Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 04. 04. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 04. 04. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 15/2014.

 

Készült: 2 példányban

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 4-én 10.30 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                   polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő                           (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette: Simonné Visi Erzsébet képviselő             (1 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Wolf Viktória                           aljegyző

Horváth Márta                         osztályvezető

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Keresztes Istvánné                 jegyzőkönyvvezető             (5 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, jegyző urat, a meghívott vendégeket és a munkát segítő alkalmazottakat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Keresztes Istvánnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Forintos Ervin képviselőt és Folly Péter képviselőt megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

210/2014. (IV.04.) számú határozatot

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Keresztes Istvánnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Forintos Ervin és Folly Péter képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1./ Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

2./ Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat bontása, értékelése, elbírálása

Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

211/2014. (IV.04.) számú határozatot

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 4. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

 

  1. 1. Kisfaludy Ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása
  2. 2. Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat bontása, értékelése, elbírálása.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozatok végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

  1. I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Kisfaludy Ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a pénzügyi bizottság az alábbi javaslatokat hozta:

Javasolja, hogy jelenjen meg az országos hirdetési újságokban, valamint online hirdetésen a pályázat. A következő javaslatunk pedig az volt, ha érvénytelen a pályázat, akkor készíttessünk értékbecslést az ingatlanra, 10 millió Ft bérleti díjból adjunk az első három évben kedvezményt, és az első évben kérjünk a bérlőtől színvonal növelési ütemtervet. Az első három év után pedig 10 millió Ft legyen a bérleti díj. Volt olyan javaslat, hogy lépcsőzetes rendszerben emelkedjen a bérleti díj, az első évben 7,5 millió Ft, utána évente 500 ezer Ft-al emelkedjen 5 évig, és az 5. év után pedig az elért összeg az-az 10 millió Ft+inflációval emelkedjen. A 100 millió Ft-os árbevételt, pedig töröljük a pályázati feltételek közül.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Folly Péter képviselő javasolja, hogy ezeket a kérdéseket zárt ülésen kellene tárgyalni, mert ebben az esetben, ha én potenciális bérlő jelölt vagyok bármilyen objektumra, olyan információkat tudok meg, melyek után a mi pályázati kiírásunknak az eredményességét veszélyezteti.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a zárt ülés elrendelését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

212/2014. (IV.04.) számú határozatot

–      Zárt ülés elrendelése –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása tárgyú előterjesztést, és a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat bontása, értékelése, elbírálása tárgyú előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja meg.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Krisztin N. László polgármester a Képviselő-testület nyilvános ülését 10.40-órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                            dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                jegyző

Folly Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

alpolgármester

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő