Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 03. 13. soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 03. 13. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 13/2014.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13-án 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                         képviselő                           (1 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Horváth Márta                         műszaki osztályvezető

Pásztor László                         ügyvezető

Jerszli Judit                             igazgató

Vízkeleti Dóra                          Céh Turisztikai Egyesület képviseletében

Cseh Ervinné                          Kuratóriumi elnök

Kárpáti Lajos                           T.E.T.T. Fórum Egyesület

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                       (8 fő)

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a munkájukat segítő alkalmazottakat, a meghívott vendégeket és a Televízió nézőit.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin képviselő jelezte távolmaradását, Simonné Visi Erzsébet és Folly Péter képviselők hamarosan megérkeznek.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter alpolgármestert és Rajzó Ildikó képviselőt megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

180/2014. (III.13.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Rajzó Ildikó képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester napirend előtt utólagosan köszönti a településen élő hölgyeket a Nőnap alkalmából. Elmondja, hogy hölgy képviselő társai a központi ünnepségen elfoglaltságuk miatt nem tudtak jelen lenni, ezért most adja át részükre a virágot.

Elmondja, hogy Orbán Péter alpolgármester kér szót napirend előtt.

 

Orbán Péter alpolgármester a televízión keresztül tájékoztatja a lakosságot, hogy Kárpáti Lajossal az ellene folyó perben a Veszprém Megyei Törvényszék, mint másodfokú bíróság meghozta ítéletét. Az ítéletet szeretné felolvasni, mert beperelték, hogy nem olvasta fel, ezért ennek a kérésnek most eleget tesz. Elmondja, hogy a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt Kárpáti Lajos Béla ellen indított büntetőügyben a Tapolcai Városi Bíróság 2012. november 14. napján kihirdetett 3.B.89/2012/8. számú ítéletét annyiban megváltoztatta, hogy a vádlott cselekményét a 2012. évi C. törvény Btk. 226. §. (1) bekezdésében meghatározott és a (2) bekezdés b./ pontja szerint minősülő folytatólagosan elkövetett rágalmazás vétségének minősíti, amiért a vádlottat egy év hat hónapra próbára bocsátja. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Ismerteti az első fokú ítéletet, miszerint bűnös folytatólagos, részben nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségében A többit nem kívánja felolvasni, ezek a tények.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 14.08 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Jelenlévő szavazásra jogosultak száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester a napirend összeállításával kapcsolatosan javasolja a meghívó szerinti napirendek közül levenni „A Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése” tárgyú előterjesztést, melyet rendkívüli ülés keretében a testület már megtárgyalt.

Javasolja felvenni a következő sürgősségi indítványokat: 16. napirendi pontként a „Javaslat Badacsonytomaj Város 10 éves évfordulójának megemlékezésére” napirendet, melyet a Pénzügyi bizottság megtárgyalt. 17. napirendi pontként a „Bányász strand üzemeltetésére pályázati felhívás” napirendet.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a 6. napirend Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Üzleti Tervéhez kiegészítés című napirend keretein belül tárgyalja meg a 153/2014. (II.26.) számú Képviselő-testületi határozat szerint kiegészítés tárgyú előterjesztést. A 7. napirend Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Karbantartási terve című napirend keretein belül tárgyalja a VN. Kft. módosított karbantartási terve a PÜB ülésen elhangzottak szerint előkészített előterjesztést. A 14. napirend Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról című napirend keretein belül tárgyalja meg a Lejárt határidejű határozatok előterjesztéshez kiegészítés tárgyú előterjesztést, és a VN. Kft. strandokon tervezett fejlesztések a 2014.03.05.-i HÜB ülésen elhangzottak szerint előkészített előterjesztést. Így a tárgyalandó napirendek száma 17.

 

Kárpáti Lajos megjegyzi, hogy a Polgármester úr megadta a szót az alpolgármester úrnak, de nem kérdezte meg őt, kíván-e erre válaszolni. Orbán Péter megint olyan ítéletet olvasott fel és olyan árnyalattal, ami nem igaz. Amikor az első fokú ítélet felolvasásra került, Folly Péter képviselő megkérdezte, hogy jogerős-e. Akkor azt a választ adta, hogy igen. Ez nem fedte a valóságot, ezzel őt rossz színben tűntette fel. A Veszprém Megyei Törvényszék másodfokú ítéletében megváltoztatta az elsőt, a büntetés mellőzésével, azt megváltoztatva intézkedés elrendelésére változtatta. Ezért szólította fel Orbán Pétert arra, hogy kérjen bocsánatot tőle a korábbi kijelentéséért, miszerint a jogerős ítéletet olvasta fel. Ez nem történt meg, a 30 napos határidőből kicsúszott, bűntető per már nem lehetséges. A hazugságai miatt 500 ezer forintra fogja perelni polgári perben Orbán Pétert.

 

Orbán Péter alpolgármester hangsúlyozza, hogy ő az ítéletet olvasta fel, sajnálja, hogy nem érti meg, nem tudja értelmezni azt Kárpáti úr. Sztárügyvédje van Kárpáti úrnak, sajnálja, hogy ő sem tudja megértetni vele az ítéletet. Ez egy ítélet.

 

Kárpáti Lajos megjegyzi, hogy amiért a televízió nyilvánossága előtt egy nem jogerős ítéletet felolvasott, polgári peres ügyben fog felelni Orbán Péter.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy nevet nem említett.

 

Krisztin N. László polgármester sajnálatosnak tartja, hogy pereskedéssel telik az idő. Napirendek tekintetében kérdezi, hogy tárgyaltak-e a bizottságok olyan témát, ami nem került fel az ismertetett napirendi sorba. Megállapítja, hogy nem. A sorrendiség módosítására nem lát okot, az úgy került összeállításra, hogy az érintettség miatt jelenlévő személyeknek kedvez. Köszönti az időközben megérkezett Simonné Visi Erzsébet képviselőt, neki is átadja Nőnap alkalmából a virágot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Humán bizottság ülésén a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulással kapcsolatos napirend kapcsán Pordán Katalin igazgató nem vett részt, ezt a bizottság hiányolta. Úgy gondolja, hogy szükség lenne a jelenlétére, ezért telefonon megkereste. Kéri, hogy amikor megérkezik, akkor kerüljön sor a jelzett napirend tárgyalására.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az ismertetett napirendek tárgyalását a Képviselő asszony kérésének figyelembevételével elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

181/2014. (III.13.)  határozat

-       Napirendi pontok módosítására és elfogadására javaslat

 

 1. 1. Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységükről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:    Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 2. Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Part Imre CÉH Egyesület elnöke

 1. 3. Sántai Miklós kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására

Farkas Erzsébet kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Sánta Miklós

 1. 4. Schmidt Dániel a BOR-TÉR Kft. képviseletében tett kérelme közterület foglalással kapcsolatban

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:             Schmidt Dániel

 1. 5. BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:             Jerszli Judit BVKI intézményvezető

 1. 6. Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Üzleti Tervéhez kiegészítés

A 153/2014. (II.26.) számú Képviselő-testületi határozat szerint kiegészítés

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Karbantartási Terve

VN. Kft. módosított karbantartási terve a PÜB ülésen elhangzottak szerint

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

 1. 8. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

10. Az Intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

11. Badacsonytomaj város honlapjának üzemeltetése

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

12. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

13. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok előterjesztéshez kiegészítés

VN. Kft. strandokon tervezett fejlesztések a 2014.03.05.-i HÜB ülésen elhangzottak szerint

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:             Pásztor László ügyvezető VN Kft.

14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

15. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

16. SÜRGŐSSÉGI INDTÍVÁNY Javaslat Badacsonytomaj Város 10 éves évfordulójának megemlékezésére

Előterjesztő:          Orbán Péter alpolgármester

17. SÜRGŐSSÉGI INDTÍVÁNY Bányász strand üzemeltetésére pályázati felhívás

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottsági elnököket, hogy a határozatokat gyorsan ismertessék, illetve a képviselő társait arra, hogy - annak ellenére, hogy az SZMSZ-ben korlátozó intézkedés nincs arra, hogy hány alkalommal lehet hozzászólni – szedjék össze a gondolataikat és egy hozzászólásban mondják el a témához kapcsolódó véleményüket. A kérdéseket is csokorban tegyék fel. A TV. közvetítést ritkán nézi meg, de most megállapította, hogy visszatetsző és rendkívüli módon elveszi az időt az, hogy 10-15 alkalommal is megszólal egy-egy képviselő egy napirenden belül.

 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 1. 1. Napirendi pont

Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységükről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:    Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Civil szervezetek 2013. évi tevékenységéről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány) szóló beszámoló elfogadását. Kéri, hogy a jövőben az érintettek a bizottság ülésén is vegyenek részt, hiszen ott van lehetőség időkeretek nélkül a kérdések feltételére, a téma alapos áttárgyalására.

 

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységükről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány) című előterjesztést levette a napirendjei közül, mivel a meghívottak az ülésről távolmaradtak.

Krisztin N. László polgármester köszönti a civil szervezetek képviselőit. Kérdezi, hogy kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni.

 

Cseh Ervinné Badacsonytomajért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke elmondja, hogy ebben az évben elmaradt az iskolás gyerekek sítáborozása az időjárási viszonyok miatt, mivel Szlovákiában nincs hó. A szálloda a befizetett előleget nem adja vissza, alternatívaként ajánlották fel, hogy jövőre beszámítják a költségekbe. Ezek a gyerekek jövőre fogják a táborozást bepótolni. Az igazgatónő kérte, hogy 2015. január 31-ig számolhassanak el az Alapítványtól kapott 140 eFt-tal, melyhez a Kuratórium egyhangúlag hozzájárult. Kérdezi, hogy ez jogilag megengedhető-e.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Jegyző úr meg fogja vizsgálni, melynek eredményéről értesíteni fogja a Kuratórium elnökét. Kérdezi, hogy további kiegészítést kíván-e valaki tenni.

 

Vízkelety Dóra a Céh Turisztikai Egyesület képviseletében elmondja, hogy a Magyar Turizmus Zrt. minden évben ellenőrzi a Tourinform Irodákat, 2013-ban a 125 irodából Badacsonytomaj érte el a második helyezést, negyven-ezres vendégforgalmuk volt.

 

Krisztin N. László polgármester gratulál a jó eredményhez.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy megtörtént-e a tárgyalás a Bahart vezetőségével arról, hogy a főszezonban a kiemelt programok idején az esti és éjszakai órákban is legyen hajóközlekedés.

 

Vízkelety Dóra elmondja, hogy a jövő héten kerül sor erre a tárgyalásra.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, a vitát lezárja. A Humán bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Javasolja a civil szervezetek beszámolójának elfogadását, megköszönve az együttműködésüket és támogatásukat, melyet az önkormányzat az elkövetkezendő időszakban is igyekszik viszonozni. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 2014. évi költségvetésben 500 eFt-ot különített el a testület a civil szervezetek részére, melyre egyszerű pályázattal, célzott tevékenységre lehet pénzt kérni. A Sportegyesület, a Badacsonytomajért Közalapítvány és a Polgárőr Egyesület részére külön támogatás került beállításra.  Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

182/2014. (III.13.)  határozat

Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységükről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezetek 2013. évi tevékenységéről (CÉH Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány) szóló beszámolókat az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Part Imre CÉH Egyesület elnöke

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja, hogy

-     A Kulturális Intézmény vezetője a városnapi rendezvényen történő fellépésre a Bojtorján Együttessel kösse meg a szerződést.

-     a 2014. évi kamara kiállítások helyszíne az Egry József Művelődési ház legyen, ebben az évben kizárólag Udvardi Erzsébet festőművész képei kerüljenek kiállításra az Egry József képek mellett a Múzeumban.

-     a művelődési ház épületében lévő büfé működtetésének lehetőségét megvizsgálni, illetve felkérni a műszaki osztályt, hogy vizsgálja meg, hogy az épület mellett egy tereprendezéssel hogyan lehetne esztétikusabbá tenni a környezetet.

-     az önkormányzati tulajdonban lévő Kisfaludy házban a leendő bérlővel egyeztetve, a BVKI bevonásával programok szervezésére kerüljön sor.

-     a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló előterjesztésben foglalt BVKI beszámoló elfogadását.

-     a badacsonyi strandon belépőjegyes koncertek szervezésére kerüljön sor.

-     a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló előterjesztésben foglalt VN. Kft. beszámoló elfogadását azzal, hogy a virágágyások terveit a Kft. mutassa be a Képviselő-testületnek.

-     a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámoló elfogadását.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre felkészülésről szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a meghívottak közül kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni.

 

Jerszli Judit igazgató ismerteti, hogy a Hajózási évadnyitó időpontját Fonyód Város Önkormányzata 2014. április 11-én 9.30 órára változtatta. Elmondja, hogy a Csík zenekar koncertjét nem tudják belépőjegyessé tenni, mivel a pályázati kiírás nem engedi meg.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a BVKI új igazgatóját a televízió nyilvánossága előtt bemutatni.

 

Krisztin N. László polgármester bemutatja Badacsonytomaj Város lakosságának Jerszli Judit kolléganőt, aki pályázat útján nyerte el a Kulturális Intézmény vezetői megbízatását. Jó egészséget, türelmet és kitartást kíván a munkájához. A vezetőváltás nehéz időszakban történt, komoly rendezvények előtt állunk.  A magunk részéről igyekszünk minden segítséget megadni, de kéri a lakosságot, hogy személyes részvételével, társadalmi munkával, vagy bármilyen egyéb módon segítse az intézmény működését. Tájékoztatást ad arról, hogy az új intézményvezető munkába állásával határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keletkezett, az intézmény létszáma a költségvetési rendeletben meghatározottnál magasabb lett. Ezért Fodor József volt intézményvezető elbocsátására került sor.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a Tájház nyitva tartása ebben az évben hogyan fog történni.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy szeretné április 19-én, a Húsvéti ünnepek előtt megnyitni a Tájház múzeumot, az ott dolgozó személy felvétele folyamatban van.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Humán bizottság javaslatai között szerepel, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg, hogy a művelődési ház környezetének esztétikusabbá tételére milyen lehetőségek vannak.  Elmondja, hogy tárgyalt a Megyei Múzeum igazgatóasszonyával arról, hogy az Egry anyagot biztosítsák számunkra az idén is.  Természetesen rendelkezésünkre bocsátják, de kérik a tavaly nyári nagy vihar miatt keletkezett károk elhárítását a múzeum épületén, mivel néhány kép megsérült a beázás és magas páratartalom miatt. Kéri a műszaki osztályt, hogy ezt a témát vizsgálja meg és annak eredményéről adjon jelentést.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy március végéig a szükséges munkálatok befejeződnek.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a kultúrház környezetének esztétikusabbá tétele során felmerült az előtte lévő parkoló és rézsűjének minimális ráfordítással történő területrendezése.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a VN. Kft. megküldte a virágágyások terveit a testület részére. Ő látványtervekre gondolt, nem pedig a kapott kimutatásra. A környező települések e téren is felülmúlják Badacsonytomajt, kéri a látványtervek bemutatását.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a parkokról is látványtervet kér. Régebben már javasolta, hogy a körforgalomnál lévő lengyel testvérvárosi ajándék kerüljön áthelyezésre a városháza parkjába, helyére olyan jelkép kerüljön, ami utal a város borászatára.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy hétfőre készítse el a VN. Kft. a látványterveket és küldje meg a képviselők részére.  Megállapítja, hogy nincs több észrevétel, a vitát lezárja. A Humán bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, az elhangzott kiegészítésekkel együtt. Kéri, hogy aki el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

183/2014. (III.13.)  határozat

Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

 1. 1. A Kulturális Intézmény vezetője a városnapi rendezvényen történő fellépésre a Bojtorján Együttessel kösse meg a szerződést.
 2. 2. a 2014. évi kamara kiállítások helyszíne az Egry József Művelődési ház, ebben az évben kizárólag Udvardi Erzsébet festőművész képei kerülnek kiállításra az Egry József képek mellett a Múzeumban.
 3. 3. a művelődési ház épületében lévő büfé működtetésének lehetőségét meg kell vizsgálni.
 4. 4. felkéri a műszaki osztályt, hogy vizsgálja meg, hogy a művelődési ház épülete mellett egy tereprendezéssel – a parkoló melletti rézsűt is belefoglalva - hogyan lehetne esztétikusabbá tenni a környezetet.
 5. 5. az önkormányzati tulajdonban lévő Kisfaludy házban a leendő bérlővel egyeztetve, a BVKI bevonásával programok szervezésére kerüljön sor.
 6. 6. a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló előterjesztésben foglalt BVKI beszámolót elfogadja.
 7. 7. a badacsonyi strandon belépőjegyes koncertek szervezésére kerüljön sor.
 8. 8. a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló előterjesztésben foglalt VN. Kft. beszámolót elfogadja.
 9. 9. a VN. Kft. a virágágyások és parkok látványtervét március 17-én hétfőre készítse el és küldje meg a testület tagjainak.

10. az Egry József Múzeum épületében a tavaly nyári nagy vihar miatt keletkezett károk elhárítását a műszaki osztály vizsgálja meg, annak eredményéről adjon tájékoztatást.

11. a körforgalomnál lévő lengyel testvérvárosi ajándék kerüljön áthelyezésre a városháza parkjába, helyére olyan jelkép kerüljön, ami utal a város borászatára.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit intézményvezető BVKI

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 1. 3. Sántai Miklós kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására

Farkas Erzsébet kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Sánta Miklós

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, időközben Farkas Erzsébet is adott be kérelmet az ingatlan megvásárlására. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sánta Miklós kérelmét elviekben támogassa.

Krisztin N. László polgármester szerint azt kell eldönteni, hogy a Képviselő-testület fenntartja-e azt a szándékát, hogy értékesíteni kívánja az ingatlant. Ha igen, akkor ma csak a pályázati kiírásról kell dönteni illetve arról, hogy mivel 6 hónapnál régebbi az értékbecslés, újat kell készíttetni. Ez az alapvető kérdés, ezért egyelőre nem adja meg a szót Farkas Erzsébetnek.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint az egyetlen önkormányzati tulajdonú lakást nem kellene eladni, hanem a rendelkezésre állását kellene biztosítani olyan formában, hogy ha egy önkormányzathoz kapcsolódó dolgozónak - pld. védőnő - szüksége van rá, akkor rövid ideig ott lakhasson.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén elhangzott egy olyan javaslat, mely elnyerte tetszését. Az önkormányzatnak van egy jelenleg raktárként funkcionáló ingatlana, melyből az önkormányzati lakásszámlán lévő 11-12 millió forintból 3-4 30 m2-es un. „fecskelakás” kialakítható lenne. Ezzel a fiatalok átmeneti lakásproblémája is megoldható lenne. Javasolja megvizsgálni a megvalósítás lehetőségét, véleménye szerint az ingatlan jelen helyzetében csak amortizálódik, erre a célra teljesen alkalmas lenne.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy érvényes jogerős építési engedély van az ingatlanra, raktár kialakítására, melyet módosítani lehetne.  Kérdezi, hogy Farkas Erzsébet fenntartja-e vételi szándékát az általa lakott  2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra.

Farkas Erzsébet elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mivel Farkas Erzsébet az ingatlanban nem bérlőként, hanem jóhiszemű használóként van jelen, vonatkozik-e rá az elővásárlási jog.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nincs elővásárlási joga, az csak a bérlőre vonatkozik.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy milyen feltételekkel szeretné megvásárolni az ingatlant.

 

Farkas Erzsébet elmondja, hogy egy minimális összeget most be tudnak fizetni, a többit pedig havonta fizetnék ki, a lakbérhez hasonlóan, megemelt összeggel. Kéri, hogy néhány mondatot elmondhasson. A testület tagjai közül Rajzó Ildikót, Simonné Visi Erzsébetet nem ismeri, Folly Péterre gyermekként emlékszik vissza. Dr. Magó Ágnest jobban ismeri, az utca emberének is benne van a legnagyobb bizodalma. Véleménye szerint fontos, hogy mindenki tiszta lelkiismerettel maradjon meg ebben a világban. 33 éve élnek a lakásban, a tavaly meghozott testületi határozatban foglaltakat próbálták végrehajtani. Ennek ellenére megint kezdődik elölről minden. Elmondja, hogy a birtokában lévő papírokat szeretné megmutatni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy azok az önkormányzatnál is fellelhetők, kéri, hogy ne folytassa a mondandóját. Elmondja, hogy ő is ismerte az egész családot, mióta polgármester, mindig segített. Ezért nem esett jól neki, hogy a felsorolásból kimaradt. Többször visszahallotta, ha bármilyen kedvezményt adott, hogy bizonyos helyeken kinevette Farkas Erzsébet azzal, hogy a polgármester ezt is, azt is elhitte. A testület támogatta, hogy a felhalmozódott tartozást rendezzék, erről szólt a határozat. A másik papír a házra vonatkozik, ami az önkormányzat tulajdonában áll, melyben mint jóhiszemű jogcím nélküli használók tartózkodnak a fiával. A testület úgy döntött, hogy az ingatlant a jogszabályok szerint értékesíti, meghirdetett egy pályázatot, melyre nem volt jelentkező.  Amikor később Sánta Miklós úr beadta a kérelmét, felkérte, hogy mondja el a jelenleg ott lakóknak, hogy mire készül. Tudomása szerint ez megtörtént, ezek után adta be Farkas Erzsébet is a vásárlási kérelmét. Az emberek megkérdezik, hogyan engedhető meg egyeseknek, hogy többszázezer forintos tartozásuk legyen. Van olyan helyi lakos, akinek tartozása miatt jelzálog került a házára illetve végrehajtást kellett elrendelni. A testület Farkas Erzsébetnek megadta a lehetőséget a lakásban tartózkodásra illetve arra, hogy a felhalmozódott adósságot törlessze. Tudja, hogy nehéz helyzetben van, de minden testület azon volt eddig, hogy segítsen, véleménye szerint most nem volt helyes a hozzászólása.  Kérdezi, hogy kinek van módosító indítványa, véleménye.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, egyetért a szociális lakások kialakításával, ezt módosító indítványként javasolja. Bármikor adódhat olyan katasztrófa vagy élethelyet, ahol szükség van az önkormányzat lakhatási segítségére.  Ezért javasolja mindenképpen elindítani a folyamatot, a Széchenyi utcai lakás eladását ennek keretében tudja támogatni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy ha a testület a lakás eladása mellett foglal állást, akkor az értékbecslő menjen be a lakásba, tudomása szerint nem látta belülről.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy így valóban csak felületesen tudja meghatározni az értéket. Módosító indítványa, hogy a pénzügyi bizottság ülésén elhangzottak szerint az említett ingatlan tekintetében kerüljön sor egy felmérésre illetve az önkormányzat tulajdonában álló raktárépület korábbi terveinek átdolgozására szociális bérlakások kialakításának céljából. A testület ezen munkák elvégzését követően ismét tárgyaljon a Széchenyi utcai lakás értékesítésének lehetőségéről.

 

Folly Péter képviselő 14.18 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

A jelenlévő szavazásra jogosultak száma: 6 fő

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy ezzel a javaslattal nem rendeződik a helyzet, Farkas Erzsébet továbbra is félelemben fog élni, a döntés megint tolódik 2-3 hónapot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Széchenyi utcai ingatlanban lakóknak 2009-től nem fizetés miatt a bérleti jogviszonyuk megszűnt, azóta jóhiszemű jogcím nélküli lakáshasználók.  Nem bérleti díjat, hanem lakáshasználati díjat fizetnek most, azonban több éven keresztül semmit nem fizettek.  Ezért a testület tavaly bizonyos feltételeket szabott, melyek részben teljesültek.  A testület döntött az ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy miután a testület szociális bérlakásként aposztrofálta az említett ingatlan jövőjét, ott a későbbiekben bérleti jogviszonya keletkezhet bárkinek, így Farkas Erzsébetnek is. Előfordulhat, hogy az lesz a döntés, hogy nem értékesíti a testületi a Széchenyi utcai ingatlant.  Nem akarta a módosító indítvánnyal elodázni a problémát, ha a testület úgy gondolja, most is szavazhat. Ha sikerül időközben kialakítani a szociális bérlakásokat, azok is igénybe vehetők, de ha a testület mégis úgy gondolja, maradhatnak a Széchenyi utcai ingatlanban is.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a tartozás rendezés alatt áll-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyezséghez tartják magukat.

 

Farkas Erzsébet elmondja, hogy egy év alatt 220 eFt-ot fizettek be.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja Folly Péter képviselőt, hogy mi hangzott el a napirend keretében. Megállapítja, hogy több észrevétel nincs. Kéri, hogy aki a módosító indítványt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

184/2014. (III.13.)  határozat

Sántai Miklós kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására

Farkas Erzsébet kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Sánta Miklós (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 39.) kérelmét, illetve Farkas Erzsébet (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 12.) kérelmét nem támogatja, egyelőre nem kívánja értékesíteni az önkormányzat tulajdonát képező  2469/2 hrsz-ú Badacsonytomaj, Széchényi u. 12. szám alatt lévő lakás ingatlant.

A Képviselő-testület elhatározza, hogy új értékbecslést készíttet az említett ingatlan tekintetében. Elhatározza továbbá az önkormányzat tulajdonában álló raktárépület korábbi terveinek átdolgozását szociális bérlakások kialakításának céljából. A testület ezen munkák elvégzését követően ismét tárgyal a Széchenyi utcai lakás értékesítésének lehetőségéről.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 1. 4. Schmidt Dániel a BOR-TÉR Kft. képviseletében tett kérelme közterület foglalással kapcsolatban

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:             Schmidt Dániel

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek Schmidt Dániel kérelmének támogatását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több képviselőtársával bejárást tartottak a helyszínen, készített egy fotót is, mely szemből mutatja a régi posta sarokrészét illetve az új pizzéria boltíves átjáróját. A problémát az okozta, hogy Hídvégiék faépülete – melynek elhelyezésére tavaly kaptak engedélyt – pontosan az épület sarkáig tartott, viszont a kipakolt áru már belógott az újonnan kialakuló közlekedési útvonalba. Ezért a helyszínen a Hídvégiékkel úgy egyeztek meg, hogy továbbra is tartják az épülettel a sarokvonalat és a telefonfülke irányába pakolnak ki. Ez Schmidt úrnak nem jelent gondot.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy az alapigény valóban ez volt, de felmerült, hogy a gesztenyefák között, a bejárat előtt szokott-e kiadni az önkormányzat közterületeket.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nincs ilyen érvényben lévő szerződésünk, esetleg a Borhét idején volt kiadva ott közterület. Ha a testület úgy dönt, akkor az idéntől nem fogunk ezen a részen kiadni közterületet. Hídvégiékkel történt megegyezés Schmidt úrnak is megfelel.

 

Hídvégi Gáborné kéri, hogy a június 1-től szeptember 30-ig esedékes bérleti díj havi szinten történő fizetésére adjon lehetőséget a Képviselő-testület, nincs annyi pénzük, hogy egy összegben kifizessék a teljes bérleti díjat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt meg fogják beszélni. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy szemben állva a pizzériával, jobb kéz felől a Hídvégiék tartják magukat ahhoz, hogy faépületük maximum a posta sarokvonalát követi, nem pakolnak bele az újonnan kialakuló útvonalba, illetve bal kéz felőli részen nem adható ki közterület a bejárattól számított 3-4 méteren belül Badacsonytomaj irányába, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

185/2014. (III.13.)  határozat

Schmidt Dániel a BOR-TÉR Kft. képviseletében tett kérelme közterület foglalással kapcsolatban

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Schmidt Dániel ügyvezető, a BOR-TÉR Kft. (1126 Budapest, Németvölgyi u. 34. 2/2.) képviseletében tett kérelmét támogatja, a polgármester részére az alábbi javaslatot teszi:

 1. a bal kéz felőli részen a hatáskör jogosultja nem ad ki közterületet a bejárattól számított 3-4 méteren belül Badacsonytomaj irányában.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 1. 5. BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Jerszli Judit BVKI intézményvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal fogadja el.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratának módosítását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Kéri, hogy az a BVKI Alapító Okiratát és Módosító Okiratát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

186/2014. (III.13.)  határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja
 4. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a telephely bejegyzés miatti, illetve vezető változás miatti törzskönyvi bejegyzésről intézkedjen.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 1. 6. Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Üzleti Tervéhez kiegészítés

A 153/2014. (II.26.) számú Képviselő-testületi határozat szerint kiegészítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. Felügyelő Bizottsága az üléseiről szóló jegyzőkönyveket a Képviselő-testület tagjai részére küldje meg, illetve javasolja a Badacsonytomaj VN. Kft. üzleti tervéhez kapcsolódó kiegészítések elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a munkaruhával kapcsolatos anyagot megkapta a testület. Kérdezi, hogy a munka és védőruha juttatásról van-e szabályzata a Kft-nek.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az általános szabályok érvényesek. A dolgozók 5 éve nem kaptak ruhát, ezért nagyon időszerű lenne.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ezeket a szabályokat a Kft. belső szabályzata vagy a Munka Törvénykönyve taglalja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy a Kft. mielőbb alkossa meg az idevonatkozó szabályzatát, munkakörönként le kell fektetni, hogy mi minősül munkaruhának illetve védőruhának, mivel a kettő között különbség van.

 

Krisztin N. László polgármester kéri mielőbb beterjeszteni a szabályzatot.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy ezzel egy időben az Erzsébet utalvánnyal kapcsolatosan is kapott a testület megkeresést. Véleménye szerint kisebb lépésekben kell előre haladni. Ez költségvetési tételt jelent, nem szeretné a testület két kézzel szórni a pénzt, ha most jobban állunk is.  Ezt most nem javasolja tárgyalni, bármennyire rossz visszhangot kelt a Kft-nél.

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy arra a képviselői felvetésre adott választ, hogy milyen lehetőségeket lát a dolgozók motiválására.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy az anyag szerint megrendelésre kerültek a munkaruhák. Emlékezete szerint a múltkori ülésen a kidolgozást kérték, nem látja a megrendelés összegét. Hol szerepel az üzleti tervben, és hogyan fogja tudni a Kft. kigazdálkodni. Az üzleti terv kiegészítésében szereplő normatáblázatot áttekintette, kérdezi, hogy az milyen módszerrel készült.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a gyakorlat alapján. Vannak hivatalos normatáblázatok, de pld. a fűnyírás a településen nehezen normázható  domborzati viszonyok miatt, ezért egy átlagszám látható a kimutatásban. Ha nem felel meg, akkor várja a módosításhoz a javaslatokat.

 

Folly Péter képviselő szerint az elvárhatótól több esetben nagyon eltérnek az adatok. Pld. 4 m2 sövény lenyírása egy embernek 1 óra alatt nagyon kevés, ennek 2-4-szerese a reális. Az anyagban beállított normák talán alulról súrolják a határértéket. Megjegyzi, hogy az Erzsébet utalványra vonatkozó megjegyzés kijelentő mondatban szerepel az előterjesztésben, nem így volt erről szó. A motivációs rendszer részleteit ki kell dolgozni, de nem így, ahogy az ügyvezető leírta.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több észrevétel nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a munkaruha illetve védőruha tekintetében kerüljön kidolgozásra egy szabályzat illetve a Képviselő-testület a normatáblázat átdolgozását kéri, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

187/2014. (III.13.)  határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Üzleti Tervéhez kiegészítés

A 153/2014. (II.26.) számú Képviselő-testületi határozat szerint kiegészítés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy mielőbb alkossa meg a munkaruhára és védőruhára vonatkozó szabályzatot, illetve az üzleti terv kiegészítéseként becsatolt normagyűjteményt még egyszeri átdolgozásra visszautalja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 7. Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Karbantartási Terve

VN. Kft. módosított karbantartási terve a PÜB ülésen elhangzottak szerint

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. karbantartási tervét fejlesztési javaslatként kezelje és válassza ki, hogy mely feladatokat akarja elvégeztetni.

Az alábbi feladatok műszaki tartalma beárazva kerüljön bemutatásra a következő ülésre:

 1. 1. badacsonytomaji strandon a régi öltözők elbontása,
 2. 2. kerékpártároló kialakítása,
 3. 3. készüljön néhány piknik asztal és pad a strandokra,
 4. 4. a badacsonytomaji strandon lévő régi pénztárépület elbontása,
 5. 5. új öltöző a badacsonytomaji strandra,
 6. 6. a lidó melletti betonszegély kerüljön elbontásra
 7. 7. készüljenek napozó stégek
  1. 8. a strandi pénzkezelő helyiségek belső-külső helyiségeiben, illetve a 71-es főközlekedési útra nézően kerüljön kamera rendszer felszerelésre.

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a Képviselő-testület a 36/2014. (I.24.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően a zöldfelületek és a kerékpárút felmérése megtörtént, a vagyonrendeletből átkerültek a karbantartási tervbe ezek a tételek.

 

Krisztin N. László polgármester örömmel látja, hogy a strandi bejárás és a világörökség kapcsán néhány bizottsági javaslat megjelent. Ezeket a feladatokat az üzleti terv keretei között meg kell csinálni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő nem tartja jónak a badacsonytomaji strandon minden előzetes tervezés nélkül nekiállni a munkának. A mostani kerékpártároló megszűntetése, áthelyezése a beléptető rendszer teljes átépítését vonja maga után.  Nem látja megvalósíthatónak, ahogy itt szerepel, egy esztétikus bejárat tervezését javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bejáráson kitűzött feladatok mintegy 80 %-át ebben az enyhe télben meg lehetett volna csinálni.  Nem így történt. Elmondja, hogy a régi pénztárépület és szerszámtároló elbontásáról van szó, illetve a kerékpártároló áthelyezéséről a lebetonozott részre. Az öltöző építés során nem több milliós öltőzőre gondolt, hanem pld. egy csigavonalas, belépős, átöltözést biztosító dologra, melyek más strandokon is láthatók. A lidó melletti szegély elbontható, a napozóstégek megvalósíthatók. Kéri, hogy a jogszabályi keretek között végezze el a cég a feladatokat, ha szükséges a bontási engedély, akkor lépjen be a műszaki osztály.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy 300 légköbméterig nem szükséges bontási engedély.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy úgy kell az új kerékpártárolót kialakítani, hogy kénytelenek legyenek a pénztár előtt elhaladni, a kijáratot viszont így célszerű lenne áthelyezni.  Nagy arculatváltásra nincs szükség, csak a forgókapus kijárat lenne odébb rakva, mellé egy járda kerülne.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő fenntartja javaslatát, hogy a badacsonytomaji strandon is gondolkodjon a testület egy méltóbb bejárat kialakításáról. Most a legszükségesebbeket kell megcsinálni, melyhez meg lehet határozni a kerékpártároló végleges helyét. A későbbiekben pedig egy szép megjelenésű beléptető rendszert kell kialakítani, mely valóban méltó, hiszen ez a strand sem utolsó a strandok között. Ez tervezést igényel.

 

Krisztin N. László polgármester szerint valóban fontos az esztétikus bejárat, de kérdéses, hogy a bevállalt feladatok mellett lesz-e erre energia.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a Formaterv Zrt. tervezőjével egyeztetett, majd a Humán bizottság javasolta a velük kötött szerződés módosítását. A felkérésnek része a strand bejárat tervezése is.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a badacsonyi strandra vonatkozóan, melyhez megkaptuk az árajánlatot. Itt a badacsonytomaji strandról van szó.

 

Rajzó Ildikó képviselő elnézést kér és visszavonja a javaslatát.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy nem arra gondolt, hogy a mostani szezonra már az új beléptető rendszer legyen. De el kell gondolkodni azon is, hogy egy ideiglenes megoldásba milyen költséget fektetünk. Távlatokban, legalább a jövő szezonra egy esztétikus bejárat készülhetne.

 

Folly Péter képviselő felveti, hogy nem találkozott az anyagban a kamerák kiépítésével. Nyilvánvalónak tartja, hogy módosított árajánlatot be kell kérni, hogy nyáron már üzemelhessen a kamera rendszer.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy a tervező átdolgozta az ajánlatát.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ezeket a köztes anyagokat is mindig küldje meg a Kft. a képviselőknek, hogy minden mozzanatról tudjanak.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy tudomása szerint megtörtént az anyag kiküldése, az árajánlatot módosították. A badacsonyi strandon megoldhatatlan egy kamerával a hosszú rész megfigyelése. Több kamerára van szükség, melyek interneten követhetők. Lenne a pénztárnál egy kamera illetve a büfék körül három.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több észrevétel nincs. Javasolja a bizottság által megfogalmazottak elfogadását, természetesen a vonatkozó jogszabályok betartásával. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

188/2014. (III.13.)  határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Karbantartási Terve

VN. Kft. módosított karbantartási terve a PÜB ülésen elhangzottak szerint

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. 2014. évi karbantartási tervét fejlesztési javaslatként tudomásul veszi és az alábbi feladatokat végezteti el a vonatkozó jogszabályok betartása mellett azzal, hogy azok műszaki tartalma beárazva kerüljön bemutatásra a soron következő ülésre:

 1. badacsonytomaji strandon a régi öltözők elbontása,
 2. kerékpártároló kialakítása,
 3. készüljön néhány piknik asztal és pad a strandokra,
 4. a badacsonytomaji strandon lévő régi pénztárépület elbontása,
 5. új öltöző a badacsonytomaji strandra,
 6. lidó melletti betonszegély kerüljön elbontásra,
 7. készüljenek napozó stégek,
 8. a strandi pénzkezelő helyiségek belső-külső helyiségeiben, illetve a 71-es főközlekedési útra nézően kerüljön kamerarendszer felszerelésre.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal;

egyebekben soron következő testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Dr. Magó Ágnes képviselő módosító javaslata arról szólt, hogy szezon végére kerüljön kidolgozásra egy olyan szempontrendszer, elképzelés, mely alapján a testület meg tudja rendelni a következő szezonra megvalósítandó badacsonytomaji esztétikus strandi bejáratot.  Kéri, hogy aki ezt a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

189/2014. (III.13.)  határozat

Badacsonytomaji strandi bejárat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő módosító javaslatát elfogadja arról, hogy a szezon végére kerüljön kidolgozásra egy olyan szempontrendszer, elképzelés, mely alapján a testület meg tudja rendelni a következő szezonra megvalósítandó badacsonytomaji esztétikus strandi bejárat tervezését.

Határidő:        elfogadásra azonnal;

egyebekben 2014. szeptember 1.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a meghívó szerinti 8. napirendet akkor tárgyalja meg a Képviselő-testület, ha a napirendben érintett Pordán Katalin igazgató asszony megérkezik. Most javasolja a következő napirend tárgyalását.

 

 1. 8. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása kiegészítésére, módosítására vonatkozó előterjesztésben foglalt javaslatot fogadja el azzal, hogy a Tagjegyzékben Badacsonytomaj címét és E-mail címét javítani kell.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására vonatkozó javaslatot fogadja el. Hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatát elfogadja, - melyben kisebb kiigazítási javaslatok is vannak – kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

190/2014. (III.13.)  határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása kiegészítésére, módosítására vonatkozó előterjesztést és annak mellékleteit megtárgyalta, a javaslatot elfogadja azzal, hogy a Tagjegyzékben Badacsonytomaj város önkormányzata címét és e-mail címét javítani kell.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a határozatot a társulás elnökének küldje meg.

Határidő: azonnal, megküldésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 9. Az Intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló beszámolót fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

191/2014. (III.13.)  határozat

Az Intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 10. Badacsonytomaj város honlapjának üzemeltetése

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja, hogy

-     az új honlap tartalommal való megtöltését Bíró Gábor, a Hivatal munka törvénykönyves munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozója 2014. május 15-ig végezze el.

-     a feltöltött új anyag frissítésére a Hivatal vezetése nevezze meg a felelősöket annak érdekében, hogy konkrétan tudható legyen, hogy mely témában kihez kell fordulni.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a www.badacsonytomaj.hu weblap tartalmi felelős feladataira pályázatot írjon ki.

Javasolja, hogy a 2014. december 31-ig a Polgármesteri Hivatalban informatikus végzettségű, munkatörvénykönyves foglalkoztatású személyt bízzák meg a megújult szerkezetű honlap tartalmi elemeinek feltöltésével.

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Humán bizottság által javasolt felelősöket a Polgármester és a Jegyző március 31-ig nevezze meg. Az új honlap tartalommal való megtöltésének határideje május 15. Elhangzott az is, hogy azoknál az intézményeknél illetve szerveknél, ahol működik honlap, egy átlinkeléssel legyen lehetséges az adatok elérése.  Kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatával – a felelősök tekintetében a március 31-i határidővel kiegészítve – egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

192/2014. (III.13.)  határozat

Badacsonytomaj város honlapjának üzemeltetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata új honlapjának tartalommal való feltöltését a Hivatal munka törvénykönyves munkaviszonyban foglalkoztatott, megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozója 2014. május 15-ig végezze el.
 2. azoknál az intézményeknél illetve szerveknél, ahol működik honlap, egy átlinkeléssel legyen lehetséges az adatok elérése.
 3. a feltöltött új anyag frissítésére a Hivatal vezetése 2014. március 31-ig nevezze meg a felelősöket annak érdekében, hogy konkrétan tudható legyen, hogy mely témában kihez kell fordulni. Feladatuk a honlap tartalmának folyamatos aktualizálása, friss tartalommal történő ellátása, különösen a hatályos jogszabályi előírásokra – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletben foglaltakat. A város intézményeinek és egyéb szervezeteinek internetes megjelenésének integrálása. A honlapon elhelyezett anyagok rendszeres archiválása.

 

Határidő:        azonnal, egyebekben

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 11. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatót fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy mindent megküldött a testület részére, a kérdésekre válaszol.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Norvég pályázattal kapcsolatosan annyi részinformációja van, hogy az NFÜ-t a volt formában megszűntették, és beszervezték a Fejlesztési Minisztérium alá. A rendszer felállítása most van folyamatban, egyelőre nem várható döntés.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy mennyire lényeges a műfüves labdarugó pálya kialakítására pályázni. Inkább a csatornázás folytatására, uszoda létesítésére, a lakosság felé alternatív energia, napelem felhasználására irányuló pályázatok nyomatékosabb figyelését javasolja. Ha ilyenre van lehetőség, a Badacsony újságban tájékoztatni kell a lakosságot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a HÉSZ illetve a településfejlesztési koncepció kapcsán szóba került, hogy a tervek készítője vizsgálja meg bizonyos övezetek átminősítésének lehetőségét, mivel üdülőövezetben nincs lehetőség pályázatok igénybevételére a csatornázáshoz. A szakemberek mérlegelik a lehetőségeket.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint megfelelő lobbi erőkkel is segíteni kell, hogy Badacsonytomaj teljes területén - mely a Balaton régió kiemelt üdülőterülete – megvalósulhasson a csatornázás. Elfogadhatatlanul nagyok a lakosság terhei a csatornázatlan részeken, és komoly lemaradásunk van e területen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megyében összesen 4 olyan település van, melynek belterülete is a Nemzeti Park része. Ez nagyon megnehezíti a dolgokat. Az önkormányzat saját erőből nem tudja megvalósítani az V. ütem csatornázását. A IV. ütem mintegy 500 millió forintba került, hasonló volumenről van szó, ezért kell a pályázati lehetőséget felkutatni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy érkezett egy olyan levél az önkormányzathoz, mely arról szól, hogy az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatosan pályázatot adtak be. Kérdezi, hogy ez a pályázat eredményes volt-e.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy lezárták a pályázatot, mivel a forrásoldala kimerült. Amire a cég beadta a pályázatot, már egy másik koncepció jelent meg, szállítóeszközökre lehetett pályázni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a pályázati referens kiemelten figyelje a közvilágítás fejlesztéssel illetve a külterületi utak javításával összefüggő pályázatokat.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy az összes megjelenő pályázatot figyeli, és a lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja a testületet is.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Hegyközség elnöke megkereste azzal, hogy a megváltozott hegyközségi törvény értelmében a borvidéken értékesített borok után literenként 1 Ft támogatást kapnak. Úgy gondolták, hogy az így befolyó összeget a külterületi utakra fordítják, amennyiben az önkormányzat partner ebben. Közben megjelent az önkormányzat idevonatkozó rendelete is. Abban állapodtak meg, hogy az elnök úr a vezetőség elé viszi az ügyet és amennyiben egyetértés lesz, akkor hivatalos megkeresést nyújtanak be az önkormányzathoz.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a héten sor került egy pályázati ellenőrzésre, ahol a szakemberek elmondták, hogy a 2014-2020-es pályázatok kiírása ősszel, nagyon rövid határidővel fog történni. Addig a leadott 9 projektet elő kell készíteni, hogy az önkormányzat be tudja nyújtani a kívánt pályázatokat.  Ezzel a jövőben foglalkozni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Norvég Alapból szerettünk volna néhány költségigényesebb pályázatot előkészíteni. Kéri a műszaki osztályt, hogy egy táblázatban foglalja össze, hogy milyen vállalásokat tett a testület, melyekhez szükséges terv és engedély.  A következő testületi ülésre ebből készüljön előterjesztés.

 

Rajzó Ildikó képviselő ismerteti, hogy Vastag Gábor Humán bizottsági taggal együtt Herenden az Értéktár Bizottság tájékoztatóján vettek részt, ahol pályázati lehetőségekről is tájékoztatást kaptak. A bizottság Szegedi Róza ürmösének felvételét javasolta az értéktárba, melyhez pályázati lehetőség is rendelkezésre áll. Kérdezi, hogy sikerült-e előkészíteni a pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester 15.37 órakor távozott a teremből.

A szavazásra jogosultak száma: 5 fő

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy nem gondolt arra, hogy az ürmössel lehetne pályázni. Beszélt Vastag Gáborral, úgy tudja, hogy a pályázat határideje lejárt, nem sikerült elindítani a pályázatot.

 

 

Krisztin N. László polgármester 15.39 órakor érkezett vissza a testületi ülésre.

A szavazásra jogosultak száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a pályázatokkal kapcsolatosan van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. A Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

193/2014. (III.13.)  határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 12. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok előterjesztéshez kiegészítés

VN. Kft. strandokon tervezett fejlesztések a 2014.03.05.-i HÜB ülésen elhangzottak szerint

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Forma Zrt-vel az alsó bazársor és strandbejárat felújításának tervezésére megkötött tervezési szerződést módosítsa azzal, hogy ne csak a strandbejáratra, hanem az egész strand területére, az összes épület felújításának tervezésére kapjanak megbízást. A tervezést minél gyorsabban végezzék el. A bizottság javasolja a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Club 67 Bt. ügyben a következő havi testületi ülést megelőzően egy képviselői fórum keretében kerüljön sor egyeztetésre Horváth Ottó ügyvezetővel.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

Folly Péter képviselő problémásnak látja, hogy az önkormányzat úgy ad megbízást az alsó bazársori tervezésre, hogy a leendő bérlővel még nincs aláírt szerződés, nem tudjuk biztosan, hogy a megépítésre kerülő éttermet legalább 15-20 évig bérelni fogja-e. Az önkormányzat nem ismeri az épület műszaki tartalmát, csak kívülről látja, de részleteiben nem. Fontosnak tartja, hogy az egész objektum univerzálisabb legyen, hogy ha nem jön létre a megegyezés, akkor bérbe lehessen adni másnak.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy jó a felvetés. A pályázatnak Rádai Attila vállalkozó lett a nyertese, de az önkormányzat időközben olyan feltételeket szabott, mely a pályázatban beadott egyes pontok átgondolását vonja maga után. Egyeztetésre van szükség, mely után a testületnek meg kell hoznia a végleges döntést. Ismerteti, hogy ma egy megbeszélésen vett részt azokkal a fiatalokkal, akik tavaly itt dolgoztak és megszálltak a településen. Elmondták, hogy beszélgettek a Céh Egyesület ülésén arról, hogy az alsó bazársor, strandbejárat kérdését tovább gyúrnák a sétány kiépítésének irányában. Kérte, hogy írják le a gondolataikat, melyeket a tervező felé továbbítunk.  Megjegyzi, hogy a szerződést nem fogja aláírni, amíg az ügy Rádai Attilával nem rendeződik. Rendkívüli ülés keretében Rádai Attila módosított ajánlatát a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalni, elfogadni vagy elutasítani. Bár ez furcsa azért, mert a testületi vitte bele a vállalkozót ebbe a helyzetbe.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy üzleti szempontból meg kell találni mindkét félnek a számítását. Ha Rádai Attila bérli az épületet, véleménye szerint minden tekintetben megegyezés születhet. Annyira nem lehet uniform az épület belülről sem, hogy másra ne lehessen használni. Véleménye szerint szakemberekkel is feltétlenül egyeztetni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervezői munka folytatásához rendkívüli ülésre van szükség, az önkormányzat megkapta a kiegészítő szerződést, arra vissza kell jelezni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja az egész kérdéskört ismételten napirendre tűzni.  Az ügy jelenleg ott tart, hogy van egy elnyert pályázatunk az alsó bazársor bontására. Felmerült, hogy a másik részt is el kell bontani, mert statikailag alkalmatlan. Ennek is lesz költségvetési vonzata. A pályázó annak idején csak az általa használt vendéglőre és halpiacra pályázott, de a tervekben szerepel egy nyilvános illemhely is, melyet nem ő fog megépíteni.  Ennek költségvonzata sem szerepel a 2014. évi költségvetésben.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a 15/2. hrsz-ú út és a Götli Edit féle gyalogút kérdése várhatóan megoldódik-e a szezonig. Elmondja, hogy a Budapestre kell utaznia több képviselő-társával együtt a Ranolder Villa tulajdonosával folytatandó tárgyalásra. Ezt javasolja összekötni az utazás kiállítás megtekintésével.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy arra már nincs lehetőség. Póczik Péterrel történő tárgyalás időpontjaként március 19-ét (szerda) javasolja, ezen a napon kerül bemutatásra a Badacsony New York-ban program, ahol több badacsonyi borászat vesz részt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy ebben az időpontban nem ér rá.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy neki megfelel az időpont.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem lesz olyan időpont, ami mindenkinek megfelel. Kérdezi, hogy a tárgyalást kezdeményezheti-e március 19-én 11.00 órára. Megállapítja, hogy igen.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan április 6-án lesz a következő tárgyalás, egyezségi ajánlatot tett az egyik érintett ingatlantulajdonos. A Götli Edit féle ügyben az elmúlt ülésen az ügyvéd úr tájékoztatta a testületet, hogy az első fokú döntés ellen fellebbezés érkezett, így további pereskedés várható.

 

Folly Péter képviselő 15.51 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosultak száma: 5 fő

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a fogorvosi témakörrel kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvédnő egy levelet írt az önkormányzatnak, kéri a Jegyző urat, hogy ismertesse.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a TorjaDent Bt. jogi képviselőjével és Szabó Gabriellával levelezést folytatott, az önkormányzat álláspontját megértették és elfogadták. Kérik, hogy az önkormányzat nyilatkozzon arra vonatkozóan, - mivel előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a praxisjog értékesítésével kapcsolatosan - hogy az önkormányzat a tulajdonát képező, pályázaton nyert fogorvosi eszközöket a mindenkori praktizáló fogorvos részére a továbbiakban is használatba adja. Ehhez külön határozathozatal szükséges.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a korábban megszavazott 1.073 eFt át
lett-e utalva. Felveti, hogy az érvényes határozat szerint Folly Réka fogorvossal kellene szerződést kötni, mivel írásban nem kaptunk tőle semmit arra vonatkozóan, hogy visszalépett. Véleménye szerint az önkormányzati döntést vissza kell vonni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint Folly Rékának kell visszalépni, ha nem kívánja megvásárolni a praxisjogot, vagy Szabó Gabriellának kell nyilatkoznia, hogy nem adja el neki.

Folly Péter képviselő 15.55 órakor érkezett vissza a testületi ülésre

Szavazásra jogosultak száma: 6 fő

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a felek között megtörtént az egyeztetés, de erről az önkormányzat nem kapott tájékoztatást. Szabó Gabriella azóta másnak is értékesíteni kívánta a praxisjogot. A támogatási összeg visszafizetéséről szóló határozat közös megegyezéssel módosítható úgy, hogy az önkormányzat visszafizeti azt. Az ügyvéd asszonynak küldött levél tartalmazza, hogy a praxisjog és a támogatási összeg különböző dolog. Az eszközökre vonatkozó visszatérítés a TorjaDent Bt.-t illeti meg, ezt a praxisjog jogosultja is megértette. Az ügyvéd asszonyt felkérte Szörtsey Ágnes beltag is, mivel a praxisjogot szeretnék mielőbb értékesíteni. Hajlandók elfogadni az önkormányzat határozatát az önerő összegének visszautalására, így tiszta jogi tulajdon keletkezik. Az önkormányzat a pályázati feltételeket betartja, nem adja el az eszközöket. Kérik a testület nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2009. májusában benyújtott pályázaton beszerzett fogorvosi eszközöket a mindenkori praxisban dolgozó fogszakorvos részére térítésmentesen biztosítja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elmondott határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

194/2014. (III.13.)  határozat

- Nyilatkozat pályázaton beszerzett fogorvosi eszközök térítésmentes biztosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 2009. májusában a KDOP-5.2.1/A-2008-0044. számú pályázaton beszerzett fogorvosi eszközöket a mindenkori praxisban dolgozó fogszakorvos részére térítésmentesen biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Rajzó Ildikó képviselő nem érzi teljesen korrektnek ezt a témát. A Humán bizottság  határozatában javasolja az egész szerződés felülvizsgálatát. Felteszi a kérdést, hogy lehet-e így dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nincs direkt összefüggésben ez a két dolog. Ha bírósági per lenne, akkor nem lesz fogorvosunk, mert az eszközkérdést nem sikerült rendezni.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a fogorvosnak az eszközöket. Az eszközök amortizálódnak. Az önkormányzat érdekelt a praxis működtetésében.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy eddig is térítésmentesen használták az eszközöket.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a Kisfaludy ház bérletére kiírt pályázatra hány jelentkező volt.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy 1 személy érdeklődött telefonon.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint azért nincs jelentkező, mert a testület legalább 100 millió forintos hasonló tevékenységből származó árbevételt írt elő a pályázatban. Véleménye szerint ezt a határt lejjebb kell venni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ebben az eljárásban nincs erre lehetőség, ha nem lesz jelentkező, akkor a következőben lehetséges. Elmondja, hogy február 28-án megkezdődött az átadás-átvételi eljárás, Bíró és Mányai urakkal egyeztetve. A Jegyző úrnak az volt a legnagyobb félelme, hogy ne záruljon le az eljárás, amíg nincs nevesítve, hogy milyen eszközök maradnak ott. Adtunk pár napot a leendő bérlőnek a megegyezésre az eszközök tekintetében. Ha az önkormányzat veszi át az ottmaradt eszközöket, akkor az őrzés felelőssége is a miénk. Bíró úr jelenleg beteg, nem tudja a leltárt lefolytatni.  Megállapodtunk arról, hogy a szakértő által készített anyagot elfogadják, az abban szereplő eszközöket vesszük át, ezért tartozunk őrzési felelősséggel. Néhány napot kértek arra, hogy bizonyos cégek által adott eszközöket (pld. hűtők) el tudják vinni. Javasolja, hogy legkésőbb kedden – szerdán a folyamat záruljon le.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nagyon örül annak, hogy a Közútkezelővel eredményes volt a tárgyalás az iskola és vasút közötti gyalogátkelőhely kialakítására vonatkozóan. Eddig arról volt szó, nem nincs rá lehetőség. Kérdezi, hogy Czigler úrtól megérkezett-e az anyag.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervezővel beszélt. Hétfőig mindhárom árajánlat meg fog érkezni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a jövő heti rendkívüli ülésen kér erről tájékoztatást.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy van-e lehetőség a kilátó garanciális javítására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a festés karbantartásnak minősül, nem garanciális munka.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nem erre gondolt, több léc leesett, ezt kell javítani.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem volt még ideje a helyszínt megtekinteni, meg fogja tenni a közeljövőben.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a beérkezett anyagokból a testületnek kell-e eldönteni, hogy melyik ajánlatot fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a legolcsóbbat szoktuk elfogadni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy van-e olyan tétel a Kisfaludy ház átvétele során, – pld. a fűtésrendszer -  mely épülettartozéknak minősül.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint az épülettartozékot senki nem viheti el.  A birtokba adási eljárás végén mindkét fél végigmegy az ingatlanon, fényképfelvételek készülnek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő közérdekű bejelentést tesz, miszerint Badacsonyörsön a Kempingnél eltűnt az Orgona utca feliratú tábla. Kéri pótolni. A képviselői fogadóórán felmerült, hogy az egyik gondozónő motorja rossz állapotban van.  Úgy érzi, hogy a kistérségtől nem várhatunk segítséget, a motor az önkormányzat tulajdona. Nem szabad felvállalni, hogy balesetveszélyes járművel közlekedjen a dolgozó.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a társulás vezetője úgy nyilatkozott, hogy nem hiszi, hogy marad energiájuk a motor felújítására vagy cseréjére. Újíttassa fel vagy vegyen egy új motort Badacsonytomaj önkormányzata.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint az elmondottak alapján nem érdemes költeni rá, az értéke nullán van. Javasolja egy új motor beszerzését, évek óta húzódik ez a kérés.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy tavaly már valamilyen összeget szavazott meg erre a célra a testület, de nem történt előrelépés. Javasolja egy új négyütemű motor vásárlását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt akár saját hatáskörben is elrendezhette volna, de a műszaki tartalmat nem tudja meghatározni. Kérdezi, hogy milyen nagyságrendű költséget jelent a motor beszerzése.

 

Folly Péter képviselő szerint minimum 300 eFt szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor a költségvetés készült, megszűnt a Kistérség, megkezdődött a járművek kiárusítása. Olyan döntés született, hogy nem kívánjuk megvenni a peugeot-ot, közben mégis megvettük és elmaradt a motor vásárlás.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az operatív programot megkapta a Képviselő-testület, ezzel kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a pályázatok 2014. őszén kerülnek kiírásra.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint egy prioritási sort kell felállítania a testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a főépítész tegnap elmondta, hogy nagyon le vannak terhelve, érdemben nem tudtak az anyaggal foglalkozni, egy hét türelmet kért illetve néhány pontosítást tett, melyet az állami főépítésznek el fognak küldeni. Ezt követően kerülhet a testület döntési helyzetbe.  Az ülés végén szeretne kitérni a testület azon vállalására, hogy a badacsonyörsi kempingnél a vízhez jutás lehetőségét biztosítja. Az állami főépítész szerint jogszabályi változás miatt a terület visszasorolására kell számítani kemping övezetbe. A későbbiekben szeretne erről bővebb tájékoztatást adni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a vegyes tulajdonú viziközmű rendszerek üzemeltetéséről szóló határozati javaslatról kér tájékoztatást.

 

Orbán Péter alpolgármester 16.15 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a februári ülésén a testület ezt a témát elnapolta, mert nem állt rendelkezésre megfelelő információ. Most a testület döntéshelyben van. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e a viziközművekkel kapcsolatosan valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

195/2014. (III.13.)  határozat

Vegyes tulajdonú víziközmű-rendszerek üzemeltetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vegyes tulajdonú víziközmű-rendszerek üzemeltetése” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján megbízza és meghatalmazza a Magyar Állam, mint ellátásért felelős többségi tulajdonos nevében eljáró MNV Zrt-t a víziközmű-rendszer működésével kapcsolatos képviselet ellátására és a vagyonkezelési szerződés megkötésére azzal, hogy a képviselő-testület a tulajdonában álló víziközmű elemeket továbbra is saját tulajdonában kívánja tartani és az esetleges vagyonátadásról a későbbiekben külön előterjesztés keretében dönt.

2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti, a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről szóló szerződés véglegesített változatának aláírására, valamint a szerződésben rögzített, az önkormányzatot érintő feladatok ellátásához szükséges intézkedések megtételére.

3.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével egyidejűleg az érintetteket tájékoztassa, továbbá arra, hogy a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdésében rögzített vagyonértékelés költségeinek ismeretében a vonatkozó döntés meghozatalához szükséges előterjesztést terjessze a képviselő-testület ülése elé.

 

Határidő: 2014. március 31., illetve folyamatos

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester a televízió nyilvánossága előtt megköszöni Mejlinger Lászlónak a badacsonyörsi viziközművel kapcsolatosan vállalt társadalmi munkáját.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a Humán bizottság az óvodai beiratkozással kapcsolatos határozatát visszavonta, javasolja, hogy a Képviselő-testület is tegye meg.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Kormányhivatal észrevétele alapján a 16/2014. (I.23.) számú határozat visszavonását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

196/2014. (III.13.)  határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napiközi Otthonos Óvoda beiratkozási időpontok – határozat visszavonása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2014. (I.23.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Orbán Péter alpolgármester 16.19 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy Németh Balázs azzal a kéréssel fordult a Hivatal felé, hogy a polgármester úr a mellékelt fotók szerint engedélyezze részére a közterület használatot. Kérelmező a Bíró féle üzletet fogja bérelni, mivel a Gomba épülete elbontásra kerül.

 

Krisztin N. László polgármester ismereti, hogy a 71-es út felé szeretne nyitni, és a büféből árulni. Kérelmező korábban a Gomba épületet bérelte, korrektül befizette a bérleti díjat, a számára megadott m2-ig terjeszkedett. Kérdezi a testületet, hogy tudják-e támogatni az elképzelést. Ha úgy járulnak hozzá, hogy a 3 méter széles területen asztalokat helyezhet el, mást nem, akkor így adják meg nyilatkozatukat.

 

Krisztin N. László polgármester 16.25 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 16.35 órakor folytatódik.

Jelenlévő képviselők száma: 5 fő

Hiányzik: Folly Péter képviselő

 

Krisztin N. László polgármester az előbbi témában kéri a testület állásfoglalását.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a testület eddigi elhatározását követve nem szeretné a képen látható állapotot. Csak a vendégfogadó székek és asztalok kihelyezését tudja támogatni.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az alsó bazársor koncepciójának, az új látványtervnek nem része ez az épület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a múltkor a testület előtt volt egy egyezségi lehetőség, azonban a testület állásfoglalását követően az ügyvéd úr úgy tájékoztatta, hogy per várható.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy ő jelezte, hogy azt tudja elképzelni, hogy más ingatlanban kapnak helyet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr jelezte, hogy csak konkrét és egyértelmű egyezségi ajánlatot tud elfogadni. Az épület bontásával kapcsolatosan megjegyezte, hogy az önkormányzatnak még lesznek problémái. Annak idején volt egy olyan testületi döntés, hogy a 14 m2-en felüli részt kötelesek kártalanítás nélkül elbontani. Ezt követően került bejegyzésre 91 m2-re a földhasználati jog az ingatlan-nyilvántartásba.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy jó esetben három éven belül tudnánk megújítani az épületet, ott kaphatna helyet. Kéri, hogy aki egyetért a közterület foglalási engedély kiadásával oly módon, hogy csak a vendégfogadó asztalok és székek kerülhetnek kihelyezésre, a fagylaltos pultok nem, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

197/2014. (III.13.)  határozat

Németh Balázs közterület foglalási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Balázs közterület foglalási kérelmét oly módon javasolja a hatáskör címzettjének engedélyezni, hogy csak és kizárólag vendégfogadó asztalok és székek kerülhetnek az engedélyezett területen kihelyezésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóhoz kapcsolódóan több hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót az elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

198/2014. (III.13.)  határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 13. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

Előterjesztő:             Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a rendelet-tervezet egészüljön ki egy további negyedik melléklettel, mely tartalmazza településenként a szociális étkeztetés kiszállításának a díját, illetve azt hogy adott településen a kiszállítást mely szervezet látja el.

-       vizsgáltassa meg a közmunkások bevonásának lehetőségét az ebéd kiszállításába.

-       az előterjesztés szerinti, Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2014. (..) önkormányzati rendeletét a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról fogadja el azzal, hogy a rendelet-tervezet egészüljön ki egy további negyedik melléklettel, mely tartalmazza településenként a szociális étkeztetés kiszállításának a díját, illetve azt hogy adott településen a kiszállítást mely szervezet látja el.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy egyeztessen dr. Scheller György háziorvossal az ügyben, hogy ki a házhoz kötött beteg, akinek szükséges az ebéd kiszállítása.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Pordán Katalin intézményvezető asszonyt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Folly Péter képviselő 16.43 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy gyakorlatilag az intézményi térítési díj 590,- Ft. Ebből adható kedvezmények mértékét az anyagban szereplő 3 sávban állapították meg, az ellátottaknak a jövedelmük alapján kell fizetni. Szeretnének az önkormányzatoknak is szabad teret biztosítani ahhoz, hogy esetleg egyéb kedvezményekről döntsenek. Azt is figyelembe vették, hogy a konyha által jelzett ár bruttó 720,- Ft lett. Az 590,- és 720,- Ft közötti különbség lehívható állami normatívaként, a fennmaradó részt kell az ellátottaknak megfizetni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a társulási ülésen vita keletkezett abból, hogy a veszteség milyen módon legyen szétterítve, ellátottak szerint vagy lakosságszám arányosan, esetleg egyformán.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy a rendszer önmagában egy átalakulási időszakban van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 4. oszlop azt jelentette volna, hogy legyen meghatározva egy kiszállítási díj is, de ezt a többség elutasította. Kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, - ha a testület elfogadja a javaslatot – hogy visszakerüljön ez a tétel.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy a kiszállítás költségét az intézmény nem tudja felvállalni. Ha az önkormányzat is részt vállalna a kiszállításban, akkor szükséges róla beszélni. A Menü Bt-vel kötött szerződés értelmében a 720,- Ft-os árban elméletileg benne van az étel házhozszállításának díja a konyhától számított 2 km-en kívülre vonatkozóan. Úgy tudja, hogy ez Badacsonytomajon működik is, az önkormányzat autója is besegít a feladatba, mert a konyhának nincs elegendő erőforrása. Külön kiszállításra vonatkozó kérelmet az intézmény nem kapott. Természetesen ha ilyen igény felmerül, nincs akadálya, maximum az idő lehet kérdéses, hiszen a társulási ülésre be kell vinni, illetve  rendeletmódosítás miatt véleményezni kell, a költségvetést is érinteni fogja. A kiszállítás díját az ellátottaktól kell beszedni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a javaslat is erre vonatkozott. Az ebéddel 11.00 és 13.00 óra között a gondozottakhoz kell érni, a cukrosokhoz minél korábban.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy a szociális gondozók munkakörében szerepel-e az ebéd kiszállítása.

 

Pordán Katalin intézményvezető megjegyzi, hogy az étkezés szervezésében való közreműködés szerepel. A házi segítségnyújtásban tevékenykedőknek gondozási, ápolási feladatai vannak. A normatívánál nem veszik figyelembe az ebédhordásra fordított időt. A házi segítségnyújtás mutatószámain érezhető az a tendencia, hogy amikor a kollégák ebédet hordanak, az a gondozási tevékenységük rovására megy, a mutatószámok romlanak. Egy gondozónőnek legalább 9 rászorulót kell ellátni, hogy az államtól kapott normatív támogatásból a bérek és egyéb költségek kitermelődjenek. A normatív támogatás évről-évre csökken. Körültekintőnek kell lenni, hiszen az idősek nem mindenkit fogadnak bizalommal az otthonukban. Állapotuk romlik, a gondozónők kevés időt tudnak náluk tölteni, betegség és távollét esetén előfordul, hogy nehezen oldható meg az azonnali helyettesítés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elvárható lenne, hogy a konyha közelében lakók – ha állapotuk megengedi – elmenjenek az ebédért. Ez nem így van, ezért is kellett tárgyalni a háziorvossal, hogy szigorúbban vizsgálja meg az ebéd kiszállítására rászorultak körét. A Támasz perben a visszavont pénzeket tekintve ebből keletkezett a mínusz. Az idősek egy részének a gondozónők viszik házhoz az ebédet – annak ellenére, hogy nem munkaköri kötelezettségük -, az önkormányzati jármű 9-10 ebédet szállít, illetve a Menü Kft. szintén végez kiszállítást. Az egész területet a Kft. nem tudja bevállalni. Az ebédeztetés terén is komoly versenyhelyzet van, Tapolcáról is jelentkeztek, hogy hoznák az ebédet. A saját céggel szemben van egy kontroll, de idegen szervezetnél ez nehezebben valósítható meg. Ezért javasolta a bizottság, hogy a kiszállításnak legyen egy meghatározott díja. A lesencei térségben 8 önkormányzat önállóan létrehozott egy társulást, ott alkalmanként 100 Ft-ért szállítják házhoz az ebédet.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a Menü Kft. évente közel egymillió forintot elszámol üzemanyagra. Véleménye szerint 20-30 ebédet 2 óra alatt házhoz lehet szállítani. A Kft. költségvetését az önkormányzat évente elfogadja. Kérdezi, hogy a kiszállításra külön állami normatíva van-e. Ha nincs, akkor az ellátás minősége csökken azzal, hogy a szociális gondozók az ebédszállításra fordítják az időt.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy a Menü Kft. nemcsak Badacsonytomajra szállít ebédet, hanem más településekre is. A szerződés szerint 2 km-en kívülre eső területekre. Ebben az esetben az ebéd ára tartalmazza a kiszállítás költségét. Viszont 2 km-en belül is ennyibe kerül az étel. Badacsonytomajon próbálták a kiszállítást orvosi igazoláshoz kötni, de így sem mennek el háromnál többen az ételért.

 

Folly Péter képviselő szerint meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Menü Kft. szállítsa ki a plusz 19 ebédet is.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a legutóbbi beszámolóban 60 körüli igénybevételről volt szó.

 

Pordán Katalin intézményvezető megjegyzi, hogy ez éves átlagszám volt. Sajnos úgy tapasztalja, hogy Badacsonytomaj esetében egyre inkább csökkent az étkezést igénylők száma. Téli időszakban sokan nem tartózkodnak itt. Kaptak olyan jelzéseket is az ellátottaktól, hogy az étel minőségével szemben kifogásaik vannak, ezt a konyhával próbálták tisztázni.

 

Rácz Mária elmondja, hogy ő is gondozott. A 19 ebéd nem valós, csak az ő körzetében 15 ebédet szállítanak ki jelenleg. A másik két gondozónő is ebédet hord. Nem lehet tudni, hogy egy idős ember miért nem tud elmenni az ebédjéért, vagy miért nem tudja ellátni magát. A Menü Kft. kiviszi az ebédet a település közepére is, besegítve a gondozónőnek. A szociális gondozáshoz az állam megadja a segítséget, ezért a rászorulók inkább ezzel élnek, minthogy szociális otthonokba menjenek. Gondolni kell arra, hogy mindenki megöregszik, és lesz igénye a szociális segítségre. Véleménye szerint nem igazságos az ebéd térítési díjának a megállapítása, több sávra lenne szükség. Sokan a gyógyszereiket sem tudják kiváltani. A kiszállítási díj bevezetését el tudja fogadni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő hangsúlyozza, hogy minden ebéd tartalmazza a kiszállítási díjat. Az tulajdonképpen azt illeti meg, aki kiviszi az ebédet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kezdetektől fogva látja a folyamatot. A konyháktól kértek be árajánlatot. A kiszállítás költségét bele kellett tenni az árba, ha nem így történt volna, akkor meg kellett volna pályáztatni a feladatot. Javasolja Folly Péter képviselő gondolatmenete szerint megvizsgálni a Menü Kft-nél a mozgásteret, ha a jelenleginél nagyobb mértékben bevonhatók, tegyük meg. Pordán Katalin intézményvezető nem zárta ki, hogy a testület a Humán bizottság javaslatát elfogadja, legfeljebb a társulás nem támogatja azt. Rácz Mária felé elmondja, hogy nem érzékelte, hogy bárki azt feszegette volna, hogy ki érdemli meg és ki nem az ebéd házhozszállítását. A gondozónők viszont jelezték, hogy van aki visszaél a bizalommal.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy egy ebéd teljes önköltsége 835 Ft. A jogszabály megengedi, hogy a konyhák adminisztratív foglalkoztatottainak a bére is beépüljön.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatában foglaltakat támogatja azzal, hogy meg kell vizsgálni a Menü Kft. mozgásterét az ebéd kiszállítás vonatkozásában, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

199/2014. (III.13.) számú határozatot

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezetet az alábbi javaslatok figyelembevételével hagyja jóvá:

 1. a rendelet-tervezet egészüljön ki egy további negyedik melléklettel, mely tartalmazza településenként a szociális étkeztetés kiszállításának a díját, illetve azt hogy adott településen a kiszállítást mely szervezet látja el.
 2. vizsgáltassa meg a közmunkások bevonásának lehetőségét az ebéd kiszállításába.
 3. tudomásul veszi, hogy a rendeletet Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkotja meg.
 4. felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a határozatot a társulás elnökének küldje meg.

Határidő: azonnal, illetve 2014. április 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 1. 14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottságok határozati javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

200/2014. (III.13.)  határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 15. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy több alkalommal miről tárgyalt Horváth Gáborral.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő a Tapolcai Hagyományőrző Egyesület vezetője, aki két ügyben kereste meg. Az egyik az első világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat volt, de addigra már a testület döntött a benyújtásáról. Ezen kívül felajánlotta, hogy első világháborúval kapcsolatosan összeállított anyagukat hivatalosan kihoznák Badacsonytomajra, ha a kulturális rendezvénytervbe be tudjuk illeszteni.

Elmondja, hogy Dr. Szentirmay Tamással, a Pálos Rend hivatalvezetőjével arról beszélt, hogyan tudná a hivatal és az önkormányzat segíteni egymást a Szent István kápolna, a II. János Pál emlékhely, és egyebek terén. Amikor a testület meghozta a helyi vallási útra vonatkozóan a javaslatát, akkor kérte meg, hogy jöjjön el.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy miről tárgyalt Barbalics Antallal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kisfaludy Házra vonatkozó szempontrendszer kialakításában adott segítséget, a kiküldött anyag jelentős részét az ő információi alapján készítette el.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy Jónás Györggyel és Nagy Krisztiánnal miről egyeztetett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Jónás Györggyel is az előbbi ügyben tárgyalt. Nagy Krisztián beadta pályázatát az alsó bazársor bontására, anyaga korrekt volt.  Arról tárgyaltak, hogy amikor a másik épület bontásának eljön az ideje, egy jelentős mértékű társadalmi munkát fog ott elvégezni, illetve a bazaltköveket telephelyén tárolja, amíg az építkezésnél felhasználásra nem kerülnek.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy Greznár Attilával miről tárgyaltak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Greznár Attila a Rózsakő fesztivállal kapcsolatosan érdeklődött. Kérte, hogy írja le az elképzelését, hogy a testület időben mérlegelni tudja, ne májusban kelljen dönteni. Kérdezi, hogy van-e további kérdés. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

201/2014. (III.13.)  határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Javaslat Badacsonytomaj Város 10 éves évfordulójának megemlékezésére (Sürgősségi indítvány)

Előterjesztő:    Orbán Péter alpolgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa Bazaltkő Bányászati Emlékhely kialakítását azzal, hogy az anyagköltségekre biztosítson 203.356 Ft + Áfa összegű támogatást a 2014. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére. A bizottság nem javasolja a bazaltkő bányászat emlékhely helyszínének egyeztetését a település főépítészével.

Krisztin N. László polgármester köszönti Lesz Ferenc urat. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen nem kérdőjelezte meg senki, hogy a bányászati emlékhelyre szükség van. Felvetődött a körforgalom illetve a Kapcsosék előtti sziget helyszínként. Közlekedési szempontból nem okoz problémát az eredetileg tervezett helyszín sem. Kérdezi, hogy ki kíván hozzászólni.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a felső kolónia átépítése kapcsán jelezték a tervezőknek a bányászatról való megemlékezés igényét, akik egy emlékoszlop, vagy kőbe vésett emlékhely formájában támogatták az elképzelést.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a folyamat lelassult. Első ütemben a kápolnára sikerült összeszedni a forrást. A testület támogatta azt a javaslatot, hogy az egyik épületben kerüljön sor a bányászati emlékek bemutatására. De erre csak későbbi fázisban kerülhet sor. Nagy eredmény lenne, ha augusztus 20-án sikerülne átadni a kápolnát. Lesz Ferenc javaslata az emlék centrális létrehozására vonatkozott, ezért vetődött fel az előterjesztés szerinti zöld sziget, ami felett a kötélpálya is haladt.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy már rég megvalósulhatott volna a most beterjesztett javaslat, a ciklus első évében a polgármester úr felajánlott egy csillét, a testület az emlékhely helyszínét is meghatározta.

 

Krisztin N. László polgármester a felajánlását fenntartja, de Lesz Ferenc is szerzett egy csillét.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a bányászat hozzátartozik a település múltjához, a legszebb bazaltorgonák a Badacsony-hegyen voltak láthatóak. A hegyen ejtett sebek soha nem gyógyulnak be, szívszorongató látványt jelentenek.  Támogatja az emlékhely kialakítását, de meg kell nézni, hogy hol kap helyet. Véleménye szerint a bányászat nem büszkesége a településnek.

 

Krisztin N. László polgármester ezzel a megjegyzéssel vitatkozna. Attól, hogy valami utólag más megítélés alá kerül, még része a történetünknek. Alapvetően egy bányászati tevékenység zajlott. A helyszínt valóban fontos tényezőnek tartja, kérdezi, hogy van-e más javaslat, mint Kapcsosék előtti járdasziget.

 

Rajzó Ildikó képviselő a bányaudvart javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezzel az alapgondolat csorbul, az nem centrális hely.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint egy központi helyen inkább borászattal kapcsolatos dolog kapjon helyet.

 

Folly Péter képviselő szerint a főépítésszel és a tervezővel kellene egyeztetni, ők tegyenek javaslatot. Ha egyetértenek Lesz Ferenc által javasolt helyszínnel, akkor legyen ott az emlékhely.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság nem javasolja a tervezőkkel való egyeztetést. Kérdezi, hogy azzal egyetért-e a testület, hogy a főépítésszel hamarosan találkozunk, kikérjük a véleményét, majd a testülettel való konzultáció alapján kerül a helyszín kijelölésre. Kérdezi, hogy a forrást elvi szinten biztosítják-e.

 

Folly Péter képviselő szerint úgy is szólhat a testület határozata, hogy amit ők megjelölnek, azt támogatja.

 

Kárpáti Lajos elmondja, hogy meg kell határozni, hogy a bányászatról vagy a bányászokról akar a testület emlékhelyet kialakítani.  A bányászat inkább kárt okozott, Badacsonyt soha nem lehet visszaállítani az eredeti állapotába. Ha a bányászokról akar a testület megemlékezni, akkor egy térplasztikát kellene nekik állítani. A 71-es út mellett nem javasolja a csillét kiállítani, ide szórakozni jönnek az emberek. Fontos a helyszín megválogatása.

 

Lesz Ferenc elmondja, hogy a kőbányászatnak Badacsonytomajon hagyománya van, a település fejlődését annak idején ez biztosította. Minden hasonló településen megemlékeztek már róla, kivéve Badacsonytomajt, ahol a központja volt. Továbbra is azt mondja, hogy ha a testület az emlékhely megvalósítása mellett foglal állást, akkor nem eldugott helyre kell tenni, a bányászok nem azt érdemlik. A bányaudvaron kevesen láthatják. A testületi ülésen elhangzott, hogy a település bejáratainál hagyományokat ápoló eszközöket kell elhelyezni.  Nem zárkózik el a borászattól, de a kőbányászat a hegyet ért sérülések ellenére fontos emléke a településnek. Ezért javasolta egy bazaltkőbe a későbbiekben megfogalmazott szöveg bevésését, illetve egy csille elhelyezését ott, ahol a múltban a kötélpálya ment.  Kéri, hogy a testület fogadja el a javaslatát.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e még valaki szólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki az elhangzott módosító indítványt támogatja – az előterjesztésben szereplő összeget biztosítja a fejlesztési tartalék terhére azzal, hogy az emlékhely helyszíne a főépítész véleménye alapján kerüljön meghatározásra – kézfelemeléssel jelezze.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a testületnek lesz-e lehetősége a főépítész véleményének ismeretében a döntésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Folly Péter képviselő javaslata szerint ne legyen visszahozva a testület elé. Az emlékhelyet a várossá nyilvánítás 10. évfordulója alkalmából kellene átadni. Hogy addigra elkészüljön, dönteni kell, még egy testületi ülés lassítja a folyamatot.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy az Egry szálló és a Hősök kertje felett is elhaladt a kötélpálya. Javasolja megvizsgálni, hogy az ott lévő útdeltában kialakítható-e az emlékhely.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az emlékhely kialakítására, a helyszín meghatározására a főépítész véleményének ismeretében a testület döntése alapján kerüljön sor. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

 

 

202/2014. (III.13.)  határozat

Javaslat Badacsonytomaj Város 10 éves évfordulójának megemlékezésére (Sürgősségi indítvány)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bazaltkő-bányászat emlékhelyének kialakítását és ehhez 203.356 Ft + Áfa összegű támogatást biztosít a 2014. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére.

Az emlékhely helyszínének meghatározására a főépítész véleményének ismeretében a testület döntése alapján kerül sor.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 1. 17. Bányász strand üzemeltetésére pályázati felhívás (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt a pályázatot szeretnénk lefuttatni, amit legutoljára. Kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a szennyvízcsatorna kiépítése hogyan áll.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az engedélyezési eljárás folyamatban van, a szakhatósági hozzájárulások megérkeztek. 1 hónapon belül a vízjogi létesítési engedélyt várhatóan megkapjuk.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felolvassa a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság véleményét, miszerint a HÉSZ módosítás a Vízpart rehabilitációs terv elfogadásáról szóló TNM. rendelettel összhangban van a Bányász strand és a Fűzfa utca végén lévő területek – mint kishajó- és csónakkikötő létesítésére megjelölt területek - vonatkozásában. A múltkor a testület azt a tájékoztatást kapta, hogy nem lehet a bányász strandon kikötőt létesíteni.  Eszerint mégis van elvi lehetőség. Megjegyzi, hogy a testület elkötelezte magát, hogy strandként üzemeljen, de ha mégis van egy ilyen lehetőség, akkor másként kell gondolkodni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a vélemény a városfejlesztési koncepcióra vonatkozik, az van összhangban a 10/2005. TM. rendelettel. A koncepcióban még nincsenek tervek.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előző szerződésben is szerepelt, hogy ha az önkormányzat helyzetbe kerül, akkor a bérlő köteles tűrni. A megbeszélésen erre válaszolni fog.

 

Pásztor László ügyvezető kérdezi, hogy a 809/2013. (XI.12.) sz. határozat érvényben van-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy visszavonásra került.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bányász strand üzemeltetésére pályázati felhívás legyen kiírva a korábbi feltételeknek megfelelően, kivéve a hasznosítás időtartamát, mely 1 év, de maximum a közműépítési munkálatok megkezdéséig, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

203/2014. (III.13.)  határozat

Bányász strand üzemeltetésére pályázati felhívás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi ingatlan hasznosítása céljából.

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

Bányász strand, 2552.

b) a hasznosítás módja: bérbeadás

c) a pályázati feltételek meghatározása:

A képviselő-testület által előzetesen elfogadott, de jelenleg már nem hatályos pályázati feltételekkel azonos tartalom meghatározása, kivéve a hasznosítás időtartamát, mely jelen pályázat során 1 év, de maximum a közműépítési munkálatok megkezdéséig.

Határidő:     azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy március 26-ra a BonVino Szállodába meghívást kapott a Képviselő-testület a többi érintett önkormányzattal együtt egy megbeszélésre. Kéri, hogy ezen minél nagyobb számban vegyenek részt a testület tagjai. Ismerteti, hogy a hajózási évadnyitó április 11-én lesz. Kéri, hogy aki a kitűntetéssel kapcsolatosan javaslatot szeretne tenni, levélben vagy személyesen március 23-ig tegye meg. Az idevonatkozó rendelet a honlapon megtalálható.  Ismerteti a március 15-én, szombaton tartandó ünnepség programját, melyre a várható rossz idő miatt valószínűleg az iskolában kerül sor. Kérdezi, hogy ki vállalja a koszorúk elhelyezését az önkormányzat nevében. Megállapítja, hogy Simonné Visi Erzsébet és Dr. Magó Ágnes helyezi el a koszorúkat. Kérdezi, hogy a holnapi program hogyan alakul.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, délelőtt 10.00 órakor 13 sírhely koszorúzására kerül sor, illetve 11.00 órakor az iskolában lesz program.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ki ér rá a holnapi programokon az önkormányzat nevében a koszorút elhelyezni. Megállapítja, hogy Rajzó Ildikó és Dr. Magó Ágnes vesz részt a rendezvényeken.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy több szállásadó jelezte felé, hogy nem érti, hogy az új törvényi változás értelmében kötelező-e a pénztárgép beszerzése, mi a teendő. Kéri a Jegyző urat, hogy erről adjon tájékoztatást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az érintetteknek – akiknek a tevékenységi köre a szálláskiadás kapcsán az 5520 Teáor szám alá esik – a tájékoztatót kiküldte. Arról van szó, hogy akik ezen tevékenységi kör alatt működnek, régebben adhattak nyugtát a vendégnek, a törvényi változás beálltával pénztárgépet kell alkalmazni, kötelesek minden vendég részére számlát adni. Ezen kívül havonta a NAV felé jelentési kötelezettsége van a szálláskiadónak. A papír alapú nyugtaadási kötelezettség megszűnt. Akinek problémája van, - a kollégákkal történő időpont egyeztetést követően – a megoldási lehetőségekről tájékoztatást, illetve segítséget kérhet.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a területfejlesztési operatív programmal kapcsolatos prioritást át kell gondolni, kiemelten a járási fejlesztési igényeket, 1-től 19-es pontig meghatározva. Az első öt fejlesztési igénynek van jelentősebb szerepe.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az 5.2. „Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése” tárgyú intézkedés első helyre történő kiemelését, mivel az önkormányzat tervei között szerepel a Fő utca rekonstrukciója, a Művelődési ház felújítása. Szó volt a 6.6 pontnak megfelelő „Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú fejlesztések”-ről.

 

Simonné Visi Erzsébet a 3.2. pontban jelzett „Kisléptékű közlekedési fejlesztések”-et javasolja kiemelni.

 

Horváth Márta osztályvezető a 2.1. pontba tartozó „Települési környezet integrált és környezettudatos megújítása” tárgyú intézkedésre hívja fel a figyelmet.

 

Krisztin N. László polgármester ötödikként javasolja az 5.1. pontban megfogalmazott „Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés”-t besorolni. Ebbe a pontba beleérthető a több településre vonatkozó gallyaprító beszerzése.

 

 

Horváth Márta osztályvezető hatodikként a 6.2 pontban meghatározott, „A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése” tárgyú intézkedést javasolja besorolni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a további sorrend felállítását a műszaki osztályvezetőre bízni. Kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs.

Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját. Az ülést 17.55  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                      jegyző

Orbán Péter

alpolgármester

jegyzőkönyv hitelesítő

Rajzó Ildikó

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő