Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 04. 22. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 04. 22. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 20/2014.

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 22-én 16.15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő                            (4fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Horváth Márta                         műszaki osztályvezető

Berecz Nikolett                       jegyzőkönyv                      (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Simonné Visi Erzsébet            képviselő

Forintos Ervin Gyula               képviselő                           (2 fő)

 

Lakosság részéről nem jelent meg érdeklődő.

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Berecz Nikolettet, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter alpolgármestert és dr. Magó Ágnes képviselőt megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

273 /A/2014. (IV.22.)  határozat

-       Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és dr. Magó Ágnes képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő 1 napirendi pontot kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Napirendi pontok:

  1. 1. Kisfaludy- ház hasznosítására pályázat kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

274/2014. (IV.22.) határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.04.22. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. 1. Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

dr. Magó Ágnes képviselő javasolja a napirendet zárt ülés keretében megtárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyet ért kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

275/2014. (IV.22.) határozat

–        Javaslat zárt ülés elrendelésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a napirend zárt ülésen történő továbbtárgyalását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester a nyílt ülés 16.20 órakor berekeszti és a zárt ülést ezzel egyidejűleg megnyitja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                      jegyző

Orbán Péter

alpolgármester

jegyzőkönyv hitelesítő

dr. Magó Ágnes

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő