Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 05. 07. soros együtes testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 05. 07. soros együtes testületi jk

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Badacsonytomaj Város  Önkormányzata

Salföld Község  Önkormányzata

 

Sorszám: 24/2014.

Készült:  4 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Salföld Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. május 7-én 13.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                polgármester

Orbán Péter                          alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                  képviselő

Folly Péter                           képviselő

Simonné Visi Erzsébet       képviselő               (5 fő)

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                 polgármester

Kovács József                        alpolgármester

Gáspár József                        képviselő                                                                           (3 fő)

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Fábián Gusztáv                   polgármester

Mátraházi Zsuzsanna        alpolgármester

Somogyi Márk                      képviselő                                                                             (3 fő)

 

MEGHÍVOTTAK:

Dr. Weller-Jakus Tamás    jegyző

Wolf Viktóra                         aljegyző

dr. Szabó Tímea                  jegyző

Nagy Lászlóné                    óvodavezető                                                                       (4 fő)

 


I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent polgármester társait, az önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait, a jegyzőket az együttes ülésen.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 5 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

 

Fábián Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 3 fő jelen van, Salföld Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Berecz Nikolettet javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

302/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Magó Ágnes képviselőt javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

303/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület Polgármesterének javaslatára dr. Magó Ágnes képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Berecz Nikolettet javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

76/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács József alpolgármestert javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

77/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Kovács József alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Fábián Gusztáv polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Berecz Nikolettet javasolja. Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

75/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Fábián Gusztáv polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Mátraházi Zsuzsanna képviselőt javasolja. Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

76/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Mátraházi Zsuzsanna képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot kéri a Képviselő- testületeket, ha a meghívóban szereplő napirendi pontot el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Napirendi pont:

 

  1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata

 

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

304/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 7. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata

 

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

78/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 7. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata

 

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

77/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 07. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata

 

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont:

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Kérdezi Dr. Weller- Jakus Tamás jegyzőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy bár elég terjedelmes az anyag, röviden összefoglalja. Tájékoztatást ad arról, hogy a tavalyi évben megváltozott az Önkormányzati törvény, és felül kellett vizsgálni a meglévő társulásokat, csak jogi személyiségű társulást lehetett létrehozni. Egy volt az iskola, amely elkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, így meg kellett szüntetni. Maradt az óvoda, amely jogi személyiségű társulássá került átalakításra. Az eltelt időszakban voltak jogszabályi változások, melyet tartalmaz az előterjesztés, illetve a Kormányhivatal az elmúlt évnek a második félévében minden ilyen társulást felülvizsgált és tettek észrevételt. Ezek kerültek részben átvezetésre az előterjesztés I-es részében. Ez a rendszer mindenki számára új dolog, nem úgy működik, mint korábban a körjegyzőségek. Ennek a működésnek lettek költségei, mely az előterjesztés második részében kimutatásra került. Ez a társulási együttműködés bonyolított a dolgokon. Ezért úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetnél egyszerűbben is meg lehet oldani a dolgot, amit a Mötv. 41.§-a tesz lehetővé feladat-ellátási szerződésben történő feladatellátással, ami azt jelenti, hogy az ellátási színvonal továbbra sem csökken, csupán annyi, hogy a társulás kerülne megszűntetésre. Feladat-ellátási szerződés keretében kerül a kötelező feladat ellátásra, mind Ábrahámhegy, mind Salföld tekintetében. Amennyiben társulás formában működne tovább a dolog, úgy rendeletet is kell alkotni, mivel van egy ellátási forma, tehát az étkezési térítési díj az óvoda esetében. Abban az esetben, ha olyan döntés születne, hogy a feladat-ellátási szerződés a kedvezőbb, akkor alapító okiratot kell módosítani, illetve a feladat-ellátási szerződést megkötni.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a rövid összefoglalót. A témához kapcsolódó kérdésekről érdeklődik.

 

Mátraházi Zsuzsanna képviselő rövid összefoglalót kér az előnyökről, illetve a hátrányokról.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a feladat-ellátási szerződés esetében nem kell annyi ülést tartani, továbbá a tranzakciós díjak sem jelentkeznek. A társulás esetében viszont, amennyiben van bejáró gyermek, akik szállítva vannak, lehet normatívát igényelni.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy ez az összeg számszakilag mit jelent.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tavalyi évben, tehát 2013. július 1-től az év végéig 42.492 Ft költség keletkezett, míg január 1-től ez a költség már 64.902 Ft volt az első negyed évben. Az első negyedéves összeget figyelembe véve a bank költség 2014. év végére közel 260.000 Ft körül fog teljesülni. A normatívát illetően Tamás László Költségvetési- és adó osztályvezetőtől kérnek tájékoztatást.

 

Dr. Szabó Tímea jegyző elmondja, hogy a társulás óvodájába járók esetében 181.000 Ft a fajlagos összeg. Az érdekes módon nincs bent a törvényben, hogy fő/év.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatást kér az óvodavezetőtől, hogy jelenleg hány gyermek jár Ábrahámhegyről, illetve Salföldről az óvodába.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy jelenleg Salföldről nem jár gyermek az óvodába, Ábrahámhegyről 2 gyermek jár.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha jó a logika, akkor ez 360.000 Ft-ot jelent pénzügyi megközelítésben, viszont keletkeztet 260.000Ft adminisztrációs költséget.

 

Mátraházi Zsuzsanna képviselő kérdezi, hogy az adminisztrációs költséget mindkét oldalról számolták-e.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy, csak a Badacsonytomaj esetében tudták elvégezni. Elmondja, hogy az óvodának éves szinten van 48.000.000 Ft-os éves költsége, minél nagyobb összeget utal át, annál nagyobb a tranzakciós díj, mivel egy összegben nem lehet átutalni a 48.000.000 Ft-ot.

 

Tamás Lászlóné költségvetési- és adó osztályvezető 13.40 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Krisztin N. László polgármester kérdezi Tamás Lászlónét, hogy a társulás óvodájába járó normatíva, a 180.000Ft/ gyermek értendő?

 

Tamás Lászlóné költségvetési- és adó osztályvezető elmondja, hogy jelenleg a bejáró gyermekek után kapnak 302.000 Ft-ot. A tényleges elszámolás az évvégén jelentkezik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Dr. Szabó Gabriella a törvényből idézett, ahol 180.000Ft szerepel.

 

Tamás Lászlóné költségvetési- és adó osztályvezető elmondja, hogy az óvoda-működtetési támogatás, az nem a társulásban lévőkre vonatkozik, hanem mindenkire.

 

Fábián Gusztáv polgármester kérdezi, hogy 260.000 Ft megy el akkor, ha társulás van, ez az adminköltség, viszont 302.000Ft-ot adnak, tehát 40.000 Ft a pozitívuma a társulásnak, de a feladat-ellátási szerződés sokkal egyszerűbb.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogyha 10 gyermek járna a két településről, akkor ez az olló sokkal szélesebb lehetne.

 

Gáspár József képviselő megemlíti, hogy Balatonrendes nem a társulás tagja, pedig onnan járnak ide gyermekek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy gyermek jár az óvodába Balatonrendesről.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy jelenleg 2 gyermek jár Balatonrendesről.

 

Fábián Gusztáv polgármester kérdezi, hogy a formán évente lehet-e változtatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen.

 

Mátraházi Zsuzsanna képviselő javasolja, hogy legyen megkeresve Balatonrendes.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van a témát illetően döntést befolyásoló véleménye.

 

Fábián Gusztáv polgármester elmondja, hogy hajlanak rá, hogy maradjanak társulás, mert 1-2 két gyermek esetén jobb a társulási forma.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a döntési mechanizmus esetében sokat léptek előre azzal, hogy a Társulási Tanácsnak bizonyos döntési jogköröket átadtak, így elég sok ügyben a két polgármester társával tudnak intézkedni, vagy javaslatot tenni, pl. pénzmaradvány tekintetében.

 

Mátraházi Zsuzsanna képviselő elmondja, hogy a polgármester úrhoz hasonlóan ő is a társulás mellett tenné le a voksát, azért mert ha 1-2 gyermekkel több lesz, akkor valóban kedvezőbb a költségvetése a dolognak. Továbbá javasolja, hogy keressék meg Balatonrendest a társulás ügyében.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy keressék meg Káptalantótit is.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy Nemesgulácsról 1, Badacsonytördemicről 3, Káptalantótiból 3 gyermek jár az óvodába.

 

Somogyi Márk képviselő kérdezi, hogy azon helyekről, ahonnan jár gyerek az óvodába, de nincsenek társulásba, fizetik a gyermekek utáni költségeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem, éppen, ezért félő, hogy nem fognak törekedni arra, hogy belépjenek a társulásba.

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyzőtől kérdezi, hogy mi van akkor, ha Badacsonytomaj úgy szavaz, hogy ne maradjon társulás, míg a többi település szeretné, ha maradna a társulás?

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy abban az esetben, ha társulás bármely tagja úgy szavaz, hogy maradjon társulás, akkor a társulás megmarad.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy nem-e lehet egy olyan áthidaló megoldás, hogy erre egy későbbi időpontban visszatérjenek és most maradna a társulás és a későbbiekben egy olyan előterjesztést kapjanak amiben a várható gyerek létszám kimutatható. Továbbá, addigra már látható, hogy a többi település mutat-e hajlandóságot, ahhoz, hogy csatlakozzanak a társuláshoz.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tavalyi évben Badacsonytomaj Város Önkormányzata felülvizsgálta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot és ott intézményenként az óvodánál azt fogalmazta meg, hogy mivel az óvoda alapító okiratában most is 60 fő szerepel és ha megnézzük a badacsonytomaji demográfiai adatokat, akkor azt lehet látni, hogy gyerek szinte alig születik. Annak érdekében, hogy az intézmény kapacitáskihasználtsága kedvezőbben alakuljon és a jövőre nézve egy plusz szolgáltatást is tudjon nyújtani egy óvoda-bölcsőde irányába mozdulna el az óvoda átalakítása. Ezt azért említi most itt, mivel az intézmény társulási formába van fenntartva, ez pedig egy olyan témakör, ami meghaladja a Társulási Tanács döntését. A jövőre nézve ebben is célszerű lenne állást foglalni.

Folly Péter képviselő 13.50 órakor elhagyja a Képviselő-testület ülését.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről a jelenlévő szavazásra jogosultak száma: 4 fő.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy készüljön egy kimutatás, csatlakozva a létszámadatokhoz. Az nem biztos, hogy reális képet ad, ha csupán a társuló települések létszám adatait nézik, viszont valamennyire mégis tájol. Ez a kimutatás tartalmazná az előnyöket, hátrányokat, plusz költségeket, jogi hátteret egy bölcsőde-óvoda konstrukciónál, amely a költségvetési koncepció idején lenne ideális.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető a 2015-2016-os nevelési évet javasolja. Elmondja, hogy ebben az évben 20 óvodás korú gyermek van a településen, ami azt jelenti, hogy több kiscsoport korú gyermeket fognak felvenni, mint ahány jár az iskolába.

 

Folly Péter képviselő 13.53 órakor visszaérkezik a Képviselő-testület ülésére.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről a jelenlévő szavazásra jogosultak száma: 5 fő.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebből a szempontból a költségvetési koncepció időszaka megfelelő, tehát 2014. november.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy ennek a megoldásnak egyéb feltételeit is elő kell készíteni (személyi, tárgyi feltételek).

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy már korábban készültek erre a feladatra, két olyan óvónő is van az óvodában, aki 3 év alatti gyermekekkel foglalkozhat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt is beveszik a határozatba, erről is szavaznának. Összefoglalva, ami plusz javaslat érkezett:

1. keressék meg azokat a települési önkormányzatokat, akiknek a területéről ide gyerekek járnak.

2. bölcsőde- óvoda intézményével kapcsolatos vizsgálat elhatározása.

3. maradjon-e a társulás vagy térjenek át egy másik működési módra?

Van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Megállapítja, hogy nincsen. Áttérnek a szavazásra. Javasolja, hogy a szavazást az óvodai társulással kezdjék.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

305/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –

 

Badacsonytomaj Város önkormányzatának képviselő- testülete az óvodai nevelési feladatok közös ellátására a társulás további fenntartása mellett dönt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

79/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –

 

Ábrahámhegy Község önkormányzatának képviselő- testülete az óvodai nevelési feladatok közös ellátására a társulás további fenntartása mellett dönt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

78/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –

 

Salföld Község önkormányzatának képviselő- testülete az óvodai nevelési feladatok közös ellátására a társulás további fenntartása mellett dönt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

Forintos Ervin Gyula képviselő 13.59 órakor érkezik a Képviselő-testület ülésére.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről

a jelenlévő szavazásra jogosultak száma: 6 fő.

 

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző tájékoztat, hogy a módosított tervezetről is kell szavazni. A rendeletet Ábrahámhegynek és Salföldnek határozat formájában kell véleményezni. Badacsonytomajnak rendeletet kell alkotnia.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyag része volt egy társulási megállapodás, kéri a jelenlévőket, hogy a társulási megállapodás módosításáról szavazzanak.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

79/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –

 

1/ Salföld község önkormányzatának képviselő – testülete az óvodai nevelési feladatok közös ellátására 2013. február 27-én elfogadott társulási megállapodást felülvizsgálta és azt az alábbiak szerint módosítja:

 

1.1 A Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 1.4. és 1.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„1.4. A társulás költségvetési felügyeletét a társulási tanács látja el. A felügyeleti jog gyakorlása során a társulási tanács a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével:

 

a.) ellátja a feladatellátás szakmai irányítását, szervezését, szabályozását, ellenőrzését,

b.) ellátja a társulás működésével kapcsolatos költségvetési gazdálkodási teendőket.

c.) az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

d.) az Intézmény folyó költségvetésének módosítása, kiegészítése, amennyiben azt az évközi központosított előirányzatok beépítése szükségessé teszi.

e.) az intézményvezetői állásra beérkezett pályázatokat, a társult önkormányzatok képviselő – testületek véleményének kikérését követően kinevezi.

f.) Badacsonytomaj város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottságának szakmai állásfoglalását figyelembe véve megtárgyalja az intézmény költségvetési tervét, az elfogadott költségvetés módosítására irányuló kezdeményezést, a zárszámadást, valamint a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó kérelmet.

g.) megvitatja az intézmény fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

 

1.5. A fenntartott intézmény térítésmentes használatában álló ingó- és ingatlan vagyon Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában van. Az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan és tartozékainak működési költségei a Társulásban résztvevő önkormányzatok közül az igénybevevők arányában oszlik meg. Az intézmény felújítási, beruházási költségei a Ptk. alapján a tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő önkormányzatok külön megállapodással vagy egyedi ügyekben, illetve esetenként eltérhetnek.

 

1.2 A Megállapodás 2.1 pontjának a) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„2.1. A társulás által:

 

a) ellátott feladat- és hatáskör:

 

091 110 Óvodai ellátás, nevelés szakmai feladatai

091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091 120 Sajátos nevelési igényű gyermekek”

 

 

1.3 A Megállapodás 3.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„3.3.           A Társulási Tanács működésének szabályai:

 

a) A Társulási Tanács határozatképességére a Mötv. 94.§ (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. A Társulási Tanács minden tagjának egy szavazata van. A Társulási Tanács által ellátott feladatok területén a döntéseit minősített többséggel hozza meg. A minősített többségre a Mötv. 94.§ (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással hozza. A Társulási Tanács név szerint szavaz a jelenlévő tagok többségének indítványára. Zárt ülés tartására a Mötv. 46.§ (2) bekezdésében meghatározott szabályok az irányadók. A Társulási Tanács a Mötv. 46.§ (2) bekezdésének a) és b) pontjában érintett ügyekben döntését titkos szavazással hozza meg. Az egyszerű és a minősített többség meghatározása a Mötv. 47.§ (2) bekezdésében foglaltakkal megegyező.

 

b)     A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök, s a Tanács által felhatalmazott, a jegyzőkönyv hitelesítését ellátó képviselő tag írja alá.

 

c)      A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv elkészítéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének történő 15 napon belüli megküldéséről a Badacsonytomaj város Jegyzője gondoskodik.

 

d)     A Társulási Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket a Mötv. 95.§ (4) bekezdése alapján Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal látja el.

 

e)      A Társulási Tanács tagjai félévenként – a költségvetés tervezés, illetve a következő évi költségvetési koncepció készítése időszakában - beszámolnak a Képviselő - testületeknek a Társulás működéséről, tevékenységéről.

 

f)       A társulási tanács működésére egyebekben a Mötv. 94 – 95.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

 

 

1.4 A Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„4.1. A társulás működésének az intézmény közös fenntartásának fedezetként szolgál mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami támogatás és az egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulások. Társult önkormányzatok az intézmény működéséhez szükséges további költség fedezetét az igénybevett gyermeklétszám arányában saját költségvetési rendeleteiben biztosítják a Társulási Tanács számára átadott pénzeszközként.”

 

1.5 A Megállapodás 4.2 pontjának második szakasza helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

 

A fenntartói hozzájárulás összegét a Társulás Otp Bank Nyrt. 11748052 – 15822727 számú költségvetési számlájára kell átutalni. A támogatás összegéről a társult önkormányzatok Képviselő - testületei következő évi költségvetés tervezésének időszakában egymással elszámolnak. Abban az esetben amennyiben a fenntartói hozzájárulásból maradvány keletkezett, a maradvány összegét a következő évi fenntartói hozzájárulás összegét a maradvány összegével csökkenteni kell. Ha a tárgyévi fenntartói hozzájárulás összege az egy gyermekre jutó – állami normatívákon felüli részt – nem fedezte, a következő évi fenntartói hozzájárulás összegét a különbözettel növelni kell.

 

1.6 A Megállapodás 4.2. pontjának harmadik szakasza hatályát veszíti.

 

1.7 A Megállapodás 4.3 – 4.5 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

 

„4.3 A közös fenntartású Napközi otthonos Óvoda költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi. Az intézmény vezetője a mindenkor hatályos, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.

A Napközi otthonos Óvoda gazdálkodása megszervezése módjára tekintettel önállóan működő költségvetési szerv, amely a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi gazdasági feladatait a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalának költségvetési- és adó osztálya látja el.

 

4.4. Az intézményfenntartó társulás működése során az 1.5. pontban megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett vagyonnövekmény (100.000.-Ft. egyedi értéket meghaladó vagyontárgyak) a Társulás tulajdonát képezi. A társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el. A Társulás részére vagyonátadás nem történt.

 

4.5. Ábrahámhegy és Salföld Község Önkormányzata a Mötv. 93.§ 9. pontja alapján a jelen megállapodás 4.2 pontjában szereplő fenntartói hozzájárulás nem teljesítése esetére ezennel hozzájárulást ad a Társulás részére, ha a jelen megállapodás 4.2 pontjában foglalt fizetési feltétel végső határidejétől számított 15 nap elteltével - amennyiben a befizetési kötelezettség nem teljesült – annak mértékéig azonnali beszedési megbízás útján történő beszedése iránt. Ha az azonnali beszedési megbízás kibocsátása nem vezet eredményre, úgy a Mötv. kizárásra vonatkozó szabályai szerint a Társulási Tanács a Társulásban résztvevő tag kizárásáról dönthet. A kizárásról hozott határozatot a Társulásban résztvevő összes önkormányzattal közölni kell.

A tagsági jogviszony a Társulási Tanács kizárását tartalmazó döntésének kézbesítése időpontjával szűnik meg.

1.8 A Megállapodás 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

 

5.1. A társulás tagjai a társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból is évente ellenőrzik, a székhely önkormányzat Jegyzője által működtetett belső ellenőrzési rendszeren keresztül.

 

1.9 A Megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„6. A Társuláshoz történő csatlakozás, Társulási Megállapodás módosítása:

 

6.1 Társult Önkormányzatok a Társuláshoz történő csatlakozást azon közigazgatási területeikkel határos községi önkormányzatok részére teszik lehetővé, amelyek:

 

a)    elfogadják a társulás céljait,

b)    hatékonyan közreműködnek közoktatási kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában

c)    vállalják a költségek, többletköltségek jelen megállapodásban rögzített viselésének módját,

d)    továbbá a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

6.2 A Társulás tagjai részére egyenlő feltételek mellett nyújt szolgáltatást. A Társulásban részt nem vevő részére pedig külön megállapodás szerinti tartalommal.

 

6.3 A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult önkormányzatok együttes ülés keretében minősített többséggel döntenek.

 

6.4 Társult önkormányzatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a nevelési év időpontjával történhet.

6.5 A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. A Társulási Megállapodás módosítását a társult önkormányzatok képviselő – testületeinek jóvá kell hagynia. A Társulási Megállapodás módosítása az utolsóként a módosítást jóváhagyó képviselő – testület határozatának meghozatala napján lép hatályba.

 

 

1.10. A Megállapodás 7.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„7.2. A Társulásból a tagnak kiválni a naptári év június 30. napjával lehet, amelyet tartalmazó minősített többséggel meghozott Képviselő-testületi határozatot hat hónappal korábban kell a társulat Képviselő-testülettel közölni.”

 

1.11 A Megállapodás 7.3 pontja hatályát veszíti.

 

 

1.12 A Megállapodás 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„8.) Társult Képviselő - testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az intézmények fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton egyeztetéssel kívánják rendezni, s a bíróságon keresetindítási lehetőséggel, kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek a Mötv. 92.§-ának a figyelembe vételével.

 

A Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3) bekezdése értelmében önkormányzati társulás által nyújtott gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról rendelet megalkotására Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testületét jelölik ki.

A rendelet tervezetet annak elfogadását megelőzően a Társulásban résztvevő önkormányzatok előzetesen véleményezik.”

 

2. A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben marad.

 

3. Salföld Község Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Fábián Gusztáv polgármestert a fenti tartalmú Társulási Megállapodás aláírására.

 

 

Határidő:       2014. május 31.

Felelős:         Fábián Gusztáv polgármester

Dr. Szabó Tímea jegyző

 

 


Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

80/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –

 

1/ Ábrahámhegy község önkormányzatának képviselő – testülete az óvodai nevelési feladatok közös ellátására 2013. február 27-én elfogadott társulási megállapodást felülvizsgálta és azt az alábbiak szerint módosítja:

 

1.1 A Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 1.4. és 1.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„1.4. A társulás költségvetési felügyeletét a társulási tanács látja el. A felügyeleti jog gyakorlása során a társulási tanács a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével:

 

a.) ellátja a feladatellátás szakmai irányítását, szervezését, szabályozását, ellenőrzését,

b.) ellátja a társulás működésével kapcsolatos költségvetési gazdálkodási teendőket.

c.) az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

d.) az Intézmény folyó költségvetésének módosítása, kiegészítése, amennyiben azt az évközi központosított előirányzatok beépítése szükségessé teszi.

e.) az intézményvezetői állásra beérkezett pályázatokat, a társult önkormányzatok képviselő – testületek véleményének kikérését követően kinevezi.

f.) Badacsonytomaj város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottságának szakmai állásfoglalását figyelembe véve megtárgyalja az intézmény költségvetési tervét, az elfogadott költségvetés módosítására irányuló kezdeményezést, a zárszámadást, valamint a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó kérelmet.

g.) megvitatja az intézmény fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

 

1.5. A fenntartott intézmény térítésmentes használatában álló ingó- és ingatlan vagyon Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában van. Az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan és tartozékainak működési költségei a Társulásban résztvevő önkormányzatok közül az igénybevevők arányában oszlik meg. Az intézmény felújítási, beruházási költségei a Ptk. alapján a tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő önkormányzatok külön megállapodással vagy egyedi ügyekben, illetve esetenként eltérhetnek.

 

1.2 A Megállapodás 2.1 pontjának a) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„2.1. A társulás által:

 

a) ellátott feladat- és hatáskör:

 

091 110 Óvodai ellátás, nevelés szakmai feladatai

091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091 120 Sajátos nevelési igényű gyermekek”

 

 

1.3 A Megállapodás 3.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„3.3.           A Társulási Tanács működésének szabályai:

 

g) A Társulási Tanács határozatképességére a Mötv. 94.§ (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. A Társulási Tanács minden tagjának egy szavazata van. A Társulási Tanács által ellátott feladatok területén a döntéseit minősített többséggel hozza meg. A minősített többségre a Mötv. 94.§ (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással hozza. A Társulási Tanács név szerint szavaz a jelenlévő tagok többségének indítványára. Zárt ülés tartására a Mötv. 46.§ (2) bekezdésében meghatározott szabályok az irányadók. A Társulási Tanács a Mötv. 46.§ (2) bekezdésének a) és b) pontjában érintett ügyekben döntését titkos szavazással hozza meg. Az egyszerű és a minősített többség meghatározása a Mötv. 47.§ (2) bekezdésében foglaltakkal megegyező.

 

h)     A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök, s a Tanács által felhatalmazott, a jegyzőkönyv hitelesítését ellátó tag írja alá.

 

i)       A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv elkészítéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének történő 15 napon belüli megküldéséről a Badacsonytomaj város Jegyzője gondoskodik.

 

j)        A Társulási Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket a Mötv. 95.§ (4) bekezdése alapján Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal látja el.

 

k)     A Társulási Tanács tagjai félévenként – a költségvetés tervezés, illetve a következő évi költségvetési koncepció készítése időszakában - beszámolnak a Képviselő - testületeknek a Társulás működéséről, tevékenységéről.

 

l)       A társulási tanács működésére egyebekben a Mötv. 94 – 95.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

 

 

1.4 A Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„4.1. A társulás működésének az intézmény közös fenntartásának fedezetként szolgál mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami támogatás és az egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulások. Társult önkormányzatok az intézmény működéséhez szükséges további költség fedezetét az igénybevett gyermeklétszám arányában saját költségvetési rendeleteiben biztosítják a Társulási Tanács számára átadott pénzeszközként.”

 

1.5 A Megállapodás 4.2 pontjának második szakasza helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

 

A fenntartói hozzájárulás összegét a Társulás Otp Bank Nyrt. 11748052 – 15822727 számú költségvetési számlájára kell átutalni. A támogatás összegéről a társult önkormányzatok Képviselő - testületei következő évi költségvetés tervezésének időszakában egymással elszámolnak. Abban az esetben amennyiben a fenntartói hozzájárulásból maradvány keletkezett, a maradvány összegét a következő évi fenntartói hozzájárulás összegét a maradvány összegével csökkenteni kell. Ha a tárgyévi fenntartói hozzájárulás összege az egy gyermekre jutó – állami normatívákon felüli részt – nem fedezte, a következő évi fenntartói hozzájárulás összegét a különbözettel növelni kell.

 

1.6 A Megállapodás 4.2. pontjának harmadik szakasza hatályát veszíti.

 

 

1.7 A Megállapodás 4.3 – 4.5 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

 

„4.3 A közös fenntartású Napközi otthonos Óvoda költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi. Az intézmény vezetője a mindenkor hatályos, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.

A Napközi otthonos Óvoda gazdálkodása megszervezése módjára tekintettel önállóan működő költségvetési szerv, amely a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi gazdasági feladatait a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalának költségvetési- és adó osztálya látja el.

 

4.4. Az intézményfenntartó társulás működése során az 1.5. pontban megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett vagyonnövekmény (100.000.-Ft. egyedi értéket meghaladó vagyontárgyak) a Társulás tulajdonát képezi. A társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el. A Társulás részére vagyonátadás nem történt.

 

4.5. Ábrahámhegy és Salföld Község Önkormányzata a Mötv. 93.§ 9. pontja alapján a jelen megállapodás 4.2 pontjában szereplő fenntartói hozzájárulás nem teljesítése esetére ezennel hozzájárulást ad a Társulás részére, ha a jelen megállapodás 4.2 pontjában foglalt fizetési feltétel végső határidejétől számított 15 nap elteltével - amennyiben a befizetési kötelezettség nem teljesült – annak mértékéig azonnali beszedési megbízás útján történő beszedése iránt. Ha az azonnali beszedési megbízás kibocsátása nem vezet eredményre, úgy a Mötv. kizárásra vonatkozó szabályai szerint a Társulási Tanács a Társulásban résztvevő tag kizárásáról dönthet. A kizárásról hozott határozatot a Társulásban résztvevő összes önkormányzattal közölni kell.

A tagsági jogviszony a Társulási Tanács kizárását tartalmazó döntésének kézbesítése időpontjával szűnik meg.

1.8 A Megállapodás 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

 

5.1. A társulás tagjai a társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból is évente ellenőrzik, a székhely önkormányzat Jegyzője által működtetett belső ellenőrzési rendszeren keresztül.

 

1.9 A Megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„6. A Társuláshoz történő csatlakozás, Társulási Megállapodás módosítása:

 

6.1 Társult Önkormányzatok a Társuláshoz történő csatlakozást azon közigazgatási területeikkel határos községi önkormányzatok részére teszik lehetővé, amelyek:

 

a)    elfogadják a társulás céljait,

b)    hatékonyan közreműködnek közoktatási kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában

c)    vállalják a költségek, többletköltségek jelen megállapodásban rögzített viselésének módját,

d)    továbbá a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

6.2 A Társulás tagjai részére egyenlő feltételek mellett nyújt szolgáltatást. A Társulásban részt nem vevő részére pedig külön megállapodás szerinti tartalommal.

 

6.3 A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult önkormányzatok együttes ülés keretében minősített többséggel döntenek.

 

6.4 Társult önkormányzatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a nevelési év időpontjával történhet.

6.5 A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. A Társulási Megállapodás módosítását a társult önkormányzatok képviselő – testületeinek jóvá kell hagynia. A Társulási Megállapodás módosítása az utolsóként a módosítást jóváhagyó képviselő – testület határozatának meghozatala napján lép hatályba.

 

 

1.10. A Megállapodás 7.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„7.2. A Társulásból a tagnak kiválni a naptári év június 30. napjával lehet, amelyet tartalmazó minősített többséggel meghozott Képviselő-testületi határozatot hat hónappal korábban kell a társulat Képviselő-testülettel közölni.”

 

1.11 A Megállapodás 7.3 pontja hatályát veszíti.

 

 

1.12 A Megállapodás 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„8.) Társult Képviselő - testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az intézmények fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton egyeztetéssel kívánják rendezni, s a bíróságon keresetindítási lehetőséggel, kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek a Mötv. 92.§-ának a figyelembe vételével.

 

A Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3) bekezdése értelmében önkormányzati társulás által nyújtott gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról rendelet megalkotására Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testületét jelölik ki.

A rendelet tervezetet annak elfogadását megelőzően a Társulásban résztvevő önkormányzatok előzetesen véleményezik.”

 

2. A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben marad.

 

3. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a fenti tartalmú Társulási Megállapodás aláírására.

 

 

Határidő:       2014. május 31.

Felelős:         Vella Ferenc Zsolt polgármester

Dr. Szabó Tímea jegyző

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi határozatot.

306/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –

 

1/ Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő – testülete az óvodai nevelési feladatok közös ellátására 2013. február 27-én elfogadott társulási megállapodást felülvizsgálta és azt az alábbiak szerint módosítja:

 

1.1 A Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 1.4. és 1.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„1.4. A társulás költségvetési felügyeletét a társulási tanács látja el. A felügyeleti jog gyakorlása során a társulási tanács a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével:

 

a.) ellátja a feladatellátás szakmai irányítását, szervezését, szabályozását, ellenőrzését,

b.) ellátja a társulás működésével kapcsolatos költségvetési gazdálkodási teendőket.

c.) az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

d.) az Intézmény folyó költségvetésének módosítása, kiegészítése, amennyiben azt az évközi központosított előirányzatok beépítése szükségessé teszi.

e.) az intézményvezetői állásra beérkezett pályázatokat, a társult önkormányzatok képviselő – testületek véleményének kikérését követően kinevezi.

f.) Badacsonytomaj város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottságának szakmai állásfoglalását figyelembe véve megtárgyalja az intézmény költségvetési tervét, az elfogadott költségvetés módosítására irányuló kezdeményezést, a zárszámadást, valamint a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó kérelmet.

g.) megvitatja az intézmény fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

 

1.5. A fenntartott intézmény térítésmentes használatában álló ingó- és ingatlan vagyon Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában van. Az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan és tartozékainak működési költségei a Társulásban résztvevő önkormányzatok közül az igénybevevők arányában oszlik meg. Az intézmény felújítási, beruházási költségei a Ptk. alapján a tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő önkormányzatok külön megállapodással vagy egyedi ügyekben, illetve esetenként eltérhetnek.

 

1.2 A Megállapodás 2.1 pontjának a) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„2.1. A társulás által:

 

a) ellátott feladat- és hatáskör:

 

091 110 Óvodai ellátás, nevelés szakmai feladatai

091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091 120 Sajátos nevelési igényű gyermekek”

 

 

1.3 A Megállapodás 3.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„3.3.           A Társulási Tanács működésének szabályai:

 

a)    A Társulási Tanács határozatképességére a Mötv. 94.§ (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. A Társulási Tanács minden tagjának egy szavazata van. A Társulási Tanács által ellátott feladatok területén a döntéseit minősített többséggel hozza meg. A minősített többségre a Mötv. 94.§ (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással hozza. A Társulási Tanács név szerint szavaz a jelenlévő tagok többségének indítványára. Zárt ülés tartására a Mötv. 46.§ (2) bekezdésében meghatározott szabályok az irányadók. A Társulási Tanács a Mötv. 46.§ (2) bekezdésének a) és b) pontjában érintett ügyekben döntését titkos szavazással hozza meg. Az egyszerű és a minősített többség meghatározása a Mötv. 47.§ (2) bekezdésében foglaltakkal megegyező.

 

b)    A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök, s a Tanács által felhatalmazott, a jegyzőkönyv hitelesítését ellátó tag írja alá.

 

c)    A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv elkészítéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének történő 15 napon belüli megküldéséről a Badacsonytomaj város Jegyzője gondoskodik.

 

d)    A Társulási Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket a Mötv. 95.§ (4) bekezdése alapján Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal látja el.

 

e)    A Társulási Tanács tagjai félévenként – a költségvetés tervezés, illetve a következő évi költségvetési koncepció készítése időszakában - beszámolnak a Képviselő - testületeknek a Társulás működéséről, tevékenységéről.

 

f)     A társulási tanács működésére egyebekben a Mötv. 94 – 95.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

 

 

1.4 A Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„4.1. A társulás működésének az intézmény közös fenntartásának fedezetként szolgál mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami támogatás és az egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulások. Társult önkormányzatok az intézmény működéséhez szükséges további költség fedezetét az igénybevett gyermeklétszám arányában saját költségvetési rendeleteiben biztosítják a Társulási Tanács számára átadott pénzeszközként.”

 

1.5 A Megállapodás 4.2 pontjának második szakasza helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

 

A fenntartói hozzájárulás összegét a Társulás Otp Bank Nyrt. 11748052 – 15822727 számú költségvetési számlájára kell átutalni. A támogatás összegéről a társult önkormányzatok Képviselő - testületei következő évi költségvetés tervezésének időszakában egymással elszámolnak. Abban az esetben amennyiben a fenntartói hozzájárulásból maradvány keletkezett, a maradvány összegét a következő évi fenntartói hozzájárulás összegét a maradvány összegével csökkenteni kell. Ha a tárgyévi fenntartói hozzájárulás összege az egy gyermekre jutó – állami normatívákon felüli részt – nem fedezte, a következő évi fenntartói hozzájárulás összegét a különbözettel növelni kell.

 

1.6 A Megállapodás 4.2. pontjának harmadik szakasza hatályát veszíti.

 

 

1.7 A Megállapodás 4.3 – 4.5 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

 

„4.3 A közös fenntartású Napközi otthonos Óvoda költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi. Az intézmény vezetője a mindenkor hatályos, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.

A Napközi otthonos Óvoda gazdálkodása megszervezése módjára tekintettel önállóan működő költségvetési szerv, amely a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi gazdasági feladatait a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalának költségvetési- és adó osztálya látja el.

 

4.4. Az intézményfenntartó társulás működése során az 1.5. pontban megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett vagyonnövekmény (100.000.-Ft. egyedi értéket meghaladó vagyontárgyak) a Társulás tulajdonát képezi. A társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el. A Társulás részére vagyonátadás nem történt.

 

4.5. Ábrahámhegy és Salföld Község Önkormányzata a Mötv. 93.§ 9. pontja alapján a jelen megállapodás 4.2 pontjában szereplő fenntartói hozzájárulás nem teljesítése esetére ezennel hozzájárulást ad a Társulás részére, ha a jelen megállapodás 4.2 pontjában foglalt fizetési feltétel végső határidejétől számított 15 nap elteltével - amennyiben a befizetési kötelezettség nem teljesült – annak mértékéig azonnali beszedési megbízás útján történő beszedése iránt. Ha az azonnali beszedési megbízás kibocsátása nem vezet eredményre, úgy a Mötv. kizárásra vonatkozó szabályai szerint a Társulási Tanács a Társulásban résztvevő tag kizárásáról dönthet. A kizárásról hozott határozatot a Társulásban résztvevő összes önkormányzattal közölni kell.

A tagsági jogviszony a Társulási Tanács kizárását tartalmazó döntésének kézbesítése időpontjával szűnik meg.

1.8 A Megállapodás 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

 

5.1. A társulás tagjai a társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból is évente ellenőrzik, a székhely önkormányzat Jegyzője által működtetett belső ellenőrzési rendszeren keresztül.

 

1.9 A Megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„6. A Társuláshoz történő csatlakozás, Társulási Megállapodás módosítása:

 

6.1 Társult Önkormányzatok a Társuláshoz történő csatlakozást azon közigazgatási területeikkel határos községi önkormányzatok részére teszik lehetővé, amelyek:

 

a)    elfogadják a társulás céljait,

b)    hatékonyan közreműködnek közoktatási kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában

c)    vállalják a költségek, többletköltségek jelen megállapodásban rögzített viselésének módját,

d)    továbbá a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

6.2 A Társulás tagjai részére egyenlő feltételek mellett nyújt szolgáltatást. A Társulásban részt nem vevő részére pedig külön megállapodás szerinti tartalommal.

 

6.3 A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult önkormányzatok együttes ülés keretében minősített többséggel döntenek.

 

6.4 Társult önkormányzatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a nevelési év időpontjával történhet.

6.5 A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. A Társulási Megállapodás módosítását a társult önkormányzatok képviselő – testületeinek jóvá kell hagynia. A Társulási Megállapodás módosítása az utolsóként a módosítást jóváhagyó képviselő – testület határozatának meghozatala napján lép hatályba.

 

 

1.10. A Megállapodás 7.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„7.2. A Társulásból a tagnak kiválni a naptári év június 30. napjával lehet, amelyet tartalmazó minősített többséggel meghozott Képviselő-testületi határozatot hat hónappal korábban kell a társulat Képviselő-testülettel közölni.”

 

1.11 A Megállapodás 7.3 pontja hatályát veszíti.

 

 

1.12 A Megállapodás 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„8.) Társult Képviselő - testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az intézmények fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton egyeztetéssel kívánják rendezni, s a bíróságon keresetindítási lehetőséggel, kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek a Mötv. 92.§-ának a figyelembe vételével.

 

A Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3) bekezdése értelmében önkormányzati társulás által nyújtott gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról rendelet megalkotására Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testületét jelölik ki.

A rendelet tervezetet annak elfogadását megelőzően a Társulásban résztvevő önkormányzatok előzetesen véleményezik.”

 

2. A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben marad.

 

3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fenti tartalmú Társulási Megállapodás aláírására.

 

 

Határidő:       2014. május 31.

Felelős:         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester az étkezéssel kapcsolatban elmondja, hogy mivel Badacsonytomaj alkot rendeletet, a partner önkormányzatok véleményt nyilvánítanak határozathozatallal. A témával kapcsolatban felmerülő kérdésekről érdeklődik.

 

Mátraházi Zsuzsanna képviselő elmondja, hogy tudja, hogy most pályán kívülről beszél, mivel nem jár gyermek jelenleg Salföldről az óvodába, de feltűnt neki az, hogy a glutén- és laktózmentes étrend esetén 25 Ft-tal tér el a napi étkezés, de azoknak a gyerekeknek, akik amúgy is hátrányos helyzetűek a kárára, tehát nekik, utánuk kell többet fizetni. A képviselő kérdezi, hogy nem lehet-e egységes, hogy kicsit fizessen többet az is, akinek nem kell különös étrendet szolgáltatni.

 

Krisztin N. László polgármester válaszol. Logikailag jogosnak tartja a dolgot, mert ha valaki többletszolgáltatást vesz igénybe, annak többlet díja van. Úgy gondolja, hogy amennyiben a testületek akarják, szociális alapon tudják kezelni. Lehet érvelni az ellen is, hogy azoknak a díját emeljék, akik amúgy nem szorulnak rá.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez abból adódik, hogy ezeknek a gyerekeknek az étkeztetésénél az alapanyag, a nyersanyag a drágább. Javasolja, hogy a térítési díjak legyenek egységes 285 Ft helyett 300Ft.

Orbán Péter képviselő 14.03 órakor elhagyja a Képviselő-testület ülését.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről a jelenlévő szavazásra jogosultak száma: 5 fő.

 

Somogyi Márk képviselő elmondja, hogy ez az egészségügyi hátrány nem feltétlenül jár együtt anyagi hátránnyal is. Kellemetlen mindenkinek, hogy oda kell figyelni még jobban a táplálkozásra, de attól, hogy ilyen helyzetbe van egy család nem azt jelenti, hogy anyagilag is hátrányos. Jobbnak tartja azt, hogy amennyiben egy család rászorult, akkor szabályozzák ezt támogatással.

 

Fábián Gusztáv polgármester javasolja, hogy ebbe a formába fogadják el és amennyiben szükséges, mert járna ide gyermek az óvodából, akkor az önkormányzat is támogathatná a gyermeket a 25Ft többletköltséggel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az lenne a legjobb, ha szociális úton lenne kezelve a dolog. Felmerülő véleményekről, kérdésekről érdeklődik. Megállapítja, hogy nincs. Lezárja a vitát, elmondja, hogy határozathozatal következik Salföld és Ábrahámhegy részéről.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

80/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –

 

Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda étkezési térítési díjainak meghatározásáról szóló rendelet megalkotásához hozzájárul.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Fábián Gusztáv polgármester

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

81/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda étkezési térítési díjainak meghatározásáról szóló rendelet megalkotásához hozzájárul.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással megalkotja az alábbi rendeletet.

Badacsonytomaj Város önkormányzat képviselő - testületének

13/2014.(V.09.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a Pipitér Napközi Otthonos Óvoda térítési díjainak  a meghatározására

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy szavazzanak arról, hogy keressék-e meg a környező Önkormányzatokat egy levéllel, hogy csatlakozzanak a társuláshoz, illetve, hogy a következő költségvetési tervezési időszakra dolgozzák- e ki az egységes óvoda- bölcsőde intézmény paramétereit.

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

82/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –

 

Ábrahámhegy község önkormányzatának képviselő – testülete az óvodai nevelési feladatok közös ellátásával kapcsolatosan dönt arról, hogy a társulás bővítése érdekében azon települési önkormányzatok legyenek megkeresve, amelyek közigazgatási területéről beíratott gyerekek vannak az óvodába, illetve a következő költségvetési időszakra az egységes óvoda-bölcsőde intézményi paraméterei legyenek kidolgozva.

 

Határidő:       azonnal, valamint 2015. évi koncepció

Felelős:         Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

81/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –

 

Salföld község önkormányzatának képviselő – testülete az óvodai nevelési feladatok közös ellátásával kapcsolatosan dönt arról, hogy a társulás bővítése érdekében azon települési önkormányzatok legyenek megkeresve, amelyek közigazgatási területéről beíratott gyerekek vannak az óvodába, illetve a következő költségvetési időszakra az egységes óvoda-bölcsőde intézményi paraméterei legyenek kidolgozva.

 

Határidő:       azonnal, valamint 2015. évi koncepció

Felelős:         Fábián Gusztáv polgármester

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

307/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –

 

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő – testülete az óvodai nevelési feladatok közös ellátásával kapcsolatosan dönt arról, hogy a társulás bővítése érdekében azon települési önkormányzatok legyenek megkeresve, amelyek közigazgatási területéről beíratott gyerekek vannak az óvodába, illetve a következő költségvetési időszakra az egységes óvoda-bölcsőde intézményi paraméterei legyenek kidolgozva.

 

Határidő:       azonnal, valamint 2015. évi koncepció

Felelős:         Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Képviselő-testületek megjelenését, hogy segítették a munkát, az együttes ülést 14,08 órakor bezárja.

 

 

 


K.m.f.

 

Krisztin N. László

polgármester

 

dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

 

 

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

dr. Szabó Tímea

jegyző

 

Fábián Gusztáv

polgármester

 

dr. Magó Ágnes

Gáspár József

Mátraházi Zsuzsanna

jegyzőkönyv-hitelesítők