és a tágabb környezet megelőlegezett bizalma.


Ezt fogalmazta meg Dr. Lamperth Mónika akkori belügyminiszter asszony a városavató beszédében a következő mondattal: „A várossá válás a múlt elismerése, a szép jövő reménye!” Sokan vannak itt a teremben, akik velem együtt jó érzésekkel gondolnak vissza a városavató ünnepség szép pillanataira, az önfeledt ünneplésre, a boldog emberekre, a színes programokra, az áttáncolt és átmulatott éjszakára. Kevés generációnak adatik meg a városavatás lehetősége és élménye! Nekünk megadatott! Az pedig, hogy még 10 év távlatából is néha eltévesztjük, és falunak nevezzük magunkat, csak azt jelenti: tudjuk és látjuk sok még a teendőnk. De gyermekeink és unokáink már ritkábban tévesztenek, Ők fogják majd valóra váltani és továbbszőni a badacsonytomaji generációk álmait, s reményeink szerint az itt élők meséje úgy folytatódik majd, amint az a mesékben szokott: „s boldogan éltek, amíg meg nem haltak!”


A várossá nyilvánítási elképzelésünknek több konkrét célja is volt. Az egyik a földrajzi, történelmi adottságunkból adódó mikrorégiós szerep nyílt felvállalása, s a környező településekkel való egyenrangú, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés katalizálása. Ennek a szerepnek csak részben tudtunk megfelelni. Kezdetben a kialakuló majd egyre erősödő kistérségi rendszer segítette, katalizálta az együttműködést. Az egyre inkább alulfinanszírozott rendszerben azonban akadtak súrlódások, amelyek oda vezettek, hogy a megújuló közigazgatási rendszerben nem tudtunk közös hivatalt kialakítani, nem teljesen harmonikus az együttműködés. Ennek ellenére közösen tartjuk fenn óvodánkat Ábrahámheggyel és Salfölddel, az állami átvételig közösen működtettük az iskolát Badacsonytördemiccel, Ábrahámheggyel és Salfölddel, emellett a térségi együttműködést lehetővé tevő Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásban 32 településsel működünk együtt. Közös orvosi körzetekben biztosítjuk a betegek ellátását Ábrahámheggyel, Balatonrendessel, Salfölddel, Badacsonytördemiccel, emellett a Badacsony Céh Turisztikai Egyesület kezdeményezésére és segítségével Badacsonytördemiccel, Szigligettel, Ábrahámheggyel kialakítottuk a Badacsony turisztikai régiót, amely sikeres együttműködést tesz lehetővé a turizmus területén is. A közös tervek, melyeket a környezetvédelem, az energia-racionalizáció területén az említett településekkel, valamint Nemesguláccsal és Káptalantótival nemrégiben előkészítettünk reményeink szerint tovább fogják javítani a szomszédos településekkel a kapcsolatot.


A várossá nyilvánítási kezdeményezésünk másik célja egy erőteljesebb fejlesztési politika megvalósítása, s a városi jogállásban az ehhez szükséges erkölcsi és anyagi lehetőségek fokozottabb kihasználása volt. Az ünnepség keretében lehetetlen lenne felsorolni az elvégzett fejlesztéseket, de néhányat képszerűen a kivetítőn a köszöntőm alatt megtekinthetnek a tisztelt jelenlévők. Megkérem a kollégámat szíveskedjen elindítani a vetítést! Összefoglalva annyit érdemes elmondani, hogy az elvégzett fejlesztések, karbantartások, felújítások összértéke meghaladta a kétmilliárd forintot. Eközben az önkormányzatunk vagyona folyamatosan növekedett, s mára megközelítette a 4,5 milliárd forintot. A 2008-ban kibocsátott svájci frank alapú kötvényeinkkel történt ismert körülmények, a beruházások önrészének biztosítása, a fordított ÁFA néha teremtett finanszírozási, likviditása gondokat, melyeket a kormányzati konszolidáció és a fegyelmezett gazdálkodás segített áthidalni. Köszönjük a magyar kormánynak a támogatását, mely lehetővé tette, hogy mára újra megtakarításai legyenek a településünknek, s a gazdálkodásunk stabil legyen.


A fejlesztések mellett az intézményeinkre sem sajnáltuk a pénzt, mindenben támogattuk a szakmai az infrastrukturális fejlődésüket. Intézményrendszerünkben szerkezeti átalakulás zajlott le az elmúlt tíz évben. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság és az általános iskola működtetését az állam átvette, ugyanakkor sikerült önkormányzati és pályázati forrásból megteremteni a badacsonytomaji rendőrőrs kialakításának feltételeit. Mára teljesen megszoktuk, hogy biztonságunkat a polgárőrök mellett a helyi rendőrőrs rendőrei is vigyázzák. Megkülönböztetett figyelemmel fordultunk az óvoda és az iskola felé. Büszkék vagyunk a két intézmény szakmai eredményeire, az ott folyó színvonalas munkára, melyet évek óta színesít a Balaton-felvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által biztosított művészeti oktatás. Örömmel mondhatjuk el, hogy az együttműködés valamennyi felsorolt intézménnyel harmonikus és sikeres.


Természetesen egy település fejlődését különösen a mai szűkös világban pusztán önkormányzati pénzzel nem lehet biztosítani. Ezért örömmel fogadtuk a tisztességes szándékkal hozzánk érkező befektetőket. Befektetők munkájának eredményeként 2012-ben Badacsony centrumában megnyílhatott a település első, a Badacsony hegy derekán a második, majd néhány hete a harmadik szállodája is. A három szálloda közel 100 szobával, minőségi körülményekkel motorjai lehetnek a fejlődésünknek, hisz munkahelyeket teremtenek, adóbevételt generálnak, szolgáltatásaikkal bővítik a települési kínálatot. Emellett több minőségi panzió is megépült, sőt egy gyönyörű pálinkaház is hozzánk telepedett. A programokban a hitelhez jutás, a Balaton törvény, a nemzeti parki- és örökségvédelmi előírásokhoz való alkalmazkodás kihívást jelentett, ráadásul emellett néhány helyi rosszindulatú ember feljelentéseivel is meg kellett küzdeni. Kérjük a hivatalok vezetői, alkalmazottait, amikor ezeket a feljelentéseket kezükbe veszik, ne erről ítéljék meg a badacsonytomaji embereket, mert mi nem ilyenek vagyunk. Tekintsék úgy, hogy sajnos ilyen emberek is vannak köztünk.


Egy település összképe, gondozottsága meghatározza az ott élők és az oda látogatók hangulatát, közérzetét. A várossá válás kapcsán az egyik fontos célként határoztuk meg a szervezett, magas színvonalú, „városszerű” településüzemeltetést! Az elmúlt tíz évben létrehoztuk a Városüzemeltető Nonprofit Kft-t, amely üzemelteti a település strandjait, parkolóit, gondozza a közterületeket, ellátja az intézmények karbantartási feladatait, beruházási feladatokat végez, emellett az önkormányzati közmunkaprogramok szervezője és lebonyolítója is. Az igazán sikeres működésüket a többszöri vezetőváltás és a finanszírozási kiszámíthatatlanság gyakran gátolta. Reméljük, hogy a Városüzemeltető Kft. eszköz- és gépparkja, a stabilizálódó, meghatározó alkalmazotti kollektívája kiegészülve a közmunkaprogramokban foglalkoztatottakkal rövidtávon megalapozhatják a cég még intenzívebb mikrotérségi szerepvállalását.


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Már említettem a várossá válás egyik legfontosabb motivációját, a lakosság megtartását, a fiatalok elvándorlásának megállítását, s ennek érdekében az intenzív munkahelyteremtést. Be kell vallani, hogy az elmúlt tíz év világgazdasági, nemzetgazdasági folyamatai nem kedveztekennek, így e területen nem tudunk jelentős eredményeket felmutatni. Az önkormányzati- és állami intézményekben ugyan több száz embert foglalkoztatnak, s vannak nagy foglalkoztató vállalkozások is, a szállodák üzemelése is keletkeztetett több tíz munkahelyet, mégsem lehetünk elégedettek. A fiataljaink helyben tartása a fejlődés ellenére egyre nehezebb! Tapasztalataink szerint többségük elköltözik, külföldön vállal munkát. Hiába biztosítottunk az elmúlt években 14 új lakótelket, a fiatalok részére a letelepedésük egyik gátja a lakáskérdés, illetve a lakások, telkek számukra elérhetetlen árfekvése. Sajnos újabb telkek kialakítására nincs lehetőség, ezért a jövőben, ha nem akarunk rezervátummá vagy elöregedő településsé válni el kell emelkednünk a talajtól, támogatnunk kell a környezetbe illeszkedő tömbszerű lakásépítéseket is. Ezzel a törekvésünkkel tovább kell barátkozniuk a hatóságoknak, de egyszerűen nincs más útja a fiatalok helyben tartásának, a letelepedések támogatásának. A jelenleg felülvizsgálat alatt lévő HÉSZ-ünket már ebben a szellemben készítjük. A munkahelyteremtést továbbra is négyféle módon igyekeztünk segíteni. Meghatároztuk, hogy az önkormányzat intézményeiben, szervezeteiben a lehetőségek szerint helyieket alkalmazzunk, a helyi vállalkozásokat munkákhoz juttattuk, ösztönöztük (pl. önkormányzati területek értékesítésével) a befektetők beruházásait is, s minden lehetséges közmunkaprogramban részt vettünk. Támogattuk a szőlészet-borászat és az erre épülő turizmus helyi törekvéseit, tízmilliós nagyságrendben szervezünk, vagy támogatunk programokat, részt veszünk a kedvezménykártya támogatásában, a fejlesztési célok sorrendiségében elsőséget élveztek azok, amelyek a turizmus céljait is szolgálják.


A lakosság megtartásának másik fontos eszköze a közösségépítés, közösségformálás. Badacsonytomaj ebből a szempontból nem egyszerű település. Nincs könnyű feladata annak, aki itt közösséget akar alakítani, aki azt meg akarja mozgatni. Nem könnyű közös érdeket találni a generációk óta itt élő, a nyugdíjas éveikre ideköltöző, vagy egyszerűen csak nyaralóingatlant vásároló csoportok között, hisz a helyi élni, szórakozni, fejlődni, a betelepülő pedig elsősorban pihenni akar, a természeti környezet konzerválásában érdekelt. Úgy vélem a település fejlődésének, közösségi életének irányait elsősorban az itt élő, gyökerekkel rendelkező helyieknek kell megszabni, persze ki lehet ezt egészíteni az idetelepülők másféle gondolkodásának használható elemeivel is. A települési identitás erősítése mellett olyan közösségi tereket, játszótereket, parkokat alakítottunk ki, amelyek helyszínéül szolgálhatnak a közösségeknek, másrészt új, közösségi programokat szerveztünk. A legtöbbet ebben a munkában a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményének, és a településünkön működő civil szervezeteknek köszönhetünk. E szervezetek többsége aktívan kapcsolódik a település vérkeringésébe, mindenben számíthatunk rájuk. Néhány közülük saját programjaival tovább színesíti a kulturális- és művészeti kínálatot. Külön köszöntöm az idén 15 éves jubileumát ünneplő Borvidéki Borút Egyesület vezetőit, tagságát. A civil szervezetek nélkül a város élete sokkal szegényebb lenne.


A képviselő-testületi munka alapját és az állampolgárok ügyeinek zökkenőmentes intézését biztosító polgármesteri hivatalban is sikerült továbbfejlődni. A huszonegyedik századi színvonalú új Közösségi Házzal, benne az új polgármesteri hivatallal, házasságkötő teremmel és rugalmas ügyfélfogadási idővel próbáljuk az ügyeiket intéző embereket szolgálni.


Végezetül a sport területéről szólnék néhány szót. A badacsonytomaji sportélet alapját épp az idén 90 éves labdarúgó egyesület jelenti. Sajnos az elmúlt két évben nem tudtunk a bajnokságban szerepelni, de nagy örömünkre ma már igen. Újra pattog a labda a sportpályákon és teljes egészében helyi fiatalok mérkőzésein szórakozhatunk. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik hamvaiból újra életre keltették, s működtetik ezt a nagy múltú egyesületet! A 90 éves jubileum kapcsán elismeréssel és szeretettel gondolunk mindazokra, akik a 90 év alatt öregbítették településünk hírnevét, akik szórakoztatták a lakosságot, s akik közül már sajnos sokan nem lehetnek itt velünk. Kívánok a ma vezetőinek, a játékosoknak kitartást és további sikereket!


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ezzel a megemlékező, áttekintő köszöntővel természetesen a folyamatok nem állnak meg. A mai és a holnapi nap az ünneplésé, de hétfőtől mindannyiunknak dolgozni kell tovább. Tele vagyunk tervekkel, elképzelésekkel, amelyeket szeretnénk megvalósítani. Hiszek abban, hogy a várossá avatási kezdeményezésünk helyes volt! Hiszek abban, hogy a településünk olyan fejlődési pályára lépett, amelyről bármilyen nehézség esetén sem kell majd visszafordulnia! Ennek látványos eredményeit és a nehézségeit az elmúlt 10 évben megtapasztalhattuk. A város kulcsának minden elfordítása bezárja egy időszak ajtaját, de meg is nyitja egy ismeretlen, de lehetőségekkel teli út kapuját. Ehhez az úthoz kívánok minden badacsonytomajinak jó egészséget és sok szerencsét! Szeretném megköszönni az elődeinknek, hogy életükkel, munkájukkal megteremtették a várossá válásunk alapjait! Szeretném megköszönni mindenkinek, aki belülről vagy kívülről, pénzzel vagy bátorítással, szóval vagy cselekedettel támogatta, vezetőként vagy alkalmazottként segítette a törekvéseinket! Szeretném megköszönni a mindenkori képviselő-testületeknek a hitét, a támogatását és a kitartását!

Gárdonyi Géza Égre néző lélek című munkájából vett idézettel köszönöm meg, hogy meghallgattak:

„A múlt nem a Tied, csak az utána vetődő árnyék.

A jövő nem a Tied, csak az elébed vetődő sugara.

Az óra a Tied, csupán az óra, amelyben élsz.”


Gulyás Gergely, a parlament alelnöke, országgyűlési képviselő a várossá válás 10 éves jubileuma alkalmából üdvözli a megjelenteket és megtartja ünnepi köszöntőjét:

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő asszonyok, Tisztelt Képviselő Urak!


Fiatal vagyok én még ahhoz, hogy a jelenlétem bárhol nagy tisztesség legyen, de nagyon köszönöm a meghívást! Egy évezredes múlttal rendelkező, az államiságunkkal szinte egyidős település, Badacsonytomaj 10 évvel ezelőtt nyerte el a városi rangot. A városi rang egyszerre elismerés, lehetőség, és kötelezettség. Elismerése annak, hogy a település az állami működés kiemelten fontos feladatainak ellátására is képes. Elismerés, amelyet érdemek alapján ítélnek oda.  Badacsonytomaj múltjával, és jelenével, a rendszerváltozást követően végbement látványos fejlődéssel, egyértelműen megszolgálta, és kiérdemelte a városi címet. Sokat tett ezért az itt élő közösség, az önkormányzat mindenkori vezetése. Nem vitás, hogy a helyi közösség erőfeszítései nélkül a városi rang elnyerése lehetetlen lett volna. Mégis, a vitathatatlan érdemek mellett, az itt élőknek, Tomaj nemzetség késői utódainak szerencséjük is van. Egyedülálló szerencséjük, hogy településüket több, mint 1000 évvel ezelőtt, a csodálatos Badacsonyi hegy lábánál alapították. Ezért egyszerre élvezhetik a Balaton talán legszebb helyéről, a nekünk megmaradt magyar tenger áldásait, egyszerre élhetnek a formáját tekintve is egyedülálló szépségű Badacsonyi hegy lábánál, és egyszerre élvezhetik azokat a kiváló borokat, amelyekkel a település neve elválaszthatatlanul fonódott össze. Ha a rendszerváltozás óta az egész országban olyan fejlődés ment volna végbe, mint amilyet a magyar borászat egésze, és ezen belül is, a szerintem dobogós helyen levő badacsonyi borászatok joggal érezhetnek a saját teljesítményüknek, akkor ma ebben az országban nagyon kevés elégedetlen ember lenne. Ezért Badacsonytomaj közösségének fejlődése, és a badacsonyi borászat fejlődése, jó példája annak, hogy hogyan tudja egy közösség, és egy szakma a kínálkozó esélyt valóra váltani. Azért örültem Polgármester Úr megtisztelő felkérésének, mert 19 éves korom óta, 2001 nyarától fogva, barátokkal együtt minden nyáron legalább egy hetet töltöttem itt. Valószínűleg sokan vannak az országban, -és talán a jelenlevők között is velem együtt olyanok-, akik évek óta azért is várják a nyarat, hogy a tomaji strandon, csodálatos kilátás mellett fürödjenek, fröccsözzenek, focizzanak, este a Borbarátok teraszán vagy baráti vendéglátás keretében élvezzék a vidék, és a gasztronómia által nyújtott örömöket, vagy éppen a hegyre felsétálva, a Radnóti utca melletti nagy boroshordó teraszának kilátásában gyönyörködve, kiváló borokat kóstolgatva szembesülhessünk azzal, hogyha csak néhány percre is, de az örökkévalóság már itt a Földön is átélhető. Ahogyan e táj elképzelhetetlen a több évszázados múltra tekintő badacsonyi szüretek zsibongása nélküli is, mely már a 18. században Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza göröngyös úton valósággá lett mégis sírig tartó szerelmét ihlette. Mindenből következik, hogy Badacsonytomaj számára a városi rang nem csak egyedülálló lehetőség arra, hogy a címmel együttjáró kötelező feladatok ellátásáról gondoskodjon a település és a közösség, hanem arra is alkalom, hogy Badacsonytomaj a magyar és külföldi látogatók olyan célpontja legyen, mely komoly bevételt hoz a város, és az itt élő közösség számára, és emellett csodálatos szépségű hely, az itt élők vendégszeretetén keresztül szerte a nagyvilágban hazánk egészének hírét öregbítse. Azoknak, akik itt Badacsonyban élnek, és különösen, akik a szolgáltatóiparban, és a vendéglátásban dolgoznak, különleges felelősségük van abban, hogy az itt tapasztalt színvonal, vendégszeretet, és minőség alapján, nagyon sok külföldi, Magyarország egészéről kap képet, így Önökön a település számarányánál lényegesen nagyobb mértékben múlik, milyen Magyarország megítélése azoknak a körében, akik nem külföldi híradások – sokszor bántóan valótlan tartalmú állításaiból, hanem napi tapasztalataik alapján, látogatásaik során szerzett személyes élményeikre alapítva akarnak közvetlenül véleményt alkotni hazánkról. Végül nem felejthetjük el, hogy egy nemzet létének, és megmaradásának legfontosabb feltétele, hogy a helyi közösségek ápolják gyökereiket, óvják helyben kialakult kultúrájukat, és szokásaikat, és kivételes ünnepi napokon, mint amilyen a mai is, átélhessék a lakóhely által meghatározott sorsközösségből adódó összetartozás élményét. Emlékezzünk Hamvas Béla igazságára: „Végül ketten maradnak, az Isten, és a bor.” Ezért aki olyan szerencsés, hogy badacsonytomaji polgárként élhet, és alkothat, annak mindenki másnál több esélye van arra, hogy maradandót alkosson. Szívből gratulálok ahhoz, hogy Badacsonytomaj városa, a városi létben eltöltött mögöttünk hagyott évtizedben e nemes célok elérése érdekében hasznosította a városi rangot, és ennek elismeréseként azt kívánom a városnak, és a városi közösség valamennyi tagjának, hogy az előttünk álló évtizedben is sikerüljön hasonló mértékben tartalommal gazdagítani azokat a kereteket, amelyet a városi cím Badacsonytomaj számára biztosít. Végül ne feledjék, a még el nem ért, de Polgármester Úr által is említett célt, legyen több keresztelő, mint temetés. Köszönöm, hogy meghallgattak.Krisztin N. László polgármester a Képviselő-testület 2/2011. (II.10.) elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet alapján kitüntetéseket ad át:


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 272/2014. (IV.09.) számú határozatával FOLLY GYULA részére a település érdekében kifejtett munkájáért posztumusz BADACSONYTOMAJ VÁROS DÍSZPOLGÁRA

kitüntető címet adományozza.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 267/2014. (IV.09.) számú határozatával FORINTOS GYULA részére

a település érdekében kifejtett munkájáért BADACSONYTOMAJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉÉRT ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSÉÉRT

kitüntető címet adományozza.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 268/2014. (IV.09.) számú határozatával KALMÁR LÁSZLÓ részére a település érdekében kifejtett munkájáért BADACSONYTOMAJ KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT kitüntető címet adományozza.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 269/2014. (IV.09.) számú határozatával LICHTNECKERT GYULA részére a település érdekében kifejtett munkájáért a BADACSONYI BORVIDÉK SZŐLÉSZETI  ÉS BORÁSZATI KULTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSÉÉRT kitüntető címet adományozza.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 270/2014. (IV.09.) számú határozatával a BADACSONYI CÉH TURISZTIKAI EGYESÜLET részére

a település érdekében kifejtett munkájáért, BADACSONYTOMAJ TURIZMUSÁÉRT

kitüntető címet adományozza.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 271/2014. (IV.09.) számú határozata alapján KOVÁCS ANDRÁS részére Badacsonytomaj közösségi tevékenység területén elért jelentős teljesítményéért elismerő oklevelet adományoz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 271/2014. (IV.09.) számú határozata alapján ARANY GYÖRGY részére Badacsonytomaj közösségi tevékenység területén elért jelentős teljesítményéért elismerő oklevelet adományoz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 271/2014. (IV.09.) számú határozata alapján MOLNÁR TIBORNÉ részére Badacsonytomaj közösségi tevékenység területén elért jelentős teljesítményéért elismerő oklevelet adományoz.

Krisztin N. László polgármester a település nevében köszönti Zanyi Károlyné pedagógust, gratulál gyémánt diplomájához és kifejezi jókívánságait.


Tóth Mária a KLIK Tapolcai tankerület igazgatója Krisztin N. Lászlónéval a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános iskola igazgatójával közösen köszöntik Zanyi Károlynét és átadják részére a gyémánt diplomát.

A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, a Tatay Sándor Általános Iskola Kamarakórusa, néptánccsoportja és a Himfy Irodalmi kör előadja közös ünnepi műsorát.


Krisztin N. László polgármester az ünnepi ülést 18,10 órakor bezárja.K.m.f.Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                      jegyző

Orbán Péter

alpolgármester

jegyzőkönyv hitelesítő